Sunteți pe pagina 1din 39

PROIECTANT:

i ORIGINAL SAC COPIE


II
N R . . . C O N F O R M Cl)
ORIGINALUL

R I S T I C A
>calitat<ea B r a n C o m u n a
J U D E \|T B r a o v
9

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S K.L
SAPARD MSURA J.4

Bran

PROIB:
INTENTARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braso

PROIECTANT:

i O R I G I N A L SAU C O P I E
! NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI

A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT


A.l. Denumirea/Numele

solicitantului:

S.C. NECRI - SAN S.R.L." Str. Gen. Mosoiu ,Nr.367,Bran,Judet Braov ce isi desfoar
activitatea conform legislaiei romane si a statutului propriu aprobat.

A.2. Obiectul de activitate.


Activitatea principala:
> Creterea pasrilor - Cod CAEN 0124
A.3. Forma juridica a solicitantului si un scurt istoric al solicitantului
S.C. NECRI - SAN S.R.L." Str. Gen. Mosoiu ,Nr.367,Bran,Judet Braov s a constituit ca
societate cu rspundere limitata (S.R.L.) conform legislaiei in vigoare.
Cod unic de nregistrare : 7132556/29.03.1995
Atribut fiscal :R
Nr. de ordine la registrul comerului:J 08/4221/29.12.1994
Certificat de nregistrare: Seria B 0421382
Societate s-a nfiinat la 29.03.1995
Scurt istoric
A.4. Structura capitalului social si evoluia acestuia de la nfiinare
Tabel A.4.1
Structura acionariat
STRUCTURA ACIONARIAT S.C. NECRI - SAN SRL"
LA DATA 28.02.2005
Nr. de pri
Valoare
Participare
Nr.
sociale
Valoare totala
nominala
la capital
Denumire acionar
Crt.
deinute
a prtii sociale
(lei)
(%)
(Buc)
(lei)
1 NEAGU
CRISTINA
12.214.900
100%
122,149
100.000
GEORGETA
TOTAL

122,149

100.000

12.214.900

Tabel A.4.2

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

100,00%

PROIECTANT:

I O R I G I N A L SAU C O P I E
i NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

Semntura :

Date de identificare ale acionarilor


DATELE DE IDENTIFICARE ALE ACIONARILOR PERSOANE FIZICE SI/SAU
JURIDICE
BI/CI
CNP
(Persoane fizice)
Participare
Nr.
(Persoane
Denumire acionar
Cod Unic de
Adresa
la capital
Crt.
fizice)
nregistrare
(%)
(Societi)
Str. 15 Noiembrie,
NEAGU CRISTINA nr.82, blC25,
1
001449252
2600712083467
100%
GEORGETA
ap.26, Braov,
Jude Braov
TOTAL

A.5. Administratorii

100%

societii.

Tabel A.5.1
Administratorii societii
Nr.
Crt.

Nume,
prenume

NEAGU
CRISTINA GEORGETA

BI/CI /PP
Serie/Nr.
Locul si
data
emiterii

001449252

CNP

2600712083467

Locul si
data
naterii

Domiciliu

Bran, Jud.
Braov,
12.07.1960

Str. 15
Noiembrie,
nr.82,
blC25,
ap.26,
Braov,
Jude
Braov

Tabel A.5.2
Cenzorii societii

BENEFICIAR:

Funcia

Administrator
Director
general

PROIECTANT:

Nr.
Crt.

Nume, prenume

ORIGINAL SAU COPIE


NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

BI/CI
/PP
Serie/Nr.
Locul si
data
emiterii

CNP

Locul si
data
naterii

1
Nu exista
A.6. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii

Domiciliu

Funcia

solicitantului:

Tabel A.6.1
Puncte de lucru
Nr.
crt.

Tip:
Sediul social, punct de
lucru, sucursala, filiala

Activitate

Localizare

Adresa

Comuna
Bran
Jude Braov
Rasnov
Jude Braov
Comuna
Bran
Jude Braov

Str. Gen. Mosoiu


,Nr.367, Bran,
Jude Braov

SEDIU SOCIAL

PUNCT DE LUCRU

Creterea pasrilor

PUNCT DE LUCRU

Pensiune
agroturistica,servicii
in turism

Str. Cmpului, 1
Jude Braov
Str. Gen. Mosoiu
,Nr.367, Bran,
Jude Braov

A. 7. Litiii (in desfurare)


Tabel A.7.1
In calitate de Reclamant
Nr.
crt.
1

Denumire societate

Cod Unic de
nregistrare,
Adresa

Observaii
(in curs de
soluionare,in
executare,faliment,etc.)

Valoarea
prejudiciului
(Lei)

Nu exista
TOTAL

Tabel A.7.2
In calitate de Parat
Nr.
crt.
1

Denumire societate
Nu exista
TOTAL

Cod Unic de
nregistrare,
Adresa

Observaii
(in curs de
soluionare,in
executare,faliment,etc.)

Valoarea
prejudiciului
(Lei)
0

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

I O R I G I N A L SAU C O P I E !
I NR.. C O N F O R M CU
!
ORIGINALUL

Label A.7.3
Revendicri

Nr.
crt.

Denumire societate sau


persoana fizica

Obiectul
Revendicrii (cu
menionarea
sensului
revendicrii: de
ctre sau de la
solicitant)

Valoarea
estimata a
activului
revendicat

Observaii
(in curs de
soluionare,in
executare,faliment,etc.)

Nu exista
TOTAL

B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE


Societatea desfoar activiti de cretere a pasrilor.
B.2. Principalele mijloace fixe care compun patrimoniul actual al

solicitantului:

Tabel B.2.1
Mijloace fixe, cu excepia terenurilor, aflate in patrimoniul societii
prezent
Valoarea rmasa la
Nr.
Denumire mijloc fix
Data
data ultimului bilan
Crt.
contabil
Graijd
31.11.1996
39.619.372
1996
Grupa 2
1.322.883.541
2004
1998
Grupa 3
44.151.537
2001
2001
449,609.463
Grupa 4
2004
1996
110.277.966
Grupa 6
2001
2004
2.646.934.975
Cldiri
4.613.476.854
TOTAL

Tabel B.2.2
Terenuri

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

in

Buc
1
18
8
3
22
1
53

749,60

749,60

6.500.000

B.3. Descrierea activitilor agricole si a tehnologiilor

DATA
EMITERII

809.500.000

NR
CERTIFICAT

12.521,36

Paaina

Semntura
stampila
beneficiarul

SERIE
CERTIFICAT

12.521,36

VALOAREA
CONTABILA
(LEI)

INDIVIZA/
EXCLUSIVA
(MP)

Rasnov
Bran

ORIGINAL SAU COPIE


NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

SUPRAFAA
TOTALA
(MP)

Nr.Crt.

LOCALITATE

PROIECTANT:

11654

9137

02.09.2004

931

6236

07.07.2003

aplicate.

Nu este cazul

B.4. Politica de aprovizionare. Furnizori de materii prime.


Tabel B.4 .1
PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII PRIME
Extern
Adresa
/Intern |

FURNIZOR

Cantitate
aprox.

Valoare
aprox. (Lei)

%
aprox.
din

Nu este cazul
TOTAL

Tabel B.4 .2
PRINCIPALII FURNIZORI DE MATERII AUXILIARE
Extern
\ Adresa
/Intern

FURNIZOR

1 Cantitate
1 aprox.

Valoare
aprox.

