Sunteți pe pagina 1din 33

UNIVERSITATEA PETROL-GAZE

DIN PLOIETI

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015
COD: R 09
PREEDINTE SENAT,
Prof. univ. dr. ing. ION MLUREANU

Prenumele i Numele
Avizat Reprezentant Management

Verificat

Elaborat

EDIIA: 4

Semntura

Rector
Prof. univ. dr. ing.
Pascu Mihai Coloja
Secretar Senat
Conf. univ. dr.
Adrian Stancu
Prorector
Prof. univ. dr. ing.
Nicolae Paraschiv

REVIZIA: 0 1 2 3 4 5

EXEMPLAR NR.: 1

Aprobat n edina Senatului din data de: 26.03.2015


Proces verbal nr. 3/26.03.2015
Hotrrea Senatului nr. 845/26.03.2015

PREZENTA DOCUMENTAIE ESTE PROPRIETATEA UPG din Ploieti


MODIFICAREA, MULTIPLICAREA SAU DIFUZAREA ACESTEIA FR APROBAREA SCRIS A EMITENTULUI
ESTE INTERZIS, CONFORM LEGII 8/1996
- Document controlat F 239.12/Ed. 1
Fiier SMQ/REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

2/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

INTRODUCERE
Prezenta metodologie a fost elaborat n baza urmtoarelor acte normative:
- Legea Educaiei Naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
- Legea privind organizarea studiilor universitare nr. 288/2004, modificat i completat;
- H.G. nr. 404/2006 privind organizarea i desfurarea studiilor universitare de masterat;
- Legea nr.60/2000 privind dreptul absolvenilor nvmntului superior particular de a susine
examenul de finalizare a studiilor n instituii de nvmnt superior de stat acreditate;
- Ordinul Ministrului educaiei naionale si al Ministrului delegat pentru nvmnt superior,
cercetare tiinific si dezvoltare tehnologica nr.657/2014 pentru aprobarea Regulamentului
privind regimul actelor de studii in sistemul de nvmnt;
- Ordinul Ministrului educaiei i cercetrii tiinifice nr.3179/2015 privind aprobarea
Metodologiei-cadru de organizare i desfurare a examenelor de licen/diplom i disertaie.
Capitolul 1. REGLEMENTRI CU CARACTER GENERAL
Art. 1.
Examenele de licen, diplom i disertaie cu care se finalizeaz studiile n Universitatea PetrolGaze din Ploieti se organizeaz i se desfoar numai n conformitate cu prevederile prezentului
regulament, aprobat de ctre Senatul universitar i publicat pe pagina web a universitii www.upgploiesti.ro.
Art. 2.
(1) Universitatea Petrol Gaze din Ploieti, fiind instituie de nvmnt superior de stat acreditat,
are dreptul legal de a fi instituie organizatoare a examenelor de licen, diplom i masterat,
putnd s organizeze aceste examene pentru absolvenii proprii i pentru absolvenii altor instituii
de nvmnt superior de stat sau particulare (numai examenele de licen i/sau diplom).
(2) Pentru absolvenii proprii examenele de licen, diplom i disertaie pot fi organizate la:
a) specializrile acreditate;
b) specializrile autorizate s funcioneze provizoriu, care fac parte dintr-un domeniu de licen
sau masterat n care Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti are specializri acreditate.
(3) Pentru absolvenii altor universiti pot fi organizate examene de licen i/sau diplom numai la
specializrile acreditate n Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti.
Art. 3.
(1) Finalizarea studiilor organizate n baza Legii nr. 84/1995, cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru absolvenii care au beneficiat de prelungire de studii se realizeaz dup cum
urmeaz:
a) cu examen de licen / diplom pentru nvmntul universitar de lung durat, dup caz;
b) cu examen de absolvire pentru nvmntul universitar de scurt durat.
(2) Programele de studii universitare de licen organizate n baza Legii nr. 288/2004 cu
modificrile i completrile ulterioare se finalizeaz cu examen de licen sau cu examen de
diplom pentru nvmntul universitar de licen din domeniul tiinelor inginereti, denumite n
continuare examene de licen / diplom;
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

3/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(3) Programele de studii universitare de master, organizate n baza Legii nr. 288/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, se finalizeaz cu examen de disertaie.
(4) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti organizeaz examen de disertaie numai pentru
absolvenii proprii.

Capitolul 2. ORGANIZAREA EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR


(LICEN/DIPLOM) PENTRU ABSOLVENII ALTOR UNIVERSITI
Art. 4.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti nu organizeaz examen de selecie pentru absolvenii care
provin de la instituii de nvmnt superior i/sau programe de studii care au intrat n lichidare.
Art. 5.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti nu organizeaz examen de licen/diplom pentru absolvenii
care solicit nscrierea la examen cu titlu individual.
Art. 6.
(1) Absolvenii care provin din instituii de nvmnt superior autorizate provizoriu i care nu sunt
n lichidare, pot susine examenul de licen/diplom in cadrul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti
, in baza unui protocol ncheiat intre cele dou instituii de nvmnt superior, cu aprobarea
senatelor universitare, dup avizul consiliilor de administraie.
(2) Protocolul, care se va ncheia cu cel puin 30 de zile naintea susinerii examenului, va avea
anexate urmtoarele documente necesare organizrii i desfurrii acestui examen:
- hotrrile Senatelor i avizele Consiliilor de administraie ale celor dou universiti prin care
se aprob organizarea i susinerea examenului de licen/diplom de ctre Universitatea PetrolGaze din Ploieti;
- decizia Rectorului Universitii Petrol-Gaze din Ploieti privind numirea comisiei/comisiilor de
examen pentru susinerea examenului de licen/diplom la universitatea solicitant (pentru un
numr de absolveni mai mare de 100, se vor nfiina dou comisii);
- copie dup Monitorul Oficial n care s-a publicat structura instituiei de nvmnt superior ai
crei absolveni susin examenul de licen/diplom organizat de Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieti, din care s rezulte c programul de studii absolvit este autorizat s funcioneze
provizoriu.
(3) n protocol se vor preciza:
- domeniile i specializrile pentru care se solicit Universitii Petrol-Gaze din Ploieti
organizarea examenului de licen/diplom;
- locul de desfurare a examenelor i calendarul acestora;
(4) nscrierea absolvenilor pentru examenul de licen/diplom se realizeaz de ctre instituia de
nvmnt superior in care acetia au urmat studiile, n baza protocolului ncheiat intre cele doua
instituii de nvmnt superior, cu respectarea prevederilor legale n vigoare.
(5) Pentru examenele de licen/diplom organizate la alte universiti, conform unui protocol, vor
funciona comisiile cu aceiai componen din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti pentru
specializri identice.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

4/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(6) Dac n Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti pentru o specializare funcioneaz mai multe
comisii de licen/diplom, Consiliul de Administraie va stabili care dintre aceste comisii urmeaz
a se deplasa la universitatea cu care este ncheiat protocolul.
Art. 7.
(1) Rectorul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti va delega pe secretarul ef al universitii s
verifice, la sediul instituiei de nvmnt superior solicitante, registrele matricole i celelalte acte
din care s rezulte nmatricularea, precum i alte aspecte asociate evidenei colaritii. Cheltuielile
aferente acestei deplasri vor fi suportate de ctre universitatea solicitant.
(2) nscrierea candidailor i desfurarea examenului se vor efectua la universitatea de provenien
a acestora.
(3) Pentru acoperirea cheltuielilor aferente examinrii candidailor provenii de la alte universiti,
n conformitate cu Ordinul MECS nr. 3179/2015, protocolul va specifica perceperea unei taxe de
ctre Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti a sumei de 600 (ase sute) lei pentru fiecare candidat
examinat.
Art. 8.
(1) Organizarea i desfurarea examenului de licen/diplom precum i eliberarea adeverinelor i
a diplomelor, pentru absolvenii altor universiti, se vor realiza conform prevederilor prezentului
regulament.
(2) Absolvenii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti se pot nscrie si pot susine examenul de
licen/diplom la o alta instituie de nvmnt superior acreditat, cu aprobarea senatelor
universitare ale celor dou instituii de nvmnt superior, dup avizul consiliilor de administraie.
Capitolul 3. COMISIILE PENTRU EXAMENELE DE LICEN/DIPLOM
I DISERTAIE
Art.9.
(1) Examenele de finalizare a studiilor se pot organiza n 3 sesiuni, in perioadele stabilite de senatul
universitar, din care doua sesiuni in anul universitar curent i o sesiune in luna martie a anului
universitar urmtor.
(2) Absolvenii promoiilor anterioare se pot nscrie la examenele de finalizare a studiilor n
sesiunile programate pentru promoiile curente.
Art.10.
(1) Comisiile pentru examenele de licen/diplom i disertaie vor funciona pe parcursul unui an
universitar, respectiv pentru sesiunile iarn, var, toamn.
(2) Comisiile pentru examenele de licen/diplom i disertaie, care dup numire se fac publice la
avizierele i pe paginile web ale facultilor, se stabilesc pe specializri, prin decizia rectorului
Universitii Petrol-Gaze din Ploieti, la propunerea consiliilor facultilor organizatoare i cu
aprobarea Senatului universitar, respectnd urmtoarele condiii:
a) fiecare comisie este alctuit dintr-un preedinte, maximum 4 (patru) membri i un secretar;
b) preedintele comisiei de examen pentru finalizarea studiilor (licen/diplom sau disertaie)
trebuie s aib gradul didactic de profesor universitar sau confereniar universitar;
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

