Sunteți pe pagina 1din 5

Seminar 3

Aplicaii IAS 12 Impozitul pe profit


Evaluarea impozitelor amnate
1. La 31.12.N, calculai diferenele temporare pentru urmtoarele elemente:
- o instalaia achiziionat la nceputul exerci iului N-1, la un cost de achizi ie de 1 000
u.m.. Din punct de vedere contabil se amortizeaz liniar pe 5 ani, iar din punct de
vedere fiscal se amortizeaz liniar pe 4 ani;
- cheltuieli n avans n sum de 500 u.m. reprezint chirii nregistrate n exerci iul N,
n numele exerciiului N+1, deductibile fiscal n anul contabilizrii cheltuielii;
- provizioane pentru garanii de 600 u.m., din care 200 deductibile fiscal n anul
contabilizrii provizionului.
Rezolvare:
Instalaie:
Valoare contabil = 1 000 2 x (1 000/5) = 600 u.m.
Baza fiscal = 1 000 2 x (1 000/4) = 500 u.m.
Diferena temporar este de 100 u.m. i este dat de diferen a ntre politicile contabile
i regulile fiscale, n acest caz durata de amortizare diferit. Activul va fi realizat prin
utilizare (amortizare) sau vnzare, genernd cheltuieli n contabilitate de 600 u.m., n timp
ce sumele care vor fi deductibile din punct de vedere fiscal sunt de 500 u.m.
Cheltuieli n avans:
Valoarea contabil = 500 u.m.
Baza fiscal = 500 u.m.
n acest caz, nu exist diferene temporare, deoarece anul recunoa terii contabile este
acelai cu anul recunoaterii fiscale. Elementul de activ se realizeaz prin trecerea pe
cheltuieli, moment n care suma de 500 u.m. va fi deductibil din punct de vedere fiscal.
Venituri n avans:
n cursul lunii decembrie N, o societate a ncasat redevene n valoare de 10.000 u.m.
aferente trimestrului 1 din exerciiul N+1. Presupunem c din punct de vedere fiscal
redevenele sunt impozabile n anul ncasrii acestora.
S se calculeze eventuala diferen temporar la 31.12.N n conformitate cu IAS 12
Impozitul pe profit".
Valoarea contabil a veniturilor n avans
10.000 u.m.
Baza de impozitare a veniturilor n avans = 10.000 u.m. - 10.000 u.m. =
0 u.m.
Diferen temporar deductibil = 10.000 u.m. - 0
10.000 u.m.
Provizioane pentru garanii:
Valoarea contabil = 600 u.m.
Baza fiscal = 600 400 = 200 u.m.
Pentru o datorie, baza fiscal se determin prin diminuarea valorii contabile cu suma
deductibil fiscal, la decontarea acesteia; pentru provizionul prezentat, aceast sum este
de 400 u.m., respectiv valoarea nedeductibil care, la anularea provizionului, va fi
neimpozabil; astfel, baza fiscal este de 200 u.m., n timp ce diferen a temporar este de
400 u.m. i corespunde sume pentru care anul recunoa terii contabile nu este acela i cu
anul recunoaterii fiscale.
2. Explicai natura diferenelor temporare n cazul elementelor de mai sus;
Rspuns:
Pentru instalaii (active), valoarea contabil este mai mare dect baza de impozitare,
deci diferena temporar este impozabil. n viitor, firma va nregistra cheltuieli de 600 u.m.,
din care 500 u.m. vor fi deductibile fiscal. Diferen a de 100 u.m. va genera sume impozabile
n determinarea beneficiului impozabil al exerci iilor viitoare, prin urmare este o diferen
impozabil.

