Sunteți pe pagina 1din 91

REGULI

I.

CONTROLUL INTERN

II.

PROCEDURI DE VANZARI

III.

PROCEDURI DE CUMPARARI

IV.

DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI

V.

PROCEDURI DE TREZORERIE

VI.

PROCEDURI RESURSE UMANE

VII.

PROCEDURI DE GESTIUNE A IMOBILIZARILOR

VIII.

PROCEDURI DE LEASING

IX.

PROCEDURI DE GESTIUNE A STOCURILOR

X.
XI.

PROCEDURI DE INVENTARIERE
PROCEDURI DE RASPUNDERE MATERIALA

XII.

PROCEDURI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIE

XIII.

SISTEMUL DE TRATARE A INFORMATIEI

XIV.

PROCEDURI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR

XV.

FORMAT DE RAPORTARE FINANCIARA

XVI.

ANEXE

I. CONTROLUL INTERN

A. PROCEDURILE CONTROLULUI INTERN


CONTROLUL - analiza permanenta sau periodica a unei activitati-urmareste
mersul ei pentru a lua masuri de imbunatatire. El poate fi:
CONTROLUL INTERN - realizat de proprii angajai ai societetii/grupului
CONTROLUL EXTERN - executat de persoane sau organisme din afara
unitatii.
Prin PROCEDURILE CONTROLULUI INTERN urmrim aciunile si
demersurile care se executa in mod necesar si obligatoriu, intr-un cadru
organizatoric ierahizat, pentru realizarea unui obiectiv.
PROCEDURIE CONTROLUI INTERN snt folositoare:
- celor care in contabilitatea - pentru a stabili ce trebuie sa fac
- celor care organizeaz si coordoneaz activitatea - pentru a ti care este
succesiunea fireasca a operaiilor si pentru a verifica informatia contabila
- celor care controleaz - pentru a urmai zonele de risc
DESCRIEREA PROCEDURILOR asigura ca obiectivele urmrite vor avea
in vedere:
- daca exista o separare suficienta a funciilor
- daca toate operaiunile snt consemnate
- daca toate documentele snt nregistrate in contabilitate
- daca exista vizele necesare
- daca se certifica realitatea
- daca se fac evalurile conform reglementarilor
- daca se stabilesc preturile si conturile corect
- daca snt respectate condiiile de evitare a riscurilor
- daca este asigurata protecia, paza, intretinerea
- daca se fac analize intre previzionat si realizat
- daca arhivarea este pstrata conform reglementarilor
- daca se executa corect
- daca operaiunile de calcul snt verificate
- daca se respecta legislaia pentru reglementrile specifice
- daca se verifica si se analizeaz balanele sintetice si analitice
Este obligatoriu CONTROLUL FINANCIAR PREVENTIV (CFP). Se
stabilete prin decizie conform ANEXA 1 la prezentele proceduri.
Operaiunile si documentele care se supun CFP snt prezentate in ANEXA 2
si se actulizeaza ori de cate ori este nevoie.
B. REGULI SI METODE UTILIZATE

Prin CONTROLUL PROCEDURILOR se executa:


- teste de conformitate - se verifica prin sondaj respectarea procedurilor
- analiza documentelor elaborate cu ocazia controalelor precedente
- analiza modificrilor ca urmare a dinamicii legislaiei
Prin CONTROLUL CONTURILOR SI SUPERVIZARE se urmresc
cerinele de calitate impuse de standardele internaionale:
- exhausivitate - toate operaiile snt nregistrate
- realitate - operaiile nregistrate snt reale si privesc societatea
- veridicitatea - evaluarea, nregistrarea si prezentarea corecta
II. PROCEDURI DE VANZARI
A. DESCRIEREA PROCEDURILOR DE GESTIUNE A CLIENTILOR
1. Pocedura comenzilor
Analiza clienilor, stabilirea strategiei de acoperire a pieei si ncheierea
contractelor de vnzare - cumprare intra in atribuia Directorului
Comercial, a Directorului de Vnzri sau Clientela - dup caz
Preturile din oferte / contracte se vor viza obligatoriu de Directorul
Financiar
Acetia organizeaz activitatea de vnzare (produse / servicii), avnd in
vedere:
In cazul serviciilor:
- la ncheierea contractelor cu clienii, se asigura ca termenele de ncasare nu
snt ulterioare termenelor de plata la furnizori
- urmresc nceperea lucrrilor pentru fiecare client, respectarea termenelor
de execuie si dispoziia de facturare conform contractelor
- organizeaz ntlniri cu angajaii din subordine pentru urmrirea serviciilor
executate si nefacturate
In cazul vnzrilor de produse
- desemneaz persoanele care primesc comenzile (telefonic, fax sau scris) si
le nregistreaz in Registrul Comenzilor
- organizeaz activitatea de desfacere ncepnd cu dispoziia de livrare,
pregtirea livrrilor, stabilirea scadentei de livrri
2. Procedura de livrri
In cazul serviciilor se urmareste respectarea termenelor de execuie

Se nregistreaz in documentele magaziei (in cazul bunurilor) si se


expediaz documentele la contabilitate. Documentele snt: avizul de
expediie, factura care se snt ntocmite de gestionar respectiv de facturist.
Se ntocmesc in trei exemplare: originalul la client, o copie la contabilitate
si o copie la gestiune. Scderea din gestiune se face pe baza Avizului de
Expediie
Se analizeaz comenzile neonorate si soluionarea lor. Agentul de vnzri
raporteaz directorului
3. Procedura de facturare
Se intocmeste Avizul de Erxpeditie pentru valorile materiale destinate
vnzrii, trimise pentru prelucrare la teri in custodie sau pstrare. Este
ntocmit de persoanele autorizate sa dispun livrarea si circula la magazie
- pentru eliberarea produselor si nscrierea in fisa de magazie, la
compartimentul desfacere - pentru nregistrarea cantitatilor livrate si
ntocmirea facturii, la compartimentul contabil - ataat la factura
Se intocmeste Factura ca document de decontare a serviciilor executate
si a produselor livrate ca document justificativ de nregistrare in
contabilitate. Circula la persoanele desemnate sa urmreasc ncasrile si
situaia clienilor
Se intocmeste Chitana Fiscala pentru serviciile sau bunurile pentru
care furnizorul nu este obligat sa emit factura fiscala
In cazul serviciilor prestate pe baza unor contracte ncheiate si exprimate
in valuta, se va ntocmi Factura Proforma in valuta, urmnd ca in
momentul ncasrii sa fie emisa factura fiscala in lei
4. Procedura retur / refuz
Se analizeaz daca snt respectate clauzele contractuale
Se emite factura in rou pentru regularizarea livrrilor si a plailor in
funcie de realizarea clauzelor contractuale, dup caz
Se actualizeaz fisa analitica a clientului
5. Procedura reduceri, remize, discount-uri
Agentul de vnzri / account-ul va propune si Directorul de Vnzri /
Clientela va aproba emiterea facturii rectificative pentru discount-ul
negociat
6. nregistrarea in contabilitate si tinerea jurnalului de vnzri
Sumele primite in avans - conform contractelor in derulare - se
nregistreaz distinct in contul 419 respectiv contul 418 - daca plata s-a
efectuat pe baza facturii proforma, sau in contul 411 daca s-a emis factura
fiscala pana la finele lunii in care se inregistreza ncasarea

Creanele in devize se nregistreaz in lei la cursul de schimb in vigoare la


data efecturii operaiilor. Diferenele de curs valutar, intre data
nregistrrii si data ncasrii, se nregistreaz ca venituri sau cheltuieli
financiare. Aceasta nregistrare nu este valabila in cazul exprimrii in lei a
sumelor in valuta nscrise in facturile proforma - in cazul in care diferena
dintre cursul de nregistrare a facturii proforma si cursul din ziua ncasrii,
afecteaz conturile de venituri din exploatare cu TVA-ul aferent
Se actualizeaz creanele in valuta la sfarsitul exerciiului prin contul 476
pentru diferena nefavorabila si prin contul 477 pentru diferenele
favorabile (invers)
Contabilitatea clienilor (ca si in cazul celorlate creane ), se tine pe
categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica.
7. Procedura de ncasare
ncasarea c / valorii serviciilor / produselor va fi urmrita de cel care
dispune executarea serviciilor sau livrarea bunurilor in cadrul
Departamentului Vnzri - Clientela si de Departamentul Financiar
8.

Procedura de determinare a clienilor ru platnici


Se analizeaz cauzele neachitarii sumelor datorate
Se verifica clauzele contractuale
Se verifica sumele ncasate comparativ cu cele facturate
Se declanseaza procedura de recuperare a sumelor datorate

9.
Procedura de punere in ntrziere si urmrire a litigiilor si
constituirea provizioanelor
Se urmareste recuperarea sumelor datorate, respectarea prioritatilor legale
si nregistrarea intampinarilor in cazul unor dezacorduri
Se constituie provizioane in funcie de rezultatele lichidrii
Se trec pe cheltuieli sumele care nu mai pot fi recuperate, conform unei
hotrrii judecatoresti
Se actualizeaz sumele de TVA colectata in funcie de rezultatele
lichidrii
B. REGULI SI METODE UTILIZATE
1. Cu ocazia livrrilor se verifica:
- daca produsele / serviciile comandate corespund cu cele livrate si daca se
respecta clauzele contractuale

- daca documentele de prestare a serviciilor sau de livrare au semnaturile


stabilite pentru avizare, completare si daca snt completate cu toate clauzele
convenite cu privire la forma si perioada de plata
- daca la acceptarea unei comenzi se verifica situaia clientului, datoriile
neachitate si dac se primesc semnaturile necesare in cazurile speciale ntlnite
(Directorul Financiar, Directorul Executiv)
- daca se practica costurile, comisioanele, discount-urile corecte la data
efecturii serviciului si bazate pe deviz estimativ
2. Cu ocazia ncasrilor se verifica:
- daca ncasrile se fac la termenele stabilite si daca se declanseaza
demersurile necesare pentru recuperarea restantelor
- se confrunta sumele ncasate (din extras de cont, ordin de plata, chitana) cu
cele datorate (existente in evidentele de livrare)
- daca se comunica serviciului clientela / vnzri sumele datorate de clieni, in
vederea contactrii lor
3. Pentru sumele in valuta se verifica:
- corectitudinea conversiilor in lei si modul de preluare in Registrul Jurnal in
funcie de diferenele de curs, de livrare si ncasare
4. Pentru clienii inceri se verifica:
- modul de constituire si utilizare a provizioanelor
- procedurile declanate pentru recuperarea datoriilor
- daca pagubele snt corect contabilizate si daca s-au luat masuri pentru
evitarea lor
C. DOCUMENTE UTILIZATE
1. Contract de vnzare - cumprare
2. Devize de execuie
3. Oferta de produse
4. Factura

5. Chitana fiscala
6. Jurnalul pentru vnzri
7. Scadenar de ncasare
8. Registrul comenzilor

III. PROCEDURI DE CUMPARARI


A.
DESCRIEREA PROCEDURILOR
FURNIZORILOR

DE

GESTIUNE

1. Procedura comenzilor
Contractarea de prestri servicii si achiziiile se fac NUMAI pe baza
Ordinului de Achiziie (OA) ntocmit de fiecare persoana responsabila
cu achiziia bunului sau serviciului respectiv. OA este semnat de persoana
care l intocmeste, vizat de eful de departament si - obligatoriu - aprobat

de Directorul Financiar Directorul Executiv. In vederea aprobrii lui, in


OA se vor specifica condiiile de livrare - recepie, a termenelor,
modalitatilor si formelor de plata si se vor anexa in copie contractul de
achiziie / leasing / prestri servicii, comanda, factura proforma, factura
fiscala. OA se intocmeste pentru TOATE tipurile de achiziii si cheltuieli
(de la achiziii de servicii / bunuri la cheltuieli curente), indiferent de
modalitatea de plata. OA se intocmeste in doua (2) exemplare si circula: la
departamentul care beneficiaz de servicii / produse si un exemplar la
contabilitate - la documentul care atesta plata, etc.
Formatul OA este anexa la prezentele proceduri - ANEXA3
Nu se admite achiziia de bunuri / servicii ale cror caracteristici depasesc
metodele de utilizare
Directorul Departamentului Comercial va include obligatoriu in fisa
postului pentru fiecare persoana din subordine (care se ocupa de derularea
contractelor), sarcini cu privire la respectarea concordantei intre
documente, astfel:
- OA - daca este corespunztor cluzelor de livrare (pre, cantitate,
termene, etc.)
- Factura - daca este corespunztoare Notei de Recepie si OA
- Nota de Recepie - daca este corespunztoare cu OA
2. Procedura de recepie
Se verifica bunurile sau serviciile achiziionate prin ntocmirea Notei de
recepie (in cazul bunurilor). Nota de receptiese intocmeste in doua
exemplare - unul la contabilitate si unul la gestiune - de ctre persoana
care rspunde de gestionarea bunurilor
Se confirma primirea bunurilor / serviciilor conform modalitatilor
stabilite, prin nscrierea pe factura a meniunii Bun de plata si vizarea
documentelor factura sau factura proforma de ctre persoana responsabila
cu achiziia bunului / serviciului respectiv (persoana care intocmeste OA),
dup ce au fost verificate datele din Nota de recepie sau Comanda(in
cazul serviciilor ), cu cu factura primita de la furnizor
3. Procedura de nregistrare in magazie (in cazul bunurilor)
nregistrarea in magazie se va face pe baza Notei de recepie la care se
anexeaz Avizul de Expediie
4. Procedura retur /refuz
Dup recepia bunurilor / serviciilor achiziionate prin compararea cu cele
comandate / contractate, se solicita factura fiscala in rou pentru retur /
refuz
5. Procedura reducerilor, remizelor, discount-uri

Se verifica facturarea bunurilor / serviciilor achiziionate si acordarea


reducerilor / discount-urilor conform condiiilor contractuale
Persoana care rspunde de verificarea facturilor primite (in conformitate
cu Nota de recepie sau OA) pentru bunuri / servicii, este cea care
intocmeste OA
6. nregistrarea in contabilitate si tinerea jurnalului de cumprri
Sumele achitate in avans - conform contractelor in derulare - se
nregistreaz distinct in contul 409 respectiv contul 408 - daca plata s-a
efectuat pe baza facturii proforma sau in contul 401 daca s-a obinut
factura fiscala pana la finele lunii in care se nregistreaz plata
Datoriile in devize se nregistreaz in lei la cursul de schimb in vigoare la
efecturii operaiilor. Diferenele de curs valutar, intre data nregistrrii
datoriilor si data pltii, se nregistreaz ca venituri sau cheltuieli
financiare. Aceasta nregistrare nu este valabila in cazul exprimrii in lei a
sumelor in valuta nscrise in facturile proforma - situaie in care diferena
dintre cursul de nregistrare a facturii proforma si cursul din ziua pltii,
afecteaz conturile de venituri din exploatare si TVA - ul aferent
Se actualizeaz datoriile in valuta la sfarsitul exerciiului prin contul 476
pentru diferena nefavorabila (cursul valutei la sfarsitul anului este mai
mare dect cursul de la data contactrii / cumprrii)si prin contul 477
pentru diferenele favorabile (invers)
Contabilitatea furnizorilor (ca si in cazul celorlate datorii), se tine pe
categorii, precum si pe fiecare persoana fizica sau juridica
7. Procedura de plata
Plata se va efectua NUMAI pe baza OA la care se anexeaz copii ale
documentelor suport(facturi fiscale sau proforma - dup caz , - devize
estimative, contracte, convenii civile, etc.)
8. Procedura scadenarului de aprovizionat
(ntocmirea situaiei necesarului de aprovizionat pe surse, atenionarea
furnizorilor restanieri)
Se stabilesc termenele de aprovizionare si se urmareste derularea
contractelor. Directorul Executiv va desemna persoana / persoanele
responsabile, in funcie de specificul activitatii
9. Procedura de punere in ntrziere si urmrirea litigiilor
Se stabilete scadenarul de plai
Se declanseaza procedurile de recuperare a inarzierilor ivite in
aprovizionare
Se ntocmesc siruatii referitoare la derularea contractelor in vederea
solutionarii litigiilor mpreuna cu Departamentul Juridic

Rspund persoanele desemnate cu aprovizionarea

B. REGULI SI METODE UTILIZATE


1. La recepia bunurilor sau a lucrrilor - se analizeaz daca:
- s-au respectat clauzele contractului de achiziie
- sumele si cantitatile nscrise in factura (corelate cu Nota de recepie,
Avizul de expediie, Declaraia vamala, etc.) s-au preluat corect in
gestiune si in evidenta contabila
2. La urmrirea derulrii contractelor:
- daca suma pltita corespunde cu cea datorata
- daca s-au operat corect in contabilitate veniturile sau cheltuielile datorate
cursului valutar
- daca s-a soluionat returul mrfurilor necomandate, cnd exista clauze de
retur
3. In cazul nerespectarii cluzelor contractuale:
- se analizeaz in ce constau si se stabilete modul lor de soluionare
- se verifica cum s-au nregistrat solutionarile litigiilor si riscurile posibile
(provizioane)
4. La sfarsitul exerciiului:
- se verifica modul de nregistrare la cursul de nchidere al datoriilor in valuta
- se analizeaz respectarea separrii exerciiilor pentru facturile nesosite inca
- se stabilete situaia datoriilor pe furnizori
C. DOCUMENTE UTILIZATE
1. Ordinul de achiziie
2. Comanda
3. Factura
4. Chitana fiscala
5. Avizul de expediie
6. Declaratia vamala

7. Jurnalul pentru cumprri


8. Contract de vnzare - cumprare
9. Contract de prestri servicii
10. Contract de finanare
11. Contract de leasing
12. Contract de construcii
IV. DECONTARI IN CADRUL GRUPULUI
Se folosete contul 451 - Decontri in cadrul grupului, analitic 4511
Din pune de vedere al funciei contabile, este un cont bifunctional:
- prezint sold debitor, cnd acesta reprezint creane si in acest caz devine
cont de activ
- prezint sold creditor, cnd acesta reprezint obligaii, datorii, caz in care
devine cont de pasiv
In cadrul fiecrei unitati se deschid analitice distincte, pentru celelalte
unitatii ale grupului, cu care s-au efectuat decontri
Operaiuni ce se pot nregistra in acest cont
a.
acordarea de mprumuturi intre unitatile grupului: mprumuttor A
mprumuttor B
A
B
Lei
- acordare mprumut
4511B = 5121
5121 = 4511A
- restituire mprumut
5121 = 5411B
4511A = 5121
A
B
Valuta
- acordare mprumut
4511B = 5124
5124 = 4511A
- restituire, cnd rezulta
5124 = %
% = 5124
difererenta favorabila
4511B
4511A
de curs valutar la A
765
665
A
B
- restituire, cnd rezulta
% = 4511B
4511 = %
diferena nefavorabila
5124
5124
de curs valutar la A
665
765

b. virarea dividendelor cuvenite A, dintr-o operaiune de participaie, cnd B


tine evidenta contabila a participaiilor, nu se face decont justificativ,
calculeaz si repartizeaz profitul rezultat din operaiune
A
B
5121 = 4511B
129 = 457
4511B = 761
457 = 4511A
4511A = 5121
c. transferarea unor debite
461

A
=

4511B

B
4511 = 461

Operaiunile de decontri in cadrul grupului, au loc in baza contractelor


ncheiate
In cazul in care se folosete numerarul, nregistrrile se fac prin contul
Casa in locul contului Conturi la banci
2. Procedura de ncasare (lei si valuta)
In contul curent:
Se depun ncasrile in numerar care depasesc plafonul de casa 20.000.000
lei, in ziua imediat urmtoare ncasrii
Se inregistreza sumele ncasate de la clienti pe baza ordinelor de plata,
cecurilor si efectelor de comer ajunse la scadenta
Se nregistreaz sumele provenite din mprumuturi
Se alimenteaz contul curent cu sumele transferate din alt cont curent al
aceluiai titular
Se nregistreaz sumele necuvenite, se verifica si se anuna banca pentru
clarificarea lor
Se remit documentele justificative ale ncasrilor in valuta
Se ncaseaz excedentul de casa in valuta
In casierie:
Se nregistreaz aportul in numerar la capital, in cazul vrsrii lui in
casierie
Se nregistreaz contravaloarea serviciilor / bunurilor ncasate numerar
Se ncaseaz sume datorate de debitori
Se ncaseaz sume neutilizate din avansuri de trezorerie in lei si valuta
Se ncaseaz imputaii sau propriri
Se nregistreaz ridicarea de numerar de la banca
Se ridica valuta din contul curent

3. Procedura de plata (lei si valuta)


Prin contul curent:
Se pltesc obligaiile ctre funizori
Se achita impozitele si taxele ctre bugetul statului sau fondurile speciale
Se ridica numerar pentru plata salariilor si a altor drepturi de personal
Se ridica numerar pentru cheltuieli curente pltite cu numerar in limita a
30.000.000 lei
Se alimenteaz alte conturi ale aceluiai titular
Se achita dobnzile si comisioanele bancare
Se deschide acreditiv sau alte forme de plata convenite cu furnizorii
Se depune Declaraia de plata a valutei la extern pentru serviciile /
produsele datorate la extern
Se retrage numerar pentru deplasri in strintate
Se nregistreaz dobnzile in valuta primite sau pltite
Din casierie:
Se pltesc salariile si alte depuneri de personal
Se pltesc unele servicii in numerar ctre furnizori
Se pltesc avansurile spre decontare ( achiziii de consumabile, ordin de
deplasare) - in limita a 5.000.000 lei
Se pltesc numerar unele prestri de servicii sau avansuri - in limita a
2.500.000 lei pe ordin de achiziie (sume mari, in mod excepional cu
aprobarea expusa Directorului Financiar)
Se depune numerar la banca
Se pltesc avansuri de deplasare in stainatate
4. Procedura de nregistrare a operaiunilor prin casa
Operatuinile de ncasri / plti in numerar se efectueaz de persoane
specializate
Casierul semneaz toate documentele de ncasare / plata si registrele de
casa
Contabilul ef
semneaz registrele de casa pentru verificarea
documentelor
5. Procedura de soluionare a documentelor refuzate la plata
Se verifica detaliile bancare de pe documentele primare sau prin fax direct de la partener
Se instiinteaza banca despre modificrile aprute
Se ataseaza documentele suplimentare cerute de banca / se urmareste
efectuarea pltii

Toate operaiunile de mai sus snt soluionate prin prevederile


Regulamentului BNR 10/96

6. nregistrarea in contabilitate si tinerea jurnalelor de casa si banca


Contabilul nregistreaz zilnic toate operaiunile in lei si in devize
efectuate prin casa si banca
nregistrarea se face pe baza registrelor de casa ntocmite zilnic de casier
si pe baza extraselor de cont ridicate de acesta si predate contabilului
Contabilul urmareste corectitudinea sumelor nscrise in Registrul de casa,
le confrunta cu documentele justificative ataate (suma, destinaia acesteia
conform OA,existenta OA si semntura casierului pe chitane, dispoziii
de plata / ncasare
Contabilul semneaz pentru verificare fiecare fila a Registrului de casa
Contabilul verifica sumele din Extrasul de cont si sesizeaz diferenele
fata de documentele justificative anexate la extras
Contabilul urmareste concordanta soldurilor finale din Registrul de casa si
din Extrasul de cont curent cu soldurile finale din contabilitate
7. Procedura urmririi - ncasrii si plaii
Se intocmeste situatia debitelor si creantelor in functie de vechime,
conform modelului anexat
Situatia se intocmeste la fiecare sfarsit de luna de ctre Contabilul ef si
se prezint Directorului Financiar
Se trimite Extras de cont pentru teri si se solicita confirmare de solduri
partenerilor
Se iau masuri pentru ncasarea sumelor datorate de teri si se prezint
Directorului Executiv situaia rezolvrii lor
Se solicita sprijinul Departamentului Juridic pentru extinderea masurilor
de recuperare a sumelor
8. Procedura de gestionare a documentelor cu regim special
Documentele cu regim special se nregistreaz in contul 604 Cheltuieli
materiale nestocate , se opereaz in fisa documentelor cu regim special si
se pstreaz in condiii de securitate in Serviciul Financiar
Casierul le pstreaz mpreuna cu valorile banesti si le elibereaz pe baza
se semntura pe fisa documentelor cu regim special, gestionarilor sau
persoanelor desemnate sa le completeze
Eliberarea lor se face pe msura terminrii setului (carnetului) de
documente
9. Procedura de acordare a avansului spre decontare

Avansurile spre decontare se elibereaz NUMAI pe baza Ordinului de


Achiziie OA ntocmit de persoanele care efectueaz deplasarea - in
cazul deplasrilor - si de ctre Administrator pentru cheltuielile curente, in
limita a 2.500.000 lei
Avansurile pentru deplasri in strintate se elibereaz pe baza
Referatului de deplasare semnat de Directorul General / Executiv si de
Direcorul Financiar
In momentul aprobrii OA, Directorul Financiar va verifica daca suma
solicitata si destinaia acestuia este prevzuta in buget
Decontul, justificativ al cheltuielilor se depune spre aprobare IMEDIAT la
ntoarcerea din deplasare, iar plata sumelor reprezentnd avans neutilizat
avans neutilizat sau diferene de primit, se va face in 24 de ore de
aprobare
Decontul justificativ al cheltuielilor din deplasri in strintate va avea
ataat - pe lng documentele justificative - chitane de schimb valutar
10. Procedura de conversie lei in devize si invers
Se depune ordinul de cumprare valuta si documentarea necesarului de
valuta si precizarea condiiilor de achiziie (la termen, cu precizarea limitei
de schimb etc.)
Se depune ordinul de vnzare de valuta cu stabilirea condiiilor de
vnzare (termen, cota minima de schimb etc.)
11. Procedura de gestionare a valutei
Sumele in valuta snt evideniate distinct in Registre de casa Extrasele de
banca in devize, pe fiecare valuta in parte
Sumele din casierie care depasesc 500 USD - sau echivalentul in alte
valute - snt depuse in banca
Avansurile in valuta pentru deplasare in strintate se pltesc pe baza OA
Sumele in valuta snt ncasate si pltite pe baza Dispoziiilor de ncasare
/ plata ctre casierie
12. Analiza rezultatelor controalelor inopinate la casierie
Directorul Financiar, mpreuna cu Contabilul ef, vor efectua controale
inopinate la casierie, cel puin odat pe luna
Se intocmeste Procesul Verbal de control al casieriei in care se
consemneaz soldul faptic si documentele operate, precum si plusurile sau
minusurile constatate
Se cere Nota explicativa casierului cu privire la plusurile si minusurile
constatate