5/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

c) membrii comisiei de examen de licen/diplom trebuie s aib titlul tiinific de doctor i


gradul didactic de profesor universitar, confereniar universitar sau lector universitar/ef
lucrri;
d) membrii comisiei pentru examenul de disertaie trebuie s aib titlul tiinific de doctor i
gradul didactic de profesor universitar, confereniar universitar sau ef lucrri / lector
universitar;
e) secretarul comisiei pentru examenul de licen/diplom trebuie s aib cel puin gradul
didactic de asistent universitar i are numai atribuii de administrare a documentelor;
f) secretarul comisiei pentru examenul de disertaie trebuie s aib cel puin gradul didactic de
lector universitar/ef lucrri i are numai atribuii de administrare a documentelor;
g) pentru examenele de licen la care se desfoar probe scrise vor fi numite comisii pentru
soluionarea contestaiilor, cu respectarea prevederilor de la alineatele a, b, c ale art. 10.
h) membrii comisiilor de examen pentru finalizarea studiilor vor fi retribuii indiferent de locul
de desfurare al examenului de ctre Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti, n conformitate
cu legislaia n vigoare;
i) conducerile facultilor vor notifica n scris fiecrui membru apartenena la o comisie pentru
un examen de finalizare i calitatea n cadrul acesteia.
(3) Conform legii, membrii comisiilor pentru examene i ai comisiilor pentru analiza i soluionarea
contestaiilor nu se pot afla, cu cei examinai sau ntre ei, n relaie de soi, afini i rude pn la
gradul al III-lea inclusiv.
(4) Preedintele, membrii i secretarul fiecrei comisii pentru examenele de licen/diplom i
disertaie vor completa declaraii pe proprie rspundere din care s rezulte c nu se afl n situaii de
incompatibilitate potrivit alineatului (2) al prezentului articol.
(5) Declaraiile pe propria rspundere completate potrivit alineatului (4) vor fi depuse, de ctre
secretarul comisiei, la secretariatul facultii organizatoare mpreun cu celelalte documente ale
examenului.
Art. 11.
(1) Dac exist situaii de incompatibilitate sau de retragere a unor membri din comisiile numite,
Decanii facultilor vor propune nlocuirea persoanelor aflate n respectivele situaii. Propunerile
vor fi aprobate de Consiliul de Administraie al Universitii Petrol Gaze din Ploieti.
(2) Rectorul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti va emite decizii referitoare la componena
comisiilor modificate.
(3) Comisiile a cror componen a fost modificat prin decizie a Rectorului Universitii PetrolGaze din Ploieti vor fi fcute publice, n noua componen, la avizierele i pe paginile web ale
facultilor, naintea nceperii examenului.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

6/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Capitolul 4. CONINUTUL I TEMATICA EXAMENELOR DE FINALIZARE A


STUDIILOR (LICEN/DIPLOM I DISERTAIE)
Art. 12.
(1) Examenul de absolvire, prin care se finalizeaz studiile nvmntului universitar de scurt
durat, const din dou probe:
a) Proba 1 Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate;
b) Proba 2 Prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire.
(2) Examenul de diplom, prin care se finalizeaz studiile nvmntului universitar din domeniul
ingineresc, const din dou probe:
a) Proba 1 Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate;
b) Proba 2 Prezentarea i susinerea proiectului de diplom.
(3) Examenul de licen, prin care se finalizeaz studiile nvmntului universitar din domeniile
filologie, economie, matematic, informatic, chimie, tiine administrative i tiinele educaiei,
const din dou probe:
a) Proba 1 Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate;
b) Proba 2 Prezentarea i susinerea lucrrii de licen.
(4) Ambele probe pentru examenele de absolvire/licen/diplom, cu excepia celor scrise de
cunotine generale, sunt publice i se desfoar n prezena n acelai loc i n acelai moment a
comisiei de examen i a examinatului.
(5) Examenul de disertaie, prin care se finalizeaz studiile universitare de masterat, const ntr-o
singur prob Prezentarea i susinerea lucrrii de disertaiei. Susinerea examenului de
disertaie este public i se desfoar n prezena, n acelai loc i n acelai moment, a comisiei de
examen i a examinatului.
Art.13.
(1) Comisiile numite pentru examenele de absolvire/licen/diplom vor stabili pentru fiecare tip
examen tematica i bibliografia aferente probei 1 (evaluarea cunotinelor fundamentale i de
specialitate);
(2) Tematica i bibliografia de la aliniatul (1) vor fi stabilite de ctre comisii i naintate decanatelor
facultilor organizatoare cu cel puin 30 de zile nainte de nceperea examenului.
(3) Decanii facultilor organizatoare vor dispune publicarea tematicii i bibliografiei de la aliniatul
(1) la avizierele i pe pagina web a facultii.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

7/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Capitolul 5. NSCRIEREA CANDIDAILOR N VEDEREA SUSINERII EXAMENELOR


DE FINALIZARE A STUDIILOR (LICEN / DIPLOM / DISERTAIE)
Art. 14.
(1) nscrierea candidailor n vederea susinerii examenului de finalizare a studiilor se face, pentru
absolvenii proprii, de ctre secretarii comisiilor de finalizare a studiilor de licen / diplom /
disertaie, din cadrul facultilor organizatoare ale Universitii Petrol-Gaze din Ploieti.
(2) Secretarul ef al Universitii va verifica, nainte de nceperea examenului de licen/diplom, la
sediul fiecrei faculti, autenticitatea diplomei de bacalaureat originale existente n dosarul
fiecrui candidat.
a) n situaia n care exist suspiciuni legate de autenticitate, diplomele suspecte vor fi naintate
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice pentru verificare;
b) n cazul n care la dosarul unui student nu exist diploma original, secretariatul facultii va
solicita acestuia s o prezinte n vederea verificrii;
c) studenii care nu prezint diploma de bacalaureat original nu se pot nscrie la examenul de
finalizare a studiilor;
d) avizul secretarului ef se va da la nivel de specializare, indicndu-se studenii care nu au putut
prezenta diploma de bacalaureat original sau cei pentru care exist suspiciuni legate de
autenticitatea diplomei;
e) secretariatul facultii va aduce la cunotina secretarilor comisiilor pentru examenele de
licen/diplom numele studenilor care se afl n situaia de art. 14 alin. (2), lit. d.
(3) Pentru examenul de disertaie prevederile art. 14, alin (2) se aplic i pentru diploma de
licen/inginer.
(4) Pentru candidaii care provin din alte instituii de nvmnt superior, n condiiile prevzute n
Art. 6 i Art. 7 din prezentul regulament, nscrierea n vederea susinerii examenului de finalizare a
studiilor se va face la secretariatele facultilor absolvite.
Art. 15.
(1) Pentru susinerea examenului de finalizare a studiilor, nscrierea candidailor care provin din
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti se face cu cel puin 3 (trei) zile calendaristice nainte de
nceperea examenului.
(2) Fiecare absolvent trebuie s depun, n momentul nscrierii, la secretarul comisiei, ntr-un dosar
plic, urmtoarele documente:
a) cererea de nscriere (se va completa i semna formularul tip - Anexa 7);
b) copie dup cartea de identitate ;
c) nota de lichidare (completat i semnat);
d) pagina cu titlul lucrrii (Anexa 4), pagina cu datele iniiale pentru proiectul de diplom sau
lucrarea de licen/disertaie (Anexa 5) i aprecierea conductorului tiinific (Anexa 6).
Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor vor accepta Anexele 4, 5 i 6
din dosar numai dac acestea sunt completate i semnate, n original, de ctre absolvent,
directorul de departament i conductorul tiinific (n aceast etap nu este nevoie de avizul
reprezentantului facultii).
Avizul reprezentantului facultii se va da dup ce secretariatul facultii primete, pe baz de
proces verbal, i verific dosarele de nscriere de la secretarul comisiei.
Un al doilea exemplar din Anexele 4, 5 i 6 completat i semnat, n original, va fi inclus i n
proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie.
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

