Sunteți pe pagina 1din 6

ROMNIA

MINISTERUL APRRII NAIONALE


Academia Tehnic Militar

NECLASIFICAT
Exemplar nr......

APROB
COMANDANTUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE
Gl. bg. prof. univ. dr. ing.
Cristian BARBU
DE ACORD
LOCIITORUL COMANDANTULUI
PENTRU NVMNT
Col. prof. univ. dr. ing.
Ioan NICOLAESCU

TEMATICA I BIBLIOGRAFIA
LA DISCIPLINA
ARHITECTURI I SISTEME DE PROGRAME PENTRU
CALCULATOARE I REELE DE CALCULATOARE
pentru proba scris a examenului de diplom, din anul 2015,
domeniul CALCULATOARE I TEHNOLOGIA INFORMAIEI,
specializarea CALCULATOARE I SISTEME INFORMATICE PENTRU
APRARE I SECURITATE NAIONAL

VZUT
DECANUL FACULTII DE SISTEME
ELECTRONICE I INFORMATICE MILITARE
Col. prof. univ. dr. ing.
Lucian ANTON

Validat n edina Senatului Academiei Tehnice Militare din...........


BUCURETI 2015

1 din 2

TEMATICA
1. Tipuri de date abstracte: liste, cozi, stive, arbori binari, tabele de dispersie. Analiza
complexitii algoritmilor.
2. Mecanisme de programare structurat i obiectual: elemente de programare structurat,
abstractizarea datelor, clase, ncapsulare, motenire, polimorfism, template-uri.
3. Uniti centrale cu microprocesoare de uz general i specializate. Arhitectur intern i
descriere funcional a blocurilor componente.
4. Gestiunea fiierelor n sisteme de operare.
5. Gestiunea proceselor n sisteme de operare: structur, control, comunicaii ntre procese
prin pipe, mecanisme de cooperare bazate pe semafoare.
6. Limbajul SQL pentru interogarea bazelor de date relaionale.
7. Reele locale de calculatoare: Ethernet (CSMA/CD).
8. Reele TCP/IP: modelul arhitectural TCP/IP, protocoalele IP, ICMP, ARP, DHCP, TCP,
UDP i serviciul DNS.

DISCIPLINE ACOPERITE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Structuri de date i algoritmi


Programare orientat pe obiecte
Arhitectura sistemelor de calcul
Sisteme specializate cu microprocesoare
Sisteme de operare
Proiectarea sistemelor de operare
Baze de date
Protocoale de comunicaii
Reele de calculatoare

BIBLIOGRAFIE
1. D. Knuth, Arta programrii calculatoarelor, vol. 1 - Algoritmi fundamentali, Editura
Teora, 2001.
2. T. Cormen, R. Rivest, Introducere n algoritmi, Editura Agora, 2000.
3. B. Stroustrup, The C++ Programming Language, Editura Addison-Wesley, 1997.
4. B. Eckel, Thinking in C++, Volume 1+2, 2nd Edition, Editura Prentice Hall, 2000.
5. L. Mrgrit, Microprocesoare i circuite VLSI, Editura ATM, 1999.
6. Woon-Seng Gan, Sen M. Kuo,
Embedded Signal Processing with the Micro Signal
Architecture, John Willey & Sons, 2007
7. A. Tanenbaum, Modern Operating Systems, 3/E, Editura Prentice Hall, 2008.
8. M. Popescu, Baze de date relaionale, Editura ATM, 2001.
9. W. Stallings, Data and Computer Communications, 7/E, Editura Prentice Hall, 2004.
10. L. Parziale, D. Britt, C. Davis, TCP/IP Tutorial and Technical Overview, Editura IBM
Redbooks, 2006.

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE
SISTEME INFORMATICE MILITARE I MATEMATIC
Lt. col. prof. univ. dr. ing.
Ion BICA
2 din 2

ROMNIA
MINISTERUL APRRII NAIONALE
Academia Tehnic Militar

NECLASIFICAT
Exemplar nr. ___

APROB
COMANDANTUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE
General de brigad prof. univ. dr. ing.
Cristian BARBU

DE ACORD
LOCIITORUL COMANDANTULUI
PENTRU NVMNT (PRORECTOR)
Col. prof. univ. dr. ing.
Ioan NICOLAESCU

TEMATICA I BIBLIOGRAFIA
LA DISCIPLINA
CIRCUITE I SISTEME ELECTRONICE
pentru proba scris la examenul de diplom, din anul 2015,
domeniul INGINERIE ELECTRONIC I TELECOMUNICAII,
programul de studii universitare de licen
ECHIPAMENTE I SISTEME ELECTRONICE MILITARE

VZUT
DECANUL FACULTII DE SISTEME
ELECTRONICE I INFORMATICE MILITARE
Col. prof. univ. dr. ing.
Lucian ANTON

Validat n edina Senatului Academiei Tehnice Militare din ________ 2015


BUCURETI 2015
NECLASIFICAT
1 din 2

TEMATICA
1. Reprezentarea i analiza semnalelor n timp continuu i n timp discret.
Prelucrarea semnalelor n sistemele analogice i numerice.
2. ntreruperi, circuite numrtoare i convertoare n microcontrolerele PIC micro.
3. Parametrii antenelor, reele de antene i propagarea undelor radio.
4. Generatoare i amplificatoare de radiofrecven.
5. Ecuaiile bruiajului activ de zgomot i bruiajului pasiv. Sisteme moderne de atac electronic.
Managementul resurselor de bruiaj.