13. Procedura solutionarii diferendelor extrasului de la banca cu


evidenta contabila
Casierul preda zilnic contabilului extrasul de cont si sesizeaz eventualele
diferene de sume dintre acesta si Registrul numerelor de ordine al
documentelor de plata
Contabilul verifica ncasrile si platule cu situaia contabila a datoriilor si
creanelor si sesizeaz diferenele, Contabilului ef / Directorului
Financiar
Se instiinteaza Banca, Clienii si Furnizorii despre eventualele diferene si
se cere confirmarea - clarificarea lor / se solicita toate documentele
justificative aferente extrasului
B. REGULI SI METODE UTILIZATE
1. Respectarea regulamentului intern si al disciplinei financiare prin:
- Respectarea dispoziiilor Directorului Financiar desemnat sa:
- aprobe platile
- autorizeze ridicarea documentelor si a numerarului de la banca
- Stabilirea prin fisa postului a obligaiilor care revin persoanelor desemnate;
- sa lucreze cu numerar
- sa avizeze platile
- Controlul respectrii disciplinei financiare
- Stabilirea precisa a condiiilor de efectuare a plailor in numerar
- Executarea controalelor inopinate la casierie si confruntarea scriptic cu
faptele
- Verificarea documentelor de ncasare / plata, urmrindu-se
- existenta semnelor de avizare si concordanta sumelor ncasate /
pltite cu cele nscrise in documentele justificative
- existenta tampilei sau a explicaiilor privind modul de stingere
a obilgatiilor
- Instruirea persoanelor implicate in activitatile de trezorerie
- Actualizarea si semnarea de luare la cunostiinta a modificrilor
regulamentului de ordine interna
- Stabilirea de ctre conducere a msurilor de securitate in depozitarea si
manipularea numerarului si a altor valori
2. Verificarea realitii si evalurii corecte prin:
- Analiza facturilor emise si a documentelor de ncasat pe clieni, a sumelor de
ncasat si a sumelor ncasate
- Compararea sumelor depuse / ridicate in numerar nregistrate in Registrul de
casa cu sumele nscrise in Exrasele de banca
- Punctarea operaiunilor din jurnalele de vnzri si cumprri cuevidenta
plailor si a ncasrilor din registre, respectiv balane analitice

- Analiza de ctre Contabilul ef a veniturilor si cheltuielilor cu vnzrile si


platule efectuate
- Controlul calculelor din documentele justificative ale plailor
- Analiza de ctre Directorul Financiar a oportunitatii si mrimii cheltuielilor
justificative
- Verificarea daca avansurile pltite furnizorilor snt decontate (regularizate)la
plata finala
- Verificarea nregistrrii corecte in lei a operaiunilor in valuta, inclusiv a
documentelor justificative a operaiunilor si corectitudinii lor
- Restituirea formularelor DPVE anulate de banca
C. DOCUMENTE UTILIZATE
Specifice trezoreriei prin banca:
- Toate documentele tipizate
Specifice trezoreriei prin casa:
1. Chitana pentru operaii in lei si in valuta (tipizat publicat sau bancar)
2. Chitana fiscala
3. Dispoziia de plata-ncasare ctre casierie
4. mputernicire (procura)
5. Decont de cheltuieli
6. Registrul de casa in lei si valuta
VI. PROCEDURI RESURSE UMANE
A. DESCRIEREA PROCEDURILOR DE GESTIUNE A RESURSELOR
UMANE
1. Procedura de recrutare de personal
Se determina necesarul de cadre de vrste, studii, specializri (calificri),
experiena
Se analizeaz posibilitatea recalificrii personalului existent
Se definete politica de cadre, modul de angajare
Se stabilesc procedurile de testare si selecionare
Se negociaz condiiile de ncadrare
Se stabilesc clauzele de desfacere a contractului de munca, clauze privind
regimul decontrii cheltuielilor de delegare - detaare, indemnizaii, prime
Se ncheie contractul de munca si se nscrie la Camera de Munca
Se executa instructajul de protecie a muncii

Se stabilete fisa postului - vezi ANEXA 4


(In ANEXA 5 snt prezentate Fise de post pentru departamentul financiar contabil
2.
Procedura desfacere a contractului de munca (disponibilizri,
lichidri)
Se stabilesc cauzele de desfacere a contractului de de munca
Se analizeaz cazurile de indisciplina
Se analizeaz angajaii cu rezultate nesatisfascatoare
Se analizeaz plafonul de restructurare a activitatii si se stabilesc posturile
disponibile
Se inmaneaza preavizele si se pltesc
Se urmresc ncasarea debitelor pentru salariaii crora li s-au desfcut
contractele de munca
Se analizeaz cererile de transfer, se recupereaz debitele si se aproba
transferul
Se completeaz fisa de lichidare
Se completeaz carnetul de munca, se vizeaz la Camera de Munca si se
elibereaz
3. Procedura de desfasurare a activitatii curente
Se organizeaz activitatea de coordonare si control, prin proceduri interne
si fise de post
Se evidentiaza timpul lucrat
Se controleaz ndeplinirea sarcinilor
4. Procedura de stabilire a salariului
Se evidentiaza rezultatele muncii de ctre eful de departament si se
determina drepturile de remunerare de ctre Directorul Financiar
Se acualizeaza normele si tarifele de munca
efii de departamente ntocmesc Referate prin care propun salariile
subordonailor
Directorul Financiar compara nivelul salariilor propuse cu cel al salariilor
bugetate
Departamentul Financiar intocmeste statele de plata pe baza referatelor
aprobate de Directorul Financiar si Directorul Executiv
Aprobarea statelor in vederea pltii salariilor, se fac numai dup analiza
indicatorilor financiari ai societatii
5. Procedura de aprobare a primelor

Se analizeaz rezultatele activitatii si se propun prime de merit


(propunerea o face eful de Departament)
Se verifica posibilitatea acordrii acestora in funcie de bugetul estimat
(Directorul Financiar si Directorul Executiv)
Se acorda prime cu ocazia Srbtorilor legale daca snt prevzute in
buget
6. Procedura de utilizare a colaboratorilor externi
ncadrarea in munca prin convenie civila se face:
- pentru ndeplinirea unor activitati cu o durata de cel mult 60 de zile
- pentru desfasurarea unor activitati cu caracter permanent care nu
depasesc, in medie, 3 ore pe zi, in raport cu programul lunar de
lucru
de 170 de ore
Persoanele care presteaz servicii in baza unor convenii civile nu
beneficiaz de drepturi de asigurri sociale si nici de cele prevzute de
legislaia privind protecia omerilor
Unitatea care ncadreaz personal in baza unor convenii civile nu
datoreaz contribuia pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului
de omaj
7. nregistrarea in contabilitate
Angajatorii snt obligai sa depun la Departamentul Personal Central al
Media Pro Group - respectiv d-na Stefania Eftimie - toate acele privind
ncheierea, executarea, modificarea si ncetarea contractelor de munca si a
conveniilor civile in termen de 5 (cinci) zile de la emiterea acestora (sub
msura sanciunii disciplinare )
Pana la data de15 a fiecrei luni se va trimite, de asemenea,
Departamentului Personal MPG, o copie a statelor de salarii pe luna
anterioara
8. Procedura de detaare /delegare
Persoanele care pleac in delegaii vor avea ordinul de deplasare ntocmit
de departamentul financiar, cu suma primita ca avans de deplasare nscrisa
pe acesta
Ordinul de deplasare va fi napoiat la departamentul contabilitate odat cu
decontarea cheltuielilor si va avea stampila unitatii la care s-a efectuat
deplasarea
9. Procedura de determinare a salariilor si completarea statului de
plata
efii de Departamente /Secii ntocmesc fisa de prezenta

Pe baza acesteia Departamentul Financiar intocmeste Statele de Plata,


determinnd sumele cuvenite
10. Procedura de verificare si aprobare a statelor
Statele de plata se ntocmesc in cadrul Departamentului Financiar pe baza
Referatelor aprobate
Directorul Financiar verifica Statele de plata (sume cuvenite / angajat) si
Directorul Executiv aproba
11. Procedura de plata
Platile cuvenite salariailor se fac de doua ori pe luna, pe baza Statelor de
plata aprobate
Zilele in care se efectueaz platile snt stabilita de Comitetul de
Conducere, la date fixe
Sumele solicitate ca avans in afara acestor date se elibereaz pe baza de
referat semnat de Directorul Financiar
Platile drepturilor salariale se fac pe baza Dispoziiilor de plata pentru
fiecare individ in parte
Scderea din casierie a sumelor datorate personalului se face numai pe
msura pltii efective si nu pe baza Statului de Plata
12. Procedura de asigurare a numerarului
Directorul Financiar dispune ridicarea de numerar pentru plata salariilor la
nivelul sumelor totale nscrise in Statele de Avans / Lichidare
Sumele cuvenite angajailor se pltesc naintea plailor ctre furnizori sau
a altor obigatii
13. Procedura de gestiune a salariilor neridicate
Drepturile de personal neridicate in termen de 3(trei) zile se nregistreaz
in cont distinct , pe persoane
14. Procedura de verificare si plata a reinerilor
Reinerile din salariile personalului pentru cumprri cu plata in rate,
chirii sau alte obligaii datorate terilor de ctre salariai (propriri, pensii
alimentare etc.) se efectueaz in baza unor titluri executorii sau ca urmare
a unor relaii contractuale
15.
Procedura de aprobare - justificare cursuri, cheltuieli pentru
pregtire profesionala
Se definesc criteriile de selectare a angajailor trrimisi la pregtire /
instruire
Se stabilesc formele si condiiile de pregtire

Se selecteaz cursanii
Se urmareste desfasurarea programului de pregatire si se verifica
rezultatele
16. Procedura de deinere si actualizare a dosarelor individuale
Se completeaz fisa salariatului care conine date eseniale din Curriculum
Vitae - dup modelul anexat
Se completeaz fisa postului pentru fiecare salariat - dup modelul anexat
Se completeaz Carnetul de Munca

B. REGULI SI METODE UTILIZATE


1. La angajare sau promovare se verifica:
- Daca documentele snt semnate de persoanele desemnate spre avizare:
- eful de Departament si Directorul Financiar pentru referatul de
angajare
- Directorul Executiv - pentru contractul de Munca / Colaborare
- Daca sumele stabilite in Contractul de Munca / Colaborare snt aceleai cu
cele din cartea de munca si statul de salarii
- Daca in urma modificrii salariului (prin promovare, retrogradare sau
renegociere se tine cont la completarea Statului si daca modificrile snt
consemnate corect si la timp in Carnetul de Munca
2. La completarea Statalor de salarii si la plata salariilor se verifica :
- Daca reinerile snt corect calculate
- Daca s-au fcut actualizrile cotelor de impozitare in funcie de modificrile
survenite ; daca aceste modificri snt aplicate la timp
- Daca certificatele medicale snt corect ntocmite si vizate
- Daca suma calculata a concediului medical este corect determinata in
funcie de durata concediului si de ncadrarea sa; daca sumele suportate de
unitate si asigurrile sociale snt corect stabilite
- Daca suma calculata aferenta concediului de odihna este corect determinata
in funcie de durata concediului si a salariului cuvenit
- Daca la lichidare toate sumele acordate ca avans snt nscrise pe stat
- Daca persoanele dup stat snt angajai / colaboratori ai unitatii
- Daca statele snt semnate de persoana care le intocmeste si de cea care la
avizeaz
- Daca fondul de salarii (brut) determinat corespunde cu suma asupra careia
se determina obligaiile unitatii ctre asigurrile sociale si fondul de omaj

- Daca pentru salariile neridicate se intocmeste borderou si se nregistreaz


corespunztor
- Daca exista o evidenta un istoric al drepturilor neridicate
- Daca obligaiile reinute ctre stat si teri snt virate cu aceeai valoare (se
confruta ordinele de plata si extrasul de cont bancar cu centralizatorul
reinerilor)
- Daca pentru persoanele scutite de plata impozitului pe salarii se respecta
regelementarile legale
- Daca se respecta masurile de securitate in mnuirea banilor
3. La desfacerea contractelor de munca se verifica:
- Daca s-au respectat regelementarile legale cu privire la desfacerea
contractelor de munca
- Modul de nmnare a preavizelor si mrimea sumelor pltite
- Daca s-au respectat procedura de lichidare a debitelor naintea semnrii foii
de lichidare, carnetul de munca este corect completat, adus la zi si vizat de de
Camera de Munca
- Daca persoanele crora li s-a desfcut contractul de munca mai apar in
statele de salarii, daca s-au luat masuri pentru invalidarea listrii lor
C. DOCUMENTE UTILIZATE
Cerere de angajare
Curriculum Vitae
Diploma de studii
Carnet de munca
Contract individual de munca
Cazier judiciar
Fisa medical
Fisa de personal
Contract de nchiriere
Hotrre cu titlu executoriu de reinere
Contract de vanzare- cumprare cu plata in rate
Condica de prezenta
Certificate medicale / legitimaii de veteran
Ordin de deplasare
Stat de salarii /Lista de avans chenzinal
Lista de indemnizaii pentru concediul de odihna / Lista de concedii medicale
Proces verbal / Referat / Decizie de atestare pe functii- de promovare, de
retrogradare etc.
Cerere de transfer
Hotrre de desfacere a contractului de munca
Preaviz
Proces verbal de constatare si consemnare a accidentelor de munca
Fisa de lichidare

VII. PROCEDURILE DE GESTIUNE A IMOBILIZARILOR


A.
DESCRIEREA PROCEDURILOR DE GESTIUNE
IMOBILIZARILOR CORPORALE SI A IMOBILIZARILOR IN CURS

1. Procedura de achiziie a imobilizrilor corporale


Este considerat mijloc fix obiectul ce se utilizeaz ca atare si indeplineste
cumulativ urmtoarele condiii:
- are o valoare de intrare mai mare de 1.000.000 lei
- are o durata normata de funcionare mai mare de un an
Imobilizrile in curs snt investiii care reprezint totalitatea cheltuielilor
ocazionate de crearea de noi capacitati
Mijloacele fixe pot fi proprii, nchiriate sau dobndite in baza unui
contract de vanzare- cumparare,. in rate sau leasing
Procurarea imobilizrilor corporale se face in conformitate cu bugetul si
strategia de dezvoltare a firmei, conform planului de afaceri, fiind iniiata in funcie de importanta investiiei - de A.G.A., Consiliul de Administraie,
sau Directorul General al firmei
Dup ordonarea investiiei, eful compartimetului care va beneficia de
respectivul mijloc fix va ntocmii Ordin de Achiziie care va fi aprobat
de Directorul General si vizat obligatoriu de Directorul Financiar
Se va efectua prospectarea pieei si analiza ofertelor din punct de vedere
al raportului pre-calitate . Se vor avea in vedere ofertele a minim trei
furnizori, obinute obligatoriu in baza unei Cereri de Oferta adresata prin
fax, sau scrisoare de cu confirmare de primire
Activitatea de prospectare se finalizeaz cu un Contract si/ sau Comanda
cu semntura Directorului General si avizat obligatoriu de Directorul
Financiar
Contractul trebuie sa contina aluzie precise cu privire la calitate., termene
si condiii de livrare, forma si momentul plaii, penalitati,etc
2. Procedura de recepie a bunurilor cumprate
Recepia imobilizrilor corporale se face cu ocazia intrrii in unitate,
instalrii sau punerii in funciune, de ctre o comisie de recepie (numita
pe unitate cu caracter permanent ) din care trebuie sa fac parte
obligatoriu persoana care a ntocmit Ordinul de Achiziie si o persoana din
compartimentul financiar- contabil delegata de Directorul Financiar
Se verifica conformitatea cu datele nscrise in Contract si in Ordinul de
Achizitie precum si cu nscrisurile din documentul insotitor (Aviz de
Expediie si / sau Factura Fiscala)

Rezultatele recepiei se materializeaz in Procesul Verbal de Recepie /


punere in funciune
Intrarea in unitate a mijloacelor fixe proprietate se consemneaz in
Registrul numerelor de inventar, prin atribuirea unui numr de inventar
fiecrui mijloc fix, care se face de regula in ordinea cronologica si pe
categorii de mijloace fixe. Numrul de inventar atribuit se trece pe toate
documentele care privesc mijlocul respectiv, inclusiv imprimarea directa
pe mijlocul fix. Mijloacele fixe nchiriate sau in lesing vor fi nscrise in
liste de inventariere, separat de mijloacele fixe proprii
Mijlocul fix isi pstreaz numrul de inventar att timp cat ramane in
firma. Numrul de inventar nu poate fi atribuit altui mijloc fix, dect la o
noua numerotare a acestora, ocazie cu care va ntocmii un nou Registru
3.
Procedura de recepie a darii in funciune (a mijloacelor care
necesita montaj sau snt construite in unitate )
Obiectele care snt folosite in cadrul unui sistem sau lot, seturile care
formeaz un singur corp care se ncadreaz ca mijloc la valoarea
ntregului set sau lot si nu disparat
Imobilizrile corporale in curs reprezint investiiile neterminate efectuate
in regie proprie sau in antrepriza si se evalueaz la costul de producie,
respectiv la costul de achiziie, reprezentnd preul de deviz al investiiei.
Acestea se trec in categoria mijloacelor fixe dup recepia, darea in
folosina sau punerea in funciune a acestora
4. Procedura de utilizare si micare a mijloacelor fixe
Utilizarea si micarea mijloacelor fixe se consemneaz in Fisa Mijlocului
Fix care se intocmeste pentru fiecare mijloc fix si in care se consemneaz
norma de amortizare legala, valoarea de inventar sau modificarea valorii
de inventar ca urmare a completrii, imbunatatirii, modernizrii sau
reevalurii lor
Micarea mijlocului fix intre doua locuri de folosina ale firmei se
consemneaz in Bonul de Transfer care se pstreaz in cartoteca ataat
Fisei Mijlocului Fix
6. Procedura de scoatere din finctiune /casare
Scoaterea din funciune /casarea se va face la propunerea
compartimentului care care utilizeaz respectivul mijloc fix in cazul
amortizrii integrale sau in mod excepional in cazul declasrii mijlocului
fix in urma analizei unei comisii (care cuprinde in mod obligatoriu un
delegat al Directorului Financiar si efului compartimentului care propune
scoaterea din funciune / casarea)

Rezultatele analizei se vor consemna in procesul verbal de casare /


scoatere din funciune si se va supune aprobrii A.G.A.
7. Procedura de vnzare
Vnzarea de imobilizri este o operaiune cu caracter excepional si
trebuie sa aib aprobarea Consiliului de Administraie
Este de preferat ca aceasta operaie sa se efectueze in urma organizrii
unei licitaii, rezultatele ei fiind consemnate in Factura emisa si in
Procesul Verbal de licitaie.
Este de preferat ca preul de vnzare sa nu fie inferior valorii contabile
ramase a mijlocului fix
8. Procedura de inventariere
Se face cu ocazia fuzionrii sau lichidrii si CEL PUTIN o data pe an se
consemneaz in Lista de inventariere (vezi procedura INVETARIERE

2. Procedura de recepie a bunurilor cumprate


Recepia imobilizrilor corporale se face cu ocazia intrrii in unitate,
instalrii sau punerii in funciune, de ctre o comisie de recepie (numita
pe unitate cu caracter permanent ) din care trebuie sa fac parte
obligatoriu persoana care a ntocmit Ordinul de Achiziie si o persoana din
compartimentul financiar- contabil delegata de Directorul Financiar
Se verifica conformitatea cu datele nscrise in Contract si in Ordinul de
Achiziie precum si cu nscrisurile din documentul insotitor (Aviz de
Expediie si / sau Factura Fiscala)
Rezultatele recepiei se materializeaz in Procesul Verbal de Recepie /
punere in funciune
Intrarea in unitate a mijloacelor fixe proprietate se consemneaz in
Registrul numerelor de inventar, prin atribuirea unui numr de inventar
fiecrui mijloc fix, care se face de regula in ordinea cronologica si pe
categorii de mijloace fixe. Numrul de inventar atribuit se trece pe toate
documentele care privesc mijlocul respectiv, inclusiv imprimarea directa
pe mijlocul fix. Mijloacele fixe nchiriate sau in lesing vor fi nscrise in
liste de inventariere, separat de mijloacele fixe proprii

Mijlocul fix isi pstreaz numarul de inventar att timp cat ramane in
firma. Numrul de inventar nu poate fi atribuit altui mijloc fix, dect la o
noua numerotare a acestora, ocazie cu care va ntocmii un nou Registru
3.
Procedura de recepie a darii in funciune (a mijloacelor care
necesita montaj sau snt construite in unitate )
Obiectele care snt folosite in cadrul unui sistem sau lot, seturile care
formeaz un singur corp care se ncadreaz ca mijloc la valoarea
ntregului set sau lot si nu disparat
Imobilizrile corporale in curs reprezint investiiile neterminate efectuate
in regie proprie sau in antrepriza si se evalueaz la costul de producie,
respectiv la costul de achiziie, reprezentnd preul de deviz al investiiei.
Acestea se trec in categoria mijloacelor fixe dup recepia, darea in
folosina sau punerea in funciune a acestora
4. Procedura de utilizare si micare a mijloacelor fixe
Utilizarea si micarea mijloacelor fixe se consemneaz in Fisa Mijlocului
Fix care se intocmeste pentru fiecare mijloc fix si in care se consemneaz
norma de amortizare legala, valoarea de inventar sau modificarea valorii
de inventar ca urmare a completrii, imbunatatirii, modernizrii sau
reevalurii lor
Micarea mijlocului fix intre doua locuri de folosina ale firmei se
consemneaz in Bonul de Transfer care se pstreaz in cartoteca ataat
Fisei Mijlocului Fix
6. Procedura de scoatere din funciune /casare
Scoaterea din funciune /casarea se va face la propunerea
compartimentului care utilizeaz respectivul mijloc fix in cazul
amortizrii integrale sau in mod excepional in cazul declasrii mijlocului
fix in urma analizei unei comisii (care cuprinde in mod obligatoriu un
delegat al Directorului Financiar si efului compartimentului care propune
scoaterea din funciune / casarea)
Rezultatele analizei se vor consemna in procesul verbal de casare /
scoatere din funciune si se va supune aprobrii A.G.A.
7. Procedura de vnzare
Vnzarea de imobilizri este o operaiune cu caracter excepional si
trebuie sa aib aprobarea Consiliului de Administraie
Este de preferat ca aceasta operaie sa se efectueze in urma organizrii
unei licitaii, rezultatele ei fiind consemnate in Factura emisa si in
Procesul Verbal de licitaie.

Este de preferat ca preul de vnzare sa nu fie inferior valorii contabile


ramase a mijlocului fix
8. Procedura de inventariere
Se face cu ocazia fuzionrii sau lichidrii si CEL PUTIN o data pe an se
consemneaz in Lista de inventariere (vezi procedura INVETARIERE
9. nregistrarea in contablitate
La intrarea in patrimoniu, mijloacele fixe se nregistreaz in contabilitate
la valoarea de intrare care se determina in funcie de modul de
dobndire a mijlocului fix, astfel:
- Costul de achiziie pentru mijloacele fixe procurate cu titlu
oneros si care pot fi puse ca atare in exploatare
- Costul de producie pentru mijloacele fixe produse in cadrul
firmei
- Valoarea de utilitate estimata comparativ cu bunuri similare sau
apropiate pentru mijloace fixe obinute cu titlu gratuit
- Valoarea de aport acceptata de pari si confirmata de Raportul
de Evaluare al unei persoane fizice intrate in patrimoniu cu
ocazia asocierii, fuzionrii, etc.
- Valoarea stabilita in urma reevalurilor administrative in baza
normelor emise de instituiile abilitate ale statului (MEF)
Nu snt considerare mijloace fixe, chiar daca ndeplinesc condiiile cerute,
urmtoarele:
- Motoarele, aparatele si subansamblele destinate nlocuirii celor uzate,
cu ocazia reparaiilor
- Sculele, instrumentele si dispozitivele speciale ce se folosesc la
fabricarea de produse in serie sau la executarea unor comenzi
- Prototipurile care servesc drept model pentru producia in serie
- Echipament de protecie si lucru, imbracaminte speciala
Contabilitatea mijloacelor fixe trebuie organizata astfel nct sa
corespunda urmtoarelor cerine:
- Cunoaterea in orice moment a mijloacelor fixe de care dispune firma
- Cunoaterea in orice moment a locului de folosina a fiecrui mijloc
fix
- Asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe
- Calcularea exacta a amortizrii si includerea acestora in cheltuieli
Amortizarea mijloacelor fixe concesionate, nchiriate sau in locaie de
gestiune intra in sarcina proprietarului de drept al acestora. In cazul acestor
categorii, investiiile efectuate da ctre firma snt considerate mijloace fixe
supuse amortizrii, iar amortizarea este in sarcina si se nregistreaz in
contabilitatea firmei. La expirarea contractului de concesiune, nchiriere
sau locaie de gestiune, valoarea investiiilor executate la mijloacele fixe

luate cu acest titlu, se scade din evidenta firmei si se nregistreaz in


contabilitatea celui cruia i-au fost restituite
In cazul dobndirii prin leasing a mijlocului fix, se aplica procedurile
specifice recomandate pentru leasing
Pentru mijloacele fixe cumprate in baza unor contracte de vnzarecumprare cu plata in rate, dei mijlocul fix se nregistreaz in
contabilitatea firmei, amortizarea se poate calcula asupra valorii achitate.
Aceasta se datoreaz faptului ca regimul amortizrii se supune regimului
juridic al proprietarii (care se transfera treptat pe baza ratelor pltite in
acest caz)
10. Procedura de transfer in magazie a materialelor si piesele rezultate
din casri
Se respecta normele in vigoare privind casarea mijloacelor fixe, dup cum
au fost sau nu complet amortizate
Se respecta procedurile de casare iar subansamblele si materialele
rezultate in urma casrii propriu-zise se preiau in gestiune magaziilor in
conformitate cu cele consemnate in Procesul Verbal de scoatere din
funciune
11. Procedura de amortizare
Amortizarea mijloacelor fixe se face privind prevederile legale, utiliznd
unul din urmtoarele regimuri de amortizare;
- Liniara
- Degresiva AD1 (fara influenta uzurii morale)
- Degresiva AD2 (cu infuenta uzurii morale)
- Accelerata
Competenta de aprobare a utilizrii regimului de amotizare revin adunrii
generale a acionarilor (AGA) care stabilete regimul de amortizare in baza
unei hotariri
Conform principiului permanentei metodelor, regimul de amortizare al
unui mijloc fix nu se va mai schimba pana la amortizarea sa completa
In vederea ajustrii finale a rezultatelor, evidenta tuturor imobilizrilor,
precum si a valorii amortizarii/deprecierii acestora, se tine la cursul istoric,
dup modelul:

Denumire

Nr.