%
aprox.

Nu este cazul
TOTAL

Tabel B.4 .3
PRINCIPALII FURNIZORI DE SERVICII
Extern
/Intern

FURNIZOR

Adresa

Cantitate
aprox.

Valoare
aprox.

Nu este cazul
TOTAL

Tabel B.4 .4
PRINCIPALELE MATERII PRIME

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

%
aprox.

O R I G I N A L SAU C O P I E
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

beneficiarul!

PARTEA A I I - A - DESCRIEREA PROIECTULUI


C. PREZENTAREA PROIECTULUI
C.l. Obiectivele

proiectului.

nfiinare pensiune turistica in localitatea Bran, comuna Bran,, este necesara si oportuna din
urmtoarele considerente:
Agroturismul este o forma de turism tot mai practicata in ultimul timp, in medie de 3-4% turiti strini,
fiind o activitate aflata in plina dezvoltare. Zona in care va fi amplasata pensiunea este o zona turistica
aflata in plina dezvoltare, beneficiind deja de o clientela aflata in continua cretere.
Aceasta forma de turism propune o relaxare in mijlocul naturii, intr-o zona cu un peisaj deosebit, cu
linite, departe de poluarea industriala
Este benefic sanatatii,
Permite valorificare produselor alimentare din zona, de regula produse ecologice,
Permite promovarea valorilor naionale: istorie, folclor, preparate gastronomice tradiionale
Creeaz noi locuri de munca
Ofer la un pre accesibil si in condiii de confort servicii de cea mai buna calitate,
Ofer posibilitatea petrecerii timpului prin scurte drumeii in locuri de interes turistic : Castelul Bran.
Cheile Gradistei unde se afla rezervaia bio-geologica La Chisatoare"' , Cheile Rasnovei si Cetatea
Rnovului, Plaiu Foii, acces la Platoul Bucegilor si implicit la cabanele situate pe platou: Cabana
Gutanu, Cabana Padina,
Iubitorilor de sport le ofer posibilitatea practicrii tenisului de cmp pe ternul aflat in dotarea
agropensiunii, pe timp de vara si posibilitatea practicrii schiului la Poiana Braov
( aflata la
aproximativ 30 minute de mers cu maina) sau la mica prtie dotata cu cablu din satul Fundata.
Ofer posibilitatea petrecerii srbtorilor ( Crciunul, Anul Nou, Pastele ) intr-un cadru festiv, cu un
program adecvat.

C.l. Descrierea tehnica a

proiectului:
1.7.1. Descriere funcionala

SC NECRI - SAN SRL , a r e c a d o m e n i u d e a c t i v i t a t e ( c o n f o r m c o d C A E N ) :


0124 - Creterea pasrilor
5523 - Alte f o r m e d e cazare .
P r o i e c t u l n f i i n a r e p e n s i u n e t u r i s t i c a in c o m u n a B r a n " p r e s u p u n e r e d i m e n s i o n a r e a ,
c o m p a r t i m e n t a r e , f i n a l i z a r e a si d o t a r e a u n e i c o n s t r u c i i a v n d d e m i s o l , p a r t e r si m a n s a r d a
in c o n f o r m i t a t e c u n o r m e l e M i n i s t e r u l u i T u r i s m u l u i . P e n s i u n e a v a fi c l a s i f i c a t ia c a t e g o r i a 3
flori.
C a p a c i t a t e a d e c a z a r e a pensiunii e s t e de 2 0 locuri/zi pentru gradul maxim de ocupare .
Spatiile de cazare sunt situate ia etaj si mansarda si sunt constituite din 10 module de
cazare, fiecare avnd un vestibul, grup sanitar propriu si camera de dormit.
C a p a c i t a t e a d e s e r v i r e este corespunztoare numrului de turiti cazai - 2 0 persoane/zi
crora li se ofer pensiune completa. Spatiile de alimentaie si servire sunt grupate in
subsolul si parterul cldirii astfel:

PROIECT:

BENEFICIAR:
N F I I N A R E

S.C.NECRI - SAN S.R.I.


SAPARD MSURA 3.4

P E N S I U N E

T U R I S T I C A

M A R G A R E T E

Comuna Bran
Braov

J U D E

O R I G I N A L SAU C O P I E
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

Semntura st
beneficiarului

subsolul cuprinde spatiile de depozitare pentru alimente si obiecte de inventar,


grupuri sanitare si restaurant, adpost ALA.
parterul cuprinde:
o holul de primire si recepia, sala de servire a mesei cu grupul sanitar
aferent
o
buctria , vestiarul si grupul sanitar pentru personal

Spatiile funcionale au fost dotate corespunztor funciunii ndeplinite, a s t f e l :


Spatiile de cazare ( d o r m i t o a r e l e - a m p l a s a t e la etaj si m a n s a r d a ) v o r fi d o t a t e
cu :
p a t u r i c u s a l t e a r e l a x a ( 2 in c a m e r a )
noptiere
dulap de haine
cuier
perii p e n t r u c u r a r e a h a i n e l o r si a p a n t o f i l o r
pleduri ( 2 buci de persoana)
c e a r c e a f d e p a t si c e a r a f plic p e n t r u p l e d
c u v e r t u r a d e p a t si h u s a d e p r o t e c i e
oglinda de perete
p r o s o a p e d e f a t a si d e b a i e
p e r d e l e t r a n s p a r e n t e si o b t u r a n t e
scrumiere
pahare
v a z e c u flori
c o m o d a TV si t e l e v i z o r
a p l i c e la c a p t u l p a t u l u i
F i e c a r e s p a i u d e c a z a r e a fost p r e v z u t c u s a l a d e b a i e p r o p r i e d o t a t a c u c a b i n a d e
dus.
Spatiile de circulaie c e c u p r i n d :
spatii de primire:
o holui de primire
o recepia - dotata cu pupitru de recepie
circulaia pe orizontala si verticala a f o s t a s i g u r a t a p r i n :
o holuri
o scri
Spaiul d e alimentaie (sala d e m e s e ) v a fi d o t a t c u :
o m e s e d e 4 locuri
o scaune
Anexele ce deservesc sala de mese;
o grup sanitar
S p a i u l d e p r e p a r a r e a m e s e ; ( b u c t r i a ) va fi d o t a t c u
c o m b i n a frigorifica
BENEFICIAR:
S.CNECR1 S A P A R D

S A N

S.R.L.

