Sunteți pe pagina 1din 96

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

CAPITOLUL V.
CALCULUL SUPRASTRUCTURILOR DE PODURI CU
GRINZI CU SECTIUNE COMPUSA OTEL-BETON

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

1. TEMA DE PROIECTARE

S se proiecteze suprastructura metalic a unui pod pentru osea cunoscnd urmtoarele


elemente eseniale:
suprastructura este simplu rezemat i are deschiderea de calcul de L=24,25;
elementele principale de rezistan ale suprastructurii sunt grinzi cu inima plina simplu rezemate;
limea suprastructurii va corespunde la dou benzi de circulaie cu limea unei benzi de 2,50m
(drum comunal);
ncrcrile utile din convoaie la care se dimensioneaz suprastructura sunt cuprinse n clasa E (A 13,

S60

) de ncrcare;
suprastructura se realizeaz din oel OL 52
imbinarile de uzina si santier se vor realiza prin sudura;
Dispozitie generala a podului.
Dispozitia generala a podului este aratata in figura 1. ( elevatie generala) si figura 2. ( sectiunea
transversala a suprastructurii).
B
Latimea suprastructurii - s - rezulta conform STAS 2924-91 Poduri de sosea. Gabarite si a
notatiilor din figura 2.

b 2,50 latimea benzii de circulatie;


T 0.25m

S p 0.25m

Rezulta:
c 2 2,50 5, 00m - latimea partii carosabile;
Bs 5, 00 0,5 0,5 6, 00m latimea suprastructurii podului.
Celelalte dimensiuni vor rezulta in urma dimensionarii elementelor component ale suprastructurii.
Dispozitie constructive si calculul parapetului pietenal
Dipozitie constructive a parapetului pietonal
Parapetul pietonal se va realize pentru fiecare travee sip e lungimea zidurilor intoarce ale culeelor.
Consideran lungimea zidurilor intoarse ale culeelor de 5,00m dispozitia parapetului pietonal pe culee
sip e prima deschidere va rezulta din conditia ca lungimea unui panou sa fie :
l p (2, 00 3, 00)m

Pe culee, daca se pozeaza axul stalpilor de parapet extremi la 200mm de marginea zidului
intors si se considere doua panouri de parapet

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

l p1

Negara Ionel

5000 2 200
2300 mm
2

Pe lungimea unei suprastructuri, daca se pozeaza axul stalpilor de parapet extremi la 220mm de
capatul tablierului si se considera un numar de 17 panorui de parapet:
25000 2 200 2 200
lp2
2500mm
10
Nota:
1. Lungimea panoruilor de parapet a rezultat prin incercari, impunand distant de la axul
stalpilor de parapet extremi pana la capatul tablierului si numarul de panouri astfel incat sa
rezulte o lungime a acestora (multiplu de 10mm) si cuprinsa limitele precizate anterior.
PAG40 desen

Dispozitia constructive a parapetului pietonal si dimensiunile elementelor componenete


sunt prezentate in figura urmatoare.

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

5.2 DISPOZITIA CONSTRUCTIVA SI CALCULUL PARAPETULUI PIETONAL


4

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

5.2.2 Calculul parapetului pietonal


5.2.2.1. Calculul mainii curente

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Mana curenta se considera simplu rezemata pe stalpii de parapet(considerarea mainii curente


continua pe stalpii de parapet face calculul mai complicat iar eforturile sectionale sunt mai mici).
Mana curenta a parapetului pietonal se calculeaza in doua ipoteze:

Ipoteza I mana curenta este actionata de greutatea proprie si o forta concentrata verticala
P=1200N (STAS 1545-89).

51,8 x 2,002 1200 x 2,00


M z max

626 Nm
8
4

I z ( D 4 d 4 ) (63,54 56,54 ) 297891mm 4


64
64
I
M
626000 63,5
max z max xymax
x
67 N / mm 2 a 145N / mm 2
Iz
297891 2
I

Ipoteza II-mana curenta este actionata de greutatea proprie si de o forta orizontala uniform
distribuita p=1500N/ml

p=1500N/ml
g=51,8N/ml

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

51,8 x 2, 002
26 Nm
8
1500 x 2, 002
M yIImax
750 Nm
8
I z I y 297891mm 4
M zIImax

II

max

M y max
MI
26000 63,5 750000 63,5
z max xymax
xzmax
x

x
83N / mm 2 a 145 N / mm 2
Iz
Iy
297891 2
297891
2

5.2.2.2.Calculul stalpului de parapet


a)Verificarea sectiunii stalpului de parapet
Stalpul parapetului pietonal este un stalp incastrat in lisa parapetului si liber la celalalt capat.
Se calculeaza in doua ipoteze de incarcare:

Ipoteza I- stalpul de parapet este actionat de greutatea proprie a mainii curente a riglei
inferioare,a umpluturii de pe lungimea unui panou de parapet si greutatea sa proprie si o forta
concentrate vertical P=1200N

G
P

e=90

N
M

-Greutatea mainii curente


-Greutatea riglei inferioare
-Greutatea umpluturii parapetului
-Greutate proprie stalp

51,8x2,00=104N
51,8x2,00=104N
15x0,005x0,03x0,79x78500=140N
51,8x1,041=54N

G=104N+104N+140N+54N=402N
N=G+P=402+1200=1602N
M y (G P)e 1602 x0, 09 144 Nm

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

max

Negara Ionel

M y max
N

xzmax
xAbrut
I ybrut

Abrut 660mm 2
lf

1
1
D2 d 2
63,52 56,52 21,3mm
i
4
4
2 x1000

94 0, 611x1, 0267 0, 627


21,3
1602
144000 63,5
max

x
19 N / mm 2 a 145 N / mm 2
0, 627 x660 297891 2

;i

Ipoteza II- stalpul de parapet este actionat de o forta verticala G si de o forta orizontala
concentrata H reprezentand rezultanta impingerii oamenilor in parapet (p=1500N/ml)pe
lungimea unui panou de parapet.

G=402N
H pxl p 1500 x 2, 00 3000 N
M y Hxhs Gxe 3000 x1, 0 402 x0, 09 2964 Nm
max

My
G

xzmax
xAbrut I ybrut

max

402
2964000 63,5

x
420 N / mm 2 a 145N / mm 2
0, 627 x660 297891
2

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

e=90

Deoarece stalpul de parapet nu verifica conditia de rezistenta in ipoteza a II-a de incarare,


configuratia parapetului se modifica realizand fiecare stalp de parapet din doua tevi 63,5 x5 .Eforturile
sectionale se considera cele stabilite mai sus, modificarile pentru noua dispozitie a parapetului fiind
nesemnificative.Se recalculeaza caracteristicile sectionale:
Abrut 2 x919 1838mm 2

(63,54 53,54 ) 791933mm 4


64
l
1
f ;i
D 2 d 2 20,8mm
i
4
2 x1000

97 0,595 x1, 0267 0, 610; 0, 610


20,8
402
2964000 63,5
max

x
120 N / mm 2 a 145 N / mm 2
0, 610 x1838 791933
2
I ybrut 2 x

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

b)Verificarea sudurii de prindere a stalpului de parapet


Incastrarea stalpului de parapet in lisa se face prin sudarea acestuia de placa metalica inglobata
in beton.Imbinarea sudata se realizeaza cu sudura de colt dispusa pe conturul stalpului cu grosimea de
calcul a=4mm.
DESEN

As 2 x (71,52 63,52 ) 1696 mm2


4

I s 2 x (71,54 63,54 ) 955255mm 4


64
402 2964000 71,5
max

x
111N / mm 2 a 135 N / mm 2
1696 955255
2

10

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

5.3 ALCATUIREA SI CALCULUL PLATELAJULUI CAII

DESEn

11

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

5.3.2. Dimensionarea platelajului caii


Platelajul caii se considera,din punct de vedere static,o dala cu console simplu rezemata pe
grinzile principale.Dimensionarea dalei consta in determinarea eforturilor sectionale (M,T) date de
incarcarile permanente si utile si determinarea necesarului de armature dispusa pe sectiunea de calcul a
placii.
5.3.2.1. Eforturi sectionale din incarcari permanente

Greutatea lisei

-greutatea lisei

0,50x0,25x25000x1,1=3438N/ml

-greutatea mainii curente

5,18(kg/ml)x1,1=57N/ml

-greutatea riglei inferioare

5,18(kg/ml)x1,1=57N/ml

-greutatea stalpului de parapet

7, 21(kg / ml ) x1, 041


x1,1 30 N / ml
2,50
1,18(kg / ml ) x 0, 79 x15(buc )
x1,1 44, 74 N / ml
2,50
____________________________________

-greutatea umpluturilor

Gl 3586, 47 N / ml
Greutatea trotuarului
gt (0, 02 0, 25 0, 01 0, 035) x1x 24000 x1,1 8320 N / ml;
Greutatea sistemului rutier
-greutatea sapei de egalizare
-greutatea hidroizolatiei
-greutatea sapei de protectie
-greutatea betonului asfaltic

0,02x1,0x24000x1,5=720N/ml
0,01x1,0x15000x1,5=225N/ml
0,04x1,0x24000x1,5=1440N/ml
0,07x1,0x24000x1,5=2520
g s 4910 N / ml

Greutatea dalei platelajului


0,12 0, 25
0,50 1,10
0,15 0, 26
25000 x1,1
0,05 x 2
0,15 x 2
1718,75 N / ml
3,00 2 x1,50

2
2
2
6

Se determina momentul incovoietor in sectiunile 1-1 si 2-2, iar forta taietoare in


sectiunile 1-1 si 3-3.
(0, 50 0, 55) 2
0, 25

0, 5 0, 55 4910

2
2

M 1g1 3586(0,125 1, 25 0, 55) 8320 x1


1718

(1, 00 0, 55) 2
7606, 95 624 6,1375 608, 51 12914, 53 N m / ml
2

12

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Pentru determinarea momentului incovoietor in sectiunea 2-2 se determina reactiunea din


reazemul placii:

V (2 x3586 2 x8320 x1 4910 x9 1718 x6) x

1
39155 N
2

2,52
M 39155 x3 3586(3 1 0,125) 8320(0,125 0,50 1,50) 4910
2
2
3, 00
1718
62850 N m / ml
2
Tg11 3586 8320 x1 4910 x0,95 1718 x 2, 75 21295 N / ml
2 2
g

Tg33 39155 3586 8320 x1 4910(1 0,55) 1718(1,50 0,55) 16116 N / ml

5.3.2.2. Eforturi sectionale din incarcari utile


Incarcarile transmise prin rotile vehiculelor rutiere se considera repartizate prin plane inclinate

la 45 pana in axa mediana a dalei platelajului.


DESEN

a1 a0 hs

A30

a1 a0 hs

hd

x 2 20 1415 x 269 cm

2
2

hd

260 14 15 303cm

2
2

b1 b0 hs

V80

hd

x 260 1415 x 2 103,00 cm

2
2

b1 b0 hs

hd

x 2 70 1415 x 2119 cm

2
2

a)Eforturi sectionale din actiunea convoiului de autocamioane A13:


-Reazem dala

13

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

DESEN

ba 1, 035 2 0,95 2, 75m

b 2, 75m d 1, 60m

Deoarece a
(distanta intre osiile spate ale autocamionului A13)din
conditia de nesuprapunere a efectelor ale celor doua roti spate ale autocamionului se limiteaza la
ba 2.70m.

1
1,03
x x1, 4 31590, 47 N m / ml

2 2,70

M 1A1 88349,51x1,03
13

1,3
TA11 883449,51x1,03x
13

1
x1,3x1, 4 61340,73 N / ml
2,70

-Camp dala
DESEN
Latimea activa a placii, in deschiderea acesteia, care preia incarcarile date de rotile spate ale
autocamioanelor

A13 (fig.) va fi :

-cand roata calca pe reazemul placii:


1
B bar 1, 00m
bar a1 , dar cel putin 3
-cand roata calca in mijlocul deschiderii placii:
1
2
bac a1 B
B bac 2, 00m
3 ,dar cel putin 3

Momentul incovoietor in sectiunea 2-2 a dalei pentru o latime de 1,00m a acesteia va


fi(fig):

1
0, 715 x0,3575 0,315 x0,1575 1,015 0,507 0, 015 x0,0075
M A2 302 88350

x
x1, 292 x1, 4

2
2
2
2
2, 70

7823,13 N m / ml
1, 292

14

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

A
Pentru determinarea fortei taietoare maxime din actiunea convoiului de autocamioane 13 in sectiunea
3-3 , acesta se pozitioneaza conform fig...Latimea activa de placa, din aceleasi considerente ca si in
cazul momentului incovoietor, va fi:

1
1,00 0,1
T 33 88350
1,19 x
x1, 292 x1, 4 35569,001N / ml
A13
2

2,70

T 33 35569,001N / ml

A13

DESEN

b)Eforturi sectionale din actiuniea convoiului de vehicule speciale


-Reazem dala
DESEN

s60

s
Latimea activa a placii in consola care preia incarcarea data de roata vehicului speicla 60 are
A
aceeasi valoare ca si pentru autocamionul 13 ,dar din conditia de nesuprapunere a efectelor a doua roti
s
b 1, 20m .
alaturate ale vehiculului 60 se limiteaza la a
Momentul incovoietor in sectiunea 1-1 a dalei pentru o latime de 1,00m a acesteia va fi:
Pv
b1

100000
84033, 61N / ml
1,19

1,192
1
x
x1,1 48227, 48752 N m / ml
2
1, 20
1
1
TS160
84033, 61x1,19 x
x1,1 91666, 66 N / ml
1, 20
M S1601 84033, 61x

