Sunteți pe pagina 1din 14

Contractul Colectiv de Munca

Definitie:
Conform articolului 229 din Codul Muncii:
(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator
sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt
mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de
munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de
munca.
(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care
angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt
egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale,
constituie legea partilor.

Contractul Colectiv de Munca natura juridica si trasaturi1


Potrivit dispozitiilor legislatiei comunitare specifice este definit si acordul privind relatiile
de serviciu, cunoscut si sub denumirea de "acord de serviciu", care constituie conventia
incheiata intre angajator si functionarii publici reprezentati de sindicate sau in alt mod
prevazut de lege, care cuprinde drepturile si obligatiile ce decurg din raportul de serviciu,
precum si salarizarea, daca aceasta nu este reglementata prin acte normative speciale
Contractul colectiv de munca a aparut ca urmare a dezvoltarii industriale de la sfarsitul
secolului al XIX-lea si inceputul sec. XX. Constituirea primelor forme de organizare a
muncitorilor a dus la negocierea colectiva a drepturilor angajatilor.
Contractul colectiv de munca a reprezentant modalitatea concreta de a avea o certitudine
cu privire la rezultatul negocierilor, drepturile salariatilor fiind cuprinse intr-un document
scris si semnat de patroni.

1 http://www.rasfoiesc.com/business/management/resurse-umane/Contractulcolectiv-de-munca-d45.php

Contractul colectiv de munca a fost reglementat initial in legislatia noastra pe cale


indirecta, prin Legea conflictelor colective de munca din 1920, apoi prin legea
contractelor profesionale din 1921.[2]
Conform art. 1 din legea nr. 130/1996 si art. 236 al. 1 din cod, contractul colectiv de
munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator sau organizatia patronala,
de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt mod prevazut de lege, de
cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de munca, salarizarea,
precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca.
In doctrina s-au facut aprecieri cu privire la natura juridica a acestui act, teoreticienii
fiind de acord asupra caracterului particular pe care il prezinta contractul colectiv de
munca.

In primul rand, asa cum arata si denumirea sa, este un contract, in sensul dat de art. 942
Cod civil, adica un acord de vointa al semnatatilor care genereaza drepturi si obligatii de
ambele parti.
Contractul colectiv de munca este insa un act juridic sui generis deoarece respectarea
normelor sale se impune si salariatilor care nu au luat parte expres la negocierea si
semnarea lui, inclusiv celor angajati multerior incheierii contractului.
Contractul colectiv de munca este un izvor de drept specific acestei discipline juridice,
fiind considerat un contract normativ.[3] Forta juridica a prevederilor cuprinse in
contractul colectiv de munca este similara normelor cuprinse in legi iar incalcarea lor
atrage raspunderea juridica generala, nu contractuala.
Prevederile contractelor colective sunt de larga aplicabilitate, avand in cazul contractului
colectiv la nivel national impact asupra relatiilor de munca la scara intregii tari, asa cum
rezulta din preverile art. 241 al. 1 lit. d.
Contractul colectv de munca este o exceptie de la principiul relativitatii efectelor
conventiilor, deoarece efectele sala se intind mai departe de sfera semnatatilor.
Drepturile si obligatiile inserate in contractul colectiv de munca afecteaza toti salariatii,
chiar si pe cei angajati ulterior incheierii contractului dar mai inainte de iesirea lui din
vigoare.

Trasaturile contractului colectiv de munca se aseamana atat cu trasaturile contractelor


civile cat si cu trasaturile contractelor individuale de munca. Literatura de specialitate a
evidenatiat urmatoarele caracteristici ale contractului colectiv:[4]
(a)

Contractul colectiv este un contract sinalagmatic deoarece el presupune o

reciprocitate de prestatii. Intr-adevar, atat patronul (patronatul), cat si salariatii au


drepturi si obligatii proprii care corespund celor avute de catre cealalta parte.
(b)

Contractul colectiv de munca este un contract cu titlu oneros deoarece partile

realizeaza reciproc anumite prestatii in schimbul acelora pe care s-au obligat sa le


efectueze in favoarea celeilalte, fiecare dintre parti urmarind un folos propriu;
(c)

Contractul colectiv de munca este un contract comutativ, prestatiile la care se obliga

partile fiind cunoscute ab initio, la incheierea contractului, iar executarea lor nu depinde
de un eveniment incert;
(d)

Contractul colectiv de munca este un contract care presupune prestatii succesive, in

timp, pe intreaga durata a existentei sale;


