Sunteți pe pagina 1din 5

Curs 1 21.03.

2015

Piete de capital
Termeni:
IPO Initial Public Offering; oferta publica, oferta de a contracta unui nr. nedeterminat de oameni. Se
publica pe site-ul unde se doreste listarea, iar investitorii au posibilitatea sa vada prospectul respectiv (cu
datele societatii, situatia financiara in ultimii 3 ani).
Principiile pietei de capital
1. Principiul transparentei - Presupune realizarea unor raportari ale emitentului catre public, ce caracter
periodic sau continuu. Rapoarte semestriale, trimestriale sau anulae, prezinta o radiografie a societatii in
perioada de referinta. Raportarile continue reprezentata de sarcina celui din consiliu de administratie de
a notifica publicul asupra tot ceea ce poate avea un impact asupra sa.
Investitorii care ajung sa detina/piarda peste un anumit prag de detinere sunt obligati sa instiinteze piata
sau sistemul de tranzactionare cu privire la acest fapt.
2. Principiul protectiei investitorilor fundamentat din perioada interbelica prin intermediul unei legi
adoptate in 1934, dupa terminarea teoretica a crizei (secrety exchange act); 1976 teoria agentiei,
administratorii sunt agenti actionari care ii pot trage la rapsundere pe administratori.
Principiul protectiei investitiilor le permite actionarilor majoritari sa detina anumite drepturi astefel incat
sa dispuna anumite masuri ex. actionarii care detin 5% pot introduce direct impotriva administratorilor
o actiune in raspundere, pot cere un raport de audit suplimentar; orice actionar nemultumit de hotararea
AGA o poate ataca in justitie pe motiv de nulitate absoluta sau relativa.
Principiul protectiei investitorilor dreptul consacrat legislativ si jurisprudential de a instraina actiunile
detinute cand se schimba controlul societatii. In Ro, acesta este la 30% (cand se vinde mai mult de 30%
din actiuni apartinand capitalul social, se face o oferta publica pentru vanzarea lor).
3. Principiul egalitatii de tratament toti investitorii trebuie sa se bucure de protectie, chiar daca ei nu
detin aceleasi drepturi (au detineri diferite), insa nu se poate face nicio discriminare intre ei.
4. Principiul majoritatii vointa sociala e formata in baza voturilor exprimate de actionarii care detin
majoritatea actiunilor (actionar care detine 75%, oricati ar vota impotriva sa, decizia se va lua conform
actionarului majoritar).

22.03.2015
Ce se tranzactioneaza pe piata de capital:
- actiuni;
- obligatiuni;
- optiuni binare;
Instrumente financiare comporta o evolutie dinamica, insemna un instrument fianciar a carui valoare
depinde de un alt instrument financiar.
DEF legala directiva MiFid 39/2004 - actualizata 65/2014 valori mobiliare, instrumentele pietei
monetare;
Instrumentul financiar - Titlu de credit, liber negociabil, in general dematerializat (in Ro dematerializat
in orice situatie), transferabil prin inscriere in cont a carui valoare e stabilita direct de piata in cadrul
careia se tranzactioneaza sau a carui valoare depinde de valoarea de piata a unuia sau mai multor bunuri
si care confera titularului un drept de creanta asupra emitentului.
Instrumentele financiare derivate sunt contracte financiare a caror valoare este determinata de
fluctuatiile activului suport care poate fi cursul de schimb sau rata de dobanda.
Instrumente financiare derivate art 2(11) lg 227 pot fi construite pe orice valoare; contracte futures,
optiuni.
Instrument fianciar (securitys nu in sensul de garantie)
Instrumentele financiare pot fi emise in forma materiala sau nemateriala.
Caracterele juridice ale instrumentelor financiare:
1. Titluri negociabile usor transmisibile;
2. Bunuri fungibile de gen;
3. Bunuri sesizabile;
4. Bunuri neconsumptibile;
Piata Forex se tranzactioneaza diferenta intre momentul initierii investitiei si momentul incheierii
investitiei. Ex. euro-dolar, se tranzactioneaza: investitorul incheie un contract de brokeraj si unul de
marja (presupune ca nu investesti intreaga suma a ctr respectiv)
Ce se tranzactioneaza pe piata forex contracte pentru diferenta;
Exista sisteme de tranzactionare bilaterale OTC (intrare in contact cu un singur investitor, o singura
contraparte), multilaterale.
Valori mobiliare actiuni, obligatiuni, orice alte titluri (ex. Global P... Recipts) (titluri de capital, titluri
de investitii)
Natura juridica a valorilor mobiliare - bunuri mobile incorporabile

Actiunea reprezinta un procent din capitalul social.


Valorile actiunilor pot fi:
Valoarea nominala a actiunii nu reflecta valoarea companiei.
Valoarea de piata ar trebui sa reflecte valoarea companiei.
Val data de activul net contabil val activelor + val pasivelor.
Vaoarea de lichidare val lichidarii societatii
Actiunile sunt bunuri fruigifere (fructe civile ale actiunii).
Tipurile de actiuni care pot fi emise in Ro:
- actiunea clasica, care este emisa de catre orice societate si confera titularilor toate drepturile obisnuite;
- actiunile preferentiale cu dividend preferential care confera titularilor dreptul de a primi dividende
inainte de orice alte distribuiri (nu dau drept de vot, si nu dau dr. la participare la AGA) => in RO,
dividendul prioritar nu poate sa depaseasca 25% din capitalul social;
Obligatiuni reprezinta fractiuni dintr-un imprumut.
Pot fi:
- emise de catre societate (corporative);
- emise de catre stat;
- emise de comunitatea locala;
- emise de alte persoane juridice: fundatii, asociatii (ex. facultatea pt autofinantare);
AGA de obligatari;
Obligatiunile convertibile Obligatiune care poate fi schimbata in anumite conditii, cu un alt titlu, in
general, cu o actiune sau un bon de participare, conform unei paritati si in termenele prevazute in
contractele de emisiune.
Pretul de conversiune se stabileste la emisiune.
Raportul dintre valoarea nominala si pretul de conversiune se numeste rata de conversiune.
Conversiunea produce urmatoarele efecte:
- conversiune unei obligatiuni in actiuni transforma dreptul de creanta in drept de proprietate;
- conversiunea se poate face numai in actiuni aprobate si neemise;
- proprietatea detinuta de vechii actionari se dilueaza.

