Sunteți pe pagina 1din 42

Nr.

c
Obiective
rt.

1.

Descrierea
riscurilor

Responsab
Risc rezidual la data
Strategia adoptata
Risc inerent
Circumsta
Data
Eventu
il cu
ultimei revizuiri
pentru risc/
nte care
Instrumente Termenul
ultimei
alele
Actiunea de
Observat
favorizeaz gestionare
de control de punere reviziuri si
riscuri
minimizare a
Proba
ii
aparitia a riscului Probab
intern
in opera
stadiul
ExpuImpac Expu secunda
riscului/riscurilor
Impact
biriscului
i-litate
nere
actiunii
t
-nere
re
inerent/inerente
litate

10

11

12

13

14

15

16

17

6/30/2011

6/30/2011

Supervizare/
Actualizarea
Monitorizare
Registrului jurnal

6/30/2011

6/30/2011

Completarea
corecta a
Registrului-jurnal Supervizare/
cu ajutorul
Monitorizare
sistemelor
informatice de
prelucrare
automat a datelor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

1. Inexistena
unor proceduri
scrise/
monografii
Modificri Contabilul
privind modul legislative
sef
de ntocmire a
Registruluijurnal

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
Mare privind modul de Monitorizare
intocmire a
Registrului - Jurnal

2.
Neactualizarea Modificri Contabilul
Registruluilegislative
sef
jurnal
Registrul-

Mic

jurnal
3. Completarea
eronat a
Registruluijurnal cu
ajutorul
Modificri Contabilul
sistemelor
legislative
sef
informatice de
prelucrare
automat a
datelor

4. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Modificri Contabilul
ii privind modul
legislative
sef
de ntocmire a
Registruluiinventar

Mare

Monitorizare

Mare

Intocmirea
procedurilor scrise
privind modul de Supervizare/
intocmire a
Registrului inventar
Monitorizare

2.

5.
Nedesemnarea
persoanei
Modificri Contabilul
Registrul- responsabile cu legislative
sef
conducerea
inventar
Registruluiinventar

6. Completarea
incorect a
Modificri Contabilul
Registruluilegislative
sef
inventar
7.
Neactualizarea
Modificri Contabilul
sistematic a
legislative
sef
Registruluiinventar

8. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Modificri Contabilul
ii privind modul
legislative
sef
de ntocmire a
registrului
Cartea Mare

Mic

Desemnarea
persoanei
responsanile cu
condcerea
Registruluiinventar

Mare

Completarea
corect a
Registruluiinventar

Mic

Actualizarea
sistematic a
Registruluiinventar

Supervizare/

Supervizare/

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Supervizare/

Monitorizare

Mare

Intocmirea
procedurilor scrise
privind modul de Supervizare/
intocmire a
registrului Cartea
Mare
Monitorizare

3.

Registrul 9. Completarea
Cartea
incorect a
Modificri Contabilul
registrului
legislative
sef
Mare
Cartea Mare

Completarea
Supervizare/
Mediu corect a registrului
Cartea Mare
Monitorizare

3.

Registrul
Cartea
Mare

10.
Nedesemnarea
persoanei
Modificri Contabilul
responsabile cu
legislative
sef
conducerea
registrului
Cartea Mare

Mediu

Desemnarea
persoanei
responsabile cu
conducerea
registrului Cartea
Mare

Supervizare/

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

11. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
evidena
legislative
sef
contabil a
imobilizrilor i
investiiilor

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidenta Supervizare/
contabil a
imobilizrilor i
investiiilor

Monitorizare

12. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
Modificri Contabilul
imobilizrilor i
legislative
sef
investiiilor nu
este cunoscut
de personalul
desemnat

Contabilit
atea
imobilizr
4.
ilor i
investiiil
or

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
Mediu procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a imobilizrilor i
investiiilor

Monitorizare

Contabilit
atea
imobilizr
4.
13.
ilor i
investiiil Nedesemnarea
persoanelor
or

responsabile cu
Modificri Contabilul
conducerea
legislative
sef
evidenei
contabile a
imobilizrilor i
investiiilor

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
Mediu
conducerea
evidenei contabile
a imobilizrilor i
investiiilor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

14. Evidenierea
eronat a
plilor/cheltuie
lilor efectuate
cu
achiziionarea Modificri Contabilul
imobilizrilor legislative
sef
sau construirea
unor obiective
(custodii,
recepii pariale
i finale etc.)

Mic

Evidenierea
corecta a
plilor/cheltuielilo
r efectuate cu
Supervizare/
achiziionarea
imobilizrilor sau
construirea unor
obiective (custodii,
recepii pariale i
finale etc.)

Monitorizare

15. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
evidena
contabil a
Modificri Contabilul
materiilor,
legislative
sef
materialelor
inclusiv a celor
de natura
obiectelor de
inventar

Intocmirea unor
proceduri
scrise/monografii
privind evidena
Supervizare/
contabil a
Mediu
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor de
natura obiectelor
de inventar

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

16.
Procedurile/mo
nografia privind
evidena
contabil a
materiilor,
materialelor Modificri Contabilul
inclusiv a celor legislative
sef
de natura
obiectelor de
inventar nu este
cunoscut de
personalul
desemnat

Mic

Personalul
desemnat va
instruit in vederea Supervizare/
cunoasterii
procedurilor/mono
grafiilor privind

Monitorizare

Contabilit

Contabilit
atea
materiilor,
materialel
or
5. inclusiv a
celor de
natura
obiectelor
de
inventar

17.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei
Modificri Contabilul
contabile
legislative
sef
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor
de natura
obiectelor de
inventar

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile Supervizare/
Mediu
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor de
natura obiectelor
de inventar

