Sunteți pe pagina 1din 4

MEMORIU TEHNIC

RETELE INCINTA
1. DATE GENERALE:
Prezenta documentatie solutioneaza la faza PTh instalatiile sanitare aferente pentru
beneficiar fiind
La executia instalatiilor sanitare se va tine cont de urmatoarele norme si standarde:
Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare I9
Instructiuni tehnice pentru protectia constructiilor metalice din profile subtiri C139
Normativ pentru protectia contra coroziunii a constructiilor ingropate I14
Instructiuni tehnice pentru executarea termoizolatiilor la elemente de instalatii C142
Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii C56
Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea
focului P118
STAS 1478-90 alimentare cu apa la constructiile civile si industriale.
STAS 1795-87 canalizari interioare
STAS 1846-2 canalizari exterioare
La baza proiectarii instalatiilor de canalizare apa uzata menajera stau planurile de arhitectura
a cladirilor, cu pozitionarea grupurilor sanitare si a obiectelor sanitare, respectiv planurile retelei de
canalizare exterioare existente.
Lucrarile au ca scop efectuarea retelei exterioare de canalizare menajera, pentru preluarea
apei uzate menajere din corpul C30 cu o noua destinatie din depozitare in vestiare.
Apa uzata menajera va fi preluata la iesirea din cladire de un camin de inspectie ulterior
deversate in caminul de vizitare existent (CVE).

2. DESCRIEREA LUCRARILOR
2.1 Instalatii canalizare apa uzata menajera
Apa uzata menajera provenita de la grupurile sanitare, se vor colecta prin coloane de PVC
amplasate in ghene, dupa care vor fi deversate in caminele de inspectie amplasate in curtea
interioara a obiectivului.
Debitul de ape uzate menajere rezultate este qu = 17.25 l/s.
Conductele se vor poza cu pantele normale conform STAS 1795.
Instalatia de canalizare a apelor uzate menajere s-a dimensionat conform STAS 1795,
determinand debitul de calcul prin insumarea debitului stabilit in functie de echivalentii de debit la
scurgere, cu debitul maxim de scurgere aferent tronsonului respectiv, urmarindu-se respectarea
gradului de umplere maxim admis al conductelor, a vitezei reale de scurgere, precum si asigurarea
pantelor de montaj impuse de STAS 1795.

Diametrele conductelor de canalizare s-au ales din conditii constructive si s-au verificat
hidraulic astfel:
- la conductele orizontale viteza reala sa fie mai mare decat viteza minima de autocuratire
(0,7m/s) si mai mica decat viteza maxima admisa (v min vr vmax) si gradul de umplere
sa fie mai mic decat gradul de umplere maxim admis u umax;
La executie se vor respecta intocmai prevederile normativului pentru instalatii sanitare
I9.
2.3 Trasarea lucrarilor
Trasarea racordurilor de canalizare se materializeaza pe teren prin tarusi amplasati pe axul
viitorului traseu, la intervale convenabile si la toate punctele caracteristice (in axul caminelor, in
punctele de racordare, in punctele de schimbare a diametrului) si marcati in conformitate cu
notatiile punctelor de pe planse.
Fiecare tarus va avea doi martori amplasati perpendicular pe ax la distanta care sa-i asigure
impotriva degradarii in timpul executarii sapaturilor, al depozitarii pamantului si al circulatiei pe
marginea santului.
Respectarea intocmai a cotelor de pozare si a pantelor conductei prevazute in proiect
prezinta o deosebita importanta pentru a se asigura curgerea gravitationala a racordului de
canalizare.
2.4 Executarea lucrarilor anexe
Concomitent cu montarea conductei se vor realiza si caminele de inspectie in punctul indicat
in proiect.
Se vor respecta urmatoarele instructiuni de montaj:
Se sapa groapa de constructie in asa fel incat sa existe un spatiu de 30-40 cm in jurul
peretilor camiului. Baza gropii de constructie trebuie sa fie plana.
Se asterne pe fundul gropii un strat de circa 15 cm de nisip si se compacteaza.
Se pregatesc stuturile necesare prin simpla retezare la fata locului. In cazul in care este
necesara montarea unor conducte la alte nivele fata de cele cu care este prevazut caminul, pe santier
se pot gauri peretii laterali, utilizand o masina de gaurit cu o freza pentru racord cu diametrul
100mm sau 125mm, etansarea realizandu-se cu ajutorul garniturii pentru racord.
Se aseaza caminul pe fundul gropii, folosindu-se franghii prinse de manerele de manipulare.
Asigurati-va ca acesta este asezat intr-o pozitie stabila pe fundul gropii.
Se racordeaza tuburile de canal la camin.
Se umple spatiul dintre peretii gropii si cei ai caminului cu straturi de circa 25-30 cm
material de umplutura. Fiecare strat trebuie compactat cu atentie, astfel incat sa fie umplut tot
spatiul din jurul caminului. Materialul de umplutura va fi balast .Gradul minim de compactare a
stratului de nisip trebuie sa fie 98% Conform PT.
Se executa acoperirea caminului.
Caminul va fi acoperit cu capac din material compozit cu rama corespunzator pentru trafic
greu. Capacul cu rama se monteaza pe piesa superioara reglabila si se incastreaza in beton sau beton
armat, in functie de zona de montare.
2.5 Lucrari de terasamente
Operatii pregatitoare privind transpunerea proiectului pe teren,
Desfacerea sistemelor de suprafata ale cotelor de teren,
Scarificarea sistemului cotei de teren si separarea materialului scarificat,