-camp dala
DESEN
Latimea activa a placii, in deschiderea acesteia, care preia incarcarile date de rotile vehicului
V80 are aceiasi valoare ca in cazul autocamioanelor A13 dar din conditia de nesuprapunere a efectelor
S
a doua roti ale vehiculului 60 se considera:
Momentul incovoietor in sectiunea 2-2 a dalei pentru o latime de 1,00m a acesteia va fi:

15

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

0, 75 0,3525
0,595 x0, 297 0, 095 0, 0475 0,5525 0, 75

2
M S260
84033, 61x

x0,395
x0, 795 x
2
2
2
2

1
x
x1,1 60554, 015 N m / ml
1, 20
M V2802 60554, 015 N m / ml

S
Pentru determinarea fortei taietoare maxime din actiunea vehiculului special 60 in sectiunea
3-3, acesta se pozitioneaza conform fig. de mai jos.
DESEN
0,33 1 0.19 x0, 063
1
1 0, 603
x1,19
x
x1,1 86641,94323N / ml
x
2
2
2

1, 20

TS3603 84033, 61x

Table 1
Incarcare
Permanente

A13

S60

Ef.sectional
M ( Nxm)

-12914,53

-31590

-48227

61141

M 2 2 ( Nxm)

-6285,00

122607

60554

116322

T 11 ( N )

21295

61340,73

91666

112961

T 33 ( N )

16116

35569,00

86641

102757

11

16

Ef.sectionale
totale

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

5.3.2.3. Dimensionarea armaturii platelajului caii


DESEN
M 11 61141Nxm

15 1,5 1, 0 12,5cm
2
a-acoperirea cu beton a armaturii;
-diametrul armaturii de rezistenta;
h0 h a

h0
125

0, 505 1,18
M
61141000
b
1000
bxho
1000 x1, 25
Aa
1,18 x
1475mm 2 5 20mm
100
100
d 2 3,14 20
Aa 1.18

314
4
4

Aa
4, 69 5
Numar bare necunoscute = NrBar
Aa nec 20 =1570
Sectiunea 2-2
2 2
M =116322N m
DESEN

17

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

15 1,5 1, 0 12,5cm
2
h
125
r 0
0,3665 1, 40%
M
116322000
b
1000
bxho
1000 x150
Aa
1, 40 x
2100mm 2
100
100
20
2100
Nrbare
6, 687 7
314
Aa, nec 20 2198
h0 h a

5.3.2.4. Verificarea sectiunilor la forta taietoare


a)Sectiunea 1-1

18

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

T 11 112961N
Se verifica daca sectiunea de beton a dalei poate prelua forta taietoare folosint relatia:
11 0, 75 xbxh xR
Tcap
o t
,b
Rt mxRt*
Rt -rezistenta de calcul la intindere a betonului din dala(1,25 N / mm3 )
Rt*

-valoarea de baza a rezistentei de calcul la intindere


m=1 coeficient al conditiilor de lucru cand incarcarile de lunga durata nu depaseste 50% din
incarcarile totale
11 0, 75 x1000 x1,50 x1, 25 140625 N T 11 112961N
Tcap
,b

b)Sectiunea 3-3
T 33 102757N
T 33 0, 75 x1000 x150 x1, 25 140625 N T 33 102757 N
cap,b
Concluzia este ca betonul dalei in sectiunile 1-1 si 3-3 poate prelua fortele taietoare
corespunzatoare nefiind necesara armatura inclinata.La detaliile de armare ale dalei se va prevedea
armatura inclinata dispusa constructiv.

19

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

ALCATUIREA SI CALCULUL GRINZILOR PRINCIPALE

5.4.1. Evaluarea incarcarilor care solicita grinzile principale

20

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Incarcarile care solicita grinzile principale se grupeaza functie de etapele tehnologice de


realizare a structurii compuse otel-beton.

Incarcari permanente etapa a I-a

-Greutatea dalei platelajului


g d 0,15 x6 0,125 0.05 0,55 x25 x25000 39700 N / ml
g d 39700 N / ml

-Greutatea mortarului de poza de sub dalele prefabricate


g m 0,02 x 0,60 x1, 00 x 25000 300 N / ml
-Greutatea grinzii metalice
g g / ml kxL( daN / ml )
k (15 25)
L deschiderea (m )
g g / ml 20 x 25 500daN / ml 5000 N / ml

-Greutatea contravantuirilor,rigidizarilor,guseelor,etc
g cv / ml 0, 20 x500 100daN / ml 1000 N / ml

PI 45700 N / ml

Incarcari permanente etapa a II-a

21

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

-Greutatea lisei parapetului


glp 0,50 x0, 25 x1, 00 x 25000 3125 N / ml
-Greutatea parapetului
greutatea mainii curente
greutatea riglei inferioare
greutatea stalpului de parapet

51,8N/ml
51,8N/ml
(51,8 x1, 041) x 2
54 N / ml
2, 00
0, 03 x0, 005 x78500 x0, 79 x7 65 N / ml
g p 223N / ml

greutatea umpluturilor

-Greutatea trotuarului=greutate bordura


-Greutatea sistemului rutier:
greutatea sapei de egalizare
greutatea hidroizolatiei
greutatea sapei de protectie
greutatea betonului asfaltic

=1200N/ml
=2700N/ml
0,01x2,50x1500=375N/ml
0,04x2,50x2400=2400N/ml
0,07x2,50x2400=4200N/ml

g sr 9675 N / ml

PII 16700 N / ml

Incarcari utile

A ,S
Pentru incarcarile utile ( 13 60 )se determina printr-o operatie de repartitie transversala
reactiunile pe care le produc asupra grinzilor principale,cu care mai departe se calculeaza eforturile
sectionale moment incovoietor si forta taietoare.
Reactiuni din

A13

22

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

700

55

190

110

80

14,555

75

49,123

69,136

550

100

113,71

75

190

Rf Pf x(1,15 0, 25) 54600


Rs Ps x(1,15 0, 25) 127400

-Reactiuni din

S60 :

In cazul vehiculului

S60

distanta de la marginea rosii vecine bordurii pana la acesta este de

25cm..
DESEN

RV PV xi 30000 x 2,025 60750 N

23

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

5.4.2. Calculul eforturilor sectionale maxime in grinzile principale

Moment incovoietor maxim

-Incarcari permanente:
45700 x 24,1252
M IP
3359307 N m
8
16700 x 24, 252
P
M II
1227580, 46 N m
8
-Incarcari utile:

A13
DESEN

M IIA13 127400 x(0,0625 6,0625 2,0625) 54600(4,0625 x2) 1486712,5 N m

Trebuie sa fie indeplinita urmatoarea conditie:


pa P pb
Unde:
i

Rj
pa

j 1

25517,52

x
i

Rj
P

j 1

20263,91

L
i

Rj
pb'

j 1

x'

25517,52

Se va determina spre comparatie si momentul incovoietor maxim maximorum.


Incarcarile care se iau in considerare pentru determinarea momentului incovoietor maxim
maximorum sunt cele prezentate in figura de mai sus,acestea trebuind sa fie pozitionate conform
teoriei momentului incovoietor maxim maximorum.

24

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

DESEN

R xd
i

54600 x(8 16) 127400 x(12 20)


7,850m
127400 x3 54600 x2

Se observa ca in aceasta dispozitie a incarcarilor fortele reprezantate raman la fel .


DESEN

DESEN
M IIS 60 60750 x 4, 6095 6,125 652120,87 N m

Forta taietoare maxima


-Incarcari permanente:

34269 x 20
342690 N
2
22491x 20
TIIp
224910 N
2
TI p

-Incarcari utile:
A13 ;
DESEN

TIIA13 54600(1,0 0,670 0,175) 127400 x(0,835 0,50 0,010) 272727 N


S60;
DESEN

1,0 0,876 x3
TIIS 60 60750(
) 170950,5 N
2

25

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

II

II

571250

208750 1227580,46

65212

3359309

T[N]

170950

M[Nxm]

1486712

II

272727

45700 x 25, 00
571250 N
2
16700 x 25, 00
T2P
208759 N
2
T1P

A
Coeficientul de incarcare dinamica pentru convoiul de autocamioane 30 ;

15
1, 24( STAS 1545-89)
37,5 25

26

II
3148209

I
I

Ef.
sectionale

546931

S60

3359307

A13 x

1843522

A13

338181

Permanente

Ef.sectional
e
Totale

571250

Table 2
Incarcari

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

5.4.3. Predimensionarea sectiunii grinzilor compuse otel-beton

Predimensionarea sectiunii grinzii metalice

Se utilizeaza relatii de predimensionare:


h 5 3 wnec

27

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

wnec

Negara Ionel

Mt
a

M t M I M II
k
Ao o wnec
h
k
A1 1 A0
k0
k
Ai i A0
k0
k
A2 2 A0
k0
Coeficientii

, k 0 , k1 , k i , k 2

se determina functie de raportul

M II

din tabel

ko

k1

ki

k2

0,965
0,962
0,941
0,929
0,918

2,10
2,20
2,30
2,40
2,50

0,325
0,330
0,345
0,360
0,375

0,840
0,880
0,920
0,960
1,00

0,945
0,990
1,035
1,080
1,125

MI

M II
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5

MI

M t 6507516 N m
M I 3148209

0,93
M II 3359307
Wnec

6507516000
27114650mm3
240
MI

M II depaseste valoare limita 0,5 din tabel coeficientii din relatiile de


Deoarece raportul
predimensionare se considera pentru valoarea 0,5.

28

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

h 5 x0,9183 27114650 1378mm h 1400mm


2,50
A0
x 27114650 48419, 01mm 2
1400
0,375
A1
x 48419 7262,85mm 2
2,50
1, 00
Ai
x 48419 19367, 6mm 2
2,50
1,125
A2
x 48419 21788,55mm 2
2,50
Cu ariile de mai sus se determina dimensiunile talpilor si inimii grinzii principale.
7263
b1 450mm t1
14,52mm
500
Se impune:
.
t
Se redimensioneaza impunand 115mm :
7263
b1
484, 2mm 490mm
15
A1,ef 7350mm2

Sectiunea talpii inferioare a grinzii in zona de la mijlocul deschiderii se realizeaza din doua
platbenzi suprapuse sudate deoarece o singura platbanda ar rezulta cu grosime foarte mare,ceea ce nu
este indicat in cazul elementelor imbinate prin sudura.

29

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

b2' 650mm, t '2 20mm A '2,ef 12400mm 2


9388
b2'' 520 t2''
18mm; t ''2 20mm
520
''
2
A2,
ef 10400mm

A2,ef 22800mm2

520x12

h=1400

1358x12

650x15

590x15

hi 1400 15 2 x 20 1345mm;
ti

19367
14, 79 ti 15mm;
1345

Ai ,ef 19725mm 2
A 49875mm 2

30

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Predimensionarea sectiunii dalei din beton

Grosimea dalei din beton a fost stabilita in urma dimensionarii acesteia din conditia de a prelua
incarcarile transmise de cale.
Latimea reala a dalei care revine unei grinzi principale este 5,50m(nu s-a considerat in aceasta
latime lisa parapetului pietonal).
Pentru calculul caracteristicilor sectionale ale sectiunii compuse otel-beton se considera o
grosime medie a dalei de 20,5cm.
DESEN!!!
bc bv 2ba
Pentru grinzi simplu rezemate
Latimea activa de dala in camp
bac b
Latimea activa de dala pentru reazem
bar b
0,99
0,99
s
d
bs bd
Latimile de conlucrare c si c se determina functie de b respectiv b cu valori diferite pentru
campul grinzii principale si reazemul acesteia.

-campul grinzii:

31

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

bcs,c 0,96 x125,5 120, 00


bcd,c 0,99 x100,5 99, 00

=>Latimea

bc ,c 219

-reazemul grinzii:

0,93
bcs, r 0,93 x125, 5 116, 71 117
bcd, r 0,99 x100,5 99
bc, r 216cm

b
b
Lungimea de grinda pe care se face trecerea de la c, r la c,c este:

a max b s , bd 125,5cm

Variatia latimii de conlucrare a dalei din beton cu grinda metalica in lungul acesteia este
prezentata in fig.....
DESEN

32

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

5.4.4. Verificarea sectiunii predimensionate


5.4.4.1. Verificarea de rezistenta
a)Verificarea eforturilor unitare normale maxime

Eforturi unitare normale din incarcari permanente etapa a I-a

DESEN!!!
15

1345
490 x15 1400 1345 x10
40 620 x20 x30 520 x20 x10
2
2

yo,inf
49875
yo,inf 502,9mm 503
2

15
15 x1345
1345

I o o 490 x15 897


15 x1345 877 15

2
12
2

20
20

520 x 20 503 620 x 20 503 20


2

2
oI ,inf

1,5044 x1010 mm 4

M IP
3359307000
xyo,inf
112,34 N / mm 2
10
Io o
1,5044 x10

oI ,sup

M IP
xyo,sup 112, 34 N / mm 2
Io o

Eforturi unitare normale din incarcari permanente etapa a II-a

33

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

DESEN!!!