8/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

e) proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie i un CD-ROM care s includ


coninutul proiectului/lucrrii n format PDF neprotejat (care s permit accesarea
textului). Nu se admit fiiere i nici pagini PDF scanate.
Ordinea documentelor din proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie este
urmtoarea:
- pagina cu titlul lucrrii (se va completa formularul tip - Anexa 4);
- pagina cu datele iniiale pentru proiectul de diplom sau lucrarea de licen/disertaie (se va
completa formularul tip - Anexa 5);
- aprecierea conductorului tiinific (se va completa formularul tip - Anexa 6);
- cuprinsul proiectului de diplom sau lucrrii de licen/disertaie urmat de coninutul
acestuia/acesteia.
f) copie dup chitana privind plata taxei de examinare n cuantum de 200 (dou sute) lei,
cuantum valabil pentru anul universitar 2014-2015, n cazul candidailor la examenul de
finalizare a studiilor provenii dintre absolvenii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti care
repet examenul sau care nu l-au susinut n primii doi ani de la absolvire.
(3) Secretarii comisiilor pentru examenele de finalizare a studiilor vor accepta proiectul de diplom
sau lucrarea de licen/disertaie numai dac Anexele 4, 5 i 6 incluse n acesta/ aceasta sunt
completate i semnate, n original, de ctre absolvent, directorul de departament i conductorul
tiinific (n aceast etap nu este nevoie de avizul reprezentantului facultii).
(4) nscrierea candidailor care provin de la instituii de nvmnt superior, la care examenul de
diplom sau licen este organizat pe baz de protocol de ctre Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieti, se face cu cel puin 10 zile nainte de data nceperii examenului.
(5) Fiecare absolvent care provine de la o alt instituie de nvmnt superior trebuie, n condiiile
alin. (3) s depun, n momentul nscrierii la secretariatul facultii absolvite, urmtoarele
documente:
a) cererea de nscriere (se va completa i semna formularul tip - Anexa 9);
b) copie dup cartea de identitate;
c) nota de lichidare (completat i semnat);
d) pagina cu titlul lucrrii (Anexa 10), pagina cu datele iniiale pentru lucrarea de licen (Anexa
11) i aprecierea conductorului tiinific (Anexa 12). Secretariatul facultii absolvite va
accepta Anexele 10, 11 i 12 din dosar numai dac acestea sunt completate i semnate, n
original, de ctre absolvent, directorul de departament i conductorul tiinific (n aceast
etap nu este nevoie de avizul reprezentantului facultii).
Avizul reprezentantului facultii se va da dup ce secretariatul facultii verific dosarele de
nscriere.
Un al doilea exemplar din Anexele 10, 11 i 12 completat i semnat, n original, va fi inclus i
n lucrarea de licen.
e) lucrarea de licen i un CD-ROM care s includ coninutul lucrrii n format PDF
neprotejat (care s permit accesarea textului). Nu se admit fiiere i nici pagini PDF
scanate.
Ordinea documentelor din lucrarea de licen este urmtoarea:
- pagina cu titlul lucrrii (se va completa formularul tip - Anexa 10)
- pagina cu datele iniiale pentru lucrarea de licen (se va completa formularul tip - Anexa 11).
- aprecierea coordonatorului tiinific (se va completa formularul tip - Anexa 12)
- cuprinsul lucrrii de licen urmat de coninutul acesteia;
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

9/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Secretariatul facultii absolvite va accepta lucrarea de licen numai dac Anexele 10, 11 i 12
incluse n aceasta sunt completate i semnate, n original, de ctre absolvent, directorul de
departament i conductorul tiinific (n aceast etap nu este nevoie de avizul
reprezentantului facultii).
f) certificatul de natere, n copie legalizat;
g) diplom de Bacalaureat n original i n copie legalizat;
h) suplimentul la diplom/foaia matricol eliberat de instituia de nvmnt superior absolvit,
n original i n copie, semnat de secretarul i decanul facultii, secretarul ef al
universitii i rector, avnd aplicat tampila instituiei;
i) din suplimentul la diplom/foaia matricol trebuie s rezulte, pentru fiecare semestru i an de
studii, disciplinele studiate, numrul de ore prevzut la fiecare disciplin pentru curs, aplicaii,
lucrri practice i/sau proiecte, forma de verificare la fiecare disciplin (examen, verificare,
proiect, colocviu), notele obinute la promovarea fiecrei discipline i, eventual, punctele de
credit acumulate la fiecare disciplin promovat;
j) trei fotografii cm, realizate pe hrtie foto mat;
Art. 16.
(1) nscrierea absolvenilor ce provin din Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti se face de ctre
secretarii de comisie, pentru fiecare program de studii n parte.
(2) Secretariatele facultilor vor afia la avizierul propriu i pe pagina de web a facultii, pentru
fiecare specializare de licen i master, cu cel puin 3 zile nainte de ziua nceperii nscrierilor,
urmtoarele informaii:
- numele i prenumele secretarului care se va ocupa de nscrierea absolvenilor;
- data/perioada, intervalul orar i sala unde se vor desfura nscrierile.
(3) Secretariatele facultilor vor transmite fiecrui secretar de comisie, pe suport de hrtie, cu cel
puin dou ore nainte de nceperea nscrierilor (doar n prima zi de nscriere), o list semnat i
tampilat, cu absolvenii integraliti, care au achitat integral taxa de colarizare (n cazul
absolvenilor cu tax) i care au dreptul de a se nscrie la examenul de diplom / licen / disertaie.
(4) Secretarii comisiilor primesc la nscriere de la absolveni documentele menionate la Art.15,
alin (2), lit. a - f.
(5) Secretarii comisiilor au urmtoarele obligaii:
- s verifice existena tuturor documentelor n dosar;
- s verifice corectitudinea ntocmirii tuturor documentelor din dosar;
- s verifice conformitatea originalitii Anexelor 4, 5 i 6 din dosar cu cele incluse n proiectul
de diplom sau lucrarea de licen/disertaie;
- s verifice dac CD-ROM-ul ataat fiecrei lucrri include fiierele cu coninutul
corespunztor lucrrilor/proiectelor i dac acestea pot fi deschise i respect prevederile
articolului 15, alin. (2), litera e.
(6) Dac n urma verificrii documentelor de nscriere, secretarul comisiei constat c nu sunt
respectate condiiile de la Art.15, alin (2), lit. a - f, acesta comunic absolventului/absolvenilor
neconformitile identificate, returnnd actele de nscriere absolventului/absolvenilor, n vederea
remedierii acestora. Absolventul/absolvenii are/au posibilitatea s revin pentru nscriere, conform
datei/perioadei i intervalului orar programate.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

10/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(7) Pe msura nscrierii, secretarii comisiilor predau ctre secretariatul facultii, pe baz de proces
verbal, numai dosarele de nscriere (fr proiectele de diplom sau lucrrile de licen/disertaie i
CD-ROM-urile care vor rmne la secretarul comisiei), n vederea verificrii i vizrii.
(8) Dup verificarea coninutului dosarelor de nscriere, un reprezentant al facultii desemnat de
Decan va viza (prin semntur i stampil) cele dou exemplare originale ale Anexei 4 aflate n
dosarul de nscriere i n cadrul proiectului de diplom sau lucrrii de licen/disertaie. De
asemenea, decanul facultii (sau un prodecan desemnat) va viza cererea de nscriere la examenul de
diplom / licen / disertaie (Anexa 7).
(9) Secretarii comisiilor de licen/disertaie vor completa, n form tiprit, catalogul cu
examenul de licen (Anexa 1) sau disertaie (Anexa 2) pentru absolvenii care ndeplinesc condiiile
din articolul 15 alin. (2) lit. a - f, numai cu urmtoarele informaii:
- datele din antetul catalogului: facultatea, domeniul, specializarea, tipul cursurilor, durata
studiilor, sesiunea (luna i anul) i data/perioada susineri (zi/zile, lun, an);
- numele i prenumele absolvenilor, cu iniiala tatlui (a mamei, n lipsa tatlui), n ordine
alfabetic;
- titlurile proiectelor de diplom sau lucrrilor de licen/disertaie;
- gradul didactic, numele i prenumele coordonatorilor tiinifici ai lucrrilor;
- datele din subsolul catalogului (gradul didactic, numele i prenumele decanului facultii,
preedintelui, membrilor i secretarului comisiei).
Se completeaz cte un catalog pentru fiecare form de nvmnt (ZI, ID sau FR).
Fiecare pagin a catalogului va fi semnat de secretarul comisiei, n dreptul numelui su.
(10) Secretarii comisiilor vor transmite catalogul aferent examenului de licen/disertaie decanului
facultii (sau unui prodecan desemnat) cu cel puin 24 ore nainte de nceperea examenului de
licen/disertaie. Acesta dup ce verific coninutul catalogului i documentele existente la
secretariatul facultii (dosare de nscriere i lista absolvenilor care pot susine examenul de licen
/ diplom / disertaie), l semneaz i-l returneaz secretarului comisiei, n aceeai zi n care a fost
transmis.
(11) Catalogul n format electronic editabil va fi transmis i la Departamentul Tehnologia
Informaiei i Comunicaii (DTIC). DTIC va transmite fiecrei faculti formularul de catalog
electronic pn la data de 01.06.2015.
(12) Secretarii comisiilor, sub coordonarea preedinilor comisiilor, vor ntocmi i aduce la
cunotina candidailor (la avizier i pe pagina web a facultii), cu cel puin 24 ore nainte de
nceperea examenului de licen/disertaie, listele de programare a acestora la susinerea probelor de
examen.
(13) Dup finalizarea examenului de diplom / licen / disertaie, catalogul aferent va fi completat
de mn, folosind numai cifre att n cazul coloanelor corespunztoare numrului de credite, ct i
al notelor probei(lor), respectiv mediei finale. Media unei probe (adic media aritmetic a notelor
acordate de membrii comisiei de examen) i media general se calculeaz cu dou zecimale, fr
rotunjire.
(14) Dup finalizarea examenului de diplom / licen / disertaie, secretarii comisiilor, sub
coordonarea preedinilor acestora vor nscrie rezultatele n catalogul electronic.
(15) Secretarii comisiilor pentru examenele de licen/disertaie vor ncrca n termen de 5 (cinci)
zile lucrtoare de la ncheierea examenului coninutul lucrrilor n format PDF pe platforma
AEPLD.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