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

18. Evidenierea
eronat a
plilor/cheltuie
lilor efectuate
cu
achiziionarea Modificri Contabilul
materiilor,
legislative
sef
materialelor
inclusiv a celor
de natura
obiectelor de
inventar

Evidenierea
corecta a
plilor/cheltuielilo
r efectuate cu
Supervizare/
achiziionarea
Mediu
materiilor,
materialelor
inclusiv a celor de
natura obiectelor
de inventar

Monitorizare

19. Evidenierea
eronat a
costurilor de
achiziie, de
prelucrare i a
valorii de ieire, Modificri Contabilul
prin
legislative
sef
nerespectarea
principiului
permanenei
metodelor de
evaluare

Mic

Evidenierea
corecta a costurilor
de achiziie, de
prelucrare i a
valorii de ieire, Supervizare/
prin nerespectarea
principiului
permanenei
metodelor de
evaluare

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

20. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
evidena
legislative
sef
contabil a
datoriilor i
creanelor

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena Supervizare/
contabil a
datoriilor i
creanelor
Monitorizare

21. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
datoriilor i
Modificri Contabilul
creanelor nu
legislative
sef
este cunoscut
de personalul
desemnat n
conducerea
acesteia

Mic

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a datoriilor i
creanelor

Contabilit
atea
6. datoriilor
si
creanelor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

22.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
Modificri Contabilul
conducerea
legislative
sef
evidenei
contabile a
datoriilor i
creanelor

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
conducerea
evidenei contabile
a datoriilor i
creanelor

Monitorizare
23.
Neactualizarea
Modificri Contabilul
sumelor
legislative
sef
datorate sau de
ncasat

Mare

Actualizarea
sumelor datorate
sau de ncasat

Supervizare/

Monitorizare

24. nregistrarea
eronat n alte
conturi dect Modificri Contabilul
cele aferente legislative
sef
naturii acestor
operaiuni

Mic

nregistrarea
corecta in conturile Supervizare/
aferente naturii
acestor operaiuni

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

25. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Lipsa
ii privind
Contabilul
personalul
activitatea de
sef
ui
organizare i
funcionare a
casieriei

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea Supervizare/
de organizare i
funcionare a
casieriei

Monitorizare

26. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Lipsa
ii privind
Contabilul
personalul
evidena
sef
ui
contabil a
operaiunilor de
cas i de banc

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena Supervizare/
contabil a
operaiunilor de
cas i de banc

Monitorizare

27. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
operaiunilor de
Lipsa
cas i de banc
Contabilul
personalul
nu este
sef
ui
cunoscut de
personalul
desemnat n
conducerea
acesteia

Mic

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a operaiunilor de
cas i de banc

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Contabilit
28.
atea
Nedesemnarea
trezoreriei persoanelor
responsabile cu
Lipsa
Contabilul
conducerea
personalul
sef
evidenei
ui
contabile a
operaiunilor de
cas i de banc

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
conducerea
evidenei contabile
a operaiunilor de
cas i de banc

Monitorizare

29. nregistrarea
eronat n alte
conturi a
Lipsa
Contabilul
sumelor
personalul
sef
derulate prin
ui
trezorerie, bnci
sau casierie

nregistrarea
corecta in conturile
aferente a sumelor Supervizare/
Mediu
derulate prin
trezorerie, bnci
sau casierie
Monitorizare

30. Lipsa
actelor
justificative,
anexe la
extrasele de
cont sau la fila
registrului de
cas

Lipsa
Contabilul
personalul
sef
ui

Mic

Completarea
actelor
justificative, anexe Supervizare/
la extrasele de cont
sau la fila
registrului de cas
care lipsesc

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

31.
Nedesemnarea
persoanelor
Lipsa
responsabile cu
Contabilul
personalul
controlul
sef
ui
sistematic al
activitii de
casierie

Desemnarea
persoanelor
Supervizare/
responsabile cu
Mare
controlul sistematic
al activitii de
casierie
Monitorizare

32.
Neasigurarea
securitii
spaiului
destinat
casieriei

Lipsa
Contabilul
personalul
sef
ui

33. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
evidena
legislative
sef
contabil a
cheltuielilor de
personal

Asigurarea
Supervizare/
Mare securitii spaiului
destinat casieriei
Monitorizare

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena Supervizare/
contabil a
cheltuielilor cu
personalul

Mare

Monitorizare

8.

34. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
cheltuielilor cu
Modificri Contabilul
personalul nu
legislative
sef
este cunoscut
de personalul
Contabilit desemnat n
conducerea
atea
acesteia
cheltuielil

Mare

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a cheltuielilor cu
personalul

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

or cu
personalul
Monitorizare

35.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
Modificri Contabilul
conducerea
legislative
sef
evidenei
contabile a
cheltuielilor cu
personalul

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
conducerea
evidenei contabile
a cheltuielilor cu
personalul

Monitorizare
36. nregistrarea
eronat n
Modificri Contabilul
contabilitate a
legislative
sef
cheltuielilor cu
personalul

nregistrarea
corecta n
contabilitate a
cheltuielilor cu
personalul

Mare

Supervizare/

Monitorizare

37. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Modificri Contabilul
ii privind
legislative
sef
evidena
contabil a
subveniilor

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind evidena
contabil a
subveniilor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

38. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
subveniilor nu Modificri Contabilul
este cunoscut legislative
sef
de personalul
desemnat n
conducerea
acesteia

Contabilit
atea
9. subveniil
or

Mic

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
Supervizare/
cunoasterii
procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a subveniilor

Monitorizare

39.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu Modificri Contabilul
conducerea
legislative
sef
evidenei
contabile a
subveniilor

Mic

Desemnarea
persoanelor
Supervizare/
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile
a subveniilor
Monitorizare

