Sunteți pe pagina 1din 13

MUNICIPIUL CALARASI

Anexa nr.2 la H.C.L. nr. 12/31.01.2014


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI CALARASI PE ANUL 2014
A. BUGET LOCAL
Nr.
crt.

Denumire indicator/ordonatori de credite

SECTIUNEA DE FUNCTIONARE
I VENITURI total, din care:
1 Sume defalcate din TVA pt. finantarea cheltuielilor descentralizate , din care:
1.1 finantarea cheltuielilor cu plata salariilor din institutiile de invatamant preuniversitar de stat
1.2 hotarari judecatoresti - plata salariilor din institutiile de invatamant preuniversitar de stat
1.3 finantarea cheltuielilor cu formarea continua si evaluarea personalului,cheltuieli cu evaluarea
periodica a elevilor,cheltuieli materiale si pentru servicii,precum si cheltuieli cu intretinerea
curenta din institutiile de invatamant preuniversitar de stat.
1.4 finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizatiei lunare
1.5 finantarea serviciilor publice comunitare de evidenta persoanelor
1.6 finantarea cheltuielilor creselor
1.7 finantarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne,carbuni si combustibili petrolieri pentru
beneficiarii de ajutor social
2 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale (11.02.06)
3 Sume defalcate din TVA pt. finantarea echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea
arieratelor inregistrate si pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare
4 Cote defalcate din impozitul pe venit (04.02.01)
5 Sume din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale(04.02.04)
6 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea
arieratelor inregistrate si pentru cofinantarea proiectelor de infrastructura si a programelor de dezvoltare
7 Subventii de la bugetul de stat, din care:
7.1 pt. sanatate(42.02.41)
7.2 ajutor de incalzire lemne (42.02.34)
8 Venituri proprii
9 Donatii si sponsorizari
10 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru cheltuielile sectiunii de dezvoltare
II CHELTUIELI total, din care:
1 Capitolul 51.02 - Autoritati executive
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
2 Capitolul 54.02 Alte servicii publice generale, din care:
2,1 Serviciul public pt. Evidenta Persoanelor
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
2,2 Alte servicii publice
alte transferuri ( cotizatii)
2.3 Fondul de rezerva
Fondul de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
3 Capitolul 55.02 - Tranzactii privind datoria publica
dobanzi
4 Capitolul 61.02 - Ordine publica si siguranta nationala TOTAL , din care:
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
4.1 Capitolul 61.02.03.04 Politia locala
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
4.2 Capitolul 61.02.05 Protectia civila si protectia contra incendiilor
bunuri si servicii
5 Capitolul 65.02- Invatamant, total din care:
cheltuieli de personal
hotarari judecatoresti

MII LEI
Proiect bug.
2014
98.267
44.362
29.720
5.141
4.843

3.297
300
1.051
10
908
358
31.122
342
1.515
640
600
40
31.000
0
-11.980
98.267
6.500
4.000
2.500
2.412
355
305
50
57
57
2.000
2.000
240
240
1.863
1.213
650
1.563
1.213
350
300
300
42.975
29.720
5.141

bunuri si servicii
transferuri proiecte
Gradinita cu program prelungit nr.1 Tara Copilariei
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu program prelungit nr.2 Rostogol
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu program prelungit nr.3 Amicii
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu program prelungit nr.4 Step by step
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu program prelungit nr.5 Aricel
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gimnaziul Carol I
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
proiect Centru comunitar Obor Nou (scoala Gheorghe Florea)

7.985
129
1.185
834
151
200
683
489
114
80
950
572
128
250
939
682
67
190
727
530
57
140
2.084
1.389
300
340
55

Scoala gimnaziala nr.5 Nicolae Titulescu


- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Scoala gimnaziala nr.8 Mircea Voda
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu program prelungit nr.9 Voinicel
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Scoala gimnaziala nr.9 Constantin Brancoveanu
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu program normal nr.10 Pipo
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Scoala cu clasele I-VIII Mihai Viteazul
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Gradinita cu P.N. nr.11
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Scoala gimnaziala nr.11 Tudor Vladimirescu
- cheltuieli de personal
- sentinte civile