11/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Art. 17.
(1) n cazul examenelor de licen organizate pe baz de protocol ntre Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieti i alte instituii de nvmnt superior, nscrierea absolvenilor se va realiza de ctre
instituia de la care provin acetia.
(2) nscrierea absolvenilor se va face de ctre secretariatul facultii absolvite de candidai,
respectnd prevederile Art.15, alin (4), lit. a - j, precum i ale Art. 16, alin (2) (7), cu deosebirea
c activitatea secretarilor comisiilor se va desfura de ctre secretariatul facultii absolvite,
iar corespondena dintre anexele destinate absolvenilor Universitii Petrol-Gaze din Ploieti
i ale absolvenilor altor instituii cu care UPG Ploieti a ncheiat protocol este urmtoarea:
Anexa 4 cu 10, Anexa 5 cu 11, Anexa 6 cu 12 i Anexa 7 cu 9.
(3) Secretarul ef la Universitii Petrol-Gaze din Ploieti este delegat s verifice la instituia
solicitant, n momentul nscrierii, pentru fiecare candidat, urmtoarele documente:
- coninutul dosarului de nscriere (autenticitatea diplomei de bacalaureat, corectitudinea
ntocmirii suplimentului la diplom/foii matricole etc.);
- modul n care registrele matricole au fost completate i semnate de secretar i decan;
- corespondena dintre mediile anuale trecute n registrele matricole i cele din suplimentele la
diplom/foile matricole.
(4) Secretarul ef la Universitii Petrol-Gaze din Ploieti va respinge acele documente care
prezint suspiciuni legate de autenticitate.
(5)
Secretarul comisiei de licen va completa, n format electronic, catalogul cu examenul de
licen (Anexa 8), numai cu urmtoarele informaii:
- datele din antetul catalogului att pentru instituia organizatoare, ct i solicitant;
- datele din subsolul catalogului (gradul didactic, numele i prenumele decanului facultii
organizatoare, preedintelui, membrilor i secretarului comisiei).
(6) Secretarul comisiei de licen va transmite, prin e-mail facultii solicitante, catalogul de licen
completat cu datele menionate la alineatul anterior.
(7) Catalogul n format electronic editabil va fi transmis i la Departamentul Tehnologia
Informaiei i Comunicaii (DTIC). DTIC va transmite fiecrei faculti organizatoare formularul de
catalog electronic pn la data de 01.06.2015.
(8) Dup finalizarea nscrierilor, un reprezentant al secretariatului facultii solicitante va completa,
n form tiprit, catalogul examenului de licen (Anexa 8) pentru absolvenii care ndeplinesc
condiiile din Art. 15, alin. (4), lit. a - j, numai cu urmtoarele informaii:
- numele i prenumele absolvenilor, cu iniiala tatlui (a mamei, n lipsa tatlui), n ordine
alfabetic;
- titlurile lucrrilor de licen;
- gradul didactic, numele i prenumele coordonatorilor tiinifici ai lucrrilor;
- datele din subsolul catalogului (numele i prenumele decanului facultii absolvite de
candidai);
Se completeaz cte un catalog pentru fiecare form de nvmnt (ZI, ID sau FR).
Fiecare pagin a catalogului va fi semnat i tampilat de ctre decanul facultii absolvite de
candidai.
(9) Secretarul ef la Universitii Petrol-Gaze din Ploieti va prelua de la instituia solicitant
dosarele de nscriere i catalogul de licen semnat de decanul facultii solicitante, pe baza
unui proces verbal (fr lucrrile de licen i CD-ROM-urile ce conin lucrarea n format
electronic) i le va aduce la Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti.
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

12/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(10) Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti va preda, pe baz de proces verbal,
dosarele de nscriere la secretariatul facultii organizatoare i catalogul de licen secretarului
comisiei care urmeaz s se deplaseze la facultatea absolvit, n termen de maximum 24 de ore de la
ntoarcerea n Ploieti.
(11) Secretarul comisiei va semna fiecare pagin a catalogului cu examenul de licen (Anexa 8), n
dreptul numelui su, i l va transmite decanului facultii organizatoare cu cel puin 48 ore nainte
de nceperea examenului de licen. Acesta verific coninutul catalogului cu documentele existente
la secretariatul facultii (dosarele de nscriere), l semneaz i-l returneaz secretarului comisiei, n
aceeai zi n care a fost transmis. De asemenea, decanul facultii organizatoare va semna cererile de
nscriere ale studenilor care se afl n dosarele de nscriere ce conin semnturile candidailor i
decanului facultii absolvite de acetia (Anexa 9).
(12) Pe parcursul desfurrii examenului de licen, secretarul comisiei va verifica dac CD-ROMurile ataate lucrrilor includ fiierele cu coninutul corespunztor lucrrilor i dac acestea pot fi
deschise i respect prevederile Art. 15, alin. (4), lit. e. Dac se constat nclcarea prevederilor Art.
15, alin. (4), litera e, candidaii instituiei absolvite sunt obligai s nlocuiasc CD-ROM-ul cu unul
valid, pn la sfritul datei/perioadei de susinere a examenului de licen. n caz contrar,
candidaii sunt considerai nenscrii la examenul de licen.
(13) Rezultatele examenului de licen se comunic candidailor instituiei absolvite la sfritul
fiecrei zile de examen.
(14) Instituia absolvit de candidai va realiza i pstra, pe o perioad nelimitat, o fotocopie a
catalogului de licen completat i semnat de conductorii tiinifici, membrii comisiei i decanii
facultii absolvite i a celei organizatoare.
(15) Dup finalizarea examenului de licen, comisia de licen, sub coordonarea preedintelui, va
prelua catalogul de licen, n original, mpreun cu toate lucrrile de licen susinute, tot n
original, i CD-ROM-urile (pe baz de proces verbal) i de le va aduce la Universitatea Petrol-Gaze
din Ploieti.
(16) n termen de maximum 24 de ore de la ntoarcerea n Ploieti a comisiei de licen, catalogul de
licen este predat secretariatului facultii organizatoare de ctre secretarul comisiei.
(17) n termen de maximum 24 de ore de la ntoarcerea n Ploieti a comisiei de licen, secretarii
comisiilor, sub coordonarea preedinilor acestora vor nscrie rezultatele n catalogul electronic.
(18) Secretarul comisiei de licen va ncrca n termen de 5 zile lucrtoare de la ncheierea
examenului coninutul lucrrilor n format PDF pe platforma AEPLD.
Art. 18,
(1) Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti va lua msuri, prin intermediul facultilor, pentru
asigurarea originalitii coninutului lucrrilor ce urmeaz a fi susinute, precum i pentru
interzicerea comercializrii de lucrri tiinifice n vederea facilitrii falsificrii de ctre cumprtor
a calitii de autor al unei lucrri de licen, diplom sau disertaie.
(2) Autorii proiectelor de diplom sau lucrrilor de licen/disertaie rspund de originalitatea
coninutului lucrrilor/proiectelor. Acetia vor semna o declaraie pe proprie rspundere referitoare
la redactarea personal a lucrrii/proiectului i la utilizarea resurselor bibliografice (Anexa 7).
(3) nainte de a formula propunerea de calificativ, conductorii tiinifici vor analiza originalitatea
coninutului lucrrii/proiectului prezentat, apelnd inclusiv la metode electronice de detecie a
plagiatelor i vor propune calificativul nesatisfctor pentru lucrrile/proiectele suspectate (pe baz
de argumente) de plagiat.
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

13/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(4) Lucrrile de disertaie/Proiectele de diplom/Lucrrile de licen se vor pstra mpreun cu CDROM-urile aferente, minimum 3 (trei) ani departamentele de unde au provenit conductorii.
Excepie fac lucrrile de licen aferente examenelor de licen desfurate pe baz de protocol, care
vor fi pstrate pentru aceiai perioad la secretariatul facultii care a organizat examenul de licen.
(5) Dosarele de nscriere ale absolvenilor se pstreaz pe o perioad nelimitat la secretariatul
facultii organizatoare.
(6) Secretarii comisiilor pentru examenele de licen/disertaie vor fi instruii cu cel puin 3 zile
nainte de nceperea perioadei de examinare cu privire la utilizarea platformei AEPLD i a
utilizrii catalogului electronic pentru examenele de finalizare.
(7) Departamentul Tehnologia Informaiei i Comunicaii din Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieti va asigura suportul tehnic necesar operrii platformei AEPLD i a utilizrii catalogului
electronic pentru examenele de finalizare.