40. nregistrarea
eronat a
Modificri Contabilul
subveniei
legislative
sef
primite

Mic

nregistrarea
Supervizare/
corecta a subveniei
primite
Monitorizare

41. Lipsa
documentelor
justificative la Modificri Contabilul
nregistrarea n legislative
sef
contabilitate a
subveniilor

Mic

Completrea
documentelor
justificative lipsa la Supervizare/
nregistrarea n
contabilitate a
subveniilor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

42. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Modificri Contabilul
ii privind
legislative
sef
evidena
contabil a
transferurilor

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind evidena
contabil a
transferurilor
Monitorizare

43. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
Modificri Contabilul
transferurilor nu legislative
sef
este cunoscut
de personalul
desemnat

Mic

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
Supervizare/
cunoasterii
procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a transferurilor
Monitorizare

Contabilit
atea
10 transferuri
lor

Contabilit
44.
atea
10 transferuri Nedesemnarea
persoanelor
lor
responsabile cu Modificri Contabilul
conducerea
evidenei
contabile a
transferurilor

legislative

sef

Mic

Desemnarea
persoanelor
Supervizare/
responsabile cu
conducerea
evidenei contabile
a transferurilor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
45. nregistrarea
eronat a
sumelor
transferate
Modificri Contabilul
diferene ntre legislative
sef
sumele
transferate i
cele evideniate

nregistrarea
corecta a sumelor
Supervizare/
transferate
Mediu
diferene ntre
sumele transferate
i cele evideniate
Monitorizare

46. Lipsa
documentelor
justificative
privind
transferurile

Contabilul
sef

Mic

Completarea
documentelor
justificative lipsa
privind
transferurile

Supervizare/

Monitorizare

47. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
evidena
legislative
sef
contabil a
rezultatelor
inventarierii

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind evidena Supervizare/
contabil a
rezultatelor
inventarierii
Monitorizare

48. Procedurile/
monografia
privind evidena
contabil a
Modificri Contabilul
rezultatelor
legislative
sef
inventarierii nu
este cunoscut
de personalul
desemnat

Mare

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
procedurilor/mono
grafiilor privind
evidena contabil
a rezultatelor
inventarierii

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

11

49.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
Modificri Contabilul
conducerea
legislative
sef
evidenei
Contabilit
contabile a
atea
rezultatelor
rezultatel
inventarierii

Mic

or
inventarie
rii

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
conducerea
evidenei contabile
a rezultatelor
inventarierii

Monitorizare

50. Evidenierea
eronat a
diferenelor
rezultate din
inventariere, a Modificri Contabilul
soldurilor
legislative
sef
conturilor
inventariate n
Registrulinventar,

Mic

Evidenierea
corecta a
diferenelor
rezultate din
Supervizare/
inventariere, a
soldurilor
conturilor
inventariate n
Registrul-inventar,

Monitorizare

51. Stabilirea
eronat a
soldurilor
Modificri Contabilul
conturilor
legislative
sef
inventariate n
Registrulinventar

52.
Netransmiterea
ctre debitori a
Modificri Contabilul
extraselor de
legislative
sef
cont privind
sumele datorate
etc.

Stabilirea corecta a
soldurilor
Supervizare/
Mediu
conturilor
inventariate n
Registrul-inventar

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Mare

Transmiterea ctre
debitori a
Supervizare/
extraselor de cont
privind sumele
datorate etc.
Monitorizare

53. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Modificri Contabilul
ii privind
legislative
sef
ntocmirea
balanelor de
verificare

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind ntocmirea
balanelor de
verificare
Monitorizare

54.
Procedurile/mo
nografia privind
evidena
contabil a
Modificri Contabilul
ntocmirii
legislative
sef
balanelor de
verificare nu
este cunoscut
de personalul
desemnat

ntocmire
a
12 balanelor
de
verificare

Mic

Personalul
desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
procedurilor/mono
grafiilor privind
ntocmirii
balanelor de
verificare

Monitorizare

ntocmire
a
12 balanelor
de
verificare

55.
Nedesemnarea
persoanelor
Modificri Contabilul
responsabile cu
legislative
sef
ntocmirea
balanelor de
verificare

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
ntocmirea
balanelor de
verificare

Supervizare/

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
56. Preluarea
eronat a
Modificri Contabilul
datelor cuprinse
legislative
sef
n fiele
conturilor

57. Balanele de
verificare nu
cuprind
rubricile
minime
obligatorii

Contabilul
sef

Mare

Preluarea corecta a Supervizare/


datelor cuprinse n
fiele conturilor
Monitorizare

Mic

Balanele de
verificare vor fi Supervizare/
modificate pentru a
cuprinde rubricile
minime obligatorii
Monitorizare

58. Inexistena
unui sistem
Modificri Contabilul
privind evidena legislative
sef
tehnic-operativ

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
Mediu
privind evidena
tehnic-operativ
Monitorizare

13.

Evidena
tehnicoperativ

59.
Nedesemnarea
persoanelor cu
Modificri Contabilul
atribuii n
legislative
sef
organizarea
evidenei
tehnic-operative

Mediu

Desemnarea
persoanelor cu
atribuii n
organizarea
evidenei tehnicoperative

Supervizare/

Monitorizare

13.

Evidena
tehnicoperativ
60. nregistrarea
eronat n
sistemul de
eviden tehnicoperativ
Modificri Contabilul
(evidena pe
legislative
sef
gestiuni,
evidena
documentelor
cu regim special
etc.).

nregistrarea
corecta n sistemul
de eviden tehnicoperativ (evidena Supervizare/
Mediu
pe gestiuni,
evidena
documentelor cu
regim special etc.).