Sapaturi mecanizate si manual in taluz vertical pentru transee,


Sprijiniri ale malurilor,
Protejarea celorlalte retele subterane intalnite,
Evacuarea apelor accumulate in spatiile de lucru si adiacente,
Imbunatatiri ale terenurilor slabe de fundare,
Captusirea transeei cu material geotextil,
Pregatirea paturilor din material granular pentru pozare conducte ingropate,
Pozarea conductelor imbinate,
Executarea pe tipuri a straturilor de umpluturi compacte,
Refacerea sistemelor de suprafata afectate de lucrari sau de organizari de santier.
Se mai refera la :
Materialele utilizabile, specifice terasamentelor si asigurarea gradelor de compactare,
Incarcari si transporturi cu diferite mijloace,
Controlul privind realizarea nivelelor de calitate corespunzatoare cerintelor specifice,
Asigurarea conditiilor pentru receptionarea lucrarilor proiectate.
La executarea terasamentelor se vor respecta prevederile din standardele si normativele
tehnice in vigoare, in masura in care complecteaza si nu contravin caietului de sarcini si P.T.
2.5 Refacerea suprafetelor
Suprafata tuturor drumurilor existente, a zonelor verzi, aleilor, trotuarelor si pavajelor taiate
pe durata lucrarilor, fie ele publice sau private, vor fi readuse la situatia lor initiala.
3. MASURI DE PROTECTIA MUNCII
Prezentul proiect a fost intocmit cu respectarea tuturor normelor de protectie a muncii in
vigoare la data proiectarii, respectiv NORMELE GENERALE DE PROTECTIE A MUNCII nr.
90/1996 si NORMELE METODOLOGICE DE APLICARE publicate in monitorul oficial nr.
157/23.07.1996 si republicate in monitorul oficial nr. 47/29.01.2001 precum si toate celelalte norme
specifice de securitate a muncii care au tangenta cu tipul de lucrari ce se executa in baza acestei
documentatii.
Executantul si beneficiarul raspund de realizarea lucrarilor de constructii care sa asigure
evitarea accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale. In acest scop au obligatia de a
analiza documentatia din punct de vedere al securitatii muncii si, daca este cazul, sa faca obiectiuni,
solicitand proiectantului modificarile necesare conform prevederilor legale.
Dupa insusirea documentatiei, executantul si beneficiarul vor trece la executia lucrarilor proiectate.
Pe toata durata executiei, executantul si beneficiarul au obligatia de a aplica toate
prevederile cuprinse in legislatia si normele de securitate a muncii precum si prescriptiile din
prezentul proiect, raspunderea pentru neaplicarea lor revenindu-le in totalitate acestora.
Se atrage atentia in mod deosebit asupra urmatoarelor prevederi:
- se va urmari in mod deosebit respectarea prevederilor cap.8 din Norme specifice de
securitate a muncii pentru alimentari cu apa a localitatilor si pentru nevoi tehnologice
editia 1995,
- la intrarea in caminele de vizitare este obligatorie folosirea mastii de gaze,
- teava nu se va pune sub presiune inainte de realizarea umpluturilor in zona de pozare,
- toate lucrarile vor fi executate numai de catre persoane autorizate.
Prezenta enumerare nu are caracter exhaustiv, beneficiarul si executantul urmand sa ia in
completare orice alte masuri de protectia muncii si siguranta circulatiei care le vor considera
necesare, tinand cont de particularitatile specifice acestei lucrari.

4. SECURITATEA LA INCENDIU
Pe tot parcursul executiei se vor respecta cu strictete prevederile legii 307/2006 privind
apararea impotriva incendiilor pentru activitati cu factor de risc ridicat privind producerea
incendiilor sau exploziilor (lucrari de sudura, lucrari in spatii in care pot aparea degajari de gaze
inflamabile), publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 633 din 21.07.2006 si prevederile OMAI
163/2007- norme generale de aparare impotriva incendiilor.

Verificat,

Intocmit,

S-ar putea să vă placă și