Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu, Bucuresti

Educatia prin munca


Scoala profesionala si tendinte in constructia acesteia

Student arhitect

PLAN DE IDEI
(10 ianuarie)

1. Rolul educatiei. Argumentul alegerii temei


2. Munca- un raspuns la educatia intre libertate si disciplina
3. Unitatea de invatamant in istorie (scurta trecere in revista a scolii si a relatiei profesorelev). Scoala pe teritoriul Romaniei. Studiu de caz: Scoala profesionala
4. Scoala de atunci si scoala de acum. Tendinte:
Scoala ca element de regenerare urbana
Scoala ca centru al comunitatii (Scoala in vacante si scoala in afara orelor de
studiu).
Scoala sustenabila.
Disponibilitatea cladirii pentru persoanele cu dizabilitati.
Flexibilitatea salii de curs.
Tehnologia in scoala si modificarile pe care le impune
Scoala specializata
5. Scoala profesionala in Romania dupa o lunga pauza.
Legislatie si metodologie
Exemple concrete
6. Concluzii
7. Bibliografie si Index imagini

PLAN DE IDEI
(3 februarie)

1. ARGUMENT. OBIECTUL LUCRARII.


Lucrarea de fata are ca scop fundamentarea teoretica a proiectului de diploma care isi
propune a oferi o rezolvare moderna si sustenabila a unui program abandonat de societatea

romaneasca de cateva zeci de ani: scolile de arte si meserii. Teza de disertatie va identifica si
analiza principalele aspecte ale programului de liceu (cu accent pe liceul profesional) in
contemporaneitate si modul prin care educatia prin munca poate rezolva anumite probleme ale
societatii: prevernirea somajului, a infractionalitatii, etc.
Se vor prezenta schimbarile suferite de principalele functiuni ale programului si se vor
analiza avantajele si dezavantajele noilor concepte, motivand necesitatea aplicarii acestora in
constructia scolii romanesti contemporane.

2. MUNCA- un raspuns la educatia intre libertate si disciplina.


In opinia lui Kant prin munca se poate respecta libertatea individului, disciplinandu-l in
acelasi timp. Educatia prin dominare si educatia pozitiva. Pedagiogii atrag atentia faptului ca
omul retine in proportie de 90% ceea ce a facut participand cu capacitatile sale motorii.
3. PROGRAMUL IN CONTEMPORANEITATE
Evolutia tehnologiei, a mobilitatii, schimbarea structurii societatii a impus schimbari in
domeniul programului, in special odata cu aparitia investitorilor si a scolii private.

4. REZOLVAREA PROGRAMULUI IN PERIOADA CONTEMPORANA


Scoala secolului al XXI-lea nu mai poate fi privita doar ca pe un obiect destinat unui anumit
segment de varsta ci ca un centru al comunitatii. Scoala va fi privita si analizata din mai multe
perspective:
a) Scoala ca element de regenerare urbana
b) Scoala ca centru al comunitatii
c) Scoala sustenabila
d) Scoala specializata
In acelasi capitol va fi tratata si problematica noilor necesitati care implica re-conceperea
principalelor functiuni ale scolii.
a) Sala de clasa si numarul de elevi

b) Circulatiile si valentele lor educationale si sociale


c) Dotarile
d) Biblioteca

5. A CONSTRUI PENTRU TINERI.


Moduri in care arhitectura poate influenta dezvoltarea sau inhibarea personalitatii umane.

6. SCOALA PROFESIONALA. EXEMPLE SI APLICABILITATE


Exemple de rezolvari moderne din tarile dezvoltate si aplicabilitatea directiilor acestora in
societatea romaneasca; legislatia romaneasca si metodologia cu privire la scoala profesionala.

7. STUDIU DE CAZ. Liceul profesional din Satul Copiilor SOS Bucuresti


Organizatia SOS Kinderdorf International are ca misiune protectia copiilor si a familiei, oferind
servicii de ingrijire de tip familial, de consiliere si servicii educationale, astfel incat fiecare copil
si tanar sa devina in timp un adult autonom, bine pregatit si bine integrat socio- professional.
Organizatia isi doreste sa dezvolte in interiorul satului un liceu profesional. In ultima parte a
lucrarii se vor prezenta concluziile studiului si se vor trasa principalele directii care vor sta la
baza conceperii liceului.

8. BIBLIOGRAFIE:
Lucrari de specialitate:
1. TOFAN, Bogdan -Arhitectura si personalitatea umana, Editura Universitara Ion Mincu,
2003.
2. TANASOIU, Radu - Arhitectura constructiior scolare, Editura Tehnica, 1979.
3. CURTIS, Eleanor - School Builders, Academy Press, 2003
4. DUDEK, Mark - Architecture of Schools The New Learning Enviroments, Architectural
Press, 2002

5. DUDEK, Mark - A Design Manual: Schools and Kindergardens, 2007


6. KRAMER, Sibylle - Schools Educational Spaces, Braun Publishing AG, 2009
7. BICKFORD, Deborah J. - New directions for teaching and learning, The importance of
Physical Space in Creating Supportive Learning Enviroments, nr 92, 2002
8. SHARON, Haar -Schools for Cities: Urban Strategies , Princeton Architectural Press,
2003
9. RAYWID M. -Small Schools: A reform that works, Educational Leadership, 1998
10. Normativ NP 010-1997 - Normativ privind proiectarea, realizarea si explaotarea
constructiilor pentru scoli si licee
Articole:
1. U.S. Department of Education - Schools as Centers of Community, Whasington D.C. ,
2000
2. Dyck, James A - The Case for the L-shaped Classroom , Principal 1994
Publicatii periodice:
1. Architectural Record Schools of the 21st Century, ianuarie 2012

S-ar putea să vă placă și