ACHIZITIE

AMORTIZARE

VALOARE

RAMASA
mijloc

Inventar

Data

Curs
USD

fix
1

Valoare
achiziie
Le USD
i
5
6=
5/4

Durata
(ani)
7

Val.
lunara
amortizare
8=5/(7*12)

B.
REGULI SI METODE UTILIZATE
imobilizri:

Numr
luni
9

Val. totala
amortizare
Lei
USD

Lei

USD

10=
8*9

12=
5-10

13=
6-11

11=
10/4

pentru toate catgoriile de

1. Pentru achiziii si evidenta, se verifica si analizeaz:


- Daca imobilizrile snt corect ncadrate pe grupe, subgrupe, clase, subclase
- Daca s-au fcut reevaluri si daca s-au respectat normele legale privind
valoarea reevaluata
- Daca s-au respectat normele legale (si interne de organizare) cu privire la
organizarea licitaiilor, analiza ofertelor, aprobarea si respectarea criteriilor de
selecie
- Daca s-au respectat criteriile de calitate, condiiile de garanie si formele de
plata si avans necesare si uzuale
- Se verifica si se confrunta clauzele din contract cu rezultatele consemnate in
Procesul Verbal de recepie si punere in funciune
- Se verifica documentele de plata (se compara sumele pltite cu cele stabilite
in contract) si se analizeaz semnaturile controlului preventiv
- Daca s-a consemnat recepia in Registrul numerelor de inventar si fisa
milocului fix
- Daca s-a calculat corect norma de amortizare
- Daca valoarea de intrare a mijlocului fix a fost corect determinata si daca se
regaseste in contul aferent din clasa 2 si in balana mijloacelor fixe
- Daca au fost corect modificate sumele utilizate din fondurile de dezvoltare,
amortizare si/sau alte fonduri
2. Pentru casri, se verifica:
- Daca s-au respectat normele in vigoare pentru casarea mijloacelor fixe
- Daca Procesul Verbal de scoatere din funciune analizat, avizat si aprobat
- Daca subansamblele si materialele recuperate au fost preluate in
contabilitate si daca valoarea lor a fost corect determinata
3. Pentru vnzri, se verifica si ananlizeaza:
- Daca s-au efectuat diligentele necesare unei bune vnzri (o analiza serioasa
cu privire la cine a hotrt vnzarea si cine a cumprat)
- Daca suma stabilita in urma vnzrii a fost ncasata si daca a fost corect
consemnata in evidenta contabila (venituri,TVA, modificarea aferenta a
fondului de dezvoltare cu diferena intre valoarea realizata si valoarea rmasa
de amortizat)

4.
Pentru imobilizri date / luate cu chirie, se varifica respectarea
contractului:
Pentru imobilizri luate cu chirie
- Suma chiriei si data ncasrii
- Preluarea veniturilor din chirii corect in contabilitate si afectarea corecta a
exerciiului curent in cazul unei ncasri anticipate
Pentru imobilizri luate cu chirie
- Daca aceste imobilizri snt nscrise in afara bilanului
- Daca cheltuielile cu chiria au fost corect imputate exrcitiului in cazul unei
achitri anticipate
5. Pentru amortizri, se verifica:
- Calculul corect al amortizrii
- Calculul amortizrii si reesalonarii recuperrii noii valori de intrare in cazul
completrilor efectuate la anumite mijloace fixe
6. Pentru imobilizri necorporale (intangibile):
Se vor analiza:
- Necesitatea procurrii imobilizrilor necorporale
- nregistrarea operaiunilor in contabilitate
- Criteriile de evaluare
- Construirea provizioanelor si justificarea lor
- Utilitatea concesiunilor, brevetelor si altor drepturi cu valori similare
- Existenta proteciei legale pentru brevetele si mrcile deinute
- Tipul acestor protecii (nationale/internationale)
Se vor verifica:
- Sumele nregistrate in contabilitate pe baza documentelor justificative
(contracte, facturi, chitane, extrase bancare, etc.)
- ndeplinirea condiiilor de nregistrare ca imobilizri corporale (a
cheltuielilor de constituire, dezvoltare, etc.)
- Modul de calcul al amortizrii: verificarea duratelor de amortizare stabilite
- Listele de inventariere si sumele provizionate
7. Pentru imobilizri financiare:
In cazul creterii imobilizrilor financiare
- Se verifica daca s-au respectat hotrrile AGA cu privire la politica
financiara, procedura de avizare si achiziie, preluarea si constituirea de
garanii
- Se analizeaz respecarea clauzelor din Scrisoarea de intenie sau Ordinul
de cumprare dat societatii de valori mobiliare
- Se confrunta sumele aferente din fisa conturilor implicate
- Se verifica documentele de plata a contravalorii titlurilor achiziionate cu
valoarea titlurilor si cheltuielilor de comision si alte taxe

- Se compara sumele confirmate de beneficiar pentru mprumut sau


capitalizare, cu contractele de mprumut sau capitalizare, cu contractele de
mprumut si sumele nregistrate in contabilitate
In cazul diminurii imobilizrilor financiare
- Se verifica daca s-au respectat hotrrile AGA cu privire la politica
financiara, mai ales in cazul cedrii unor titluri de participare
- Se verifica respectarea condiiilor nscrise in Ordinul de vnzare cu privire
la condiiile vnzrii si a sumei minime de ncasat
- Se verifica ncasarea sumei din vnzarea activelor in extrasul de cont
- Se verifica efectele cedrii activelor (scoaterii din gestiune) cu privire la
veniturile sau cheltuielile excepionale si stingerea provizioanelor daca este
cazul
Pentru imobilizrile financiare deinute
- Se verifica actele de proprietate asupra titlurilor
- Se verifica preluarea in gestiune a dobnzilor si/ sau dividendelor
comparnd si rezultatele raportate de societate, Raportul anual sau
Procesul verbal AGA
- Se determina valoarea actuala a titlurilor cu ocazia inventarierii si se
analizeaz daca s-au operat corect provizioanele (cretere sau micorare)
- Se verifica valorile confirmate cu cele inventariate si nscrise in evidenta
- Daca exista imobilizri financiare in devize se verifica corectitudinea
nregistrrii diferenelor de curs valutar, calculul pierderii nete si
deductibilitatea fiscala

C. DOCUMENTE UTILIZATE
1. Pentru imobilizri corporale
Registrul numerelor de inventar
Fisa mijlocului fix
Bon de micare a mijloacelor fixe
PV de scoatere din funciune a mijloacelor fixe
Lista de evidenta si inventariere a mijloacelor fixe
Contract de achizitie/constructie /montaj/ nchiriere
Comanda
Factura
NIR/PV de recepie /PV de punere in funciune
Fisa contuluiMijloace Fixe
2. Pentru imobilizri necorporale
Contractul de societate (daca este cazul pentru aportul de licene, brevete,
mrci de fabrica,etc)

Chitane (pentru plata taxelor si altor cheltuieli de nscriere si nmatriculare)


Contracte de prospectare a pieei
Contracte de concesiune, cumprare de brevete, alte drepturi si valori similare
si titlul de proprietate aferent
Contract de cumprare si garanie a produselor infomatice achiziionate
3. Pentru imobilizri financiare
Hotrrile Adunrii Generale a Acionarilor (sau asociailor)
Bugetul de Venituri si Cheltuieli existent si previzionat
Prospect de Oferta publica de vnzare valori mobiliare
Procese Verbale ale AGA de la filiale si sucursale de aprobare a bilanului si
nivelului dividendelor
Contract de mprumut
Acte de proprietate asupra titlurilor
Scrisoare de intenie
Cerere de cumprare
Ordin de vanzare/cumparare adresat unei societati de valori mobiliare
Registrul valorilor mobiliare
Extrase de cont emise de societatile de valori mobiliare sau de societati de
compensare- decontare
Scrisoare /cerere de confirmare a imprumuturilor/avansurilor
Contracte de garanie pentru mprumuturile acordate
Hotrre de majorare de capital social (pentru mprumuturile date unei
capitalizri)
Facturi de nregistrare a cheltuielilor cu comisioane si alte taxe; Chitane
Fisa conturilor de verificare, analitice si sintetice
Documente financiare - contabile de sinteza
VIII. PROCEDURI DE LEASING
A. DESCRIEREA PROCEDURILOR DE LEASING
1. Procedura de achiziie
Leasingul este operaiunea prin care o parte, denumita locatar (ofertantul
de leasing), se angajeaz la indicaia unei alte pari, denumite utilizator, sa
cumpere de la un ter si sa confere spre folosina si posesia utilizatorului,
un bun mobil sau imobil, in scopul exploatrii sale comerciale sau pentru
consumul final
Pentru efectuarea unei operaiuni de leasing se va formula unei societatii
de leasing, o oferta ferma, insotita de lista de bunuri pe care intentioneaza
sa le utilizeze, precum si de acte din acre sa rezulte situaia sa financiara
In situaia in care bunul care face obiectul operaiunii de leasing urmeaz
a fi achiziionat din import, se vor utiliza urmtoarele documente:

- Contractul de mandat (intre societatea care nchiriaz si banca


romaneasca garanta)
- Scrisoarea de garanie (emisa de banca romaneasca pe baza
contractului de mandat)
- Factura externa
- Declaraia vamala
- Avizul de scutire a garantrii taxelor vamale si TVA
- Contractul de leasing (intre societatea de leasing si societatea care
nchiriaz)
- Ordin de plata (la extern)
- Declaraia vamala de import (pentru valoarea reziduala)
- Procesul verbal de recepie a bunului cumprat
2. nregistrarea in contabilitate a principalelor operaiuni privind
lesingul operaional, respectiv in cazul in care prin contract s-a transmis
utilizatorului numai dreptul de folosina asupra bunului achiziionat, cunoate
urmtoarele etape:
Imobilizrile corporale primite in cazul tranzaciilor de leasing conform
prevederilor din contractele ncheiate intre pari, se nregistreaz in debitul
contului de ordine si evidenta 8036 Rdevente,locatii de gestiune, chirii si
alte datorii asimilate. Acest cont se crediteaz pe msura pe msura plaii
redevenelor potrivit contractului, astfel nct soldul debitor sa reflecte
valoarea ratelor ramase de rambursat.
Obligaia de plata a ratelor reprezentnd chiria (redevena), se nregistreaz
pe baza facturii emise de proprietarul bunurilor, prin articolul contabil:
%
= 401 Furniz
612 Cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune si chiriile
4426 TVA deductibila
Nota:
Contul 612 poate fi dezvoltat, astfel:
- 612xx Cheltuieli cu redevenele la nivelul amortizrii
- 612xy Cheltuieli cu redevenele rerprezentand marja locatorului
In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor), este
persoana juridica strina cu sediul in strintate, se va nregistra si
impozitul pe redevene datorat de acesta (conform prevederilor din
conveniile ncheiate pentru evitarea dublei impuneri), dar achitat de
beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, efectundu-se
articolele contabile:
401 Furnizori
=
446 Alte impozite, taxe si vrsminte asimilate
respectiv

446 Alte impozite

5121 Conturi la bnci in lei

In situaia existentei unor diferene de curs valutar la data achitrii redevenei,


acestea se nregistreaz la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz
nregistrarea in contabilitate, la expirarea contractului, a transferului
dreptului de proprietate (cnd exista opiunea de cumprare a bunurilor) la
valoarea reziduala conform contractului si a facturii, se face prin articolul
contabil:
%
=
212 Mijloace fixe
4426 TVA deductibila

404 Furnizori de imobilizri

Evidenierea diferenei de amortizare pana la nivelul costului de achiziie,


iniial nregistrata de locator (contul 612xx)
212 Mijloace fixe = 281 Amortizri privind imobilizrile corporale
In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este persoana
fizica juridica strina cu sediul in strintate, la valoarea de valoarea de
cumprare a bunurilor se vor adaug si taxele nerecuperabile (taxa vamala,
comisionul vama, etc.), nregistrate in creditul contului 446 Alte impozite,
taxa si vrsminte asimilate
In cazul leasingului operaional, in blantul contabil anual al utilizatorului,
valoarea ratelor ramase de rambursat (soldul debitor al contului 8036
Redevene, locaii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate, seva
nscrie in formularul Date informative, pe un rnd distinct
3.
nregistrarea in contabilitate a principalelor operatuini privind
leasingul financiar, respectiv in cazul in care prin contract s-a transmis
utilizatorului dreptul de posesie asupra bunului achiziionat, cunoate
urmtoarele etape:
nregistrarea I contabilitate a imobilizrilor corporale primite conform
prevederilor din contractele ncheiate intre pari si evidenierea datoriilor,
incisiv a dobnzilor aferente:
212 Mijloace fixe
=
167 Alte mprumuturi si datorii asimilate
471 Cheltuieli intregistrate
=
1687 Dobnzi aferente altor
in avans
mprumuturi si datorii asimilate
si,
- debit cont 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii si alte datorii
asimilate, cu valoarea imobilizrilor corporale conform documentelor

Amortizarea imobilizrilor corporale achiziionate conform contractelor


de leasing, se face potrivit duratelor normale de funcionale legale in
vigoare
nregistrarea in contabilitatea utilizatorului a amortizrii imobilizrilor
corporale primite in cadrul contractelor de leasing financiar:
681 Cheltuieli de exploatare =
281 Amortizri privind imobilizrile
privind amortizarea
corporale
imobilizrilor
nregistrarea obligaiei de plata a ratelor (redevenelor) pe baza facturilor
emise de proprietarul bunurilor:
167 Alte mprumuturi si
=
404 Furnizori de imobilizri
datorii asimilate
1687 Dobnzi aferente altor
mprumuturi si datorii asimilate
4426 TVA deductibila
666 Cheltuieli privind
=
471 Cheltuieli nregistrate in avans
dobnzile
si,
- credit cont 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii si alte datorii
asimilate
In cazul in care societatea de leasing (proprietarul bunurilor) este
persoana juridica strina cu sediul in strintate, se va nregistra si
impozitul pe redevene datorat de acesta (conform prevederilor din
conveniile ncheiate pentru evitarea dublei impuneri) dar achitat de
beneficiar la cursul de schimb in vigoare la data respectiva, efectundu-se
articolele contabile:
404 Furnizori de imobilizri
=
446 Alte mprumuturi si datorii
asimilate
si,
446 Alte mprumuturi si datorii = 5121 Conturi la bnci in lei
asimilate
nregistrarea in contabilitate la expirarea contractului, a valorii reziduale
prevzuta in contract, cu acesta ocazie avnd loc transferul dreptului de
proprietate:
167 Alte mprumuturi si
=
404 Furnizori de imobilizri
datorii asimilate
si,
- credit cont 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii si alte datorii
asimilate, cu valoarea imobilizrilor corporale achiziionate si care au
devenit proprietatea utilizatorului

In bilanul contabil al beneficiarului valoarea redevenei ramase de ncasat


se reflecta in soldul conturilor 167 Alte mprumuturi si datorii asimilate
si 1687 Dobnzi aferente altor mprumuturi si datorii asimilate, care se
vor nscrie in formularul cod 23 Situaia creanelor si a datoriilor rndul
33 respectiv 37

IX. PROCEDURI DE GESTIUNE A STOCURILOR


A. DESCRIEREA PROCEDURI.LOR DE GESTIUNE A STOCURILOR
1. Procedura de evaluare a bunurilor
La intrarea in patrimoniu, bunurile materiale se evalueaz si se
nregistreaz in contabilitate in funcie de modul de dobndire al lor:
- Bunurile procurate de la furnizori - se nregistreaz la costul de
achiziie
- Bunurile obinute din activitatea proprie de exploatare - se
nregistreaz la costul de producie
- Bunurile aduse ca aport la capital social - se nregistreaz la valoarea
utilitate (prin expertiza contabila)
- Bunurile obinute cu titlu gratuit - se nregistreaz la valoarea de
utilitate
Costul de achiziie este format din doua componente: preul de
cumprare propriu-zis si cheltuielile accesorii de achiziie (transport, taxe
nerecuperabile, comisioane,etc)
Costul de producie este format din costul de achiziie al materiilor
prime si materialelor consumate, alte cheltuieli indirecte de producie
precum si cota cheltuielilor indirecte de producie repartizate ca fiind
legate de fabricaia acestuia
Valoarea de utilitate este stabilita in funcie de preul pieei la produsela
de tipul si categoria lui, utilitatea si starea bunurilor evaluate
2. Procedura de gestionare a stocurilor de materii prime si materiale
Materiile prime se nregistreaz in contul de activ 300 (se definesc
analitice pe tipuri, subgrupesi/sau grupe de materii prime). Se evidentiaza

existenta si iscarea bunurilor care participa direct la fabricarea produselor


si se regsesc integral sau parial fie in starea lor iniiala, fie transformate
in produsul finit rezultat din ciclul de exploatare al firmei.
Materialele auxiliare (consumabile) se nregistreaz in contul de activ
301, insa se desfasoara pe conturi sintetice de gradul II. Nu se vor
nregistra in nici un caz in contul 301 global si este recomandabil sa se
creeze analitice pe tipuri, subgrupe si/sau grupe de materiale auxiliare
Prin acestea se evidentiaza existenta si micarea bunurilor care participa
sau creeaz condiiile pentru desfasurarea procesului de fabricaie sau
exploatare, fara a se regsi de regula in produsul obinut
In cazul folosirii unor preturi standard pentru materiile prime si
materialele consumabile, intervine contul 308 in care se evidentiaza:
- pe debit - diferenele de pre in plus (costul de achiziie > preul standard)
pentru intrrile in gestiune di diferenele de pre in minus (costul de achiziie
< preul standard ) pentru ieiri
- pe credit - diferenele de pre in minus (costul de achizitie<pretul standard)
pentru intrrile in gestiune si diferenele de pre in minus (costul de
achizitie>pretul standard) pentru ieiri
3. Proceduri de gestionare a stocurilor de mrfuri
Mrfurile snt bunuri achiziionate in vederea revinderii lor in starea in
care au fost luate cu adaos comercial
Preturile la care se nregistreaz mrfurile in contabilitate depinde de
modul in care se tine evidenta analitica a stocurilor de mrfuri:
- Evidenta cantitativ - valorica (pe feluri de mrfuri) - se nregistreaz
la preul de achiziie sau la preul de achiziie plus adaosul
comercial
- Evidenta global - valorica la nivel de gestiune - se nregistreaz la
preul de vnzare cu amnuntul inclusiv TVA
In cazul in care evidenta mrfurilor se tine la pre de cumprare, nu este
necesara folosirea contului 378 Diferene de pre la mrfuri pentru
evidenta adaosului comercial
In cazul in care evidenta mrfurilor se tine la pre cu amnuntul, se
nregistreaz in creditul contului 378 valoarea adaosului comercial aferent
mrfurilor intrate in gestiune iar in debitul sau se nregistreaz valoarea
adaosului comercial aferent mrfurilor vndute
In cazul in care evidenta mrfurilor se tine la preul cu amnuntul inclusiv
TVA , se evidentiaza TVA-ul aferent pana in momentul vnzrii in contul
4428 TVA neexigibila iar la vnzare aceasta taxa se va transfera in
contul 4427 TVA exigibila

Descrcarea de gestiune se face prin debitarea contului 607 Cheltuieli


privind mrfurile
Veniturile rezultate din vnzare se vor nregistra prin creditarea contului
707 Venituri din vnzarea mrfurilor
4. Proceduri de gestionare a stocurilor de produse finite si producie
neterminata
Rezultatul material al activitatilor de producie se concretizeaz in
produse finite, semifabricate si eventual produse reziduale care constituie
obiectul contabilitatii stocurilor
Produsele finite snt bunuri care au parcurs in ntregime fazele
procesului tehnologic inclusiv controlul calitatii, rezultate din producie
proprie sau constatate plus la inventar si se nregistreaz in debitul
contului 345 Produse finite iar in creditul contului 345 se nregistreaz
valoarea produselor ieite din gestiune prin vnzare sau pe alte cai (lipsuri
din inventar, darea in custodie sau prelucrarea la teri). Soldul reprezint
valoarea la pre de nregistrare a produselor finite aflate in stoc.
Semifabricatele snt bunuri al cror proces tehnologic a fost terminat
intr-o secie (faza de fabricaie) sau se livreaz terilor; se nregistreaz in
debitul contului 341 Semifabricate iar in creditul contului 341 se
nregistreaz valoarea produselor ieite din gestiune pe alte cai (lipsuri din
inventar, darea in custodie sau prelucrarea la teri). Soldul reprezint
valoare la pre de nregistrare a semifabricatelor aflate in stoc.
Produsele reziduale snt bunuri ramase din procentul de producie ce pot
fi valorificate la preturi inferioare (rebuturi, materiale recuperabile,
deeuri) si care se nregistreaz in contul 346 Produse reziduale a crui
funcionare este similara cu funcionarea conturilor 341 si 345
In cazul folosirii unor preturi standard pentru produse se va folosi contul
348 Diferene de pre la produse in care se evidentiaza diferenele intre
preturile de nregistrare si costurile efective de producie
Contul 348 functioneaza ca un cont rectificativ al valorilor de nregistrare
a produselor din conturile 345, 341si 346
- Pe debit - diferenele de pre in plus, nefavorabile (costul de
producie efectiv > preul standard) pentru intrrile in gestiune din producia
proprie si diferenele de pre in minus, favorabile (costul de producie efectiv
< preul standard) repartizate asupra produselor ieite din gestiune
- Pe credit - diferenele de pre in minus (costul de producie efectiv <
preul standard pentru intrrile in gestiune si diferenele de pre in plus (costul
de producie efectiv > preul standard) repartizate asupra produselor ieite din
gestiune.
- Soldul contului reprezint diferenele de pre aferente produselor
existente in stoc si poate fi debitor, reprezentnd diferene in plus sau creditor
reprezentnd diferene in minus.