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

61. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
activitatea de
legislative
sef
plat/ncasare a
datoriilor
respectiv
creanelor

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea Supervizare/
de plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor

Monitorizare

62.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu Modificri Contabilul
urmrirea
legislative
sef
operativ a
datoriilor i
creanelor

Desemnarea
persoanelor
Supervizare/
responsabile cu
Mare
urmrirea operativ
a datoriilor i
creanelor
Monitorizare

14.

63. Situaia
analitic a
creditorilor i
Activitate debitorilor nu Modificri Contabilul
legislative
sef
a de
concord cu cea
plat/nca
sintetic a
sare a
acestora

Verificarea
concordantei dintre
situaia analitic a Supervizare/
Mediu
creditorilor i
debitorilor cu cea
sintetic a acestora

datoriilor,
respectiv
creanelor

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
64.
Netransmiterea
ctre debitori a
ntiinrilor de
plat privind Modificri Contabilul
sumele datorate legislative
sef
n vederea
evitrii
prescrierii
sumelor

Mic

Transmiterea ctre
debitori a
ntiinrilor de
Supervizare/
plat privind
sumele datorate n
vederea evitrii
prescrierii sumelor

Monitorizare

65. Inexistena
unui sistem de
valorificare
operativ a
situaiilor
Modificri Contabilul
rezultate din
legislative
sef
activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor
respectiv
creanelor

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind sistemul de
valorificare
Supervizare/
operativ a
situaiilor rezultate
din activitatea de
plat/ncasare a
datoriilor respectiv
creanelor

Monitorizare

66. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
activitatea de Modificri Contabilul
stabilire i
legislative
sef
raportare a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea
Supervizare/
de stabilire i
raportare a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Activitate
a de
stabilire i
raportare
a
15. impozitel
or i
taxelor
datorate
statului

67.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de Modificri Contabilul
stabilire i
legislative
sef
raportare a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
activitatea de
stabilire i
raportare a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

Supervizare/

Monitorizare
68. Calculul
eronat al
Modificri Contabilul
sumelor
legislative
sef
datorate statului
69. ntrzieri n
plata
Modificri Contabilul
impozitelor i
legislative
sef
taxelor datorate
statului

Mic

Calculul corect al
sumelor datorate
statului

Supervizare/
Monitorizare

Mare

Plata la termen a
impozitelor i
taxelor datorate
statului

Supervizare/

Monitorizare

16.

70. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
Activitate activitatea de legislative
sef
a de
realizare a
realizare a veniturilor
veniturilo extrabugetare

Intocmirea
procedurilor scrise
privind activitatea Supervizare/
de realizare a
veniturilor
extrabugetare

r
extrabuge
tare

Mic
71. Inexistena
evidenei
Modificri Contabilul
realizrii
legislative
sef
veniturilor
extrabugetare

72.
Nenchiderea
conturilor care
nu care trebuie
s aib sold la
sfritul anului Modificri Contabilul
(casa,
legislative
sef
disponibiliti
n cont n
lei/valut,
cheltuieli,
venituri)

Mic

Monitorizare

Mic

Inchiderea
conturilor care nu
care trebuie s aib
Supervizare/
sold la sfritul
anului (casa,
disponibiliti n
cont n lei/valut,
cheltuieli, venituri)

Monitorizare

nchidere
a

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
Evidenei realizrii Supervizare/
veniturilor
extrabugetare

6/30/2011

nchidere
a
17. execuiei
bugetare
anuale

73.
Nerespectarea
principiului
independenei
exerciiului
(momentul
recunoaterii
veniturilor i
cheltuielilor)

Modificri Contabilul
legislative
sef

Mic

Respectarea
principiului
independenei
exerciiului
(momentul
recunoaterii
veniturilor i
cheltuielilor)

Supervizare/

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

74.
Necalcularea i
nenregistrarea
Modificri Contabilul
n contabilitate
legislative
sef
a provizioanelor
(deprecierea
reversibil)

Mic

Calcularea i
nregistrarea n
contabilitate a
provizioanelor
(deprecierea
reversibil)

Supervizare/

Monitorizare
75. Nerealizarea
decontrilor
interne

18.

Contabilul
sef

76.
Neregularizarea
excedentelor
Regulariz rezultate din
execuia
area cu
Modificri Contabilul
bugetelor
legislative
sef
bugetul
instituiilor
statului
publice cu
bugetul statului
la sfritul
anului

Mic

Mic

Supervizare/
Realizarea
decontrilor interne
Monitorizare

Regularizarea
excedentelor
rezultate din
Supervizare/
execuia bugetelor
instituiilor publice
cu bugetul statului
la sfritul anului

Monitorizare

77. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
Modificri Contabilul
ii privind
legislative
sef
elaborarea
bilanului
contabil

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind elaborarea
bilanului contabil

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
78.
Nerespectarea
procedurilor de Modificri Contabilul
ntocmire a
legislative
sef
bilanului
contabil

Elaborare 79. Raportarea


unor date
a i
eronate n
19. verificare
Modificri Contabilul
situaiile
legislative
sef
a
financiare anexe
bilanului
la bilanul
contabil
contabil

80.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu Modificri Contabilul
activitatea de legislative
sef
elaborare a
bilanului
contabil

Mic

Respectarea
Supervizare/
procedurilor de
ntocmire a
bilanului contabil
Monitorizare

Raportarea unor
date corecte n
Supervizare/
Mediu situaiile financiare
anexe la bilanul
contabil
Monitorizare

Mic

Desemnarea
persoanelor
Supervizare/
responsabile cu
activitatea de
elaborare a
bilanului contabil
Monitorizare