Pentru provizioanele pentru garanii (datorii), valoarea contabil este mai mare dect
baza de impozitare, deci diferena temporar este deductibil.
S ne reamintim!
Diferenele temporare deducbile genereaz active/creane de impozit amnat, iar
diferenele temporare impozabile genereaz datorii de impozit amnat .
3. Se prezint urmtoarea situaie, la sfr itul exerci iilor N i N+1:
u.m.
Elemente
N
N+1
Diferene temporare impozabile
10 000
8 000
Diferene temporare deductibile
6 000
9 000
e asemenea, n exerciiul N+1, a avut loc o reevaluare a terenurilor, care a
generat diferene temporare impozabile de 1 500 u.m. La nceputul exerci iului N, exista o
datorie de impozit amnat de 1 000 u.m. Cota de impozitare este de 16%.
Contabilizai impozitele amnate aferente celor dou exerci ii, n cazul
necompensrii i, apoi, n cazul compensrii crean elor cu datoriile de impozit amnat.
Rezolvare:
Exerciiul N:
DTI = 10 000 u.m. Rezult sold final la datoriile de impozit amnat = 10 000 x 16% =
1 600 u.m.
Exist un sold iniial de 1 000, prin urmare, se contabilizeaz, n numele exerci iului
N, o datorie de 600 u.m.
DTD = 6 000 u.m. rezult sold final la creanele de impozit amnat = 6 000 x 16% =
960 u.m.
Cazul 1 necompensare
Se contabilizeaz separat o crean n sum de 960 u.m. i o datorie de 600 u.m. Chiar
dac, pentru exerciiul N, se contabilizeaz o crean mai mare dect datoria, aceasta va fi
recuperat din datoria de impozit amnat existent la nceputul exerci iului N (soldul
iniial).
Crean de impozit amnat

Venituri din impozitul amnat

960 u.m.

Cheltuieli cu impozitul pe profit


amnat

Datorii de impozit amnat

600 u.m.

Soldul final al creanei este 960 u.m., iar soldul final al datoriei este de 1 600 u.m.
Cazul 2 compensare
La sfritul anului N, trebuie s existe o datorie de impozit amnat de 640 u.m. (din
diferenele temporare rezult o datorie de 1 600 u.m. i o crean de 960 u.m.)
Deoarece este nregistrat n contabilitate o datorie de impozit amnat de 1 000 u.m. i se
utilizeaz principiile compensrii, se reduce aceast datorie de impozit amnat cu 360 u.m.
Datorii de impozit amnat
=
Venituri din impozitul amnat
360 u.m.
Prin urmare, soldul final al datoriei de impozit amnat va fi de 640 u.m.
Exerciiul N+1
Cazul 1 necompensare
DTI = 8 000 rezult sold final la datoriile de impozit amnat = 8 000 x 16% = 1 280
u.m.
Deoarece o DTI de 1 500 u.m. provine din reevaluarea terenurilor, o datorie de 1 500
u.m. x 16% = 240 u.m. se recunoate pe seama capitalurilor proprii.
Exist un sold iniial la datorii de 1 600 u.m., prin urmare se contabilizeaz, pentru
exerciiul N, o reducere a datoriei de 560 u.m. (320 u.m. pentru a ajusta soldul ini ial pn la

nivelul soldului final calculat i 240 u.m. pentru a anula datoria contabilizat pe seama
capitalurilor proprii).
Rezerve din reevaluare

Datorii de impozit amnat

Datorii de impozit amnat

240 u.m.

Venituri din impozitul amnat

560 u.m.

DTD = 9 000 u.m. rezult sold final la crean ele de impozit amnat = 9 000 x 16% = 1
440 u.m.
Exist un sold iniial la creane de 960 u.m., iar cre terea de 480 u.m. se contabilizeaz n
limita n care este probabil ca un beneficiu impozabil, asupra cruia vor putea s fie
imputate diferenele temporare deductibile, s fie disponibil. Dac nu se prevd beneficii
viitoare impozabile, creana se recunoa te pn la nivelul datoriei de impozit amnat,
adic 1 280 u.m., ceea ce nseamn contabilizarea n numele exerci iului a unei crean e de
320 u.m. (1 280 960).
Crean de impozit amnat

Venituri din impozitul amnat

320 u.m.