Producia in curs de execuie reprezint bunurile ce nu au trecut prin toate


fazele de prelucrare precum si produsele nesupuse probelor si recepiei
tehnice sau necompletate in ntregime si care se nregistreaz in conturile
331 Produse in curs de execuie si 332 Lucrri si servicii in curs de
execuie
Reflectarea in conturi a operaiunilor privind produsele finite este dependenta
de sistemul de inventar adoptat pentru evidenta produselor:
a) Cazul inventarului permanent:
- Se nregistreaz cheltuielile pentru producia neterminata prelucrata in
perioada anterioara de gestiune prin creditarea contului 331 Produse in curs
de execuie concomitent cu debitarea contului 711 Venituri din producia
stocata
- Se colecteaz cheltuielile aferente procesului de producie in cursul lunii
curente
- Se ncarc in gestiune produsele rezultate din exploatare la costul standard
prin debitarea contului 345 Produse finite concomitent cu creditarea
contului 711 Venituri din producia stocata
- Se determina si se nregistreaz producia neterminata la sfarsitul lunii la
costul efectiv prin debitarea contului 331 Produse in curs de execuie
concomitent cu creditarea contului 711 Venituri din productia stocata
- Se determina costul efectiv al productiei finite obtinute, diferenta fata de
pretul standard si se inregistreaza aceasta diferenta in contul 348 Diferente
de pre la produse
- Se descarc gestiunea de produse finite cu valoarea la pre de standard a
produselor livrate
- Se repartizeaz diferena de pre aferenta produselor livrate prin calcularea
si aplicarea coeficientului mediu al diferenelor K
b) Cazul inventarului intermitent:
- La nceputul lunii stocul iniial preluat de la finele perioadei precedente se
deblocheaz din conturile 345 Produse finite si 331 Produse in curs de
execuie stornnd prin inversare operaia finala de ncheiere (in
corespondenta cu contul 711 Venituri din producia stocata) a lunii
anterioare
- Se nregistreaz cheltuielile efectuate cu producia in cursul perioadei
curente
- Se determina prin inventariere si se evalueaz la costul efectiv producia
neterminata la sfarsitul lunii prin debitarea contului 331 Produse in curs de
execuie concomitent cu creditarea contului 711 Venituri din producia
stocata
- Stocul de produse finite nelivrat stabilit prin inventariere se evalueaz la
costul efectiv se transfera si se blocheaz in conturile de stocuri devenind
venituri prin debitarea contului 345 Produse finite concomitent cu
creditarea contului 711 Venituri din producia stocata

Evidenta semifabricatelor se tine identic dar se folosete contul 341


Semifabicate in locul contului 345 Produse finite
5. Proceduri de gestionare a stocurilor de ambalaje
Se urmrete cu ajutorul contului 381 Ambalaje; in debitul acestui cont
se nregistreaz valoarea ambalajelor intrate in patrimoniu
prin
aprovizionare odat cu marfa sau goale pe alte cai iar in creditul acestui
cont se inregistreaza valoarea ambalajelor vandute odat cu marfa, scoase
din circuit ca urmare a uzurii sau pe alte cai
6. Proceduri de gestionare a stocurilor aflate la teri
Snt considerate ca fiind aflate la teri, bunurile din proprietatea firmei in unul
din urmtoarele cazuri:
a) Snt in curs de aprovizionare:
- Snt achitate dar nu au sosit
- Au sosit actele de expediie si confirmare a expediiei prin delegat dar nu s-a
confirmat primirea bunurilor
b) Se afla temporar la teri:
- Snt achitate si lsate in custodie la furnizor
- Snt date spre prelucrare sau reparare
- Snt date spre depozitare temporara
- Snt date spre vnzare in consignaie
Evidenta bunurilor aflate la teri se face prin conturile 351 Materii si
materiale aflate la teri, 352 Obiecte de inventar la teri, 354 Produse
aflate la teri , 357 Mrfuri in custodie sau consignaie aflate la teri
7. Procedura transferului in magazia de produse finite a semifabricatelor
si produselor
Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb,
semifabricatele, etc., aflate la locurile de munca la sfarsitul lunii si
nesupuse prelucrrii, nu se considera producie in curs de execuie. Acesta
se inventariaz separat si se repun cin conturile de stocuri din care provin,
diminundu-se cheltuielile
In vederea inventarierii produciei realizate, a produciei in curs de execuie,
semifabricatelor din producia proprie si produselor reziduale, se vor executa
urmatoatele operaii:
Se vor preda la magazii si la depozite, pe baza Bonului de PredareTransfer Restituire toate piesele, ansamblele si agregatele a cror
prelucrare a fost terminata

Se vor varifica de ctre serviciul de control al calitatii si conformitatii


produselor semifabricatele si produsele a cror utilizare este ndoielnica,
se vor preda pe baza Bonului de Predare- Transfer Restituire la magazie
unde se vor inventaria pe o Lista de Inventariere separata urmnd sa se
stabileasc de ctre o comisie numita prin decizia Consiliului de
Administraie cauzele si responsabilii, eventualele posibilitati de
recuperare a pagubelor sau valorificarea acestora la un pre inferior pentru
recuperarea pariala a prejudiciului. In cazul in care declasarea produselor
nun se datoreaz unor cauze tehice obiective sau nu fac parte din
rebuturile sau pierderile operaionale planificabile, se vor stabili
persoanele rspunztoare si modul de imputare a prejudiciillor
Se vor colecta din secii sau ateliere toate produsele reziduale si deseuriile,
ntocmindu-se documentele de constatare, se vor preda la magazie
gestionarului pe baza Bonului de Predare- Transfer Restituire unde se vor
inventaria pe o Lista de Inventariere separata
Bonul de Predare- Transfer Restituire este documentul justificativ pentru
predarea la magazie a produselor si semifabricatelor, pentru ncrcarea in
evidenta magaziei si in contabilitate
El trebuie vizat de persoana desemnata de Directorul Tehnic, Inginerul ef si
eful Compartimentului de Producie pentru certificarea executrii efectiva a
produselor, de ctre serviciul de control al calitatii si conformitatii produselor.
Se va ntocmi in 3 exemplare care se vor pstra: unul la Compartimentul
Producie, unul la Gestionarul magaziei si unul la Compartimentul Financiar
-Contabil
De asemenea acest document se va utiliza si ca document de predare sau
transfer la magazie sau intre secii
Eliberarea din magazie a produselor, mrfurilor sau a altor valori materiale
destinate vnzrii, trimise
pentru prelucrare la teri, in custodie sau pstrare se va face pe baza
Dispoziiei de Livrare, care trebuie vizata de persoana desemnata de
Directorul Compartimentului de Vnzri - Desfacere
Dispoziia de Livrare va fi ntocmita in 4 exemplare, va circula si se va pstra:
unul la Compartimentul Vanzari- Desfacere, unul la gestionarul magaziei, unul
la Compartimentul Financiar- Contabil si unul va insotii bunurile ce merg la
client
B. REGULI SI METODE DE UTILIZARE
1. Pentru stocurile de materii prime si materiale
In cazul intrrii
- Se verifica daca datele nscrise in documentele primare corespund cu cele
recepionate (Nota de receptie- Fisa de magazie)

- Se verifica daca datele recepionate corespund cu cele nscrise in actele de


insotire (factura/aviz)
- Se verifica daca sumele datorate conform documentelor de insotire si
recepie au fost achitate si daca corespund cu sumele nscrise (extrase de
cont, ordine de plata)
- Se verifica daca au fost diferene si cum au fost soluionate
- Se verifica daca restituirile au fost operate in contabilitate
Pentru materialele date in consum
- Se verifica metoda de evaluare (CMP,FIFO,LIFO)
- Se compara sumele nscrise in documente justificative (fisa de magazie, fisa
contului)
- Se compara valoarea materiilor si materialelor consumate cu suma nscrisa
la cheltuieli cont 600/601
- Se calculeaz si se verifica stocurile de materii si materiale de la sfarsitul
exerciiului
- Se analizeaz modul de organizare si desfasurare al inventarului
- Se compara soldurile (stocurile) faptice rezultate in urma inventarierii cu
cele scriptice (fisa de magazie, registrul stocurilor, fisa de cont)
- Se analizeaz modul de soluionare a plusurilor si minusurilor de inventar
- Se verifica daca s-au fcut corect compensarea plusurilor cu minusurile si
daca snt pagube, cum s-a procedat pentru recuperarea lor
- Se verifica daca plusurile au fost preluate in gestiune, daca s-au mrit
stocurile aferente si daca s-au micorat in evidenta cheltuielile cu aceeai
suma
Pentru materiile si materialele depreciate
- Se verifica modul de calcul al provizioanelor in evidenta
- Se verifica daca s-au respectat normele cu privire la regimul fiscal
2.

Pentru stocurile finite si producie neterminata

Pentru produsele finite sau semifabricatele predate la magazie


- Se verifica daca snt consemnate in fisa de magazie cantitatile recepionate
- Se analizeaz sumele iscrise in evidenta contabila cu privire la veniturile
obinute di stocarea produselor finite, daca aceste sume snt corect calculate
(se verifica corelaia cantitate, pre de nregistrare)
- Se analizeaz daca valoarea produciei stocate este actualizata corect cu
diferenele de pre calculate in cazul in care nu se utilizeaz preul efectiv la
nregistrare
Pentru produsele finite vndute
- Se analizeaz daca se respecta procedura de livrare
- Se verifica daca in factura cantitatile nscrise corespund cu cele efectiv
livrate si daca s-au nscris in fisa de magazie la ieirea din gestiune

- Se verifica daca produsele livrate snt corect preluate in evidenta contabila


analitica (fise da cont client si produs) si daca se respecta procedura sau
clauzele de garanie pentru ncasarea sumelor
Pentru producia neterminata
- Se analizeaz modul de evaluare (calcul) al produciei neterminate
- Se verifica daca valoarea produciei neterminate se nscrie corect in valoarea
produciei stocate la sfarsitul lunii si daca aceeai se storneaz la nceputul
lunii urmtoare
Cu ocazia inventarierii
- Se analizeaz daca se respecta procedura de inventariere
- Daca se nregistreaz in contabilitate plusurile si minusurile de inventar
- Daca se constituie corect provizioanele si daca snt nscrise in rezultatele
exerciiului

3. Pentru stocurile de mrfuri si ambalaje


Pentru prelucrarea mrfurilor in gestiune
- Se compara mrimile comandate cu cele recepionate
- Se compara sumele nscrise in documentul de insotire (aviz, factura) cu cele
recepionate
- Se verifica corecta preluare in gestiunea magaziei (fisa de magazie) in
contabilitatea analitica si sintetica
- Se compara sumele datorate de ctre furnizor rezultate din nota de recepie
si factura cu sumele pltite (extras de banca si ordin de plata)
Pentru vnzarea /livrarea mrfurilor
- Se analizeaz modul de soluionare a contractelor si comenzilor
- Se varifica procedura de livrare (prelucrarea comenzii, emiterea dispoziiei
de livrare - aviz de expediere, nscrierea in fisa de magazie a mrfurilor
eliberate, emiterea facturi, prelucrarea in evidenta contabila analitica (pe
marfa si pe client) si sintetica , ncasarea (sau urmrirea ncasrii)
- Se analizeaz metoda folosita pentru determinarea preului de ieire, se
verifica calculul preului de ieire prin scderea din gestiune a mrfurilor
vndute si determinarea stocului rmas
Pentru mrfurile existente la sfarsitul exerciiului
- Se analizeaz modul de efectuare a inventarului
- Se verifica soluionarea diferenelor constatate la inventariere, modul de
aplicare a compensrilor, respectarea procedeelor de recuperare a pagubelor
si verificarea modului de preluare in evidenta magaziilor si in contabilitate
- Se analizeaz deprecierile semnalate, constituirea provizioanelor si corecta
preluare in contabilitatea analitica si sintetica

C. DOCUMENTE UTILIZATE
Contract de vnzare-cumprare
Dispoziie de livrare
Nota de recepie si constatare diferene
Bon de consum
Borderou de predare a documentelor
Registrul stocurilor
Balane analitice si sintetice de verificare

Comanda de aprovizionare/livrare
Factura
Bon de predare-transfer, restituire
Fisa de magazie
Fisa de cont analitic pentru valori materiale
Lista de inventariere
PV de modificare a preului de vnzare

X.

PROCEDURI DE INVENTARIERE

A.

DESCRIEREA PROCEDURILOR DE INVENTARIERE

1. Procedura de inventeriere fizica


Inventarierea patrimoniului reprezint ansamblul operaiunilor prin care se
constata existenta tuturor elementelor de activ si pasiv, cantitativ - valoric in
funcie de modul de organizare a gestiunii, in patrimoniul firmei, la data la
care se efectueaz inventarierea
Scopul acesteia este de a stabili situata reala a patrimoniului si se la refera la
toate elementele patrimoniale, precum si la bunurile si valorile deinute cu
orice titlu care aparin altor persoane fizice si juridice
Conform art.8 din Legea Contabilitatii, unitatile patrimoniale au obligaia de a
efectua inventarul general la nceputul activitatii, pe parcursul funcionarii
sale, in cazul fuzionrii, divizrii sau ncetrii activitatii precum si in
urmtoarele situaii:
- in cazul modificrii preturilor la bunurilor din gestiune supuse vnzrii
- la cererea organelor de control, cu prilejul efecturii controlului
- ori de cate ori snt indicii ca exista plusuri sau minusuri in gestiune
- in momentul in care intervine o predare- primire de gestiune
- cu prilejul reorganizrii gestiunilor
- in urma unor calamitati naturale sau in cazuri de fora majora
Inventarul la nceputul are scopul de a stabili si evalua elementele
patrimoniale ce constituie aportul la capitalul social
Inventarierea anuala obligatorie se face de regula cu ocazia nchiderii
exercitiulul financiar
Elementele patrimoniale rezultate in urma inventarierii se nscriu in
Registrul Inventar, grupate pe conturi
In situaia inventarierii unor gestiuni pe parcursul anului, in Registru
Inventar se va cuprinde valoarea stocurilor faptice inventariate si nscrise
in listele de inventariere, prezentate in anexe. Acestea se actualizeaz cu

intrrile si ieirile de bunuri din perioada cuprinsa intre data invantarierii si


data de 31 decembrie
Rspunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere ii revine
administratorului care elaboreaz si transmite comisiilor de inventariere
instruciuni scrise adaptate la specificul unitatii
Inventarierea se efectueaz de comisii de inventariere, formate din cel
puin doua persoane numite prin decizie scrisa, emisa de administratorul
firmei
In decizia de numire se precizeaz in mod obligatoriu competenta
comisiei, numele responsabilului comisiei, modul de efectuare a
inventarierii, data de ncepere si de terminare a operaiunilor
Potrivit prevederilor legale, comisia de inventariere rspunde de efectuarea
tuturor lucrrilor de inventariere
Pentru desfasurarea in bune condiii a operaiunilor de inventariere, in
comisii vor fi numite persoane cu pregtire corespunztoare economica si
tehnica
Din comisia de inventariere nu vor face parte gestionarii depozitelor
supuse inventarierii si nici contabilii care in evidenta gestiunii respective.
In cazul in care numrul sau structura personalului nu permite respectarea
condiiilor de mai sus, se poate face inventarierea si prin numirea in
comisia de inventariere a cror persoane fizice calificate pentru aceste
operaiuni, cu care se vor ncheia obligatoriu contracte de prestrii servicii
sau convenii civile
Dup primirea deciziei scrise, responsabilul comisiei de inventariere
ridica, sub semntura Directorului Financiar, a Contabilului ef sau altei
persoane numite sa ndeplineasc aceasta funcie, listele de inventariere
vizate si parafate de acesta
Principalele masuri organizatorice care trebuie luate de ctre comisia de
inventariere snt:
Sa se ia de la gestionar, nainte de nceperea inventarierii, o declaraie
scrisa din care sa rezulte daca:
gestioneaz valori materiale si in alte locuri de depozitare
are in gestiune si valori materiale apartinand tertior, primite cu sau fara
documente
are plusuri sau minusuri despre care are cunostinta
are valori valori materiale nereceptionate sau care trebuie expediate
a primit sau eliberat valori materiale fara documente legale
deine numerar sau alte hari de valoare rezultate rezultate din vnzarea
bunurilor din gestiunea sa
are documente de primire - eliberare care au fost operate in evidenta
gestiunii sau nu au fost inca predate la contabilitate

va meniona felul, numrul si data ultimului document de intrare - ieire a


bunurilor in/din gestiune
Sa identifice locurile in care exista valori materiale ce urmeaz a fi
inventariate
Sa asigure nchiderea si sigilarea, in prezenta gestionarului ori de cate ori
se ntrerup operaiunile de inventariere si se paraseste gestiunea
Sa verifice la reluarea lucrrilor daca sigiliul este intact iar in caz contrar
sa consemneze acest fapt intr-un proces verbal de desigilare, care se
semneaz de ctre comisia de inventariere si de ctre gestionar, luandu-se
masurile corespunztoare
Documentele ntocmite de comisia de inventariere ramam in cadrul
gestiunii inventariate intr-un fiset sau dulap si sigilat iar sigiliul se
pstreaz pe durata inventarierii de ctre responsabilul comisiei de
inventariere
Sa befeze si sa semneze la ultima operaiune, fisele de magazie, mentinand
data la care s-au inventariat valorile materiale
Sa vizeze documentele care privesc intrri sau ieiri de valori materiale
existente in gestiune dar neinregistrate, sa dispun nregistrarea acestora in
fisele de magazie si predarea acestora la contabilitate pentru ca situaia
scriptica sa reflecte realitatea
Sa verifice numerarul din casa si sa stabileasc suma ncasrilor din ziua
curenta, solicitnd ntocmirea monetarului (la gestiunile cu vnzare cu
amnuntul) si depunerea numerarului de casa
Sa controleze daca toate instrumentele si aparatele de msura sau cntrire
snt in buna funcionare
In cazul in care gestionarul lipsete, comisia aplica sigiliul si comunica
situaia conducerii firmei care va anuna gestionarul in scris despre locul,
data, si ora fixate pentru nceperea inventarierii
Daca gestionarul nu se prezint la locul, data, si ora precizate, inventarierea
se efectueaz in prezenta altei persoane numita prin decizie scrisa de ctre
conducerea firmei
Principalele aspecte vizate in cursul inventarierii
Stabilirea stocurilor faptice se face prin numrare, cntrire, sau cubare
dup caz iar bunurile aflate in ambalaje originale intacte nu se desfac dacat
prin sondaj
Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, scule,
unelte, aparate de msura, etc.) se inventariaz si se trec in liste separate
specificndu-se persoanele care rspund de pstrarea lor

Bunurile apartinand altor unitari (nchiriate, in leasing, in consignaie, spre


prelucrare,etc) se inventariaz si se inscriu in liste separate care vor
cuprinde numrul si data actului de custodie si ale documentului de
livrare. Aceste liste de inventariere se trimit la proprietarul bunurilor
pentru punctare si confirmare
Creanele fata de teri se supun verificrii si confirmrii pe baza Extraselor
de Cont cu confirmare de primire
Disponibilitatile in lei si valuta din casiera unitatii se inventariaz in ultima
zi lucratoare a exercitiului financiar, dup nregistrarea tuturor ncasrilor
si plailor privind exerciiul respectiv, confrantandu-se soldurile din
registrul de casa cu cele din contabilitate
Pentru toate celelalte elemente patrimoniale, de activ si pasiv, cu ocazia
inventarierii, se verifica realitatea soldurilor conturilor respective, iar
pentru cele aflate la teri se fac cereri de confirmare care se vor ataa la
listele respective, dup primirea confirmrii pe baza Extrasului de Cont
anexat la prezentele proceduri
Pentru bunurile depreciate, declasate sau inutilizabile precum si pentru
creanele si obligaiile incerte ori in litigiu, se vor ntocmii liste de
inventariere separate
Inventarierea terenurilor se efectueaz pe baza documentelor care atesta
proprietatea acestora si a schitelor de amplasare
Cldirile se inventariaz prin identificarea lor potrivit titlurilor de
proprietate, a dosarului acestora prin inspectarea si compararea
constatrilor cu datele prevzute in documentele respective
Inventarierea imobilizrilor necorporale se efectueaz prin constatarea
existentei si apartenenei la unitatea detonatoare iar, in cazul brevetelor,
licenelor, know-how-urilor, mrcilor de fabrica, este necesara dovedirea
existentei acestora pe baza titlurilor de proprietate
Imobilizrile necorporale si corporale aflate in curs de execuie, se
inventariaz pe liste separate unde se mentioneaza pentru fiecare obiect in
parte, pe baza constatrii la fata locului: denumirea obiectului, descrierea
amanuntita a stadiului in care se afla aceasta, pe baza valorii di
documentaia existenta in (devize), precum si in funcie de volumul
lucrrilor realizate la data inventarierii
Materialele si utilajele primite de la beneficiari pentru montaj si
neincorporate in lucrri, se inventariaz separat
Imobilizrile corporale executate in regie proprie se inventariaz pe liste
separate, la inventarierea lucrrilor neterminate respective incluzndu-se
cheltuielile aferente articolelor de deviz la care nu s-a executat ntregul
complex de lucrri prevzute in normele de deviz

Investiiile puse in funciune total sau parial, crora nu li s-au ntocmit


formele de nregistrare ca mijloace fixe, se nscriu in liste de inventariere
separate
In cazul produciei in curs de execuie se inventariaz att produsele care
nu au trecut prin toate fazele (stadiile) prelucrrilor impuse de procesul
tehnologic de producie, cat si produsele care, dei au fost terminate, nu au
trecut toate probele de recepionare tehnica sau nu au fost completate cu
toate piesele si accesoriile lor
Materiile prime, materialele, prefabricatele, piesele de schimb,
semifabricatele etc. aflate la locurile de munca si nesupuse prelucrrii, nu
se considera producie in curs de execuie. Acestea se inventariaz separat
si se repun in conturile din care provin, diminundu-se cheltuielile, iar
dup terminarea inventarierii acestora, se vor evidenta in conturile iniiale
de cheltuieli
Determinarea stocurilor faptice se face astfel nct sa se evite omiterea sau
inventarierea de doua sau mai multe ori a acelorai bunuri
nainte de nceperea inventarierii produciei in curs de execuie si a
semifabricatelor din producia proprie, este necesar:
- Sa se predea la magazii si la depozite, pe baza documentelor, toate
piesele, ansamblurile si agregatele a cror prelucrare a fost terminata
- Sa se colecteze din secii sau ateliere toate produsele reziduale si
deeurile, ntocmindu-se documentele de constatare
- Sa se ntocmeasc documentele de constatare si sa se prezinte la
control semifabricatele a cror utilizare este ndoielnica
Produsele aflate in expediie se inventariaz de ctre unitatile patrimoniale
furnizoare si se nscriu in liste separate de inventariere
Formularele cu regim special se nscriu in listele de inventariere in ordinea
codurilor, pentru a putea stabili cu usurinta integrarea acestora, in
conformitate cu dispoziiile legale
Pe ultima fila a listei de inventariere, gestionarul trebuie sa menioneze
daca toate valorile materiale si banesti din gestiune au fost inventariate si
consemnate in listele de inventariere in prezenta sa si daca are obiecii cu
privire la modul de efectuare a inventarierii. In acest caz, comisia de
inventariere este obligata sa analizeze obieciile gestionarului, iar
concluziile la care a ajuns se vor meniona la sfarsitul listelor de
inventariere
Listele de inventariere se semneaz pe fiecare fila de ctre membrii
comisiei de invetariere si de ctre gestionar. In cazul gestiunilor colective
(cu mai muli gestionari), listele de inventariere se semneaz de ctre toi
gestionarii, iar in cazul predarii- primirii gestiunii, acesta se semneaz att
de ctre gestionarul predtor, cat si de ctre cel primitor

Inventarierea faptica a patrimoniului unitatilor se materializeaz prin


nscrierea cu pix, fara spatii libere si fara stersaturi, a valorilor inventariate
in formularul Lista de inventariere 1(prezenta ca anexa la Procedurile de
inventariere), in urma verificrii existentei fizice a fiecrui bun inventariat.
Lista de inventariere 2 servete ca document pentru stabilirea lipsurilor
si plusurilor de valori materiale constatate cu ocazia inventarierii, prin
preluarea din Listele de inventariere 1, numai a poziiilor cu diferene
Pentru bunurile la care comisiile de inventariere au constatat deprecieri, se
ntocmesc liste de inventariere distincte care se preiau deasemenea in
Lista de inventariere 2
2. Procedura de inventariere a patrimoniului
Registrul-inventar este un document contabil obligatoriu, de nregistrare
anuala si de grupare a rezultatelor inventarierii patrimoniului. In el se
nregistreaz toate elementele de activ si de pasiv, inventariate potrivit
prezentelor norme si grupate dup natura lor, conform posturilor din bilanul
contabil. Elementele patrimoniale nscrise in Registrul- inventar au la baza
listele de inventariere centralizatoare si procesele verbale cere justifica
coninutul fiecrui post din bilanul contabil
Rezulatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constante
faptic si nscrise in listele de inventariere cu cele din evidenta tehnicooperativa (fisele de magazie) si din contabilitate
Constatrile comisiei de inventariere privind stocurile, respectiv soldurile
bunurilor materiale inventariate si stabilirea diferenelor, se consemneaz
in listele de inventariere
In cazul modificrilor ulterioare fcute unilateral in fisele de magazie,
consemnrile vor fi precedate de o ancheta prealabila amanuntita
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii, se procedeaz la o verificare
minuioasa a exactitatii tuturor stocurilor din fisele de magazie si a
soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate
Erorile descoperite cu aceasta ocazie trebuie corecteze operativ, dup care
se procedeaz la stabilirea rezultatelor inventarierii, prin confruntarea
cantitatilor consemnate in listele de inventariere, cu evidenta tehnicooperativa, pentru fiecare poziie in parte, urmnd ca poziiile cu diferene
sa fie preluate in lista de inventariere centralizatoare
Stocurile trebuie evaluate cu respectarea principiului permanentei
metodelor, potrivit cruia metodele de evaluare trebuie meninute
Valorile materiale se vor evalua la valoarea lor actuala, numita si valoare
de inventar, care se va nscrie in coloana corespunztoare din lista de
inventariere centralizatoare numai in cazul constatrii deprecierilor

