Sunteți pe pagina 1din 15

LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU

LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU Profesor ing. CIORBĂ PAVEL - 2014 –
LICEUL TEHNOLOGIC RUȘEȚU Profesor ing. CIORBĂ PAVEL - 2014 –

Profesor ing. CIORBĂ PAVEL

- 2014

I. NOȚIUNI GENERALE PRIVIND MECANISMELE DE RIDICAT

Mecanismele de ridicare simple asigură efectuarea unei singure mișcări de deplasare a sarcinii, de regulă pe verticală (ridicare-

coborâre), uneori pe o traiectorie

înclinată sau orizontală (la tractarea

sarcinilor). Acționarea acestor mecanisme se realizează fie manual, fie cu ajutorul unor motoare termice

sau electrice.

Aceste mecanisme sunt utilizate fie ca mecanisme independente, fie intră în componența macaralelor sau a mașinilor de ridicat complexe.

Cu șurub Vinciuri Cu cremalieră Hidraulice Cu cablu Palane Cu lanț Reversibile (cu cuplaj permanent)
Cu șurub
Vinciuri
Cu cremalieră
Hidraulice
Cu cablu
Palane
Cu lanț
Reversibile (cu cuplaj
permanent)
Trolii
Nereversibile (cu ambreiaj)
Trifoare
Cabestane și trolii cu
fricțiune
Mecanice cu șurub
Platforme de
ridicare
Hidraulice

Mecanisme simple de ridicat

II. CRICURI (VINCIURI)

Vinciurile sunt mecanisme de ridicat destinate deplasării sarcinilor pe verticală, la o

înălțime relativ mică, prin împingerea lor în sus. Ele se amplasează direct pe sol și vin în

contact direct cu sarcina care trebuie ridicată.

În componența vinciurilor nu intră organe flexibile și nici organe pentru suspendarea și pierderea sarcinilor.

Vinciurile, cunoscute și sub denumirea de cricuri, prezintă mai multe variante

constructive, putând fi:

cu cremalieră;

cu șurub;

hidraulice.

II.1. Vinciurile cu cremalieră

Vinciurile cu cremalieră au ca element principal un mecanism roată dințată – cremalieră. Prin rotirea manivelei,

mișcarea de rotație este

demultiplicată printr-un grup de roți dințate și transformată apoi de cremalieră într-o mișcare rectilinie.

apoi de cremalieră într -o mișcare rectilinie. a – vedere; b – schema mecanismului de acționare

a vedere; b schema mecanismului de acționare

II.2. Vinciurile cu șurub

II.2. Vinciurile cu șurub Vinciul cu șurub are ca element principal un mecanism șurub – piuliță

Vinciul cu șurub are ca element principal un mecanism șurub – piuliță. El se compune dintr-o carcasă metalică în a cărei parte superioară este fixată o piuliță de bronz în

care se înșurubează un șurub din oțel cu filet

dreptunghiular sau trapezoidal. Șurubul este acționat manual cu un braț. Sarcina se amplasează pe o crapodină prinsă în capătul șurubului.

II.3. Vinciurile hidraulice

în capătul șurubului . II.3. Vinciurile hidraulice Vinciul hidraulic se compune dintr-un cilindru în care

Vinciul hidraulic se compune dintr-un cilindru în care lucrează un piston. Presiunea lichidului din cilindru, necesară împingerii pistonului, se creează cu ajutorul unei pompe manuale.

La mișcarea pistonului 1 al pompei spre dreapta, cu

ajutorul manetei 2, în cilindrul 3 se creează o depresiune și lichidul (apă, ulei) este aspirat din rezervorul 4, prin supapa de admisie 5, în cilindrul pompei. La mișcarea pistonului spre stânga, lichidul

ce se află în cilindrul pompei este apăsat și, învingând

rezistența arcului supapei de sens 6, intră în cilindrul

7 al vinciului, sub pistonul 8, ridicându-l.

III. SCRIPEȚI

Scripeții sunt role de cablu sau de lanț prinse într-un suport și se folosesc la ridicarea

sarcinilor sau la alcătuirea unor mecanisme de ridicat mai complicate.

După felul în care rola este prinsă de celelalte elemente ale scripetelui, acesta poate fi:

scripete fix (a) având posibilitatea de rotire în jurul unei axe fixe;

scripete mobil (b) având posibilitatea de rotire în jurul unei axe deplasabile (în cazul

din figură, când sarcina se ridică, axul scripetelui se deplasează în sus).

în jurul unei axe deplasabile (în cazul din figură, când sarcina se ridică, axul scripetelui se

IV. PALANELE

Palanele sunt mecanisme de ridicat în componența cărora intră organe flexibile (frânghii, cabluri, lanțuri). Ele au o construcție simplă și gabarit redus și sunt destinate ridicării sarcinilor sau deplasării lor pe orizontală.