Dac se prevd beneficii viitoare impozabile din care s fie recuperat activul, se
contabilizeaz o crean de 480 u.m.
Crean de impozit amnat
=
Venituri din impozitul amnat
480 u.m.
La sfritul exerciiului N+1, exist o datorie de impozit amnat de 1 280 u.m. i o
crean de impozit amnat de 1 440 u.m., dac se estimeaz c este probabil ca un
beneficiu impozabil, asupra cruia vor putea s fie imputate diferen ele temporare
deductibile, va fi disponibil ( n caz contrar, crean a va fi de 1 280 u.m.).
Cazul 2 compensare
DTI = 8 000 u.m. rezult sold final la datoriile de impozit amnat = 8 000 x 16% = 1 280
u.m.
DTD = 9 000 u.m. rezult crean de impozit amnat = 9 000 x 16% = 1 440 u.m.
Prin compensare, trebuie s existe un sold final la crean e de 160 u.m., dac se prevd
beneficii viitoare impozabile; n caz contrar, soldul impozitelor amnate trebuie s fie 0.
Deoarece o DTI de 1 500 u.m. provine din reevaluarea terenurilor, se recunoa te, pe
seama capitalurilor proprii, o datorie de 1 500 x 16% = 240 u.m.
Rezerve din reevaluare
=
Datorii de impozit amnat
240 u.m.
Exist un sold iniial la datorii de 640 u.m., prin urmare:
- dac se prevd beneficii viitoare impozabile, se anuleaz datoria de 880 u.m. (640
u.m. sold iniial i 240 u.m. contabilizat la capitaluri proprii) i se recunoa te crean a
de 160 u.m.
Datorii de impozit amnat
=
Venituri din impozitul amnat
880 u.m.
Crean de impozit amnat

Venituri din impozitul amnat

160 u.m

dac nu se prevd beneficii viitoare impozabile, se anuleaz datoria de 880 u.m. (640
u.m. sold iniial i 240 u.m. contabilizat la capitaluri proprii).
Datorii de impozit amnat
=
Venituri din impozitul amnat
880 u.m.

Prezentarea n situaiile financiare

4. Societatea Engine Works are diferene temporare impozabile nete de 90 milioane


euro, care duc la o datorie privind impozitul amnat de 30,6 milioane euro. O cre tere
la nivelul ratei de impozitare ar avea urmtorul impact asupra impozitului amnat i
venitului net:
Impozit amnat
Venit net
a.Cretere
Nici un efect
b. Cretere
Scdere
c. Nici un efect
Nici un efect
d. Nici un efect
Scdere
Care variant este corect i de ce ?
Rspuns:
Varianta b este corect. Impozitul amnat este o datorie care apare atunci cnd
cheltuiala cu impozitul din Declaraia Venitului Global depe te impozitul pltibil. Valoarea
datoriei privind impozitul amnat va crete dac ratele de impozitare se a teapt s creasc.
Drept efect, n viitor, va fi pltit mai mult impozit, o dat ce diferen ele temporare sunt
reluate. Aceast cretere la nivelul datoriei privind impozitul amnat va trece prin Declara ia
Venitului Global ducnd la cretere a cheltuielii cu impozitul pe profit. Astfel, venitul net va
scdea.
Varianta a nu este corect. Cnd crete impozitul amnat, venitul net va fi mai mic.
Varianta c nu este corect. Scenariul de mai sus afecteaz att impozitul amnat, ct i
venitul net.
Varianta d nu este corect. Dei venitul net ar scdea, impozitul amnat ar cre te
deoarece n viitor, ratele de impozitare vor fi mai ridicate.
Alte aplicaii
1. Societatea X a dat n funciune, ncepnd cu l ianuarie N, un utilaj n valoare de 900.000
u.m. Din punct de vedere contabil, utilajul se amortizeaz linear pe trei ani. Amortizarea fiscal
aferent utilajului n anul N este de 400.000 u.m.
S se calculeze eventuala diferen temporar la 31.12.N, n conformitate cu IAS 12
Impozitul pe profit".
Valoarea contabil a utilajului = 900.000 u.m. - 300.000 u.m.
(Amortizarea anual = 900.000 u.m. / 3 ani)
600.000 u.m.
Baza de impozitare a utilajului = 900.000 u.m. - 400.000 u.m.
500.000 u.m.
Diferen temporar impozabil
100.000 u.m.
2. La data bilanului, o societate are o crean privind dividendele de ncasat de 85.000
u.m. Din punct de vedere fiscal, dividendele nu sunt impozabile.
S se calculeze eventuala diferen temporar n conformitate cu IAS 12 Impozitul pe
profit".
Valoarea contabil a creanei
85.000 u.m.
Baza de impozitare a creanei__________________________85.000 u.m.
Nu exist diferen temporar.
Remarc 1: Dac beneficiile economice generate de ntreprindere, n momentul recuperrii
activului, nu sunt impozabile, baza de impozitare este egal cu valoarea contabil a
activului respectiv.
Remarc 2: O analiz alternativ este aceea conform creia creana privind dividendele
de ncasat are o baz fiscal nul. Diferena temporar rezultat (85.000 u.m.) se
impoziteaz ns cu o rat nul.
3. La nceputul exerciiului N, s-a dat n funciune un utilaj n valoare de 20.000 u.m. n
anul N, amortizarea contabil a fost de 2.000 u.m., iar amortizarea fiscal, de 2.800 u.m. Cota de
impozit pe profit n vigoare : 16%.
S se calculeze impozitul amnat la nchiderea exerciiului N n conformitate cu IAS 12
Impozitul pe profit".