La stabilirea valorii de inventar se va aplica principiul prudentei, potrivit


cruia nu este admisa supraevaluarea elementelor de activ si a veniturilor,
respectiv subevaluarea elementelor de pasiv si a cheltuielilor
In cazul in care se constata ca valoarea de inventar, stabilita in funcie de
utilitatea bunului pentru unitate si preul pieei, este mai mare dacat
valoarea cu care cu care snt evideniate acestea in contabilitate, in listele
de inventariere se vor nscrie valorile din contabilitate
In cazul in care valoarea de inventar este mai mica dect valoarea din
contabilitate, in listele de inventariere se va nscrie valoarea de inventar
(valoarea actuala determinata in funcie utiliatea bunului si preul
pieei)
Pentru asigurarea imaginii fidele a patrimoniului, in cazul constatrii unor
deprecieri relative (nedefinitive), trebuie constituit un provizion pentru
deprecieri, care sa reflecte situaia reala existenta indiferent de situaia
economica a agentului economic respectiv, chiar si in cazul in care aceste
cheltuieli nu snt recunoscute din punct de vedere fiscal
In cazul constatrii unei deprecieri ireversibile (definitive) la mijloacele
fixe sau la obiectele de inventar, se va proceda la constituirea unei
amortizri suplimentare in vederea punerii de acord a valorii contabile nete
cu valoarea stabilita cu ocazia inventarierii, care nu este deductibila din
punct de vedere fiscal
Evaluarea creanelor si a datoriilor se face, de regula la valoarea probabila
de ncasare sau de plata, constituindu-de, dup caz, provizioane pentru
deprecierea creanelor, pentru creterea datoriilor, precum si pentru sumele
aflate in litigiu
Evaluarea creanelor si datoriilor exprimate in devize se face la cursul de
referina al BNR din ziua de 31 decembrie. Eventualele diferene
reprezentnd pierderi sau castiguri latente fata de acest curs, se reflecta in
contabilitate cu ajutorul conturilor de diferene de conversie. In cazul
nregistrrii unor diferene de curs valutar nefavorabile, reflectate in
debitul contului 476 Diferene de conversia activ, se constituie
provizioane pentru pierderi de schimb valutar potrivit reglementerilor
legale
Evaluarea imobilizrilor se efectueaz la valoarea lor rmasa neamortizata,
cu excepia celor constatate ca fiind depreciate, care se vor evalua la
valoarea lor actuala (in funcie de preul pieei, starea lor fizica, precum si
de utilitatea lor in cadrul unitatii)
In cazul mijloacelor fixe, corectarea valorilor contabile a acestora si
aducerea lor la nivelul valorii de inventar nscrise in listele de inventariere
se fac, fie prin nregistrarea unei amortizri excepionale, in cazul in care
se constata o depreciere ireversibila (definitiva, caz tipic pentru mijlocele
fixe inutilizabile propuse pentru a fi casate), fie prin constituirea unor

provizioane pentru deprecierea mijloacelor fixe, in cazul in care se


constata o depreciere relativa a acestora, ca urmare a unor cauze, cum
snt:
- apariia unei uzuri de care nu s-a inut seama cu ocazia amortizrii
- supraevaluarea mijloacelor fixe, prin aplicarea unor coeficieni
neadecvati cu ocazia reeevaluarii lor administrative
- lipsa de utilitate a acestora pentru unitate in momentul inventarierii
(aflate in conservare, neutilizabile, pentru activitatile
desfasurate in
momentul inventarieri etc.)
- alte cauze care determina o evaluare actuala mai sczuta a mijloacelor
fixe dacat valoarea cu care acestea figureaz in contabilitate
In cazul valorilor materiale primite in custodie si/sau consignaie, pentru
prelucrare etc. , listele de inventariere se ntocmesc in doua exemplare,
copia se nainteaz agentului economic in al crui patrimoniu se afla
valorile respective
Rezultatele inventarierii se nscriu de ctre comisia de inventariere, dup
confirmarea de ctre compartimentul de contabilitate, a soldurilor
scriptice, intr-un proces-verbal
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie sa contina, in
principal, urmtoarele elemente:
- data ntocmirii
- numele si prenumele membrilor comisiei de inventariere
- numrul si data actului de numire a comisiei de inventariere
- gestiunea inventariata
- data nceperii si terminrii opoeratiunii de inventariere
- rezultatele inventarierii
- concluziile si propunerile comisiei si cu privire la clauzele plusurilor
si ale lipsurilor constatate si la persoanele vinovat, precum si propuneri
de masuri in legtura cu acestea
- volumul stocurilor depreciate, fara micare, cu micare lenta, greu
vandabile, fara desfacere asigurata si propuneri de masuri in vederea
reintegrrii lor in circuitul economic
- propuneri de scoatere din uz a obiectelor de inventar si declasare si
casare a unor stocuri; constatri privind pstrarea, depozitarea,
conservarea, asigurarea integritatii bunurilor din gestiune, precum si
alte aspecte legate de activitatea de gestiunii inventariate
Pentru elementele patrimoniale la care s-au constatat deprecieri, pe lista de
inventariere distinct, comisia de inventariere face propuneri potrivit
privind constituirea provizioanelor pentru depreciere sau de nregistrare a
unor amortizri suplimentare (pentru deprecierile ireversibile
imobilizrilor), acolo unde este cazul, artnd totodat, cauzele care au
determinat aceste deprecieri

Provizioanele constituite cu ocazia inventarierii, pentru deprecierile


constante si pentru riscurile si cheltuielile viitoare, nu snt deductibile
fiscal, cu excepia celor prevzute in reglementrile legale in vigoare
Propunerile cuprinse in procesul-verbal al comisiei de inventariere se
prezint in termen de 3 zile de la data ncheierii operaiunilor de
inventariere, administratorului unitatii patrimoniale. Acesta, cu avizul
conductorului compartimentului financiar decide, in termen de cel mult 5
zile, asupra solutionarii propunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor
legale
Rezultatele inventarierii trebuie nregistrate att in evidenta tehnicooperativa, cat si in contabilitate, in termen de cel mult 5 zile de la data
terminrii operaiunilor de inventariere
Pe baza Registrului- inventar si a balanei de verificare, se intocmeste
bilanul contabil, ale crui posturi, in conformitate cu articolul 28 din
Legea contabilitati, trebuie sa corespunda cu datele nregistrate
contabilitate, puse de acord cu situaia reala a elementelor patrimoniale
stabilite pe baza inventarului
3. Procedura de soluionare a plusurilor si a minusurilor de inventar
Pentru toate plusurile, lipsurile si deprecierile constatate, precum si pentru
pagubele determinate de expirarea termenelor de prescripie a creanelor
sau din alte cauze, comisia de inventariere trebuie sa primeasc explicaii
scrise de la persoanele care au rspunderea gestionarii
Pe baza explicaiilor primite si a documentelor cercetate, comisia de
inventariere stabilete caracterul lipsurilor, pierderilor, pagubelor si
deprecierilor constate, precum si caracterul plusurilor, propunnd, in
conformitate cu dispoziiile legale, modul de regularizare a diferenelor de
dintre datele din contabilitate si cele faptice rezultate in urma inventarierii
In cazul in care, in urma inventarierii, rezulta plusuri sau minusuri de
inventar, in vederea punerii de acord a evidentei contabile cu valorile
inventariate, acestea se vor nregistra ca atare in contabilitate, fara a se
face compensri intre ele
Cu ocazia inventarierii, titlurile (titluri de participare, titluri imobilizate ale
activitatii de portofoliu, titluri de plasament, alte titluri) se evalueaz - in
cazul celor cotate la bursa - la valoarea de cotare a acestora din ziua de
31 decembrie, iar al celor necotate, la valoarea lor probabila de vnzare
In cazul in care valoarea lor de inventar este mai mica dect valoarea cu care
aceasta figureaz in contabilitate, se va proceda la constituirea de provizioane
pentru deprecierea acestor titluri. In situaia in care se apreciaz ca valoarea
este superioara valorii contabile, in listele de inventariere se inscrie valoarea
contabila

In cazurile in care se constata deprecieri determinate de nregistrarea de


rezultate financiare necorespunzatoare la unitatile la care sant deinute
titlurile, situaie care conduce la scderea valorii probabile de vnzare, in
listele de inventariere acestea se evalueaz la aceasta valoare, urmnd sa
se constituie provizioane pentru depreciere
4. Procedura de recuperare a lipsurilor din culpa
In cazul constatrii unor lipsuri imputabile in gestiune, administratorii vor
lua msura imputrii acestora la valoarea de nlocuire
Prin valoarea de nlocuire se intelege costul de achiziie al bunului respectiv la
data constatrii pagubei, care va cuprinde preul de cumprare practicat pe
piaa, ;a care se adaug taxele nerecuperabile, inclusiv TVA , cheltuielile de
transport, aprovizionare si alte cheltuieli accesorii necesare pentru punerea in
stare de utilitate sau pentru intrarea in gestiune a bunului respectiv
In cazul bunurilor constatate lipsa, ce urmeaz a fi imputate, care nu pot fi
cumprate de pe piaa, valoarea de imputare se stabilete de ctre o
comisie formata din specialiti in domeniul respectiv
La stabilirea valorii debitului, in cazurile in care lipsurile in gestiune nu
snt considerate infraciuni, se va avea in vedere posibilitatea compensrii
lipsurilor cu eventualele plusuri constatate conform Procedurilor de
evaluare - ajustare dup inventar
La stabilirea valorii de imputare nu se vor avea in vedere provizioanele
pentru deprecieri, constatate
Nu se admite compensarea in cazurile in care s-a fcut dovada ca lipsurile
constatate la inventariere provin din sustragerea sau din degradarea
bunurilor respective datorita vinovatiei persoanelor care rspund la
gestionarea acestor bunuri
Pentru pagubele constatate in gestiune, rspund persoanele vinovate de
producerea lor. Imputarea acestora se va face la valoarea de nlocuire,
rspunderea fiind stabilita si abordata conform Procedurilor de stabilire
a rspunderii
5. Procedurile de evaluare - ajustare dup inventar
Se poate trece la compensarea lipsurilor cu eventualele plusuri daca snt
ndeplinite urmtoarele condiii:
- Existenta riscului de confuzie intre sorturile aceluiai bun material din
cauza asemnrii in ceea ce privete aspectul exterior: culoare, desen, model,
dimensiuni, ambalaj sau alte elemente
- Diferenele constatate in plus sau in minus sa priveasc aceeai
perioada de gestiune si aceeai gestiune

Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje soi alte valori materiale


care ntrunesc condiiile de compensare datorita riscului de confuzie se
aproba anual de ctre administratori
Aceste liste snt de uz intern, fiind numai la dispoziia administratorului
unitatii
Compensarea se face pentru cantitati intre plusurile si lipsurile constatate
In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensarii- la care s-au
constatat lipsuri, se va proceda la stabilirea egalitatii cantitative prin
eliminarea din calcul a diferenei in plus. Aceasta eliminare se face
ncepnd cu sorturile care au preturile unitare cele mai sczute, in ordine
crescnda
In cazul in care cantitatile sorturilor supuse compensrii - la care s-au
constatat lipsuri, snt mai mari dect cantitatile sortului admise la
compensare - la care s-au constatat plusuri, se va proceda, deasemenea, la
stabilirea egalitatii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitatii care
depaseste totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face ncepnd cu
sorturile care au preturile unitare cele mai sacazut, in ordine crescnda
Pentru valorile materiale la care snt acceptate sczminte, in cazul
compensrii lipsurilor cu plusurile stabilite la inventariere, sczmintele se
calculeaz numai in situaia in care cantitatile lipsa snt mai mari dect
cantitatile constatate in plus. In aceasta situaie, cotele de sczminte se
aplica in primul rnd la valorile la care s-au constatat lipsurile
Daca in urma aplicrii sczmintelor respective mai raman diferene
cantitative in minus, cotele de sczminte se pot aplica si asupra celorlalte
valori materiale admise in compensare, la care s-au constatat plusuri sau la
care nu au rezultat diferene
Diferena stabilita in minus in urma compensrii si aplicrii tuturor cotelor
de sczminte, reprezentnd un prejudiciu pentru unitate, se recupereaz
de la persoanele vinovate in conformitate cu dispoziiile legale
Normele de sczminte nu se aplica anticipat, ci numai dup constatarea
existentei efective a lipsurilor si numai in limita acestora . Deasemenea,
normele de sczminte nu se aplica automat, aceste norme fiind
considerate limite maxime
B. DOCUMENTE UTILIZATE
LISTA DE INVENTARIERE 1
Servete la:
- inventarierea elemetelor patrimoniale aflate in gestiunile unitatii
- stabilirea lipsurilor si plusurilor de valori materiale (imobilizri, stocuri
materiale) si a altor valori (elemente de trezorerie etc.)

- nregistrarea in evidenta magaziilor (depozitelor) si in contabilitate a


plusurilor si minusurilor constatate
- ntocmirea Registrului-Inventar
- stabilirea provizioanelor pentru deprecieri
- centralizarea operaiunilor de inventariere
Se intocmeste intr-un exemplar, la locurile de depozitare, de regula anual
sau in situaiile prevzute de dispozitiile legale, de comisia de inventariere,
pe gestiuni, conturi de valori materiale, eventual grupe sau subgrupe,
separat pentru valorile materiale si mijloacele fixe ale unitati si separat
pentru cele in custodie, aflate asupra personalului unitatii la data
inventarierii, primit pentru prelucrare etc. si se semneaz de ctre membrii
comisiei de inventariere si de ctre gestionar
In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listelele de
inventariere se semneaz de ctre toi gestionarii, iar in cazul predriiprimirii gestiunii, acestea trebuie semnate att de persoana/persoanele care
preda/predau gestiunea, cat si de gestionarul/gestionarii care
primeste/primesc gestiunea
In listele de inventariere a valorilor materiale aflate la ambalaje originale
intacte, a lichidelor a cror cantitate efectiva nu se poate stabili prin
transvanzare si msurare a materialelor de masa, in vrac etc., a cror
inventariere prin cntrire sau msurare ar necesita cheltuieli importante
sau ar conduce la degradarea bunurilor respective, se vor ataa notele de
calcul privind inventarierea, precum si datele tehnice care au stat la baza
calculelor
Listele de inventariere ntocmite pentru bunurile in custodie trebuie sa
contina, pe lng elemente comune (felul materialului sau produsul finit,
cantitatea, valoarea etc.), numrul si data actului de predare-primire in
custodie
Valoarea de inventar se stabilete de comisie, cu respectarea prevederilor
legale
Circula:
- la conductorul compartimentului financiar- contabil pentru a fi semnat,
dup care se remit comisiei de inventariere
- la gestionar, prin semnarea fiecrei file, mentionand pe ultima fila a listei de
inventariere ca toate cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bunurile
respective se afla in pstrarea si rspunderea sa
- la compartimentul financiar- contabil, pentru calcularea diferenelor valorice
si semnarea listei de inventariere privind privind exactitate soldului scriptic,
precum pentru verificarea calculelor efectuate
- la comisia de inventariere, pentru stabilirea minusurilor, plusurilor si a
deprecierilor constatate la inventar, precum si pentru consemnarea in
procesul-verbal a rezultatelor inventarierii

- la conductorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul


juridic, mpreuna cu procesele verbale cuprinznd clauzele degaradarii sau
deteriorrii bunurilor, inclusiv persoanele vinovate, precum si procesul verbal
al rezultatelor pentru avizarea propunerilor fcute de comisia de inventariere
- la conductorul unitatii, mpreuna cu procesul-verbal al rezultatelor
inventarierii, pentru a decide asupra solutionarii propunerilor fcute
- la unitatea creia ii aparin valorile materiale primite in custodie, pentru
prelucrare, etc., in scopul comunicrii eventualelor nepotriviri (exemplarul 2)
Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil
LISTA DE INVENTARIERE
( pentru gestiunile global valorice)
Servete ca:
- document pentru inventarierea rechizitelor de birou, imprimante,
materialelor destinate ambalrii, precum si pentru evidenta cartilor tehnice
procurate din fondurile de producie
- document pentru inventarierea mrfurilor si ambalajelor aflate in evidenta
cantitativ-valorica in unitatile cu amnuntul
- document pentru stabilirea minusurilor si plusurilor valorice din gestiunile
inventariate
- document justificativ de nregistrare in evidenta de la locurile de depozitare
si in contabilitate
- document pentru ntocmirea registrului-inventar
- document pentru stabilirea provizioanelor pentru deprecieri
Se ntocmesc in trei exemplare la locurile de depozitare, in situaiile
prevzute de dispoziiile legale, dintre care un exemplar ctre gestionar,
iar doua exemplare de ctre un membru al comisiei de inventariere, pe
gestiuni si conturi de materiale, mrfuri si ambalaje si se semneaz de
ctre membrii comisiei de inventariere, de gestionar si de contabilul care
tine evidenta gestiunii
In cazul predrii-primirii, listele de inventariere se ntocmesc in cinci
exemplare, dintre care unul aparine gestionarului predator, un exemplar
gestionarului care primete gestiunea, iar trei exemplare unui membru al
comisei de inventariere
Pentru bunurile deteriorate total sau parial, precum si pentru cele fara
micare sau cele care nu mai pot fi valorificate se ntocmesc liste de
inventarie separate
In cazul unei gestiuni colective, cu mai multe schimburi, listele de
inventariere se semneaz de toi gestionarii sau de persoanele care au
calitatea de gestionari, iar in cazul predrii-primirii gestiunii, acestea

trebuie semnate att de persoana/persoanele care preda/predau gestiunea


cat si de gestionarul/gestionarii care primeste/primesc gestiunea
Pentru bunurile aflate in ambalaje originale intacte, lichidele a cror
cantitate efectiva nu se poate stabili prin transvanzare si msurare sau
mrfurile in vrac etc., a cror inventariere prin cntrire sau msurare ar
necesita cheltuieli importante sau ar conduce la degradarea bunurilor
respective, in listele de inventariere se mentioneaza modul in care s-a facut
inventarierea si datele tehnice care stau la baza calculelor
In listele de inventariere se nscriu soldurile faptice stabilite de comisia de
inventariere prin numrare, cntrire, msurare sau cubare, dup caz
Datele privind bunurile inventariate se nscriu in listele de inventariere
imediat dup determinarea cantitatile inventariat, in ordinea in care ele au
fost grupate, tinand de seama de dimensiunile si unitatile de msura cu
care figureaz in evidenta de la locurile de depozitare in contabilitate
Evaluarea stocurilor faptice in listele de inventariere se face cu aceleai
preturi foloisite la nregistrarea bunurilor in contabilitate
Valoarea de inventar se stabilete de comisia de inventariere cu
respectarea prevederilor legale
Dup terminarea lucrrilor de inventariere, pe fiecare fila se calculeaz
totalul indiciilor naturali in coloana Cantitate si totalul Valoare, dup
care comisia de inventariere intocmeste recapitulatia listelor de
inventariere care va cuprinde: numrul fiecrei liste de inventariere, totalul
indicilor naturali si valoarea bunurilor inventariate din fiecare lista, precum
si totalul indicilor naturali si valoarea totala a bunurilor inventariate
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii prin compararea stocului
faptic valoric al bunurilor inventariate cu soldul scriptic din contabilitate,
se procedeaz la o verificare amanuntita si a exactitatii tuturor evalurilor,
calculelor, totalizrilor si nregistrrilor din contabilitate si din evedenta de
la locurile de depozitare. Greelile identificate cu aceasta ocazie trebuie
corectate nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii
Circula:
- la gestionar (sau gestionarii in cazul predrii-primirii gestiunii) pentru
semnarea fiecrei file a listei, mentionand pe ultima fila a listei ca toate
cantitatile au fost stabilite in prezenta sa, ca bunurilor respective se afla in
pstrarea si rspunderea sa, ca nu mai are bunuri care nu au fost supuse
inventarierii, precum si faptul ca preturile, cantitatile, calitatile si unitatile si
unitatile de msura au fost stabilite in prezenta si nu are alte obiecii de fcut
- la membrii comisiei de inventariere, pentru semnarea fiecrei file a listei,
calcularea listelor de inventariere, ntocmirea recapitulatiei listelor de
inventariere, stabilirea minusurilor sau a plusurilor valorice, stabilirea
perisabilitatilor si ntocmirea procesului-verbal al rezultatelor inventarierii

- la compartimentul contabilitatii unde se efectueaz confruntarea intre


raportul de gestiune predat la contabilitate si valoarea totala a inventarului
faptic. Totodat, se iau masuri pentru corecta determinare a valorilor
deprecierilor constatate si nregistrate in contabilitate a provizioanelor pentru
depreciere
- la conductorul compartimentului financiar-contabil si la compartimentul
juridic, mpreuna cu procesele- verbale care cuprind cauzele degaradarii sau
deteriorrii bunurilor, precum si invantarierii, pentru avizarea propunerilor
fcute de comisia de inventariere
- la conductorul unitatii, mpreuna cu procesele-verbale susmenionate,
pentru a decide asupra solutionarii propunerilor fcute
Se arhiveaz:
- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul1)
- la compartimentul de verificri gestionare (exemplarul2)
EXTRAS DE CONT
Servete la:
- comunicarea si solicitarea de la debitor a sumelor pretinse ramase
neachitate, provenite din relaii economico- financiar, precum si ca instrument
de conciliere prearbitrala
Se intocmeste:
- in trei exemplare, de ctre compartimentul financiar-contabil al unitatii
beneficiare pe baza datelor din contabilitatea analitica
Circula:
- la conductorul compartimentului financiar- contabil si la conductorul
unitatii emitent, pentru semnare (toate exemplarele)
- la unitatea debitoare (exemplarele 1si 2), care restituie unitati emitente
exemplarul 2 semnat pe verso de ctre conductorul unitatii si conductorul
compartimentului financiar- contabil, pentru confirmarea debitului in vederea
decontrii prin posta sau prin banca, atunci cnd se depune ordinul de plata.
Eventualele obiecii asupra sumelor prevzute in extrasul de cont
consemneaz intr-o nota explicativa semnata de ctre conductorul unitatii si
conductorul compartimentului financiar-contabil, care se anexeaz la
exemplarul 2 al extrasului de cont
Se arhiveza:
- la compartimentul financiar-contabil al unitatii emitente (exemplarul 2 si
exemplarul 3)
- la compartimentul financiar al unitatii debitoare (exemplarul1)
XI. PROCEDURI DE RASPUNDERE MATERIALA

A. DESCRIEREA PROCEDURILOR DE RASPUNDERE MATERIALA


1. Procedura de compensare si evaluare a lipsurilor materiale
Bunurile constatate lipsa la inventariere se evalueaz si se nregistreaz in
contbilitate la valoarea contabila (valoarea de nregistrare). Lipsurile
imputabile se recupereaz de la persoanele vinovate, la valoarea de
nlocuire
Scderea din contabilitatea unor pagube care nu se datoreaz culpei unei
persoane, se face in baza aprobrii administratorului, respectiv cu avizul
administratorului ierarhic superior
Bunurile constatate in plus se evaleaza si se nregistreaz in contabilitate
la costul de achiziie al bunurilor similare
Efectuarea inventarierii presupune stabilirea diferenelor faptice dintre
cantitatile existente pe teren si a celor scriptice nregistrate in evidenta
contabila si tehnic-operativ, intre care trebuie sa existe a concordanta
deplina la nceperea inventarierii, evaluarea acestora in preul de
nregistrare folosit in contabilitate, aplicarea normelor de perisabilitate
legale, in cazul constatrii de lipsuri si in limita lipsurilor constante si
pentru lipsurile ramase neachitate de perisabilitatile acordate,
compensarea plusurilor cu minusurile. In cazul in care, conform listei
produselor aprobate de conducerea firmei se poate face compensarea in
cadrul anumitor grupe de produse care se pot confunda datorita asemnrii
aspectului exterior (culoare, model, desen, dimensiuni)
La operaia de compensare se va aplica regula cunoscuta de evaluare a
cantitatilor egale care intra in operaiunea de compensare cu preturile din
contabilitate cele mai sczute, in ordine cresctoare, iar diferena rmasa
necompensata se va imputa, daca valoarea minusurilor este mai mare ca
cea a plusurilor sau se va nregistra diferena ca plus de inventar, daca
valoarea plusurilor este mai mare dect cea a minusurilor
Toate operaiunile prezentate mai sus se efectueaeza la preul folosit
pentru nregistrarea in contabilitate si nu la preul pietei (care reprezint
valoarea de nlocuire a bunurilor constatate lipsa)
Preul pieei se aplica in cazurile in care nu este vorba de bunuri gsite
lipsa la inventar care sa beneficieze de acordarea de perisabilitati legale
sau de dreptul de compensare cu plusurile constatate la alte bunuri din
aceeai grupa, deci de bunuri individuale bine definite, inconfundabile si a
cror valoare contabila se poate actualiza la valoarea de nlocuire, adic
la preul pieei
Lipsurile care raman dup ce au fost compensate de valoarea
perisabilitatilor legal acordate se var imputa la valoarea din contabilitate
rmasa necompensata dup scderea perisabilitatilor

Obilgatia evalurii la preul folosit in contabilitate revine compartimentului


de contabilitate, iar cea a evalurii la preul pitei revine compartimentului
de aprovizionare, care cunoate preturile de achiziie de pe piaa sau le
poate testa, prin solicitarea a trei oferte de pre urmate de informarea
compartimentului de contabilitate cu preul de pe piaa in vederea stabilirii
diferenei de pre ce trebuie imputata, nregistrata si ncasata de la
persoana vinovata
Responsabilitatea preturilor folosite la imputarea lipsurilor materiale sau a
altor valori revine unei comisii de evaluare, care functioneaza permanent si
din care fac parte persoane specializate in achiziionarea de bunuri si in
compararea parametrilor tehnico-funcionali ai bunurilor lipsa cu cei a I
bunurilor cu cei ai bunurilor existente pe piaa la data constatrii lipsurilor
sau pagubelor de orice fel, de organele de control proprii sau comisia de
inventariere a patrimoniului
2.
Procedura de stabilire a rspunderii si urmrire a recuperrii
pagubelor
Principiul fundamental care sta la baza desemnrii organelor competente
care au dreptul de a stabili rspunderea materiala este acela ca acest drept
revine celor care angajeaz unitatea: conducerii unitatii, consiliului de
administraie, comitetului de direcie
Conform Codului Muncii, persoanele ncadrate in munca rspund pentru
pagubele aduse patrimoniului din vina si in legtura cu munca lor. Ele nu
rspund la pierderile care se ncadreaz in limitele stabilite de lege, de
pagubele provocate datorita unor cauze neprevzute si care puteau fi
nlturate ori de in cazul pagubelor provocate de din riscul normal al
serviciului sau fora majora
In stabilirea rspunderii materiale, paguba ce trebuie reparata nu cuprinde
foloasele nerealizate de unitate ca urmare a faptei savarsite de cel ncadrat
in munca
Cnd paguba a fost realizata de mai multe persoane, rspunderea fiecreia
se stabilete de tinandu-se seama de msura in care a contribuit la
provocarea ei. Daca msura in care fiecare a contribuit la provocarea
pagubei nu poate fi determinata , rspunderea fiecrei persoane se
stabilete cu proporional cu salariul ei tarifar de ncadrare net, de la data
constatrii pagubei si, daca este cazul - la gestionarii - in funcie de timpul
lucrat de la ultima inventariere a bunurilor
Rspunderea materiala pentru paguba cauzata unitatii poate fi stabilita
numai in cazurile in care aceasta a fost constatata in cel mult 3 ani de la
data producerii ei. Caile de constituire a titlurilor executorii si termenele
snt:

- Luarea angajamentului scris, care constituie titlu executoriu, in termen


de 60 de zile de la de la data cnd cel care angajeaz unitatea sau salariatul a
luat cunostinta de producerea prejudiciului
- Emiterea deciziei de imputare in termen de 60 de zile de la data cnd
cel care angajeaz unitatea sau salariatul a luat cunostinta de producerea
pagubei (decizia de imputare constituie titlu executoriu in momentul
comunicrii); dup expirarea celor 60 de zile, paguba se imputa celui vinovat
de neemiterea deciziei de imputare
- Introducerea unei aciuni la organele judecatoresti de conductorul unitatii
sau de salariat, dup expirarea termenului de 60 de zile de la luarea la
cunostinta de existenta pagubei si 30 de zile de la emiterea deciziei de
imputare (celelalte 30 de zile fiind alocate pentru contestare), care trebuie sa
fie comunicata in maxim 15 zile de la emitere
Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din
salariu, precum si din orice alte sume ce se cuvin din partea unitatii,
persoanei in cauza. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul
tarifar net lunar
Daca contractul de munca se desface nainte ca persoana sa fi despgubit
unitatea, executarea se va face de ctre noua unitate, potrivit alineatului
precedent, pe baza transmiterii titlului executoriu de ctre unitatea care a
fost pgubita iar in situaia in care cel in cauza nu s-a ncadrat in alta
unitate, urmrirea se va face asupra oricror bunuri ale sale infara de
bunurile exceptate de lege (calea executrii silite). Urmrirea pentru
acoperirea pagubelor se poate indrepta si mpotriva altei persoane dect
cea care a provocat direct paguba, in cazurile prevzute de lege.
La gestionari, termenul maxim de acoperire integrala a pagubei provocate
de este a de o luna de la obinerea titlului executoriu definitiv, dup care
unitatea se poate despgubi din garania in numerar, consemnata in contul
de garanii. Daca paguba nu se acoper din aceasta garanie, unitatea nu
poate proceda la reineri din salariu, ci este obligata, sa nceap urmrirea
silita a bunurilor conform Ordonanei nr. 11/1996.
Acest termen nu se aplica celorlali autori ai pagubei, pentru care se aplica
Codul Muncii, recuperarea fcndu-se in decursul unui si la echivalentul a
trei salarii lunare. Rspunderea materiala are caracter integral si reinerile
pentru acoperirea pagubelor nu snt limitate la 3 salarii lunare /an cnd
prin lege este prevzuta o rspundere integrala nelimitata la trei salarii pe
an, cnd fapta prin care paguba a fost pricinuita paguba constituie
infarctiune, cand angajatul este gestionar , casier sau ncasator sau cnd
paguba a fost cauzata din vina persoanelor angajate pe funcie de
conducere care nu si-au exercitat drepturile la despgubire sau nu au
urmrit sumele, dei exista titlul executoriu
eful serviciului financiar- contabilitate si juristul vor analiza anual
posibilitatile reale de plata ale debitorilor inregistrati in contul in afara

bilanului 910, iar trimestrial, debitorii din pagube, aducnd la cunostiinta


in scris conducatorului unitatii rezultatele analizei
Minusurile de prevenire a pagubelor sant: controlul financiar preventiv
exigent, controlul financiar de gestiune si inventarele periodice
3. Procedura de rspundere materiala
Rspunderea materiala se caracterizeaz prin urmtoarele trasaturi:
- Se refera numai la persoane ncadrate in munca cu contract individual
de munca
- Este limitata la daunele efective, evaluate la preul pieei fara
beneficiul si foloasele nerealizate, iar rspunderea se stabilete conform
Codului Penal si Codului Civil
- Este individuala, cu urmtoarele derogri de la aceasta regula cnd
mbrac alte forme si anume:
a) Rspunderea colectiva- este cnd persoana rspunde proporional ci partea
sa de vina si cu salariul net de ncadrare avut la data comiterii pagubei.
Rspunderea colectiva nu este aplicabila cnd paguba suferita de partea civila
este datorata unei infraciuni, care il obliga pe inculpat la refacerea in
ntregime, a pagubei si rspunderea se stablileste conform Codului Penal si
Codului Civil
b) Rspunderea comuna este conjuncta, ntruct o persoana rspunde
proporional cu salariul tarifar net de ncadrare la data constatrii pagubei si
cu timpul lucrat de la ultima inventariere, in gestiunea in care s-a produs
paguba paralel cu rspunderea coautorilor, rspunderea fiecrui coautor fiind
limitata si condiionata de a celuilalt, in aa fel nct suma cotelor de
despgubire sa acopere prejudiciul in totalitate
c) Rspunderea subsidiara-persoana nu a produs direct paguba, ci a nlesnit-o
prin nclcarea unor obligaii de serviciu (daca rspunderea principala ori
oblibgatia de restituire este anulata, dispare si rspunderea subsidiara)
Rspunderea subsidiara apare cnd rspunderea autorului direct este:
- rspundere materiala determinata de o fapta ilicita, savarsita cu
vinovatie, cu termen de prescripie de 3 ani
- cnd rspunderea principala nu este determinata de o fapta ilicita,
culpabila, ci deriva din obligaia de restituire a unei sume, a unor
bunuri sau contravaloarea serviciilor necuvenite, cu termen de
prescripie de un an
Rspunderea subsidiara este si integrala pentru angajatul care, nesocotind
ndatoririle sale de serviciu, a adus pagube materiale unitatii dup cum
urmeaz:
- nu asigurat gestionarului in cazurile prevzute de lege, asistenta
tehnica de specialitate, pentru verificarea calitativa a bunurilor, ori a
prestat o asistenta tehnica necorespunzatoare

- nu a luat masurile necesare pentru pstrarea bunurilor in condiii


corespunztoare
- a dat gestionarului dispoziii greite sau contrare legii
d) Rspunderea solidara poate fi:
- integrala-cnd persoana are activitate tot timpul in care s-a produs
paguba precum si pentru funciile de conducere sau de execuie care
ncadreaz sau menin gestionarii fara ndeplinirea condiiilor de studiu,
vrsta, antecedente penale
- limitata -la timpul lucrat si raportat la durata perioadei de producere
a pagubei
-la garania neconstituita, in numerar sau suplimentara, din
vina sa, pentru persoanele cu atributiuni de recalculare
a
garaniei gestionarilor, care rspund in limita garaniei
neconsituite, nerecalculate si neintregite
Rspunderea materiala este solidara si limitata la valoarea rmasa neacoperita
cu ajutorul direct, din momentul devenirii acestuia insolvabil. Aceasta
rspundere se aplica persoanei vinovate de:
- angajarea sau trecerea unei persoane intr-o funcie de gestionar sau
din subordinea gestionarului, fara avizul scris al gestionarului principal
in subordinea fiecruia se face angajarea
- neluarea sau luarea cu ntrziere a masurilor necesare pentru
inlocuirea gestionarului sau a angajailor aflai in subordinea s, dei a
fost avertizata in scris si motivat ca nu-si ndeplinesc atribuiile in mod
corespunztor
- neluarea masurilor necesare pentru stabilirea si acoperirea pagubelor
in gestiune
- neefectuarea inventarierilor la termenul si in condiiile legii, in situaia
in care prin aceasta a contribuit la cauzarea pagubelor
- nerespectarea oricror alte ndatoriri de serviciu, daca fara nclcarea
acesteia paguba s-ar fi putut evita
Rspunderea materiala este solidara si limitata la valoarea bunurilor
dobndite de la gestionar de persoana fizica implicata in valorificarea
bunurilor sustrase
Are termene de prescripie si de decdere specifice precum si o procedura de
recuperare operativa a prejudiciului din garania in numerar conform Codului
Muncii. Indeplineste cumulativ si condiionat urmtoarele elemente:
1. Persoana trebuie ncadrata cu contract de munca
2. Fapta ilicita trebuie sa fie personala si in legtura cu munca
3. Vinovatia-culpa
4. Existenta unui prejudiciu patrimonial
5. Existenta legturii cauzale intre fapta si prejudiciu
B. PARTICULARITATILE RASPUNDERII GESTIONARILOR

In conformitate cu normativele legale privind angajarea gestionarilor,


constituirea de garanii si rspunderea in legtura cu gestionarea bunurilor,
rspunderea principala a gestionarilor este rspunderea materiala integrala,
individuala
Cauzele producerii de pagube in gestiune cere genereaz rspunderea
integrala snt:
- Degradarea bunurilor
- Lipsa efectiva a bunurilor
- Primirea, in cantitati inferioare, fara acte legal ntocmite
- Primirea bunurilor cu vicii aparente, fara acte legal ntocmite, att
infara unitatii, cu un delegat ntruct si in cadrul unitatii, de ctre
comisia de primire-recepie
- Nesolicitarea asistentei tehnice de specialitate la primirea bunurilor,
dei era necesara
- Exercitarea atribuiilor de ctre un delegat sau o comisie, fara putina
stabilirii timpului in care se produce paguba
Rspunderea conjuncta a gestionarului de aplica atunci cnd:
- Paguba este cauzata de gestionar mpreuna cu alt gestionar si fiecare
rspunde in msura in care fiecare a contribuit
- Paguba este cauzata intr-o gestiune in care manipularea bunurilor se
face de mai muli gestionari sau in mai multe schimburi fara predareprimire de gestiune intre schimburi si fiecare rspunde proporional cu
retribuia tarifara neta de ncadrare la data constatrii pagubei si cu
timpul efectiv lucrat de la ultima inventariere in gestiunea pgubita
XII. PROCEDURI DE ASOCIERE IN PARTICIPATIE
ATENTIE!
NU COMPLETATI FACTURI!
INTOCMITI DECONTURI DE TRANSMITERE A
VENITURILOR SI CHELTUIELILOR! (ANEXA6)
A. CONSIDERATII GENERALE
Societatile comerciale se pot asocia pentru realizarea in comun de
activitati productive, de comercializare si prestri servicii, activitati
comune care prezint interes pentru asociaii. Prin aceasta asociere Nu de
nate o noua persoana juridica, iar raporturile dintre asociai se stabilete
prin contract de asociere
Contractul de asociere cuprinde urmtoarele elemente:
- Partile contractante
- Activitatile economice ce se vor realiza in comun
- Contribuia fiecrei pari la realizarea activitatilor economice cuvenite
(%sau sume absolute)

- Condiiile de administrare si conducere a asociaiei


- Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatilor economice
comune desfasurate
- Cauzele de ncetare a asocierii si modalitatea de impartire a
rezultatelor lichidrii
- Orice alte clauze necesare activitatii asociaiei
Reglementari specifice (Ordinul MEF nr.33/1996)
- In asocierile dintre persoanele juridice ramane, care nu dau natere
unei persoane juridice, contabilitatea este inuta de unul din asociai
(administratorul asocierii conform contractului). Veniturile si cheltuielile snt
repartizate fiecrui asociat in cotele convenite, pentru a fi integrate in
propriile contabilitati pentru determinarea si vrsarea impozitului pe profit
- In asocierile dintre persoane fizice sau juridice strine si persoane
juridice romane contabilitatea se va tine de ctre una din persoanele juridice
romane. Aceasta are obligaia sa determine si sa achite impozitul pe profit
rezultat din asociere si sa remit coparticipantilor decontul cuprinznd
veniturile, cheltuielile si profitul net cuvenit
B. DESCRIEREA PROCEDURILOR PRIVIND OPERATIUNILE CARE
SE EXECUTA IN CADRUL ASOCIERILOR IN PARTICIPATIE
OPERATII COMUNE
Se ncheie contractul de asociere in participaie
Se executa operaii in numele si contul asociaiei
Se contabilizeaz operaiunile executante
Daca este cazul:
- Se organizeaz spatii de depozitare si/ sau producie ale asociaiei
- Se transfera bunurile si mijloacele in locurile stabilite
- Se vireaz sumele convenite in contul asociatului administrator
OPERATII SPECIFICE ASOCIERII INTRE PERSOANE JURIDICE
ROMANE
Se deconteaz veniturile si cheltuielile conform contractului intre asociaie
si asociai
OPERATII SPECIFICE ASOCIERII INTRE PERSOANE JURIDICE
ROMANE SI PERSOANE JURIDICE SI/SAU FIZICE STRAINE
Se determina impozitul pe profit rezultat din asociere
Se achita impozitul pe profit datorat
Se deconteaz veniturile, cheltuielile si profitul net rezultat intre asociai
Se blocheaz la sursa si se achita impozitele, redevenele si taxele aferente
sumelor transferate in exterior, conform conveniilor de reciprocitate

OPERATII SPECIFICE ASOCIERII INTRE PERSOANE JURIDICE


ROMANE CU PERSOANE JURIDICE ROMANE
Se determina impozitul pe profit rezultat din asociere
Se achita impozitul pe profit datorat
Se deconteaz veniturile, cheltuielile si profitul net rezultat intre asociai
C. REGULI SI METODE UTILIZATE
Se analizeaz clauzele contractuale de asociere in participaie
Se verifica respectarea clauzelor contractului cu privire la :
- modul de organizare si tinere a contabilitatii
- contribuia fiecrui asociat
- modul de determinare a rezultatelor din asociere si repartizarea lor
Se analizeaz daca cheltuielile fcute in contul asociaiei de un asociat
snt reale si daca se justifica att ca mrime, cat si ca necesitate
Se analizeaz daca veniturile obinute de un asociat snt reale ca mrime
si practica curenta si daca snt virate la timp asociaiei (asociatului
administrator)
Se urmareste daca la asociai exista a delimitare clara intre veniturile si
cheltuielile aferente activitatii proprii si cele efectuate in numele asociaiei
Se analizeaz daca se folosesc criterii unitare si legale la repartizarea
veniturilor si cheltuielilor fcute in opoeratiuni comune (proprii asociatului
si in numele asociatiei)
Se verifica la sfarsitul exerciiului existenta faptica a bunurilor dobndite
sau alocate asociaiei si se compara cu situaia scriptica, analizndu-se
modul de rezolvare si justificare a fiecare diferene
In cazul terminrii activitati, in asociaie se va urmrii respectarea
clauzelor contractuale in impartirea bunurilor puse la dispoziia asociaiei
de fiecare asociat
D. DOCUMENTE UTILIZATE
1) Contractul de asociere in participaie
2) Documente de transfer si recepie d bunuri de la asciati si invers (Aviz de
insotire a marfurilor/produselor ; Nota de intrare/receptie; Ordin de plata
pentru virarea sumelor de la asociai la asociatul administrator (daca este
cazul); Chitana (pentru confirmarea transferului in numerar); Proces
verbal de predare-primire de mijloace si bunuri (in procesul de organizare a
unor locuri de producie si/sau depozitare ale asociaiei; etc.)
3) Documente justificative care atesta operaiunile executate de asociai in
numele asociaiei (Contracte; Facturi; Extrase de cont; Ordine de plata; etc.)
4) Documente ale contabilitatii cronologice si sistematice ale asociaiei

5) Decontul de venituri si cheltuieli intre asociai


6) Situaia bunurilor existente ale asociaiei la sfarsitul exerciiului
E. CONTABILITATEA OPERATIUNILOR IN PARTICIPATIE
Fiecare dintre unitatile care infiinteaza asociaia in participaie participa cu
anumite cote de active patrimoniale sau de activitati la realizarea
obiectivelor propuse, aa cum se stabilete prin contract, iar rezultatele
financiare se mpart intre coparticipanti in funcie de cota procentuala de
participaie a fiecruia
La organizarea contabilitatii operaiilor realizate in participaie trebuie sa
se tina seama de prevederile legale in vigoare (HG 704/1993) potrivit
crora Cheltuielile si veniturile ocazionate de operaiile asociailor in
participaie se nregistreaz separat de ctre unul din asociai, conform
prevederilor din contractul de asociere. La finele fiecrei luni se transmit,
pe baza de decont, veniturile si cheltuielile coparticipantilor, in funcie de
cotele de participare la profit prevzute in contract
Contabilitatea operaiilor din participaie se tine cu ajutorul contului 458
Se contureaz doua modalitati de organizare a contabilitatii operaiilor
realizate in coparticipaie:
1) Tinerea contabilitatii asociaiei in participaie si mai distinct de ctre unul
din coparticipantii la asociere. Acesta va face decontarea impozitelor si
taxelor cu bugetul statului si va transmite coparticipantilor cheltuielile,
veniturile ce le revin, inclusiv impozitul pe profit calculat si alte impozite si
taxe achitate pentru asociaie
2) Integrarea contabilitatii asociaiei in participatie in contabilitatea unui
compartiment, dar cu desfasurarea pe analitice distincte a cheltuielilor,
veniturilor, a altor creane si datorii apartinand celorlati coparticipanti la
asociaie
Aceasta modalitate este cea mai frecventa si se trateaz contabil astfel:
EXEMPLU
Ca urmare a derulrii unui contract de asociere in participaie, intr-o luna se
efectueaz cheltuieli totale de 100.000.000 lei si se obin venituri totale de
120.000.000 lei. Acestea se transmit coparticipantilor X in proporie de
40% si Y in proporie de 60%. Contabilitatea este inuta de
coparticipantul X
Contabilitatea coparticipantului X (pe analitice distincte privind
asocierea)
1) Se colecteaz cheltuielile totale:
600 - 687 Conturi din clasa 6
2) Se colecteaz veniturile totale:

%
100.000.000
Diverse conturi corespondente

%
Diverse conturi corespondente

701 - 787 Conturi din clasa 7


120.000.000

3) Se transmit prin decont coparticipantului Y, cheltuielile si veniturile in cota-parte de


60%:
458 Decontri din operaii de participaie = 600-687 Conturi din clasa 6 60.000.000
701-787 Conturi din clasa 7 = 458 Decontri din operaii de participaie 72.000.000
4) Se calaculeaza si vireaz impozitul pe profit aferent asocierii:
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozitul pe profit
441 Impozitul pe profit
= 5121 Conturi la bnci in lei

7.600.000
7.600.600

5) Se transfera impozitul pe profit coparticipantului Y


458 Decontri din operaii in participatie=691Cheltuieli cu impozitul pe profit
4.560.000
6) Se nchid conturile de cheltuieli si venituri:
121 Profit si pierdere
= 600-691 Conturi din clasa 6
701-787 Conturi clasa 7
= 121 Profit si pierdere

43.040.000
48.000.000

7) Se plateste profitul NET coparticipantului Y (12.000.000 - 4.560.000 = 7.440.000):


458 Decontri din operaii de participaie = 5121 Conturi la bnci in lei 7.440.000

Contabilitatea coparticipantului Y
1) Se preia prin decont la sfarsitul luni, de la compartimentul X, cota- parte din cheltuieli
si venituri:
600-687 Conturi din clasa6 = 458 Decontri din operaii in participaie 60.000.000
458 Decontri din operaii in participaie = 701-787 Conturi din clasa 7 72.000.000
2) Se preia de al X, cheltuiala cu impozitul pe profit achitat de acesta:
691Cheltuieli cu impozitul pe profit = 458 Decontri din op. in participaie
4.560.000
3) Se primete de la coparticipantul X suma reprezentnd profitul net cuvenit
(12.000.000-4.560.000=7.440.000):
5121 Conturi la bnci in lei = 458 Decontrii din operaii in participaie
7.440.000
4) Se nchid conturile de cheltuieli si venituri:
212Profit si pierdere
=
600-691 Conturi din clasa 6
701-787 Conturi din clasa7 =
121 Profit si pierdere

64.560.000
72.000.000

XIII. SISTEMUL DE TRATARE A INFORMATIEI


A.
PROCEDURI PRIVIND SECURITATEA INFORMATIILOR
FINANCIAR- CONTABILE

Calculatoarele Departamentului Financiar-Contabil trebuie sa aib parolautilizator configurata BIOS (diferita de parola supervisor)
Windows-ul trebuie configurat astfel nct screen-saver-ul sa fie parolat si
sa devin activ dup un interval de maxim 5 minute
In cazul in care datele snt pstrate pe un server care are posibilitatea de a
se constitui intr-un furnizor suplimentar de securitate in reea, atunci
conturile utilizatorilor din Departamentul Financiar-Contabil trebuie sa fie
parolate iar datele acestor utilizatori sa fie concentrate subordonat unui
director dedicat, asupra caruia privilegiile de acces sa excluda orice alta
tentativa de acces din afara personalului financiar-contabil si a
administratorului de reea. Conturile e-mail vor respecta acelai regim
!!!TOATE PAROLELE SANT CONFIDENTIALE !. Fiecare detinator de
parole rspunde PERSONAL de confidenialitatea acestor. Totui, secretul
nu trebuie sa mpiedice desfasurarea normala a lucrului (in caz de
mbolnviri, concedii etc.). Inginerul de sistem trebuie sa fie (cu titlu
confidenial!) in posesia unei liste cu toate parolele si are obligaia sa
asiste utilizatorii la modificarea lor, cel puin trimestrial. Toi utilizatorii
posesori de parole snt obligai sa instiinteze inginerul de sistem in cazul
modificrii lor. Excepie de la acest regim fac numai parolele de e-mail
(care snt strict personale!)
Imediat ce o persoana den cele enumarate mai sus paraseste firma,
inginerul de sistem este obligat sa anune in cel mai scurt timp Media Pro
Grup si- in acelai timp- sa modifice imediat elementele de securitate
(parole, privilegii) care au fost in posesia persoanei respective (chiar si
cele care nu erau aferente dar erau in posesia ei). Pentru acest lucru, in
unele cazuri este posibil sa fie necesara shimbarea tuturor parolelor
Exista trei tipuri de backup al datelor:
- Backup orar- executat de mai multe ori in timpul programului zilnic
de lucru
- Backup zilnic (ARHIVA) -executat in fiecare seara, dup ce au fost
executate si ultimile operaiuni
- Backup saptamanal - inginerul de sistem stabilete o zi pe saptamana
si o ora fixa, la care va copia pe un suport extern (dischete, zip etc. sau chiar
un alt hard disc- cu respectarea normelor de securitate - a datelor din reea
prin permisiuni selective) ultima ARHIVA (punctul b). Aceste arhive vor fi
astfel rulate/permutate astfel nct sa existe in permanenta ultimile trei arhive
saptamanale distincte si cele lunare
In cazul existentei /implementrii unei infrastructuri de comunicaii 9prin
modem, LAN etc.) care atrage dup sine regimuri specifice de securitate,
supravegherea acestora cade in sarcina inginerului de sistem

B. PROCEDURI PRIVIND REGIMUL


DE LUCRU AL
CALCULATOARELOR
DIN
DEPARTAMENTUL
FINANCIAR
CONTABIL
Calculatoarele din acest departament trebuie sa funcioneze dup un regim
strict, care sa respecte urmtoarele reguli:
Implementarea si configurarea pe un calculator pe un calculator a
programelor cu specific financiar-contabil (cu tot ceea ce presupune
aceasta: sistem de operare, reea, utilitare etc.) reprezint configuraia de
referina a calculatorului respectiv. Aceasta este realizata de
reprezentanii Media Pro Group (MPG)
Orice modificare premeditata a configuraiei de referina, prin orice
mijloc (upgrade calculatoare, modificri ale reelei, modificri software
etc.), se va efectua NIMAI prin consultarea in prealabil si aprobarea
expresa din partea MPG
Orice modificare premeditata a configuraiei de referina, va fi
semnalata de urgenta inginerului de sistem, care va contacta in cel mai
scurt timp MPG. In acest rstimp nu se va executa nimic pe
calculatorul/calculatoarele Departamentului Financiar-Contabil
Utilizatorii acestor calculatoare snt reprezentai de personalul financiarcontabil special desemnat. Acetia mpreuna cu inginerul de sistem, au
obligaia sa respecte regimul de lucru conform Procedurilor de securitate a
informaiilor fianaciar-contabile. Inginerul de sistem mpreuna cu eful
Departamentului Financiar-contabil (sau persoane desemnate de acetia cu
acordul MPG) au obligaia de a verifica respectarea acestor proceduri.
Nerespectarea lor atrage dup sine sanciuni
XIV. PROCEDURI DE ARHIVARE A DOCUMENTELOR
Prevederile legale in domeniu - Legea Arhivelor Naionale, din
04.03.1996, publicata in MO nr. 71/09.04.1996, completata cu Instruciunile
de aplicare aprobate cu Ordinul de zi nr.217/23.05.1996, instituie
obligativitatea inventarierii, selectionarii, pstrrii, folosirii documentelor, in
sarcina persoanelor juridice si a persoanelor fizice creatoare si detinatoare de
documente. Acestea trebuie sa:
- Evidenieze toate documentele intrate , cele de uz intern, documentele
ieite, intr-un registru separat, cronologic, in ordinea primirii lor
- Pstreze documentele create sau deinute, in condiii corespunztoare,
asigurndu-le mpotriva distrugerii, degradrii, sustragerii si comercializrii,
in locuri special amenajate pentru arhiva

- Infiinteze compartimentul arhiva, sau sa desemneze persoanele in


funcie de valoarea si volumul (cantitatea) acesteia
In cazul desfiintarii, in condiiile legii, a persoanei juridice fara ca activitatea
acesteia sa fie continuata de alta, documentele cu valoare istorica vor fi
preluate de ctre Arhiva Naionala, iar cele cu valoare practica, in baza crora
se elibereaz copii, certificate si extrase privind drepturile individuale ale
cetatenilor, vor fi depuse la MMPS sau la subunitatile sale teritoriale.
Deasemenea, persoanele juridice snt obligate sa comunica in scris, Arhivelor
Naionale, 30 de zile, documentele care le atesta infiintarea, reorganizarea sau
infiintarea, reorganizarea sau desfintarea lor, in condiiile legii
1. Procedura de evidenta a documentelor
Regimul de evidenta a documentelor contine urmtoarele elemente : nr. de
inregistrare, data nregistrrii, nr. si data documentului date de emitent,
numrul filelor documentelor, emitentul, coninutul documentului in rezumat.,
compartimetul cruia i-a fost repartizat, data expedierii, modul rezolvrii,
destinatarul
2. Procedura de grupare a documentelor in dosare
Anual, documentele se grupeaz potrivit problemelor si termenelor de
pstrare stabilite prin nomenclatorul dosarelor
3. Procedura de ntocmire a nomenclatorului
Se face de ctre fiecare persoana juridica, pentru documentele proprii,
dup modelul anexat, sub forma unui tabel in care se nscriu, pe
compartimente de munca, categoriile de documente grupate pe probleme
si termene de pstrare
Valoarea istorica sau practica a documentelor este stabilita de o comisie de
selecionare, numita prin decizia (ordinul) conductorului unitarii (comisie
formata din: preedinte, secretar, membrii), care consemneaz intr-un
proces verbal anual, documentele permanenta cat si cele pe termene
difereniate, insotit de inventarul documentelor propuse spre eliminare,
fiind lipsite de valoare
Nomenclatorul se modifica in cazul in care structura organizatorica a
persoanei juridice se modifica semnificativ, prin apariia a noi direcii si
compartimente
Nomenclatorul se aproba de conducerea unitatii si se confirma de ctre
Arhivele Naionale
4. Procedura de constituire a dosarelor
Este etapa in care documentele ordonate cronologic, se leag in dosare cu
250-300 de file, pe a cror coperta se nscriu: denumirea compartimentului
emitent, indicativul din nomenclator, datele de nceput si de sfarsit,
numrul de file, volumul, termenul de pstrare
5. Procedura de predare-primire a documentelor

Se face pe baza de inventar si de proces verbal, conform modelelor


alturat, ntocmite in 2 exemplare
Constituirea dasarelor, inventarierea si predarea lor intre in obligaia
compartimentelor creatoare de documente
Evidenta dosarelor si a inventarelor depuse la compartimntul de arhiva se
tine in registrul de evidenta curenta al arhivei, model alturat
Scoaterea dosarelor din evidenta arhivei, in scopul transferrii sau casrii,
se face cu aprobarea conducerii societatii, ntocmindu-se procesul verbal
corespunztor
In cazul in care comisia de selecie a stabilit ca documentele verificate aparin
Fondului Arhivistic Naional sau au caracter de documente secrete de stat, ele
se arhiveaz, in condiiile legii, la Arhivele Naionale

Se aproba
Director

Se confirma
Director general al
Arhivelor

Naionale
NOMENCLATORUL ARHIVISTIC
aprobat prin Ordinul (decizia/nr ...../..................)