(e)

Contractul colectiv de munca este un contract numit, tinand seama de faptul ca este

reglementat prin legea nr. 130/1996 si prin codul muncii;


(f)

Este un contract solemn, forma scrisa fiind impusa de natura sa juridica (contract

normativ) precum si de lege (art. 25 din legea nr. 130/1996) ;


(g)

Contractul colectiv de munca reprezinta o exceptie de la principiul relativitatii

efectelor contractului, ceea ce il deosebeste de contractul civil, in general, precum si de


contractul individual de munca. Conform art. 973 Cod civil, conventiile nu au putere decat
intre partile contractante, ori efectele contractului colectiv se aplica si altor persoane, nu
doar celor semnatare.

Clauze obligatorii in Contractul Colectiv de Munca2


Contractul colectiv de munca incheiat la nivel de unitate va avea continutul pe care l-au
negociat partenerii sociali, angajatori si salariati. Exista insa o serie de clauze care se
regasesc in mod obisnuit in contractele colective de munca si pe care va trebui sa le aveti
in vedere.

2 http://legislatiamuncii.manager.ro/a/6068/clauze-obligatorii-in-contractulcolectiv-de-munca.html

Iata cele mai importante clauze a caror negociere la nivel de unitate este impusa sau
recomandata prin contractul colectiv de munca incheiat la nivel national, respectiv prin
Codul muncii:
- procedura de aplicare a prevederilor art. 17 din contractul colectiv de munca incheiat la
nivel national, cu privire la dreptul salariatilor care renunta la concediul pentru ingrijirea
copilului in varsta de pana la 2 ani, la drepturile femeilor care au in ingrijire copii de pana
la 6 ani, precum si la drepturile salariatelor gravide;
- clauze privind masurile specifice privind aplicarea dispozitiilor Legii nr. 319/2006 privind
sanatatea si securitatea in munca;
- clauze privind parametrii de microclimat care vor fi urmariti la fiecare loc de munca,
(potrivit art. 29 din Contractul colectiv de munca in cheiat la nivel national);
- intervalele de timp si modalitatile practice prin care angajatorul isi va indeplini obligatia
de informare a salariatilor;
- clauza privind data la care se platesc salariile si posibilitatea platii salariului prin
virament intr-un cont bancar;

- clauza privind plata in natura a unei parti din salariu;


- clauza privind zilele libere;
- planul de formare profesionala;
- conditii specifice privind munca la domiciliu;
- clauze privind modul concret de stabilire a programului de lucru inegal in cadrul
saptamanii de lucru de 40 de ore;
- procedura de reexaminare a normelor de munca;
- clauza privind numarul celor care beneficiaza de reducerea programului de lucru pentru
activitati sindicale;

Elemente obligatorii in contractul colectiv de munca3


Contract colectiv de muncaConventie incheiata in forma scrisa intre angajator si salariati,
contractul colectiv de munca stabileste clauze privind conditiile de munca, salarizarea,
3 http://www.smartree.com/elemente-obligatorii-in-contractul-colectiv-de-munca/

precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de munca, conform articolului
229, alineatul (1) din Codul muncii.
Contractul colectiv de munca are, pe de o parte un caracter normativ, iar pe de alta parte
un caracter contractual, dupa cum reiese din alineatul (4) al art. 229 din Codul muncii:
Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale, constituie
legea partilor.

Pe langa clauzele esentiale, salarizarea si conditiile de munca, exista o serie de clauze


care ar trebui sa faca obiectul negocierii si sa fie cuprinse in continutul contractul colectiv
de munca:

timpul de munca si timpul de odihna;


concediile si zilele libere;
sanatatea si securitatea in munca;
formarea profesionala;
drepturi si obligatii ale partilor;
protectia muncii si protectia sociala.

Incheierea contractului colectiv de munca nu reprezinta o consecinta obligatorie a


negocierii colective. Obligatorie este doar negocierea colectiva la nivel de unitate, cu
exceptia cazului in care angajatorul are mai putin de 21 de salariati, conform art. 229,
alineatul (2) din Codul muncii.
Nota legislativa (articolul 229, Codul muncii)
Art. 229
(1) Contractul colectiv de munca este conventia incheiata in forma scrisa intre angajator
sau organizatia patronala, de o parte, si salariati, reprezentati prin sindicate ori in alt
mod prevazut de lege, de cealalta parte, prin care se stabilesc clauze privind conditiile de
munca, salarizarea, precum si alte drepturi si obligatii ce decurg din raporturile de
munca.
(2) Negocierea colectiva la nivel de unitate este obligatorie, cu exceptia cazului in care
angajatorul are incadrati mai putin de 21 de salariati.
(3) La negocierea clauzelor si la incheierea contractelor colective de munca partile sunt
egale si libere.
(4) Contractele colective de munca, incheiate cu respectarea dispozitiilor legale,
constituie legea partilor.