IV.1. Palane cu scripeți

Palanele cu scripeți sunt alcătuite din doi

sau mai mulți scripeți care pot fi ficși sau mobili.

doi sau mai mulți scripeți care pot fi ficși sau mobili. 1 – scripeți ficși; 2

1 – scripeți ficși; 2 – scripeți mobili

IV.2. Palane cu angrenaje cu roți

dințate

Palane cu angrenaje cu roți dințate, respectiv cu șurub – melc folosesc ca organ flexibil un lanț care este trecut prin scripeți cu role de lanț; unul fix, celălalt, la care este prinsă sarcina, fiind mobil.

un lanț care este trecut prin scripeți cu role de lanț; unul fix, celălalt, la care

CONSTRUCȚIA ELECTROPALANULUI

POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A ELECTROPALANULUI

POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A ELECTROPALANULUI V. ELECTROPALANE Electropalanele sunt mecanisme de ridicat
POSIBILITĂȚI DE UTILIZARE A ELECTROPALANULUI V. ELECTROPALANE Electropalanele sunt mecanisme de ridicat

V. ELECTROPALANE

Electropalanele sunt mecanisme de ridicat cu acționare mecanizată, folosite la ridicarea sarcinilor și, uneori, și la deplasarea lor pe orizontală.

a fix;

b mobil; c deplasabil pe un pod rulant;

VI. TROLII

Troliile sunt mecanisme de ridicat cu caracter universal care se folosesc la ridicarea sau deplasarea pe orizontală a sarcinii. După modul de acționare, troliile pot fi manuale sau mecanice.

Caracteristic oricărui troliu este faptul că el are un tambur pe care se înfășoară un cablu al

cărui capăt este prins direct la o sarcină sau acționează un alt mecanism de ridicat (de exemplu un plan).

Troliul mecanic

Troliul manual

(de exemplu un plan). Troliul mecanic Troliul manual 1 – motor electric; 2 – reductor de
(de exemplu un plan). Troliul mecanic Troliul manual 1 – motor electric; 2 – reductor de

1 motor electric; 2 reductor de turație; 3 – tambur cu cablu; 4 – grup de comandă; 5 – frână; 6 – cadru de susținere

VII. ÎNTREȚINEREA, REPARAREA ȘI EXPLOATAREA MECANISMELOR DE RIDICAT SIMPLE

Durata de funcționare a mecanismelor de ridicat simple este condiționată în mare măsură de modul de exploatare și de întreținere a acestora.

Exploatarea rațională și întreținerea zilnică sunt factorii determinanți care conduc la prelungirea timpului de funcționare a mecanismelor de ridicat simple.

În timpul exploatării mecanismelor de ridicat simple apare uzarea inevitabilă datorită frecării pieselor în mișcare, șocurilo r, coroziunii etc. datorită uzării se măresc jocurile în ajustaje ceea ce provoacă scăderea preciziei, creșterea consumului de energie și funcționarea utilajelor cu zgomot.

Factorii mai importanți care contribuie la uzura pieselor, componente ale mecanismelor de ridicat simple sunt:

prelucrarea pieselor;

calitatea materialelor utilizate;

calitatea lubrifianților;

viteza relativă a pieselor în frecare;

forțele și presiunea de contact;

jocurile dintre piesele în frecare;

mediul și regimul de exploatare;

felul frecării.

Uzarea este un proces care nu poate fi împiedicat, însă gradul de uzare poate fi sensibil micșorat printr-o exploatare rațională și o permanentă îngrijire a utilajelor.

Readucerea unui mecanism de ridicat la parametrii apropiați cu cei avuți la intrarea în exploatare se realizează prin reparație.

Mărirea duratei de funcționare a mecanismelor de ridicat simple între două reparații consecutive și menținerea acestuia se

pot realiza prin respectarea unui complex de măsuri, dintre care cele mai importante sunt:

curățirea și spălarea mecanismelor de ridicat simple;

ungerea cu uleiuri corespunzătoare;

supravegherea permanentă a organelor supuse uzării și a echipamentului electric;

manipularea corectă a mecanismelor de ridicat simple;

folosirea regimului optim de lucru.

VII.1. Întreținerea mecanismelor de ridicat simple

Durata de funcționare a unui mecanism de ridicat simplu și calitatea operațiilor efectuate cu

mecanismul respectiv depind în mare măsură de asigurarea unei întrețineri și a unei

exploatări raționale a acestuia.

Utilizarea necorespunzătoare a mecanismului, lipsa de supraveghere a ungerii și neintroducerea în reparație la termenul planificat duc la scoaterea prematură din uz.