Caracteristicele sectionale ale sectiunii de beton se determina fara a lua in considerare aportul vutei.
Aa 2190 x150 3, 285 x105 mm2
2190 x1503
Ib b
0, 6159375 x109 mm4
12

Pentru determinarea caracteristicilor sectionale ale sectiunii compuse grinda metalica-dala de

n
beton se considera coeficientul de echivalenta pentru un modul de deformatie determinat de
relatia:

E0
Eb

2 Ab
2 x3, 285 x105
x f
x1,5 225 kb 1,0
Ua
2 x 2196
k R 0,85 considerand ca intre dala si grinda conlucrarea se realizeaza la 60 de zile de la
turnarea betonului din dala.
bf

2 pentru lucrabilitatea L1 a betonului proaspat.


d K b xK R x 1, 0 x0,85 x 2 1, 70
Eb
32500
Eb

11324 N / mm 2
1 1,1d 1 1,1x1, 70
Eb 32500 N / mm2 pentru beton clasa C25/30.
E
2,1x105
n 0
18,54
Eb
11324
Ab
3, 285 x105
A A0
49875
67593, 446 mm2
n
18,54

34

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

A
3, 285 x105
So o b xa
x972 1, 72223 x107 mm3
n
18,54
So o A xao 67593, 446 a0
1, 72223x107
255, 00 mm a0
67593, 446
ab 717 mm
ao

I
A
I c c I o o Ao xao2 b b b xab2 1,5044 x1010 49875 x 2552
n
n

0, 6159375 x109 3, 285 x105

x 717 2 1,83208 x1011 mm 4


18,54
18,54

M IIp
1227580, 460
IIp
o,inf
x yo,inf ao
x (503 255) 50, 78 N / mm 2
10
I c c
1,8320 x10

M IIp
IIp
o,sup
x yo,sup ao 43, 017 N / m 2
I c c

bIIp
,inf

bIIp
,sup

M IIp
I c c

yo,sup ao n1

2,319 N / mm

M IIp
h 1
ab d
2,861N / mm 2

I c c
2 n

Eforturi unitare normale din incarcari utile etapa a II-a

DESEN!!!!

Eo 2,1x105
n

6, 46
Eb
32500
A
3, 285 x105
A Ao b 49875
100726mm 2
n
6, 46

35

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

A
3, 285 x105
S o o b xa
x972 4,942 x107 mm3
n
6, 46
S o o Axao 100726 xao
ao 490mm
ab 482mm
I
A
0, 615 x109
I c c I o o Ao xao2 b b b xab2 1,5044 x1010 49875 x 4902

n
n
6, 46

3, 285 x105
x 482 2 3,892 x1011 mm 4
6, 46
,u
oII,inf

,u
oII,sup

u
M II
x yo,sup ao 6,818 N / mm2
Ic c

,u
bII,inf

u
M II
1
x yo,sup ao
1, 0554 N / mm2
Ic c
n

,u
bII,sup

u
M II
x yo,inf ao 16, 63N / mm2
Ic c

u
M II

Ic c

h 1

x ab d 1, 44 N / mm 2
2 n

Eforturi unitare normale din contractia betonului

DESEN!!!

nc

Eo
;
Ebc

Ebc

Eb
;
1 0,52d

d Kb xK R x - caracteristica finala a curgerii lente(valoarea corespunzatoare consumarii


totale a fenomenului de curgere lenta t );
kb 1, 0;

k R =0,60;

2;

d 1, 0 x 0, 60 x 2 1, 20

36

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Ebc

Negara Ionel

32500
2,1x105
20012 N / mm2 nc
10, 49
1 0,52 x1, 20
20012

A
3, 285 x105
Ac Ao b 49875
81191mm 2
nc
10, 49
A
3, 285 x105
Sco o b xa
x972 3, 043 x107 mm3
nc
nc
Sco o Ac xaoc 81191xaoc
a 375mm
oc

abc 597mm

I
A
2
2
I cc cc Io o Ao xaoc
b b b xabc
3,327 x1010
n
n
Starea de eforturi produsa de contractia betonului este data de forta de intindere N c care
actioneaza in centrul de greutate al sectiunii dalei Gb si apare ca urmare a faptului ca deformatiile din

contractie ale betonului bc sunt impiedicate sa se produca liber de grinda metalica.


N c bc xEbc xAb

bc 1x104
N c 1x104 x 20012 x3, 285 x105 657394 N
Forta N c produce in centrul de greutate Gc al sectiunii compuse o forta de compresiune egala
cu N c si un moment incovoietor M c ;

M c N c xabc 3,924 x108 N mm


N
Mc
657394 3, 924 x108
co,inf c
yo,inf acc

503 375 2, 26 N / mm 2
10
Ac I cc cc
81191 3,327 x10

N
Mc
657394 3,924 x108
co,sup c
yo,sup acc

503 375 9, 607 N / mm2


10
Ac I cc cc
81191 3,327 x10

bc ,inf

Nc
Nc
Mc
657394
657394

yo,sup aoc

5
Ab Ac xnc I cc cc xnc
3, 285 x10
81191x10, 49

3,924 108
10

3,327 x10 x10, 49

x(503 375) 1, 22933 N / mm 2

37

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

N
Nc
Mc
bc ,sup c

Ab Ac xnc I cc cc xnc

Negara Ionel

hd
2
abc 2 0, 473N / mm

Eforturi unitare normale din variatii zilnice de temperatura

DESEN!!
Caracteristicile sectionale in cazul determinarii eforturilor unitare normale produse de variatiile
zilnice de temperatura sunt cele considerate pentru calculul eforturilor unitare normale din incarcari
utile,coeficientul de echivalenta fiind n=6,46.
A 100726mm 2 ; Ab 3, 285 x105 mm 2 ;
ao 490mm; a b 482mm; Ic c 3,892 x1010 mm 4 ;
n 6, 46

1x104
Nt xEb xAb 1x104 x32500 x3, 285 x105 1067625 N
Forta Nt actioneaza in centrul de greutate al dalei din beton si produce in centrul de greutate G
al sectiunii compuse o forta egala cu Nt si de semn contrar si un moment incovoietor.

M t Nt xab 514595250 N / mm 0,51495250 x109 Nxmm


N
M
to,inf m t t x yo,inf ao 2,53 N / mm 2
A Ic c
N
M
to,sup m t m t x yo,sup ao 10,599 0, 01322 x(897 490) 15,9834 N / mm 2
A Ic c

N
N
Mt
tb,inf t m t m
x yo,sup ao 3, 25 1,1646 0,8335 0, 770 N / mm 2
Ab Axn I c c xn
N
N
Mt
h

tb,sup t m t m
x Ab d 3, 25 1, 646 1,140 0, 463 N / mm 2
Ab Axn I c c xn
2
-Gruparea a I-a de incarcari:

38

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

,p
,u
o,inf, I oI ,inf oII,inf
oII,inf
co,inf 112,31 50, 78 16, 63 2, 26

181,98 N / mm 2 aI 0t 240 N / mm2


,p
,u
o,sup, I oI ,sup oII,sup
oII,sup
co,sup 200, 29 (43, 017) (6,818) ( 9, 607)

146,848 N / mm2 aI 0t 240 N / mm 2


,p
,u
b,inf, I oII,inf
bII,inf
bc ,inf 2,319 1, 055 1, 085

2, 289 N / mm2 aI 0t 12 N / mm2


,p
,u
b,sup, I oII,sup
bII,sup
bc ,sup 2,861 1, 444 0, 473

3,832 aI 0t 12 N / mm2

-Gruparea a II-a de incarcari:

o,inf, II o,inf, I to,inf 181,98 2,53 184,51 aII0t 270 N / mm2


o,sup, II o,sup, I to,sup 140,848 15,983 156,82 aII0t 270 N / mm 2
b,inf, II b,inf, I bt ,inf 2, 289 0, 770 3, 059 aII0t 12 N / mm2
b,sup, II b,sup, I bt ,sup 3,83 0, 463 4, 293 aII0t 12 N / mm 2

b)Variatia sectiunii transversale a grinzilor compuse otel-beton


Sectiunea grinzii compuse otel-beton a fost dimensionata functie de momentul incovoietor
maxim, determinat pentru sectiunea de la mijlocul deschiderii grinzii, rezultand pentru grinda metalica
alcatuirea si dimensiunile din fig..Pastrarea sectiunii transversale dimensionale pe toata lungimea
grinzii este o solutie neeconomica deoarece in apropierea reazemelor unde momentele incovoietoare
scad aceasta se poate reduce.
In-trun caz general, reducerea sectiunii transversale a grinzii metalice se poate realiza prin
suprimarea celei de a doua platbenzi a talpii inferioare, prin reducerea dimensiunilor primei platbenzi a
acesteia si prin reducerea grosimii inimii.

39

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

In cele ce urmeaza se va proceda la reducerea sectiunii transversale a grinzii metalice doar prin
suprimarea celei de a doua platbenzi a talpii inferioare,In acest caz trebuie stabilit punctul teoretic in
care se face trecerea de la sectiunea cu doua platbenzi la sectiunea cu o singura platbanda a talpii
inferioare.Pentru sectiunile grinzilor metalice aceasta problema se rezolva printr-o constructie grafica
unde se traseaza diagrama infasuratoare a momentelor incovoietoare maxime din grinda produse de
incarcarile care solicita grinda peste care se suprapune diagrama momentelor capabile ale sectiunilor
transversale cu care se doreste realizarea variatiei sectiunii grinzii.
Momentul incovoietor capabil al unei sectiuni compuse otel-beton este mai greu de determinat
si in aceste conditii rezolvarea se face prin incercari.Se impune pozitia punctului teoretic in lungul
grinzii unde se presupune ca se face modificarea sectiunii, se determina momentele incovoietoare
produse de incarcarile permanente si utile, se determina diagramele de eforturi unitare normale
considerand sectiunea transversala a grinzii cu talpa inferioara avand o singura platbanda, se
calculeaza eforturile unitare normale totale si se compara cu cele admisibile.
In cazul in care conditia de rezistenta este indeplinita rezulta ca pozitia punctului ales pentru
schimbarea de sectiune este corecta, daca nu se face o noua incercare.Se impune pozitia punctului de
schimbare a sectiunii transversale a grinzii x=6,00m.
-Incarcari permanente
DESEN!!
p xX
45700 x8
M Ip, x I
x (24, 25 8) 2970500 Nxm
L X
2
2
p xX
16700 x8
M IIp , x II
(24, 25 8) 1085500 Nxm
L X
2
2
-Incarcari utile
DESEN!!
p x 22750, 01
pL 20263,91
p x ' 22400
Este indeplinita conditia:

p x pL p x

'

Deci pozitia considerata este corespunzatoare momentului incovoietor maxim in sectiunea


x=6,00m.
M IIA30
, x 127400 x(2,68 4, 04 0, 08) 54600(5,36 2, 72) 1307488 N m
1, 24 1621285 N m

40

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Aici am ramas

S60
DESEN!!!

M VII 80
, x 141840(4, 2 3,36 3,84 3, 48) 2110579 Nxm
Aglomeratia cu oameni pe trotuare:

M IIAOT
,x

6575 x6
20 6 276150 Nxm
2

Eforturi unitare normale din incarcari permanente etapa a I-a

DESEN!!!!!
Ao 39475mm 2
yo,inf 627mm
2

15
15 x1345
1345

I o o 490 x15 753


215 x1345 753 15

2
12
2

20

620 x 20 627 8,89427 x109 mm 4


2

oI ,inf

M Ip, x
Ioo

oI ,sup

xyo,inf

M I,x
Ioo

2970500000
8,89427 x10

x627 209, 40 N / mm 2

xyo,sup 251, 4803 N / mm 2

41

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Eforturi unitare normale din incarcari permanente etapa a II-a

DESEN!!!
n 18,54
A
3, 285 x105
A Ao b 39475
57193, 44mm 2
n
18,54
So o

3, 285 x105
1, 405 x107
x793 a0
246
18,54
57194

So o 57194 xao
ab 547mm
I c c 8,8942 x109 39475 x 2462
oIIp
,inf
oIIp
,sup
bIIp
,inf
bIIp
,sup

M IIp , x
I c c

0, 6159 x109 3, 285 x105

x547 2 1, 661x1010 mm 4
18,54
18,54

x yo,inf ao 57, 02 N / mm2

M IIp , x
I c c
M IIp , x
I c c

n1

x yo,sup ao 30,83 N / mm 2
x yo,sup ao

1, 66 N / mm2

M IIp , x

h 1

x ab d
2,19 N / mm2
I c c
2 n

42

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Eforturi unitare normale din incarcari utile etapa a II-a

DESEN

n 6, 46
A 39475

3, 285 x105
89785mm 2
6, 46

3, 285 x105
793mm3
6, 46

ao 449mm; a b 344mm
o o

89785 xao
S

o o

I c c 8,8942 x109 39475 x 4492

,u
oII,inf
,u
oII,sup

u
M II
,x

Ic c

,u
bII,inf

,u
bII,sup

0, 6159 x109 3, 285 x105

x344 2 2, 2965 x1010 mm 4


6, 46
6, 46

x yo,inf ao 50,85 N / mm 2

u
M II
,x

Ic c
u
M II
,x

Ic c

n1 1,96 N / mm2

x yo,inf ao 12, 71N / mm 2


x yo,sup ao

u
M II
h 1
,x
x ab d 3, 06 N / mm 2
Ic c
2 n

43

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Eforturi unitare normale din contractia betonului

Ebc 20012 N / mm 2 nc 10, 49


Ac 39475

3, 285 x105
70791mm2
10, 49

3, 285 x105
x 793 2, 483 x107 mm3
10, 49

aoc 351mm; a bc 442mm


o o

Sc 70791xaoc

o o
Sc

I cc cc 8,8942 x109 39475 x3512

0, 6159 x109 3, 285 x105

x 4422 1,992 x101 mm4


10, 49
10, 49

N c 657394 N ; M c 657394 xabc 2,90 x109 N mm


N
Mc
co,inf c
yo,inf aoc 4,95N / mm 2
Ac I cc cc

N
Mc
co,sup c
yo,sup aoc 14, 65 N / mm 2
Ac I cc cc

N
Nc
Mc
co,inf c

yo,sup aoc 2, 001 0,88 0,509 0, 61N / mm 2


Ab Ac xnc I cc cc
N
Nc
Mc
h

co,inf c

abc d 2, 001 0,88 0, 717 0, 404 N / mm 2

Ab Ac xnc I cc cc xnc
2

44

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Eforturi unitare normale din variatii zilnice de temperatura