Contractul colectiv de munca: aspecte de care sa tii cont la negociere si intocmire


In momentul negocierii si atunci cand se intocmeste contractul colectiv de munca se au in
vedere urmatoarele aspecte:

Clauzele contractului colectiv de munca nu pot stabili drepturi si obligatii decat

in limitele si conditiile prevazute de lege;


Prevederile legale referitoare la drepturile salariatilor au caracter minimal;

Contractul colectiv de munca nu poate stabili drepturi la niveluri inferioare celor stabilite
prin contracte colective de munca aplicabile la nivel de ramura;
Renegocierea periodica a oricaror clauze cuvenite intre parti poate fi prevazuta in
contractul colectiv de munca.
Anexele contractului colectiv pot cuprinde:

Grila de salarizare cu coeficienti de ierarhizare, dupa caz;


Plan de formare profesionala;
Regulament intern;

Procesul verbal de negociere a contractului colectiv de munca semnat de aceleasi


persoane care semneaza si contractul.
Contractul colectiv de munca trebuie sa fie semnat pe fiecare pagina de catre partenerii
sociali, sa aiba stampila unitatii si a organizatiei sindicale (dupa caz). La finalul
contractului trebuie sa existe semnaturile comisiei de negociere din partea patronatului si
a sindicatului/reprezentantilor salariatilor.

Contract de munca cu timp partial. Prevederi specifice4


Munca cu timp partialUn contract individual de munca poate fi incheiat cu o fractiune de
norma numarul orelor normale de lucru, calculate saptamanal sau ca medie lunara, este
inferior numarului de ore normale de lucru al unui salariat cu norma intreaga, conform
articolului 103 din Codul muncii.
Elementul definitoriu al unui contract individual de munca cu timp partial il reprezinta
fractiunea de norma. Aceasta va fi inferioara normei de 40 de ore/saptamana. Limita
4 http://www.smartree.com/contract-de-munca-cu-timp-partial-prevederispecifice/

minima nu este stabilita si nici repartizarea fractiunii de norma. Astfel, intr-un contract de
munca cu timp partial fractiunea de norma, fie ea saptamanala sau lunara, poate fi
repartizata si inegal.

Limita minima nu poate cobori, totusi, sub o ora pe luna deoarece:

unitate de masura a timpului de lucru este ora, conform normelor juridice;


salariul se plateste cel putin o data pe luna, conform articolului 166, alineatul 1

din Codul muncii;


calcularea, retinerea si virarea contributiilor de asigurari sociale se realizeaza
lunar.

Contractul individual de munca cu timp partial se poate incheia atat pe perioada


nedeterminata, cat si pe perioada determinata. Ca orice alt contract de munca, si in cel
cu timp partial trebuie sa contina elementele obligatorii prevazute la articolul 17,
alineatul 3 din Codul muncii. Contractul de munca cu timp partial se incheie in forma
scrisa in doua exemplare si contine si referiri la:

durata muncii si repartizarea programului de lucru;


conditiile de modificare a programului de lucru;
interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia fortei majore sau alte
lucrari urgente de prevenire a producerii de accidente sau pentru inlaturarea
consecintelor acestora.

Nota legislativa (articolul 105 din Codul muncii)


Art. 105
(1) Contractul individual de munca cu timp partial cuprinde, in afara elementelor
prevazute la art. 17 alin. (3) , urmatoarele:
a) durata muncii si repartizarea programului de lucru;
b) conditiile in care se poate modifica programul de lucru;
c) interdictia de a efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majora sau
pentru alte lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii
consecintelor acestora.

(2) In situatia in care intr-un contract individual de munca cu timp partial nu sunt
precizate elementele prevazute la alin. (1), contractul se considera a fi incheiat pentru
norma intreaga.

Salariatul incadrat cu timp partial se bucura de toate drepturile angajatilor cu norma


intreaga. Singurele exceptii cu privire la aceste drepturi se refera la:

salariul care, potrivit Codului muncii, se acorda proportional cu timpul efectiv

lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.


stagiul de cotizare in sistemul de asigurari de somaj care se stabileste
proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate in baza
contractelor cu timp partial, conform art. 34, alineatul 1^2 din Legea nr. 76/2002
privind sistemul de asigurari pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.

