Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN


Programul Operaional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar: 3. Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de intervenie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: Dezvoltarea spiritului antreprenorial i a competenelor manageriale pentru a genera
un numr crescut de afaceri(NewBiz)
Beneficiar: Academia de Studii Economice din Bucureti
Numrul de identificare al contractului: POSDRU/176/3.1./S/150300

CERERE DE NSCRIERE N PROIECT/DECLARAIE DUBL FINANARE

Subsemnatul(a)________________________________________________________________________________________
CNP ______________________________, domiciliat(a) n localitatea ___________________________________
str. ______________________________________, nr. ______, bl. _______, sc. ______,ap. ___________________________
judeul ___________________, telefon __________________, Email _____________________________________________
BI/CI seria ______ nr _____________ eliberat de __________________ la data de __________________________________
Ultima coal absolvit __________________________________________________________________________________
Ocupaia _____________________________________________________________________________________________

solicit nscrierea n proiectul Dezvoltarea spiritului antreprenorial i a competenelor manageriale pentru a


genera un numr crescut de afaceri (NewBiz)ID 150300 pentru a beneficia de serviciile oferite n cadrul proiectului.
Cunoscnd c falsul n declaraii este pedepsit de legea penal, conform prevederilor Articolului 292 din Codul Penal, declar pe
propria rspundere ca nu am mai beneficiat /am mai beneficiat, ntr-un proiect finanat din Fondul Social European prin
POSDRU 2007-2013 de finanare nerambursabil pe Domeniul major de intervenie (DMI) 3.1. Promovarea culturii
antreprenoriale sau de programul de formare profesional Dezvoltarea Competentelor Antreprenoriale .

Data:

Semnatura: