Sunteți pe pagina 1din 35

INTRODUCEREA IN ISTORIA DREPTULUI.

1.Regele Menes a unificat Egiptul de Jos si Egiptul de Sus. n ce s-a transformat


statul egiptean n cele patru secole care au urmat ?
despotie orientala, n care conducerea era asigurata de faraon, ajutat de Consiliul de
guvernare
2. Care era instanta suprema de judecata n Egiptul Antic?
Curtea Suprema, alcatuita din 31 de judecatori;
3. Cui a apartinut conducerea statului babilonian?
despotului asemanator faraonului egiptean numit Patesi-Lugal;
4. Cui acorda regele bunurile Ilku n Babilon ?
soldatilor sau ofiterilor, ca rasplata pentru serviciile militatre prestate.
5. Potrivit Codului lui Hamurabi, n ce conditii era valabila casatoria ?
n baza unui contract ncheiat expres ntre parti.
6. Prin ce s-a distins Codul lui Hamurabi n materia dreptului penal ?
eliminarea pedepsei talionului si introducerea sistemului despagubirii ;
7. Carei scoli aparTin vechile norme de drept indian ?
scolii de drept din Bengal si scolii de drept din Benares ;
8. Cum reglementa Codul lui Manu a reglementat impedimentele la casatorie ?
amestecul dintre caste era pedepsit cu severitate ;
9. Dreptul penal a primit o ampla reglementare n Codul Manu, care indica o
multitudine de pedepse. Cum era pedepsit adulterul , fie cel comis de o femeie
brahmana sau cel comis de un Ksatryas ori Vasyas cu o
prin ardere
10. Conform confucianismului, doctrina aparuta n China antica spre sfrsitul
perioadei Cen, pe ce trebuia sa se bazeze activitatea statala ?
pe obiceiuri si traditii

11. Prima sistematizare a dreptului chinez s-a produs n secolele V-IV . Chr. Care a
fost cea mai cuprinzatoare culegere de legi ?
Culegerea FaTin (Cartea legilor), ntocmita de demnitarul Li-Cue;
12. Prin ce s-a facut, n Grecia antica, trecerea de la regimul de dominaTie al
aristocraTiei la cel al democraTiei ?
prin intermediul tiraniei
13. Din cine era formata comunitatea egalilor (patura conducatoare) n statul
spartan?
de spartani, care erau cetateni cu drepturi depline si proprietari ai pamnturilor
14. Cine a fost, n statul spartan, ntemeietorul organizatiei de stat, a unei noi
constitutii, a unei mari reforme agrare si a multor legi spartane ?
Licurg
15. n statul athenian, Colegiul arhontilor era alcatuit din 9 membri, dintre care primii
3 aveau cele mai importante atributii. Cine era cel care se ocupa cu problemele de
culte ?
arhontele bazileu
16. Cine a fost, n statul athenian, cel care a extins atributiile areopagului asupra
ntregii administratii a statului, asupra deliberarilor adunarilor si asupra controlului
educatiei ?
Solon ;
17. Cum se numea marele tribunal din Atena, creat de Solon, alcatuit din 6000 de
cetateni trasi la sorti ?
Helieea ;
18. Potrivit ConstituTiei ateniane din sec. V . Chr., cum se numea organul suprem al
statului, din punct de vedere legislativ, executiv si judecatoresc, organizat pe baza
suveranitaTii?
Adunarii Populare (Ecclesia);
19. n dreptul succesoral atenian, testamentul si-a facut aparitia destul de trziu, ca o
exceptie de la regula, n cazul persoanelor care nu aveau copii legitimi de sex
masculin. n lipsa testamentului, cine era chemat la succesiune?

fiii defunctului.
20. Care a fost elementul original aparut, la sfrsitul sec. al V-lea . Chr., n
organizarea judiciara a Atenei?
arbitrii publici alesi dintre cetatenii n vrsta de cel putin 60 de ani;
21. n perioada republicii, reformele lui Servius Tullius au o importanTa deosebita. n
ce a constat reforma fiscala?
criteriul rudeniei de snge cu cel al averii;
22. n perioada Republicii Romane, comitiile centuriate aveau atributii electorale,
legislative si judiciare. Adunarile centuriate votau legile fara a avea nsa dreptul de a
aduce amendamente si de a avea initiativa legilor. Sub controlul cui se afla activitatea
lor?
magistraTilor
23. n perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata
dispunnd de imperium si potestas. De ce domeniu se ocupa el cu prioritate?
organizarea justiTiei
24. Dictatorul (dictator) era acel magistrat din perioada republicana, cu puteri
nelimitate, numit pe o durata de 6 luni. De cine era numit el?
Consul;
25. Care sunt cele doua forme pe care le-a cunoscut Imperiul (roman)?
Principatul si Dominatul
26. Ce perioade cuprinde periodizarea dreptului roman?
perioada vechiului drept roman, perioada clasica si epoca postclasica.
27. Care sunt diviziunile dreptului la romani?
dreptul privat si dreptul public
28. n Roma imperiala, unele din lucrarile jurist consultilor se intitulau Institutiones.
Ce erau acestea?
manuale elementare de drept n cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil
si pretorian

29. Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea
acesta?
toate constitutiile imperiale adoptate n perioada delimitata de epoca lui Hadrian si
anul 534
30. Teritoriul statului roman era mpartit n provincii care, n timpul mparatului
Diocletian, au fost grupate n dioceze. Care erau tipurile de cetaTi care se distingeau
din punct de vedere al organizarii administrative?
cetaTile peregrine, municipiile si coloniile.
31. n dreptul roman si-au facut aparitia, n mod succesiv, cele trei categorii
traditionale de contracte care, n dreptul actual, constituie o summa divisio. Care sunt
acestea?
contracte formale, contracte reale, contracte consensuale;
32. n ce consta mutuum-ul n dreptul roman?
mprumutul de consumatie prin care debitorul se obliga sa restituie creditorului sau
lucruri de acelasi fel, aceeasi calitate si aceeasi cantitate cu cele pe care le-a primit n
vederea consumatTiunii;
33. Cine erau peregrinii n Imperiul Roman?
straini aflati n relatii cu statul roman, situatia lor juridica fiind recunoscuta si ocrotita
de acesta
34. n Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui).
Ce puteri detinea el?
manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica
potestas(putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium
(puterea asupra celor aflati n mancipio);
35. De cte feluri era rudenia la romani?
agnatiunea, gentilitatea, cognatiunea
36. De cte feluri era metus (violenta) la romani?
fizica si morala
37. Cte faze cuprindea procesul n Roma antica?
faza in iure (n fata magistratului) si faza in iudicio (n fata judecatorului);

38. Cum se numea, n Roma antica, contractul prin care o parte se obliga sa procure
folosinta unui lucru, anumite servicii sau sa execute o lucrare determinata n schimbul
pretului?
locatiunea
39. n ce consta rapina?
tlharie;
40. Cum traiau geto-dacii pna la formarea statului lor?
Geto- dacii traiau organizati in triburi
41. De catre cine era deTinuta puterea suprema n statul dac pna la cucerirea Daciei
de catre romani?
Regele
42. Cui i era ncredinTata puterea judecatoreasca n statul geto-dac?
preotilor
43.n Dacia romana, ca izvoare de drept, prioritate aveau pentru cetatenii romani
rezidenti, normele dreptului aplicabile pe tot teritoriul imperiului. Pentru celelalte
categorii de locuitori ai provinciei, care erau cele mai importante categorii de izvoare
de drept ?
Constitutiile imperiale si edictele guvernatorilor ;
44. Cui revenea cea mai mare competenTa, dupa mparat, n Dacia romana ?
guvernatorului provinciei (legatul Augusti praetore);
45.Cultul zeitatilor romane era asigurat, n Dacia romana, de numerosi preoti (pontifi,
flamini, auguri, sacerdoti). Cum se numeau preotii zeitatilor straine ?
Sacerdotes
46. Ce erau canabaele n Dacia romana ?
asezari civile cu statut suasi-urban ntemeiate n jurul castrelor de catre
mestesugari,negustori, bancheri, veterani;
47. De cte feluri erau peregrinii ?
obisnuiti, deditici.