Accesibilitatea muncii cu timp partial5


Codul muncii prevede, la articolul 107, obligatia angajatorului, in masura in care este
posibil, de a lua in considerare cererile de transferare a salariatilor cu norma intreaga la
norma partiala sau invers.
Totodata, angajatorul are obligatia sa informeze la timp despre aparitia unor locuri de
munca cu fractiune de norma sau cu norma intreaga, pentru a facilita transferurile de la
un tip de norma la altul, prin afisare la sediul organizatiei si prin transmiterea unei copii
catre sindicat sau reprezentantii salariali.
Angajatorul asigura, in masura in care este posibil, accesul la locuri de munca cu fractiune
de norma la toate nivelurile. In acelasi timp, initiativa muncii cu timp partial poate fi atat
a angajatorului, cat si a salariatului.

Informaii despre contractul colectiv de munc (I)6


Iul 29, 2014 Postat de Denisa Ptracu in HR & MuncEtichete contract colectiv, contract
munca Comentarii 0

5 idem
6 http://legestart.ro/informatii-despre-contractul-colectiv-de-munca/

Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea dialogului social nr. 62/2011, republicat,
contractul colectiv de munc reprezint convenia ncheiat n form scris ntre
angajator sau organizaia patronal i reprezentanii angajailor, prin care se stabilesc
clauze privind drepturile i obligaiile ce decurg din relaiile de munc.
Prin ncheierea contractelor colective de munc se urmrete promovarea i aprarea
intereselor prilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc,
n vederea asigurrii pcii sociale.
Contractele colective de munc se pot negocia la nivel de uniti, grupuri de uniti i
sectoare de activitate (art. 128 alin. 1 din Legea nr. 62/2011, republicat). Clauzele
contractelor colective de munc produc efecte, dup cum urmeaz:
a) pentru toi salariaii din unitate, n cazul contractelor colective de munc ncheiate la
acest nivel;
b) pentru toi salariaii ncadrai n unitile care fac parte din grupul de uniti pentru
care s-a ncheiat contractul colectiv de munc la acest nivel;
c) pentru toi salariaii ncadrai n toate unitile din sectorul de activitate pentru care sa ncheiat contractul colectiv de munc. n cazul n care la nivel de angajator sau grup de
angajatori nu exist contract colectiv de munc, se aplic contractul colectiv de munc
ncheiat la nivel superior (cel mai inalt nivel este contract colectiv de munc la nivel de
sector de activitate).
La negocierea clauzelor i la ncheierea contractelor colective de munc prile sunt egale
i libere (art. 131 din Legea nr. 62/2011, republicat). Clauzele contractelor colective de
munc pot stabili drepturi i obligaii numai n limitele i n condiiile prevzute de lege i
nu pot conine clauze care s stabileasc drepturi la un nivel inferior celor stabilite prin
contractul colectiv de munc aplicabil ncheiat la nivel superior, iar prevederile legale
referitoare la drepturile angajailor au un caracter minimal (art. 132 din Legea nr.
62/2011, republicat).
Prin contractele/acordurile colective de munc ncheiate n sectorul bugetar nu pot fi
negociate sau incluse clauze referitoare la drepturi n bani i n natur, altele dect cele
prevzute de legislaia n vigoare pentru categoria respectiv de personal.
Acestea se negociaz, n condiiile legii, dup aprobarea bugetelor de venituri i cheltuieli
ale ordonatorilor de credite, n limitele i n condiiile stabilite prin acestea.

Drepturile salariale din sectorul bugetar se stabilesc prin lege n limite precise, care nu
pot constitui obiect al negocierilor i nu pot fi modificate prin contracte colective de
munc. n cazul n care drepturile salariale sunt stabilite de legi speciale ntre limite
minime i maxime, drepturile salariale concrete se determin prin negocieri colective, dar
numai ntre limitele legale. Sanciunea nerespectrii acestor prevederi este nulitatea
acelor clauze (art. 138 din Legea nr. 62/2011, republicat).

Informaii despre contractul colectiv de munc (II). ncheierea contractului7


Iul 30, 2014 Postat de Denisa Ptracu in HR & MuncEtichete contract colectiv munca,
incheiere contract, negociere colectiva

Comentarii 0

Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, republicat,
contractul colectiv de munc reprezint convenia ncheiat n form scris ntre
angajator sau organizaia patronal i reprezentanii angajailor, prin care se stabilesc
clauze privind drepturile i obligaiile ce decurg din relaiile de munc.
Prin ncheierea contractelor colective de munc se urmrete promovarea i aprarea
intereselor prilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc,
n vederea asigurrii pcii sociale.

NCHEIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC


Principalele etape ale ncheierii unui contract colectiv de munc sunt:
a) declanarea negocierii colective;
b) negocierea colectiv;
c) ncheierea procesului verbal de finalizare a negocierii;
d) nregistrarea contractului colectiv de munc la instituiile abilitate.

A. DECLANAREA NEGOCIERII COLECTIVE


Negocierea colectiv este obligatorie pentru unitile care au peste 21 de salariai i
trebuie s aib loc n fiecare an (art. 129 alin. 1 din Legea nr. 62/2011, republicat), dup
7 http://legestart.ro/informatii-despre-contractul-colectiv-de-munca-ii-incheiereacontractului/

cel puin 12 luni de la data negocierii precedente, neurmat de ncheierea contractului


colectiv de munc, sau de la data intrrii n vigoare a contractului colectiv de munc,
dup caz, sau cu cel puin 45 de zile anterior expirrii contractelor colective de munc
ncheiate pe un an.
Obiectul negocierii colective trebuie s priveasc cel puin salariile, durata timpului de
lucru, programul de lucru i condiiile de munc.
n cazul n care angajatorul sau organizaia patronal nu iniiaz negocierea, aceasta va
ncepe la cererea scris a organizaiei sindicale reprezentative sau a reprezentanilor
angajailor, n termen de cel mult zece zile calendaristice de la comunicarea solicitrii.
Durata negocierii colective nu poate depi 60 de zile calendaristice dect prin acordul
prilor (art. 129 alin. 4-5 din Legea nr. 62/2011, republicat).

n termen de cinci zile calendaristice de la data declanrii procedurilor de negociere,


angajatorul sau organizaia patronal are obligaia s convoace toate prile ndreptite
n vederea negocierii contractului colectiv de munc (art. 130 alin. 1 din Legea nr.
62/2011, republicat).

n unitile n care nu exist sindicate reprezentative, negocierea contractului colectiv de


munc se face astfel:
a) dac exist un sindicat constituit la nivel de unitate, afiliat la o federaie sindical
reprezentativ n sectorul de activitate din care face parte unitatea, negocierea se face
de ctre reprezentanii federaiei sindicale, la solicitarea i n baza mandatului
sindicatului, mpreun cu reprezentanii alei ai angajailor;
b) dac exist un sindicat neafiliat la o federaie sindical reprezentativ n sectorul de
activitate din care face parte unitatea sau nu exist niciun sindicat, negocierea se face
numai de ctre reprezentanii angajailor.

B. NEGOCIEREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC


La prima edin de negociere se stabilesc informaiile publice i cu caracter confidenial
pe care angajatorul le va pune la dispoziia delegailor sindicali sau ai reprezentanilor
angajailor, conform legii, i data pn la care urmeaz a ndeplini aceast obligaie (art.

130 alin. 2 din Legea nr. 62/2011, republicat), dar vor cuprinde cel puin situaia
economico-financiar la zi i situaia ocuprii forei de munc.
Data la care se desfoar prima edin de negociere reprezint data la care se consider
c negocierile au fost declanate.

La prima edin de negociere, prile vor consemna n procesul-verbal urmtoarele:


a) componena nominal a echipelor de negociere pentru fiecare parte, n baza unor
mputerniciri scrise;
b) nominalizarea persoanelor mandatate s semneze contractul colectiv de munc;
c) durata maxim a negocierilor convenit de pri;
d) locul i calendarul reuniunilor;
e) dovada reprezentativitii prilor participante la negocieri;
f) dovada convocrii tuturor prilor ndreptite s participe la negociere;
g) alte detalii privind negocierea.

La fiecare edin de negociere se vor ncheia procese-verbale semnate de reprezentanii


mandatai ai prilor n care se va consemna coninutul negocierilor.

C. NCHEIEREA PROCESULUI-VERBAL DE FINALIZARE A NEGOCIERII


Ca urmare a finalizrii negocierilor sau a mplinirii termenului de negociere, prile
ncheie un proces-verbal de finalizare a negocierilor, n care consemneaz, dup caz,
ncheierea contractului colectiv de munc sau eecul negocierilor, caz n care pot fi
demarate demersurile privind nceperea unui conflict colectiv de munc.