Siguranța în exploatare a mașinilor, utilajelor și instalațiilor de ridicat și transportat este

condiționată și de efectuarea la timp a lucrărilor de întreținere și revizii. De modul cum sunt

luate măsurile tehnico-organizatorice privind asigurarea personalului calificat și a materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor de întreținere și revizii, depinde funcționarea fără întreruperi a acestora.

O exploatare rațională a mașinilor, utilajelor și instalațiilor de ridicat și transport necesită ungerea repetată a elementelor și mecanismelor care servesc la transmiterea și transformarea mișcării.

La o funcționare în mediu cu mult praf, uleiul trebuie schimbat mai des sau, dacă e posibil, să se folosească cuzineți speciali care funcționează fără ungere.

În situațiile când sârmele din componența traverselor încep să se rupă, cablurile vor fi schimbate.

În cazul lanțurilor articulate, uzarea articulațiilor poate conduce la alungirea fazelor, fapt ce

modifică pasul lanțului, rezultând o funcționare cu șocuri a mecanismului.

De asemenea, după un anumit timp, materialul obosește și din această cauză este necesară încercarea lanțurilor care se află în exploatare.

La roțile pentru cablu se uzează canalele în care se așează cablurile, datorită frecării dintre cabluri și roți.

În cazul cuzineților, manșoanelor și lagărelor, uzarea se datorește ungerii insuficiente,

utilizării unui ulei necorespunzător, pătrunderii impurităților pe suprafețele de frecare sau a montajului necorespunzător. Canalele cuzineților trebuie să fie tăiate corect, iar alimentarea lor cu ulei să se facă în afara zonei cu presiune maximă.

Pentru a se evita uzarea prematură a transmisiilor cu roți dințate și cu șurub melc , trebuie să se asigure ungerea dinților, să nu intre impurități între suprafețele de lucru și să se evite șocurile puternice.

La frâne se uzează căptușeala saboților sau a benzilor, tamburele de frână, conurile discurilor de frână etc. Uzarea mărită și neuniformă a suprafețelor de frecare este eliminată printr-o reglare corectă a frânei și prin curățirea acestor suprafețe.

În timpul lucrărilor de întreținere vor fi respectate întocmai măsurile de protecție a

muncii specifice instalațiilor de ridicat prevăzute în normativele în vigoare.

Cu ocazia efectuării lucrărilor de întreținere se va urmări în primul rând executarea acelor operații care să asigure în continuare funcționarea mecanismului de ridicat etc.

Verificarea echipamentului mecanic și electric a dispozitivelor de siguranță și protecție, a căii de rulare, a ungerii pieselor supuse frecării, a cablurilor sau lanțurilor de tracțiune,

respectiv a stării tehnice, trebuie să stea în atenția componenților echipei care fac

lucrările de întreținere.

Se va urmări dacă motoarele, reductoarele și celelalte elemente componente sunt bine centrate și fixate, dacă toate legăturile electrice sunt făcute corect, dacă apărătorile de protecție ale elementelor în mișcare sunt puse la locul lor și sunt prinse corespunzător.

VII. 2. REPARAREA MECANISMELOR DE RIDICAT SIMPLE

Prin lucrări de reparații se înțelege ansamblul de măsuri luate pentru recondiționarea sau înlocuirea organelor de mașini uzate în vederea menținerii caracteristicilor funcționale ale utilajului.

În funcție de complexitatea lor și de scopul urmărit la o reparație, lucrările de reparații pot fi:

curente, mijlocii, capitale și accidentale.

La reparațiile curente se execută următoarele operații: demontarea, spălarea și recondiționarea pieselor uzate sau înlocuirea lor, răzuirea de pe suprafețele de ghidare, ajustarea sau înlocuirea penelor, verificarea și reglarea dispozitivelor de ungere, schimbarea uleiului, verificarea și reglarea echipamentului electric, repararea apărătorilor.

Reparații mijlocii asigură păstrarea capacității normale de lucru a mecanismelor de ridicat simple.

Operațiile principale care se execută la reparațiile mijlocii în plus față de cele prevăzute la reparațiile curente sunt următoarele:

repararea sau înlocuirea lagărelor cu alunecare uzate;

înlocuirea rulmenților uzați;

repararea și reglarea sistemului de comandă hidraulică și electrică;

recondiționarea sau înlocuirea pieselor uzate (lanțuri, roți dințate, cabluri, șuruburi, pene,;

verificarea și repararea motorului electric;

revopsirea suprafețelor deteriorate, cu vopsea de protecție anticorosivă.

Reparațiile accidentale se execută când mecanismul de ridicat își pierde parametrii normali de funcționare;

Reparația accidentală constă în înlăturarea defecțiunii apărute, într-un timp mai scurt, pentru ca

mecanismul de ridicat poată fi redat în funcțiune.