3.835
2.592
568
675
1.941
1.197
244
500
747
410
27
310
1.599
1.009
190
400
530
370
60
100
2.933
2.362
221
350
351
272
29
50
2.741
1.874
321

- bunuri si servicii
- proiecte-Conditii mai bune de viata in cartierul FNC Livada

6
6.1
6.2
7
7.1

7.2

500
46

Colegiul agricol Sandu Aldea


- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
proiect

2.851
1.773
358
700
20

Grup scolar transporturi auto


- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
cheltuieli de capital
Colegiul tehnic Stefan Banulescu
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
proiect
Liceul Danubius
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii

3.277
1.922
465
830
60
2.295
1.611
226
450
8
2.215
1.476
379
360

Colegiul Economic
- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii

3.528
2.770
258
500

Liceul teoretic Mihai Eminescu


- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii

3.765
2.848
537
380

Colegiul National Barbu Stirbei


- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii

2.336
1.672
184
480

Grup scolar Dan Mateescu


- cheltuieli de personal
- sentinte civile
- bunuri si servicii
Cap. 66.02 Sanatate,total din care:
Capitolul 66.02.51 Transferuri Centrul de Transfuzii Sangvine
Capitolul 66.02.51 Transferuri Salarii asistenti scolari si comunitari
Capitolul 67.02 - Cultura, total din care:
Capitolul 67.02.05.03 Pavaje Spatii Verzi
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Capitolul 67.02.05.03 P.M.C.
*Reparat teren jocuri sportive Parc Dumbravei
*Reparat teren jocuri sportive str.Victoriei
*Gradena betonata Stadion municipal
*Intretinere si functionare -Sediu vechi PMC(Muzeul municipiului Calarasi)
*Taiere,toaletare copaci si scos cioate
*Achizitionare si montare jocuri pentru copii
*Intretinere jocuri copii
*Imprejmuire jocuri copii

1.523
1.066
257
200
612
12
600
7.668
2.100
1.200
900
953
99
100
9
100
100
50
75
70

7.3

7.4

7.5

7.6

8
8.1

*Achizitionare si montare mobilier urban(jardiniere si pergole)


*Achizitionare si montare mobilier urban(banci si cosuri)
*Achizitionare si montare aparate fitness
*Intretinere/reparatii dotari parcuri si mobilier urban
*Achizitionare ,montare si intretinere foisoare
*Achizitionare si montare rigle banci
*Achizitionare si montare panouri pentru afisaj
Capitolul 67.02.05.03 Complex Agrement Dumbrava
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Capitolul 67.02.05.01 Servicii recreative si sportive
transferuri sport Total,din care:
Asociatia de Fotbal Club Dunarea 2005
Clubul Sportiv Municipal
transferuri tineret Total,din care:
Clubul Sportiv Scolar
Capitolul 67.02.06 Servicii religioase-sprijin financiar biserici
Parohia Sf. Nifon-(centrul social)
Parohia Nasterea SF.Ioan Botezatorul
Parohia Sf. Gheorghe(consolidare turla bisericii)
Parohia Sf.Cuvioasa Parascheva-constructie
Parohia Sf.Dasie(pictura+gard)
Parohia SF.Ioan Botezatorul (centrul social )
Parohia Sfantul Lazar- Capela Cimitir -pictura
Parohia Adormirea Maicii Domnului-clopotnita
Parohia Sf. Anastasia-reparatii curente
Parohia Sf. Martiri Brancoveni-constructie
SF+PT+DDE Capela Rece
Parohia Sf. Apostoli Petru si Pavel-pictura
Parohia Sf. Nicolae -Magureni
Parohia Sf Treime-Cimitir-reparatii curente
Parohia Sf. Imparati Constantin si Elena-inlocuire invelitoare acoperis
Parohia Sf.Nicolae Catedrala-reparatii curente
Parohia Romano-Catolica
Cultul Musulman
Cultul Penticostal
Capitolul 67.02.50 Alte servicii in domeniul culturii,recrearii si religiei
*Asistenta tehnica organizare evenimente
* Ziua de Boboteaza
*Ziua poetului Mihai Eminescu+Ziua Unirii
*Ziua de 1 Martie-Martisor
*Ziua 8 Martie
*Ziua Pamantului
*Ziua Europei
*Ziua Eroilor
*Ziua Internationala a Copilului
*Ziua Dunarii
*Ziua Drapelului National
*Ziua Marinei
*Zilele Municipiului Calarasi(inclusiv Nunta de Aur si Ziua Internationala a Persoanelor Varstnice
*Ziua Armatei Romane
*Ziua Nationala a Romanilor
*Ziua internationala a rromilor
*Ziua Revolutiei de la 1989
*Program sarbatori de iarna
*Servicii adiacente organizarii evenimentelor cultural artistice
*Reparatii portal Cimitirul Eroilor-transfer Administratia cimitirelor
Capitolul 68.02 - Asigurari si Asistenta Sociala, TOTAL din care:
Cap.68.02.04 Asistenta acordata persoanelor in varsta(Caminul de batrani)