Caracteristicile sectionale pentru determinarea eforturilor unitare normale produse de variatiile


zilnice de temperatura sunt cele considerate pentru calculul eforturilor unitare normale din incarcari
utile.
n 6, 46; Eb 32500 N / mm2 ; A=89785mm 2 ; A b 3, 285 x105 mm2 ;
ao 449mm; a b 334mm; I c c 2, 2965 x1010 mm 4 ;
Nt 1067625 N ; M t 3,56 x108 Nxmm

DESEN!!!!
N
M
to,inf m t t x yo,inf ao 4,8 N / mm 2
A Ic c
N
M
to,sup m t m t x yo,sup ao 16, 06 N / mm 2
A I c c

N
N
Mt
tb,inf t m t m
yo,sup ao 0, 765 N / mm 2
Ab Axn I c c xn
N
N
Mt
h
tb,sup t m t m
ab d 0, 43N / mm 2

Ab Axn I c c xn
2

45

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Eforturile unitare normale maxime vor fi:


-Gruparea a I-a de incarcari
,u
I
o ,inf, I oI ,inf oII,inf, p oII,inf
co ,inf 322, 22 aot
240 N / mm2
,p
,u
I
o ,sup, I oI ,sup oII,sup
oII,sup
co ,sup 309,64 aot
240 N / mm2
I
b ,inf, I oII,inf, p bII,inf,u bc ,inf 3,01 abc
12 N / mm 2
,p
,u
I
b ,sup, I oII,sup
bII,sup
bc ,sup 5, 25 abc
12 N / mm 2

-Gruparea a II-a de incarcari

o ,inf, II o ,inf, I to ,inf 326,8 aII,ot 270 N / mm 2


o ,sup, II o ,sup, I to ,sup 325,7 aII,bc 270 N / mm 2
b ,inf, II b ,inf, I tb ,inf 3,775 aII,bc 12 N / mm 2
b ,sup, II b ,sup, I bt ,sup 5,68 aII,bc 12 N / mm 2

Eforturile unitare normale maxime pe sectiunea grinzii compuse cu talpa inferioara cu o


singura platbanda se verifica in raport cu rezistentele admisibile, deci punctul ales pentru schimbarea
sectiunii transversale a grinzii metalice a fost corect ales.

46

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

c) Verificarea eforturilor unitare tangentiale


Deoarece eforturile unitare tangentiale sunt semnificative ca marime pe sectiunea grinzii
metalice, se calculeaza valorile acestora produse de incarcarile permanente etapa I si din incarcari
permanente si utile etapa a II-a in planele de lunecare corespunzatoare celor trei axe neutre
o o, c c si c c
si apoi se sumeaza efortul unitar tangential maxim produs de una din incarcari cu
cele corespunzatoare produse de celelalte doua incarcari.
Eforturile tangentiale se calculeaza in sectiunea transversala de la reazemul grinzii principale
unde forta taietoare are valoare maxima.Sectiunea grinzii metalice este cea cu o singura platbanda la
talpa inferioara, iar sectiunea dalei este cea corespunzatoare unei latimi de conlucrare dala-grinda
b 216cm
metalica c, r
.
Se determina caracteristicile sectionale ale sectiunii transversale a grinzii metalice si ale
sectiunii transversale a sectiunii compuse otel-beton de pe reazem corespunzatoare coeficientului de
n 18,54 si n 6, 46.
echivalenta
Pentru grinda metalica caracteristicile sectionale au fost calculate la pct. 3.5.4.1.2:
Ao 39475mm2 ; y o,inf 627 mm; yo,sup 718mm; I o o 8,89427 x109 mm4

Caracteristici sectionale ale sectiunii compuse otel:beton:


n 18, 54

DESEN

Ao 39475mm2 ;

Ab 2160 x150 3, 24 x105 mm2 ;

2160 x1503
I o o 8,89427 x10 mm ; I b b
6,075 x108 mm 4 ;
12
9

47

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

A 39475

Negara Ionel

3, 24 x105
56951mm 2
18,54

3, 24 x105

x793 1,385 x107 mm3

18,54

ao 244mm; a b 549mm
o o

S 56951xao

So o

6, 075 x108 3, 24 x105


I c c 8,89427 x10 39475 x 244

x5492 1, 654 x1010 mm 4


18,54
18,54
9

n 6, 46
DESEN
3, 24 x105
A 39475
90100mm 2
6, 46

3, 24 x105
x793 3,97 x107 mm3
6, 46

ao 442mm; ab 351mm
o o

90100 xao
S

o o

I c c 8,89427 x109 39475 x 4422

6, 075 x108 3, 24 x105

x3512 2, 2879 x1010 mm 4


6, 46
6, 46

48

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Eforturi unitare tangentiale din incarcari permanente etapa a I-a

DESEN!
T p xS o o
o,max I o
ti xI o o
Soo o

-momentul static al sectiunii care luneca in raport cu axa neutra o o;

I o o -momentul de inertie al intregii sectiuni a grinzii in raport cu axa neutra o o;


15
15

Soo o 490 x15 718 718 15 x15 718 1, 271x107 mm3


2

oI ,max

571250 x1, 271x107


19

15 x8,89427 x10

54, 44 N / mm2

T p xSco o
cI I
ti xI o o
15

718 15 244
6
3
Scoo 490 x15 718 718 15 244 x15
244
8, 482 x10 mm
2
2

cI

5712250 x8, 482 x106


9

15 x8,89427 x10

36,31N / mm2

49

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

T p xS o o
cI I c
ti xI o o
15

718 15 442
6
3
Sco o 490 x15 718 718 15 442 x15
442
2, 708 x10 mm
2
2

cI

571250 x 2, 708 x106


9

15 x8,89427 x10

11,5947 N / mm2

Eforturi unitare tangentiale din incarcari permanente etapa a II-a

DESEN!!
p
tcII,,max

TIIp xScc c
ti xI c c

150
1
15

Scc c 52160 x150 718


244 x
490 x15 718 244
2
18,54
2

718 15 244
7
3
718 15 244 x15 x
1, 460 x10 mm
2

p
cII,,max

208750 x1, 460 x107


10

15 x1, 654 x10

12, 28 N / mm2

T p xS c c
toII , p II o
ti xI c c
150
1
15

Soc c 2160 x150 718


244 x
490 x15 718 244

2
18,54
2

718 15

718 15 x15 x
244 1, 415 x107 mm3
2

toII , p

208700 x1, 415x107


10

15 x1, 654 x10

11,91N / mm2

50

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

T p xS c c
tcII , p II c
ti xI c c
Scc c 2160 x150 718 150 244 x

1
15

490 x15 718 244


18,54
2

715 15 442

442 244 1, 4069 x107 mm3


2

(718 15 442) x15 x


tcII , p

208750 x1, 4069 x107


10

15 x1, 654 x10

11,83 N / mm 2

Eforturi unitare tangentiale din incarcari utile etapa a II-a

DESEN!!!

TIIu xScc c
II ,u
c,max
ti xI c c
150
1
15
442)
490 x15(718 442)
2
6, 46
2
718 15 442
(718 15 442) x15(
) 2, 008 x107 mm 3
2
7
338181x 2, 008 x10
,u
cII,max

19, 72 N / mm 2
10
15 x 2, 2965 x10
Scc c 2160 x150(718

cII,u

TIIu xSccc
ti xI c c

Scc c 620 x 20(627


x15(

cII,u

20
442) (627 20 244) x
2

627 20 244
) 442 244) 9, 27 x106
2
338181x9, 27 x106

9,102 N / mm 2
10
15 x 2, 2965 x10

51

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

II ,u
c

Negara Ionel

TIIu xSccc
ti xI c c

7
20
627 20
442) (627 20) x15 x(
442) 1,991x10
2
2
7
33818 x1,991x10

19,55 N / mm 2
15 x 2, 2965 x1010

S0c c 620 x 20(627

cII,u

Eforturi unitare tangentiale totale in cele trei sectiuni de lunecare consderate sunt:

I
0 0max
0II , p 0II ,u 54, 44 11,91 19,55 85,9 aI 0 138 N / mm2
p
c cfI cfII ,,max
cfII ,u 36,31 12, 28 9,102 57, 68 aI 0 138 N / mm 2
,u
c cI cfII , p cII,max
11,59 11,83 19, 72 43,14 aI 0 138 N / mm 2

d) Dimensionarea cordoanelor de sudura dintre talpile si inima grinzii metalice


Imbinarea dintre talpile si inima grinzii principale precum si imbinarea dintre platbenzile talpii
inferioare se realizeaza cu sudura de colt.Dimensionarea acestora inseamna determinarea fortei de
lunecare specifice maxime la nivelul cordoanelor de sudura si compararea acesteia cu forta de lunecare
specifica capabila a sudurilor

Lunecarea specifica maxima din incarcari permanente etapa a I-a:


o o
TIp xSto
I
Ls,max
I o o

15

o o
Sto
490 x15 718 5, 222 x106 mm3
2

571250 x5, 22 x10


LIs,max
9
8,894227 x10

335 N / mm

Lunecarea specifica maxima din incarcari permanente etapa a II-a

52

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

,p
LII
s ,max

Negara Ionel

c
TIIp xStc,ech

I c c

150
1

c
Stc,ech
2160 x150 718
244 x
490 x15
2
18,54

15

x 718 244 1,302 x107 mm3


2

,p
LII
s ,max

,u
LII
s ,max

338181x1,302 x107
1, 654 x1010
338181x1, 957 x107
2, 289 x1010

c
Stc, ech
2160 x150(718

267, 00 N / mm

290 N / mm

150
1
15
442) x
490 x15 x(718 442) 1,957 x107
2
6, 46
2

Lunecarea specifica totala va fi:


,p
II ,u
2
Ls,max LIs,max LII
s ,max Ls ,max 882 N / mm

Grosimea coardelor de sudura dintre talpa superioara si inima grinzii poate fi adoptata in limitele:
amin 5mm
amax 0, 7 xtmin 0, 7 x15 11mm
Se adopta:

a 6mm

Lunecarea capabila a sudurii pe o lungime de 1mm va fi:


I cap, s 2 xax1x ||as 2 x 6 x1x160 1920 N / mm
I cap, s 1920 N / mm I s ,max 882 N / mm

e) Verificarea eforturilor unitare echivalente

53

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

In punctele materiale ale inimii grinzii metalice apar ca urmare a actiunii simultane a
momentului incovoietor si fortei taietoare eforturi unitare normale( ) si tangentiale( ),a caror

actiune suprapusa se poate inlocui cu un efort unitar echivalent( ech ).


Eforturile unitare echivalente se determina avand drept criteriu de echivalenta intre cele doua
stari de eforturi lucrul mecanic necesar schimbarii formei elementului solicitat.

ech 2 3 2
Efortul unitar echivalent maxim se obtine atunci cand cele doua eforturi unitare si au
valori maxime concomitent in acelasi punct si in acest caz se face verificarea in mai multe puncte cu
valori compatibile ale eforturilor sectionale M si T(calculate in aceeasi sectiune a grinzii pentru aceiasi
pozitie a incarcarilor utile).
Se considera sectiunea x=10,00m pentru care rezulta urmatoarele eforturi sectionale:
-Incarcari permanente
p xX
345700 x10
M Ip, x I
(24, 25 10) 3256125 Nm
L X
2
2
L

24, 25
TIp, x pI X 45700
10 97113 N m
2
2

p xX
16700 x10
M IIp , x II
(L X )
(24, 25 10) 1189875 N m
2
2
L

24, 25
TIIp, x pII X 16700
10 35488 N m
2
2

-Incarcari utile:

A13
DESEN

M IIA13
, x max [54600(5,87 2,57) 127400(3,52 4, 22)] 1446900 N m
TIIA,13
xcoresp [54600(0,58 0, 25) 127400(0, 41 0, 25)] 65702 N

54

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

V16
DESEN

M VII16
, x max 60750(5,87 4, 63) 637875 N m
TIIV ,16
xcoresp 60750(0,57 0, 45) 61965 N

Eforturi unitare din incarcari permanente etapa a I-a:

1I1

3, 256 x109
1,5044 x1010

(897 15 8) 189, 00 N / m

15

8
97113 x 490 x15 897 8 x15 897 15
2

1I1
10
15 x1,5044 x10

2I 2
2I 2

3, 256 x109
10

1,5044 x10

0,986 N / mm2

(448 40 8) 86,57 N / mm 2

97113 x 620 x 20(448 10) 520 x20(448 30) 8 x15(448 40 4)


10

15 x1,5044 x10

Eforturi unitare din incarcari permanente etapa a II-a:

1II1, p

1,189 x109
10

1,83208 x10

(897 255 15 8) 4, 051N / mm 2

35488 x 2190 x150 x 717


490 x15 x 463 8 x15 x 445
18, 54

2, 086 N / mm 2
1II1, p
10
15 x1,83208 x10

55

2, 246 N / mm2

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

2II,2p

10

1,83208 x10

(503 255 40 8) 46, 07 N / mm2

35488 x 620 x 20 x 919 882 x8x 20

2II,2p

1,189 x109

Negara Ionel

10

20 x1,83208 x10

1,1173 N / mm2

Eforturi unitare din incarcari utile etapa a II-a

1II1,u

1, 446 x109 1x109


10

3,892 x10

(897 490 15 8) 9, 0 N / mm 2

65702 x 2190 150 482


490 15 228 15 8 210
6, 46

2, 95 N / mm2
1II1,u
10
15 x3,892 x10

2II,2u
2II,2u

1, 446 x109 1x109


11

3,892 x10

(503 490 40 8) 24,31N / mm 2

65702 x 620 20 983 520 20 953 15 8 937


10

15 3,892 x10

56

2, 50 N / mm2

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Se determina eforturile unitare totale:

11 202,95 N / mm 2

11 6,01N / mm 2

22 156,95 N / mm 2

22 5,85 N / mm 2

Eforturile unitare echivalente vor fi:

11,ech 202,952 3 x6,012 204 N / mm2 aoI ,ech 270 N / mm 2


22,ech 156,952 3 x5,852 158,85 aoI ,ech 270 N / mm 2

5.4.4.2. Verificari de stabilitate


a)Verificarea sagetii(rigiditatea la incovoiere)
Pentru calcul sagetii grinzii se utilizeaza relatia:

Unde:

5,5 xM max xL2


f
48 xEI

M max - momemntul incovoietor maxim din incarcarea pentru care se determina sageata grinzii;
L - deschiderea grinzii;
I - momentul de inertie al sectiunii grinzii de la mijlocul deschiderii;
E - modulul de elasticitate al otelului

Sageata produsa de incarcarile permanente etapa a I-a:

f max
I

5,5 x3,359 x109 x 242502

72mm
48 x 2,1x105 x1,504 x1010
57

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Sageata produsa de incarcarile permanente etapa a II-a:

Negara Ionel

II , p
max

5,5 x1, 227 x109 x 242502

22mm
48 x 2,1x105 x1,832 x1010

Sageata produsa de incarcarile utile etapa a II-a:

II ,u
max

5,5 x6,52 x108 x 242502

6,00mm
48 x 2,1x105 x3,892 x1010

Verificarea sagetii:
II ,u
f max
6,00mm f ad

1
1
L
x 24250 80,00mm
300
300

Grinzile principale ale suprastructurii se prevad prin constructie cu o contrasageata a carei


valoare se determina astfel:
I
II , p
f cs f max
f max

1 II ,u
f max 72 22 6 95.5mm
4

b) Verificarea stabilitatii generale


Verificarea stabilitatii generale a grinzilor metalice sau verificarea la flambaj lateral al talpii
comprimate a acestora se face,in cazul cand grinzile conlucreaza ca platelajul din beton armat,in faza
de montaj,adica in situatia in care talpile superioare ale grinzilor metalice legate intre ele prin
contravantuiri sunt solicitate de eforturile de compresiune date de incarcarile permanente din
etapa a I-a pana in momentul asigurarii conlucrarii dala-grinzi.Dupa asigurarea conlucrarii dala grinzi
flmabajul lateral al talpii comprimate nu mai este posibil,acesta fiind impiedicat de elementele de
legatura(conectorii)dintre grinzi si dala.
Se impune sistemul de contravantuiri orizontale ale grinzilor metalice conform figurii de mai
jos.
DESEN!!
Verificarea la flambaj lateral se face conform SR 1911,98 stabilind daca efortul unitar de
compresiune maxim in talpa comprimata intr-un panou delimitat de doua noduri de contravantuiri
orizontale de la nivelul acesteia (Cv.O.T.S) satisface relatia:

58

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

max

Negara Ionel

M max
1,14 y x a
Wb

Unde:

M max

- momentul incovoietor maxim din panoul verificat dat de incarcarile care pot duce la
pierderea stabilitatii generale;

Wb
y

- modulul de rezistenta brut al sectiunii transversale a grinzii pentru care s-a determinat
- coeficientul de flambaj corespunzator coeficientului de zveltete

y
c

c
iy

- distanta dintre doua noduri consecutive ale contravantuirilor orizontale de la nivelul talpilor

superioare care le fixeaza pe acestea impotriva deplasarii in plan orizontal(notata

iy

M max ;

lcv )

- raza de giratie a sectiunii transversale hasurate a grinzii in raport cu axa y y

DESEN

Verificarea cu relatia prezentata mai sus nu este necesara daca este indeplinita conditia:
iy

c
40

A 490 x15 15 x 269 11385mm2


15 x 4902 269 x153
Iy

1, 471x108 mm4
12
12
1, 471x108
113, 7 mm
11385
25000
i y 113, 7 mm
62,5mm
40
iy

In concluzie stabilitatea la flambaj lateral al talpii comprimate este asigurata.

59

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

c)Verificarea la valoare a inimii grinzilor principale


Pentru a impiedica voalarea inimii grinzii principale,se dispun rigidizari verticale bilaterale
montate la distanta de 2,00m(in dreptul nodurilor contravantuirilor grinzilor)rezultand o impartire a
inimii grinzilor in panouri cu dimensiunile conform figurii de mai jos.
DESEN
Verificarea stabilitatii la voalare a inimii grinzilor inseamna verificarea tuturor panourilor de
inima formate,considerand pentru fiecare panou eforturile sectionale M si T corespunzatoare.
Verificarea se face conform SR 1911-98
Se va verifica stabilitatea la voalare a panoului 3.
In cazul in care eforturile sectionale M si T la care se face verificarea la voalare a panoului
considerat sunt maxime la cepetele panoului se pot considera in calcul valorile lor de la mijlocul
deschiderii panoului dar nu mai putin decat valorile acestora din sectiunea situata la distanta

60

b 2 de la

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

capatul panoului unde valorile lor sunt maxime.Cele doua eforturi sectionale M si T trebuie sa fie
compatibile,adica sa fie calculate pentru aceeasi dispozitie a incarcarilor utile care solicita grinda.
DESEN
Rezulta din cele precizate mai sus sectiunile in care se calculeaza eforturile sectionale M si T
corespunzatoare panoului 3.
1,345
6,8275m
2
1,345
X T 2 x 2, 425
5, 6725m
2
X M 3 x 2, 425

Eforturile sectionale se calculeaza din fiecare incarcare in parte cu care apoi se determina
eforturile unitare normale si tangentiale la nivelul inimii grinzii.
Fortele taietoare care solicita grinzile se considera ca sunt preluate in totalitate de inima
grinzilor metalice astfel incat eforturile unitare tangentiale rezultate sunt considerate uniform
distribuite pe sectiunea inimii.

Determinarea eforturilor sectionale

M X M , TX T

-Incarcari permanente:
45700 x 6,8275
(24.25 6,8275) 2835062 N gm
M
2
24.25

TIp, X 45700
5, 6725 312016 N
T
2

16700 x6,8275
M IIp , x
(24.25 6,8275) 1036007 N gm
2
24.25

TIIp, X 16700
5, 6725 113019 N .
T
2

M Ip, X

-Incarcari utile:

61

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

A13
DESEN

M IIA13
54600 (4,96 2, 77) 127400(2, 05 3,86 0,59) 1250158 N gm
,X
M

TIIA,30
54600(0, 73 0, 408) 127400( 0,11 0,56 0, 08) 129220 N .
X
T

S60
DESEN
M VII 80
60750(4,96 4,14) 552825 N gm
,X
M

TIIV ,80
XT

60750(0, 72 056) 77760 N .

u
M II
1250158 N gm
,X
M

TIIu , X 129220 N
T

Se determina in continuare eforturile unitare normale la fibrele extreme ale inimii grinzii

metalice(notate cu 1 - efortul unitar normal de compresiune si 2 - efortul unitar normal de


intindere)si efortul unitar tangential .

Eforturi unitare normale din incarcari permanente etapa a I-a

2835062000
(718 15) 224 N / mm 2
9
8,894 10
2835062000
2I
(627 20) 193 N / mm 2
9
8,892 10

1I

Eforturi unitare normale din incarcari permanente etapa a II-a

1036007000
(718 246 15) 28 N / mm 2
10
1,661 10
1036007000

(627 246 20)5 53, 20 N / mm 2


10
1,661 10

1II , p
2II , p

Eforturi unitare normale din incarcari utile etapa a II-a

62

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

1250158000
(718 449 15) 14 N / mm 2
10
2, 295 10
1250158000(718 449 20)

63 N / mm 2
10
2, 295 10

1II ,u
2II , p

Eforturi unitare normale din contractia betonului

657394 2, 29 108
1

(718 351 15) 117,00 N / mm 2


10
70791 1,192 10
657394 2, 29 108
c
2

(627 351 20) 9,00 N / mm 2


10
70791 1,192 10
c

Eforturile unitare normale totale in gruparea I de incarcari vor fi:

1 (224 28 14 17) 283 N / mm2


2 193 53 63 9 318 N / mm2

Eforturi unitare tangentiale pe sectiunea inimii grinzii metalice:


TX
312016 113019 129220
T
28 N / mm2
Ai
1345 15

Panoul de inima supus verificarii va fi solicitat de eforturile unitare


de mai jos.

si

conform desenului

DESEN!!
Efortul unitar critic care produce voalarea panoului de inima atunci cand asupra acestuia
actioneaza simultan eforturi unitare normale si tangentiale este dat de relatia:

cr comp

12 3 2
2

3 1
1 1

x

x

4 1cr
1cr cr
4

Unde:

318
2
1,12;
1
283
1cr K x e ;
cr K x e ;
Aici am ramas - John

63

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

t
e 189800 24 N / mm 2
b
a 2500
K 23,9 pentru =
1,85 2
3
b 1345
4
4
K 5,34
5,34
6,50
2

1,852

lcr 23,9 x 24 573 N / mm 2


cr 156 N / mm2

cr comp

12 3 2
2

3 1
1 1

x

x

4 1cr
1cr cr
4

2832 3x 282
287,125

1030
(3 1,12 283
1 1,12 283
28 2 0, 0148 0, 2934
x

x
)(
)
4
573
4
573
156

c
340
340 1, 474 0, 677
cr comp redus c 1, 474 0, 677
368 N / mm2

cr comp
1030

Se calculeaza coeficientul de siguranta efectiv la voalare al panoului de inima:

cr comp redus
12 3 x 2

368
2382 3882

1.51

64

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Conditia ca panoul sa nu voaleze(sa aiba suficienta siguranta la voalare)este:

V Vad

Vad

1 / 1cr 2 / cr 2
2

/
/
cr
1 1cr

Va ( )
Va ( )

1
Va ( 1 ) 1,32 0,19(1 (1,12)) 1.29
Va ( ) ,132

Vad

1 / 1cr 2 / cr 2
2

/
/
cr
1 1cr

Va ( )
Va ( )

V 1,51 Vad 1, 29

In concluzie panoul de inima are suficienta siguranta la voalare.

65

0, 276144
1, 29
0,145

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

d) Dimensionarea rigidizarilor inimii grinzilor principale


Din paragraful precedent a rezultat ca pentru asigurarea stabilitatii impotriva voalarii inimii
grinzilor principale sunt necesare rigidizari verticale ale acesteia,dispuse la distanta de 2,00m in lungul
grinzii.
Se folosesc rigidizari unilaterale inimii dispuse la partea interioara a tablierului metalic
realizate din platbanda din otel OL52.
DESEN!!

Se impun pentru rigidizari dimensiunile

br si tr folosind urmatoarele relatii de predimensionare:

hi

1345

40
40 85mm
br
30

30

br 160mm
b 10 xt 10 x15 150mm

r
r

tr 0, 75 xti 11, 25mm

tr 15mm
br 160
tr 15 15 10, 66mm
Verificarea sectiunii rigidizarilor verticale ale inimii grinzilor principale se face conform
SR1911-98 si sunt corect dimensionate daca indeplinesc urmatoarele conditii:

I
a) rT

*
I rT

I
- rT - momentul de inertie al sectiunii rigidizarii si a unei portiuni de inima cu latimea
cu axa x-x care trece prin centrul de greutate al acesteia;
DESEN!!!

66

ba

in raport

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

ba

Negara Ionel

- latimea activa a inimii care conlucreaza cu rigidizarea verticala;

ba 30ti

235
235
30 x15
374mm
c
340

c 340 N / mm2 - limita de curgere a otelului OL52 din care este confectionata inima grinzii
principale;
Ar 160 x15 375 x15 8010mm2
zG

160 x15 x(80 15) 375 x15 x 7,5


34,10mm
8010

15 x1602
I rT 375 x15 x (34,10 7,5)
15 x160 x(80 7,5 34,10)2
12
2

4,129 x106 mm 4

I*
- rT - momentul de inertie conventional al rigidizarii:
*
I rT
T* xmT x

bxt 3
12(1 2 )

T* - rigiditatea relativa optima la incovoiere a rigidizarii verticale;


28
20 8

1,85 raportul laturilor panoului de inima;

T*
T*

28
20 x1,85 22,se ia la limita T* 8;
1,85

mT - coeficient ce tine seama de imperfectiunile geometrice si structurale ale inimii grinzii principale:
b
75;
mT 1 pentru ti
b
150.
mT 3 pentru ti

b
Pentru valori intermediare ale raportului

ti se face interpolare liniara.

