Sunteți pe pagina 1din 6

MACROECONOMIE MONETARA

1. Politica monetara poate fi utilizat n rezolvarea a trei probleme majore ale economiei, printre care:
a) cresterea economica, inflatia si PIB/locuitor;
b) inflatia, somajul, recesiunea economica;
c) inflatia, deficitul bugetar si deficitul balantei de plati;
d) deflatia, somajul si productivitatea economica
e) niciun raspuns corect
2. In cadrul modelului Mundell-Fleming sunt valabile urmatoarele afirmatii:
a) O tara poate intra in UEM numai dupa ce indeplineste criteriile de la Maastrich ;
b) O politica monetara expansionista duce la cresterea masei monetare, deprecierea monedei
nationale, cresterea exportului net si implicit cresterea PIB;
c) Rata dobanzii pe piata international este mai mare decat rata donazii la moneda nationala ;
d) Modelul Mundell-Fleming presupune un curs de schimb cu flotare controlata, independenta
politicii monetare si liberalizare partiala a contului de capital ;
e) Niciun raspuns corect
3. Fie funcia de cerere de bani pe piaa monetar descris de relaia: MD = 300-200r; Oferta de bani
pe piaa monetar este de 200. Dac banca central dorete creterea ratei dobnzii pe piaa monetar
cu 5 puncte procentuale i tiind c multiplicatorul monetar este 2, s se determine volumul i sensul
(vnzare/cumprare) operaiunilor pe piaa monetar cu titluri de stat pe care trebuie s le efectueze
banca central.
a) Cumpr titluri n valoare de 5 ;
b) Vinde titluri n valoare de 5 ;
c) Cumpara titluri in valoare de 2 ;
d) Vinde titluri in valoare de 2 milioane
e) niciun raspuns corect.
4. Pentru indeplinirea obiectivului sau fundamental, BNR utilizeaza urmatoarele categorii majore de
instrumente de politica monetare :
a) RMO, operatiuni open market, facilitati permanente acordate institutillor publice ;
b) RMO, swap valutar, facilitaile de creditare si depozit, rata dobanzii ;
c) Operatiuni repo si reverse repo, cursul valutar si rata dobanzii ;
d) Rata dobanzii, cursul de schimb, inflatia si cresterea economica ;
e) Niciun raspuns corect
5. Considerand modelul Mundell-Fleming cu ecuatiile specifice privind IS, LM si NX, in conditiile

unui contul de capital perfect liberalizat si curs de schimb flotant, sa se precizeze cum se modifica
PIB national si rata dobanzii, daca nivelul PIB global creste:
a) PIB national creste si rata dobanzii ramane nemodificata ;
b) PIB national ramane nemodificat si rata dobanzii ramane scade ;
c) Si PIB national si rata dobanzii scad ;
d) Si PIB national si rata dobanzii cresc ;
e) Si PIB national si rata dobanzii raman nemodificate ;

Bilantul Bancii Centrale


ACTIV
Aur si devize
Bonuri de tezaur
Credite acordate economiei
Alte active
Total activ

PASIV
Emisiune bneasc
Rezerva minima obligatorie
Disponibiliti ale bc com la Bc Centr
Alte pasive
Total pasiv

Bilantul Agregat al Bancilor Comerciale


ACTIV
PASIV
Credite acordate economiei
Depozite
Bonuri de tezaur
Alte pasive
Rezerva minima la Bc Centr
f
Alte active
f
Total activ
Total pasiv

Bilantul Bancii Centrale


ACTIV
Aur si devize
Bonuri de tezaur
Credite acordate economiei
Alte active
Total activ

PASIV
Emisiune bneasc
Rezerva minima obligatorie
Disponibiliti ale bc com la Bc Centr
Alte pasive
Total pasiv

Bilantul Agregat al Bancilor Comerciale


ACTIV
PASIV
Credite acordate economiei
Depozite
Bonuri de tezaur
Alte pasive
Rezerva minima la Bc Centr
f
Alte active
f
Total activ
Total pasiv

Bilantul Bancii Centrale


ACTIV

PASIV

Aur si devize
Emisiune bneasc
Bonuri de tezaur
Rezerva minima obligatorie
Credite acordate economiei
Disponibiliti ale bc com la Bc Centr
Alte active
Alte pasive
Total activ
Total pasiv
Bilantul Agregat al Bancilor Comerciale
ACTIV
PASIV
Credite acordate economiei
Depozite
Bonuri de tezaur
Alte pasive
Rezerva minima la Bc Centr
f
Alte active
f
Total activ
Total pasiv
Bilantul Bancii Centrale
ACTIV

PASIV

Aur si devize
Emisiune bneasc
Bonuri de tezaur
Rezerva minima obligatorie
Credite acordate economiei
Disponibiliti ale bc com la Bc Centr
Alte active
Alte pasive
Total activ
Total pasiv
Bilantul Agregat al Bancilor Comerciale
ACTIV
PASIV
Credite acordate economiei
Depozite
Bonuri de tezaur
Alte pasive
Rezerva minima la Bc Centr
f
Alte active
f
Total activ
Total pasiv