50
90
60
50
30
20
50
950
500
450
1.400
1.300
500
800
100
100
1.180
160
73
15
100
80
150
150
20
40
40
50
50
15
52
140
15
15
10
5
1.085
20
45
1
20
20
5
1
1
30
5
1
45
400
2
2
5
2
420
30
30
8.026
906

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

9
9.1

9.2

9.3

cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Cap.68.02.05.02 Asistenta sociala in caz de invaliditate(asist.personali ai persoanelor cu
handicap grav
cheltuieli de personal-asistenti personali ai persoanelor cu handicap
transferuri asistenta sociala
Cap.68.02.11 Cresa saptamanala
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Cap.68.02.15.01 -Ajutoare sociale de urgenta
ajutoare incalzire populatie
ajutoare incalzire-ajutor social
ajutoare de urgenta
Cap.68.02.15.02 Cantina de ajutor social
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Cap.68.02.50 Directia de asistenta sociala
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Capitolul 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica TOTAL,din care:
Cap.70.02.03 Locuinte P.MC.
*Servicii verificare documentatie tehnica in vederea accesarii FEN
*Taxe OCPI
*Taxe notariale
*Carti funciare domeniu privat
*Dezmembrari si lotizari terenuri
*PUZ Construire Moschee
*Schite cadastrale
*Evaluari terenuri+imobile
* PUZ "Cartier tineri casatoriti "(legea 15)
* PUZ " Zona rezidentiala" - Prel. Sloboziei
* PUZ teren CCH-Prefab
*Servicii proiectare/ intocmire devize
*Servicii inventariere teritoriu UAT Calarasi conf. Legii nr.165/2013
*Proiect schimbare destinatie sediu vechi PMC
*Proiect autorizare PSI sediu vechi PMC
*Proiect pentru autoriz. de construire sediu vechi PMC -Muzeu
*Plan de mobilitate urbana
*Servicii PUZ
*Auditarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 implementat in cadrul PMC
*Certificarea sistemului de management al calitatii ISO 9001 implementat in cadrul PMC
Taxe ,avize ,acorduri
*Apartamentari constructii ANL II
*Trasari coordonate puncte de contur
Cap.70.02.05.01 Alimentari cu apa in municipiu
*Hidranti incendiu ans.de locuinte Parc rezidential Stirbei Voda
*reparatie retea apa str.Stejarului
*Hidranti incendiu str.Pescarus
*reparatie fantana arteziana Parc dendrologic
*reparatie sistem udare Parc dendrologic
*Alimentare individuala cu apa pe casa scarii in mun.Calarasi
*Alimentare cu apa locuinte zona fost IAS Calarasi
*Reparatii retea apa str.Constructorului
*Reparatii retea apa bloc D6
*Reparatii retea apa bloc N38,N42
*Reparatii retea apa str.Stirbei Voda
*Reparatii retea apa str.Musetelului
Cap.70.02.06 Iluminatul public
* Consum energie electrica

415
491
3.839
1.839
2.000
761
380
381
325
55
70
200
1.201
192
1.009
994
715
279
8.305
944
95
20
25
70
20
7
40
95
27
62
50
35
65
6
12
12
20
160
8
8
62
25
20
1.093
10
130
10
80
20
259
10
94
30
100
150
200
4.618
2.400