81.
Nerespectarea
corelaiilor
bilaniere

Modificri Contabilul
legislative
sef

Mediu

Respectarea
corelaiilor
bilaniere

Supervizare/
Monitorizare

82. Lipsa
documentelor
justificative
pentru
rectificarea
bugetar

Modificri Contabilul
legislative
sef

Preluarea
plilor
din fiele
sintetice
20. n contul 83. Nestabilirea
influenelor
de
financiare
execuie
asupra
bugetar bugetului, din Modificri Contabilul
diferite acte
normative, pe
structura
clasificaiei
bugetare

legislative

sef

Mic

Completarea
documentelor
Supervizare/
justificative lipsa
pentru rectificarea
bugetar

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Mic

Stabilirea
influenelor
financiare asupra
bugetului, din
diferite acte
normative, pe
structura
clasificaiei
bugetare

Supervizare/

Monitorizare
84. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
elaborarea
legislative
sef
contului de
execuie
bugetar

Preluarea
85.
plilor Nedesemnarea
din fiele persoanelor
sintetice
cu
21. n contul responsabile
Modificri Contabilul
activitatea de
legislative
sef
elaborare a
de
contului de
execuie
execuie
bugetar
bugetar

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind elaborarea
contului de
execuie bugetar

Mic

Monitorizare

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
activitatea de
elaborare a contului
de execuie
bugetar

de
execuie
bugetar

elaborare a
contului de
execuie
bugetar

elaborare a contului
de execuie
bugetar

Monitorizare
86. Preluarea
eronat a
sumelor din
fiele conturilor Modificri Contabilul
sintetice n
legislative
sef
contul de
execuie
bugetar

Mic

Preluarea corecta a
sumelor din fiele Supervizare/
conturilor sintetice
n contul de
execuie bugetar

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
87. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Modificri Contabilul
elaborarea
legislative
sef
anexelor la
contul de
execuie
bugetar

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind elaborarea Supervizare/
anexelor la contul
de execuie
bugetar
Monitorizare

Elaborare
88.
a anexelor Nerespectarea
la contul corelaiilor de
22.
de
baz ntre
Modificri Contabilul
contul de
legislative
sef
execuie
execuie
bugetar

Mic

bugetar i
anexe

Respectarea
corelaiilor de baz Supervizare/
ntre contul de
execuie bugetar i
anexe
Monitorizare

89.
Nerespectarea
procedurilor de
ntocmire a
Modificri Contabilul
anexelor la
legislative
sef
contul de
execuie
bugetar

Mic

Respectarea
procedurilor de
ntocmire a
anexelor la contul
de execuie
bugetar

Supervizare/

Monitorizare

90. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
organizarea
sistemului de
raportare a
datelor
Modificri Contabilul
financiarlegislative
sef
contabile, cu
excepia
bilanului
contabil i a
contului de
execuie
Sistemul
bugetar
raportril

or
financiarcontabile,
cu
23. excepia
91.
bilanului
contabil i Nedesemnarea
a contului persoanelor
responsabile cu
de
Modificri Contabilul
execuie activitatea de legislative
sef
elaborare a
bugetar

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise
privind organizarea
sistemului de
raportare a datelor Supervizare/
financiar-contabile,
cu excepia
bilanului contabil
i a contului de
execuie bugetar

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Mic

raportrilor
financiarcontabile

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
activitatea de
elaborare a
raportrilor
financiar-contabile

Monitorizare

92. Lipsa
raportrilor
sistematice a
Modificri Contabilul
informaiilor
legislative
sef
financiarcontabile ctre
management

Mic

Raportrile
sistematice a
informaiilor
Supervizare/
financiar-contabile
ctre management
se vor face
periodic.

sistematice a
Modificri Contabilul
informaiilor
legislative
sef
financiarcontabile ctre
management

Mic

informaiilor
financiar-contabile
ctre management
se vor face
periodic.

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

24.

93.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
Asigurare activitatea de Modificri Contabilul
legislative
sef
a
analiz a
exactitii informaiilor
sistemului
financiarde
contabile

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
Mediu
activitatea de
analiz a
informaiilor
financiar-contabile

raportare
financiarcontabil

Monitorizare
94.
Comunicarea
Modificri Contabilul
unor informaii
legislative
sef
incorecte sau
inadecvate

95. Inexistena
procedurilor
Modificri Contabilul
scrise /cadrului
legislative
sef
metodologic de
aplicare a CFP

Mic

Comunicarea unor Supervizare/


informaii corecte
sau adecvate
Monitorizare

Mare

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind cadrul
metodologic de
aplicare a CFP
Monitorizare

96.
Neactualizarea
Modificri Contabilul
cadrului
legislative
sef
metodologic de
Cadrul de aplicare a CFP

25.

reglement
are al
CFP

Mic

Actualizarea
cadrului
metodologic de
aplicare a CFP

Supervizare/

Monitorizare

Cadrul de
reglement
25. are al
CFP
97.
Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
Modificri Contabilul
elaborarea i
legislative
sef
actualizarea
cadrului
metodologic de
aplicare a CFP

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
elaborarea i
actualizarea
cadrului
metodologic de
aplicare a CFP

Supervizare/

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Nominali
zarea/
retragerea
i
evaluarea
26.
persoanel
or care
acord
viza CFP

98. Inexistena
ordinului de
numire a
Modificri Contabilul
persoanelor care legislative
sef
acord viza
CFP

Mic

Supervizare/

Monitorizare
99. Desemnarea
unor persoane
incompatibile Modificri Contabilul
pentru
legislative
sef
acordarea vizei
CFP

100.
Nerealizarea
evalurii
persoanelor care
acord viza
CFP
101. Lipsa
Exercitare vizelor CFP pe
documente
a

Modificri Contabilul
legislative
sef

Mic

Mic

Mic

27. acordrii/r 102. Acordarea


efuzului nejustificat a Modificri Contabilul

Mic

vizei CFP

legislative

sef

Desemnarea unor
persoane
Supervizare/
compatibile pentru
acordarea vizei
CFP
Monitorizare