M S U R A

3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE T U R I S T I C A
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

aragaz
hota
robot de buctrie
cuptor cu microunde
filtru d e c a f e a
v e s e l a p e n t r u gtit si p e n t r u s e r v i r e
S p a t i i l e d e t r a i n i g si r e c r e e r e
Sunt spatii amplasate la demisol si sunt compuse din :
- Sala de training dotata cu mese, scaune
- Sala de activitii recreative dotata cu mese si scaune, jocuri de remi, table,
ah, crti de joc
Curtea pensiunii va fi amenajata , se vor executa aleile interioare si locuri pentru
parcarea mainilor. Se va executa un iluminat exterior
S e va a m e n a j a spaiul verde .
Existenta pensiunii va fi semnalizata cu un panou luminos amplasat in interiorul
curii cu fata la sosea.
1.7.2. D e s c r i e r e a p r o i e c t u l u i
In c a d r u l p r o i e c t u l u i n f i i n a r e p e n s i u n e t u r i s t i c a in l o c a l i t a t e a B r a n , c o m u n a B r a n , j u d .
B r a o v " a f e r e n t p r o g r a m u l u i S A P A R D , lucrrile a f e r e n t e investiiei s e v o r e f e c t u a d u p
cum urmeaz:

Q B 1 . Pensiune 1 0 camere
Se vor executa lucrri de arhitectura, aferente imobilului S+P+E+M, cu destinaia
pensiune turistica. Se vor executa lucrri de instalaii electrice si de nclzire.. Vor fi
dotate cele 10 camere cu mobilier si TV , va fi dotata buctria cu aparatura
electrocasnica, vesela si alte dotri specifice.
OB 2- Amenajri protecia mediului
S e v o r p l a n t a p o m i o r n a m e n t a l i si g a z o n a v n d c a s c o p r e f a c e r e a c a d r u l u i n a t u r a l la
t e r m i n a r e a lucrrilor.
C e l e l a l t e lucrri a f e r e n t e p u n e r i i in f u n c i u n e a investiiei s e v o r r e a l i z a d i n f o n d u r i
proprii, n e e l i g i b i l e

1.7.3. a

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L,
SAPERI) MSURA 3.4

MEMORIU

TEHNIC-ARHITECTURA

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

: ORIGINAL SAU COPIE


; NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

SC NECRI - SAN SRL d e i n e in l o c a l i t a t e a B r a n , c o m u n a B r a n , j u d e u l B r a o v ,


conform
contractelor de vnzare-cumprare
a u t e n t i f i c a t e s u b nr. 6 4 0 / 0 7 \ 0 7 . 2 0 0 3 si
7 6 8 / 2 4 . 1 1 . 2 0 0 3 si a certificatului d e u r b a n i s m nr, 1 8 9 / 0 8 . 0 7 . 2 0 0 3 u n t e r e n in s u p r a f a a d e
7 4 9 , 6 0 m p si o c o n s t r u c i e n e f i n a l i z a t a c u o s u p r a f a a c o n s t r u i t a d e 1 3 9 , 4 3 m p si o s u p r a f a a
desfurat de 557,72 mp.

DATE GENERALE ALE CONSTRUCIEI

P e n s i u n e a a f o s t d i m e n s i o n a t a si c o m p a r t i m e n t a t a astfel n c t s a c u p r i n d spatiile
n e c e s a r e f u n c i o n a r i i o b i e c t i v u l u i , in c o n f o r m i t a t e c u O r d i n u l M i n i s t r u l u i T u r i s m u l u i n r . 5 1 0 / 2 8
i u n i e 2 0 0 2 , r e s p e c t n d u - s e criteriile d e c l a s i f i c a r e s p e c i f i c e structurilor d e p r i m i r e turistica
p e n t r u n c a d r a r e a in c a t e g o r i a 3 fiori.
C o n s t r u c i a e s t e S + P + 2 E + M , a r e s u p r a f a a c o n s t r u i t a d e 1 3 9 , 4 3 m p si s u p r a f a a
d e s f u r a t d e 5 5 7 , 7 2 m p a v n d d i s p u n e r e a spatiilor d u p c u m u r m e a z :
S u b s o l : d e p o z i t e l e d e a l i m e n t e si o b i e c t e d e inventar, slile d e t r a i n i g si activiti
recreative, restaurant
P a r t e r : h o l d e p r i m i r e , r e c e p i a , s a l a d e m e s e c u g r u p u l s a n i t a r a f e r e n t , b u c t r i a si
c m a r a , g r u p u l s a n i t a r si v e s t i a r u l p e n t r u p e r s o n a l .
Etaj'1: 5 c a m e r e d e c a z a r e c u v e s t i b u l u r i si g r u p u r i s a n i t a r e p r o p r i i .
E t a j 2 : 5 c a m e r e d e c a z a r e c u v e s t i b u l u r i si g r u p u r i s a n i t a r e p r o p r i i .
M a n s a r d a : c a m e r a administratorului + depozit lenjerie.
S i s t e m u l c o n s t r u c t i v e s t e c o n s t i t u i t d i n f u n d a i i d i n b e t o n , s m b u r i si s t l p i d i n b e t o n
a r m a t , p l a n e e l e d i n b e t o n a r m a t p e s t e s o l si s u b s o l , parter, e t a j l si e t a j 2 p e r e i d e B C A .
Finisajele
- f i n i s a j e l e b r u t e i n t e r i o a r e v o r fi t e n c u i e l i d r i c u i t e f i n la p e r e i i d i n B C A
p e s t e c a r e s e v a a p l i c a g l e t d e i p s o s , in v e d e r e a e x e c u t r i i f i n i s a j e l o r
de suprafaa
- f i n i s a j e l e d e s u p r a f a a v o r fi v o p s i t o r i i c u v o p s e a V i n a r o m a p l i c a t a p e
glet de ipsos
-

t a v a n e l e v o r fi t e n c u i t e si g l e t u i t e , c u u l t i m u l f i n i s a j , c e l d e s u p r a f a a ,
v o p s i t o r i e si c u v o p s e a V i n a r o m

Pardoselile vor fi :
la s u b s o l p a r d o s e l i l e v o r fi d i n g r e s i e si l e m n
la p a r t e r , in h o l u l d e p r i m i r e , r e c e p i e , s a l a d e m e s e , b u c t r i e , g r u p u r i s a n i t a r e si
vestiar din gresie.
la e t a j l , e t a j 2 . la m a n s a r d a in spatiile d e c a z a r e s e v o r e x e c u t a p a r d o s e l i d i n
l e m n a c o p e r i t e c u m o c h e t e in c a m e r e si v e s t i b u l u r i d e c i r c u l a i e , p a r d o s e l i din
g r e s i e in b a i

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L
SAPARDMSl RA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

! ORIGINAL SAU COPIE


I NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

Pereii:
p e r e i i d i n b u c t r i e si g r u p u r i s a n i t a r e v o r fi p l a c a i c u f a i a n a
bile vor avea placaje d e faiana

Finisajele exterioare v o r e x e c u t a a s t f e l :
Soclu placat cu piatra d e ru
S e vor realiza din tencuieli pe zidrie cu finisaj d e suprafaa
v o p s e a V i n a r o m pentru exterior
Tmplrie
t m p l r i a e x t e r i o a r a v a fi d i n p r o f i l e P V C c u g e a m t e r m o p a n
t m p l r i a i n t e r i o a r a v a fi d i n l e m n

vopsitorii cu

S u p r a f e e l e c a m e r e l o r s e n c a d r e a z in n o r m e l e d e c l a s i f i c a r e p e n t r u c a t e g o r i a trei
flori a s t f e l :
T o a t e c a m e r e l e d e c a z a r e a u s u p r a f e e c u p r i n s e intre 1 3 , 0 0 si 1 8 , 0 0 m p .