9.4

10
10.1

10.2

10.3

11
12
12.1
12.2

12.3

* Concesionare iluminat public


*Taxe .avize,acorduri privind iluminatul public
*Dirigentie de santier iluminat public
* Intretinere semaforizare
*Intretinere sisteme monitorizare video
*Externalizare puncte aprindere iluminat public in municipiu
Cap.70.02.50 Serviciul public Piete si Oboare
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Capitolul 74.02 Protectia mediului TOTAL,din care:
Cap.74.02.05.01 Serviciul Public Caini fara stapani
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Cap.74.02.05.02 Salubritate P.MC.
*Salubrizare municipiu
*Imprejmuire platforme gunoi
*Deratizare
*Dezinsectie
*Dezinfectie
*Tratamente pentru vegetatie in aliniament
Cap.74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale
*Apa si canal pluvial
*Reparatii canalizare Cartier Magureni
*Reparatii canalizare Aleea Garajului II
*Reparatii canalizare Agricultori
*Reparatie statie de pompare ape uzate str.Muncii
*Reparatii retea canalizare menajera bloc B22,B23
*Reparatii retea canalizare menajera str.Rocadei
*Achizitionare/montare rame,capace canalizare si geigere
*Deviere conducta refulare staie pomp, Jirlau-statie pompare epurare din cimitir Magureni
*Canalizare cartier Mircea Voda-str.Crangului, str.Gradistea,str.Digului,str.Mihai Viteazulintre str.Sulfinei si str.Zefirului
Capitolul 81.02 Combustibili si energie
Subventie energie termica
Capitolul 84.02-Transporturi
Capitolul 84.02.03.02 Transport in comun
Subventie transport persoane
Capitolul 84.02.03.03 Serviciul Public Pavaje spatii verzi
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
Capitiolul 84.02.03 Strazi P.M.C.
*Achizitionat si montat indicatoare rutiere
*Intretinere indicatoare rutiere
*Marcaje rutiere
*Achizitionat si montat placute strazi si imobile
*Achizitionat/intretinere limitatoare de viteza
*Intretinere indicatoare intrare in localitate
*Reparatii strazi cartier Farfurie
*Reparatii acces stadion municipal
*Reparatii Parcare zona Belsugului-Panduri
*Reparatii Parcare zona blocuri N10-N11
*Reparatii carosabil strada Aleea X
*Reparatii alei Parc Dumbrava
*Reparatii str.Rasaritului
*Reparatii str. Ciocarliei
*Reparatii str. Sulfinei
*Reparatii str. Macului
*Reparatii str. Mihai Viteazul
*Reparatii str. Mircea cel Batran

2.000
20
18
30
50
100
1.650
850
800
7.809
1.063
430
633
5.721
5.271
120
100
100
30
100
1.025
300
20
130
20
80
60
65
75
200
75
600
600
11.257
3.300
3.300
2.470
870
1.600
4.457
100
20
300
75
25
15
37
6
30
30
29
250
79
12
117
99
37
50