Direcia

Compartimentul

1
I. Direcia

2
A. Compartimentul

II.Directia

A. Compartiment
B. Compartiment

Denumirea
dosarului
3
1
2
3
1
1

Termene de
pstrare
4
P
8
7
P
3

Observaii
5

Cifra romana (col 1), litera majuscula(col 2), cifra araba (col 3) formeaz
indicativul dosarului
In coloana a-4-a se nscrie termenul de pstrare, care poate fi definit concret
permanent nr.ani, sau nu poate fi stabilit, situaie in care se trece C.S.comisie selecie

EMITENT
Direcia, compartimentul
INVENTARUL
anului......privind documentele
care se pstreaz........ani (permanent)
ntocmit la data de ..............
Nr.
Crt

Indicativul dosarului Coninutul pe scurt al dosarului Datele


dup nomenclator
Externe

Nr.
file

Prezentul inventar conine X dosare cu Y file


Am predat,
Am primit,
___________________________________________________________
EMITENTUL
PROCES-VERBAL
de predare-primire a documentelor
Astzi...................subsemnaii..................delegai ai compartimentului
............................si........................arhivarul societetii am procedat, primul la
predarea si al doilea la preluarea documentelor create in perioada.............de
serviciul menionat, in cantitate de..............dosare.
Predarea-primirea s-a fcut pe baza inventarelor anexate cuprinznd...file.
Am predat,
Am primit,
__________________________________
REGISTRUL DE EVIDENTA CURENTA

r
crt.

Data
intra

INTRARI
Denumire Datele
compartim ext. ale

IESIRI
Nr.dosare
primite

Data
ieirii

Den. act de Dest.


predare nr. si.

r dos.
ieite

doc.

data

XV. FORMAT DE RAPORTARE FINANCIARA


Principalele formulare de raportare financiara lunara snt:
1.
2.
3.
4.

INCOME STATEMENT
BALANCE SHEET
CASH FLOW STATEMENT
INTERCOMPANY BALANCES

Contul de profit si pierdere


Balana de Verificare
Situaia fluxului de numerar
Situaia creantelor/datoriilor
intre firmele din cadrul grupului

Directorul financiar trebuie sa cunoasc in orice moment:


- Situaia executrii serviciilor ctre clieni
- Situaia aprovizionrii de furnizori
- Termene de ncasare /plata
(Contractele in original se afla la Directorul Financiar, iar copiile
acestora snt distribuite tuturor departamentelor/persoanelor implicate in
drularea, vizarea, aprobarea operaiunilor ce le presupune
BALLANCE SHEET FORMAT
CURRENT ASSETS
CATEGORY

ACCOUNT
NO

ROMANIAN TITLE

NOTES

A. CURRENT ASSETS
1.CASH & DEPOTS
.CASH & CASH EQUIVALENTS
Receivable
Current accounts in banks
Petty cash
Letters of credit

511
512
531
541

Valori de ncasat
Conturi curente la bnci
Casa
Acreditive

MARKETABLE SECURITIES
Treasury stock
Stock (shares)
Treasury bonds

502
503
505

Aciuni proprii
Aciuni proprii
Obligatiuni emise si rscumprate

debit balance

Bonds
Amounts payable for marketable securities
Other marketable securities

506
509
508

Obligatiuni
Vrsminte de efectuat pentru titluri de
plasament
Alte
titluri de plasament si vrsminte asimilate

OTHER ASSETS

532

Alte valori

ACCOUNTS RECEIVABLE TRADE


Accounts Receivable Trade
Notes receivable
Litigious costumers
Accounts Receivable-bills not issued
Advances from customers

411
413
416
418
419

Clieni
Efecte de primit
Clieni inceri
Clieni-facturi de ntocmit
Clieni-creditori

Accounts receivable from participation

458

Decontri din operaii in participaie-activ

ACCOUNTS RECEIVABLE NON-TRADE


Sundry debtors
Employee expense advances

461
542

Debitori
Avansuri de trezorerie

A/R Trade /Media Pro Group


A/R Non-Trade /Media Pro Group
A/R Trade /Media Pro Pictures
A/R Non-Trade /Media Pro Pictures
A/R Trade/Rotel
A/R Non-Trade/Rotel
A/R Trade/Partner Companies
A/R Non-Trade/Partner Companies
Intercompany transactions
Shareholders receivable
Transactions with subsidiaries
Transactions between subsidiaries

41x1
4611
41x2
4612
41x3
4613
41x4
4614
451
456
481
482

Clieni din Media Pro Group


Debitori din Media Pro Group
Clieni din Media Pro Pictures
Debitori din Media Pro Pictures
Clieni din Rotel
Debitori din Rotel

3. PREPAID EXPENSES

471

Cheltuieli nregistrate in avans

300
301
308
321
322
328
331
332
341
345
348
351
352
357
371
378
323
346
354
381
388
358

Materii prime
Materiale consumabile
Diferene de pre la materii prime si materiale
Obiecte de inventar
Uzura obiectelor de inventar
Diferene de pre la obiectele de inventar
Produse in curs de execuie
Lucrri si servicii in curs de execuie
Semifabricate
Produse finite
Diferene de pre la produse
Materii si materiale aflate la teri
Obiecte de inventar la teri
Mrfuri in custodie sau in consignaie la teri
Mrfuri
Diferene de pre la marfuri
Bracamente si amenajrii provizorii
Produse reziduale
Produse aflate la terti
Ambalaje
Diferente de pre la ambalaje
Ambalaje aflate la teri

negative

2. ACCOUNTS RECEIVABLE
less 4111,2,3,4
less 4161,2,3,4
less 4181,2,3,4
negative and less
4191,2,3,4
debit balance
less 4611,2,3,4

ACCOUNTS RECEIVABLE INTERCOMPANY

Clieni din companii partenere

Debitori din companii partenere


Decontri in cadrul grupului
Decontri cu acociatii privind capitalul
Decontri intre unitate si subunitati
Decontri intre subunitati

debit balance
debit balance
debit balance
debit balance

INVENTORY ACCOUNTS
Row materials
Consumables
Price difference raw materials and consumables
Petty inventories
Accumulated depreciation petty inventories
Price difference petty inventories
Work in process
Services in process
Semi-products
Finished goods
Price difference for products
Raw materials and consumables in course
Petty inventories in course
Merchandise in custody Goods
Goods
Price differences for goods
Constriction on course
Residual products Products in course
Products in course
Packages
Price differences for packages
Packages in course

negative

negative

BALANCE SHEET DETAILED FORMAT


NON CURRENT ASSETS

CATEGORY
B. NON CURRENT ASSETS
1. TANGIBILE ASSETS
Land
Fixed assets
Tangible assets in course
Accumulated depreciation for tangible assets
2. INTANGIBILE ASSETS
Organisation cost
Research and development expense
Concessions, licenses and other similar assets

ACCOUNT NO

Goodwill
Intangible assets in course
Accumulated depreciation for intangible assets
Other intangible assets
3. FINANCIAL INVESTMENTS
Voting certificates
Certificate of participation
Other certificate
Debtors from participation
Amounts payable from financial investments

207
230
280
208

4. OTHER NON-CURRENT ASSETS

473

ROMANIAN TiTLE

NOTES

211
212
231
281

Terenuri
Imobilizri corporale
Imobilizri corporale in curs
Amortizri privind imobilizrile corporale

201
203
205

Cheltuielile de constituie
Cheltuielile de cercetare-dezvoltare
Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori
similare
Fond comercial
Imobilizri necorporale in curs
Amortizri privind imobilizrile necorporale
Alte imobilizri necorporale

261
262
263
267
269

negative

Titluri de participare
Titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu
Alte titluri imobilizate
Creante imobilizate
Vrsminte de efectuat pentru imobilizri
financiare
Transaction in course

negative

negative
debit
balance

BALANCE SHEET DETALIED FORMAT


CURRENT LIABILITIES
CATEGORY
C.CURRENT LIABILITIES
1. ACCOUNTS PAYABLE
ACCOUNTS PAYABLE TRADE
Accounts payable
Notes payable
Accounts payable for fixed assets
Notes payable for fixed assets
Accounts payable-bills not issued
Advances for suppliers
Accounts payable from participation
ACCOUNTS PAYABLE NON-TRADE
Sundry creditors
ACCOUNTS PAYABLE INTERCOMPANY
A/P Trade /MediaPro Group
A/P Non-Trade /MediaPro Group
A/P Trade/MediaPro Pictures
A/P Non-Trade/MediaPro Pictures
A/P Trade/Rotel
A/P Non-Trade/Rotel
A/P Trade/Partner Companies
A/P Non-Trade/Partner Companies
Intercompany transactions
Shareholders accounts
Shareholders receivable
Transactions with subsidiaries
Transaction between subsidiaries
2. ACCRUED EXPENS
3. DIVIDEND PAYABLE
4.ACCURUED SALARIES
Personnel-salaries payable
Collaborators
Personnel-social security garants
Advances to employees

ACCOUNT NO

ROMANIAN TITLE

NOTES

401
403
404
405
408
409

Furnizori
Efecte de pltit
Furnizori de imobilizri
Efecte de pltit pentru imobilizri
Furnizori-facturi nesosite
Furnizori-debitori

less 4015and 4011,,2,3,4

458

Decontri din operaii de participaie-pasiv

credit balance

462

Creditori

less 4621,2,3,4

40x1
4621
40x2
4622
40x3
4623
40x4
4624
451
455
456
481
482
472
457

Furnizori din MediaPro Group


Creditori din MediaPro Group
Furnizori din MediaPro Pictures
Creditori din MediaPro Pictures
Furnizori din Rotel
Creditori din Rotel
Furnizori din companii partenere
Creditori din companii partenere
Decontri in cadrul grupului
Asociai-conturi curente
Decontri cu asociaii privind capitalul
Decontri intre unitate si subunitati
Decontri intre subunitati
Venituri nregistrate in avans
Dividende de plata

421
4015
423
425

Personal- remuneraii datorate


Colaboratori
Personal- ajutoare datorate
Avansuri acordate personalului

less 4041,2,3,4
less 4081,2,3,4
negativ and less 4091,2,3,4

credit balance
credit balance
credit palance
credit balance

negative

Employees: salaries unpaid


Salaries retained
5. CONTRIBUTION PAYABLE ACCOUNTS
Social security
Unemployment fund
Other social security accounts
6. BUDGET PAYABLE ACCOUNTS
Income tax
Value added tax (VAT)
Salaries tax
Subsidies Other taxes
Other taxes
Special funds for budget
Other budget payable /(receivable) accounts
7. PAYABLE TO BANKS
Bank Overdraft
Short term bank loans
Interest payable /(receivable)
TOTAL
ASSETS
LESS
CURRENT
LIABILITIES (A+B-C)

426
427

Drepturi de personal neridicate


Reineri din remuneraii datorate terilor

431
437
438

Contribuii pentru asigurrile sociale


Contribuii pentru ajutorul de omaj
Alte datorii si creane sociale

441
442
444
445
446
447
448

Impozitul pe profit
Decontri privind TVA
Impozitul pe salarii
Subvenii
Alte impozite, taxe si vrsminte asim.
Fonduri speciale-taxe si vrsminte asim.
Alte datorii si creane la bugetul statului

512
519
518

Conturi curente descoperite


Credite bancare pe termen scurt
Dobnzi

P-A
P-A
negative
P-A
credit balance
P-A

BALLANCE SHEET DETAILED FORMAT


NON CURENT LIABILITIES
CATEGORY
D. NON-CURRENT LIABILITIES
1. LONG TERM DEBT
Bonds payable
Discounts for bonds payable
Long term bank loans
Debts from participation
Other loans and debt
Interest payable from loans and debt
2. PREVISIONS
Previsions for risk and charges
Regulated provisions
Provisions for depreciation intangible assets
Provisions for depreciation tangible assets
Provisions for depreciation fixed assets in course
Provisions for depreciation financial investments
Provisions for depreciation raw material
Provisions for depreciation consumables
Provisions for depreciation petty inventories
Provisions for depreciation work in process
Provisions for depreciation products
Provisions for depreciation products in course
Provisions for depreciation goods
Provisions for depreciation packages
Provisions for trade, debtors depreciation
Provisions for intercompany transaction depr.
Provisions for sundry debtors
Provisions for financial accounts
3. OTHER NON-CURRENT LIABILITIES
NET ASSETS (LIABILITIES) (A+B-C-D)

E. EQUITY
1. COMMON STOCK
2. CAPITAL SURPLUS
Paid in capital

ACCOUNT
NO

ROMANIAN TITLE

161
169
162
166
167
168

mprumuturi din emisiuni de obiligatiuni


Prime privind rambursarea obiligatiunilor
Credite bancare pe termen lung si mediu
Datorii legate de participaii
Alte mprumuturi si datorii asimilate
Dobnzi aferente mprumuturilor

151
141
290
291
293
296
390
391
392
393
394
395
397
398
491
495
496
590
473

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli


Provizioane reglementate
Provizioane pentru deprecierea imob.necorp
Provizioane pentru dprecierea imob.corp
Provizioane pentru dprecierea imob in curs
Provizioane pentru dprecierea imob financiare
Provizioane pentru dprecierea mat prime
Provizioane pentru dprecierea mat consumabile
Provizioane pentru dprecierea ob de inventar
Provizioane pentru dprecierea prod in cs de ex.
Provizioane pentru dprecierea produselor
Provizioane pentru dprecierea st. aflate la terii
Provizioane pentru dprecierea mrfurilor
Provizioane pentru dprecierea ambalajelor
Provizioane pentru dprecierea creantelor-clienti
Provizioane pentru dprecierea cr -decont. in grup
Provizioane pentru dprecierea cr-debitori diveri
Provizioane pentru dprecierea titlurilor de plasam
Transaction in course

101

Capital social

104

Prime de emisiune si fuziune

NOTES

negative

credit bal

Revaluation proceeds
Subsidies for investments
3. RETAINED EARNINGS
Reserves
Retained result
Development fund
Profit reward fund
Other funds
Distribution for development fund
Profit and loss
Profit distribution
4. CURRENCY TRANSLATION ACCOUNTS
Currency translation adjustment libilities&equities
Currency translation adjustment assets

105
131

Diferene de reevaluare
Subvenii pentru investiii

106
107
111
112
118
119
121
129

Rezerve de capital
Rezultatul reportat
Fond de dezvoltare
Fond de participare la profit
Alte fonduri
Repartizri la fondul de dezvoltare
Profit si pierdere
Repartizarea profitului

477
476

Diferene de conversie-pasiv
Diferene de conversie- activ

P-A

negative
P-A
negative
negative

BALLANCE SHEET SUMMARY FORMAT


CATEGORY
A. CURRENRT ASSETS
1. CASH&DEPOTS
CASH &CASH EQIVALENTS
MARKETABLE SECURITIES
OTHER ASSETS
2. ACOOUNTS RECEIVABLE
ACOOUNTS RECEIVABLE TRADE
ACOOUNTS RECEIVABLE NON-TRADE
ACOOUNTS RECEIVABLE INTERCOMPANY
3. PREPID EXPENS
4. INVENTORY ACCOUNTS
B. NON-CURRENT ASSETS
1. TANGIBILE ASSETS
2. INTANGIBILE ASSETS
3. FINACIAL INVESTMENTS
4. OTHER NON-CURRENT ASSETS
C. CURRENT LIBILITIES
1. ACCOUNTS PAYABLE
ACCONTS PAYABLE TRADE
ACCONTS PAYABLE NON-TRADE
ACCONTS PAYABLE INTERCOMPANY
2. ACCRUED EXPENSES
3. DIVIDEND PAYABLE
4. ACCRUED SALARIES
5. CONTRIBUTION PAYABLE ACCOUNTS
6. BUDGET PAYABLE ACCOUNTS
7. PAYABLE TO BANKS

ROMANIAN TITLE
ACTIVE CURENTE
PLASAMENTE SI ACTIVE BANESTI
DISPONIBILITATI BANESTI SI CONTURI ASIMILATE
TIPURI DE PLASAMENT SI CREANTE ASIMILATE
ALTE PLASAMENTE SI ACTIVE BANESTI
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE-DIN ACTIVIT.DE EXPL.
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE-DIN ALTE ACTIVITATI
CLIENTI SI CONTURI ASIMILATE- DIN CADRUL GRUPUL
CHELTUIELI INREGISTRATE IN AVANS
STOCURI SI PRODUCTIE IN CURS DE EXECUTIE
ALTE ACTIVE CIRCULANTE IMOBILIZATE
IMOBILIZARI CORPORALE
IMOBILIZARI NECORPORALE
IMOBILIZARI FINANCIARE
ALTE CREANTE
PASIVE CURENE-DATORII
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE-DIN ACTIVIT .DE EXPLOATARE
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE-DIN ALTE ACTIVITATI
FURNIZORI SI CONTURI ASIMILATE--DIN CADRUL GRUPUL.UI
VENITURI INREGISTRATE IN AVANS
DIVIDENDE DE PLATA
PERSONAL SI CONTURI ASIMILATE
ASIGURIRI SOCIALE SI CONTURI ASIMILATE
BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE SI CONTURI ASIMILATE
CREDITE BANCARE PE TERMEN SCURT

TOTAL ASSETS LESS CURRENT LIABILITIES (A+BC)

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII (A+B-C)

D. NON-CURRENT LIABILITIES
1. LONG TERM DEBT
2. PROVISIONS
3. OTHER NON-CURRENTLIABILITIES

ALTE PASIVE
CREDITE BANCARE PE TERMEN LUNG SI MEDIU
PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA A CIR. SI IMOBILIZ
ALTE DATORII

NET ASSETS /(LIABILITIES)

TOTAL ACTIVE /(PASIVE) NETE = (A=B-C-D)

E. EQUITY
1. COMMON STOCK
2. CAPITAL SURPLUS
3. RETAINED EARNINGS
4. CURRENCY TRANSLATION ACCOUNTS

CAPITALURI PROPRII
CAPITAL SOCIAL
PRIME DE CAPITAL
REZERVE, FONDURI SI REZULTATE
DIFERENTE DE CONVERSIE

INCOME STATAMENT DETAILED


MONTH

YTD

YTD

A.VENITURI
B. COSTUL VANZARII
Cheltuieli cu mat. prime, materiale sau bunuri
Cheltuieli cu teri
Cheltuieli cu taxe legate de vnzare
Cheltuieli directe cu salariile
- salarii nete
- impozite si taxe cu salariile directe
Alte cheltuieli directe
C. PROFIRUL BRUT (A-B)
D. TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (1+2+3+4)
1. CHELTUIELI INDIRECTE DE PERSONAL
Salarii nete
Asigurri sociale
Ajutor de omaj
Alte taxe legate de salarii
2. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
Cheltuieli cu transporturi de bunuri si personal
Deplasri
Cursuri de perfecionare
Cheltuieli de cercetare- dezvoltare
Taxe legale
Taxe de audit si consultanta
Cheltuieli de publicitate
Cheltuieli de protocol
Cheltuieli cu debitorii insolvabili
3. DCHELTUIELI DE ADMINISTRATIE
Chirie
nchiriere de echipamente
Operaii si intretinere
Posta si telecomunicaii
Cheltuieli de mutare-amenajare
Materiale nestocate
Energia, apa, curatenie
Uzura obiectelor de inventar
Alte cheltuieli administrative
4. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA
Cldiri
Mobilier
Echipamente
Computere
Auto
Altele
E. PROFIT NET/(PIERDERE) DIN ACTIVITATEA DE BAZA(C-D)
F. S/TOTAL PROFIT /(PIERDERE) DIN ALTE ACTIVITATI
Venituri din dobnzi
Cheltuieli din dobnzi
Profit/(pierdere) din diferene de curs
Alte venituri (cheltuieli) financiare
Venituri (cheltuieli) din alte activitati
Profit/(pierdere) din translaie
G. PROFIT/(PIEDERE) (E+F)
H. IMPOZIT PE PROFIT
I. PROFIT NET/(PIERDERE) (G-H)

ACTUAL% ACTUAL%BUDGET%
A. REVENUES
B. COST OF SALES AND SERVICES
Cost of raw materials, materials and goods
Third party expenses related to sales
Expenses for taxes related to sales
Personnel expenses related to sales
- net salaries
- other benefits
Other ordinary expenses
C. OPERATING INCOME (A-B)
D. TOTAL OPERATING EXPENSES (1+2+3+4)
1. PERSONNEL COSTS (other than related to production)
Net salaries
Social security
Unmet employment fund
Other benefits
2. DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES EXPENSES
Transport of goods and personnel
Travel
Training
Research and marketing
Legal fees
Audit and consulting fees
Advertising
Protocol
Write Off-Bad Debts
3. ADMINISTRATIVE AND FACILITIES COSTS
Rent of property
Lease of equipment
Repairs and maintenance
Postage and communication
Alteration and moving
Stationary and supplies
Heating, lighting and cleaning
Petty inventories
Other administrative costs
4. DEPRECIATION AND AMORTIZATION
Buildings
Furnitures and fixtures
Equipment
Computer equipment
Auto
Other
E. NET PROFIT /(LOSS) FROM OPERATING TRANS (C-D)
F. S/TOTAL NON-OPERATING PROFIT/(LOSS)
Interest Income
Interest Expenses
Foreign Exchange Gain /(loss)
Other Financial Income/(Expenses)
Other nom-operating Income/(Expenses)
Gain/ (loss) from translations adjustments
G. PROFIT/(LOSS)BEFORE TAXES
H. INCOME TAX
I. PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (G-H)

INCOME STATEMENT SUMMARY


A. VENITURI
B. COSTUL VANZARII
C. PROFITUL BRUT (A-B)
D. TOTAL CHELTUIELI OPERATIONALE (1+2+3+4)
1. CHELTUIELI INDIRECTE DE PERSONAL
2. CHELTUIELI DE DEZVOLTARE
3. CHELTUIELI ADMINISTRATIVE
4. CHELTUIELI CU AMORTIZAREA
E. PROFIT NET/(PIERDERE) DIN ACTIVITATEA DE BAZA (C-D)
Profit nainte de dobnzi, taxe, depreciere si amortizare
F. S/TOTAL P-ROFIT/(PIERDERE) DIN ALTE ACTIVITATI
Venituri din dobnzi
Cheltuieli din dobnzi
Profit/(pierdere) din diferene de curs
Alte venituri(cheltuieli) financiare