UTILITI S. INSTALAII

A s i g u r a r e a c u utilitile n e c e s a r e f u n c i o n a r i i p e n s i u n i i s e v a f a c e prin r a c o r d u r i la
r e e l e l e e x i s t e n t e in z o n a ( a p a , c a n a l , e l e c t r i c e , g a z ) a s t f e l :
Apa: A p a p o t a b i l a s e v a a s i g u r a d i n r e e a u a d e a l i m e n t a r e a l o c a l i t i i .
Canalizarea apelor - r e e a d e c a n a l i z a r e d e incinta si c o l e c t a r e a intr-un b a z i n
v i d a n j a b i l c e v a fi v i d a n j a t r e g u l a t . C a n a l i z a r e a a p e l o r p l u v i a l e s e v a f a c e prin a m e n a j a r e a
terenului cu pante de scurgere.
Energia electrica - e s t e a s i g u r a t a p r i n b r a n a r e a la r e e a u a d e d i s t r i b u i e c u e n e r g i e
e l e c t r i c a a localitii.
Energia termica - e s t e a s i g u r a t a d e o c e n t r a l e l e t e r m i c a p e g a z si l e m n e si u t i l i z e a z
un s i n g u r a n g a j a t p e n t r u f u n c i o n a r e a c e n t r a l e i . C e n t r a l a v a a s i g u r a
att a p a calda
m e n a j e r a c a t si n c l z i r e a .
A l i m e n t a r e a c u g a z - e s t e a s i g u r a t a prin b r a n a r e a la r e e a u a d e d i s t r i b u i e a
localitii.
Drumuri
Se vor executa drumurile

si p l a t f o r m e l e d e i n c i n t a si d e a s e m e n i locuri d e

auto.

1.7.3.0 M E M O R I U D E R E Z I S T E N T A

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

parcare

O R I G I N A L SAU C O P I E
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

stampila

1. Date generale privind amplasamentul


Potrivit normativului P100/1-1992, amplasamentul se afla in zona seismica de
calcul D", caracterizata printr-un coeficient seismic Ks= 0,12 si o perioada de colt
Tc = 1,0 .
2. Categoria de importanta a construciilor
Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a
construciilor" aprobat cu HGR nr. 766/1997 , construciile fac parte din categoria de
importanta C" - importanta normala.
Din punct de vedere al normativului P100/1992 privind proiectarea antiseismica
a construciilor , acestea se ncadreaz in clasa a il-a - normala.
3. Descrierea lucrrilor
C o n s t r u c i a e x e c u t a t a s-a p r e v z u t in s i s t e m s u b s o l , p a r t e r si m a n s a r d a si a r e s t r u c t u r a d e
rezistenta d u p c u m urmeaz:
f u n d a i i c o n t i n u e d i n b e t o n B C 7 5 e x e c u t a t e d i r e c t in t e r e n u l d e f u n d a r e , perei
in s u b s o l d i n b e t o n a r m a t d e 4 0 c m , p r o t e j a i la e x t e r i o r c u c r m i d a plina d e
h i d r o i z o l a i e ; s o c l u in e l e v a i e d i n B C 1 0 .
s t r u c t u r a d e r e z i s t e n t a e s t e d i n z i d r i e ntrit c u s m b u r i d e b e t o n a r m a t ,
p l a n e e d i n b e t o n a r m a t , c u a r p a n t a d i n l e m n si n v e l i t o a r e t a b l a P l a n y a .
:

4. Baza normativa
C a l c u l u l structurii d e r e z i s t e n t a s-a f c u t in c o n f o r m i t a t e c u s t a n d a r d e l e in v i g o a r e la
d a t a e l a b o r r i i p r o i e c t u l u i , c o n f o r m legii nr. 1 0 / 1 9 9 0 .
L a e x e c u i e s - a u r e s p e c t a t d e t a l i i l e d e e x e c u i e p r e v z u t e in p r o i e c t , caiitatea
m a t e r i a l e l o r p u s e in o p e r a si p r e s c r i p i i l e d e e x e c u i e si c o n t r o l in v i g o a r e p r e v z u t e in
urmtoarele normative:
- n o r m a t i v P 1 0 / 8 6 ( P r o i e c t a r e a si e x e c u i a lucrrilor d e f u n d a i i d i r e c t e )
-normativ P100/1992 (Proiectarea antiseismica a construciei)
- n o r m a t i v P 2 / 8 5 ( A l c t u i r e a , c a l c u l u l si e x e c u i a s t r u c t u r i l o r d e z i d r i e )
- S T A S 1 0 1 0 7 / 0 - 9 0 ( C a l c u l u l si a l c t u i r e a structurilor d i n b e t o n , b e t o n a r m a t si b e t o n
precomprimat)
- n o r m a t i v N E 0 1 2 - 9 9 ( C o d d e p r a c t i c a p e n t r u e x e c u i a iucrrilor d i n b e t o n a r m a t )
- n o r m a t i v C 5 6 / 8 5 ( N o r m a t i v p e n t r u v e r i f i c a r e a calitii si r e c e p i a lucrrilor d e
c o n s t r u c i i si instalaii).
Pe toata durata execuiei, au fost respectate urmtoarele normative:
- R e g u l a m e n t u l privind p r o t e c i a si i g i e n a m u n c i i in c o n s t r u c i i - B u l e t i n u l c o n s t r u c i i l o r
nr.5-8/1993
- N o r m e g e n e r a l e d e p r o t e c i a m u n c i i - B u l e t i n u l c o n s t r u c i i l o r nr. 1/1996
- L e g e a p r o t e c i e i m u n c i i nr. 9 0 / 1 9 9 6
- N o r m e t e h n i c e privind p r o t e c i a ia a c i u n e a f o c u l u i , indicativ P 1 1 8 / 1 9 9 9 , p r e c u m si
H G nr. 5 1 / 1 9 9 2