D. NREGISTRAREA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNC


Potrivit art. 143 din Legea nr. 62/2011, contractele colective de munc i actele adiionale
la acestea se ncheie n form scris i se nregistreaz prin grija prilor, astfel:
a) contractul colectiv de munc la nivel de unitate la inspectoratul teritorial de munc;

b) contractele colective de munc ncheiate la nivelul grupurilor de uniti i al


sectoarelor de activitate la Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor
Vrstnice.

Pentru nregistrarea contractului colectiv de munc, acesta se depune ntr-un numr egal
cu cel al prilor i unul pentru depozitar la inspectoratul teritorial de munc sau la
Ministerul Muncii, Familiei, Proteciei Sociale i Persoanelor Vrstnice, nsoit de dovada
convocrii prilor ndreptite s participe la negociere, mputernicirile scrise pentru
reprezentanii desemnai n vederea negocierii i semnrii contractului colectiv de munc,
dovezile de reprezentativitate ale prilor i procesele-verbale ale negocierii, redactate n
attea exemplare cte pri semnatare sunt, plus unul pentru depozitar.
Dreptul angajailor de a declana conflicte colective de munc n legatur cu nceperea,
desfurarea i ncheierea negocierilor contractelor colective de munc este garantat de
lege i se soluioneaz potrivit procedurii legale obligatorii de conciliere i celei
facultative de mediere i arbitraj, putnd duce la declanarea grevei.
Litigiile n legtur cu ncheierea contractului colectiv de munc se soluioneaz de ctre
instanele judectoreti competente.

Informaii despre contractul colectiv de munc (III). Executarea i ncetarea


contractului8
Iul 31, 2014 Postat de Denisa Ptracu in HR & MuncEtichete contract colectiv munca,
executare contract, incetare contract

Comentarii 0

Potrivit prevederilor art. 1 lit. i din Legea Dialogului Social nr. 62/2011, republicat,
contractul colectiv de munc reprezint convenia ncheiat n form scris ntre
angajator sau organizaia patronal i reprezentanii angajailor, prin care se stabilesc
clauze privind drepturile i obligaiile ce decurg din relaiile de munc.
Prin ncheierea contractelor colective de munc se urmrete promovarea i aprarea
intereselor prilor semnatare, prevenirea sau limitarea conflictelor colective de munc,
n vederea asigurrii pcii sociale.
Executarea contractului colectiv de munc
8 http://legestart.ro/informatii-despre-contractul-colectiv-de-munca-iiiexecutarea-si-incetarea-contractului/

Executarea contractului colectiv de munc este obligatorie pentru pri, iar nendeplinirea
obligaiilor asumate prin contractul colectiv de munc atrage rspunderea prilor care se
fac vinovate de aceasta (art. 148 din Legea nr. 62/2011, republicat).
Nerespectarea drepturilor prevzute ntr-un contract colectiv de munc constituie baza
unui conflict individual de munc i se soluioneaz de ctre instana judectoreasc.
Pe durata executrii contractului colectiv de munc nu pot fi declanate conflicte
colective de munc (art. 164 din Legea nr. 62/2011, republicat) i nici nu pot fi declarate
greve.
Modificrile aduse contractului colectiv de munc se consemneaz ntr-un act adiional
semnat de toate prile care au ncheiat contractul i se transmite n scris organului la
care a fost nregistrat contractul i tuturor prilor semnatare, acesta producnd efecte
de la data nregistrrii sau de la o dat ulterioar, potrivit conveniei prtilor (art. 150 din
Legea nr. 62/2011, republicat).
Clauzele contractului colectiv de munc pot fi modificate pe parcursul executrii lui, n
condiiile legii, ori de cte ori toate prile ndreptite s negocieze contractul colectiv
de munc convin acest lucru.

ncetarea contractului colectiv de munc


Contractul colectiv de munc nceteaz la mplinirea termenului sau la terminarea lucrrii
pentru care a fost ncheiat, dac prile nu convin prelungirea aplicrii acestuia, n
condiiile legii; la data dizolvrii sau lichidrii judiciare a unitii; sau prin acordul prilor
(art. 151 din Legea nr. 62/2011, republicat).
Spre deosebire de contractul individual de munc, contractul colectiv de munc nu poate
fi denunat unilateral, avnd n vedere interesele unui numr mare de persoane.
Litigiile n legtur cu ncetarea contractului colectiv de munc se soluioneaz de ctre
instanele judectoreti competente, reprezentnd conflicte individuale de munc