Sunteți pe pagina 1din 3

Catre

Tribunalul ......
Subscrisa .........., Societate in insolventa Societee en procedure
collective Company in insolvency, reprezentata legal prin administrator
special .................. si conventional de ..........................., prin prezenta, in
temeiul art. 111 din L.85/2014, formulam si depune:

Contestatie
Impotriva tabelului definitiv al creantelor al debitoarei ......................., prin
intermediul careia solicitam onoratei instante rectificarea tabelului in
sensul inscrierii sub conditie suspensiva a creantelor detinute de
catre ......................., pana la solutionarea definitiva a actiunii formulate
impotriva contractelor in temeiul carora creditoarea a facut inscrierea
creantelor in tabel, actiune ce face obiectul Dosarului cu
nr. ........................ aflat pe rolul Tribunalului ................
Motive:
Creantele inscrise nu sunt certe, lichide si exigibile
In anul 2008 a fost incheiat Contractul de Credit nr........................
cu ..................., Sucursala ............... (Contractul de credit), prin
care ....................., reprezentata prin ....................... in calitate de asociat si
administrator la acea data, obtinea un credit in valoare de .......................... lei
RON. Creditul era destinat finantarii achizitionarii unui echipament
tip .............................. pentru distrugerea si sterilizarea deseurilor toxiinfectioase in urma activitatii medicale (Echipamentul), echipament evaluat la
valoarea de ................ Contractul de credit stipula in art. 7.1 si garantiile ce
trebuiau asigurate de ..............., una dintre aceste garantii fiind si gajul fara
deposedare asupra echipamentului, luat in garantie de catre banca la
valoarea de .......................... lei.
Contractul de credit a fost urmat de ..............acte aditionale, prin care
se acorda anumite termen de gratie si prin care, in mod unilateral si abuziv,
asa cum vom arata, sunt modificate (majorate) sumele ce ar fi fost acordate
cu titlu de imprumut; de asemenea, se modifica, prin aceste acte aditionale,
dobanzile si comisioanele, precum si garantiile in sensul in care, pe parcursul
derularii contractului de credit au mai fost constituite si alte garantii reale sau
personale. In fine, esential de retinut aici este faptul ca, inca de la inceput,
contractul de credit a stipulat clauze abuzive, referitoare la comisioane
bancare nelegale.
Parata ....................... a impus comisioane creditului bancar ce
constituie in fapt creanta care a fost inscrisa in tabelul definitiv, comisioane
care insa sunt nelegale si abuzive, din cel putin trei motive:
- sunt sanctionate expres de legislatia inerna si comunitara,
- nu au fost negociate direct cu consumatorii (in cazul de fata, cu
imprumutatul),

creeaza, in mod evident, o disproportie injusta intre prestatiile


partilor.
Desi pana de curand legislatia privind clauzele abuzive, in special
Legea nr. 193/2000 era aplicabila doar in raporturile dintre profesionisti si
consumatori persoane fizice, prin Legea nr. 72/2013 privind masurile pentru
combaterea intarzierii in executarea obligatiilor de plata a unor sume de bani
rezultand din contracte incheiate intre profesionisti si intre acestia si autoritati
contractante, optica legiuitorului a fost modificata in mod semnificativ in sensul
ca a fost introdus un cadru legal care permite si profesionistilor persoane
juridice sa solicite instantelor de judecata constatarea ca abuzive si lovite de
nulitate absoluta a unor clauze din contractele incheiate cu alti profesionisti,
cum este si in cazul de fata.
Legea nr. 72/2013 transpune in legislatia nationala Directiva 2011/7/UE
care instituie in premiera, un cadru legal pentru sanctionarea unor practici
inechitabile intre profesionisti.
In sistemul Legii nr. 193/2000, consumatorul beneficiaza de o
prezumtie de lipsa a negocierii in contractele de adeziune, precum si de
o prezumtie de dezechilibru semnificativ intre prestatiile partilor. Cum
Legea nr. 72/2013 evoca notiunea de clauze sau practici contractuale
stabilite in mod vadit inechitabil, sintagma similara cu cea de
dezechilibru semnificativ, inseamna ca sistemul de prezumtii din art. 4
din Legea nr. 193/2000, precum si jurisprudenta acumulata in aplicarea
acestui text legal se poate aplica, prin analogie, si in litigiile avind ca
obiect clauze sau practici abuzive in relatiile dintre profesionisti.
Este dincolo de orice dubiu ca parata are fata de subscrisa
societate o pozitie dominanta, fiind una dintre cele mai mari banci din
Romania, fata de subscrisa care este o simpla societate comierciala, cu
o activitate modesta. Acest aspect ne-a pus inca de la inceput intr-o pozitie
net inferioara, care nu ne-a permis sa realizam o negociere efectiva a tuturor
clauzelor contractuale, asa cum ar fi fost legal si echitabil. Parata, profitand
de faptul ca aveam nevoie in mod urgent de o finantare pentru a ne
putea desfasura in continuare activitatea, ne-a acordat o suma de bani
cu titlu de credit, insa, in acelasi timp, ne-a impus si o serie de clauze
abuzive si inechitabile, acestea nefiind niciodata negociate in mod
efectiv, astfel ca a fost creata o disproportie vadita intre contraprestatiile
partilor.
Clauzele abuzive din contractul de credit atacat, sunt cele care
privesc instituirea unor comisioane extrem de mare in sarcina
subscrisei, plata unor penalitati de intarziere, precum si dreptul paratei
de a declara exigibilitatea anticipata a creditului in mod discretionar,
precum si dreptul bancii de a modifica in mod unilateral dobanda pe
toata durata executarii contractului.
Astfel, la art. 4.6 din contract, sunt prevazute o serie de comisioane
extrem de oneroare, respectiv:
- Comision de analiza a creditului de 0.50 %
- Comision de gestiune de 1% aplicat la valoare creditului aprobat,
platibil anual
- Comision de neutilizare de 0.50 % din valoare creditului neutilizat
- Comision de 3 %, in cazul contractarii altor credite de la alte institutii
de credit
- Comision de reanaliza de 0.30% din valoarea creditului reanalizat
- Comision de 0.70 % in cazul rescadentarii creditului