12.4
III.
I
1
2
3
4
5
II
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1

2.2

2.3
3
3.1
3.2

*Reparatii str.Aurel Vlaicu


*Reparatii str. Ion Creanga
*Reparatii str. Tufanelelor
*Reparatii str. Craitelor
*Reparatii str. Bujorului
*Reparatii str. Porumbeilor
*Reparatii str. George Cosbuc
*Reparatii str. Petrosani si Agricultori
*Reparatii str. Ceremag
*Reparatii str. Muncii
*Reparatii str.Dumbravei
*Reparatii parcare bdul Titulescu-Scoala nr.5
*Inlocuit borduri mari Piata BIG
*Reparatii trotuare str.Prel.Bucuresti(bdul Cuza Voda-bdul.N.Ttitulescu)
*Reparatii trotuare str.Prel.Bucuresti(bdul N. Titulescu-str.Stirbei Voda)
*Reparatii trotuare str.Prel.Bucuresti (str. Stirbei Voda si str. Belsugului)
*Amenajare pista biciclete(bdul.N.Titulescu-str.Al.Sahia)
*Asfaltare Parcare Stadion municipal
*Tratament bituminos strazi in municipiu
*Amenajare alei in Parcul dendrologic
Cap.84.02.81 Rambursari credit
Excedent din sectiunea de functionare(I-II)
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE
Venituri pt. dezvoltare, total din care:
Varsaminte din sectiunea de functionare
Venituri din valorificarea unor bunuri domeniu privat al U.A.T.(39.02.07)
Depozite speciale (39.02.10
Subventii buget de stat si ramursare TVA - fonduri europene
Sume din excedentul bugetului local utilizat pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare
Cheltuieli de dezvoltare, total
Capitolul 51.02 Autoritati executive din care:
Strategia de dezvoltare locala a municipiului Calarasi in perioada 2014-2020
Pachete software pentru contabilitate - achizitie solutie integrata de management,
contabilitate si venituri
Majorare capital social Ecoaqua S.A.
Sistem devirusare
Servicii de aplicare de software -achizitionare licente sharepoint
Pachete software pentru baze de date - achizitie solutie integrata urbanism si patrimoniu
Plan de actiune pentru energie durabila
Pachete software pentruasistenta sociala-achizitie solutie integrata ptr.gestiunea cererilor de asistenta sociala
Capitolul 65.02 Invatamant din care:
Lucrari C+M Scoala 12 cu 24 Sali de clasa
Comision ISC
Dirigentie santier
Cofinantare proiect "Eficientizarea consumului de energie termica pentru 6 obiective aflate in administrarea primariei
municipiului Calarasi prin montarea de panouri solare pentru preparare apa clda menajera,pompa de caldura,panouri
fotovoltaice si instalatie de biogaz"
Liceul Tehnologic Auto-dotare centrala termica
Capitolul 67.02 - Cultura, total din care:
Cap.67.02.05.03 S.P. Sapatii Verzi
Dotari conform anexa
Cap.67.02.05.03 Cultura,recreere P.M.C.
*Executie acces Parc Dumbrava-Sala Polivalenta
* Lucrari C+M Parc Sala Polivalenta
*Comision ISC(inclusiv restanta)
*Diriginte de santier
*Reproiectare baza sportiva baseball
*Lucrari C+M baza sportiva baseball
*Parc Constructorilor-executie

38
43
47
22
21
101
76
179
93
144
140
38
80
228
200
540
230
186
200
540
1.030
0
16.431
11.980
909
542
1.000
2.000
16.431
735
50
164
50
50
80
161
80
100
843
50
2
1
730

