Sunteți pe pagina 1din 5

1 IOAN

Ghid de studiu / Lec]ia 3


Umblnd n lumin`
Comentariu la 1 Ioan 1:5 - 2:6
n acest pasaj, Ioan le scrie credincio[ilor, avertizndu-i asupra pericolelor
nesupunerii [i ereziei. De asemenea, el descrie via]a pe care ar trebui s` o tr`im n
ascultare de Hristos. Din p`cate, nu to]i cei care sus]in c` sunt copii ai lui Dumnezeu
duc o via]` evlavioas`, sau nici m`car nu n]eleg c` [i-au ratat scopul. Astfel, este n
folosul nostru s` studiem Cuvntul lui Dumnezeu: Toat` Scriptura este insuflat` de
Dumnezeu [i de folos ca s` nve]e, s` mustre, s` dea n]elepciune n neprih`nire,
pentru ca omul lui Dumnezeu s` fie des`vr[it [i cu totul destoinic pentru orice
lucrare bun` (2 Timotei 3:16).
}elul nostru ar trebui s` fie nalt: Vestea pe care am auzit-o de la El [i pe care
v-o propov`duim, este c` Dumnezeu este lumin` [i n El nu este ntuneric (v. 5).
Ioan nu ne spune c` am putea deveni f`r` p`cat, ca [i Dumnezeu. A[a ceva
este imposibil! Pasajul nostru afirm` clar: Dac` zicem c` n-avem p`cat, ne n[el`m
singuri [i adev`rul nu este n noi (v. 8). El afirm` c` trebuie s` r`mnem n lumin`
(v. 10), s` umbl`m a[a cum El nsu[i a umblat (v. 6). Forma verbului a umbla
folosit` n aceast` carte se refer` la o ac]iune obi[nuit` - un mod normal de a tr`i, [i
nu la o via]` perfect`, lipsit` de p`cat. De fapt, cu ct ne apropiem mai mult de
Domnul nostru minunat, cu att devenim mai con[tien]i de p`catul nostru. Aceasta
pentru c` Dumnezeu este lumin` [i lumina Lui scoate n eviden]` ntunericul nostru.
La fel cum se ntmpl` cu ferestrele murdare. Cnd zilele sunt ntunecoase [i
posomorte, nu observ`m murd`ria de pe geamuri. Dar cnd cerul este senin [i
soarele str`luce[te, murd`ria devine foarte vizibil` [i geamurile sunt o adev`rat`
ru[ine. Este timpul s` scoatem instrumentele de cur`]at ca s`:
1) cur`]`m ferestrele n a[a fel nct s` str`luceasc`
[i
2) s` le sp`l`m att de bine nct s` r`mn` curate vreme ndelungat`.
Tot astfel se ntmpl` [i cu copiii lui Dumnezeu. nainte de a-L cunoa[te pe
Dumnezeu ca Tat` [i a deveni copiii S`i prin leg`tura noastr` cu Fiul S`u, majoritatea
dintre noi nu [tiam c` avem o problem` a p`catului. Ne comparam cu al]i oameni [i,
probabil, credeam c` suntem destul de buni comparativ cu unii dintre ei. Iar dac`
unii p`reau s` ne eclipseze prin faptele lor bune [i comportarea deosebit`, probabil
c` ne g`seam vreo justificare ra]ional` pentru defectele noastre. Scuzele noastre
erau n astfel de cazuri asem`n`toare cu ntunericul pe care oamenii l aleg ca s` se
ascund` (Ioan 3:19).
Dar acum, cnd studiem Cuvntul Lui Dumnezeu, este ca [i cum n via]a
noastr` s-ar fi aprins lumina unui proiector - o lumin` care p`trunde chiar n
Community Bible Study International - All rights reserved

interiorul cugetului [i sufletelor noastre [i scoate la iveal` gndurile [i dorin]ele inimii