Valoarea contabil a activului la 31.12.N = 20.000 u.m. - 2.000 u.m. 18.000 u.m.
Baza de impozitare a activului la 31.12.N = 20.000 u.m. - 2.800 u.m. 17.200 u.m.
Diferen temporar impozabil = 18.000 u.m. - 17.200 u.m.
800 u.m.
Datoria de impozit amnat care trebuie nregistrat n exerciiul N: 16% x 800 u.m. = 128 u.m.
4. O societate procedeaz la retratarea situaiilor financiare n conformitate cu prevederile
IAS 29 pentru prima dat n exerciiul N. Din punct de vedere fiscal, retratarea situaiilor
financiare nu este recunoscut.
Presupunem urmtoarele informaii privind imobilizrile corporale ale societii X la
deschiderea exerciiului N:
Valoarea contabil (valoarea corectat de efectele inflaiei)
180.000 u.m.
Baza de impozitare (valoarea istoric)
120.000 u.m.
Diferen temporar impozabil
60.000 u.m.
Cota de impozit pe profit:
16%
S se calculeze i s se contabilizeze impozitul amnat n conformitate cu IAS 12
Impozitul pe profit".
Datoria de impozit amnat care trebuie nregistrat: 60.000 u.m. x 16% = 9 600 u.m.
Rezerve din reevaluare
= Datorie de impozit amnat 9 600 u.m.
aferente bilanuluide deschidere al primului an de aplicare a ajustrii la inflaie
Tem:
1. O societate cumpr o cas 100.000 lei, estimeaz c va plti 20.000 s-o drme
peste 20 ani. Se cere: calculul i contabilizarea impozitului amnat.
2. O societate a cumprat un activ cu 1.000 lei. Din punct de vedere fiscal l
amortizeaz accelerat pe 5 ani, iar din punct de vedere contabil, liniar pe 5 ani.
S se calculeze i s se nregistreze impozitele amnate. Prespunem c
profitul societtii brut contabil anual este de 1.000 lei.
3.Dispunei de urmtoarele date la nchiderea exerciiului N: impozitul pe profit
calculat i nregistrat la 30.09.N 200 lei, din care pltit 100 lei, veniturile aferente exerciiului
N 8.000 lei, din care dividende ncasate 400 lei; cheltuielile aferente exerciiului N 5.600 lei,
din care cheltuieli de protocol nedeductibile 300 lei. Cota impozitului pe profit este de
16%. Care este suma impozitului pe profit datorat pentru anul N, precum i
cheltuiala cu impozitul pe profit care va afecta contul de profit i pierdere?