60
1.183
100
100
863
200
50
60
1
20
200
100

3.3

4
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6
4.6

5
5.1
5.2

*Amenajare sediu vechi PMC


*Modernizare scena Parc Dumbrava
*Documentatie tehnica proiect cultural (monumente si cladiri de patrimoniu)
Cap.67.02.05.03 Complex agrement Dumbrava
Amenajare padoc si adpost camile
Amenajare teren nefolosit 1 ha -alei pietonale
Construire voliere pasari rapitoare,pauni,fazani
Capitol 70.02 Locuinte,servicii si dezvoltare publica TOTAL ,din care:
Cap.70.02.03 Locuinte P.MC.
* Executie sediu PMC aripa Nord
*Comision ISC
* Dirigentie santier sediu PMC
*Documentatie tehnica proiect regenerare urbana - consultanta
*Concurs de solutii privind atribuirea servciilor de proiectare pentru proiectul "Reabilitarea si modernizarea spatiului
public central al municipiului Calarasi"
*Servicii de proiectare"Reabilitarea si modernizarea spatiului public central al municipiului Calarasi"
*Documentatie tehnica -Baia comunala+spalatorie in Centrul Comunitar Obor Nou
*Documentatie tehnica -Baia comunala+spalatorie in Centrul Comunitar Livada
*Supraveghere video 4 parcuri din municipiu: Luceafarului,Navodari,Anastasia si Victoria
*Proiect tehnic sistem de supraveghere video integrat in municipiul Calarasi
*Executie grup sanitar Parc Dumbrava
Cap.70.02.56 Proiecte europene cu finantare nerambursabila
*Reabilitarea termica a blocurilor A9,A20,A21 si A23 din municipiul Calarasi" -Implementare proiect finantat prin
POR 2007-2013
Cap.70.02.03.30 Locuinte SPCTAFL
Bloc locuinte sociale C15
LTE Bloc C13
LTE Bloc C14
Instalatie incendiu-Sala Polivalenta
Bransament electric si refacere instalatii electrice interioare Bloc J22
Cap.70.02.05.01 Alimentari cu apa in municipiu
*Executie retea alimentare cu apa ansamblul de locuinte "Parc rezidential Stirbei Voda"
* Executie alimentare cu apa Cartier tineri II
*Comision ISC
* Proiectare si executie retea apa SIDERCA-Uzina de apa
Comision ISC
* Cofinantare proiect "Extinderea si reabilitarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare in judetul Calarasi CCI 2007RO161PR003 - Europe Aid/119083/D/SV/RO-003/RO/16/P/PA013-4"
*Executie alimentare cu apa cartier tineri I
Cap.70.02.06 Iluminatul public
*Studiu solutie alimentare cu en.electrica cartie tineri sos.Sloboziei km 4,nr.15
*Sediu Nou PMC -spor de putere bransament electric
*Alimentare energie electrica Cartier Tineri I
*Supraveghere video Cimitir Sfantul Lazar
Cap.70.02.07 Alimentare cu gaze naturale in localitati
Cofinantari extindere retele gaze naturale in municipiul Calarasi
Cap.70.02.50 Serviciul Public Piete si Oboare
Modernizare Bazar BIG
Extindere Hala legume-fructe Piata BIG
Capitolul 74.02 Protectia mediului TOTAL,din care:
Cap.74.02.05.01 Serviciul Public Caini fara stapani
Extindere canalizare
Cap.74.02.06 Canalizare si tratarea apelor reziduale-PMC
*Executie canalizare cartier tineri I
*Executie retea canalizare menajera si pluviala ans.de locuinte Parc Rezidential Stirbei Voda
*Executie retea canalizare menajera si pluviala strazi adiacente prelungirea I.L.Caragiale
*Extindere retea canalizare menajera strada Celulozei
*Extindere retea canalizare menajera strada Caramidari
*Extindere retea canalizare menajera strada Eremia Grigorescu(str.Caramidari-str.Miron Costin)

82
50
100
220
120
50
50
7.841
2.497
2.000
25
18
39
50
5
50
50
120
80
60
1.490
1.490
1.537
600
89
198
350
300
589
159
234
4
50
1
50
91
593
13
50
500
30
555
555
580
350
230
1.620
30
30
1.590
100
100
913
75
150
84

6
6.1

7
7.1
7.2

7.3

III.

*Extindere retea canalizare menajera strada Olteniei


*Extindere retea canalizare str Doina(str.Bucuresti-str.Independentei)
Capitolul 83.02 Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare
Cap. 83.02.56 POP Total,din care:
*Program operational de pescuitZiua Dunarii 2014-2015
*Documentatie tehnica-Program operational de pescuit Castel Apa
*Program operational de pescuit Castel Apa
*Documentatie tehnica-Program operational de pescuit Gradina ZOO
*Program operational de pescuit Gradina ZOO
*Documentatie tehnica-Program operational de pescuit Faleza Parc Central
*Program operational de pescuit Faleza Parc Central
*Documentatie tehnica-Program operational de pescuit Parc Dumbrava
*Program operational de pescuit Parc Dumbrava
*Documentatie tehnica-Program operational de pescuit Piata Centrala
*Program operational de pescuit Piata Centrala
Capitolul 84.02 Transporturi
Cap.84.02.03.03 Serviciul Public Pavaje Spatii Verzi
Dotari conform anexa
Cap.84.02.03 Strazi P.M.C. din care:
*DALI Modernizare str.Grivita(expertiza,studiu geotehnic,studiu geologic,fotogrametrie,studiu topografi,etc.)
*DALI Modernizare str.Cornisei (expertiza,studiu geotehnic,studiu geologic,fotogrametrie,studiu topografi,etc.
*DALI Modernizare bdul Cuza Voda (expertiza,studiu geotehnic,studiu geologic,fotogrametrie,studiu topografi,etc.
*DALI Modernizare bdul Progresul (expertiza,studiu geotehnic,studiu geologic,fotogrametrie,studiu topografi,etc.
*Elaborare SF pentru modernizare/sistematizare in municipiul Calarasi
*Executie strada I.L.Caragiale
*Proiectare si executie pentru proiectul modernizare/sistematizare urbanistica
*Proiectare si executie str. Cornisei si str.Progresul
Cap.84.02.56 Proiecte cu finantare din FEN
*Implementare proiect "Trasport ecologic in zona transfrontaliera Calarasi-Silistra''-finantare prin P.O.C.T.Romania Bulgaria 2007-2013
Excedent din sectiunea de dezvoltare(I-II)
Ordonator principal de credite,
Daniel Stefan DRAGULIN

Director executiv,
Valentina NAE

84
84
1.960
1960
260
33
467
33
267
33
267
33
267
33
267
2249
100
100
1839
45
50
35
30
79
1500
90
10
310
310
0

MUNICIPIUL CALARASI

Nr.
crt.

Anexa nr. 5 la H.C.L. nr.12/31.01.2014


Bugetul institutiilor publice finantate din venituri proprii si subventii
de la bugetul local pe anul 2014
MII LEI
Denumire indicatori/ordonatori
Proiect
2014

1 Capitolul 65.10 - Invatamant, din care:


1 Scoala Postliceala Sanitara Pompei Samarian
Venituri proprii
* total venituri
cheltuieli de personal
bunuri si servicii
* total cheltuieli
2 Liceul Tehnologic Dan Mateescu
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
3 Colegiul Economic
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
4 Liceul Danubius
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
5 Colegiul Tehnic Stefan Banulesu
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
6 Colegiul National Barbu Stirbei
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
7 Liceul Tehnologic Auto
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
8 Colegiul Agricol Sandu Aldea
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
9 Scoala gimnaziala Constantin Btancoveanu
Venituri proprii

2506
444
455
362
82
444
5
5
5
5
20
20
20
20
60
60
60
60
327
327
327
327
60
60
60
60
300
300
300
300
70
70
70
70
28
28

* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
10 Scoala gimnaziala Tudor Vladimirescu
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
11 Scoala gimnaziala Mihai Viteazul
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
12 Scoala gimnaziala Nicolae Titulescu
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
13 Scoala gimnaziala Mircea Voda
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
14 Scoala gimnaziala Carol I
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
15 Gradinita cu P.P. Tara Copilariei
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
15 Gradinita cu P.P. Rostogol
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
17 Gradinita cu P.P. Amicii
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli
18 Gradinita cu P.P. Aricel
Venituri proprii
* total venituri
bunuri si servicii
* total cheltuieli

28
28
28
50
50
50
50
24
24
24
24
40
40
40
40
40
40
40
40
60
60
60
60
300
300
300
300
160
160
160
160
200
200
200
200
130
130
130
130

19 Gradinita cu P.P.Voinicel
Venituri proprii
216
* total venituri
216
bunuri si servicii
216
* total cheltuieli
216
20 Gradinita Step by step
Venituri proprii
200
* total venituri
200
bunuri si servicii
200
* total cheltuieli
200
21 Liceul Mihai Eminescu
Venituri proprii
207
* total venituri
207
bunuri si servicii
207
* total cheltuieli
207
2 Capitolul 67.10 Cultura,recreere,religie din care:
150
1 Complex agrement ZOO
Venituri proprii-vanzari bilete
150
total venituri
150
bunuri si servicii
150
total cheltuieli
150
3 Capitolul 70.10 -LOCUINTE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA , din care:
8163
1 Administratia Cimitirelor Calarasi
Venituri proprii
1261
total venituri
1261
cheltuieli de personal
248
bunuri si servicii
733
cheltuieli de capital
280
total cheltuieli
1261
2 S.P.Centrale Termice -A.F.C.L. Calarasi
Venituri proprii
6302
Subventii energie termica
600
total venituri
6902
cheltuieli de personal
1577
bunuri si servicii
5125
cheltuieli de investitii-dotari
200
total cheltuieli
6902
TOTAL VENITURI EXTRABUGETARE DIN CARE:
11.254
venituri proprii
10.654
subventii de la bugetul local
600
TOTAL CHELTUIELI EXTRABUGETARE DIN CARE:
11.254
cheltuieli de personal
2.187
bunuri si servicii
8.587
cheltuieli de investitii-dotari
480
Ordonator principal de credite,
Daniel Stefan DRAGULIN

Director executiv,
Valentina NAE