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

! O R I G I N A L SAU C O P I E
I NR...CONFORM CU
ORIGINALUL
J

1.7.3.C M E M O R I U

INSTALAII

ELECTRICE

1. A l i m e n t a r e a c u e n e r g i e e l e c t r i c a
Alimentarea cu energie electrica se face din reeaua de distribuie a
localitii la care construcia va fi branat.
2. Instalaii d e i i u m i n a t si p r i z e
Avnd in vedere destinaia obiectivului s-a ales un iluminat artificial direct, realizat
cu surse fluorescente si incandescente pentru iluminat care sa asigure un nivel de
iluminare astfel:
300-500 lx in sala de mese ,
1 5 0 - 2 0 0 lx in b u c t r i e
1 5 0 lx in sli d e b a i e , g r u p u r i s a n i t a r e
1 0 0 - 2 0 0 lx i l u m i n a t u l local in d o r m i t o r
Comanda circuitelor de lumina se face cu ntreruptoare de construcie normala,
ce sunt montate la h=1,6 m de la nivelul pardoselii finite.
Dotarea cu prize este fcuta in conformitate cu prevederile Normativului I 7 pentru
astfel de obiective.
C i r c u i t e l e instalaiei e l e c t r i c e d e i l u m i n a t s u n t r e a l i z a t e d i n c o n d u c t o r d e tip F Y 2 , 5 m m p , in
t u b d e p r o t e c i e d e tip I P E Y m o n t a t n g r o p a t , iar in z o n e l e l a m b r i s a t e s a u p e t a v a n e l e din
l e m n s e f o l o s e t e t u b m e t a l i c flexibil d e a c e e a i d i m e n s i u n e .
3. Instalaia e l e c t r i c a d e f o r a
Instalaia e l e c t r i c a d e f o r c u p r i n d e o s i n g u r a c a t e g o r i e d e c o n s u m a t o r i :
-prize p e n t r u utilizri g e n e r a l e
P r i z e l e d e utilizri g e n e r a l e a u rolul d e a a l i m e n t a c o n s u m a t o r i i d i n c l d i r e .
In a c e s t s c o p s e v o r m o n t a p r i z e s i m p l e si d u b i e , c u c o n t a c t d e p r o t e c i e ; n l i m e a
d e m o n t a j a a c e s t o r a e s t e d e 0,3 m .
P r o t e c i a circuitelor s e f a c e prin s i g u r a n e a u t o m a t e b i p o l a r e , c u a c i o n a r e ia
s c u r t c i r c u i t si s u p r a s a r c i n a . P e n t r u c i r c u i t e l e d e p r i z e d i n s u b s o l si g r u p u r i s a n i t a r e a u fost
prevzute sigurane automate cu protecie difereniala.
T o a t e p r i z e l e e l e c t r i c e v o r fi c u c o n t a c t d e p r o t e c i e , c o n t a c t c e s e v a r a c o r d a la nulul
d e p r o t e c i e f o r m a t d i n a! t r e i l e a fir al circuitelor e l e c t r i c e m o n o f a z a t e . C i r c u i t e l e e l e c t r i c e s e
v o r r e a l i z a c u c o n d u c t o a r e d e 2,5 m m , p r o t e j a t e in t u b u r i I P E Y m o n t a t e n g r o p a t in
t e n c u i a l a , iar in z o n e l e I a m b r i s a t e s a u p e t a v a n e l e d e l e m n s e f o l o s e t e t u b u l m e t a l i c flexibil
de aceeai dimensiune.
2

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

ORIGINAL SAL COPIE


NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

Pagina

4. Instaiatii d e p r o t e c i e
P e n t r u r e a l i z a r e a p r o t e c i e i prin l e g a r e la p m n t a f o s t n e c e s a r a r e a l i z a r e a u n e i
centuri de impmntare.
P r i z a d e p m n t e s t e d e tip c o m b i n a t a : e l e c t r o z i verticali si o r i z o n t a l i .
n c t P r i z a d e p m n t e s t e r e a l i z a t a d i n otel z i n c a t 4 0 x 4 m m si e l e c t r o z i d i n e a v a d e
otel z i n c a t 2 x 2 , 5 m m o n t a t a in p m n t la 0,8 m f a t a d e c o t a t e r e n si la d i s t a n t a d e 1,5- 2 m
fata de cldire.
Este dimensionata pentru o rezistenta mai mica sau egala cu 2 o h m .
L a a c e a s t a p r i z a d e p m n t v o r fi legai toi c o n d u c t o r i i d e p r o t e c i e ai instalaiilor
interioare.
Instalaia d e p r o t e c i e m p o t r i v a t r s n e t u l u i e s t e f o r m a t a d i n :
- c o n d u c t o r i d e c a p t a r e p a r a t r s n e t d i n otel z i n c a t R D - 8 m o n t a t p e s u p o r t
1 6 5 / M B G tip O B O f i x a t prin lipire d e izolaia a c o p e r i u l u i
- c o n d u c t o r i d e c o b o r r e s = 1 0 0 m m p tip 5 0 0 5 / N O B O d e la r e e a u a d e c a p t a r e
p a n a la riglele m e t a l i c e d e p e c o n t u r u l o b i e c t i v u l u i . R a c o r d a r e a s e v a f a c e ia a p r o x i m a t i v
5,5m fata d e nivelul acoperiului.
-tija c a p t a r e t i p 1 0 1 / G - D I N 1 6 m m L = 1 , 5 m c u s u p o r t 2 2 3 / D I N si c o n d u c t a d e 8
m m tip O B O m o n t a t a p e c o u l d e f u m .
n

1.7.3.d M E M O R I U

INSTALAII

APA-CANAL

Alimentarea cu apa: s e v a a s i g u r a d i n r e e a u a d e distribuie e x i s t e n t a .


B r a n a m e n t u l s e v a r e a l i z a c u D n 1 Vz d i n c o n d u c t a d e p o l i e t i l e n a d e n a l t a d e n s i t a t e
. In i n c i n t a s e v a realiza u n c m i n c u a p o m e t r u p e n t r u m s u r a r e a c o n s u m u l u i d e a p a .
n a i n t e a a p o m e t r u l u i s e v a m o n t a u n filtru d e i m p u r i t i
D e la c m i n u l a p o m e t r u v a p l e c a c o n d u c t a d e a l i m e n t a r e c u a p a a c l d i r i i .
A p a c a l d a s e v a p r e p a r a in c e n t r a l a t e r m i c a c e v a a s i g u r a a t t n e c e s a r u l p e n t r u n e v o i
t e h n o l o g i c e c a t si m e n a j e r e .
Canalizarea apelor - prin r e e a u a d e c a n a l i z a r e d e incinta si c o l e c t a r e a in b a z i n u l
vidanjabil cu capacitatea d e 80 mc. R e e a u a exterioara de canalizare se realizeaz din
t u b u r i d e p o l i e t i l e n e , P V C s a u b e t o n c u D n 2 0 0 m m . C a n a l i z a r e a a p e l o r p l u v i a l e s e f a c e prin
configuraia terenului care are pante de scurgere.
C l d i r e a p e n s i u n i i v a fi d o t a t a c u instalaii i n t e r i o a r e d e a p a c a l d a si r e c e r e a l i z a t e din
c o n d u c t e d e p e x a l s a u O i Z n . G r u p u r i l e s a n i t a r e v o r fi d o t a t e c u o b i e c t e s a n i t a r e d e b u n a
c a l i t a t e ( v a s d e c l o s e t , r e z e r v o r d e s e m i n l i m e , l a v o a r si c a d a d e d u s ) .
F i e c a r e o b i e c t s a n i t a r v a fi p r e v z u t c u a r m a t u r i l e s p e c i f i c e ( b a t e r i e m c n o c o m a n d d e
d u s , b a t e r i e m o n o c o m a n d d e lavoar, a r m a t u r i p e n t r u W C s p e c i f i c e )
F i e c a r e g r u p s a n i t a r v a fi d o t a t c u s i f o n d e p a r d o s e a l a p e n t r u p r e l u a r e a e v e n t u a l e l o r
s c u r g e r i d e a p a c e p o t a p r e a p e p a r d o s e a l a din f o l o s i n a czii d e d u s .
BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

O R I G I N A L SAU C O P I E | j
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL
1 I

Semntura >i
stampila
beneficiarii iui

D e a s e m e n e a se vor prevedea robinei de trecere.


