Sunteți pe pagina 1din 19
Baiels Roverta-Fumusani vale scsi Copyright © Daniela Copyright TAT CU SPRUINUL AUTORTATI NATIONALE PENTRU CERCETARE STINTIFICA Toate drepturle ezervate inclusv dreptul de a repreduce fragmente cin TeNONC Si Coackzelor nr 5, Sucurest e-mailecturaétritonic0 tel/fox: +40.212427377 wawtrtonicro Descrietea CIP a Bibloteci Nationale @ Roménie| ROVENTA-FRUMUSANI, DANIELA ‘Analiza discusulul / Daviela Rovenjo-Feumusani tonic, 2012 ISBN; 978-606-0320-97-7, CCoperta: ALEXANDRA BARDAN, Redactori VALENTINA PRICOPIE, BOGDAN HRIP Tehnoredactor: DAN MUSA Comandanr 51 /nolembrie 2012 ats nolembne 2012 Tipdit in Romina Giles leproducere, total sou parila. a aceste Incr fais sHedifonuul este strict interzsa se pedepseste conform eg dieptului de autor Daniela Roventa-Frumusani ANALIZA DISCURSULUI IPOTEZE S| IPOSTAZE nae TRITONIC 92 DANIELA ROVENTA-FRUMUSANI an Dike Team Kin — : team gi Kinch, Wale ont Kinch es 9H Sle f Duc Po sh Hak of Dts er Ya ‘Vasiliu, Emanuel, 1980, .Coerenta si al saa ets ee ee aa Jasiliv, Emanuel, 1990, Introdueé ra nat coe era ex, Bure 5. Retorica si argumentare? 5.1 Societatea contemporan’: si revirimentul retoricil “DBLECTARE ~ MOVERE. tees accu AS ase desfac prin exces denied de revoried(M. Meyer 1. *rervitatea iscursivaest® eeenie| epi ese lie general, unt grUP ANNE finan Be ch ne adesi oS F cine ator pei Cu i maeyteaderiunes mpactll fn aceast situate acca (ese canal scsi politic, seul convings . ace de a orienta | idea simi (2 | til cotidiene) Vorb || ‘ean fictiunil bi 2006:6. fnacestcaz d20 © dimensinne: argument empl, 8 uth AMOS: pep dateaza de niles, igen rgumentri 0 0 Die cyan, Un bats 0 fees te pnd este opersoone cae sie SH seringa (, Breton, 2008: 5). rie chesianile legate de fen vorbis, comningere, mobllzare ‘dg oimportants captald emocratie pariipave sein centrale intr diseipbin8 RETORICA Fer antichitate retorica ~ ars Bene dicendi 2 insernaat stadia vorbiriel0cvente: Bol vorglaecolelor + sete (Perelman &L. Olbrechts-lytec, 1958: 558). Best: Valori universole; Binle, Adevarul, Fromostl (cu maxims ficient persunsiva), dar ‘aloripasticlare legate de aspirail uns anunit grup; telri abstract: bertate,egoltat, justi st Yalori concrete, citcumscrise spaial, temporal etc: Fran Biserica ortodona ete Csicare at A valorle dominante ttr-o cular, vafaspritualé na poate fi construit in afaa sistemelor de valor, care dlimiteazd tipuri cultural (raionalismul abstract fa de romantismul concte) © puri caractriale in diacroni $-aacordat mai malt reitfieunora, fie altora:,Platon im este priten, dar mai prieten mi-este adeviral” w cptiunea pentru valoazea abstract a adevirului vs Erasmus care pucks o pece nedeeepts unl elaboidorpt~optiune pentru concret), Spre deosebire de valor, srarile analizeazi dous paradigme ire care se stabilese priori valorice. Ca givalorileierashile sunt concrete: superioitates onsulu fafa de animal, a divinal fata