(Evrei 4:12). Este lumina str`lucitoare a Aceluia ce este lumin` [i-n care nu exist`
nici urm` de ntuneric. Nu ne mai putem compara cu al]i oameni - am fost ridica]i n
familia lui Dumnezeu [i recunoa[tem c` to]i am p`c`tuit [i am fost lipsi]i de slava lui
Dumnezeu. Ni s-a dat o nou` fire, un nou sens al vie]ii, [i nu ne mai permitem s`
tr`im n p`cat, ci dorim s`-I fim pl`cu]i Tat`lui nostru ceresc [i Mntuitorului nostru,
Isus Hristos.
Dar ce se ntmpl` cu aceia care-L iubesc pe Dumnezeu [i doresc s` tr`iasc`
dup` voia Lui, [i totu[i nu o fac? Ce s` facem cu momentele cnd ac]ion`m mai
degrab` ca ni[te copii ai ntunericului dect ca ni[te oamani care am fost izb`vi]i de
sub puterea ntunericului [i str`muta]i n mp`r`]ia Fiului dragostei Lui, n care avem
r`scump`rarea, iertarea p`catelor (Coloseni 1:13:-14)? Noi putem:
1) s` alegem s` ignor`m faptele [i s` ne comport`m ca [i cum totul ar fi bine.
Putem chiar pretinde c` nu p`c`tuim (mergnd pn` acolo n aceast`
preten]ie nct s` p`rem ridicoli), sau putem s` ne motiv`m gre[elile cu
ra]ionamente de felul: Ei, ce s`-i faci, Dumnezeu [tie c` suntem doar
oameni.
2) s` ne dubl`m eforturile, [i de fiecare dat` cnd alunec`m pe un drum gre[it s`
ne c`im cu lacrimi amare [i s` lu`m hot`rrea de a face eforturi [i mai mari, [i
s` ne asigur`m pe noi [i pe al]ii c` nu se va mai ntmpla (dar adesea se
mai ntmpl`).
3) s` recuno[tem cu sinceritate faptul c` prin propriile noastre eforturi nu putem
umbla n lumin`. Ne bucur`m de faptul c` avem un Mijlocitor minunat n fa]a
tronului Tat`lui, c`ruia El i aminte[te constant c` noi suntem ai Lui [i c` am
fost r`scump`ra]i cu un pre] (1 Petru 1:18:19). Nu trebuie s` ne mai temem,
fiindc` El ne-a isp`[it complet de p`catele noastre [i astfel ne-a dat
posibilitatea de a fi victorio[i, dar victoria este n El! Trebuie s` nv`]`m s`
asimil`m acest adev`r.
Ne este de mare ajutor dac` n]elegem faptele. Biblia ne spune c` am primit o
natur` nou` n Hristos [i c` trebuie s` o mbr`c`m (Col. 3:1-17). Aceast` natur`
nou` este n realitate Duhul Sfnt care locuie[te n noi, [i, pe m`sur` ce umbl`m n
El, vom face s` se vad` n via]a noastr` roada Duhului lui Hristos (Gal. 5:22-23).
Problema cu care ne confrunt`m ca [i cre[tini este c` noi p`str`m nc` vechea
noastr` fire cu toate obiceiurile, leg`turile [i sl`biciunile sale intacte [i c` suntem
obi[nui]i s` tr`im n spiritul acestei firi vechi, n care tr`iam odat` f`r` restric]ii.
Pasajul din Coloseni ne ndeamn` s` omorm firea aceasta veche. ntrebarea este,
cum o omorm? Ea nu va muri complet dect n ziua cnd ne vom dezbr`ca de
trupul nostru de carne [i vom ajunge mpreun` cu Domnul; dar, ceea ce putem face
noi este s` nu o mai aliment`m. Astfel ea nu se va mai dezvolta, ba chiar va muri
de foame. Ceee ce mai trebuie s` facem n completare este s` cultiv`m noua
noastr` fire n Hristos, tr`ind din ce n ce mai mult prin credin]`, hr`nind-o [i
ngrijind-o.
Ioan are multe de spus cu privire la felul n care ar trebui s` ne tr`im via]a
cre[tin`. Dar, nainte de a putea tr`i potrivit cu ce ne spune el, e nevoie s` [tim sigur
c` suntem credincio[i adev`ra]i. Cum putem [ti aceasta? Testul este simplu: [i prin
aceasta [tim c` l cunoa[tem, dac` p`zim poruncile Lui (1 Ioan 2:3).