Capitolul 6. DESFURAREA EXAMENELOR DE


FINALIZARE A STUDIILOR (LICEN / DIPLOM / DISERTAIE)
Art. 19.
La specializrile de licen/diplom unde exist mai multe forme de nvmnt, examenul de
licen/diplom se desfoar n aceleai condiii pentru toi candidaii, indiferent de forma parcurs
(nvmnt de zi, la distan sau cu frecven redus).
Art.20.
(1) Proba de evaluare a cunotinelor fundamentale i de specialitate trebuie s stabileasc nivelul
cunotinelor dobndite de absolveni n timpul studiilor i capacitatea acestora de a corela
cunotinele dobndite n cadrul diferitelor discipline fundamentale i de specialitate studiate i de a
utiliza aceste cunotine pentru soluionarea diverselor aplicaii din domeniul specializrii absolvite.
(2) Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate n cadrul examenelor de diplom (pentru
specializrile inginereti) i de licen (pentru specializrile din domeniile: economic, chimie
informatic i tiine administrative) se realizeaz printr-o prob oral n care membrii comisiei
de examen formuleaz 2-3 ntrebri din domeniul cunotinelor fundamentale i 2-3 ntrebri din
domeniul cunotinelor de specialitate.
(3) La specializrile/programele de studii din cadrul nvmntului universitar din domeniile:
matematic, limb i literatur i tiinele educaiei, evaluarea cunotinelor fundamentale i de
specialitate se realizeaz printr-o prob scris.
Art. 21.
Proba de prezentare i de susinere a proiectului de diplom, a lucrrii de licen sau a celei de
disertaie trebuie s permit comisiei de examen evaluarea capacitii absolvenilor de a prelucra i
de a utiliza creativ cunotinele dobndite i informaiile din bibliografia studiat, pentru rezolvarea
unei aplicaii, studierea unei teme sau realizarea unui studiu de caz din domeniul specializrii
absolvite, de a justifica i de a susine cu argumente logice, fundamentate tiinific, soluiile propuse
sau concluziile formulate n lucrarea elaborat.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

14/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Art. 22.
(1) Proiectul de diplom, lucrarea de licen sau cea de disertaie a oricrui absolvent trebuie s fie
nsoit de propunerea de calificativ acordat de conductorul proiectului/lucrrii conform
formularului din Anexa 6. Calificativele pot fi: nesatisfctor / satisfctor / bine / foarte bine
/excelent.
(2) Calificativul nesatisfctor nu permite candidatului s se nscrie la examenul de
absolvire/licen/diplom/disertaie.
Art. 23.
(1) Media unei probe este media aritmetic a notelor acordate de membrii comisiei de examen
calculat cu dou zecimale, fr rotunjire. Notele membrilor comisiei de examen sunt numere
ntregi de la 1 (unu) la 10 (zece).
(2) Media de promovare a unui examen de finalizare a studiilor (absolvire, licen/diplom,
disertaie) trebuie s fie cel puin 6,00 (ase). Dac examenul conine dou probe, media fiecrei
probe trebuie s fie cel puin 5,00 (cinci).
(3) La specializrile la care proba 1 Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate se
susine sub form de lucrare scris, se stabilesc, prin decizia rectorului Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti, la propunerea consiliilor facultilor organizatoare, comisii pentru verificarea i notarea
lucrrilor scrise, alctuite din trei cadre didactice, care trebuie s fie cel puin efi de lucrri/lectori
universitari cu titlul tiinific de doctor. Fiecare dintre aceste comisii i desfoar activitatea sub
coordonarea preedintelui comisiei examenului de licen la specializarea la care se susine proba
scris.
(4) Fiecare lucrare scris va fi verificat i notat de cte doi membri ai acestei comisii, nota final
fiind media aritmetic a celor dou note acordate; dac cele dou note acordate unei lucrri difer cu
mai mult de un punct, lucrarea se recorecteaz de ctre un al treilea membru al comisiei, n prezena
preedintelui comisiei de examen, nota acordat de acesta fiind nota final la susinerea probei.
(5) La specializrile la care proba 1 Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate are
loc odat cu prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire sau a proiectului de diplom, prin
rspunsuri orale la ntrebrile formulate de membrii comisiei de examen, notarea absolvenilor se
face pe baza rspunsurilor date la aceste ntrebri. Preedintele comisiei de examen i fiecare
membru al acesteia acord o not pentru rspunsurile date de fiecare absolvent, nota final la
susinerea probei fiind media aritmetic, fr rotunjire, a acestor note. n situaia n care
conductorul tiinific al lucrrii/proiectului este membru al comisiei, acesta nu va adresa
ntrebri, dar va acorda note.
(6) Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate este promovat, dac nota final la
susinerea probei este cel puin 5,00 (cinci).
(7) La specializrile la care proba de evaluare a cunotinelor fundamentale i de specialitate se
susine sub form de lucrare scris, promovarea acestei probe (obinerea cel puin a notei 5,00)
condiioneaz admiterea la susinerea probei 2.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

15/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Art. 24.
(1) Eventualele contestaii privind rezultatele unei probe scrise se depun la secretariatul facultii
unde s-a desfurat proba respectiv, n termen de 24 de ore de la comunicarea/afiarea rezultatelor
acesteia i se rezolv n termen de 24 de ore de la expirarea termenului de depunere de ctre
Comisia de analiz a contestaiilor, numit, pentru fiecare facultate organizatoare, de ctre Rectorul
universitii i avizat de ctre Senatul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti.
(2) Contestaiile se rezolv exclusiv la nivelul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti, instituia
organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, deciziile comisiilor de analiz i de soluionare
a contestaiilor fiind definitive.
(3) La probele orale nu se admit contestaii.
Art. 25.
(1) Proba 2 - de prezentare i susinere a proiectului de diplom, lucrrii de licen sau a celei
de disertaie (dup caz) se desfoar n prezena, n acelai loc i n acelai moment, a comisiei de
examen i a examinatului.
(2) Susinerea are loc n edin public, la care pot participa conductorii tiinifici, alte cadre
didactice, studeni sau absolveni, reprezentanii unor organizaii economice etc. Proba const n
prezentarea de ctre fiecare absolvent a lucrrii elaborate, adresarea de ntrebri de ctre
preedintele i membrii comisiei de examen i formularea de rspunsuri de ctre absolvent, astfel
nct s fie ndeplinite criteriile de evaluare precizate la Art. 21.
(3) Notarea fiecrui absolvent la aceast prob se face lund n considerare: nota acordat de
preedintele comisiei de examen i notele acordate de ctre fiecare membru al comisiei de examen.
n situaia n care conductorul tiinific al lucrrii/proiectului este membru al comisiei,
acesta nu va adresa ntrebri referitoare la lucrare/proiect, dar va acorda note.
(4) Proba Prezentarea i susinerea lucrrii de absolvire, a proiectului de diplom sau a
lucrrii de licen este promovat, dac nota final la aceast prob este cel puin 5,00 (cinci).
(5) Proba Prezentarea i susinerea disertaiei, proba unic a examenului de disertaie, este
promovat dac nota final la aceast prob este cel puin 6,00 (ase).
(6) n timpul susinerii proiectului de diplom / lucrrii de licen sau disertaie n sal trebuie s se
afle minimum 2 persoane n cazul unei comisii formate din 3 cadre didactice, respectiv 3 persoane
n cazul unei comisii formate din 4 sau 5 cadre didactice (fr a considera secretarul).
(7) Deliberarea comisiilor cu privire la stabilirea rezultatelor examenelor de finalizare a studiilor nu
este public.
Art. 26.
(1) Cataloagele cuprinznd rezultatele examenului de finalizare a studiilor (absolvire,
licen/diplom, disertaie) sunt formulare codificate (Anexele 1, 2 i 8) i vor conine urmtoarele
date:
- denumirea instituiei de nvmnt superior;
- denumirea facultii;
- denumirea domeniului i a specializrii;
- forma de nvmnt;
- durata studiilor;
- sesiunea (luna i anul);
- data/perioada de desfurare a examenului de diplom / licen / disertaie (zi/zile, lun i an);
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

16/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

- numele i prenumele absolventului, cu iniiala tatlui (a mamei, n lipsa tatlui);


- notele la probele susinute, precum i media final (completate de mn i folosind numai
cifre);
- numrul de credite acumulate la fiecare prob susinut (completat de mn i folosind numai
cifre);
- rezultatul examenului (Admis/Respins), completat de mn;
(2) n catalog, pe fiecare pagin se va specifica componena comisiei numite prin decizia rectorului
(conform aprobrii Senatului).
(3) Fiecare membru al comisiei va semna, sub supravegherea preedintelui acesteia, fiecare pagin a
catalogului de examen n dreptul numelui su tiprit n clar i va rspunde de toate notele nscrise n
catalog.
(4) Fiecare conductor al lucrrii de diplom / licen / disertaie va semna obligatoriu n coloana
catalogului unde este scris numele su, corespunztor studentului / studenilor coordonat /
coordonai.
(5) Catalogul de examen va fi semnat i tampilat pe fiecare pagin de ctre decanul facultii
organizatoare, naintea desfurrii examenului.
(6) n cazul n care examenul de finalizare a studiilor are loc n afara Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti, comisia care se va deplasa va fi numit de ctre Senatul Universitii Petrol-Gaze din
Ploieti pentru absolvenii proprii i pentru specializarea respectiv.
(7) Absolvenii vor fi nscrii n catalogul de examen n ordine alfabetic.
Art. 27.
Se interzice cu desvrire operarea oricror modificri n cataloagele de examen completate.
Art. 28.
(1) Rezultatele examenului de finalizare a studiilor se comunic absolvenilor la sfritul
fiecrei zile de examen, iar rezultatul final al examenului (Admis/Respins) se afieaz la avizierul
facultii organizatoare i se public pe pagina web a acesteia, n termen de cel mult 48 de ore de la
data ncheierii examenului.
(2) Secretarul comisiei de examen va depune la secretariatul facultii n termen de 24 de ore de la
data ultimei probe, catalogul completat i semnat de toi membrii comisiei, precum i lucrrile scrise
aferente probei 1 (unde este cazul).
Art. 29.
(1) La promovarea examenului de finalizare a studiilor sunt acumulate integral punctele de credit
alocate pentru acest examen n planul de nvmnt al specializrii absolvite.
(2) Candidaii care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat la Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieti pot repeta examenul ntr-o sesiune ulterioar organizat de aceast
universitate, cu plata taxei precizate la Art. 15, alin. (2), lit. f.
(3) Dac proba 1 Evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate, susinut sub form
de lucrare scris, a fost promovat ntr-o sesiune organizat la Universitatea Petrol-Gaze din
Ploieti, rezultatul acesteia este recunoscut la repetarea examenului de finalizare a studiilor ntr-o
sesiune ulterioar, organizat la aceast universitate.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