48. De ce drepturi se bucurau latinii ?


patrimoniale (ius comerci).
49. Ce categorii cuprindea proprietatea privata n Dacia romana ?
proprietea provincial
proprietatea quiritara
proprietatea peregrina
50. Ce a fost romanizarea?
un proces etno-lingvistic
51.Att obstea teritoriala ct si satul s-au constituit pe baza unor grupari teritoriale si
nu de rudenie. Satul avea o forta publica institutionalizata, cu organe de constrngere,
n timp ce obstea pastra o forma de conducere arhaica realizata prin participarea
tuturor membrilor sai. Care erau organele de conducere?
Adunarea obstii, oamenii buni si batrni (homines boni et veterani), juzii (cnezii)
52. n cadrul comunitatilor vicinale romnesti, familia era organizata dupa un sistem
patriliniar si patrilocal. Casatoria se ncheia prin liberul consimtamnt al ambilor soti.
De cine putea fi cerut divortul ?
De catre oricare dintre soti.
53. n cadrul obstilor satesti cine exercita puterea judecatoreasca ?
judele satesc si de sfatul oamenilor buni si batrani.
54. Ce desemna termenul lex la romni ?
numai lege scrisa
55. La ce se refera termenul de Ius valachicum ?
dreptul vlahilor, legea Tarii, obiceiul pamntului
56. Legea Tarii, n privinta contractelor, a preluat anumite dispozitii din dreptul dacoroman, aducnd nsa si elemente noi. Care a fost contractul care a cunoscut cea mai
amanuntita reglementare ?
6. Prin ce s-a distins Codul lui Hamurabi n materia dreptului penal ?
eliminarea pedepsei talionului si introducerea sistemului despagubirii ;

7. Carei scoli aparTin vechile norme de drept indian ?


scolii de drept din Bengal si scolii de drept din Benares ;
8. Cum reglementa Codul lui Manu a reglementat impedimentele la casatorie ?
amestecul dintre caste era pedepsit cu severitate ;
9. Dreptul penal a primit o ampla reglementare n Codul Manu, care indica o
multitudine de pedepse. Cum era pedepsit adulterul , fie cel comis de o femeie
brahmana sau cel comis de un Ksatryas ori Vasyas cu o
prin ardere
10. Conform confucianismului, doctrina aparuta n China antica spre sfrsitul
perioadei Cen, pe ce trebuia sa se bazeze activitatea statala ?
pe obiceiuri si traditii
11. Prima sistematizare a dreptului chinez s-a produs n secolele V-IV . Chr. Care a
fost cea mai cuprinzatoare culegere de legi ?
Culegerea FaTin (Cartea legilor), ntocmita de demnitarul Li-Cue;
12. Prin ce s-a facut, n Grecia antica, trecerea de la regimul de dominaTie al
aristocraTiei la cel al democraTiei ?
prin intermediul tiraniei
13. Din cine era formata comunitatea egalilor (patura conducatoare) n statul
spartan?
de spartani, care erau cetateni cu drepturi depline si proprietari ai pamnturilor
14. Cine a fost, n statul spartan, ntemeietorul organizatiei de stat, a unei noi
constitutii, a unei mari reforme agrare si a multor legi spartane ?
Licurg
15. n statul athenian, Colegiul arhontilor era alcatuit din 9 membri, dintre care primii
3 aveau cele mai importante atributii. Cine era cel care se ocupa cu problemele de
culte ?
arhontele bazileu

16. Cine a fost, n statul athenian, cel care a extins atributiile areopagului asupra
ntregii administratii a statului, asupra deliberarilor adunarilor si asupra controlului
educatiei ?
Solon ;
17. Cum se numea marele tribunal din Atena, creat de Solon, alcatuit din 6000 de
cetateni trasi la sorti ?
Helieea ;
18. Potrivit ConstituTiei ateniane din sec. V . Chr., cum se numea organul suprem al
statului, din punct de vedere legislativ, executiv si judecatoresc, organizat pe baza
suveranitaTii?
Adunarii Populare (Ecclesia);
19. n dreptul succesoral atenian, testamentul si-a facut aparitia destul de trziu, ca o
exceptie de la regula, n cazul persoanelor care nu aveau copii legitimi de sex
masculin. n lipsa testamentului, cine era chemat la succesiune?
fiii defunctului.
20. Care a fost elementul original aparut, la sfrsitul sec. al V-lea . Chr., n
organizarea judiciara a Atenei?
arbitrii publici alesi dintre cetatenii n vrsta de cel putin 60 de ani;
21. n perioada republicii, reformele lui Servius Tullius au o importanTa deosebita. n
ce a constat reforma fiscala?
criteriul rudeniei de snge cu cel al averii;
22. n perioada Republicii Romane, comitiile centuriate aveau atributii electorale,
legislative si judiciare. Adunarile centuriate votau legile fara a avea nsa dreptul de a
aduce amendamente si de a avea initiativa legilor. Sub controlul cui se afla activitatea
lor?
magistraTilor
23. n perioada Republicii Romane pretorul (praetor) era ales de comitia centuriata
dispunnd de imperium si potestas. De ce domeniu se ocupa el cu prioritate?
organizarea justiTiei
24. Dictatorul (dictator) era acel magistrat din perioada republicana, cu puteri
nelimitate, numit pe o durata de 6 luni. De cine era numit el?
Consul;

25. Care sunt cele doua forme pe care le-a cunoscut Imperiul (roman)?
Principatul si Dominatul
26. Ce perioade cuprinde periodizarea dreptului roman?
perioada vechiului drept roman, perioada clasica si epoca postclasica.
27. Care sunt diviziunile dreptului la romani?
dreptul privat si dreptul public
28. n Roma imperiala, unele din lucrarile jurist consultilor se intitulau Institutiones.
Ce erau acestea?
manuale elementare de drept n cuprinsul carora sunt expuse institutiile dreptului civil
si pretorian
29. Din opera legislativa a lui Iustinian se detaseaza Codul (Codex). Ce cuprindea
acesta?
toate constitutiile imperiale adoptate n perioada delimitata de epoca lui Hadrian si
anul 534
30. Teritoriul statului roman era mpartit n provincii care, n timpul mparatului
Diocletian, au fost grupate n dioceze. Care erau tipurile de cetaTi care se distingeau
din punct de vedere al organizarii administrative?
cetaTile peregrine, municipiile si coloniile.
31. n dreptul roman si-au facut aparitia, n mod succesiv, cele trei categorii
traditionale de contracte care, n dreptul actual, constituie o summa divisio. Care sunt
acestea?
contracte formale, contracte reale, contracte consensuale;
32. n ce consta mutuum-ul n dreptul roman?
mprumutul de consumatie prin care debitorul se obliga sa restituie creditorului sau
lucruri de acelasi fel, aceeasi calitate si aceeasi cantitate cu cele pe care le-a primit n
vederea consumatTiunii;
33. Cine erau peregrinii n Imperiul Roman?
straini aflati n relatii cu statul roman, situatia lor juridica fiind recunoscuta si ocrotita
de acesta

34. n Roma antica pater familias era sui iuris (nu se gasea sub autoritatea nimanui).
Ce puteri detinea el?
manus (puterea asupra sotiei), patria potestas (putere asupra copiilor), dominica
potestas(putere asupra sclavilor), dominium (putere asupra lucrurilor), mancipium
(puterea asupra celor aflati n mancipio);
35. De cte feluri era rudenia la romani?
agnatiunea, gentilitatea, cognatiunea
36. De cte feluri era metus (violenta) la romani?
fizica si morala
37. Cte faze cuprindea procesul n Roma antica?
faza in iure (n fata magistratului) si faza in iudicio (n fata judecatorului);
38. Cum se numea, n Roma antica, contractul prin care o parte se obliga sa procure
folosinta unui lucru, anumite servicii sau sa execute o lucrare determinata n schimbul
pretului?
locatiunea
39. n ce consta rapina?
tlharie;
40. Cum traiau geto-dacii pna la formarea statului lor?
Geto- dacii traiau organizati in triburi
41. De catre cine era deTinuta puterea suprema n statul dac pna la cucerirea Daciei
de catre romani?
Regele
42. Cui i era ncredinTata puterea judecatoreasca n statul geto-dac?
preotilor
43.n Dacia romana, ca izvoare de drept, prioritate aveau pentru cetatenii romani
rezidenti, normele dreptului aplicabile pe tot teritoriul imperiului. Pentru celelalte
categorii de locuitori ai provinciei, care erau cele mai importante categorii de izvoare
de drept ?
Constitutiile imperiale si edictele guvernatorilor ;