67

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

b 1345

89, 66
ti
15

mT 1.......................................

b
75
ti

mT 3.......................................

b
150
ti

________________________________
2........................................75
x........................................15,75
15, 75 x 2
0, 42
75
mT 1 0, 42 1, 42
x

*
I rT
8 x1, 42 x

1815 203
2

12(1 0,3 )

1,51x107 mm4

*
I rT 4,9 x107 mm4 I rT
4, 02 x106 mm 4

'
I rT

b

50

b)
'
I rT
- momentul de inertie al sectiunii rigidizarii propriuzise in raport cu axa de inertie ce trece prin
planul median al inimii grinzii principale.
DESEN!!!
I 15 x1603
rT

12

160 15 2
) 2,349 x107
2 2
4
4 1345

15 x160(

'
I rT
4, 02 x106 mm

5
4
5, 23 x10 mm

50

Ar ArT
- Ar - aria sectiunii rigidizarii(fara latimea activa de inima);
c)

Ar 160 x15 2400mm2

68

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

*

x1x2 x3
ArT bxti 1 cr 1

2
2

c
1

b 1345mm; t i 15mm; =1,85;

340
c c
196 N / mm 2
3
3
- limita de curgere a otelului,din care este confectionata inima
grinzii,prin solicitarea de forfecare;
*
cr
- efortul unitar critic de voalare al panoului de inima,determinat din ecuatia:

*
*
A cr
cr
C 0

Unde:
1
1

2 1cr
cr

cr 156 N / mm 2 ; 1cr 573 N / mm2 ; =-1,12;

283
= 1
10,10

28
A 0, 0187;

1
1 1,12 10,10
x

x
0, 00105;
2 cr
2
573

C= 1;

*
*
0, 0187 cr
0, 00105 cr
1 0 N / mm2

*
cr
7, 24 N / mm2

c ,i
c, r

c,i 340 N / mm2

- limita de curgere a otelului din inima grinzii;

69

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

c, r 340 N / mm 2

Negara Ionel

- limita de curgere a otelului din care sunt confectionate rigidizarile(se

considera otel OL52);

1 1

- coeficient care tine seama de forma sectiunii rigidizarilor transversale conform tabel 38
din SR1911-98;
2 2, 4

3 '

- eforturile unitare tangentiale efective care solicita inima grinzii;


32 N / mm2
*

' - efort unitar tangential de cedare a inimii grinzii,determinat functie de cr ;


*
2
2
Pentru cr 9, 52 N / mm c 196 N / mm ;

'

*
cr

*
3 c cr

2 1

9,52

3 196 7, 24
2 1 1,85

84,97 N / mm2

32
0,37
84,97

7, 24 1,85
1,85

ArT 1345 x15 1


1

x1x2, 4 x0,37 1920 mm 2

2
196
2

1 1,85

Verificare: Ar 2400mm 2 ArT 1920 mm 2

Rigidizarile verticale ale inimii in sectiunea de reazem se dispun bilateral(fig. ).


DESEN!!

70

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Rigidizarile verticale de reazem se verifica la strivire pe talpa inferioara a grinzii si la flambaj.


Verificarea la strivire

Aria de strivire

As

R
as
As

intre rigidizari si talpa inferioara a grinzii se considera formata din(vezi

fig. ):
-Aria de contact intre rigidizarile propriuzise si talpa inferioara a grinzii:
-Aria unei portiuni de inima cu latimea

15 i .

As 2 x110 x15 15 x 225 6675mm 2


DESEN!!!
R reactiunea transmisa de grinda principala pe reazem din incarcari permanente si utile(vezi
tabelul 3.2).
R=571250+546931=1118181N

1118181
167,51N / mm2 as 240 N / mm2
6675

Verificarea la flambaj

R
a
x xAr

DESEN!!!
Ar 2 x160 x15 15 x 225 8175mm 2

x - coeficient de flambaj corespunzator coeficientului de zveltete:

71

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

I fx
ix

I fx hi 1345mm;
ix

Ix
;
Ar

I x - momentul de inertie al sectiunii rigidizarii Ar in raport cu axa x-x;


2

225 x153
15 x1603
160 15
Ix
2x
2 x160 x15
4, 736 x107 mm 4
12
12
2
2
ix

14, 736 x107


76,12mm
8, 75

1345
17 x 0,889
76,12

1118181
153,85 N / mm2 a 240 N / mm 2
0,889 x8175

72

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

5.4.5. Dimensionarea elementelor de legatura

Pentru a se putea conta pe conlucrarea dintre dala de beton si grinzile metalice este necesara
dispunerea unor elemente de legatura, sudate de talpa superioara a grinzilor principale, in care se
fixeaza dala din beton.
Elementele de legatura vor trebui sa preia fortele de lunecare, care apar intre dala si grinda,
produse de incarcarile care solicita structura compusa in etapa a II-a.
Deoarece incarcarile permanente care actioneaza asupra sectiunii compuse otel-beton
(incarcarile permanente etapa a II-a) reprezinta mai putin de 80% din incarcarea permanente totala
(permanente etapa a I-a + permanente etapa a II-a), la calculul elementelor de legatura se considera
lunecarile produse de incarcarile permanente etapa a II-a si jumatate din incarcarile permanente etapa a
I-a (conform STAS 1844-75) la care se adauga lunecarile produse de incarcarile utile.
Pentru calculul elementelor de legatura in gruparea a I-a de incarcari, la lunecarile produse de
incarcarile permanente si utile ar trebui sa se adauge lunecarile dintre dala si grinda produse de
contractia betonului din dala. Avand in vedere faptul ca aceste lunecari sunt contrare celor produse de
incarcarile permanente si utile ele nu se iau in consideratie.
In cazul in care elementele de legatura se calculeaza in gruparea a II-a de incarcari, la
lunecarile produse de incarcarile precizate mai sus se adauga si lunecarile date de variatiile zilnice de
temperatura.

5.4.5.1. Calculul fortei de lunecare dala-grinda


Se calculeaza forta de lunecare dintre dala si grinda pentru jumatate din deschiderea grinzii
principale avand in vedere simetria acesteia.
Pentru aceasta se determina forta taietoare maxima din jumatate din incarcarile permanente din
1 p
p
etapa a I-a 2 I , incarcarile permanente II si incarcarile utile in mai multe sectiuni, rezultand in
final diagrama infasuratoare a fortei taietoare pentru jumatate de structura dala-grinda metalica.Se
considera 5 sectiuni caracteristice.
DESEN

73

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Forta taietoare din incarcari permanente etapa a I-a -

TIp, x
x0

TIp,o

1
24, 25
45700
0 285625 N
2
2

TIp,1

1
24, 25

45700
2,5 228500 N
2
2

x 4, 00

TIp,2

1
24, 25

45700
5, 00 171375 N
2
2

x 6, 00

TIp,3

1
24, 25

45700
7,50 114250 N
2
2

x 8, 00

TIp,4

1
24, 25

45700
10, 00 57125 N
2
2

TIp,5 0

Forta taietoare din incarcari permanente etapa a II-a L


x
2

TIIp, x pII

x0

1
24, 25
TIIp,o 16700
0 208750 N
2
2

x 2, 00

1
24, 25

TIIp,1 16700
2,50 167000 N
2
2

x 4, 00

1
24, 25

TIIp,2 16700
5, 00 125250 N
2
2

x 6, 00

1
24, 25

TIIp,3 16700
7,50 83500 N
2
2

x 8, 00

1
24, 25

TIIp,4 16700
10, 00 41750 N
2
2

x 12,50

1 p
2 I

1 L
pI
x
2 2

x 2, 00

x 12,50

Negara Ionel

TIIp,5 0

74

pII

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Forta taietoare din incarcari utile

In tabel sunt centralizate fortele taietoare pentru fiecare incarcare in parte in fiecare sectiune
(pentru incarcarea A13 este inclus efectul coeficientului dinamic).

L=20,00m

Rf

0,02

0,52
0,42

Rf

0,32

Rf

75

Rf
0,12

Rs Rs

0,22

Rf

0,42

0,52

Rs Rs

0,500

0,62
0,600

0,72

0,04

0,12

0,62

Rs

Rf

Rs Rs

0,700

0,82

Rs Rs

Rs Rs

0,800

0,92

Rs Rs

0,900

Rs Rs

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Incarcari
1 p
2 I
pII

A13

Negara Ionel

0
285625

Forta taietoare (N) in sectiunile:


1
2
3
2228500
171375
114250

4
57125

5
0

208750

167000

125250

83500

41750

315952

263354

208390

179088

141596

106506

Pentru fiecare forta taietoare, in fiecare sectiune se calculeaza lunecarea specifica utilizand relatia
generala:

Ls

TxSdala
I

Lunecarea specifica in sectiunea ,,0

DESEN
Lsp, o

p
I ,o

TIIp,o xSco c
I co c

Sco c 2160 x150 x549 x


Lsp, o

285625 208750 x..107

Lus,o

1, 654 x1010

287 N / mm

AOT
o
TIIA,13

o TII , o xSc c
315952 x1, 76 x107

244 N / mm

I co c

Sco c 2160 x150 x351x

1
9,5941756 mm3
18,54

2, 2879 x1010

1
1, 76 x107 mm3
6, 46

Lunecarea specifica in sectiunea ,,1

76

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Lsp,1

p
p
1
I ,1 TII ,1 xSc c
I c1 c

Sc1 c 2190 x150 x547 x


Lsp,1

1
9, 69 x106 mm3
18,54

228500 167000 x9, 69 x106

1, 66 x1010

230,91N / mm

DESEN

Sc1 c 2190 x150 x344 x


Lus,1

1
1, 749 x107 mm3
6, 46

263354 x1, 749 x107


2, 296 x1010

201N / mm

Lunecarea specifica in sectiunea ,,2

Lsp,2

p
I ,2

TIIp,2 xSc2 c
I c2 c

(171375 125250)
10

1, 66 x10

x9, 69 x106 174 N / mm

ab 482; ab 717
Sc2 c 9, 69 x106 mm3 ; I c2 c .1,838 x1010 mm4 ; I c c 3,892 x1010
Lsp,2

287420 360626 x4,188 x107


0,9319 x1011

N / mm

Sc2 c 9, 69 x107 mm3 ; I c2 c 3,892 x1010 mm 4 ;


Lus,2

208390 1, 749 x107

159 N / mm
2, 296 x1010

Lunecarea specifica in sectiunea ,,3

DESEN

77

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Lsp,3

p
p
3
I ,3 TII ,3 xSc c
I c3 c

Sc3 c 2190 x150 x 717 x


Lsp,3

114250 83500 x1, 27 x107

1,832 x1010

Sc3 c 2190 x150 x 482 x


Lus,3

1
1, 27 x107 mm3
18,54

Lsp,4

138 N / mm

1
2, 45 x107 mm3
6, 46

179088 x 2, 45 x107
3,892 x1010

113 N / mm

Lunecarea specifica in sectiunea ,,4

p
I ,4

TIIp,4 xSc4 c
I c4 c

Sc4 c ...x107 mm3 ; I c4 c ...x1011 mm4 ;


Lsp,4

57125 41750 x1, 27 x107


1,832 x1010

69 N / mm

Sc4 c ...x107 mm3 ; I c4 c ...x1011 mm 4 ;


Lus,4

141596 x 2, 45 x107
3,892 x1010

89,13N / mm

Lunecarea specifica in sectiunea ,,5

Lsp,5 0

Lus,5

106506 x 2, 45 x107
3,892 x1010

67 N / mm

78

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

In tabelul sunt centralizate lunecarile speicifice pentru fiecare incarcare in parte si lunecarile speicifice
totale in sectiunile considerate.
Incarcari
Permanente
Utile
Total

0
287
244
531

Lunecari specifice (N/mm) in sectiunile:


1
2
3
4
230
174
138
69
201
159
113
89
431
333
251
158

5
0
67
67

DESEN
Lunecarea totala intre dala din beton si grinda metalice este aria diagramei din figura de mai sus.
67
531
333 431 251 158 x3500 5152000 N
2
2

Lt

5.4.5.2. Determinarea lunecarii capabile a unui element de legatura (conector)


Pentru realizarea conlucrarii dala-grinda la structurile de poduri se folosesc elemente de legatura
rigide.
Se utilizeaza, in cazul de fata, elemente de legatura cu sectiune compusa cu forma si dimensiunile din
figura..
DESEN
Lunecarea capabila pe care o poate prelua elementul de legatura considerat este forta de strivire a
betonului corespunzatoare suprafetei frontale a elementului de legatura. Calculul se face conform
STAS 1844-75.
Lcap As x as
A
as a 3
As

a 10 N / mm 2
As - suprafata frontala a elementului de legatura in contact cu dala platelajului;
As 250(250 20) 57500 mm 2

79

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

A 350 x500 175000mm2


73500
10.85 N / mm 2
57500
Lcap 57500 x10,85 623875 N

as 10 3

5.4.5.3. Determinarea numarului de elemente de legatura


ne

Lt
Lcap

ne

5152000
8, 25 9 elemente
623875

5.4.5.4. Distributia elementelor de legatura


Distributia elementelor de legatura pe grinda principala se realizeaza avand in vedere ca dala
platelajului este alcatuita din elemente prefabricate cu dispozitia din figura..
DESEN
Se vor dispune cate doua elemente de legatura pentru fiecare dala prefabricata rezultand astfel un
numar de .. elemente de legatura pentru o grinda principala montate in goluri prevazute in dalele
prefabricate.
Pe dala marginala dispozitia elementelor de legatura se face ca in fig... iar pe dalele curente conform
fig...
DESEN
DESEN
5.5 Calculul contravantuirilor
5.5.1 Calculul contravantuirilor
5.5.1.1 Determinarea eforturilor sectionale in barele contravantuirilor

80

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Incarcarea care produce eforturi in barele contravantuirilor orizontale este dala de presiunea vantului
pe suprafetele laterale ale suprastructurii si convoiului.
DESEN
hw hg hv hd hs hcv 1,90 0,15 0, 205 0,14 2, 00 4,395m
ws pxhw 1500 x 4,395 6393 N / ml
DESEN
0,971x 25
67181N
2
0, 450 x 25
M1'' 1 M1'' 1' 5535 x
31134 N
2
5.5.1.1 Dimensionarea si verificarea barelor contravantuirilor
D0' 1'' D0 1'' 5535 x

Barele 1-1 si 1-1


Se utilizeaza aceeasi sectiune de teava rotunda.
-Verificarea eforturilor unitare normale maxime :

max

M
aII
Anet

Prinderea barelor in noduri se realizaeaza in acelasi mod.