17/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Art. 30.
(1) Probele de susinere a lucrrilor/proiectelor din cadrul examenelor de finalizare a studiilor se
pot desfura ntre orele 800-2100, la date i n sli care vor fi anunate prin afiare la avizier i
postare pe pagina web a facultii organizatoare cu cel puin 24 ore naintea desfurrii acestora.
(2) Programarea studenilor pentru susinerea proiectului de diplom, lucrrii de licen sau
disertaie, precum i evaluarea cunotinelor fundamentale i de specialitate va avea n vedere
alocarea pentru fiecare candidat a unui interval de timp de 15-20 minute pentru prezentare i
rspunsuri la ntrebri, astfel:
Nr. Tipul probei
Modalitatea
Programare
crt.
de examinare (studeni / or)
1. Proba 1 - Evaluarea cunotinelor fundamentale i
de specialitate
Proba 2 - Susinerea proiectului de diplom sau
lucrrii de licen
Oral
3
2. Proba 2 - Susinerea proiectului de diplom sau
lucrrii de licen
3. Susinerea lucrrii de disertaie
(3) Modificarea slii de susinere se poate realiza numai cu aprobarea decanului facultii
organizatoare i notificarea secretariatului universitii. Modificarea va fi anunat la avizierul
facultii i prin postarea pe pagina web a acesteia cu cel puin 24 de ore naintea desfurrii
probei.
(4) Controlul activitii comisiilor de licen/diplom/disertaie poate fi realizat de ctre conducerea
universitii (rector, prorectori) i/sau a facultii organizatoare (decan, prodecani).
Capitolul 7 ELIBERAREA ADEVERINELOR I A DIPLOMELOR
Art. 31.
(1) n termen de 24 de ore de la ncheierea examenelor de finalizare a studiilor, secretarii comisiilor
vor depune cataloagele cu rezultatele examenelor la secretariatele facultilor organizatoare.
(2) n termen de 10 zile de la ncheierea examenelor de finalizare a studiilor, facultile
organizatoare vor depune la Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti copii dup
cataloagele originale vizate de ctre decanul facultii, cu rezultatele obinute de absolveni la
examenul de finalizare a studiilor, urmnd ca dosarele absolvenilor s fie predate la Secretarul ef
al Universitii ealonat, pe baz de proces verbal, n termen de 10 luni de la ncheierea examenelor
de finalizare a studiilor.
(3) Secretarul ef al Universitii Petrol-Gaze din Ploieti va transmite, la solicitare, aceste rezultate
Ministerul Educaiei i Cercetrii tiinifice.
(4) Absolvenilor de nvmnt superior care au promovat examenul de finalizare a studiilor
la/organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti li se elibereaz adeverine de ctre facultatea
organizatoare a examenului de finalizare a studiilor, avnd valabilitate 12 luni de la data
emiterii/pn la eliberarea diplomelor.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

18/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(5) Adeverina de absolvire, care confer titularului aceleai drepturi ca i diploma, va conine
funciile, numele i semnturile persoanelor responsabile (Rector, Decan, Secretar ef universitate,
Secretar facultate) mpreun cu informaii referitoare la:
a) domeniul de studii universitare;
b) programul de studii/specializarea;
c) perioada de studii;
d) media examenului de finalizare a studiilor;
e) statutul de acreditare/autorizare provizorie;
f) forma de nvmnt;
g) limba de predare;
h) locaia geografic;
i) numrul de credite i actul normativ care le stabilete (Hotrre a Guvernului, Ordin al
Ministrului, dup caz).
Art. 32.
(1) Diplomele i certificatele absolvenilor nvmntului superior care au promovat examenul de
finalizare a studiilor organizat de Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti se elibereaz de ctre
aceasta dup 12 luni de la data examenului. Documentele de absolvire (diplome sau certificate) pot
fi eliberate la cerere i n regim de urgen, n termen de 15 zile lucrtoare, cu achitarea taxei
aferente.
(2) Absolvenilor care nu au promovat examenul de finalizare a studiilor organizat de Universitatea
Petrol-Gaze din Ploieti li se elibereaz, la cerere, un certificat de studii universitare, care cuprinde
informaiile prevzute la Art. 32 alin.(5), cu excepia lit. d), care se va nlocui cu mediile de
promovare a anilor de studii.
(3) n caz de pierdere sau de distrugere, eliberarea unei noi diplome sau adeverine urmeaz
procedurile legale privind eliberarea duplicatelor actelor de studii.
(4) Rectorul Universitii Petrol-Gaze din Ploieti poate anula, cu aprobarea Senatului universitar,
un examen de finalizare a studiilor, un certificat sau o diplom de studii, atunci cnd se dovedete
c s-a obinut prin mijloace frauduloase, prin nclcarea Codului de etic i deontologie universitar
sau a prezentului regulament.
Capitolul 8. FORMULAREA I TRANSMITEREA TEMELOR
LUCRRILOR/PROIECTELOR PENTRU EXAMENELE DE FINALIZARE
A STUDIILOR DIN ANUL UNIVERSITAR 2015-2016
Art. 33.
(1) Conducerile facultilor vor transmite departamentelor ai cror membri desfoar activiti
didactice la specializrile coordonate de ctre respectivele faculti numrul de lucrri/proiecte
care trebuie conduse n anul universitar 2015-2016.
(2) Termenul de transmitere a acestor solicitri este 19.06.2015.
Art. 34.
(1) Consiliile departamentelor vor repartiza membrilor acestora numrul de teme care urmeaz a fi
ndrumate i vor transmite facultilor numrul de teme repartizate pe cadru didactic, pn la data de
26.06.2015.
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

19/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

(2) Lucrrile de absolvire, proiectele de diplom i lucrrile de licen pot fi coordonate tiinific de
profesori universitari, de confereniari universitari, de efi de lucrri/lectori universitari i asisteni
universitari (cu titlul de doctor).
(3) Lucrrile de disertaie pot fi coordonate tiinific de profesori universitari, de confereniari
universitari i de efi de lucrri/lectori universitari care au titlul de doctor.
(4) Doctoranzii cu frecven aflai n stagiul de cercetare pot coordona lucrri de licen/proiecte de
diplom supervizai de ctre conductorul tiinific al programului de doctorat.
(5) Pot coordona lucrri/proiecte i cadrele didactice asociate n condiiile Art. 34 alin (2) i (3).
(6) Numrul maxim de teme pentru lucrri de licen/ disertaie care pot fi ndrumate de un cadru
didactic este de 20. Acest numr poate fi suplimentat cu maximum 10 lucrri provenite de la cadre
didactice care au contractul de munc suspendat sau ncetat.
(7) Numrul maxim de teme pentru proiecte de diplom / lucrri disertaie care pot fi coordonate
de un cadru didactic este de 10/5. Acest numr poate fi suplimentat cu maximum 5 lucrri provenite
de la cadre didactice care au contractul de munc suspendat sau ncetat.
(8) Numrul maxim de lucrri la care se refer alinatele (6) i (7) nu include lucrrile realizate de
absolvenii seriilor anterioare, nesusinute din diverse motive.
Art. 35.
(1) Temele propuse de cadrele didactice coordonatoare vor fi aprobate n departamente 25.09.2015.
(2) Dup aprobare temele, stabilite pe specializri, vor fi afiate la avizierele facultilor i postate
pe paginile web ale acestora.
Art. 36.
(1) Studenii vor depune opiuni de teme vizate de cadrul didactic ndrumtor la secretariatele
departamentelor de care aparin conductorii pn la data 30.10.2015, ntocmind cereri conform
Anexei 3.
(2) Conducerile facultilor, ale departamentelor i cadrele didactice coordonatoare vor aduce la
cunotina studenilor toate cerinele calitative (originalitate, form de prezentare, coninut, volum
etc.) i termenele de elaborare i de predare pentru aceste lucrri, fiind completat formularul din
Anexa 5.
(3) n situaii justificate conductorii tiinifici pot propune modificri ale denumirilor temelor pn
la data de 13.11.2015.
(4) n intervalul 16.11.2015-27.11.2015 se aprob la nivelul consiliilor departamentelor listele
definitive ale temelor.
(5) Conducerile facultilor vor lua msurile care se impun, astfel nct la data de 11.12.2015 toi
studenii din anii terminali s aib repartizate teme pentru proiectele de diplom i lucrrile de
licen/masterat.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