MONTH
YTD
YTD
ACTUAL% ACTUAL%BUDGET%

A. REVENUES
B. COST OF SALES AND SERIVCES
C. OPERATING INCOME
D. TOTAL OPERATING EXPENSES(1+2+3+4)
1. PERSONNEL COSTS (other than related to production)
2. DEVELOPMENT AND CLIENT SERVICES EXPENSES
3. ADMINISTRATIVE AND FACILITIES COSTS
4. DEPRECIATION AND AMORTIZATION
E. NET PROFIT /(LOSS) FROM OPERATING TRANS (C-D)
Earning Before Interest, Taxes, Depr.&Amort.(EBITDA)
F. S/TOTAL NON-OPERATING PROFIT/(LOSS)
Interest Income
Interest Expenses
Foreign Exchange Gain /(loss)
Other Financial Income/(Expenses)

Venituri(cheltuieli) din alte activitati


Profit/(pierdere)din translaie
g. PROFIT/(PIERDERE) (E+F)
H. IMPOZIT PE PROFIT
I. PROFIT NET/(PIERDERE) (G-H)

Other nom-operating Income/(Expenses)


Gain/ (loss) from translations adjustments
G. PROFIT/(LOSS)BEFORE TAXES
H. INCOME TAX
I. PROFIT/(LOSS) AFTER TAX (G-H)

CASH FLOW STATEMENT


NOTA
A
B

1
C
D
2
E
F
3
4

EXPLICATII
Total ncasri din vnzri
ncasri din vnzri de mrfuri -en gros
ncasri din vnzri de mrfuri - amnuntul
Total plti operaionale
Plti furnizori marfa
Plti furnizori investiii
Plti salarii
Plti taxe salarii
Plti TVA
Plti impozite pe profit
Plti cheltuieli de dezvoltare
Plti cheltuieli administrative
Total cash flow operational (A-B)
ncasri venituri financiare
Plti cheltuieli financiare
Total cash flow financiar (C-D)
ncasri venituri din alte activitati
Plti cheltuieli din alte activitati
Total cash flow din alte activitati (E-F)
CASH FLOW NET (1+2+3)
CASH FLOW CUMULAT
BALANTA LA INCEPUTUL PERIOADEI
CASH FLOW NET
BALANTA LA SFARSITUL PERIOADEI

ANEXA 1
SC.................................
DECIZIA
Privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv
Nr........./............................
Articolul 1. Exercitarea controlului financiar preventiv
Controlul financiar preventiva se organizeaz si se exercita in baza prezentei
decizii.
Persoanele mputernicite sa exercite controlul financiar preventiv trebuie sa aib
pregtire economica si experiena necesara, sa fie de cinste si corectitudine ireproabile.
Nu se poate atribui mputernicirea de a exercita controlul financiar preventiv:

- persoanelor aflate in curs de urmrire penala, de judecata sau care au fost


condamnate, chiar daca au fost garatiate, pentru fapte de abuz in serviciu, fals, inselaciune,
dare (luare) de mita si alte infaractiuni prin care s-au produs pagube patrimoniului
persoanelor fizice si juridice.
- persoanelor care, prin natura muncii lor, participa la ntocmirea si contabilizarea
documentelor in care se consemneaz operaiuni supuse controlului.
Articolul 2. Obiectivele si domeniul de exercitare a controlului
financiar preventiv
Controlul financiar preventiv urmareste sa prentmpine nclcarea dispoziiilor
legale in vigoare in domeniu, a reglementarilor proprii, cu scopul prevenirii producerii
pagubelor in patrimoniul societatii.
Controlul financiar preventiv se exercita asupra documentelor:
- prin care se angajeaz cheltuieli
- prin care se efectueaz
Articolul 3. Documentele supuse controlului financiar preventiv.
Documentele si operaiunile prin care se angajeaz patrimonial societatea si se
supun controlului financiar preventiv, snt prezentate in anexa
Articolul 4. Acordarea vizei de control financiar preventiv.
Documentele, insotite de acte justificative, se prezint controlul financiar preventiv
semnate de eful compartimentului in care se ntocmesc.
Viza de control financiar preventiv se acorda prin nscrierea pe documentul
controlat, a meniunii control financiar preventiv sub semntura celui care a efectuat
controlul cu precizarea datei.
In situaia in care se constata, la controlul financiar preventiv, ca documentul
prezentat conine operaiuni care nu pot fi vizate, persoana mputernicita va restitui
documentul, compartimentului care I l-a prezentat, insotit de justificarea refuzului de viza.
Compartimentul respectiv, poate accepta motivaia refuzului sau prezint
documentul, spre analiza, persoanei mputernicite sa angajeze operaiunea, pe propria
rspundere, in situaia in care considera ca documentul poate fi semnat.
Articolul 5. Atribuii pe linia CFP.
In anexa 1 snt nscrise atribuiile ce revin directorului financiar, respectiv
contabilului se.
Anexa 2 cuprinde lista persoanelor implicate in acordarea vizei CEP
Articolul 6. Rspunderi.
eful compartimentului in care se ntocmesc documentele supuse controlului
financiar preventiv, prin semnarea, lor rspunde de:
A) in faza de angajare a cheltuielilor:
- necesitatea si oportunitatea cheltuielilor care urmeaz a se efectua.
- respectarea condiiilor in care a fost aprobata cheltuiala.
- realitatea datelor si exactitatea calculelor din document.
- operaiunea este legala si eficienta.
- obinerea avizului juridic in cazul operaiunilor care necesita acest aviz.
B) in faza de efectuare a cheltuielilor:
- prezentarea documentelor la viza de control financiar preventiv.
- respectarea condiiilor in care a fost angajata cheltuiala.
- realitatea si exactitatea calculelor din documente.
Persoanele care exercita CFP, rspund de:
A) in faza de angajare a cheltuielilor:
- respectarea condiiilor in care a fost aprobata cheltuiala.
- legalitatea, necesitatea, oportunitatea operaiunii.

- ncadrarea in prevederile bugetului de venituri si cheltuieli sau ale programului de


investiii al societatii.
- nscrierea unor clauze cu privire al penalitati si despgubiri pentru daune cauzate.
- de nedeplinirea obligaiilor contractuale.
B) In faza de efectuare a cheltuielilor:
- respectarea condiiilor in care a fost angajata cheltuiala.
- ntocmirea de documente justificative corespunztoare.
- ncadrarea in prevederile BVC si ale programului de investiii.
- acceptarea la plata a bunurilor recepionate, lucrrilor executate, serviciilor prestate, etc.
- asigurarea surselor de finanare necesare derulrii operaiunilor
- existenta vizei compartimentului juridic si a controlului financiar preventiv.
Articolul 7. Dispoziii finale.
Atribuiile si rspunderile stabilite pe linia CFP, constituie sarcini de serviciu
pentru persoanele cuprinse in prezenta decizie, care vor aduce la ndeplinire, ncepnd cu
data de ........................................
Vizat
DIRECTOR
Juridic
Resurse umane

ANEXA 2
OPERATIUNI SI DOCUMENTE CARE SE SUPUN CONTROLULUI FINANCIAR PREVENTIV

I
1.

Operaiunea
Documentul

Conductorul compartimentului in care


se intocmeste documentul, atesta;

Persoanele care certifica CFP,


verifica:

Achiziii de bunuri
Contract(comanda, referat) de
aprovizionare cu materiale
piese de schimb, obiecte de inv,
combustibili,lubrifianti,rechizit
e alte materii, materiale,
mrfuri, consumabile
Contract (comanda) de
aprovizionare cu utilaje,
obiecte de inventar, materiale,
de natura investiiilor de
mijloace fixe

- existenta aprobrilor legale


- existenta vizei juridice pentru legalitate
- stabilirea necesarului de
aprovizionat,cantitati,sortodipodimensiuni
in concordanta cu aprobrile date
- necesitatea, oportunitatea, eficienta oper.

- existenta aprobrilor legale


- existenta vizei de compartiment
si a celei juridice
- incadararea in BVC
- nscrierea unor clauze de penlitati si
despgubiri

- existenta aprobrilor legale


- stabilirea corecta a cantitatilor si
sortimentelor de aprovizionat
corespunztor devizelor/documntatiilor
tehnico economice sau programului de
investiii
- nscrierea in contract/comanda a
principalelor caracteristici tehnico
funcionale, a condiiilor de recepie si
acordare a garaniei, a clauzelor referitoare
la penalitati, despgubiri. pt.intarzieri in

- existenta vizei de compartiment


si a celei juridice
- existenta aprobrilor legale
- nscrierea unor clauze de penalitati si
despgubiri
- incadararea in BVC

Numele ,
prenumele, funcia,
semntura
persoanelor care
exercita CFP

-director financiar

-director financiar

II.

Executri de lucrri
Contract (comanda, referat) pt.
executarea de lucrarireparatii
curente, de intretineri, alte
lucrri inclusiv reparaii
capitale si de investiii
III.

IV

VI

VII

VIII

IX

Prestri de servicii
Contract (comanda) pentru
prestarea de servicii pt.
activitatea curenta si de inv.

Plti pt.: achiziii de bunuri,


exect de lucr. prestri de
servicii, pentru activitatea
curenta si de inv.
- factura fiscal, chit. fiscala
care se poate achita prin;
- virament folosind
- ordinul de plata
- cecul simplu
- numerar, folosind
- dis. de plata ctre
casierie
- cecul barat
Plti in cadrul contractelor de
colaborare
Contracte de colaborare
Ordin de plata
Dispozitive de plata ctre
casierie

Respectarea fiscalitatii
Notele contabile de
inregistararea obligaiilor fata
de bugetul statului, bugetul
asigurrilor sociale si
fondurilor speciale
Ordinele de plata privind
achitarea acestora
nregistrarea cheltuielilor
directe
Deconturi de cheltuieli diverse,
deplasri (interne si externe),
justificare avansuri de
trezorerie privind materiile
prime, material, mrfuri,
transport, posta,
telecomunicaii, protocol
Decontri in cadrul grupului
Contract (comanda) pt.,
executarea de lucrar, prestarea
de servicii reciproce
Plti pentru salarii si alte
drepturi curente ale
personalului.
Contract de munca pe perioada
determinata/nedeterminata
Contracte colaborare
Trecerea pe seama
cheltuielilor sau a unor
fonduri, a pierderilor,
daunelor, care nu s-au produs
cu vinovatie

livrare sau plata


- existenta vizei compartim. juridic
- existenta aprobrilor legale
- existenta vizei juridice
-satabilirea volumului de lucrri si felurilor
de lucrri, termenelor de recepie
- preturile, tarifele folosite se ncadreaz la
nivelul celor practicante piaa la data
respectiva, prin compararea a minim 3
oferte
- existenta aprobrilor legale
- existenta vizei juridice
- necesitatea, oportunitatea, eficienta oper.
- preturile, tarifele folosite se ncadreaz la
nivelul celor practicate pe piaa la data
respectiva, prin compararea a minim 3
oferte
Compartimentul care accepta plata
- recepia cantitativa si calitativa a
bunurilor livrate precum si intocmirea
actelor de constatare eventualelor diferene
- concordanta facturii cu tipul si valoarea
serviciilor stabilite in contractul cu clientul
concordant facturii cu clauzele
contractului referitoare la sortiment,
cantitate, calitate, termen de livrare
- recepia finala a lucrrilor (obiectivelor)
de investiii
-receptia sau procesul verbal de constatare
executrii lucrrii sau prestrii serviciului

- existenta aprobrilor legale


- existenta vizei de compartiment
si a celei juridice
- incadararea in BVC
- nscrierea unor clauze de panelitati si
despgubiri
- existenta aprobrilor legale
- existenta vizei de compartiment
si a celei juridice
- incadararea in BVC
- nscrierea unor clauze de penalitati si
despgubiri
- existenta documentelor justificative
legal ntocmite
- ncadrarea in prevederile BVC, sau
ale planului de investiii
- operaiunea este legala, eficienta si
reprezint obligaii ale societatii,
rezultate din contractele comenzile
ncheiate

- existenta aprobrilor legale


- existenta vizei juridice
- realizarea obiectului contractului
- preturile/tarifele corespund celor de pe
pita la data respectiva si celor nscrise in
devizul estimativ/anexa la contractul
nmnat clientului pt. care se efectueaz
lucrarea
- necesitatea, oportunitatea si eficienta
operaiunii
Compartimentul financiar-contabil
calculeaz si nregistreaz obligaiile
conform dispoziiilor legale in vigoare

- existenta aprobrilor legale


- existenta vizei de compartiment
si a celei juridice
- ncadrarea in BVC
- nscrierea unor clauze de penalitati si
despgubiri

- necesitatea, oportunitatea si eficienta


operaiunii
- preturile/tarifelecorespund celor de pe
pita la data respectiva
- sumele din deconturi corespund celor
nscrise in documentele justificative
- documentele justificative snt in
conformitate cu descrierea cheltuielilor
nscrise in decont
- existenta aprobrilor legale
- existenta vizei juridice
- meniuni cu privirea modalitatea de
decontare (compesare, parter, finanare)
- existenta aprobrilor legale
- realizarea sarcinilor prevzute in fisa
postului sau corespunztoare funciei

- existenta vizei de compartiment


- ncadrarea in prevederile BVC

- existenta vizei comp. juridic


- realitatea pierderilor/daunelor nscrise in
documentaia respectiva
- stabilirea cauzelor care s-au condus la
producerea piederii/daunei

- existenta vizei de compartiment


si a celei juridice
- documentaia prezentata este
completa si din ea rezulta lipsa de
culpa in sarcina vreunei persoane pt.

Vrsmintele snt legal datorate si se


efectueaz in cuantumul si la termenele
stabilite

-director financiar

-director financiar

-director financiar

- director financiar

- contabilul ef
- directorul
financiar

- contabilul ef
- directorul
financiar

- existenta aprobrilor legale


- existenta vizei de compartiment
si a celei juridice
- existenta aprobrilor legale
- ncadrarea in prevederile BVC

- directorul
financiar
- directorul
financiar

- contabilul ef

Referat, proces verbal


XI

XII

XIII

Realizarea veniturilor
(ncasrilor), in lei si in valuta
rezultate din contractele de
vnzare-cumprare, executare,
lucrri, prestri de servicii sau
din valorificarea bunurilor
declasate sau casat
Factura, ordin de plata, cec
simplu dispoziia de ncasare
ctre casierie
Propunerile de modificare a
BVC
Referat

Repartizarea profitului,
construirea fondurilor
proprii si a rezervelor
Nota contabila

- evaluarea pagubelor/daunelor a folosit


preturile din evidenta
- existenta aprobrilor legale
- preturile/tarifele snt cele practicate pe
piaa la data respectiva, aprobate de
directorul financiar in urma analizei
calculaiei de pre

Compartimentul financiar- contabil face


analiza realizrii preliminare a veniturilor
si cheltuielilor, determinata de factorii:
- modificri semnificative in structura
clientelei
- majoritatea preturilor si tarifelor
- modificarea structurii si a naturii lor
iniiale de determinare a cheltuielilor si
veniturilor
Contabilitatea primete Hotrrea AGA se
cuprinde aprobarea bilanului si
repartizarea profitului, prelund datele pt.
nregistrarea in evidenta

pierderea / dauna nregistrata


- veniturile se realizeaz in cuantumul
si la termenele contractuale
- veniturile se ncadreaz in prevederile
BVC

- verificarea realitatii justificrilor


privind modificrilor propuse
- analiza efectelor produse de
modificrile respective

- legalitatea Hotrrii AGA


- destinaiile si sumele stabilite
corespund prevederilor legale si
statutare

- directorul
financiar

- directorul
financiar

- contabilul ef

ANEXA
3
ORDIN DE ACHIZITIE
Firma .......................................
Departamentul..........................
Perioada de consum

Poziia bugetara............................
(Se completeaz de ctre dep. Financiar)

Furnizor....................................

Persoana care solicita achiziia..............................


Data......................................................................
ef departament

Bunuri sau servicii solicitat:


Nr.
crt.

Descriere

Cantitatea

P/U

Total fara
TVA

TVA

Total
suma
estimata

Destinaie

TOTAL

APROBAT,

APROBAT,

Director Financiar

Director Executiv

*Achitat :
Cash cu Dispoziie de plata/ Chitana nr....... din data...............
Prin transfer bancar cu Ordin de plata nr.......din data...............

ANEXA 4
SOCIETATEA COMERCIALA................................

FISA POSTULUI

1. Departamentul:
2. Serviciul:
3. Denumirea postului:
4. Poziia cruia se subordoneaz:
5. Poziia care I se subordoneaz:
6. Descrierea postului:
7. Atribuii si resposabilitati:
8. Relaii:
- de colaborare
- de reprezentare
9. Cerine minime pentru ocuparea postului:
- studii
- experiena
- cunostinte legislaie
- limbi strine sin grad de cunoatere
- calitati individuale

Semntura efului de Departament


Semntura salariatului
Data semnrii

ANEXA 5
FISA POSTULUI

1. Departamentul:
2. Serviciul:
3. Denumirea postului:
4. Poziia cruia se subordoneaz:
5. Poziia care I se subordoneaz:
6. Descrierea postului:
7. Atribuii si resposabilitati:

8. Relaii:
9. Cerine minime

Financiar- Contabilitate
Financiar
DIRECTOR FINANCIAR
DIRECTOR GENERAL
CASIER
DIRCTORI DE DEPARTAMENTE
Organizarea si supervizarea activitatii financiare
- uramareste respectarea procedurilor financiare interne;
- urmareste existenta unei separri suficiente a funciilor;
- rspunde la corectitudinea ntocmirii rapoartelor financiare;
- organizeaz si conduce departamentul financiar;
- avizeaz ordinele de achiziie;
- autorizeaz realizarea plailor, verifica stabilirea corecta a preturilor;
- verifica daca snt respectate condiiile de evitare a riscurilor;
- verifica daca platile solicitate snt prevzute in buget;
- participa la negocierea contractelor cu clieni si furnizorii;
- urmareste realizarea contractelor;
- pregateste situaiile financiare ctre management, inclusiv comparaii intre previzionat
si realizat;
- avizeaz toate operaiunile financiare prin semnarea tuturor documentelor financiare;
- verifica corelaiile dintre venituri si cheltuieli;
- analizeaz veniturile si cheltuielile realizate fata de cele bugetare;
- urmareste fluxul de numerar, planifica palatile in concordanta cu ncasrile;
- ia masuri pentru recuperarea sumelor restante;
- actualizeaz (mpreuna cu Contabilul ef) Regulamentul de ordine interna cu
modificri impuse de buna funcionare
- de reprezentare in relaia cu teri, alturi de Directorul General/Directorul Executiv
- cunostintele vor fi supuse verificrii Departamentului Financiar si Audit Intern din
cadrul Media Pro Group, la angajare si periodic

ANEXA 5

FISA POSTULUI

1. Departamentul:
2. Serviciul:
3. Denumirea postului:
4. Poziia cruia se subordoneaz:
5. Poziiile care I se subordoneaz:
6. Descrierea postului:
7. Atribuii si responsabilitati:

Financiar- Contabilitate
Contabilitate
CONTABL SEF
DIRECTOR FINANCIAR
CONTABIL, GESTIONAR
Organizarea si supervizarea activitatii contabile
- intocmeste situaiile contabile lunare
- rspunde de predarea raportrilor cerute de autoritatile romane
(DGFPB, DGMPS, Direcia sanitara, etc.) la termenele stabilite de Lege;
- furnizeaz Directorului Financiar informaii contabile detaliate necesare
ntocmirii rapoartelor financiare
- verifica existenta tuturor vizelor pe documentele contabile certifica
realitatea;
- urmareste nregistrarea ncasrilor si plailor;
- analizeaz soldurile din balana;
- semneaz toate documentele de nregistrare a operaiunilor;
- verifica respectarea legislaiei contabile si fiscale;
- verifica corectitudinea nregistrrilor;
- verifica stabilirea corecta a conturilor;
- rspunde de corectitudinea organizrii tinerii contabilitatii;
- asigura nregistrarea cheltuielilor corelate cu veniturile realizate;
- constituie provizioane pentru riscuri;
- organizeaz inventarierea patrimoniului la sfarsitul exerciiului financiar;
- asigura pstrarea arhivei conform reglementarilor;
- asigura instruirea persoanelor din subordine;
- actualizeaz (mpreuna cu Directorul Financiar) Regulamentul de ordine
internacu modificri impuse de buna funcionare;
- organizeaz si verifica gestiunile de materii prime, materiale si produse

8. Cerine minime:

finite;
- cunostintele vor fi supuse verificrii Departamentului Financiar si Audit
Intern din cadrul Media Pro Group, la angajare periodic

ANEXA 5

FISA POSTULUI

1. Departamentul:
2. Serviciul:
3. Denumirea postului:
4. Poziia creia se subordoneaz:
5. Poziiile care I se subordoneaz:
6. Descrierea postului:
7. Atribuii si responsabilitati:

8. Cerine minime:

Financiar- Contabilitate
Contabilitate
CONTABL
CONTABL SEF
NU
Executarea operaiilor contabile
- nregistreaz un contabilitate documentele primare;
- asigura nregistrarea documentelor pe analitice distincte;
- verifica existenta tuturor vizelor pe documentele primare pe care le
nregistreaz;
- intocmeste notele contabile;
- rspunde la ntocmirea tuturor actelor contabile si de evidenta contabila:
deconturi, facturi, proforme, fise analitice pentru furnizori si clieni, evidenta
contabila casa si banca;
- realizeaz componenta soldurilor;
- completeaz Registru Jurnal si Registrele de cumprri si vnzri;
- completeaz Registrul de inventar al mijloacelor fixe;
- rspunde de ntocmirea statelor de plata pe baza referatelor aprobate de
conducere;
- asigura legtura cu Departamentul personal (nregistreaz datele pe baza
dosarului pe personal complet si trimite Departamentului Personal CentralStefania Eftimie- copii ale statelor de salarii pana la data 15 ale lunii pentru
luna precedenta);
- verifica deconturile de cheltuieli si le nregistreaz numai pe baza aprobrii
lor de ctre persoanele cruia se subordoneaz;
- cunostintele vor fi supuse verificrii Departamentului Financiar si Audit
Intern din cadrul Media Pro Group, la angajare si periodic

ANEXA 5

FISA POSTULUI
1. Departamentul:
2. Serviciul:
3. Denumirea postului:
4. Poziia creia se subordoneaz:
5. Poziiile care I se subordoneaz:
6. Descrierea postului:
7. Atribuii si responsabilitati:

Financiar- Contabilitate
Financiar
CASIER
DIRECTOR FINANCIAR
Executarea operaiilor de trezorerie
- completeaz la zi si corect Registru de casa;
- verifica corectitudinea documentelor primare care stau la baza operaiilor
de ncasri si plti;
- rspunde de obinerea semnaturilor autorizate pentru plti (realizeaz
platile NUMAI pe baza aprobrii scrise a persoanelor crora se subordoneaz);
- realizeaz operaiunile cu banca: ridicri extrase de cont, depuneri si retrageri
de
numerar;
- intocmeste toate documentele specifice operaiunilor cu numerar prin casa
si banca (chitane, dispoziii de plata, ordine de plata, file de cec, dispoziii de
plti valutare, ordine de participare la licitaii bancare etc.);
- rspunde la circuitul acestor documente, de respectarea regimului special si
de numerotarea si nregistrarea distincta a documentelor in Registrul numerelor
de ordine;
- gestioneaz valorile banesti de orice natura (cash, cecuri, bilete de ordin etc.)
si rspunde de pstrarea lor in condiii de securitate;
- gestioneaz toate documentele cu regim special, chiar daca nu snt specifice
operaiunilor in numerar (facturi, avize de expediie, note de recepie etc.), le
nregistreaz in momentul primirii intr-un Registru de evidenta a
documentelor si le elibereaz in ordinea sosirii lor pe baza de semntura,
persoanelor care de ntocmirea acestora;
- rspunde in fata Legii in cazul nerespectarii dispoziiilor privind destinaia
sumelor aprobate spre plata;
- asigura legtura cu Departamentul Personal;
- preda sub semntura documentele destinate nregistrrii persoanelor din

Dep.Financiar- Contabilitate;
- cunostintele vor fi supuse verificrii Departamentului Financiar si Audit Intern
din cadrul Media Pro Group, la angajare si periodic

8. Cerine minime:

ANEXA 6
Unitatea destinata

Unitatea emitenta

______________________

______________________

Nr. Inreg, RC_______________


Cod fiscal__________________
Localitatea__________________
Jude (sector)_______________
Str.______________________
Bl.______Sc.____Et.___Ap.___
Tel._______________________

Nr. Inreg, RC_______________


Cod fiscal__________________
Localitatea__________________
Jude (sector)_______________
Str._______________________
Bl.______Sc.____Et.___Ap.___
Tel._______________________

DECONT JUSTIFICATIV
al cheltuielilor si veniturilor in luna ___________________
aferente contractului de asociere in participare nr. ________

Contul
600
601

CHELTUIELI

687
Total

Suma
A1
A2
An
A1----A2

Contul
701
702
787
Total

VENITURI

Suma
B1
B2
Bn
B1----B2

Cheltuielile cu impozitul pe profit, obligaia de plata si achitarea acesteia snt nregistrate in


contabilitatea emitentului, ca societatea care evidentiaza operaiunile rezultate din asocierea in
participaie. In consecina, emitentul regularizaza financiar profirul net rezultat.
Emitentul si destinatarul fac toate nregistrrile ce se impun utiliznd monografia contabila
recomndata in Procedurile de lucru comunicate de dvs. cu nr.________________
Pentru sume nscrise in decont se anexeaz ca documente justificative, copii certificate ale actelor
originale care au stat la baza nregistrrilor.
EMITENT- predator
Director

DESTINATAR- primitor
Director

Conductorul compartimentului
financiar- contabil

Conductorul compartimentului
financiar-contabil