Modificri Contabilul
legislative
sef

vizei CFP

Intocmirea
ordinului de
numire a
persoanelor care
acord viza CFP

Realizarea
evalurii
persoanelor care
acord viza CFP

Supervizare/

Monitorizare
Aplicarea vizelor Supervizare/
CFP pe documente Monitorizare
Acordarea
justificat a vizei
CFP

Supervizare/
Monitorizare

103. Inexistena
sau
necompletarea
Registrului
Modificri Contabilul
privind
legislative
sef
operaiunile
prezentate la
viza CFP
Conducer

ea
Registrulu
i privind
28. operaiuni
le
104.
prezentate Nedesemnarea
persoanelor
la viza
responsabile cu
CFP
completarea
Registrului
privind
operaiunile
prezentate la
viza CFP

Mic

Existena si
completarea
Registrului privind Supervizare/
operaiunile
prezentate la viza
CFP

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Modificri Contabilul
legislative
sef

Mic

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Supervizare/
completarea
Registrului privind
operaiunile
prezentate la viza
CFP

Monitorizare
105. Raportarea
unor date
Raportare
incomplete sau
a
nereale
trimestrial
i
29.
anual a
106.
activitii Nerespectarea
CFP
termenelor de
raportare

Modificri Contabilul
legislative
sef

Mic

Raportarea unor
date complete si
reale

Supervizare/
Monitorizare

Modificri Contabilul
legislative
sef

Mic

Respectarea
termenelor de
raportare

Supervizare/
Monitorizare

30.

107. Inexistena
unor proceduri
scrise/monograf
ii privind
Manualul
Modificri Contabilul
funcionalitatea
de
legislative
sef
sistemului
utilizare
informatic
a
financiarsistemului
contabil

Mic

informatic
financiarcontabil

Intocmirea
procedurilor scrise
privind
Supervizare/
funcionalitatea
sistemului
informatic
financiar-contabil

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare
108. Lipsa
aprobrii
manualului de
utilizare

Modificri Contabilul
legislative
sef

109.
Neatribuirea
responsabilitil
or persoanelor
Lips
Contabilul
care au drept de personal
sef
operare i
specializat
consultare a
sistemului
informatic;

Atribuirea
responsab
110.
ilitii
persoanel Neasigurarea
31. or care au
proteciei
mpotriva
Lips
acces la
Contabilul
accesrii de
personal
sistemul
sef
ctre persoane specializat
informatic neautorizate
prin sistem de
parole

S
Mic

Aprobrii
manualului de
utilizare a
sistemului
informatic

Supervizare/
Monitorizare

Atribuirea
responsabilitilor
persoanelor care au Supervizare/
Mare drept de operare i
consultare a
sistemului
informatic;

Monitorizare

Mic

Asigurarea
proteciei mpotriva
accesrii de ctre Supervizare/
persoane
neautorizate prin
sistem de parole
Monitorizare

111. Separarea
atribuiilor
pentru
Lips
Contabilul
utilizatori cu rol personal
sef
de control de specializat
cele cu rol de
execuie

112.
Neinstruirea
sistematic a
utilizatorilor
sistemului
informatic

Pregtirea
profesion
al a
personalul
ui
113.
32. implicat
Neinformarea
n
periodic sau
utilizarea ori de cte ori
sistemului este necesar
informatic
asupra
modificrilor
survenite n
sistemul
informatic

Lips
Contabilul
personal
sef
specializat

Mic

Separarea
atribuiilor pentru Supervizare/
utilizatori cu rol de
control de cele cu
rol de execuie

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Mic

Instruirea
sistematic a
utilizatorilor
sistemului
informatic

Supervizare/

Monitorizare

Lips
Contabilul
personal
sef
specializat

Informarea
periodic sau ori de
cte ori este
Supervizare/
Mediu
necesar asupra
modificrilor
survenite n
sistemul informatic

Monitorizare
114. Utilizarea
Lips
unor proceduri
Contabilul
personal
automate
sef
Procesare
specializat
neautorizate
a datelor

Mic

33. n cadrul

Utilizarea unor
Supervizare/
proceduri automate
autorizate
Monitorizare

sistemului
informatic 115. Utilizarea

Lips
unor proceduri
Contabilul
personal
automate
sef
specializat
incorecte

Mic

Utilizarea unor
Supervizare/
proceduri automate
corecte
Monitorizare

116. Acces
neautorizat la
informaiile
financiarcontabile din
baza de date

Lips
Contabilul
personal
sef
specializat

Sistemul
de
prevenire/
detectare
a
accesrilo
117.
r i
Nerespectarea
modificri calendarului
Lips
privind
Contabilul
lor
34.
personal
sef
neautoriza modificarea specializat
periodica a
te ale
bazelor de parolelor de
acces
date
(parole,
programe
118.
antivirus Nedesemnarea
personalului
.a.)
pentru
verificarea i
modificarea
periodic a
parolelor de
acces

Lips
Contabilul
personal
sef
specializat

Acces autorizat la
Supervizare/
informaiile
Mediu
financiar-contabile
din baza de date

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Respectarea
calendarului
Supervizare/
Mare privind modificarea
periodica a
parolelor de acces
Monitorizare

Mic

Desemnarea
personalului pentru
Supervizare/
verificarea i
modificarea
periodic a
parolelor de acces
Monitorizare

Cadrul
normativ
i
procedura 119. Inexistena
l privind
procedurilor
arhivarea
privind
Lipsa
Contabilul
arhivarea
personalul
35. document
sef
dosarelor
ui
elor
financiarrezultate
contabile
din
activitatea
financiarcontabil

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
Mediu privind arhivarea
dosarelor financiarcontabile

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

36.