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 3, Pagina 2

Rezumat personal: Dac` te sim]i vinovat sau mpovorat de gre[eli, c`deri, nu


te speria. Aminte[te-]i, Ioan vorbe[te despre un mod normal de via]`, nu despre o
perfec]iune imediat`. Opre[te-te din nou [i cerceteaz`-]i inima. G`se[ti acolo regret
sincer [i nu trufie cu privire la e[ecul t`u? Este acolo o dorin]` care te mistuie de a te
comporta ntr-un fel n care s`-I plac` lui Dumnezeu? Atunci, nu dispera! Dumnezeu
]i cunoa[te inima [i se uit` la tine ca un tat` la copilul lui. Nici un tat` nu s-ar
ntoarce de la copilul lui care ncearc` s` vin` spre el, dar care cade mereu. Un tat`
bun a[teapt` cu r`bdare, sper` [i-[i ncurajeaz` copilul.
Lucrul important este s` ncerci mereu s` g`se[ti drumul. Ai ncredere n
bun`tatea Lui, mul]ume[te-I pentru iertarea [i mila Lui, ca [i pentru multele
nceputuri din via]a ta. Mul]ume[te-I pentru r`bdarea Lui [i apoi cere-I s`-]i lumineze
n]elegerea ca s` po]i studia mai departe [i s` te supui ct po]i mai bine poruncilor
Lui. Vei ajunge acolo, po]i fi sigur! Nu vei ajunge niciodat` perfect n via]a aceasta
(1 Ioan 1:10), dar te vei apropia tot mai mult de standard: Prin aceasta [tim c`
suntem n El. Cine zice c` r`mne n El, trebuie s` tr`iasc` [i el cum a tr`it Isus (1
Ioan 2:6).

NTREB~RI PENTRU STUDIU PERSONAL


|NTREB~RI PENTRU LEC}IA 4: M~RTURII ALE NOII VIE}I - 1 Ioan 2:7-29
nainte de a ncepe s` r`spunde]i la aceste ntreb`ri, ruga]i-v` pentru lumin` [i
c`l`uzire. Citi]i mai nti n ntregime 1 Ioan 2:7-29, [i apoi citi]i, n momentul n care
ajunge]i la ea, fiecare referin]` biblic` indicat`. Nu uita]i s` indica]i referin]a biblic`
pe care v` ntemeia]i r`spunsul. ntreb`rile cu asterisc sunt pentru o medita]ie mai
profund`.

Noua porunc` ce ne este dat`, 1 Ioan 2:7-11


1) a. Care este dubla ns`rcinare a acestei porunci? (Vezi [i Marcu 12:30-31)

b. De cnd exist` ea?

c. De ce aceast` porunc` veche este totu[i nou`? (Ioan 15:12)

2) a. Cine este adev`rata lumin` din versetul 8? (Ioan 8:12)

b. Cum se poate [ti dac` preten]ia noastr` de a fi n lumin` este adev`rat`?

c. Din moment ce iubirea deseori este definit` ca o emo]ie care nu poate fi


sim]it` la comand`, cum a]i
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 3, Pagina 3

explica porunca de a iubi dat` n acest pasaj?

Testele pentru maturitatea noastr` spiritual`, 1 Ioan 2:12-17


3) a. Ce [tim noi, dac` suntem copii ai Domnului?

b. Descrie]i-i pe tinerii Domnului.

c. Descrie]i-i pe p`rin]i. (Vezi [i Evrei 5:14.)

d. Comenta]i maturizarea spiritual` progresiv` pe care tocmai a]i nregistrat-o


(Efeseni 4:13 v` poate ajuta)

4) a. Enumera]i [i defini]i lucrurile care se afl` n lume.


b. Care ar trebui s` fie r`spunsurile noastre date lumii?
c. De ce este important s` r`spundem n acest fel?

5) a. Cum i ajut` sau/[i i ncurajeaz` versetul 17 pe to]i credincio[ii?


b. Cum s-ar putea mp`ca ideea versetelor 15-16 cu aceea din Evanghelia dup`
Ioan 3:16?

Proba credin]ei adev`rate, 1 Ioan 2:18-23


6) a. Cum s-au raportat anticri[tii la Biserica adev`rat`?
b. Citi]i de asemenea Matei 24:24 [i nregistra]i:
- termenii folosi]i pentru anticri[ti
- ac]iunile [i motiva]iile lor (Vezi [i 2 Timotei 3:1-7)
c. Cum putem recunoa[te aceste persoane? (Vezi v. 22)
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 3, Pagina 4

7) a. Ce nseamn` sunt un[i (v. 20)? (A]i putea consulta un dic]ionar)


b. Cum l ajut` ungerea pe un credincios s` descopere diferen]a dintre adev`r [i
minciun`? (Vezi Ioan 16:13)

8) Citi]i cu aten]ie versetele 22-23. Citi]i de asemenea Matei 10:32-33, Romani


10:9-10. De ce este
important s`-L m`rturise[ti pe Isus?

ncrederea noastr` n Isus, 1 Ioan 2:24-29


9) Cum putem avea ncredere [i s` nu ne sim]im ru[ina]i la venirea Domnului?

Gnd personal: Dac` un copil este oglinda p`rintelui s`u (v. 29), l v`d oamenii pe
Domnul cnd te privesc pe tine?

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 3, Pagina 5