Sunteți pe pagina 1din 5

1 IOAN

Ghid de studiu / Lec]ia 4


Semne ale noii vie]i
Comentariu la 1 Ioan 2:7-29
Cum poate fi ceva nou [i vechi n acela[i timp? Obiectul respectiv trebuie s`
existe de mult` vreme, dar trebuie s` aib` [i un aspect nou - o nou` ntrebuin]are
sau aplicare, o nou` calitate. Este suficient` o perioad` de cincizeci de ani ca lumea
apusean` s` califice un obiect ca fiind antic. O porunc` dat` n urm` cu 1600 poate
fi calificat` drept veche? Cam acesta este timpul care s-a scurs de la Moise pn` la
Hristos, [i prin Moise a dat Dumnezeu cuvintele citate de Hristos c`rturarului n
Marcu 12:30-31. (Vezi Levitic 19:18, Deuteronom 6:5)
Legea Vechiului Testament a fost dat` de un Dumnezeu n]elept [i iubitor spre
a fi folosit` n guvernarea poporului S`u. Legea dat` de Dumnezeu israeli]ilor a fost
bun`. A fost corect`. Prin aceast` lege, celor celor nedrept`]i]i li se f`cea dreptate iar
cei care p`c`tuiau erau pedepsi]i.
Acum, de la Hristos, a ap`rut ceva diferit, ceva nou. Legea este important` [i
acum. Este nevoie n continuare de pedeaps` [i dreptate ntr-un stat, altfel haosul va
domni n lume. Dar acum, cu Hristos, aceia care-I apar]in se pot supune legii [i chiar
s` fac` ceva mai mult dect cere legea (Luca 6:27-31).
Hristos n noi este ceva nou. Hristos a fost iubirea ntrupat`, [i atitudinile [i
ac]iunile Lui au fost ntotdeauna pline de dragoste. L`snd de o parte prerogativele
dumnezeirii Sale, El a venit s` se nasc` asemenea unui prunc (Filipeni 2:5-11) [i a
tr`it n deplin acord cu Tat`l S`u, nf`ptuind voia lui Dumnezeu cu puterea pe care I-a
dat-o El (Ioan 5:30, 6:38, 14:10, 24). De aceea El a fost [i este un model viu pentru
noi. Nu ar mai trebui s` ne supunem pentru c` a[a ne cere legea, ci dorin]a noastr`
permanent` ar trebui s` fie aceea de a-L mul]umi pe Domnul nostru. nv`]nd s`
tr`im n dependen]` de El, Isus, care este dragoste, va tr`i n noi prin Duhul Sfnt o
via]` care este demn` de El. O, da, ct` vreme vor exista pe lume oameni vom avea
nevoie de legi [i sisteme de organizare a popoarelor (1 Tim. 1:8-11). Totu[i, aceia
care tr`iesc cu adev`rat cu Mntuitorul lor nu vor nc`lca niciodat` legea, de[i nu
respectarea legii este elementul care i motiveaz` n mod fundamental. Dumnezeul
nostru nu este un c`lc`tor de lege [i nici Duhul Lui nu ne va ndemna s` o nc`lc`m
(Ioan 1:17, Evrei 10:16-18). Am venit s` mplinesc legea, nu s` o stric (Matei 5:17).
Adev`rul lui Hristos este nou pentru noi. Ritualurile templelor au fost
mplinite atunci cnd Hristos - Mielul care a ridicat p`catul lumii - a murit (Ioan
1:29). Perdeaua din`untrul Templului s-a rupt n dou` n mod supranatural (Matei
27:51), simboliznd intrarea Fiului n Locul prea sfnt din Cortul ceresc (dup`
modelul c`ruia a fost construit [i cel p`mntesc), pentru a-[i aduce ns`[i sngele
S`u ca s` ridice p`catele lumii pentru totdeauna, p`catele tuturor celor care vor dori
s` se lase acoperi]i de acest snge (Evrei 9:11-12, 23-28, 10:19-25). Ast`zi
n]elegem aceste adev`ruri mai bine dect le-au n]eles cei care au tr`it nainte de a
veni Hristos. Acestea sunt chiar adev`rurile pe care anticri[tii doresc s` le ascund`
de noi (1 Ioan 2:22).
Community Bible Study International - All rights reserved