44. Cui revenea cea mai mare competenTa, dupa mparat, n Dacia romana ?
guvernatorului provinciei (legatul Augusti praetore);
45.Cultul zeitatilor romane era asigurat, n Dacia romana, de numerosi preoti (pontifi,
flamini, auguri, sacerdoti). Cum se numeau preotii zeitatilor straine ?
Sacerdotes
46. Ce erau canabaele n Dacia romana ?
asezari civile cu statut suasi-urban ntemeiate n jurul castrelor de catre
mestesugari,negustori, bancheri, veterani;
47. De cte feluri erau peregrinii ?
obisnuiti, deditici.
48. De ce drepturi se bucurau latinii ?
patrimoniale (ius comerci).
49. Ce categorii cuprindea proprietatea privata n Dacia romana ?
proprietea provincial
proprietatea quiritara
proprietatea peregrina
50. Ce a fost romanizarea?
un proces etno-lingvistic
51.Att obstea teritoriala ct si satul s-au constituit pe baza unor grupari teritoriale si
nu de rudenie. Satul avea o forta publica institutionalizata, cu organe de constrngere,
n timp ce obstea pastra o forma de conducere arhaica realizata prin participarea
tuturor membrilor sai. Care erau organele de conducere?
Adunarea obstii, oamenii buni si batrni (homines boni et veterani), juzii (cnezii)
52. n cadrul comunitatilor vicinale romnesti, familia era organizata dupa un sistem
patriliniar si patrilocal. Casatoria se ncheia prin liberul consimtamnt al ambilor soti.
De cine putea fi cerut divortul ?
De catre oricare dintre soti.
53. n cadrul obstilor satesti cine exercita puterea judecatoreasca ?
judele satesc si de sfatul oamenilor buni si batrani.

54. Ce desemna termenul lex la romni ?


numai lege scrisa
55. La ce se refera termenul de Ius valachicum ?
dreptul vlahilor, legea Tarii, obiceiul pamntului
56. Legea Tarii, n privinta contractelor, a preluat anumite dispozitii din dreptul dacoroman, aducnd nsa si elemente noi. Care a fost contractul care a cunoscut cea mai
amanuntita reglementare ?
contractul de vnzare-cumparare
57. O forma de casatorie admisa de Legea Tarii era casatoria cu fuga. Ce presupunea
aceasta ?
un simulacru de rapire a fetei de catre viitorul sot, cu consimtamntul fetei.
58. Legea Tarii a adus o reglementare amanuntita asupra infractiunilor. Ce infractiuni
erau considerate cele mai grave ?
infractiunile mpotriva statului, proprietatii si persoanei
59.Avnd origini stravechi, ordaliile, conform clasificarii Legii tarii, faceau parte din
categoria probelor orale. n ce constau ele?
invocarea divinitaTii pentru ca puterea divina sa arate de partea cui este dreptatea
60. Ce trasaturi avea Legea tarii?
toate la un loc (unitara din punct de vedere geografic, unitara din punct de vedere
social,
completa, elastica, receptiva, originala si rezistenta n timp).
61. Justitia feudala deriva din contractul de vasalitate dintre senior si vasal. n timp, sau conturat trei sisteme judiciare cu evolutii si ponderi diferite de la o perioada la alta,
de la un stat la altul. Care sunt acestea?
justitie ecleziastica, justitie feudala, justitie regala
62. Avnd n vedere masacrarea unor eretici prin decizii arbitrare, papa Grigorie al
IX-lea a instituit printr-o bula n anul 1233, Tribunalul Inchizitiei. Aceasta institutie
juridica urma sa fixeze anumite norme si sa stabileasca o procedura legala. Cum
ncepea aceasta?
efectuarea unei anchete (inquisito - cercetare, urmarire, anchetare).

63. n Evul Mediu, n Tarile occidentale, documentele consemneaza actiuni judiciare


ciudate, desfasurate dupa reguli stricte de procedura. Care sunt acestea?
procesele intentate animalelor
64. Consolidarea pozitiei taranimii libere, ca urmare a rolului ei decisiv n finantarea
aparatului de stat si a armatei destinate sa stopeze patrunderea slavilor pe teritoriul
Imperiului bizantin (sec. VII-VIII) , a dus la elaborarea anumitor legi. Care sunt
acestea?
Legii agrare
65. Cui a adus completari, n dreptul bizantin, Epanogoga, elaborata ntre anii 884886?
Prohironului (Manualul de legi);
66. Nomocanonul lui Manuil Malaxos a fost considerat o compilaTie juridicofilosofico- religioasa care a circulat n toate teritoriile bizantine. Unde se regasesc
receptate o serie dintre dispoziTiile sale?
Pravila lui Matei Basarab (ndreptarea legii) din anul 1652
67. n Regatul francilor, Curia Regis, instalata chiar n palatul regal, avea atributii
judecatoresti. Cu ce echivala ea?
Parlament si curte de apel.
68. n Franta medievala, Ordonanta din anul 1254 a stabilit n termeni fermi
jurisdictia parlamentelor si functia bailivilor. Cine erau bailivii?
toate (functionari regali cu atributii n materie administrativa, juridica, financiara si
militara).
69. n timpul domniei lui Ludovic al XIV-lea, cnd absolutismul a atins apogeul,
Consiliul de Stat era numit si Consiliul afacerilor straine. Ce reprezenta el?
organul n care se dezbateau problemele de pace, razboi, tratatele si tratativele cu alte
state;
70. n Germania feudala, Congresul feudalilor si Congresul restrns (Hoftag) s-au
transformat
n organisme reprezentative ale clerului, feudalilor si orasenilor. Cum se numeau ele?
Reichstag

71. n Germania medievala a functionat, ndeosebi n zona Westfaliei, pna la


mijlocul sec. al
XVI-lea, una dintre cele mai stranii institutii care a contribuit la temperarea
abuzurilor seniorilor si
la pedepsirea fara mila a banditilor. Cum se numea ea?
Tribunalul Vehmic.
72. Wilhelm Cuceritorul a schimbat organizarea n statul anglo-saxon, instituind statul
centralizat condus de o monarhie feudala. Ce s-a stabilit la Congresul feudalilor de la
Salisburry?
dreptul de proprietate asupra pamnturilor apartinea, n exclusivitate, Coroanei,
ceilalti nefiind dect posesori
73. n Anglia s-a format n timp un nou drept care s-a vrut uniform si comun ntregii
tari. Cum s-a numit acesta?
common law (dreptul comun);
74. Care a fost cea mai veche pravila de legi n statul kievean?
Pravila lui Iaroslav
75. Care era institutia centrala n Moldova si tara Romneasca?
domnia
76. n etapa monarhiei centralizate a statelor feudale romnesti domnul era detinatorul
puterii, exercitnd o multitudine de atributii n domeniul politicii interne. Care erau
acestea ?
administrative (numea dregatorii n funcTii, acorda privilegii si ranguri nobiliare,
batea moneda, instituia sistemul de impozite etc.), militare (comandant suprem al
armatei), legislative (emitea hotarri si norme juridice cu caracter general care erau
adoptate, de regula, cu acordul Sfatului domnesc), judecatoresti (reprezenta suprema
instanTa judecatoreasca) ;
77. Cu ce a fost nlocuita regenTa n statele feudale romnesti, ncepnd cu a doua
jumatate a secolului al XVI-lea ?
locotenenTa domneasca
78. Care erau principalii dregatori civili de sfat, n tarile Romne, n perioada
feudalismului centralizat ?
logofatul, vornicul, postelnicul, vistiernicul, paharnicul, stolnicul, comisul