120.
Nedesemnarea
persoanelor cu
atribuii privind
Lipsa
arhivarea
Contabilul
Desemnar
personalul
documentelor
sef
ea
ui
personalul pe suport de
hrtie i/sau pe
ui
suport
responsab
informatic

Mic

Desemnarea
persoanelor cu
atribuii privind
arhivarea
documentelor pe
suport de hrtie
i/sau pe suport
informatic

il privind
arhivarea
document
elor

Supervizare/

Monitorizare
121.
Neinstruirea
persoanelor cu
atribuii n
activitatea de
arhivare

Lipsa
Contabilul
personalul
sef
ui

Mic

Instruirea
persoanelor cu
atribuii n
activitatea de
arhivare

Supervizare/

Monitorizare

Sistemul
de
pstrare al
document
37. elor pn
la
predarea
la arhiv

122. Inexistena
unor proceduri
Lipsa
scrise privind
Contabilul
personalul
pstrarea
sef
ui
documentelor n
timpul anului

Mic

Intocmirea
procedurilor scrise Supervizare/
privind pstrarea
documentelor n
timpul anului

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

6/30/2011

Monitorizare

Locaiile
de
depozitare
provizorii
123.
i
Neasigurarea
38. definitive unui spaiu
corespunztor
a
arhivrii
document
elor
financiarcontabile

Lipsa
Contabilul
personalul
sef
ui

Mare

Asigurarea unui
spaiu
corespunztor
arhivrii

Supervizare/

Monitorizare

39.

124. Pregtirea
necorespunzto
are a dosarelor
Lipsa
Contabilul
financiarpersonalul
sef
contabile n
ui
vederea
Activitate
arhivrii.

125.
Nepredarea
Lipsa
dosarelor
Contabilul
personalul
financiarsef
ui
contabile la
termenele legale

a de
arhivare

Mic

Pregtirea
corespunztoare a Supervizare/
dosarelor financiarcontabile n
vederea arhivrii.
Monitorizare

Mic

Predarea dosarelor Supervizare/


financiar-contabile
la termenele legale
Monitorizare

Imbunatat
irea
activitatii
contabilit
atii de
trezorerie

1.

nregistrarea
eronat n alte
conturi a
sumelor derulate
prin trezorerie,
bnci sau
casierie

Lipsa
personalului

Lipsa
personalului

Contabilul
sef

Contabilul
sef

Observatii

Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
conducerea
evidenei
contabile a
operaiunilor de
cas i de banc

Eventualele riscuri
secundare

Expu-nere

Impact

Probabi-litate

10

11

12

13

14

15

16

17

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Mic conducerea
evidenei contabile
a operaiunilor de
cas i de banc

Supervizare/
Monotorizare

4/30/2013

4/30/2013

nregistrarea
corecta in conturile
Medi aferente a sumelor
u derulate prin
trezorerie, bnci sau
casierie

Supervizare/
Monitorizare

4/30/2013

4/30/2013

Expu-nere

Descrierea
riscurilor

Impact

Obiective

Strategia adoptata
pentru risc/
Actiunea de
minimizare a
riscului/riscurilor
inerent/inerente

Risc rezidual la data


ultimei revizuiri

Instrumente
de control
intern

Risc inerent
Probabi-litate

Nr.
crt.

Circumstante
care favorizeaz
aparitia riscului

Responsabil cu
gestionarea riscului

REGISTRU DE RISC STRUCTURAT PE OBIECTIVELE SOCITATII - CASERIE

Data
Termenul
ultimei
de punere reviziuri si
in opera
stadiul
actiunii

activitatii
contabilit
atii de
trezorerie

1.

Lipsa actelor
justificative,
anexe la
extrasele de cont
sau la fila
registrului de
cas

Lipsa
personalului

Contabilul
sef

Completarea actelor
justificative, anexe
la extrasele de cont
Mic
sau la fila
registrului de cas
care lipsesc

Supervizare/
Monitorizare

4/30/2013

4/30/2013

Nedesemnarea
persoanelor
responsabile cu
controlul
sistematic al
Imbunatat activitii de
casierie
irea

activitatii
contabilit
atii de
trezorerie Neasigurarea

securitii
spaiului
destinat casieriei

Lipsa
personalului

Lipsa
personalului

Contabilul
sef

Contabilul
sef

Desemnarea
persoanelor
responsabile cu
Mare
controlul sistematic
al activitii de
casierie

Asigurarea
Mare securitii spaiului
destinat casieriei

Supervizare/
Monitorizare

Supervizare/
Monitorizare

4/30/2013

4/30/2013

4/30/2013

4/30/2013

Trebuie
adoptat
un
regulame
nt de
securitat
e

REGISTRUL RISCURILOR PENTRU ACTIVITATEA DE INTOCMIRE A SITUATIILOR FINANCIARE


Strategia
Circumsta Responsa Risc
Risc
Risc
Termen
adoptata pentru Instrume
Descriere nte care
bil cu
inerent inere inere
ul de
risc/Actiunea de nte de
Nr. crt.Obiective
a
favorizeaz gestionar
:
nt:
nt:
punere
minimizare a
control
riscurilor a aparitia
ea
Probab Impac Expu
in
riscului/riscurilor intern
riscului
riscului ili-tate
t
ne-re
opera
inerent/inerente
1
2
3
4
5
6
7
8
8
9
10

1.