Anet 2305mm 2

max

31134
13,5 N / mm 2 aII 180 N / mm 2
2305

-Verificarea stabilitatii generale


M
f
aII
xAbrut
Coefiicientul de flambaj se determina considerand cele doua bare 1-1 si 1-1 formeaza o
l 3, 00m
Rigla de 3,00m, situatie in care f
.
Desen Pg144.

81

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

lf
i

Negara Ionel

3000
85 0.401
35.4

31134
30,89 ; 31, 00 N / mm 2 aII 180 N
0, 401 2513

-Verificarea rigiditatii
max 170 ad 180
3.6.2.3. Calculul prinderii barelor de contravantuire de gusee
Desen pagi 145
Se impune

amin

a
Se impune o grosime de calcul s a sudurilor de colt care prind bara de guseu.
amin as amax
3mm

amax 0, 7 tmin 0, 7 8 5, 6mm


Se impune

as 4mm

Lungimea de calcul a sudurii


4 as lc asII D

lc se determina din relatia :

asII 135 N / mm 2 - rezistenta admisibila la forfecare a sudurii;


lc

D
67181

31,10 mm
4 as asII 4 4 135

Lungimea minima de calcul a cordoanelor de sudura de colt conform SR1911-98 este:


lc 15gas 15 4 60mm
ls lc 2gas 60 2 4 68mm
Se adopta

ls 120mm .

3.7. Alegerea si verificarea aparatelor de reazem.


Aparatele de reazem folosite pentru rezemarea suprastructurii proiectate vor avea alcatuirea
constructuiva si dimensiunile conform STAS 4031-77.

82

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

3.7.1. Determinarea reactiunilor pentru un aparat de reazem


3.7.1.1. Reactiuni din incarcari verticale
Reactiunile verticale din incarcari permanente si utile au valorile conform tabel 3.2.
Reactiunea din incarcari permanente etapa a I-a:
RVpI 571250 N

Reactiunea din icnarcari permanente etapa a II-a:


RVpII 208750 N

Reactiunea din incarcari utile convoi


RVA13 338181N

Reactiunea verticala din actiunea indirecta a vantului:

A13

w
Din tendinta de rasucire a tablierului sub actiunea presiunii vantului s rezulta o
r
supraincarcare a unei grinzi principale w care are ca efect asupra aparatelor de reazem o
w
reactiune verticala Rv
Desen pag 147.
h
rw gB ws g w
2
rw 5535

Rvw

3, 69
1

3404 N / ml
2
3, 00

3404g25, 00
42550 N
2

83

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Reactiunea verticala din actiunea indirecta a fortei de franare.


A
Forta de franare este data numai din actiunea autocamioanelor 13 (vehiculul special se
considera ca nu franeaza pe pod) si este reprezentata printr-o forta unica, longitudinala podului,
actionand in axul caii la suprafata partii carosabile si avanad valoarea conform STAS 1545-89.

n
F 0, 6gPgB 0, 6gPg
2 pentru 25, 00m Li 50,00
Unde:

Li lungimea incarcata a suprastructurii cu convoi;


P greutatea autocamionului A13 ;
n numarul benzilor de circulatie.
n
2
F 0, 6gPgB 0, 6gPg 0, 6 39000 234000 N
2
2

F 117000 N
Pentru o grinda : 1
F
Forta 1 actionand la nivelul suprafetei partii carosabile produce un moment de rasturnare in
F1
raport cu linie reazemelor echilibrat de cuplul de reactiuni verticale RV din cele doua reazeme ale
grinzii principale.

RVF 1 gL F1 ghst , hst 1, 69

(inaltimea suprastructurii).
F
g
h
117000

1,
69
RVF1 1 st
7909, 2 N
L
24, 25

84

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Reactiune verticala totala pe un aparat de reazem se determina in gruparea a I-a si gruparea a II-a
de incarcari:
RV1 RVpI RVpII RVA13 517250 208750 338181 1118181N
RVII RVI RVw RVF1 1118181 42550 7909, 2 1168640, 2 N .
3.7.1.2. Reactiuni din incarcari orizontale
Reactiunea din actiunea directa a vantului
Actiunea directa a vantului asupra suprastructurii produce reactiunii oriziontale transversale Ro ,tr
-in toate cele patru aparate de reazem ale acestuia.

Ro,tr

ws gL 5535 24.25

34593, 75 N
4
4

Reactiunea din actiunea directa a fortei de franare.

85

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Actiunea directa a forte de franare asupra suprastructurii produce reactiuni orizontale


R
longitudinale suprastructurii ( 0,I ) in aparatele de reazem fixe ale acesteia.

3.7. Alegearea si verificarea aparatelor de reazem


R II 1168, 649 KN
Pentru o reactiune verticala V
STAS 4031-77 recomanda ca necesare aparate
de reazem tip V.
Pentru aparatele de reazem alese este necesar sa se faca urmatoarele verificari:
Verificarea presiunii pe cuzinet intr-un colt al acestuia;
Verificarea presiunii pe linia de contact;
Verificarea deplasarii permisa de aparatul de reazem mobil.
3.7.2.1. Verificarea presiunii pe cuzinet
Verificarea in gruparea a I-a de incarcari:
RVI
I
max
abI
As
As agb 550 790 434500mm 2 - suprafata de strivire intre aparatul de reazem si cuzinet;

abI 8 N / mm 2 - rezistenta la strivire a betonului din cuzinet in gruparea a I-a de incarcari (conform
tabel 6, STAS 4031-77).
I
max

1118181
2,57 N / mm 2 abI 8 N / mm 2
434500
Verificarea in gruparea a II-a de incarcari:

II
max

RVII

0.36 R0,tr
3,93 R0,l
B
abII
379, 2

86

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Relatia de calcul este conform tabel 7 din STAS 4031-77 (reactiunile din relatie se considera in
KN).
B - distanta intre grinzile principale in m;

II
max

1168, 64

0.36 R0,tr
3,93 117
3, 00
4,30 N / mm2 abII 9 N / mm2
379, 2

3.7.2.2. Verificarea presiunii pe linia de contact


Presiunea pe linia de contact aparea pe generatoarea rulourilor aparatului de reazem mobil in
contact cu balansierul mijlociu sau cu placa inferioara a aparatului de reazem.

Verificarea in gruparea a I-a de incarcari:

II 25,14 mgRVI alI


m 0,5 0, 0016 L 0,5 0, 0016 24, 25 0,54 coeficient de excentricitate;
alI rezistenta la strivire pe linia de contact, pentru otel OLT50.2 din care sunt realizate
balansierul si placa inferioara aparatului de reazem mobil in gruparea a I-a de incarcari.

II 25,14 0,54 1118,181 618 N / mm 2 alI 850 N / mm 2

Verificarea in gruparea a II-a de incarcari:

0, 285 Ro ,tr

II
lII 25,14 m RVII
al
B

0, 285 34,593

II
2
II
2
lII 25,14 0.54 1168,64
al 633 N / mm al 1000 N / mm
3

Nota:
Relatia de verificare a presiunii pe linia de contact in gruparea a I-a de incarcari se obtine din relatia de
R o.
verificare in gruparea a II-a de incarcari in care 0,tr
3.7.2.3. Verificarea deplasarii aparatului de reazem mobil
Limitarea deplasarii longitudinale a a aparatelor de reazem mobile se realizeaza prin blocarea
tachetilor balansierului mijlociu sau a placii inferioare in taieturile laterale ale rulourilor.
s ad

s deplasarea maxima a grinzii principale rezultate din alungirea acesteia datorata temperaturii si din
alungirea talpii inferioare a grinzii;

87

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

ad

Negara Ionel

deplasarea maxima permisa de aparatul de reazem mobil tip V.

DESEN pagina 153.


s 0, 75 L 0, 75 25, 00 18, 75mm

ad

a7 a8 55 30

180 56, 25mm;


2gh4
2 40

s 18, 75 ad 56, 25mm.

a7 , a8 , h4 dimensiunile tachetilor aparatului de reazem mobil tipV (conform STAS 4031-77)


d- diametrul ruloruilor aparatului de reazem.

88

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

89

Negara Ionel

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Tehnologia de montaj a suprastructurii podului


1. Demolarea suprastructurii existente
Demolarea se face cu ajutorul macaralelor. Trebuie acordat o aten ie deosebit alegerii acestora,
care trebuie s corespund prin tonaj, raza de lucru i nlime de lucru..
2. Montarea tablierului suprastructurii noi
Grinzile se aduc pe antier tronsonate.
Se amenajeaz platforme din balast compactat cu panta taluzului de 2 : 3, peste care se dispun
dale din beton armat 2 x 2 m cu grosimea de 20 cm. Peste aceste dale se monteaz schele metalice de
tip foarte greu. Acestea se dispun la o cot mai mare dect cea a banchetelor de rezemare, urmnd a se
ridica cu macaraua tronsoanele de grinda.
Dup s-au dispus toate tronsoanele, se solidarizeaz cu sudur de antier i apoi se monteaz
aparatele de reazem din oel turnat.
Presele se descentreaz, iar tablierul va rezema pe aparatele de reazem.
3. Calea pe pod
Se monteaz panourile de parapet metalic pietonal, pe pod i pe zidurile ntoarse ale culeelor.
Stlpii de parapet sunt prevzui la partea inferioar cu plci metalice care se prind cu 4 uruburi n
plcile metalice fixate la turnare n lisa parapetului. Parapetul pietonal se execut uzinat i modulat n
panouri curente, montat pe antier i protejat mpotriva coroziunii, conform SR 1948-2 (Lucrri de
drumuri. Parapete pe poduri. Prescripii generale de proiectare i amplasare).
Se monteaz dispozitivele de acoperire a rosturilor deasupra rosturilor de pe culei. Se
monteaz elementele dispozitivului de acoperire a rostului i se betoneaz spaiile lsate special n
acest scop la capetele plcii de suprabetonare i a zidurilor de gard.
Se execut apa suport pentru hidroizolaie din mortar de ciment M100. apa suport pentru
hidroizolaie se execut ntr-un strat cu grosime variabil, avnd 2 cm la marginea pr ii carosabile i
10 cm grosime la mijlocul prii carosabile, astfel asigurndu-se panta de 2% necesar scurgerii apelor.
apa se racordeaz longitudinal la lisa parapetului i transversal la dispozitivele de acoperire a
rosturilor. apa suport se dricuiete pentru a realiza o suprafa fin la faa superioar, necesar pentru
a permite o aderen corect a hidroizolaiei.
Se execut hidroizolaia pe pod tip membran multistrat aplicat prin termosudare cu bitum, de
4 mm grosime, conform C 235/2001 AND Bucureti. Hidroizolaia se va monta n sens longitudinal
podului, n rnduri paralele, ncepnd de la nivelul trotuarului spre axul longitudinal al podului,
realizndu-se o suprapunere a straturilor adiacente de minim 10 cm, att n sens longitudinal, ct i n
sens transversal. Nu se admite realizarea n acelai plan transversal a nndirilor longitudinale. Se
verific racordarea hidroizolaie la lisa parapetelor i la dispozitivele de acoperire a rosturilor.

90

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Se execut un strat de protecie a hidroizolaiei din beton de ciment de clasa C 20/25, armat cu
plas cu ochiuri ptrate tip Buzu 6 mm, cu ochiuri ptrate de 10 cm, conform STAS 11348/1997.
Se monteaz borduri prefabricate normale 1525 cm, dispuse pe un strat de mortar de poz cu
grosimea de minim 2 cm.
Se execut mbrcmintea cii pe pod, aternut mecanizat n dou straturi de 3,5 cm grosime
din beton asfaltic BAP, conform SR 174-1,2/1997 (AND 546-99). Se verific realizarea pantelor n
sens transversal, care s conduc apele pluviale la faa bordurilor, i n sens longitudinal, care s
conduc apele la casiurile de descrcare de la capetele podului.
Se execut cordoanele de impermeabilizare din chit tiocolic, montate n mbrcmintea pe trotuare, la
faa lisei i n spatele bordurilor, n stratul superior de mbrcminte, la faa bordurilor i n lungul
dispozitivelor de acoperire a rosturilor.
Caiet de sarcini
Executia tablierului
Prevederi generale
Prezentul capitol cuprinde prevederi tehnice generale pentru execuia n uzin i pe antier a
subansamblelor, ansamblelor i asupra structurilor metalice de poduri rutiere n alctuirea constructiv
i schemele statice urmtoare:
- grinzi cu zbrele cu platelaj de beton sau ortotrop, simplu rezemat sau continue;
- grinzi cu inima plin cu platelaj de beton sau ortotrop, simplu rezemate, continue, cadre i arce.
Prevederile din acest capitol se pot aplica parial i la structuri speciale ca poduri suspendate
sau hopanate.
La fiecare lucrare n parte, avnd suprastructur metalic, se va descrie soluia constructiv,
schema static i tehnologia adoptat, elaborndu-se un caiet de sarcini coninnd prevederi tehnice
speciale pentru lucrarea respectiv.
Se vor respecta urmtoarele standarde:
SR 1911-1997, Poduri metalice de cale ferat. Prescripii de proiectare;
STAS 1844-75, Poduri metalice de osea. Prescripii de proiectare;
STAS 3461-83, Poduri de cale ferat i osea. Suprastructuri nituite. Prescripii de execuie;
STAS 9407-75, Poduri metalice de cale ferat i osea. Suprastructuri sudate. Prescripii de
execuie;
STAS 8542-79, Oeluri pentru construcii metalice;
STAS 6662, mbinri suadate. Formele i dimensiunile rosturilor la sudarea manual cu arc
electric i cu gaze;
SREN 29692-1999, Sudarea cu arc electric cu electrod nvelit, sudarea cu arc electric n
mediu de gaz protector i sudarea cu gaze prin topire. Pregtirea pieselor de mbinat.
Materiale
Oeluri pentru elemente de construcie
n execuia elementelor pentru suprastructurile metalice ale podurilor rutiere se pot folosi
urmtoarele tipuri de oeluri:
OL 37 i OL 52 EP conform STAS 12187-88;
OL 37 i OL 52 conform STAS 500/1-89 i STAS 500/2-80;
OCS 1, OCS 2 i OCS 3 conform SREN 10113/1-1995;

91

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

OT 50 conform STAS 880-88;


OLC 35 N conform STAS 880-88.