Duhul lui Hristos n noi este nou. Prin Hristos ni s-a dat Duhul Sfnt. El ne
d` o inim` care s` se supun` Domnului, ne d` puterea de a face acest lucru, [i, ori de
cte ori punem gndul nostru mai presus de gndul Lui, i putem sim]i
mustrarea [i aten]ionarea (Ioan 14:26, Efeseni 4:30, 5:15-20). Cnd lumina Duhului
Sfnt al lui Dumnezeu locuie[te n noi ca [i credincio[i, El ne d` puterea de a iubi, nu
de a ur pe cei din jurul nostru (chiar [i pe aceia care ne privesc cu dispre]) pentru c`
Domnul ne-a dat o astfel de porunc` (Luca 6:32-36, Ioan 15:12-17).
Gnde[te-te la aceasta: Domnul, Creatorul nostru, nu ne-ar fi dat porunca
s` iubim dac` nu ar [ti c` nu este o pornire fireasc` aceea de a-i iubi pe oamenii care
nu ne plac sau care au gre[it foarte mult fa]` de noi. El n-a spus, A[ dori s` iubi]i
sau Ar fi frumos dac` a]i iubi. El ne-a poruncit s` ne iubim unii pe al]ii [[i nu doar
pn` la o anumit` limit`, ci dup` cum ne-a iubit El (Ioan 15:12).

Ct de mult ne-a iubit Hristos? Suficient de mult ca s` moar` pentru noi - pe


cnd eram noi nc` p`c`to[i (Romani 5:8); pe cnd nu eram deloc frumo[i sau buni.

V` rog s` observa]i un lucru. Dragostea aceasta este o alegere, nu un


sentiment. Ea nu are nimic de-a face cu persoana spre care se ndreapt`. Are de-a
face cu [uvoiul Duhului de dragoste al lui Dumnezeu, care iube[te pur [i simplu
pentru c` El este Dragoste. Duhul S`u minunat se va ndrepta cu dragoste prin noi spre
cei din jurul nostru pe care nimeni nu-i iube[te, dac` noi vom alege s`-L l`s`m s` fac` lucrul
acesta. Depinde de noi.

Acum, apostolul Ioan ne d` m`rturii despre noua via]` a lui Dumnezeu n


oameni:
1) Copila[ii (v. 12). Ace[tia i pot reprezenta pe noii credincio[i, prunci nou n`scu]i
n Domnul [i n studierea Cuvntului S`u (1 Petru 2:2). Copiii mici (n sens fizic, nu
spiritual) cresc repede dac` m`nnc` bine, fac mi[c`ri fizice [i se odihnesc cnd
sunt obosi]i. Copiii spirituali care sunt avizi s` cunoasc` mai mult despre Domnul,
pot cre[te puternici n acela[i fel, prin hran` spiritual`, exerci]iu [i odihn` (studiind
Cuvntul lui Dumnezeu, prin rug`ciune, p`rt`[ie cu al]i credincio[i, etc.) Totu[i,
dac` nu sunt hr`ni]i cum trebuie, ei pot r`mne n faza de nceput a vie]ii
spirituale, cnd tot ceea ce [tiu este c` L-au acceptat pe Domnul Isus ca Mntuitor
al lor [i n]eleg c` p`catele lor sunt iertate. Aten]ie: m`rturia unei vie]i adev`rate
este maturizarea [i roada (Matei 13:18-23, Evrei 5:11-13).
2) P`rin]ii (v. 13). Ace[tia sunt credincio[ii maturi care au crescut n cunoa[terea
Domnului pentru c` au trecut prin mul]i ani de supunere [i ncerc`ri, cnd, ca [i
credincio[i, au avut ncredere n Creatorul [i Mntuitorul lor (Col. 1:9-14, Evrei
5:14). Ace[ti credincio[i pot s` ajute pe mul]i al]ii s` se nasc` [i s` creasc` n
Domnul.
3) Tinerii (v. 13). Ace[tia i reprezint` pe b`rba]ii viguro[i n Domnul, lupt`tori
cre[tini puternici n lupta cu cel r`u, pe care reu[esc s`-l biruiasc` (Efeseni 6:1020).
4) De asemenea, avem [i imaginea celor care s-au ntors mpotriva lui Hristos (Evrei
6:4-8), care chiar p`reau s`-I apar]in`, dar acum s-au hot`rt s`-i conduc` pe al]ii
1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 4, Pagina 2

pe un alt drum. Ioan i nume[te anticri[ti. Cine sunt anticri[tii? Aceste persoane
pot fi chiar religioase (avnd o form` de religie, dar negnd puterea lui Hristos, 2
Tim. 3:5). Un test de baz` pentru identificarea spiritului acesta, numit anticrist
(mpotriva lui Hristos), este prin aflarea dac` persoana respectiv` neag` deplina
dumnezeire a lui Hristos [i/sau deplina lui umanitate. A fi o persoan` bun` sau
chiar foarte religioas` nu este suficient pentru a fi mntuit, dac` nu crezi n
Hristos [i nu-L prime[ti ca pe Domnul cel Viu [i ca Mntuitor.