79. Cui a apartinut conducerea politica centrala a Transilvaniei, n perioada ct s-a


aflat sub stapnirea Ungariei?
Voievodului
80. Ce a devenit Transilvania n anul 1541 ?
principat autonom sub suzeranitatea Imperiului otoman
81. Guberniul era un consiliu intim al guvernatorului Transilvaniei. Prin ce act a fost
instituit
Diploma leopoldina
82. Organizarea administrativ-teritoriala n statele romnesti medievale a avut la baza
vechea structura a uniunilor de obsti. n ce unitati teritorial-administrative era
organizata Moldova ?
Tinuturi conduse de judeti, vornici, starosti, prcalabi
83. De catre cine erau conduse comitatele regale si nobiliare n Transilvania
medievala ?
un comite numit de rege sau de voievod si un vicecomite, ca loctiitor al acestuia
84.n tarile Romne, n perioada feudala, obligatiile pe care locuitorii, cu exceptia
celor scutiti, le aveau fata de statul feudal, erau n munca, produse si n bani
(ncepnd cu sec. al XV-lea ). Cum s-a numit darea n bani n tara Romneasca?
Bir
85. Care erau instantele judecatoresti n perioada feudalismului, n tara Romneasca
si Moldova ?
instante supreme, instante locale
86. Ce forme mbraca rudenia n perioada feudala, n tarile Romne ?
rudenia naturala (de snge), rudenia prin alianta (casatoria), rudenia spirituala (prin
botez), rudenia prin nfratire si nfiere
87.n perioada feudala, n tarile Romne, casatoria nu se ncheia printr-un act scris.De
ce era precedata ea?
logodna contractata, de obicei, cu prilejul petitului

88.n feudalism, dreptul de proprietate, la romni, s-a caracterizat prin limitari,


complexitate, suprapunere si diversificarea proprietatilor dupa titulari, ceea ce a dus
la crearea mai multor categorii. Care sunt acestea ?
proprietatea domneasca, proprietatea feudalilor laici, proprietatea bisericeasca,
proprietatea funciar urbana, proprietatea taraneasca.
89.n Evul Mediu romnesc, dreptul consuetudinar succesoral a cunoscut deosebiri n
tara Romneasca fata de Moldova. Cum se facea transmisiunea mostenirii se n
Moldova?
principiul egalitatii sexelor.
90. Care sunt cele doua forme ale raspunderii penale colective (dusegubina) n istoria
medievala a romnilor?
raspunderea penala colectiva a satului pentru omorul sau furtul desavrsit pe teriul lui
si raspunderea penala familiala ;
91. Cum se clasificau probele la romni, n cadrul procedurii de judecata, n Evul
Mediu ?
probe scrise (hrisoave, carti domnesti, zapise), probe orale (marturia simpla,
juramntul cu brazda, juramntul crestinesc pe Biblie), probe preconstituite
(adalmasarii din contractele de vnzare );
92. Ce a reprezentat ndreptarea legii (Pravila cea Mare) tiparita la Trgoviste n anul
1652 ?
traducerea nomoncanonului grecesc al lui Mihail Mlaxos
93.n perioada regimului fanariot, cum erau numiTi domnii tarilor Romne ?
direct de catre Poarta din rndul familiilor influente romnesti sau grecesti
94.Prin reforma administrativa a lui Constantin Mavrocordat, n tara Romneasca,
alaturi de judeTe au fost introduse noi diviziuni administrative. Care sunt acestea ?
plasele (la cmpie si deal) si plaiurile (n zonele de munte).
95.n Principatele Romne, pna la Regulamentele Organice s-a realizat trecerea
treptata de la pedepsele expiatorii (cele care urmareau ispasirea vinei) la pedepsele
educative (cele care urmareau reeducarea faptuitorului). Dintre pedepsele pecuniare,
confiscarea averii a fost interzisa tacit, prin omisiune. Unde ntlnim aceasta
omisiune?
Criminaliceasca Condica din Moldova

96. Codul Civil al lui Scarlat Calimah a intrat n vigoare la 1 iunie 1717 n Moldova.
Cum sa mai numit el?
Codica tivila a Moldovei
97.Legiuirea lui Caragea (1818, Muntenia) a avut la baza unele coduri europene ale
vremii (n special dispozitiile Codului civil napoleonian din 1804 referitoare la
contracte si mosteniri). Care a fost principala sursa de inspiratie a acestei legiuiri?
obiceiul pamntului si pravilele mai vechi
98.Revolutia americana, izbucnita n 1763, a dus la independenta SUA. Ce act, avnd
o importanta deosebita pentru ntreaga lume, a fost adoptat atunci?
adoptarea declaratTiei de independenta (1776);
99. Regulamentele Organice stabileau doua categorii de instante judecatoresti:
ordinare si extraordinare. Care erau instantele care faceau parte din prima categorie?
instantele civile (ordinare si speciale)
100. Cu ce au nlocuit Regulamentele Organice impozitele directe si indirecte ?
prin capitatie unica si scutirea boierimii si clerului de impozite
101. Ce au reprezentat Regulamentele Organice?
- un pas inainte in pregatirea unificarii institutionale;
- un document care a introdus principoii moderne in organizarea politica si
administrativa;
- un document care pastra caracterul de clasa al statului.
toate.
102. Ce instante au nfiintat Regulamentele Organice?
Tribunalele de tinut.
103. Conform dispozitiilor Conventiei de la Paris din anul 1858, cum era organizat
Parlamentul ?
bicameral;
104. Cte acte constitutionale au avut aplicabilitate ntre anii 1859-1918, n
Principatele Unite si n Romnia?
3 acte constitutionale

105.Conform Statutului dezvoltator al Conventiei de la Paris (1864) s-a instituit


sistemul parlamentar bicameral. Din ce era format Parlamentul ?
Adunarea Electiva si Adunarea Ponderatrice
106. Ce model a avut Codul de procedura penala adoptat de catre Cuza ?
Codul de de instructie criminala francez (adoptat in 1808)
107.Conform Constitutiei din 1866, ce reprezenta monarhul?
puterea executiva
108. Ce fel de regim politic a fundamentat n Romnia Constitutia din anul 1866?
Democratic
109. Conform Constitutiei de la 1866, n cte colegii se desfasura votul cenzitar ?
4 si apoi 3 colegii electorale
110.ConstituTia din 1866 a fost modificata n anii 1917-1918 n legatura cu doua mari
revendicari. Care sunt acestea ?
votul universal si reforma agrara
111.Conform Constitutiei din 1866, cui revenea obligatia de a raspunde pentru
aplicarea unei legi?
ministrilor
112. Care erau prerogativele Parlamentului, conform ConstitutTiei din 1866 ?
dezbaterea si aprobarea legilor
113.Codul penal a fost publicat n anul 1865. Pna cnd a ramas n vigoare?
1937
114.Conform Constitutiei din 1923, ce functie ndeplinea proprietatea?
functie sociala
115.Conform Constitutiei din 1923, cui apartinea puterea n statul romn?
natiunii

116.Conform ConstituTiei din 1923, cum era sistemul de vot ?


Universal
117.Conform ConstituTiei din 1923, de catre cine erau numiTi si revocaTi ministrii?
rege.
118. Cui apartinea puterea executiva si legislativa n Italia fascista?
Sefului guvernului (Mussolini)
119.Politica lingvistica n Italia lui Mussolini a fost o componenta a campaniei
fasciste. Unde era vorbita limba nationala italiana, singura care trebuia sa fie
difuzata ?
Roma
120.n ianuarie 1933 Hitler a depus juramntul pe Constitutia de la Weimar. Ce a
devenit el?
cancelar al Germaniei
121.n septembrie 1935, cu ocazia Congresului de la Nremberg au fost date Legea
cetateniei germane
care atribuia calitatea de cetatean numai acelor persoane care erau de origine germana
si Legea pentru protejarea sngelui si a onoarei germane. Ce prevedea ultima dintre
ele ?
a. interzicea casatoria si relatiile sexuale ntre evrei si nonevrei;
b. excludea de la cetatenie orice persoana ce avea bunici evrei;
c. excludea de la cetatenie orice persoana ce practica religia mozaica si ce era
casatorita cu un evreu;
d. toate.
122. Care a fost cuvntul de ordine mobilizator lansat de Stalin pentru celelalte
regimuri comuniste ?
industrializare, planificare, cooperativizare (colectivizare)
123. De unde erau mprumutate principiile introduse, pentru prima data, de
Constitutia romna din 24 februarie 1938 ?
corporatismului fascist italian.