C o n d u c t e l e d e c a n a l i z a r e v o r fi e x e c u t a t e d i n p o l i p r o p i l e n a tip V A L R O M si s e v o r
m o n t a in n i e s a u n g r o p a t .
C o l o a n e l e d e c a n a l i z a r e v o r fi p r e v z u t e c u p i e s e d e c u r i r e , p e n t r u u o a r a lor
ntreinere.
1.7,4.e M E M O R I U I N S T A L A I I T E R M I C E

Energia termica - v a fi a s i g u r a t a d e c e n t r a l a t e r m i c a p e c o m b u s t i b i l s o l i d , l e m n si
g a z . C e n t r a l a e s t e d o t a t a c u d o u a c a z a n e d e 8 0 K w si 4 0 K w si u n boiler c u o c a p a c i t a t e d e
300 I ce va a s i g u r a att a p a c a l d a m e n a j e r a c a t si n c l z i r e a .
C a z a n e l e s e v o r m o n t a i n t r - u n s p a i u s p e c i a l a m e n a j a t c u u a d e a c c e s d i r e c t din
e x t e r i o r si c u o p r i z a d e a e r e x t e r i o r p e n t r u a r d e r e , f r posibiliti d e n c h i d e r e .
F u n c i o n a r e a c e n t r a l e i va fi a u t o m a t i z a t a
I n s t a l a i a d e n c l z i r e v a fi p r e v z u t a c u c o r p u r i s t a t i c e d i n otel .
C o n d u c t e l e instalaiei d e n c l z i r e v o r fi d i n e a v a d e p e x a l rigid s a u p o l i e t i l e n a si v o r fi
prevzute cu armaturi cu dublu regiaj.
La t r e c e r i l e prin p l a n e e si z i d u r i s e v o r p r e v e d e a evi d e p r o t e c i e d i n m e t a l .
T e m p e r a t u r i l e asigurate in spatiile cu diverse funciuni vor fi dup cum urmeaz:
camera de cazare :
min20C ( n c o n d i i i de iarna) s i m a x . 22C {in condiii de vara)
s a l a de baie :
min22C ( i n condiii de iarna) si max. 25C ( i n condiii de vara)
F u r n i z a r e a a p e i c a l d e si reci s e va face in regim continuu la debitul necesar,
asigurndu-se o temperatura de distribuie :
apa rece
apa calda

C.3. Managementul

10-20C

proiectului

(Responsabilul tehnic)
LNume: OLTEANU
Prenume: LUCIA - VALER1A
Funcia: Contabil,
Studii si experiena: Liceul de cultura generala Zarnesti

C V - RESPONSABILUL TEHNIC
BENEFICIAR:
S.C.NECRI - AN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
C omuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

NTREPRINDEREA
1 SC NECRI - SAN SRL

O R I G I N A L SAU C O P I E !
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

FUNCIA AVUTA
OPERATOR CALCULATOR

ia

PERIOADA
1998 - in prezent

(Responsabilul legal)
2. Nume: NEAGU
Prenume: CRISTINA - GEORGETA
Funcia: Administrator,
Studii si experiena: THE OPEN UNIVERSTY CLUJ 1999

C V - RESPONSABILUL LEGAL
NTREPRINDEREA
FUNCIA AVUTA
SC N E C R I - S A N SRL
ADMINISTRATOR

PERIOADA
1994 - in prezent

C.4. Lista de achiziii si sursele de achiziii pentru: activele ce fac obiectul proiectului/
prime pentru punerea in funciune a proiectului

materiile

TabeJC.4.1
Lista de achiziii active
Furnizor
(daca este
Nr. i
cunoscut la
Date (v rni zor
Crt. |
momentul
! depunerii cererii
de finanare)
Nu este cunoscut la momentul depunerii cererii
Tabel C.4.2
Lista de achiziii materii prime
Furnizor
(daca este
Nr.
cunoscut la
Date furnizo :
Crt.
momentul
depunerii cererii
de finanare)
Nu este cunoscut Sa momentul depunerii cererii

Valoare
estimata
(EUR)

% din total
valoare
eligibila a
proiectului

de finanare

Valoare
esti nata
(EUR)

% din total
necesar de
materii prime ;

de finanare

C.5. Personal si instruire


Tabel C.5.1

BENEFICIAR:
S . C N E C R I
S A P A R D

- S A N

S.R.L.

M S U R A

3.4

PROECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

O R I G I N A L SAU C O P I E
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

: mp i I s
H

C.6. C raci estimat


'a
GRAFIC DE ESALONARE A CHELTUIELILOR SI PLAILOR AFEREN"fE INVESTIIEI

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5
5.1

5.2

5.3
6.1
6.2

Amenajarea
pentru
protecia
mediului,
r e f a c e r e a c r d u l u i d u p a t e r m i n a r e a lucrrilor
Studii d e t e r e n
O b i n e r e a d e a v i z e , a c o r d u r i si a u t o r i z a i i
P r o i e c t a r e si e n g i n e e r i n g

inclusiv

i
;

1
1

......

Utilaje f a r a m o n t a j si e c h i p a m e n t e d e t r a n s p o r t
iDotari
O r g a n i z a r e d e antier
5.1.1 L u c r r i d e c o n s t r u c i i
5.1.2 Cheltuieli c o n e x e organizrii d e antier
Comisioane, taxe. cote legale, costuri d e finanare
5.2.1 C o m i s i o a n e , t a x e , c o t e l e g a l e
5.2.2 C o s t u l c r e d i t u l u i
C h e l t u i e l i d i v e r s e si n e p r e v z u t e
Pregtirea personalului de exploatare
Probe tehnologice, incercari, rodaje, expertize
recepie
7 Actualizare (max. 1 0 % din SE)

03 3
00

Instalaii d e nclzire, v e n t i l a r e , c l i m a t i z a r e , P S I , e t c
Instalaii g a z e
Instalaii t e l e c o m u n i c a i i
M o n t a j utilaje t e h n o l o g i c e
Utilaje si e c h i p a m e n t e t e h n o l o g i c e si f u n c i o n a l e c u
montaj

S.C.NECR1 - SAN S.R.L.


SAPARD MSURA 3.4

'

Organizarea procedurilor d e achiziie publica


Consultanta
Asistenta tehnica
C o n s t r u c i i si instalaii
Terasamente
C o n s t r u c i i r e z i s t e n t a si a r h i t e c t u r a
Izolaii
Instalaii e l e c t r i c e
Instalaii s a n i t a r e

BENEFICIAR:

=3
03
cn

Luna12
Luna11
LuanIO

1.3

03 ! 03 02
- * | r o CO

Luna6

D =3 13

Nr.c
rt
Denumire capitol cheltuieli
1.1 O b i n e r e a t e r e n u l u i
1.2 A m e n a j a r e a t e r e n u l u i

Luna4

r
c c

...
1
1

!
'

ia
i

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

I O R I G I N A L SAU COPIE
\ N R . . . C O N F O R M CU
ORIGINALUL

C. 7. Impactul proiectului asupra dezvoltrii zonei si a mediului de a faceri


nfiinare agropensiune turistica in zona Dirmanesti., are impact asupra zonei din urmtoarele
considerente:
Agroturismul este o forma de turism tot mai practicata in ultimul timp, in medie de 3-4%
turiti strini, fiind o activitate aflata in plina dezvoltare. Zona in care va fi amplasata
agropensiunea este o zona turistica aflata in plina dezvoltare, beneficiind deja de o clientela
aflata in continua cretere,
Permite valorificare produselor alimentare din zona, de regula produse ecologice,
Permite promovarea valorilor naionale: istorie, folclor, preparate gastronomice tradiionale
Creeaz noi locuri de munca.
Creeaz venituri alternative in zona.
Duce la creterea veniturilor la bugetul local.
Duce la dezvoltarea infrastructurii in zona.
Ofer la un pre accesibil si in condiii de confort servicii de cea mai buna calitate. Ofer
posibilitatea petrecerii timpului prin scurte drumeii in locuri de interes turistic (vezi Strategie
de marketing)
D. PROIECII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI
Sun parte integranta a cererii de finanare partea a I a-sectiunea economica
D.l. Bazele de producie
D.2. Proiecia contul de profit si pierdere(pe 5 ani)
D.3. Proiecia fluxului de numerar (cash-flow)(pe 5 ani)
D.4. Valorile indicatorilor financiari

