Sunteți pe pagina 1din 2

Va prezentam, prin cele ce urmeaza, care este procedura de compensare a crentelor si

datoriilor prin IMI. Totodata, vom stabili cum se poate aplica procedura de compensare prin IMI in
cazul unei societati cu zeci pana la cateva sute de compensari zilnice.
Cadrul legal care permite compensarea obligatiilor reciproce intre persoane juridice rezidente este
:
O.U.G. 77/1999 privind unele masuri pentru prevenirea incapacitatii de plata
H.G. 685/1999 Norme metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta si
Regulamentul de compensare
Legea 211/2001 privind aprobarea O.U.G. 77/1999
Legea 94/2001 privind aprobarea O.U.G. 181/1999
Astfel, conform art. 3 din HG 685/1999 se interzice utilizarea altor documente de compensare in
afara celor prevazute in regulamentul de compensare, iar pentru facturi cu valori mai mari de
10.000 lei, compensarea datoriilor neplatite se face in cadrul institutional stabilit prin OUG
77/2009, prin intermediul Institutului de Management si Informatica din cadrul Ministerului
Economiei.
Compensarea sumelor din facturi cu valori mai mici de 10.000 lei, inclusiv compensarea reciproca
intre contribuabili se poate face fara IMI prin completarea ordinelor de compensare si semnarea lor
de catre persoanele juridice.
Procedura de compensare este urmatoarea:
Contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa se conecteze prin INTERNET pentru a transmite in
baza de date a Institutului de Management si Informatica datele privind platile restante mai vechi
de 30 de zile, cu o valoare mai mare de 10.000 lei. Pentru facturile care se incadreaza in aceste
conditii se transmit urmatoarele informatii:
codul fiscal al persoanei juridice raportoare;
codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare fata de care raportorul are de
platit/incasat;
numarul si data emiterii facturii de catre persoana juridica creditoare/debitoare;
valoarea facturii care urmeaza sa fie incasata de persoana juridica raportoare de la persoana
juridica beneficiara;
valoarea facturii care urmeaza sa fie platita de persoana juridica raportoare persoanei juridice
furnizoare.
Site-ul pe care trebuie sa va conectati si sa obtineti parola de acces ca ulterior sa puteti sa
incarcati datelel de mai sus este:http://gama.imi.ro/. Contribuabilii, persoane juridice, care nu
inregistreaza datorii sau creante mai vechi de 30 de zile si facturi care au o valoare mai mare de
10.000 lei nu sunt obligate sa transmita informatiile.
Contribuabilii, persoane juridice, care doresc sa intre in sistemul de compensare pot transmite si
facturi mai noi de 30 de zile, cu valori mai mici de 10.000 lei. Documentul prin care se fac
compensarile este Ordinul de compensare model prevazut in anexa la HG 685/1999.
Ordinele de compensare au regim special, sunt numerotate din tipografie, iar evidenta lor este
stricta. Ordinul de Compensare emis de Serviciul de compensare reprezinta document justificativ
de inregistrare in contabilitate a stingerii creantelor si a datoriilor care au facut obiectul
compensarii si incepand cu 01.01.2013 reprezinta document necesar pentru exercitarea dreptului
de deducere in cazul in care entitatile implicate in comensare sunt personae eligibile care aplica
sistemul TVA la incasare.
Societatile comerciale implicate -persoana juridica initiatoare trebuie sa desemneze o persoana
care sa aiba calitatea de inspector de compensare iar pentru aceasta conducerea societatii
initiatoare intocmeste o imputernicire prin care il imputerniceste pe inspectorul de compensare sa
se prezinta la IMI in vederea perfectarii documentelor. Imputernicirile au si ele regim special, iar

model se regaseste in anexa 2 la HG 685/1999.


Pentru efectuarea compensarilor, dupa transmiterea datelor Institulului de Management si
Informatica (IMI), societatile comerciale implicate sau IMI gasesc un circuit de compenare pentru
stingerea datoriilor reciproce. De regula, societatile comerciale implicate gasesc circuitul de
compensare.
In cazul societatii dumneavoastra, chiar daca aveti foarte multe compensari zilnice, din pacate
legea nu prevede exceptii. Pentru optimizarea procesului de compensare si a evita deplasarea la
IMI s-ar putea incerca respectarea urmatoarelor aspecte:
fie sa conveniti cu partenerii cu privire la repartizarea contravalorii bunurilor sau serviciilor , in
facturi mai mici de 10.000 lei
fie sa va folositi de prevedere de la art. 3, in care se precizeaza ca pentru compensarile
reciproce nu este necesar cadrul institutionalizat (IMI), banuind ca majoritatea compensarilor sunt
intre doi parteneri.
fie sa grabiti procesul de compensare, astfel incat sa nu fie depasita perioada de 30 de zile de la
scadenta datoriilor