124.Conform Constitutiei din anul 1938, cine era capul statului ?


regele
125.n timpul regimului antonescian, organizarea judecatoreasca nu a suferit
modificari structurale. Ce instante noi au fost create cu aceasta ocazie?
Instantele militare speciale
126. Ce fel de stat a fost Romnia n perioada 23 august 1944 30 decembrie 1947,
din punct de vedere al tipului istoric de stat?
Un stat de drept
127. Prin ce masuri a fost impusa colectivizarea?
toate variantele sunt corecte (constrngere economica permanenta; arestari, procese
publice, internari n lagare; violenta fizica).
128. Cum s-a realizat organizarea legislativa a gospodariilor agricole colective?
-Confiscarea proprietatilor de 50 ha. si peste - statul a luat de curand masuri de
lichidare completa a resturilor proprietatilor mosieresti;
-donatii de pamant facute prin constrangere;
-Impozitul agricol si cotele au costituit instrumentele cele mai dure pentru distrugerea
gospodariilor individuale;
-In caz de neindeplinire a impozitului si cotelor, urma condamnarea celui datornic
insotita de confiscarea averii.
129. Prin ce s-a evidenTiat activitatea Partidului Comunist n aplicarea articolului 209
din
Codul Penal, ntre anii 1957-1959?
a. ntemnitarea opozantilor politici si a proprietarilor de pamnt care au manifestat
ezitari fata
de intrarea n gospodariile agricole colective;
b. confiscarea partiala sau totala a averilor celor care manifestau atitudine ostila faTa
de intrarea n gospodariile agricole colective;
c. pedepsirea actelor de nesupunere si razvratire fata de ordinea sociala;
d. toate variantele sunt corecte.
130.Conform Constitutiei din anul 1965, care erau organele supreme ale puterii de
stat?
Marea Adunare Nationala si Consiliul de Stat

131.Conform Constitutiei din anul 1965, cine avea atributia de a reglementa


sistemului electoral, de a organiza Consiliul de Ministrii, de a adopta si de a modifica
Constitutia, de a adopta bugetul de stat?
Marii Adunari Nationale
132.Conform ConstituTiei din anul 1965, ce atributii avea Consiliul de Ministri, ca
organ suprem al administratiei de stat?
stabilirea masurilor generale pentru ndeplinirea politicii interne si externe a statului,
asigurarea executarii legilor, elaborarea proiectului planului de stat si a proiectului
bugetului de stat;
133.Conform Constitutiei din anul 1965, ce atributii ndeplineau Sfaturile populare?
adopta bugetul si planul economic local, alegea si revoca comitetul executiv al
sfatului popular
134.Conform Constitutiei Romniei adoptata n anul 1991, cum se defineste statul de
drept ?
Se defineste prin intermediul regimului democratic
135.Conform Constitutiei Romniei adoptata n anul 1991, cui apartine exercitarea
conducerii generale a administratiei publice?
guvernului
136.Conform Constitutiei Romniei adoptata n 1991, care sunt atributiile
presedintelui ?
promulgarea legilor
137.Conform Constitutiei Romniei adoptata n 1991, cine are sarcina de a verifica
constitutionalitatea legilor si a hotarrilor de guvern ?
Curtii Constitutionale
138. Conform Constitutiei din anul 1952, cine nfaptuia puterea judecatoreasca?
Tribunalul Suprem al RPR, tribunalele regionale, tribunalele populare si instantele
judecatoresti speciale;
139. Conform legii pentru organizarea judecatoreasca din anul 1909, care erau
instantele judecatoresti?
judecatoriile de ocoale, Tribunalele de judet, Curtile de Apel, Curtile de jurati, Curtea
de casatie.

140. Prin ce act a fost reglementat, pentru prima oara, n Romnia, contractul de
ucenicie ?
Legea pentru organizarea meseriilor, creditului si asigurarilor sociale din anul 1912
141. Potrivit Codului Comercial Romn din anul 1887, cine erau consideraTi
comercianTi ?
cei ce faceau acte de comert n nume propriu si societatile comerciale
142. Ce institutie a reglementat Codul Comercial Romn din anul 1887, ca o masura
de aparare a creditului comercial ?
Institutia Falimentului
143. Care erau organele centrale ale Regatului ungar n perioada dualismului austroungar ?
regele, parlamentul, guvernul.
144. n perioada dualismului austro-ungar, care erau organele proprii de conducere a
Transilvaniei, subordonate celor imperiale ?
Cancelaria aulica, Dieta Transilvaniei, cancelaria Transilvaniei
145. Conform Patentei imperiale din 26 februarie 1861, care erau organele de
conducere ale Bucovinei ?
Dieta ducatului, capitanul tarii, guvernatorul, deputatii n parlamentul de la Viena
146. n anul 1871, Basarabia a pierdut calitatea de oblastie sau provincie privilegiata.
Ce a devenit ea ?
Gubernie
147. La 21 noiembrie 1917, Sfatul tarii a proclamat Basarabia ca republica
democratica- federativa-moldoveneasca. Cui a fost ncredinTata puterea executiva ?
Consiliului Directorilor
148. n timpul dualismului austro-ungar, Transilvania a fost mparTita n comitate si
comune. n ce a fost mparTit Ducatul Bucovinei, ncorporat Austriei ?
districte, capitanate si comune

149. Care erau instantele de judecata obisnuite n Transilvania, n perioada


dualismului ?
judecatoriile de plasa, tribunalele de comitat, tablele judecatoresti si Curia.
150. Codul civil austriac din anul 1811 reglementa doua tipuri de proprietate. Care
erau acestea ?
proprietatea deplina si proprietatea nedeplina
151. Codul civil austriac din anul 1811 reglementa o situaTie necunoscuta n
legislaTia maghiara si romna a acelor timpuri n materie de succesiuni. Cum se
numea aceasta ?
lasamntul (situatie juridica de provizorat a bunurilor)
152. Care Cod penal s-a aplicat n perioada anilor 1853-1880, n Transilvania?
austriac
153. Ce coduri au avut aplicabilitate n sistemul penal din Basarabia, n perioada
1845-1917?
Codul pedepselor criminale si corectionale din august 1845, statutul pedepselor din
noiembrie 1884 si Codul penal din martie 1903;
154. Pe ce s-a bazat dreptul procesual penal din Transilvania, ntre anii 1914-1918?
Codul de procedura penala austriac din 1853
155. Ce organe proprii, provizorii, a avut Transilvania dupa Decretul nr. 3631 din 13
decembrie 1918?
Marele Sfat National , Consiliul Dirigent
156. Care erau instantele de judecata potrivit Codului de procedura penala (1865)?
Judecatorii de plasa, tribunalede judet, curtile cu juri, nalta Curte de casatie si justitie
157. Conform Statului Dezvoltator (1864), de cine era exercitata puterea legislativa?
domn si parlament
158. Conform Codului Civil (1865), casatoria era privita ca un contract, o tranzactie
juridica, precedata de cele mai multe ori de logodna. ntocmirea actelor de stare civila
a fost data n competenta ofiterului de stare civila. Ce reprezenta casatoria?
un act pur civil