VII.3. Exploatarea mecanismelor de ridicat simple

Mecanismele de ridicat simple trebuie să îndeplinească mai multe condiții în timpul

exploatării ei.

Parametrii dimensionali, constructivi şi funcționali se aleg astfel încât să răspundă în cea mai mare măsură condiției economicității.

Aceşti parametri se aleg în funcție de regimurile cele mai des folosite şi se admite că în anumite situații mecanismele de ridicat simple nu vor putea fi folosită cu productivitatea dorită.

De condiția economicității sunt legate şi o serie de probleme ale proiectării, executării

şi exploatării mecanismelor de ridicat simple cum ar fi :

materialele utilizate,

procedeele tehnologice adoptate la executarea lor,

utilizarea elementelor tipizate ş.a.

O cerință foarte importantă privind exploatarea mecanismelor de ridicat simple este legată de comanda simplă şi uşoară.

Cu cât comanda mecanismelor de ridicat simple este mai simplă şi mai uşoară cu atât productivitatea ei creşte, deoarece se reduc timpii auxiliari.

Cu cât efortul fizic şi intelectual necesar comenzii se reduce va scade şi probabilitatea rebutării pieselor din cauza unei comenzi greşite. Organele de comandă trebuie să fie în apropierea poziției muncitorului, cât mai accesibile şi uşor de manevrat, iar numărul lor să fie minim. Pentru realizarea acestei condiții la nivel cât mai ridicat se impune mecanizarea şi automatizarea comenzilor.

o altă condiție de îndeplinit este durabilitatea şi siguranța în funcționare. Orice defectare a mecanismelor de ridicat simple atrage după sine periclitarea planificării, a realizării producției, a utilizării cu randament ridicat a forței de muncă.

siguranța în funcționare se apreciază prin numărul de defectări, sau prin timpul necesar reparării , raportat la o anumită perioadă de timp, de regulă un an.

VIII. MĂSURI DE TEHNICĂ A SECURITĂȚII MUNCII ȘI MĂSURI DE PREVENIRE ȘI STINGERE A INCENDIILOR A MECANISMELOR DE RIDICAT SIMPLE

Cauzele producerii accidentelor la mecanismele de ridicat simple, sunt datorate de defecțiunilor de ordin constructiv, nerespectarea procesului tehnologic, lipsa ungerii, folosirea unor materiale necorespunzătoare, montarea necorespunzătoare a organelor de mașini, spargerea furtunurilor de presiune, blocarea supapelor, distrugerea penelor ce fixează roțile dințate, uzarea garniturilor etc.

Pentru evitarea accidentelor trebuie să se respecte:

utilizarea corectă a sistemelor de ungere și răcire;

folosirea dispozitivelor de protecție (pene, știfturi, cuplaje);

limitarea curselor elementelor mobile;

protecția contra impurităților;

evitarea suprasolicitărilor mecanismelor (turații foarte mari, presiuni exagerate);

utilizarea de piese corespunzătoare la reparațiile mecanismelor de ridicat simple;

eliminarea scurgerilor prin etanșări și schimbarea garniturilor;

montarea corespunzătoare a elementelor mecanismelor de ridicat simple;

respectarea normelor specifice de protecție a muncii;

Pentru asigurarea securității muncii la mecanismele de ridicat simple este necesar să fie luate următoarele măsuri:

indicarea capacității de ridicare;

construirea unor îngrădiri de protecție peste curelele de transmisie, peste lanțuri, asupra transmisiilor cu roți

dințate și cu șurub melc;

folosirea dispozitivelor de protecție cu semnalizare sonoră, luminoasă sau mecanică în construcția mecanismele de ridicat simple și asigurarea funcționării permanente prin examinarea sistematică, repararea, sau înlocuirea acestora;

asigurarea cerințelor impuse locului de lucru din punct de vedere al vizibilității, al comenzii rapide a mecanismele de ridicat simple, al circulației ușoare, căile de acces pentru personalul de deservire vor fi protejate contra accidentelor cu plase sau balustrade;

cunoașterea riguroasă a normelor de exploatare pentru fiecare mecanism de ridicat simplu;

verificarea izolării cablurilor electrice și echipamentului electric în vederea evitării accidentelor datorită acțiunii curentului electric;

interzicerea manipulării materialelor inflamabile în apropierea întrerupătoarelor electrice, întrucât scânteile ce apar la aceste întrerupătoare pot provoca incendii;

efectuarea instructajului de protecția muncii la întreg personalul care lucrează cu mecanisme de ridicat simple și să se urmărească pe teren modul de însușire și de aplicare a instrucțiunilor de N.T.S.M.