Ofera proprietarului de a opta intre calitatea de obligatar si actionar. Detinatorul de obligatiuni, la


scadenta isi va obtine banii.
Obligatiunea cu cupon obligatiunea cu dobanda prin care emitentul trebuie sa plateasca proprietarului
o dobanda si sa restituie la scadenta valoarea imprumutului.
3

Obligatiune cu bonuri de subscriptie permite cumulul calitatii de obligatar cu cea de actionar.


Detinatorul de obligatiuni poate sa cumpere preferential, prioritar actiuni.
Contract de futures contractul prin care un investitor isi asuma obligatia de a cumpara sau a vinde un
anumit activ suport (actiune) la un moment viitor.
2 tipuri de contracte futures:
- pozitie long investitorul isi asuma obligatia de a cumpara in viitor, la scadenta una numit activ
suport; Speculatorul iniiaz poziii long atunci cnd se ateapt la o cretere viitoare a preului futures.
- pozitie short cineva care vinde contracte futures pe care nu le deinea anterior este short sau are poziii
deschise short. A nu se confunda acest concept cu cel n care cineva care a avut iniial o poziie long prin
cumprarea unor contracte futures i apoi le vinde pentru a-i compensa poziia n pia.

Optiuni contractele cu optiuni sunt ctr standardizate care in schimbul platii unei prime creaza pt
cumparator dreptul si obligatia de a cumpara sau de a vinde un anumit activ suport, la un anumit pret
prestabilit numit pret de exercitare pana sau la data platii.
2 tipuri de optiuni importante
- optiunea call contract standardizat care da cumparatorului dreptul ca pana la scadenta contractului sa
cumpere activul suport la pretul de exercitare in schimbul pretului platit vanzatorului la incheierea
tranzactiei;
- optiunea put ii da cumparatorului dreptul de a vinde activul suport.
Drepturi si obligatii optiunile au ca rol acoperirea riscurilor. Cumpararea unei tranzactii are rolul de a
plati prima negociata, vanzatorul are dreptul de a incasa prima respectiva.
Diferentieri in functie de pozitia initiala
- Cumparatorul unei optiuni long dreptul de a cumpara activul suport la exercitarea optiunii, la
livrarea fizica, daca nu are dreptul de a beneficia de diferenta. Cand are loc exercitarea optiunii are
dreptul de a beneficia de incasarea pretului optiunii.
- Optiunea short in sens contrar. Are obligatia de a vinde activul suport la scadenta.
Contractele swap instrument financiar de schimburi de beneficii, cu un alt investitor.
Tranzactia bursiera contract de vanzare cumparare de instrumente financiare, ctr ce are drept obiect
instrumente financiare tranzactionate intr un sistem multinational (interese multiple de vanzarecumarare) de tranzactionare, care se supun unor reguli diferite, incheiat si inregistrat in sistemul
respectiv potrivit regurilor proprii prin mijlocirea unor intermediari autorizati.
Caracter solemn incheiat in fata notarului;
Depozitar central rolul intermedierii
Sinalagmatic, comutativ nu exista caracter aleatoriu in cazul tranzactiei bursiere (vezi pretul, il
platesti, faptul ca pretul variaza de la un minut la altul nu este un element aleatoriu).
Negociat

SIF uri
SIF organisme de palsament colectiv (fonduri de investitii)
- in valori mobiliare UCITS
- fonduri deschise de investitii emiterea sau rascumpararea continua de unitati de cont.
- alte organizatii de plasament colectiv;
- fonduri de investitii alternative fonduri care nu impun, nu au obligatia rascumpararea si
emisiunea continua de unitati de fond;
SIF urile intra sub alte organizatii de plasament, nu au obligatia de a rascumpara sau emite decat in
masura in care hotaraste AGA.
Sisteme de tarnzactionare
- multilateral
- piata reglementata nu se confunda cu notiune de piata cu reguli; sistem multilateral de
tranzactii care aduce in concurs mai multe interese de tranzactionare, functionanad pe baza unor reguli
stabilite de legiuitor. In cazul pietelor reglementate, regulile sunt stabilite de sistemul insusi.
- bilateral piata de tip OTC, piata de negociere intre 2 parti, care pot fi 2 investitori sau un investitor si
brokerul.
Oferte publice operatiuni de piata; Procedeu prin care o societate comerciala propune in mod public
actionarilor unei alte societati, pe care doreste sa o controleze, sa rascumpere sau sa schimbe actiunile
lor cu cele ale societatii care a lansat oferta.

Oferta de cumparare
are drept obiectiv achizitionarea unui anumit procent de actionari
- oferta propriu-zisa
- oferta de preluare tutror celorlalti actionari (voluntara si obligatorie)

Examen: referat;
Cristian.dutescu@dutescu.com