159. Conform Codului Civil (1865), proprietatea era cel mai important drept real.
Dreptul de proprietate era considerat sacru si inviolabil. Prin ce fel de acte putea fi
transmisa proprietatea?
acte juridice ncheiate ntre persoane n viata sau prin acte juridice ncheiate pentru
cauza de moarte.
160. Codul Civil a reglementat, pe lnga contracte, si garantiile. De cte tipuri erau
acestea?
doua tipuri
161. Conform Codului Civil (1865) succesiunea putea fi transmisa pe cale legala, n
ordinea gradelor de rudenie, si pe cale testamentara. n ce categorii se mparteau
succesorii legali?
succesori legitimi, succesori neregulati, succesori anormali
162. Conform Codului Penal (1865), crimele si delictele au fost grupate n patru
categorii. Care erau acestea?
infractiuni ndreptate mpotriva statului, infractiuni mpotriva Constitutiei, infractiuni
mpotriva intereselor publice, infractiuni contra intereselor particulare
163. Conform Codului de procedura civila (1865) caile de atac erau ordinare si
extraordinare. De cte ori putea fi utilizata o cale de atac?
o singura data
164. Conform Codului de procedura penala (1865) de cte feluri erau sentintele
Tribunalului?
de achitare, condamnare sau absolvire
165. Prin Legea rurala din 14 august 1864, suprafata pamntului, asupra careia se
recunostea dreptul de proprietate al taranilor, era fixata n functie de numarul de vite
pe care acestia le stapneau. Ce a desfiintat aceasta lege?
Rascumpararea se facea cu o dobanda de 8%, esalonandu-se pe 15 ani [...] Se
desfiintau pentru totdeauna claca (boierescul), dijma, precum si toate servitutile in
natura si in bani prestate catre proprietarii de mosii. (pag 239 )
166. Legea electorala din anul 1864 a prevazut ca alegatorii sa fie ori primari ori
directi. Ce a mentinut nsa aceasta lege?
censul pe avere

167. n tarile Romne, n secolul al XIX-lea, puterea executiva si dreptul de judecata


al domnului au cunoscut noi reglementari. Ce a prevazut Conventia de la Paris cu
privire la puterea judecatoreasca?
puterea judecatoreasca era incredintata magistratilor numiti de domn
168. Prin Regulamentele Organice, caimacamii aveau dreptul de a judeca dar nu si de
a hotar n ultima instanta sau de a ntari hotarrile judecatoresti. Prin ce act s-a
realizat restrngerea atributiilor caimacamiei la cele pur administrative?
Conventia de la Paris (1858)
169. Pna la Regulamentele Organice, Divanul domnesc a continuat sa fie compus
exclusiv din dregatori. Prin Regulamentele Organice, introducndu-se principiul
separatiei puterilor, Divanul nu a mai pastrat dect anumite atributii. Care sunt
acestea?
atributii judecatoresti (instanta suprema de judecata);
170. Odata cu dezvoltarea comerTului a aparut, si n Principate, necesitatea crearii
unei noi ramuri de drept. n anul 1833, respectiv n 1841, n Moldova, a fost tradus
Codul comercial francez. Care a fost actul care s-a tiparit, tot pe baza Codului
francez, n anul 1840, n tara Romneasca?
Condica de Comerciu
171. Conform Regulamentelor Organice, din cTi membri se compunea Obisnuita
Obsteasca Adunare n Valahia (Muntenia)?
42 de membri
172. Conform Regulamentelor Organice, domnul avea iniTiativa legilor. Prin ce
trimitea el proiectele de legi n Valachia (Muntenia)?
pitac domnesc.
173. Conform Regulamentelor Organice, domnul era obligat sa convoace Adunarea n
fiecare an la 1 decembrie. Ce se ntmpla la nceputul fiecarei sesiuni?
se citea Ofisul domnesc de deschidere
174. Prin Regulamentele Organice, alegerea domnilor se facea, n fiecare principat, de
catre Obsteasca Adunare, avnd n Muntenia 190 de membri iar n Moldova 132 de
membri. CTi membri trebuiau sa fie prezenTi pentru a se putea alege domnul?
trei patrimi din membri adunarii

175. Conform Regulamentelor Organice, domnul era ales pe viaTa putnd fi destituit,
nsa, de Curtile suzerana si protectoare, n urma unei anchete si putnd abdica cu
acordul celor doua Curti. De cine era exercitata puterea domneasca n caz de vacanta
de domnie?
Vremelnica Ocrmuire a Caimacamilor
176. Conform Regulamentelor Organice, instanTele civile ordinare erau de trei grade.
Cel de-al treilea grad de jurisdictie revenea naltului divan, n tara Romneasca, si
Divanului domnesc, n Moldova. Ce judecau ele?
apelurile declatare mpotriva deciziilor divanurilor judecatoresti si tribunalelor de
comert;
177. Conform Regulamentelor Organice, care erau mijloacele de proba n cadrul
procedurii de judecata?
a. juramntul, martorii, blestemul si Cartea de blestem;
b. nscrisurile, cercetarea la fata locului, expertiza;
c. prezumtiile, cunoasterea personala a judecatorului, masurile de asigurare;
d. toate.
178. Conform Regulamentelor Organice, care erau caile de atac n cadrul procedurii
de judecata?
a. opozitia;
b. apelul;
c. apelul la apel;
d. toate.
179. Conform Conventiei de la Balta-Liman (1849) domnia nu mai era electiva si
viagera. Ce erau considerati domnii?
nalti functionari otomani numiti pe un termen de 7 ani de puterea suzerana, cu
acordul puterii protectoare;
180. Potrivit Statutului Dezvoltator al Conventiei de la Paris (1864), din ce se
compunea Parlamentul ?
Adunarea Electiva (Camera deputatilor), Adunarea Ponderatrice (Corpul ponderator
sau Senatul);
181. Conform Constitutiei din anul 1938, de la ce vrsta se exercita dreptul de vot n
Romnia ?
30 ani;

182. Revolutia burgheza din Franta a dus la rasturnarea absolutismului feudal si la


instaurarea statului si dreptului burghez. Ce act a adoptat Adunarea Constituanta la 26
august 1729?
Declaratia drepturilor omului si cetateanului
183. n anul 1793, Conventia Nationala a Frantei, dominata de iacobini a adoptat
Constitutia anului I. Ce proclama aceasta?
proclama suveranitatea poporului
184. Care a fost cea mai importanta realizare legislativa a lui Napoleon?
Codul Civil din anul 1804.
185. n anul 1810 a fost adoptat Codul Penal care a reprezentat un progres pe plan
european. Ce drept nu a recunoscut acesta, urmarind protejarea clasei conducatoare
mpotriva miscarilor greviste?
libertatea de asociere, pedepsind cu nchisoarea delictul de asociere;
186. Conform Constitutiei din anul 1861, modificata prin Legile Fundamentale din
anul 1867, ce a devenit Austria?
monarhie constitutionala.
187. Conform Constitutiei modificate prin Legile Politice Fundamentale din 1867, n
Ungaria Parlamentul era compus din doua camere; Camera deputatilor, formata din
membri alesi pe baza votului cenzitar, cu un mandat de 3 ani, prorogata sau dizolvata
de lege si Camera Magnatilor, cu initiativa legilor si cu rol de nalt for de judecata a
demnitarilor. Din cine era formata Camera Magnatilor ?
reprezentantii marii nobilimi, ai clerului nalt si delegati din Dieta Croata
188. n cadrul Ungariei, Croatia avea, n timpul dualismului austro-ungar, un regim
politic autonom. Executorul Guvernului, n Croatia, era numit de rege. Ce denumire
avea el?
ban
189. Ce a proclamat Parlamentul englez la 19 mai 1649?
republica si stat liber
190. n cadrul sistemului de Common Law, ce reprezinta Statutary Law?
ramura alcatuita din reguli de drept create prin lege

191. Momentul nasterii dreptului american a fost marcat de dobndirea independentei


In anul 1776. Ce s-a Intmplat cu Statute Law?
Au fost repudiate
192. Common Law-ul si esuity formeaz Impreun, In SUA, obiectul unor
sistematizri si culegeri de o deosebita important practic si teoretic. Ce reprezint
Restatement of the Law?
o culegere de jurisprudenta sistematizata care se bucura de autoritate stiintifica
193. Dreptul musulman are o vast arie de rspndire In Asia si Africa. n conceptia
islamic, cine a creat dreptul musulman?
revelatia divina
194. Din ordinul califului Abu-Bekr, Invtturile profetului Mahomed au fost adunate
de unul din discipolii acestuia (Zaid), Intr-o carte. Cum s-a numit aceasta?
Coran
195. Ce reprezint Dreptul hindus?
dreptul comunitatii care adera la religia brahmanica
196. Principalul izvor al doctrinei hindus, dar si al dreptului, Il reprezint textele sacre
denumite Srutti. Ce sunt considerate a fi acestea?
dorinta divinitatii
197. La originile sistemului de drept traditional japonez se afl influenta dreptului
traditional chinez, datorat, In bun parte, confucianismului. Ce a reprezentat
confucianismul?
izvoarele religiei traditionale japoneze sintoismul
198. n anul 1898 a fost adoptat Codul civil japonez. Din ce s-a inspirat el?
Codul civil german
199. Cum a fost calificat dreptul cutumiar gsit de puterile coloniale ce au colonizat
Africa?
Drept taranesc (?)

