Sunteți pe pagina 1din 2

Subiecte pentru examenul la disciplina

„MANAGEMENTUL PRODUCŢIEI”

învățământ: frecvență şi frecvență redusă

1. Managementul producţiei – concept şi sarcinile. Sistemul de producţie

2. Esenţa şi funcţiile Managementului producţiei

3. Premisele apariţiei şi evoluţia managementului producţiei

4. Fordismul – apariţia şi caracteristicile de bază

5. Taylorismul - apariţia şi caracteristicile de bază

6. Noi tendinţe în Managementul producţiei

7. Întreprinderea industrială – concept, caracteristicile de bază şi obiectivele

8. Întreprinderea industrială – concept, clasificarea

9. Funcţiile intreprinderii şi funcţiile managementului

10. Procesul de producţie – noţiune, structura, clasificare

11. Structura de producţie

12. Tipologia structurilor de producţie

13. Factorii ce determină structura de producţie şi căile de perfecţionare a structurii de producţie

a întreprinderii

14. Principiile organizării proceselor de producţie

15. Tipurile de producţie: concept, criterii de clasificare

16. Tipul de producţie individuală (unicate): caracteristici

17. Tipul de producţie de masă: caracteristici

18. Tipul de producţie în serie: caracteristici

19. Metode de organizare a producţiei în secţiile de bază

20. Organizarea producţiei în flux. Clasificarea liniilor de producţie în flux

21. Organizarea producţiei în flux. Parametrii de funcţionarea ai liniilor de producţie în flux

22. Organizarea producţiei în serie mică și individuală

23. Organizarea producţiei în cadrul celulei de fabricaţie. Caracteristicile şi beneficiile producţiei

celulare

24. Ciclul de producţie – concept, necesitatea cunoaşterii şi elementele componente

25. Calculul duratei ciclului de producţie. Căile de reducere a duratei ciclului de producţie

26. Calculul duratei ciclului de producţie. Îmbinarea succesivă.

27. Calculul duratei ciclului de producţie. Îmbinarea paralelă.

28. Calculul duratei ciclului de producţie. Îmbinarea mixtă.

29. Metode de studiu şi analiză a procesului de producţie (graficul de analiză generală a

procesului de producţie; graficul de analiză detaliată a procesului de producţie; graficul de circulaţie).

30. Activitatea de întreţinere şi reparaţie a utilajelor

31. Sisteme de organizare a reparaţiilor în cadrul întreprinderilor industriale. Planificarea reparării utilajelor

32. Organizarea activităţii energetice. Balanţa de energie

33. Organizarea gospodăriei de scule

34. Activitatea de depozitare

35. Organizarea transportului intern în întreprindere. Sistemele de transport

36. Pregătirea producţiei – noţiune, sarcini. Realizarea produsului nou

37. Pregătirea tehnică a producţiei

38. Pregătirea materială şi organizatorică

39. Planificarea pregătirii producţiei noilor produse: graficul Gantt, PERT, drumul critic

40. Ingineria simultană. CAD şi Beneficiile aplicării CAD

41. Proiectare produselor. Proiectarea modulară şi proiectarea tipizată sau standardizarea

42. Pregătirea tehnologică. Alegerea variantei optime a procesului tehnologic

43. Elaborarea prototipului. Prototipare rapidă şi omologarea

44. Capacitate de producţie – concept, factorii de influenţă

45. Metodologia generală de calcul a capacităţii de producţie

46. Gradul de folosire a capacităţii de producţie şi balanţele capacităţii de producţie

47. Căi de îmbunătăţire a utilizării capacităţii de producţie

48. Calitate concept şi caracteristicele de bază

49. Calitate concept şi indicatorii de exprimare a nivelului calităţii producţiei

50. Etapele de bază în evoluţia managementului calităţii

51. Managementul calităţii totale (TQM) – concept şi principiile de bază

52. Metode și tehnici pentru îmbunătăţirea calităţii: Foaia de înregistrare şi Diagrama Pareto

53. Metode și tehnici pentru îmbunătăţirea calităţii: Diagrama cauză-efect

54. Quality Function Deployment

55. Metode şi tehnici de îmbunătăţire continuă a calităţii: Poka yoke, cercurile calităţii şi sistemul de sugestii

56. Costurile calităţi

57. Controlul de calitate – tipurile şi etapele realizării

58. Benchimarking – noţiune, tipurile, etapele implementării

59. Business Process Re Engineering noţiune şi caracteristicile de bază

60. ATM concept, sarcini şi modalităţi de organizare

61. Elaborarea programului de aprovizionare tehnico-materială

62. Metodele de calcul al necesarului de materiale

63. Tipologia stocurilor de materiale

64. Gestionarea stocurilor

65. Just in time - principiile de organizarea, beneficiile, avantajele şi dezavantajele

66. Metoda kanban - principiile de organizare şi particularităţile aplicării

67. Producţia Lean - principiile de organizare şi particularităţile aplicării

68. Instrumentele Producţiei Lean