La alegerea tipurilor de oel se va ine seama de precizrile din tabelele 1 i 2 din SR 19111997, precum i de prevederile STAS 8542-70.
Folosirea altor tipuri de oeluri dect cele precizate n SR 1911-97 se poate face dac acestea
corespund condiiilor prevzute n standardele de produs menionate, cu privire la:
- compoziia chimic;
- caracteristici mecanice;
- comportarea la sudare.
La alegerea mrcilor de oeluri n afara criteriilor de ordin tehnic i economic se va ine seama
de clasa de calitate i de gradul de dezoxidare, n vederea garantrii elementelor contra ruperii fragile,
temperaturilor minime de exploatare a podurilor considerndu-se -30C.
Tablele din oel OL 52 EP cu grosimi de 10-15 mm, folosite la elementele principale de
rezisten vor fi controlate conform prevederilor din STAS 12187-88 punctul 27.
mbinri sudate
Forma prelucrrii muchiilor n vederea sudrii se va alege funcie de tipul mbinrii prevzute
i de grosimea pieselor sudate.
Geometria rosturilor (unghi, mrimea muchiei teite, deschiderea rostului, etc) la toate tipurile
de mbinri cu ptrundere se vor stabili de uzin pe baza procedeelor de sudur omologate, tipul de
sudur folosit la execuia custurilor fiind prevzut n planele cu detalii.
Asamblarea pieselor n vederea sudrii se va face conform STAS 9407-75 punct 43 n
dispozitive speciale de asamblare-sudare, ce vor fi proiectate de uzina constructoare pe baza
procedeelor tehnologice i SDV-urilor ntocmite.
Subansamblele se vor suda n hal, la temperaturi de minim -5C, iar in zonele respective de
lucru trebuie s fie lipsite de influena curenilor de aer.
La sudurile cap la cap completarea cu sudur la rdcin se va face dup curarea rostului.
Sudarea n uzin, n alte poziii dect cea orizontal sau uor nclinat, nu este permis dect
pentru prinderea rigidizrilor.
Condiii de calitate a mbinrilor sudate
mbinrile sudate vor respecta prevederile SREN 729-2,3,4-1996 i STAS 9407-1975.
-

Forma i dimensiunile custurilor


Pentru custurile cap la cap limea maxim admis va fi n conformitate cu STAS 9407-75,
tabel 7;
Supranlrile maxime admise vor fi conform STAS 9407-75 tab. 8 i 9;
Dimensiunile catetelor custurilor de col se vor nscrie n limitele din tab. 10 STAD 9407-75;
Abaterile admise la grosimea custurii vor fi de 1 mm.

Defectele conform SREN 25817-93 i SREN 26520-94


Defectele neadmise:
- fisuri;
- cratere neumplute;
- scurgeri de metal topit;

92

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

neptrunderi;
zone cu arsuri;
zone supranclzite.

Caracteristicile mecanice ale materialului mbintor, determinate pe epruvete extrase din


piesele tehnologice, vor corespunde valorilor prevzute n tabelul 3 STAS 3407-75.
Clasa de calitate a mbinrilor sudate va fi C, conform normative C 150-99, pentru categoria de
execuie B a structurilor metalice, conform STAS 767/0-88.
Controlul calitii cordoanelor de sudur
Controlul de calitate al cordoanelor de sudur se face pe parcursul execu iei n toate fazele de
ctre maitrii i organele CTC ale executantului conform tab. 5 din C 150-99.
Controlul va fi vizual i cu lichide penetrante. Controlul cu lichide penetrante se va face numai
la sudurile din mbinrile plcilor de baz ale stlpilor i capitelurile acestora.
Prelucrarea custurilor
Custurile sudate se vor poliza, fr a reduce grosimea cordonului sub valoarea calculat n
proiect. Direcia de polizare trebuie s fie paralel cu direcia efortului principal din pies.
Tratamentele termice admise sunt:
- prenclzirea marginilor pieselor care urmeaz a fi sudate;
- detensionarea subansamblelor dup sudur.
Elementele, ansamblele i subansamblele suprastructurii metalice sudate se vor executa numai
cu sudori autorizai.
Materialele de adaos (electrozi i srm pentru sudare) utilizate vor corespunde prevederilor
STAS 1125/1-91 i STAS 1126-87. Acestea se vor preciza i n tehnologia de sudare.
Toate reperele suprastructurii se vor cura de tunder n uzin prin aplicare sau sablare, nainte
de operaiile de debitare i vopsire. Protecia anticoroziv a subansamblelor i ansamblelor livrate de
uzin se va face cu un grund pasivant a crui reet se va preciza n proiect sau n caietul de sarcini
speciale.
Parapeii
Realizarea parapeilor pietonali se va face n conformitate cu proiectul.
Parapeii din oel se vor proteja prin vopsire, calitatea i culoarea vopselei vor fi aprobate de
beneficiar.
Bordurile de trotuar
Bordurile pentru trotuar vor fi din elemente prefabricate de beton.
Calitatea betonului, modul de tratare a suprafeei i dimensiunile se vor preciza prin proiect.
Montarea bordurilor se va face cu respectarea profilului n lung i transversal al cii.
Bordurile prefabricate de beton se vor realiza cu beton cu clasa minim 40 realizat cu ciment I
42,5 avnd grad de impermeabilitate minim P8 i va rezista la cel puin cicluri de nghe+deyghet.
Dispoziii finale
Documentaia tehnic a suprastructurii metalice va fi verificat de uzina. n cazul n care se vor
constata neconcordane, omisiuni, sau dispoziii constructive a cror realizare este dificila, uzina va
semnala aceasta beneficiarului i proiectantului n vederea msurilor ce se impun.

93

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

Nu sunt admise niciun fel de modificri de alctuire constructiv fr avizul proiectantului i al


beneficiarului. Uzina poate face propuneri de modificri privind alctuirea constructiv cnd acestea
conduc la uurarea execuiei i mbuntirea calitii mbinrilor.
nainte de nceperea montajului pe antier se va face o msurtoare exact a distanelor de pe
axele de rezemare de pe infrastructuri n vederea corectrii eventualelor abateri de la proiect.
Dup asamblare i montaj, zonele de tablier avnd protecia de miniu de plumb degradat, se
vor vopsi de catre antreprenor. Apoi se vor aplica dou straturi de vopsea pe baz de ulei, a crei
culoare i indicativ se vor preciza n proiect i caietul de sarcini i va fi aprobat de beneficiar.
Supravegherea calitii lucrrilor, a modului de aplicare i respectarea tehnologiilor de
execuie, a procedeelor de sudare omologate, a normelor i standardelor n vigoare, ct i a
prevederilor din caietul de sarcini, se va face de ctre reprezentani ai beneficiarului.
Norme de protectia muncii
1. n
vederea
meninerii
independeni trebuie :

securitii

sntii

pe

antier,

lucrtorii

a. s respecte, pe toat durata execuiei lucrrii, msurile de securitate i sntate;


b. s-i desfoare activitatea conform cerinelor de securitate i sntate stabilite pentru
antierul respectiv;
c. s participe la orice aciune coordonat de prevenire a riscurilor de accidentare i
mbolnvire profesional pe antier;
d. s utilizeze echipamente de munc ce ndeplinesc condiiile de securitate i sntate;
e. s aleag i s utilizeze echipamente individuale de protecie conform riscurilor la care sunt
expui;
f. s respecte indicaiile i s ndeplineasc instruciunile coordonatorilor n materie de
securitate i sntate.
2. Materialele, echipamentele i, n general, orice element care, la o deplasare oarecare, poate
afecta securitatea i sntatea lucrtorilor, trebuie fixate ntr-un mod adecvat i sigur.
3. Accesul pe orice suprafa de material care nu are o rezisten suficient nu este permis dect
dac se folosesc echipamente sau mijloace corespunztoare, astfel nct lucrul s se desfoare
n condiii de siguran.
4. Cile i ieirile de urgent trebuie s fie n permanen libere i s conduc n modul cel mai
direct posibil ntr-o zon de securitate.
5. n caz de pericol, toate posturile de lucru trebuie s poat fi evacuate rapid i n condiii de
securitate maxim pentru lucrtori.
6. Cile i ieirile de urgen trebuie semnalizate n conformitate cu prevederile din legislaia
naional. Panourile de semnalizare trebuie s fie realizate dintr-un material suficient de
rezistent i s fie amplasate n locuri corespunztoare.
7. Pentru a putea fi utilizate n orice moment, fr dificultate, cile i ieirile de urgen , precum
i cile de circulaie i uile care au acces la acestea, nu trebuie s fie blocate cu obiecte.

94

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

8. Cile i ieirile de urgen care necesit iluminare trebuie prevzute cu iluminare de siguran,
de intensitate suficient n caz de pan de curent.
9. n funcie de caracteristicile antierului i de dimensiunile i destinaia ncperilor, de
echipamentele prezente, de caracteristicile fizice i chimice ale substanelor sau materialelor
prezente, precum i de numrul maxim de persoane care pot fi prezente, este necesar s fie
prevzute un numr suficient de dispozitive corespunztoare pentru stingerea incendiilor,
precum i, dac este cazul, un numr suficient de detectoare de incendiu i de sisteme de
alarm.
10. Tinndu-se seama de metodele de lucru folosite i de cerinele fizice impuse lucrtorilor,
trebuie luate msuri pentru a asigura lucrtorilor aer proaspt n cantitate suficient. Dac se
folosete o instalaie de ventilaie, aceasta trebuie meninut n stare de funcionare i nu
trebuie s expun lucrtorii la cureni de aer care le pot afecta sntatea.
11. Lucrtorii nu trebuie s fie expui la niveluri de zgomot nocive sau unei influene exterioare
nocive, cum ar fi: gaze, vapori, praf.
12. Atunci cnd lucrtorii trebuie s ptrund ntr-o zon a crei atmosfer este susceptibil s
conin o substan toxic sau nociv, s aib un coninut insuficient de oxigen sau s fie
inflamabil, atmosfera contaminat trebuie controlat i trebuie luate msuri corespunztoare
pentru a preveni orice pericol.
13. Lucrtorul trebuie cel puin s fie supravegheat n permanen din exterior i trebuie luate toate
msurile corespunztoare pentru a i se putea acorda primul ajutor, efectiv i imediat.
14. In timpul programului de lucru, temperatura trebuie s fie adecvat organismului uman,
inndu-se seama de metodele de lucru folosite i de solicitrile fizice la care sunt supui
lucrtorii.
15. Posturile de lucru, ncperile i cile de circulaie trebuie s dispun, n msura n care este
posibil, de suficient lumin natural. Atunci cnd este necesar, trebuie utilizate surse de
lumin portabile, protejate contra ocurilor.
16. Cile de circulaie, inclusiv scrile mobile, scrile fixe, cheiurile i rampele de ncrcare,
trebuie s fie calculate, plasate i amenajate, precum i accesibile astfel nct s poat fi
utilizate uor, n deplin securitate i n conformitate cu destinaia lor, iar lucrtorii aflai n
vecintatea acestor ci de circulaie s nu fie expui nici unui risc.
17. Dac antierul are zone de acces limitat, aceste zone trebuie s fie prevzute cu dispozitive
care s evite ptrunderea lucrtorilor fr atribuii de serviciu n zonele respective.
18. Trebuie luate msuri corespunztoare pentru a se proteja lucrtorii abilitai s ptrund n
zonele periculoase. Zonele periculoase trebuie semnalizate n mod vizibil. 18. Angajatorul
trebuie s se asigure c acordarea primului ajutor se poate face n orice moment. De asemenea,
angajatorul trebuie s asigure personal pregtit n acest scop.
19. Trebuie luate msuri pentru a asigura evacuarea, pentru ngrijiri medicale, a lucrtorilor

95

Reabilitare Pod Coseri Comuna Negresti Judetul Neamt

Negara Ionel

accidentai sau victime ale unei mbolnviri neateptate.


20. Intrrile i perimetrul antierului trebuie s fie semnalizate astfel nct s fie vizibile i
identificabile n mod clar.
21. Lucrtorii trebuie s fie protejai mpotriva cderilor de obiecte, de fiecare dat cnd aceasta
este tehnic posibil, prin mijloace de protecie colectiv.
22. Materialele i echipamentele trebuie s fie amplasate sau depozitate astfel nct s se evite
rsturnarea ori cderea lor.
23. Toate instalaiile de ridicat i accesoriile acestora, inclusiv elementele componente i
elementele de fixare, de ancorare i de sprijin, trebuie s fie:
a.
destinate;
b.
c.
d.
vigoare;
e.

bine proiectate i construite i s aib o rezisten suficient pentru utilizarea creia i sunt
corect instalate i utilizate;
ntreinute n stare bun de funcionare;
verificate i supuse ncercrilor i controalelor periodice, conform dispoziiior legale n
manevrate de ctre lucrtori calificai care au pregtirea corespunztoare.

24. Toate instalaiile de ridicat i toate accesoriile de ridicare trebuie s aib marcat n mod vizibil
valoarea sarcinii maxime.
25. Instalaiile de ridicat, precum i accesoriile lor nu pot fi utilizate n alte scopuri dect cele
pentru care sunt destinate.

96