Sunteți pe pagina 1din 1

Investete n oameni!

Proiect cofinanat din Fondul Social European prin Programul Operaional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 2013
Axa prioritar nr. 3: Creterea adaptabilitii lucrtorilor i a ntreprinderilor
Domeniul major de intervenie 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: O ANS PENTRU SUCCES N AFACERI - SUCCES
Contract nr. POSDRU/176/3.1/S/150295

Anexa nr.1
DECLARAIE
Subsemnatul

..,

nr.,

domiciliat

jud..,

in

posesor

,
al

BI/CI

str

seria

Nr. eliberat de ., la data de ., CNP


. declar c informaiile furnizate in documentatia aferenta planului de
afaceri sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
organizatorul concursului are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, orice documente doveditoare de care dispun.
Totodat, declar ca am luat la cunotin de prevederile art. 292, Falsul n declaraii, din
Codul Penal referitor la Declararea necorespunzatoare a adevrului, fcut unui organ sau
instituii de stat ori unei alte uniti dintre cele la care se refer art. 145, n vederea
producerii unei consecine juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci cnd, potrivit legii ori
mprejurrilor, declaraia fcut servete pentru producerea acelei consecine, se pedepsete
cu nchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amend.
Data completrii .
Nume si Prenume,
.....................................
(semnatura autorizat)