200. n cte intervale se Imparte perioada cuprins Intre revolutia din anul 1821 si
revolutia din anul 1848, In trile Romne?
trei intervale distincte
201. Din cti dregtori (boieri mari divniti) era alctuit Sfatul sau Divanul Domnesc,
In epoca fanariot (numit Divanul Printipatului Valahiei sau Divanul Moldovei) ?
12, numiti de domn;
202. Prin reforma administrativ a lui Constantin Mavrocordat, In tara Romneasc,
alturi de judete au fost introduse noi diviziuni administrative. Cum se numeau ele ?
plasele (la cmpie si deal) si plaiurile (n zonele de munte)
203. n perioada fanariot, armata a constituit o fort simbolic. Din ce era alctuit
ea?
garda persolala de arnauti, oastea dinauntru, oastea dinafara
204. n perioada fanariot, Biserica fanariot era considerat biseric national.
Mitropolitul ocupa locul de cinste, alturi de domnitor, In divan. Cum se numea
raportul scris pe care Il adresa acesta domnitorului atunci cnd judeca singur o
pricin?
anafora
205. n anul 1783, In Principatele Romne s-a instituit o nou unitate fiscal, alctuit
dintr-un numr variabil de birnici solidari la palt. Cum s-a numit aceasta?
lude
206. Prin reformele lui Constantin Mavrocordat din anul 1746 In tara Romneasc si
1749 In Moldova, dependenta personal a fost abolit. Care a fost efectul acestei
msuri?
producatorii directi au devenit persoane libere sub raportul capacitatii de drept,
desfiintndu-se legarea lor de pamnt;
207. Potrivit Codului Calimach, care sunt izvoarele obligatiilor?
legea, contractul, delictul.
208. Cauzele de nulitate ale contractelor de vnzare-cumprare erau enumerate In
Pravilniceasca Condic. Unde erau prevzute expres modalittile de Incheiere ale
actului de vnzare-cumprare?
Legiuirea Caragea

209. Prin reforma judiciar a lui Constantin Mavrocordat s-a acordat o atentie sporit
procedurii scrise si organizrii arhivelor instantelor. n cte exemplare era redactat
hotrrea (Carte de judecat)?
doua exemplare (unul pentru arhiva judecatoriei si unul pentru partea care cstigase
procesul);
210. n perioada domniei fanariote legislatia scris a dobndit o important din ce In
ce mai mare fat de dreptul cutumiar. Alexandru Ipsilante a Infiintat o institutie
Insrcinat s culeag normele de drept consuetudinar In scopul unificrii si
codificrii legilor. Cum se numea aceasta?
Logofetia de obiceiuri;
211. n anul 1714, In Muntenia, normele si procedurile judiciare au fost codificate In
Capetele de porunci. Cine a realizat aceast codificare?
Antim Ivireanu
212. Sobornicescul hrisov (1785, Moldova) redactat de Alexandru Mavrocordat era o
legiuire special. Ce cuprindea ea?
doua hrisoave domnesti de ntarire a unor anaforale ale Sfatului de obste
213. Organizarea sistemului judiciar a fost reformat si de domnitorul Alexandru
Ipsilanti. Ce cuprindea ierarhia instantelor judectoresti instaurat de Ipsilanti?
- Patru instante noi numite departamenturi (Departamentul vinovatilor era destinat sa
judece procesele penale; - doua departamente egale in grad, alcatuite din 7-8
judecatori, judecau procesele civile mai importante. Dintre acestea, Departamentul
boierilor veliti judeca in prima instanta procesele dintre boieri si in apel hotararile
celorlalte departamente; la Iasi, functiona un Departament Criminalicesc pentru
procesele penale; - departamentele speciale judecau strainele pricini procese intre
localnici si straini)
- Judecatoria dupa judet (formata dintr-un judecator si un logofat, rezolva pricini
marunte si procesele civile dintre tarani)
- Divanul domnesc, format din boieri veliti sub presedintia domnului, reprezenta
instanta suprema, fie in prima instanta, fie in apel in procesele penale si civile, sistem
introdus si in Moldova.
214. Ce erau capitulatiile?
Capitulatiile Tarii Romnesti si Moldovei ncheiate cu Poarta Otomana au fost niste
tratate care stabileau statutul tarilor romne n cadrul Imperiului Otoman. (vezi
Wikipedia)

215. Ce cuprindea proprietatea privat In Dacia roman ?


a. proprietate provinciala ;
b. proprietatea quilitara (romana) ;
c. proprietatea peregrina ;
d. toate.
216. Sistemul penal al Daciei romane era identic cu cel existent In celelalte provincii
romane. Ce fel de
delicte reprezentau Inalta trdare, delapidarea, luarea de mit ?
delicte publice (infractiuni mpotriva intereselor statului);
217. De cte feluri erau dregtorii In statul lui Burebista ?
dregatori cu atributii civile si dregatori cu atributii militare
218. Ce fel de imagine ofer Tripticele din Transilvania?
asupra dreptului contractual al Daciei romane
219. n materie penal, guvernatorul avea ius gladii. Ce Insemna acesta ?
dreptul de a condamna la moarte pe locuitorii provinciei
220. n ceea ce priveste dreptul de proprietate, In ce au fost transformate pmnturile
cucerite de armata roman ?
ager publicus (proprietatea statului roman);
221. De ce drepturi se bucurau cettenii romani care locuiau, majoritatea, In orasele
provinciei Dacia ?
d. toate (ius civile, ius comerci, ius connubii, ius militiae, ius suffragii)
222. Conform lui Ius valachicum, pentru serviciile pe care le aduceau domnului
(regelui), cnezii primeau dreptul de cnezat. Ce Insemna el ?
d. toate (dreptul de folosinta asupra unei ntinderi de pamnt, dreptul de a tine moara
sau crsma, dreptul de a fi scutiti de unele dari ).
223. Care sunt categoriile de proprietate reglementate de Constitutia din anul 1948?
Proprietatea statului
Proprietatea cooperatista
Proprietatea participativa

De asemenea, aceasta Constitutie pune bazele desfiintarii proprietatii private, desi