20/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Capitolul 9 DISPOZIII FINALE


Art. 37.
(1) Anexele 1...12 fac parte din prezentul Regulament i vor fi codificate n mod corespunztor de
ctre Serviciul Managementul Calitii.
(2) Toate anexele vor fi ncrcate n seciunea Intranet a paginii web a Universitii dup cum
urmeaz: Anexele 1, 2 i 8 n seciunea Decanate, iar Anexele 3 .. 12 n seciunea Departamente.
(3) Anexele 3 ... 7 vor fi ncrcate, n format DOC, i pe paginile Web ale fiecrei faculti.
Art. 38.
Pentru absolvenii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti susinerea examenului de licen/diplom
sau disertaie este gratuit o singur dat, n primii doi ani de la absolvire.
Art. 39.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploieti i instituiile de nvmnt superior n care se desfoar
examenele de finalizare a studiilor organizate de aceast universitate vor furniza din timp
candidailor toate informaiile privind organizarea i desfurarea acestor examene i le vor face
cunoscut prezenta metodologie prin afiare i, eventual, prin alte mijloace: brouri, pliante tiprite,
pagina web a universitii www.upg-ploiesti.ro etc.
Art. 40.
Rspunderea privind organizarea i desfurarea examenelor de finalizare a studiilor revine
conducerii Universitii Petrol-Gaze din Ploieti, conducerii facultii organizatoare i comisiilor de
examen, care trebuie s aplice ntocmai toate prevederile prezentului regulament.
Art. 41.
Nerespectarea prevederilor prezentului regulament i a reglementrilor legale pe baza crora a fost
ntocmit, de ctre persoanele implicate n organizarea i desfurarea examenelor de finalizare a
studiilor constituie abatere disciplinar.

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

21/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 1
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIESTI
FACULTATEA: ...............................................................
DOMENIUL: ...................................................................
SPECIALIZAREA LICEN: ..........................................
CURSURI DE ZI / FR / ID ............
DURATA STUDIILOR: .................

SESIUNEA: ..
DATA/PERIOADA:..
PAGINA __ din __

CATALOG
cu
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICEN/DIPLOM

Nr.
crt.

Numele i
prenumele
absolventului

Titlul lucrrii/proiectului de
licen

DECAN (Gr. did., nume, prenume, semntura i tampila)


Prof. dr.
.

F 239.12/Ed.1

Conductorul
lucrrii/proiectului
(nume, prenume i
semntura)

Cunotine
Prezentare i
generale
susinere
(fundamentale) lucrare/proiect
i de specialitate
de licen
Nr.
Nr.
Not
Not
credite
credite

COMISIA (Grad didactic, nume, prenume i semntura)


PREEDINTE:
MEMBRI:
Prof. dr.
Conf. dr.
..
Conf. dr.
Conf. dr.
Conf. dr.
SECRETAR:
Lector dr.
Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

Medie
final
examen
de
licen

Rezultatul
Nr.
examenului
credite
Admis/
Respins

...

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

22/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 2
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA: ...............................................................
DOMENIUL: ...................................................................
SPECIALIZAREA: ..........................................
CURSURI DE ZI / FR / ID ............
DURATA STUDIILOR: .................

SESIUNEA: ..
DATA/PERIOADA:..
PAGINA __22 din __

CATALOG
cu
REZULTATELE EXAMENULUI DE DISERTAIE

Nr.
crt.

Numele i prenumele
absolventului

DECAN (Gr. did., nume, prenume, semntura i tampila)


Prof. dr.
.

F 239.12/Ed.1

Titlul lucrrii de disertaie

Conductorul
lucrrii de
disertaie (nume,
prenume i
semntura)

COMISIA (Grad didactic, nume, prenume i semntura)


PREEDINTE:
MEMBRI:
Prof. dr.
Conf. dr.
..
Conf. dr.
Conf. dr.
Conf. dr.
SECRETAR:
Lector dr.

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

Prezentare i
susinere lucrare
de disertaie
Nr.
Not
credite

Rezultatul
examenului
Admis/
Respins

...

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

23/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 3
Aprobat,
Loc de practic.
ConsultantDepartament
Semntur conductor proiect de diplom / lucrarea de licen / disertaie ..
Data
Tema a fost avizat n edina Departamentului__________________________________________
din data de
Director de departament,

Domnule/Doamn Director,
Subsemnatul(a) ___________________________________________ student() n anul ____,
Facultatea _______________________________________________________________________,
specializarea_____________________________________________________________________,
cursuri de (ZI / FR / ID) ______, v rog s-mi aprobai tema proiectului de diplom / lucrrii de
licen / disertaie _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
care va fi care va fi susinut() n sesiunea ________________ anul ________, avnd drept
conductor tiinific pe _________________________________________________________ de la
Departamentul ___________________________________________________________________.
Data
.

Student()
(semntura)
..

Domnului/Doamnei Director al Departamentului ________________________________________


_______________________________________________________________________________,
Facultatea _______________________________________________________________________,
Universitatea PetrolGaze din Ploieti

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

24/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 4

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE


UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA ...............................................................
DEPARTAMENTUL .
SPECIALIZAREA .
CURSURI DE (ZI / FR / ID)

Vizat
Facultatea ................
(semntura i tampila)

Aprobat,
Director de departament,
(grad didactic, numele, prenumele i
semntura)

PROIECT DE DIPLOM / LUCRARE DE LICEN SAU DISERTAIE

TEMA: .......................................................................................................

Conductor tiinific:
(grad didactic, numele, prenumele i
semntura)
Absolvent:
(numele, prenumele i semntura)

PLOIETI
2014
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

25/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 5
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA ..........................................................
DEPARTAMENTUL
SPECIALIZAREA .
CURSURI DE (ZI / FR / ID)
Aprobat,
Director de departament,
.

Declar pe propria rspundere c voi elabora


personal proiectul de diplom / lucrarea de licen
/ disertaie i nu voi folosi alte materiale
documentare n afara celor prezentate la capitolul
Bibliografie.
Semntur student():

DATELE INIALE PENTRU PROIECTUL DE DIPLOM / LUCRARE LICEN /


LUCRARE DISERTAIE
Proiectul a fost dat studentului/studentei:
1) Tema proiectului / lucrrii
2) Data eliberrii temei:
3) Tema a fost primit pentru ndeplinire la data:
4) Termenul pentru predarea proiectului/ lucrrii:
5) Elementele iniiale pentru proiect / lucrare:

6) Enumerarea problemelor care vor fi dezvoltate:

7) Enumerarea materialului grafic (acolo unde este cazul):

8) Consultaii pentru proiect / lucrare, cu indicarea prilor din proiect care necesit consultarea:
Conductor tiinific:

Student()

Semntura:

Semntura:

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

26/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 6
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA ..........................................................
DOMENIUL: ..
SPECIALIZAREA .
CURSURI DE (ZI / FR / ID)

APRECIERE
privind activitatea absolventului:
n elaborarea proiectului de diplom / lucrrii de licen / disertaie cu tema:

Nr.
crt.
1.
2.

CRITERIUL DE APRECIERE

CALIFICATIV

Documentare, prelucrarea informaiilor din bibliografie


Colaborarea ritmic i eficient cu conductorul temei proiectului de
diploma /lucrrii de licen
3. Corectitudinea calculelor, programelor, schemelor, desenelor,
diagramelor i graficelor
4. Cercetare teoretic, experimental i realizare practic
5. Elemente de originalitate (dezvoltri teoretice sau aplicaii noi ale
unor teorii existente, produse informatice noi sau adaptate, utile n
aplicaiile inginereti)
6. Capacitate de sintez i abiliti de studiu individual
CALIFICATIV FINAL
Calificativele pot fi: nesatisfctor / satisfctor / bine / foarte bine / excelent.
Comentarii privind calitatea proiectului / lucrrii:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data:
Conductor tiinific
(gradul didactic, nume, prenume i semntura)

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

27/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 6
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA DE LITERE I TIINE
DEPARTAMENTUL DE FILOLOGIE
SPECIALIZAREA .
CURSURI DE (ZI / FR / ID)
APRECIERE
privind activitatea absolventului:
n elaborarea lucrrii de licen / disertaie cu tema:

Nr.
crt.
1.
2.

CRITERIUL DE APRECIERE

4.

Adecvarea coninutului lucrrii la tema propus


Cunoaterea i folosirea adecvat a conceptelor i a terminologiei
corespunztoare
Documentarea bibliografic (relevana surselor, utilizarea adecvat i
eficient a acestora etc.)
Modul de structurare a lucrrii pe capitole

5.

Capacitatea de argumentare

6.

Coerena discursului, claritatea stilului

7.
8.

Respectarea regulilor de tehnoredactare (note de subsol, trimiteri


bibliografice, bibliografie etc.)
Corectitudine lexico-gramatical

9.

Gradul de originalitate

3.

