Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte examen legislatie

1.
2.
3.
4.
5.

Definiti sistemul de drept;


Definiti norma juridica;
Explicati rolul Curtii Constitutionale a Romaniei;
Explicati modul de aplicare al legii civile in timp;
Precizati ce tip de lege se excepteaza de la principiul neretroactivitatii ( adica
legea se aplica pt prezent, viitor nu si pt trecut );
6. Definiti Raspunderea juridica;
7. Clasificati raspunderea Juridica ( tipuri de raspundere )
8. Explicati Raspunderea Civil delictuala a tutorelui pentru fapta minorului aflat in
grija sa.
9. Explicati Raspunderea Civil delictuala a comitentului pentru fapta produsului
sau;
10. Explicati Raspunderea Civil delictuala care ii revine proprietarului de bunuri
mobile sau imobile ori animale;
11. Explicati Raspunderea Civil delictuala pentru fapta proprie;
12. In ce situatii pot coexista Raspunderea Civil delictuala pentru fapta proprie cu
raspunderea contraventionala;
13. Explicati in ce situatie poate coexista raspunderea penala a angajatului cu
raspunderea civil delictuala a comitentului pentru fapta presupusului sau;
14. Definiti Raspunderea Contraventionala ( exemple );
15. Definiti Raspunderea penala ( exemple );
16. Precizati o asemanare si o deosebire intre raspunderea penala si raspunderea
contraventionala;
17. Definiti urmatoarele caractere juridice ale unui contract : comutativ, aleatoriu,
oneros, cu titlu gratuit, signalamatic ( bilateral ), intuit - personae ( personal ), cu
executare succesiva, cu executare imediata;
18. Redactati si explicati la alegere o clauza contractuala care fie inlatura
raspunderea contractuala fie o agraveaza;
19. Definiti raspunderea contractuala si precizati deosebirile dintre aceasta si cea
civil delictuala;
20. Precizati caracterele specifice contractului de comision;
21. Precizati caracterele specifice contractului de mandat si deosebirile dintre acestea
si cel de comision;
22. Precizati si explicati care sunt drepturile consumatorului;
23. Ce intelegeti prin sintagma protectia consumatorului.