articolele 8 si 9 prevedeau ca Proprietatea particulara si dreptul de mostenire sunt
recunoscute si garantate de lege si ca pamantul apartine celor care il muncesc.
Fundamentand bazele structurii socialeconomice de tip social, Constitutia din anul
1948, desi recunoaste existenta a trei tipuri de proprietate (proprietatea de stat,
cooperatista si participativa), proclama principiul suprematiei proprietatii de stat si
cooperatiste fata de proprietatea particulara, precum si protectia speciala a proprietatii
de stat. (sursa: http://www.sferapoliticii.ro/sfera/114/ ... irtes.html )
224. Potrivit Constitutiei din anul 1948, care erau instantele judectoreti?
a. judecatoriile populare;
b. tribunalele;
c. Curtea Suprema;
d. toate.
225. La 30 martie 1938 s-a creat Consiliul de Coroana. Ce fel de organ era acesta?
organ consultativ al regelui
Institutionalizarea Consiliului de Coroana
La nceputul anului 1938, regele Carol al II-lea a decis desfiintarea regimului
parlamentar si a instaurat un regim de autoritate personala, consacrat legislativ prin
redactarea, aprobarea prin plebiscit si apoi promulgarea unei noi Constitutii. S-au luat
mai multe masuri de reorganizare a statului, care au inclus: cenzura, suspendarea
inamovibilitatii magistratilor si a stabilitatii functionarilor publici, dizolvarea
partidelor politice, crearea unui partid de masa (Frontul Renasterii Nationale),
organizarea profesionala n bresle, reforma administrativa etc.
Pe acest fundal, la 30 martie 1938 s-a emis un decret-lege prin care s-a instituit
Consiliul de Coroana ca organism politic distinct. Conform decretului-lege, membrii
Consiliului urmau a fi numiti prin decret regal, dintre actuali sau fosti demnitari ai
statului, bisericii, ostirii si ai curtii regale sau din personalitati de vaza ale tarii,
numarul membrilor nefiind limitat. Consiliul si pastra statutul sau consultativ.
(sursa: http://ro.wikipedia.org/wiki/Consiliul_de_Coroan%C4%83 )
226. Prin Decretul lege din februarie 1938, starea de asediu a fost extins pe tot
cuprinsul trii. Cnd se prevedea c se va ridica ea ?
cnd se va crede oportun
227. Ce a devenit Romnia la 14 septembrie 1940?
stat national-legionar
228. Care erau cele mai importante principii prevzute de Constitutia de la 1923?
a. principiul egalitatii si suprematiei;

b. principiul suveranitatii ;
c. principiul controlului constitutionalitatii legilor ;
d. toate.
229. Prin Legea asupra contractelor de munc din anul 1929 s-a prevzut ca femeia s
aib dreptul de a-si incasa salariul si de a dispune de el. In ce conditii putea ea s
incheie conventii de munc ?
a. fara sa ceara consimtamntul sotului
230. In perioada interbelic, mn Romnia au fost adoptate i o serie de legi penale
speciale.In aceast directie a fost dat Legea pentru reprimarea unor infractiuni contra
linitii publice (1924). Cum s/a mai numit ea ?
Legea Mrzescu
231. In martie 1935, mn Romnia, a fost adoptat un nou Cod de procedur penal.
Conform acestuia, ce fel de caracter avea prima faz a procesului (cercetarea,
urmrirea, instructia) ?
inchizitoral
232. In decembrie 1938 s-au pus bazele Frontului Renasterii Nationale, unica
formatiune politic autorizat care, in anul 1940 si-a schimbat denumirea. Care a fost
aceast nou denumire?
Partidul Natiunii
233. Prin Decretul regal nr. 3067 din 6 septembrie 1940, cui revenea numirea
minitrilor i a secretarilor de stat ?
Conducatorul statului
234. In ce domeniu guvernul si Inaltul Comandament Romn se obligau s
colaboreze cu Inaltul Comandament Aliat, prin Decretul-lege nr. 1849/ 1944,
consecint a semnrii Conventiei de armistitiu ?
arestarea si judecarea persoanelor acuzate de crime de razboi.
235. In cadrul Frontului National Democrat, rolul principal l-a avut PCR-ul, partid
care numra In august 1944, circa 1000 de membri. FND-ul i-a asigurat colaborarea
unei importante fractiuni a burgheziei liberale condus de Gheorghe Ttrscu si a
gruprii national-trniste. De cine era condus aceasta ?
Anton Alexandrescu

236. In Italia lui Mussolini, un proces imitat i de alte regimuri totalitare a fost acela
al fascizrii tineretului. In ce formaSiuni erau organizaSi studentii ?
ONB, organizatie fondata n 1926 cu scopul educarii fizice si morale dupa principii
fasciste;
237. Mussolini a visat s creeze un nou imperiu roman In jurul Mediteranei. Cum si-a
inceput el, in octombrie 1935, proiectul colonial ?
Prin agresiune impotriva Etiopiei
238. Spernd In norocul pe care l-a avut Mussolini cu al su Mar asupra Romei, ce a
lansat Hitler, in noiembrie 1923?
pe 9 noiembrie 1923 Hitler a condus"Beer Hall Putsch",n traducere "Puciul berii",
miscare care a ncercat sa doboare guvernul din Bavaria si eventual pe cel din Berlin,
dar care nu a avut succes. Aceasta ncercare a fost impiedicata de caderea economica
care a lovit Germania.(sursa: http://www.referat.ro/referate/Adolf_Hitler_59ec2.html)
In noiembrie 1923, un timp de haos economic si politic, el a condus o revolta
( Putsch) in Munich impotriva post razboiului Republici Weimar, proclamandu-se
cancelar al noului regim autoritar. Fara suport militar, oricum, Putsch-ul s-a prabusit.
(sursa: http://www.referatele.com/referate/isto ... le-com.php )
239. Cnd nazistii au preluat puterea, statul nu a dispus de mijloace administrative
pentru a interveni In viata cultural. Singurul su mijloc de influent a fost o asociatie
numit Liga de lupt pentru cultura german (fondat In 1929) condus de ctre
Adolf Bartels si Incurajat de Alfred Rosenberg. Considernd c aceasta nu este
eficace, ce organizatie a mai creat Gebbels?
Reichsministerium fr Volksaufklrung und Propaganda
Reichsministerium fr Volksaufklrung und Propaganda (RMVP), cunoscut de
asemenea sub forma "prescurtata" de Propagandaministerium, a fost denumirea
oficiala germana a Ministerului de Stat pentru Informarea Opiniei Publice si
Propaganda, pe scurt Ministerul Propagandei al celui de-al Treilea Reich, deseori
numit de catre germani Promi.
Joseph Goebbels a fondat acest minister fiind, n acelasi timp, singura persoana care a
detinut aceasta functie n timpul existentei Germaniei Naziste. Ministerul propagandei
detinea controlul asupra presei scrise, radioului, literaturii, teatrului, muzicii, filmului
si artelor vizuale, precum si controlul total al culturii si a oricaror alte forme de
informare.
240. Potrivit Primei Constitutii sovietice, cui apartinea suveranitatea?
Congresului Sovietelor

241. In care dintre constitutiile sovietice se vorbeste pentru prima oar despre Partidul
Comunist, cel care constituie avangarda poporului muncitor?
In texul Constitutiei sovietice din 1936.
242. Conform Constitutiei Romniei din anul 1948, cui apartinea initiativa
legislativ?
guvernului, precum si deputatilor
243. Constitutia din anul 1952 a statuat existenta a trei sectoare In economia
national. Care sunt acestea?
Sectorul socialist
Sectorul micii productii de marfuri
Sectorul particular capitalist
244. Conform Constitutiei din anul 1965, pe ce se baza economia nationala?
proprietatea socialista asupra mijloacelor de productie de stat si cooperatista
245. Pe masura ce ipostazei de sef politic al partidului i-o prefera pe cea de
conducator istoric al natiunii, Ceausescu nu si-a mai cautat sprijinul principal in
partid, ci in Directia securittii statului, masiv reimprospatata cu forte tinere. In ce s-a
metamorfozat pretinsul stat socialist?
stat politienesc
246. Ce statut avea dreptul de a alege si de a fi ales In timpul regimului ceausist?
nu era pur si simplu anulat, ci convertit in constrangerea omologarii prin vot a listelor
intocmite de putere, fara nici o consultare
247. In ce a fost impartit teritoriul Romniei prin Legea nr. 1/1968 privind
organizarea administrativa a tarii?
40 de judete, 236 orase ( din care 56 municipii ), 2705 comune ( din care 135
suburbane ).
248. Tn domeniul drepturilor i libertatilor fundamentale ale cetatenilor, Constitutia
din aprilie 1948 recunoaste dreptul de a alege de la vrsta de 18 ani si pe cel de a fi
ales. De la ce vrsta ?-23 de ani
249. Conform Constitutiei Romniei adoptata In anul 1991, de catre cine este
reprezentata autoritatea legiuitoare a tarii?
Parlamentul Romniei
250. Ce institutie a introdus Constitutia Romniei, pentru prima data In istoria
romnilor, In scopul apararii drepturilor si libertatilor cetatenesti?
Avocatul poporului.