BENEFICIAR;
S.CNECRI - SAN S.RX.
SA PAR D MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Rran
JUDE Braov

PROIECTANT:

i
||

xovFTTcrvrryi

^J-

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA J.4

N R . . . C O N F O R M CU
ORIGINALUL

^-^vTvcv/^'svi;:
3

Padna

t c j k

/;

aricii

<FjCOCRJ

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

Prnz
Ciorba de burta cu smntn, mujdei si ardei iuti
Srmlue in foi de varza, smntn si mamaliguta
Prjitura, ciocolata de casa
Cina
Cartofi copi la cuptor cu unt, cacaval unca presata si smntn
Meniu 3
Mic dejun
Lapte prospat muls, ceai cu lamaie. cafea, apa minerala/plata
Oua : fierte, ochiuri simple sau cu unca, cascaval/branza, omleta simpla, cu
branza/cascaval/cabanos/taraneasca, brnza, unt, salam ssesc, file de porc, dulceaa
Prnz
Ciorba de vacuta cu smntn si ardei iuti
Snitel porc/pui cu cartofi cu brnza la cuptor in vase de lut, muraturi
Prjitura de casa
Cina
Bulz rnesc cu brnza de burduf si smntn ia cuptor
Meniu 4
Mic dejun
Lapte prospat muls, ceai cu lamaie, cafea, apa minerala/plata
Oua : fierte, ochiuri simple sau cu unca, cascaval/branza. omleta simpla, cu
branza/cascaval/cabanos/taraneasca, brnza, unt, salam ssesc, file de porc, dulceaa
Prnz
Ciorba vacuta cu smntn cu ardei iuti
Plcinta pui la cuptor cu smntn si ciuperci cu cacaval si kaiser la cuptor
Cartofi prjii
Cltite cu dulceaa/ciocolata
Cina
Pulpe de pui la cuptor cu cartofi prjii
Meniu 5
Mic dejun
Lapte prospat muls, ceai cu lamaie, cafea, apa minerala/plata
Oua : fierte,ochiuri simple sau cu sunca,cascaval/branza/ras , omleta simpla, cu
branza/cascaval/cabanos/iaraneasca, brnza, unt, salam ssesc, file de porc, dulceaa
Prnz
Ciorba de pui cu smntn si ardei iuti
Snitel piept pui cu piure de cartofi si muraturi
Papanai cu smntn si dulceaa
Cina
Cltite cu urda, smntn si mrar la cuptor in vase de lut
Meniu 6
Mic dejun
BENEFICIAR:
S.C.NECRI
S A P A R D

- SAN

S.R.L.

M S U R A

3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braso\

PROIECTANT:

ORIGINAL SAI COPIE ;


NR...CONFORM CU
I
ORIGINALUL

Lapte prospat muls, ceai cu lamaie. cafea, apa minerala/plata


Oua : fierte, ochiuri simple sau cu unca, cascaval/branza, omleta simpla, cu
branza/cascaval/cabanos/taraneasca, brnza, unt, salam ssesc, file de porc, dulceaa
Prnz
Ciorba pui cu smntn si ardei iuti
Pulpa porc cu carnati la cuptor cu cartofi prajiti,muraturi
Papanai cu smntn si dulceaa
Cina
Sufleu de cltite cu branza,ciuperci.carnat,cascaval,marar si smntn la cuptor
Meniu 7
Mic dejun
Lapte prospat muls. ceai cu lmie, cafea, apa minerala/plata
Oua : fierte, ochiuri simple sau cu unca, cascaval/branza, omleta simpla cu
brnza/cacaval/cabanos/taraneasca, brnza, unt, salam ssesc, file de porc, dulceaa
Prnz
Ciorba de porc cu tarhon si ceapa de apa
Fasole btuta cu carnati taranesti, muraturi
Plcinte brnza dulce
Cina
Pulpe pui la cuptor cu cartofi prjii, muraturi
Meniu 8
Mic dejun
Lapte prospat muls, ceai cu lamaie. cafea, apa minerala/plata
Oua : fierte, ochiuri simple sau cu unca, cascaval/branza. omleta simpla, cu
branza/cascaval/cabanos/taraneasca, brnza, unt, salam ssesc, filedeporc, dulceaa
Prnz
Ciorba perisoare cu smntn si ardei iuti
Piept de pui cu smntn si ciuperci cu cartofi prjii, murturi
Cltite cu dulceaa si ciocolata
Cina
Bulz rnesc cu brnza de burduf si smntn la cuptor

CE PUTEI / DORII SA OFERII? N DOMENIUL TIMPULUI LIBER:


Pentru timpul liber turitii pot vizita obiectivele turistice din Judeul Braov.
BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

ORIGINAL SAL COPIE


NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

ii;

S !'Ai

Judeul Braov
Adresa: Direcia judeean pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National BRAOV
Str. Michael Weiss nr.22/Brasov, judeul Braov/Telefon : 0268-473004; Fax : 0268-472835
Director executiv : Doru Ioan MUNTEAN

I. INSTITUII PUBLICE DE CULTURA

BENEFICIAR:
S.C.N ECRI - SAN S.R.L.
SAPARO MSI RA 3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

PROIECTANT:

ORIGINAL SAU COPIE


N R . . . C O N F O R M CU
ORIGINALUL

npil

9. SATUL NOSTRU LISA


20 septembrie 2004/Informatii suplimentare ia DJCCPCN, Tel. : 0268-473004
10. Simpozion : CIPRIAN PORUMBESCU SI T. CIORTEA
Informaii suplimentare la DJCCPCN, Tel. : 0268-473004
L Simpozion : MONUMENTELE ROMNIEI
august 2004, Fagaras/Informatii suplimentare la DJCCPCN. Tel. : 0268-473004
12. NOVEMBERFEST
noiembrie 2004, Brasov/Informatii suplimentare la DJCCPCN, Tel. : 0268-473004
BRASO
Reedina judeului Braov:
a t e s t a r e d o c u m e n t a r a : s e c . XIII

Muzeul de Istorie
aflat in Casa Sfatului
(sec. XIV-XVII cc)

Biserica Sf. Nicolae


(sec. XIV-XVIII cc)
in districtul Schei

S! X
Poarta Ecaterina
Timp

BENEFICAR:
S.C.NECR1
S A P A R D

- S A N

S.R.L.