CALIFICATIV

CALIFICATIV FINAL
Calificativele pot fi: nesatisfctor / satisfctor / bine / foarte bine / excelent.
Comentarii privind calitatea lucrrii:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Data:
Conductor tiinific
(gradul didactic, nume, prenume i semntura)

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

28/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 7
UNIVERSITATEA PETROL GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA: ..........................................................
DOMENIUL: ..
SPECIALIZAREA .
CURSURI DE (ZI / FR / ID) ..

De acord,
Decan

Domnule/Doamn Decan,
Subsemnatul(a) ________________________________________________ absolvent() al/a
Facultii _____________________________________________________, promoia ________,
v rog s-mi aprobai nscrierea la examenul de diplom / licen / disertaie din
sesiunea_____________________.
Declar pe propria rspundere urmtoarele:
- documentele depuse n dosar sunt autentice;
-

am elaborat personal proiectul de diplom/lucrarea de licen/disertaie cu respectarea


prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor i drepturile conexe, astfel cum a fost
modificat ulterior, i nu am folosit alte materiale documentare n afara celor prezentate la
capitolul Bibliografie;

varianta electronic de pe CD-ROM a proiectului de diplom/lucrrii de licen/disertaie


include coninutul proiectului/lucrrii n format PDF neprotejat (care s permit accesarea
textului) i nescanat.
Data
___________________

Absolvent,
(nume, prenume, semntura)
_______________________

Domnului/Doamnei Decan al Facultii _______________________________________________,


Universitatea PetrolGaze din Ploieti.
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

29/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 8
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA:
DOMENIUL:
SPECIALIZAREA LICEN:
CURSURI DE ZI / FR / ID :
DURATA STUDIILOR: 3 ANI

INSTITUIA ABSOLVIT:
FACULTATEA ABSOLVIT:
DOMENIUL ABSOLVIT:
SPECIALIZAREA ABSOLVIT:
CURSURI DE ZI / FR / ID ABSOLVITE:
DURATA STUDIILOR ABSOLVITE: 3 ANI

SESIUNEA:
..
DATA/PERIOADA:
..............

PAGINA __ din __

Nr.
crt.

Numele i
prenumele
absolventului

CATALOG
cu
REZULTATELE EXAMENULUI DE LICEN
Cunotine
Prezentare i
generale
susinere
Conductorul
Titlul lucrrii/proiectului de
lucrrii/proiectului (fundamentale) lucrare/proiect
de licen
licen
(nume, prenume i i de specialitate
semntura)
Nr.
Nr.
Not
Not
credite
credite

DECAN (Gr. did., nume, prenume, semntura i tampila)


FACULTATE ORGANIZATOARE
Prof. dr.
.
DECAN (Gr. did., nume, prenume, semntura i tampila)
FACULTATE ABSOLVIT
Prof. dr.
.

F 239.12/Ed.1

COMISIA (Grad didactic, nume, prenume i semntura)


PREEDINTE:
MEMBRI:
Prof. dr.
Conf. dr.
..
Conf. dr.
Conf. dr.
Conf. dr.
SECRETAR:
Lector dr.

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

Medie
final
examen
de
licen

Rezultatul
Nr.
examenului
credite
Admis/
Respins

...

Cod document
R 09

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Pag./Total pag.
Data

30/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 9
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA: ...........................................................
DOMENIUL: ..............................................................
SPECIALIZAREA DE LICEN: .............................
CURSURI DE ZI / ID:

De acord,
Decan Facultate organizatoare

INSTITUIA ABSOLVIT: ...............................................................


FACULTATEA ABSOLVIT: ..........................................................
DOMENIUL ABSOLVIT: ..................................................................
SPECIALIZAREA ABSOLVIT: .....................................................
CURSURI DE ZI / ID ABSOLVITE: .

De acord,
Decan Facultate absolvit

Domnule/Doamn Decan,
Subsemnatul(a) ________________________________________________ absolvent() al/a
Instituiei _______________________________________________________________________,
Facultii _____________________________________________________, promoia ________,
v rog s-mi aprobai nscrierea la examenul de licen din sesiunea_____________________.
Declar pe propria rspundere urmtoarele:
- documentele depuse n dosar sunt autentice;
- am elaborat personal lucrarea de licen cu respectarea prevederilor Legii nr.8/1996 privind
dreptul de autor i drepturile conexe, astfel cum a fost modificat ulterior, i nu am folosit
alte materiale documentare n afara celor prezentate la capitolul Bibliografie;
- varianta electronic de pe CD-ROM a lucrrii de licen include coninutul lucrrii n format
PDF neprotejat (care s permit accesarea textului) i nescanat.

Data
___________________

Absolvent(),
(nume, prenume, semntura)
________________________

Domnului/Doamnei Decan al Facultii absolvite _______________________________________,


Instituia absolvit ________________________________________________________________.
Domnului/Doamnei Decan al Facultii organizatoare ____________________________________,
Universitatea PetrolGaze din Ploieti.
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

31/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 10

MINISTERUL EDUCAIEI I CERCETRII TIINIFICE


UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA: ...........................................................
DEPARTAMENTUL: ...................................................
SPECIALIZAREA DE LICEN: .............................
CURSURI DE ZI / ID:

Vizat,
Facultatea absolvit ................
(semntura i tampila)

INSTITUIA ABSOLVIT: ...............................................................


FACULTATEA ABSOLVIT: ..........................................................
DEPARTAMENTUL: ..................................................................
SPECIALIZAREA ABSOLVIT: .....................................................
CURSURI DE ZI / ID ABSOLVITE: .

Aprobat,
Director de departament,
(grad didactic, numele, prenumele i
semntura)

LUCRARE DE LICEN

TEMA: .......................................................................................................

Conductor tiinific:
(grad didactic, numele, prenumele i
semntura)
Absolvent:
(numele, prenumele i semntura)

(LOCALITATEA)
2014

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

32/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 11
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA: ...........................................................
DEPARTAMENTUL: ...................................................
SPECIALIZAREA DE LICEN: .............................
CURSURI DE ZI / ID:

Aprobat,
Director de departament,
.

INSTITUIA ABSOLVIT: ...............................................................


FACULTATEA ABSOLVIT: ..........................................................
DEPARTAMENTUL: ..................................................................
SPECIALIZAREA ABSOLVIT: .....................................................
CURSURI DE ZI / ID ABSOLVITE: .

Declar pe propria rspundere c voi elabora


personal proiectul de diplom i nu voi folosi alte
materiale documentare n afara celor prezentate la
capitolul Bibliografie.
Semntur student():

DATELE INIALE PENTRU LUCRAREA DE LICEN


Proiectul a fost dat studentului/studentei:
1) Tema lucrrii
2) Data eliberrii temei:
3) Tema a fost primit pentru ndeplinire la data:
4) Termenul pentru predarea lucrrii:
5) Elementele iniiale pentru lucrare:
6) Enumerarea problemelor care vor fi dezvoltate:

7) Enumerarea materialului grafic (acolo unde este cazul):


8) Consultaii pentru lucrare, cu indicarea prilor din proiect care necesit
consultarea:
Conductor tiinific:

Student()

Semntura:

Semntura:

F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

REGULAMENTUL PRIVIND ORGANIZAREA


I DESFURAREA EXAMENELOR DE LICEN,
DIPLOM I DISERTAIE LA UNIVERSITATEA
PETROL-GAZE DIN PLOIETI, AFERENT ANULUI
UNIVERSITAR 2014-2015

Cod document
R 09
Pag./Total pag.
Data

33/33
26.03.2015

Ediie/Revizie

4/ 0 1 2 3 4 5

Anexa 12
UNIVERSITATEA PETROL - GAZE DIN PLOIETI
FACULTATEA: ...........................................................
DEPARTAMENTUL: ...................................................
SPECIALIZAREA DE LICEN: .............................
CURSURI DE ZI / ID:

INSTITUIA ABSOLVIT: ...............................................................


FACULTATEA ABSOLVIT: ..........................................................
DEPARTAMENTUL: ..................................................................
SPECIALIZAREA ABSOLVIT: .....................................................
CURSURI DE ZI / ID ABSOLVITE: .

APRECIERE
privind activitatea absolventului:
n elaborarea lucrrii de licen cu tema:

Nr.
CRITERIUL DE APRECIERE
crt.
1. Documentare, prelucrarea informaiilor din bibliografie
2. Colaborarea ritmic i eficient cu conductorul temei
lucrrii de licen
3. Corectitudinea calculelor, programelor, schemelor,
desenelor, diagramelor i graficelor
4. Cercetare teoretic, experimental i realizare practic
5. Elemente de originalitate (dezvoltri teoretice sau aplicaii
noi ale unor teorii existente, produse informatice noi sau
adaptate, utile n aplicaiile inginereti)
6. Capacitate de sintez i abiliti de studiu individual
CALIFICATIV FINAL

CALIFICATIV

Calificativele pot fi: nesatisfctor / satisfctor / bine / foarte bine / excelent.

Comentarii privind calitatea lucrrii:


____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Data:
Conductor tiinific
(gradul didactic, nume, prenume i
semntura)
F 239.12/Ed.1

Fiier SMQ/ REGULAMENTE UPG

IT&C
Department

Digitally signed by IT&C Department


DN: cn=IT&C Department, o=IT&C
Department, ou=PG University of Ploiest,
email=dtic@upg-ploiesti.ro, c=RO
Date: 2015.04.08 10:40:21 +03'00'