DISCIPLINE ACOPERITE
1. Semnale i sisteme analogice.
2. Prelucrarea numeric a semnalelor.
3. Sisteme de calcul specializate.
4. Propagarea undelor radio i antene pentru comunicaii i sisteme electronice militare.
5. Structuri pentru emitoare i receptoare de microunde.
6. Rzboi electronic.

BIBLIOGRAFIE
[1] erbnescu Al., Oroian T., Semnale analogice, Editura ATM, 2010.
[2] erbnescu Al., Oroian T., Prelucrarea semnalelor n sisteme analogice, Editura ATM,
2011.
[3] erbnescu Al., Procesarea digital a semnalelor, Editura Universitii Piteti, 2009.
[4] Anton L., Prelucrarea numeric a semnalelor, Editura ATM, 2002.
[5] *** PIC micro Mid-Range MCU Family Reference Manual (DS 33023A),
Editura Microchip Technology Inc., 1997.
[6] *** PIC16F882/884/886/887 Datasheet, Editura Microchip Technology, 2012.
[7] Nicolaescu I., Antene i propagarea undelor, Editura ATM, 1997.
[8] Nicolaescu I., Reele de antene, Editura ATM, 2002.
[9] Nicolaescu I., Sisteme de comunicaii moderne. Propagarea undelor radio,
Editura ATM, 2008.
[10] Blan C., Tehnica radiocomunicaiilor, Editura ATM, 2009.
[11] Andrei Gh., Radioemitoare de radiolocaie i dirijare, Editura ATM, 2000.
[12] Vizitiu I., Rzboi electronic. Fundamente teoretice. Editura MatrixRom, 2011.
[13] Vizitiu I., Rzboi electronic. Teorie i aplicaii. Editura MatrixRom, 2013.

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE COMUNICAII


I SISTEME ELECTRONICE MILITARE
Col. prof. univ. dr. ing.
Iulian Constantin VIZITIU

NECLASIFICAT
2 din 2

ROMNIA
MINISTERUL APRRII NAIONALE
Academia Tehnic Militar

NECLASIFICAT
Exemplar nr. ___

APROB
COMANDANTUL ACADEMIEI TEHNICE MILITARE
General de brigad prof. univ. dr. ing.
Cristian BARBU

DE ACORD
LOCIITORUL COMANDANTULUI
PENTRU NVMNT (PRORECTOR)
Col. prof. univ. dr. ing.
Ioan NICOLAESCU

TEMATICA I BIBLIOGRAFIA
LA DISCIPLINA
SISTEME DE TRANSMISIUNI
pentru proba scris la examenul de diplom, din anul 2015,
domeniul INGINERIE ELECTRONIC I TELECOMUNICAII,
programul de studii universitare de licen
TRANSMISIUNI

VZUT
DECANUL FACULTII DE SISTEME
ELECTRONICE I INFORMATICE MILITARE
Col. prof. univ. dr. ing.
Lucian ANTON

Validat n edina Senatului Academiei Tehnice Militare din ______2015


BUCURETI 2015
NECLASIFICAT
1 din 2

TEMATICA
1. Reprezentarea i analiza semnalelor analogice i numerice.
Prelucrarea semnalelor n sistemele analogice i numerice.
2. Sisteme numerice de comutaie i multiplexare.
3. Transmiterea semnalelor de microunde pe linii de transmisiune.
4. Parametrii antenelor, reele de antene i propagarea undelor radio.
5. Parametrii sistemici ai echipamentelor radiocomunicaii.
6. Modele de referin pentru reele de comunicaii.

DISCIPLINE ACOPERITE
1. Semnale i sisteme analogice.
2. Prelucrarea numeric a semnalelor.
3. Sisteme de comutaie telefonic i multiplexare.
4. Tehnica microundelor.
5. Propagarea undelor radio i antene pentru comunicaii i sisteme electronice militare.
6. Tehnica radiocomunicaiilor.
7. Reele i protocoale de comunicaii.

BIBLIOGRAFIE
[1] erbnescu Al., Oroian T., Semnale analogice, Editura ATM, 2010.
[2] erbnescu Al., Oroian T., Prelucrarea semnalelor n sisteme analogice, Editura ATM,
2011.
[3] erbnescu Al., Procesarea digital a semnalelor, Editura Universitii Piteti, 2009.
[4] P. Ciotrnae, Sisteme de comutaie i multiplexare digital, Editura ATM, 2009.
[5] S. Simion, Bazele analizei i proiectrii circuitelor liniare de microunde,
Editura ATM 2009.
[6] I. Nicolaescu, Sisteme de comunicaii moderne. Propagarea undelor radio,
Editura ATM, 2008.
[7] I. Nicolaescu, Reele de antene, Editura ATM, 2002.
[8] I. Nicolaescu, Antene i propagarea undelor, Editura ATM, 1997.
[9] C. Blan, Tehnica radiocomunicaiilor, Editura ATM, 2009.
[10] A. S. Tanenbaum, Reele de calculatoare, Editura Agora, 2003.
[11] T. Rdulescu, Reele de telecomunicaii, Editura Thalia, 2005.

DIRECTORUL DEPARTAMENTULUI DE COMUNICAII


I SISTEME ELECTRONICE MILITARE
Col. prof. univ. dr. ing.
Iulian-Constantin VIZITIU

NECLASIFICAT
2 din 2