Rezumat personal: Te reg`se[ti n vreuna din aceste categorii de oameni? Eu


m` reg`sesc? Duhul Sfnt, prin ceea ce a scris Ioan, dore[te s` ne autoexamin`m.
Ce iubim mai mult: lumea [i tot ceea ce ne poate ea oferi, sau pe El? (1 Ioan 2:1517). Niciodat` nu trebuie s` lu`m cu u[urin]` sau ca pe ceva de la sine n]eles rela]ia
noastr` cu Domnul, ci trebuie s` o dezvolt`m [i s` o cultiv`m prin r`mnerea n Fiul [i
n Tat`l (v. 24-29).

NTREB~RI PENTRU STUDIU PERSONAL


|NTREB~RI PENTRU LEC}IA 5: DRAGOSTEA NTRUPAT~ A LUI DUMNEZEU - 1
Ioan 3:1-24
nainte de a ncepe s` r`spunde]i la aceste ntreb`ri, ruga]i-v` pentru lumin` [i
c`l`uzire. Citi]i mai nti n ntregime 1 Ioan 3:1-24, [i apoi citi]i, n momentul n care
ajunge]i la ea, fiecare referin]` biblic` indicat`. Nu uita]i s` indica]i referin]a biblic`
pe care v` ntemeia]i r`spunsul. ntreb`rile cu asterisc sunt pentru o medita]ie mai
profund`.
Copiii lui Dumnezeu, 1 Ioan 3:1-3
1) a. Care este expresia dragostei lui Dumnezeu pentru noi?
b. Ar`ta]i cum este aceast` expresie a iubirii Lui mai profund` dect un simplu
sentiment [i discuta]i
despre cum devenim fiin]e c`tre care se ndreapt` iubirea Lui. (Vezi [i Ioan
1:12-13)
2) Ce nu [tie lumea despre noi? (Vezi Ioan 14:15-17, 1 Cor. 2:14)
3) a. Care este siguran]a noastr` prezent`? (v. 2)
b. Care este viitorul glorios care ne a[teapt`?
c. Prin ce mijloace ne cur`]im noi? (Vezi Ioan 15:3; 2 Tim. 3:16-17.)

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 4, Pagina 3

Copiii lui Dumnezeu au natura lui Dumnezeu, 1 Ioan 3:4-10


4) a. Ce este p`catul?
b. Cnd rela]ia noastr` cu Dumnezeu este cea bun`, de ce nu p`c`tuim? (v. 5-10,
Rom. 8:5-8,
Gal. 5:16-24).
c. Discuta]i versetele 6 [i 9 raportate la 1 Ioan 1:8-10.

Dragostea n ac]iune, 1 Ioan 3:11-18


5) a. De ce este Cain un exemplu de om al urii?
b. Ce l-a determinat s`-l ucid` pe Abel?
c. n lumina r`spunsului de mai sus, de ce i ur`[te lumea pe credincio[i?
6) a. Care a fost dovada final` a iubirii lui Isus fa]` de noi? (Vezi [i Romani 5:6-8)

b. Cum ar`t`m c` am r`spuns acestei iubiri, prin


- atitudine?
- fapt`?

Cum [tim c` suntem din adev`r? 1 Ioan 3:19-24


7) a. Cum am putea fi prea aspri n a-i judeca pe al]ii?

b. De ce este Dumnezeu singurul judec`tor drept?

8) a. Care sunt condi]iile primirii unor r`spunsuri afirmative la rug`ciunile noastre?

b. Folosind referin]e din Scriptur`, pute]i ar`ta [i alte condi]ii?

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 4, Pagina 4

9) a. Care sunt cele dou` aspecte ale poruncii pe care ne-a dat-o Dumnezeu?

b. Cum suntem ajuta]i s` p`zim poruncile lui Dumnezeu?

c. Citi]i de asemenea Ioan 14:21-23, 15:10-12 [i pune]i-le n leg`tur` cu


versetele 23-24.

d. Cum spune versetul 24 c` putem [ti c` Dumnezeu r`mne n noi?

Gnd personal: Citi]i Romani 8:14-17 cu aten]ie [i n leg`tur` cu versetul 24b. [ti]i
cu siguran]` c` Duhul lui Dumnezeu locuie[te n voi? Dac`-L ave]i pe Isus, ave]i
Duhul Lui. De ce s` nu v` pleca]i inima [i s` v` ruga]i s` fi]i primi]i de El chiar acum,
dac` pn` acum nu a]i f`cut-o? (Ioan 1:12)

1 Ioan - Ghid de studiu, Lec]ia 4, Pagina 5