Raportarea
unor date
eronate in
situatiile
Modificari Contabilul
financiare legislative
sef
enexe la
Elaborarea bilantul
contabil
si
verificarea
bilantului
contabil Nerespect
area
proceduril
Modificari Contabilul
or de
legislative
sef
intocmire
a bilantului
contabil

Raportarea unor
date corecte in Supervizar
20.05.1
Mediu situatiile financiare e/Monitori
5
anexe la bilantul
zare
contabil

Respectarea
Supervizar
procedurilor de
20.05.1
e/Monitori
intocmire a
5
zare
bilantului contabil

Mic

Expunere

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind
ntocmirea balanelor de
verificare

Modificri
legislative

Contabilul
sef

Mic

Intocmirea procedurilor
scrise privind ntocmirea
balanelor de verificare

1.

balanelor
de
verificare

Expunere

Eventualele riscuri
secundare

Observatii

12

13

14

15

16

17

Supervizare/
4/30/2013
Monitorizare

4/30/2013

4/30/2013

Strategia adoptata pentru


Data
risc/ Actiunea de
Instrumente Termenul
ultimei
minimizare a
de control de punere reviziuri si
riscului/riscurilor
intern
in opera
stadiul
inerent/inerente
actiunii

Risc rezidual la
data ultimei
revizuiri

Impact

Procedurile/monografia
privind evidena contabil
a ntocmirii balanelor de
verificare nu este
cunoscut de personalul
ntocmirea desemnat

Risc inerent

Probabi-litate

Impact

Descrierea riscurilor

Responsabil
cu gestionarea
riscului

Probabi-litate

Nr.
Obiective
crt.

Circumstante care favorizeaz


aparitia riscului

REGISTRU DE RISC STRUCTURAT PE OBIECTIVELE SOCITATII - SITUATII FINANCIARE

10

11

Modificri
legislative

Contabilul
sef

Mic

Personalul desemnat va
instruit in vederea
cunoasterii
Supervizare/
4/30/2013
procedurilor/monografiilor Monitorizare
privind ntocmirii
balanelor de verificare

Nedesemnarea persoanelor
Modificri
responsabile cu ntocmirea
legislative
balanelor de verificare

Contabilul
sef

Mic

Desemnarea persoanelor
Supervizare/
responsabile cu ntocmirea
4/30/2013
Monitorizare
balanelor de verificare

4/30/2013

Preluarea eronat a datelor Modificri


cuprinse n fiele conturilor legislative

Contabilul
sef

Mare

Preluarea corecta a datelor Supervizare/


4/30/2013
cuprinse n fiele conturilor Monitorizare

4/30/2013

Elaborarea
i
2. verificarea
bilanului
contabil

Mic

Balanele de verificare vor


fi modificate pentru a
cuprinde rubricile minime
obligatorii

Supervizare/
4/30/2013
Monitorizare

4/30/2013

Mic

Intocmirea procedurilor
scrise privind elaborarea
bilanului contabil

Supervizare/
4/30/2013
Monitorizare

4/30/2013

Mic

Respectarea procedurilor
de ntocmire a bilanului
contabil

Supervizare/
4/30/2013
Monitorizare

4/30/2013

Raportarea unor date


corecte n situaiile
Supervizare/
Mediu
4/30/2013
financiare anexe la bilanul Monitorizare
contabil

4/30/2013

Supervizare/
4/30/2013
Monitorizare

4/30/2013

Supervizare/
4/30/2013
Monitorizare

4/30/2013

Balanele de verificare nu
cuprind rubricile minime
obligatorii

Contabilul
sef

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind Modificri
elaborarea bilanului
legislative
contabil

Contabilul
sef

Nerespectarea procedurilor
Modificri
de ntocmire a bilanului
legislative
contabil

Contabilul
sef

Raportarea unor date


eronate n situaiile
Modificri
financiare anexe la bilanul legislative
contabil

Contabilul
sef

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea Modificri
de elaborare a bilanului
legislative
contabil

Contabilul
sef

Nerespectarea corelaiilor
bilaniere

Contabilul
sef

Respectarea corelaiilor
M Mediu bilaniere

Modificri
legislative

Mic

Desemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea
de elaborare a bilanului
contabil

IDENTIFICAREA RISCURILOR PENTRU SITUATIILE FINANCIARE

Nr.crt.
0

Obiective
1

Activitati
2

Riscuri
3

Inexistena unor proceduri


scrise/monografii privind
ntocmirea balanelor de
Intocmirea procedurilor scrise verificare
privind ntocmirea balanelor
de verificare si instruirea
personalului pentru unoasterii Procedurile/monografia privind
evidena contabil a ntocmirii
procedurilor
balanelor de verificare nu este
cunoscut de personalul
desemnat
1.

ntocmirea balanelor
de verificare
Desemnarea persoanelor
responsabile cu ntocmirea
balanelor de verificare

Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu ntocmirea
balanelor de verificare

Preluarea eronat a datelor


Preluarea corecta a datelor
cuprinse n fiele conturilor
cuprinse n fiele conturilor si
modificarea balantelor de
verificare pentru a cuprinde
Balanele de verificare nu
rubricile minime obligatorii
cuprind rubricile minime
obligatorii
Inexistena unor proceduri
Intocmirea procedurilor scrise scrise/monografii privind
privind elaborarea bilanului elaborarea bilanului contabil
contabil si respectarea
procedurilor de ntocmire a
Nerespectarea procedurilor de
bilanului contabil
ntocmire a bilanului contabil

2.

Elaborarea i
verificarea bilanului Raportarea unor date corecte
contabil
n situaiile financiare anexe la
bilanul contabil si respectarea
corelaiilor bilaniere

Raportarea unor date eronate n


situaiile financiare anexe la
bilanul contabil
Nerespectarea corelaiilor
bilaniere

Desemnarea persoanelor
Nedesemnarea persoanelor
responsabile cu activitatea de responsabile cu activitatea de
elaborare a bilanului contabil elaborare a bilanului contabil

S-ar putea să vă placă și