Sunteți pe pagina 1din 1

______________________________

CUI ____________________
Nr.Reg.Com.______________
Domiciliul fiscal _________________________
Nr.____/_________

NOTIFICARE conform Ordinului 513/30.04.2015

C t r e,
Direcia General Regional a Finanelor Publice ______________
Administraia Judeean a Finanelor Publice _________________

Prin prezenta v notificm c S.C. ___________________________, avand


codul
fiscal
____________________,
inregistrata
la
ONRC
sub
nr.
___________________, cu domiciliul fiscal la adresa Jud. ______________,
Localitatea ________________, Strada ________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___,
et. ___, ap. ___, n baza prevederilor OG 28/1999
modificat cu OG
8/22.04.2015, a deschis registrul de bani personali la unitatea de vnzare
situat la adresa ___________________________________________________.
Registrul a fost deschis la data de ______________ i conine _____
pagini numerotate de la ___ la ____.
Urmare a celor prezentate mai sus, va solicitam nregistrarea in
evidena proprie, inut la nivelul fiecrui contribuabil, a registrului de bani
personali notificat ca fiind constituit.

Administrator,
_____________________________