Sunteți pe pagina 1din 1

Capacitatea civila a persoanei fizice:

Orice persoana fizica beneficiaza de capacitate de folosinta si capacitate de exercitiu, in conditiile legii.
a) Capacitatea de folosinta, ca aptitudine de a avea drepturi si obligatii civile este dobandita la nasterea persoanei si inceteaza cu
moartea acesteia
b) Capacitatea de exercitiu, ca aptitudinea persoanei de a incheia singura acte juridice civile, este reglementata diferit in functie de
varsta persoanei.
c) Capacitatea de exercitiu deplina incepe la data cand persoana fizica devine majora, adica la implinirea vastei de 18 ani. In
conditiile actualei reglementari legale, pentu motive temeinice, instant tutelara poate recunoaste minorul care a implinit varsta de
16 ani capacitatea deplina de exercitiu. Aceasta se dobandeste de catre mior, prin casatorie. Este avut in vedere ca minoru care a
implini 16 ani.
d) Capacitatea de exercitiu restransa este capacitatea de exercitiu de care beneficiaza minorul care a implinit varsta de 14 ani.
Persoana fizica care solicita autorizarea pentru desfasurarea activitatii individuale si independent sau ca intreprinzator titular al
intrepinderii individuale, precum si reprezentantul intreprinderii familiale trebuie sa aibe varsta de 18 ani.
Incapacitatiile:
Nu au capacitate de exercitu minorul care nu a implnit 14 ani si interzisul judecatoresc( persoana care nu are discernamant, din
cauza alienatiei ori debilitatii mintale).
Pentru cei lipsiti de capacitatea de exercitiu, actele juridice se incheie, in numele acestora, de reprezentatii lor legali, in conditiile
prevazute de lege.
Cat priveste minorul, in lipsa capacitatii de exercitu nu poate avea capacitatea de a fi comerciant, minorul cu capacitate de exercitiu
restransa, care a implinit varsta de 16 ani, ar putea dobandi capacitatea de a fi comerciant prin casatorie, prin hotararea instantei
sau prin desfasurarea unor activitati, ca membru al unei intreprinderi familiale.
Situatia unei persoane puse sub curatela: Se face prin hotararea instantei tutelara, reprezentand o incapacitate a persoanei
fizice de a fi comerciant.
Restrictii privind exercitarea activitatii comerciale: Activitatea comerciala are prin definitie un caracter speculative, in sensul
ca ea urmareste obtinerea unui profit. Acest caracter face ca activitatea sa nu poata fi exercitata de persoanele care au anumite
functii sau profesii legate de interesele generale ale societatii, existand o incompatibilitate de interese, legea interzice persoanelor
care au asemanea functii sau profesii sa exercite activitati comerciale cu caracter professional.
Decaderile: Desfasurarea activitatii comerciale impune respectarea de catre comercianti a dispozitiilor legale care privesc ordinea
publica si bunele moravuri, incalcarea lor aduce dupa sine suportarea rigorilor legii, hotararea de condamnare pentru fapte penale
care il fac nedemn de a exercita aceasta profesie.
Interdictiile: Activitatiile care nu pot face obiectul unei societati comerciale: activitatiile care potrivit legii penale, constituie
infractiuni sau sunt contrare unor alte dispozitii legale cu caracter imperative; activitatiile care constituie in conditii stabilite de lege
monopol de stat, fabricarea sau comercializarea de droguri sau naorcotice in alt scop decat de medicament.
Licentele: Este o autorizatie acordata de stat pe o perioada determinate, in baza careia o persoana fizica sau juridical poate sa
produca, sa prelucreze ori sa comercializeze, in calitatea solicitata si de o anume calitate, un anume produs sau serviciu care face
obiectul monopolului de stat, in schimbul unui tariff de licenta. Licenta este nominala, ea nu poate fi cedata, direct sau indirect.
Avizele si acordurile: Se impun pentru desfasurarea activitatii comerciale.