- Comision de reesalonare de 0,70 %


- Comsiion de rambursare anticipata de 1%
Toate aceste comisioane nejustificate, calculate impreuna, maresc
in mod semnificativ obligatiile subscrisei. De asemenea, prin aceste
comisioane, Dobanda Anuala Efectiva datorata de subscrisa ajunge sa
fie de cateva ori mai mare decat dobanda anuala stipulata in contract.
Situatia este agravata si mai mult de faptul ca in caz de orice intarziere
de rambursare a ratelor, sunte, obligati in mod automat si la plata unor
penalitati de intarziere exorbitante.
De asemenea, o alta clauza in mod vadit abuziva se refera la dreptul
paratei de a modifica in mod unilateral dobanda, in functie de costul surselor
de finantare sau evolutia dobanzilor pe piata financiar bancara sau in cazul
modificarii performantei financiare a clientului
Desi, in principiu, o clauza care da dreptul furnizorului de servicii
financiare de a modifica rata dobanzii in mod unilateral, nu este abuziva,
conditia este ca acest lucru sa se faca in baza unui motiv intemeiat, prevazut
si in contract si, totodata, si cu conditia informarii imediate a clientului, care sa
aiba, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul. Pentru a retine
stipularea in contract a unui motiv pentru revizuirea ratei dobanzii este
necesara prezentarea unei situatii clare, corespunzator descrisa, care sa
ofere clientului posibilitatea de a cunoaste de la inceput ca, daca acea
situatie se va produce, dobanda va fi marita. Doar astfel optiunea lui de a
contracta este libera, perfect constienta si cu reprezentarea corecta a
consecintelor actului juridic pe care il va semna. Totodata, motivul trebuie sa
fie suficient de clar aratat, pentru ca, in eventualitatea unui litigiu in legatura cu
aplicarea unei astfel de clauze, instanta judecatoreasca sa aiba posibilitatea
de a realiza un control judiciar adecvat si eficient pentru a conchide in sensul
existentei sau inexistentei situatiei care constituie motiv pentru majorarea
dobanzii.
Avand in vedere faptul ca dobanda este variabila, in contractul
analizat aceasta nu este prezentata ca o dobanda ce poate fi calculata in
functie de o formula de recurenta, care sa contina indici de referinta clar
precizati (ROBOR, EURIBOR), valoarea acestei dobanzi poate fi
modificata in orice conditii, conform vointei bancii, clientul nu poate sa
se protejeze impotriva unor majorari nejustificate ale dobanzii, intrucat
dobanda ar fi trebuit sa fie stabilita in baza unei formule care sa contina
indici verificabili, independenti de vointa operatorului economic.
In probatiune: Inscrisuri
In Drept: art. 111 din L.85/2014, Legea nr. 72/2013, Legea nr.
193/2000, Noul Cod de Procedura Civila, art. 1203 Noul Cod Civil
Va multumim
..........................

S-ar putea să vă placă și