M S U R A

3.4

letean si

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
3 MARGARETE
Comuna Bran
IUDE Braov

PROIECTANT:

! ORIGINAL SAU COPIE


I

NR...CON F O R M CU
ORIGINALUL

benei

galerii de arta, teatre,


cinematografe

Biserica Neagr
(1384-1477) - stil
Casa Hirscher
(sec. XVI)
astzi restaurantul "Cerbul Carpatin" cu
specific romanesc

Muz U I ' Cetatea


Muzeul de Carte Veche
Braov si Fortificaiile
Romaneasca din districtul
Tarii Birsei"
Scheii Braovului, aflat in
Scoal romaneasca (sec. XVIaflat in Bastionul
XVII cc) in districtul Senei
estorilor (sec. XV)
m m

Bastionul Fierarilor
(sec. XVI)
Bastionul Alb-Negru
(sec. XVI)
Bastionul estorilor
(sec. XV)
Harta oraului

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.U.
SAPARD MSURA 3.4

P R O I E C T A N T :

; O R I G I N A L SAU C O P I E
H NR... C O N F O R M CU
ORIGINALUL

d a t o r e s t e r e f a c e r i l o r si fortificrilor f c u t e in d e c u r s u l t i m p u l u i A s t f e l s e a m i n t e t e c a in 1 6 3 0
s n t u l d i n j u r u l cetii a fost lrgit si legat p r i n t r - u n c a n a l s e c r e t d e raui Olt; t o t o d a t s-a
c o n s t r u i t u n p o d m o b i l a i n t r a r e , p e n t r u c a in c a z d e p e r i c o l s a p o a t fi r i d i c a t . C u t r e c e r e a
anilor, m a g a z i i l e si p i v n i e l e d e a p r o v i z i o n a r e a l e cetii a u d e v e n i t c e l u l e in c a r e e r a u
a r u n c a i r a n i i i o b a g i rzvrtii. A z i , s c h e l e l e n c o n j o a r b t r n e l e z i d u r i p e n t r u a r e d a
a s p e c t u l m a r e t d e o d i n i o a r si s e f a c m a r i lucrri d e a m e n a j a r e a cetii c a m u z e u .
P o i a n a B r a o v , o s t a i u n e d e o d i h n a si t r a t a m e n t c u s e z o n p e r m a n e n t , a f l a t a in p a r t e a
c e n t r a l s u d - e s t i c a a R o m n i e i ( J u d e u l B r a o v ) , intr-un l u m i n i n c o n j u r a t d e p d u r i d e
c o n i f e r e , la p o a l e l e M a s i v u l u i P o s t a v a r u ( C a r p a t i i M e r i d i o n a l i ) , a l t i t u d i n e 1.030 m , la 12 k m
sud-vest d e Municipiu! Braov d e care o leag o sosea m o d e r n a . Clima m o n t a n a tonifianta,
c u o t e m p e r a t u r a m e d i e a n u a l a d e 5 C ( m e d i a t e m p e r a t u r i i in iulie e s t e d e 1 4 , 5 C ; m e d i a
t e m p e r a t u r i i in i a n u a r i e e s t e d e - 5 C ) , iar precipitaiile d e p e s c 9 0 0 m m a n u a l ( f r e c v e n t a
a v e r s e l o r e s t e m a r e ). S t r a t u l d e z p a d a d u r e a z c e a 1 2 0 d e zile p e a n A e r u l p u r e x i s t e n t
aici, p u t e r n i c o z o n a t , lipsit d e praf si p a r t i c u l e c a r e p r o v o a c a l e r g i i , p r e s i u n e a a t m o s f e r i c a
relativ s c z u t a , si i o n i z a r e a i n t e n s a , s u n t factorii n a t u r a l i c a r e r e c o m a n d a s t a i u n e a p e n t r u
t r a t a m e n t u l n e v r o z e i a s t e n i c e , p e n t r u stri d e e p u i z a r e si s u r m e n a j fizic si i n t e l e c t u a l , p e n t r u
a n e m i i s e c u n d a r e si boli e n d o c r i n e (hipertiroide b e n i g n a ) , p e n t r u boli a l e a p a r a t u l u i
r e s p i r a t o r ( s e c h e l e ale p l e u r e z i e i s a u s e c h e l e v i r a l e s a u a l e p n e u m o n i e i b a c t e r i e n e , p e n t r u
a n u m i t e f o r m e d e a s t m b r o n s i c si d e b r o n i t a a s t m a t i f o r m a c r o n i c a ) . P o i a n a B r a o v e s t e c e a
m a i r e n u m i t a s t a i u n e p e n t r u s p o r t u r i l e d e i a r n a d i n R o m n i a si t o t o d a t u n i m p o r t a n t c e n t r u
turistic i n t e r n a i o n a l . E a d i s p u n e d e 12 prtii d e s c h i , c u g r a d e diferite d e d i f i c u l t a t e ( o prtie
o l i m p i c a , trei prtii p e n t r u c o b o r r e si s l a l o m uria, o prtie p e n t r u s l a l o m s p e c i a l , d o u a
t r a m b u l i n e e t c ) , t e r e n u r i d e s p o r t ( p e n t r u t e n i s , minigolf, h a n d b a l , b a s c h e t ) , u n lac, u n
f u n i c u l a r , u n t e l e f e r i c , u n skilift, b a z i n e a c o p e r i t e , s a u n e , sali d e g i m n a s t i c a m e d i c a l a ,
d i s c o t e c i , b a r u r i si r e s t a u r a n t e etc. C a z a r e a e s t e a s i g u r a t a in b u n a p a r t e in h o t e l u r i d e lux
s a u d e c a t e g o r i a A , in vile s a u c a b a n e . P l e c n d d i n s t a i u n e a P o i a n a B r a o v s e p o a t e a j u n g e
la c a b a n e l e d e p e P o s t v a r u l ( 1 . 6 0 2 m ) si C r i s t i a n u M a r e ( 1 . 7 0 4 m ) , p r e c u m si la c e t a t e a
r n e a s c a a R i s n o v u l u i ( s e c o l e l e X I V - X V I I ) , a f l a t a la 14 k m d i s t a n t a ; p o t fi o r g a n i z a t e
e x c u r s i i la m o n u m e n t e istorice si d e a r t a din o r a u l B r a o v ( t u r n u r i l e si b a s t i o a n e l e v e c h i l o r
fortificaii a l e o r a u l u i ( s e c o l u l X V ) ; B i s e r i c a Sf. B a n o l o m e u , in stil gotic t i m p u r i u ( s e c o l u l XIII);
B i s e r i c a N e a g r a , c o n s t r u i t a in stil gotic, intre anii 1 3 8 5 - 1 4 7 6 a d p o s t i n d in p r e z e n t o v a s t a
c o i e c t i e d e c a r p e t e o r i e n t a l e ; C a s a S f a t u l u i s e c o l e l e X I V - X V I I ! , in p r e z e n t m u z e u ; m u l t e alte
c a s e si b i s e r i c i d a t n d d i n s e c o l e l e X I V - X V I U e t c ) .
;

Hotel 'Sport''
- (vara)

BENEFICIAR:
N F I I N A R E

S.C.NECRI - SAN S.R.L.


SAPARD MSURA 3.4

PROIECT:
PENSIUNE TURISTICA
M A R G A R E T E

Comuna Bran
J U D E Braov

ORIGINAL SAU COPIE


NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

P r i m a a t e s t a r e d o c u m e n t a r a a C a s t e l u l u i B r a n o r e p r e z i n t actul
e m i s la 19 n o i e m b r i e 1 3 7 7 d e L u d o v i c I d ' A n j o u prin c a r e b r a o v e n i i
p r i m e a u privilegiul d e a c o n s t r u i C e t a t e a " c u m u n c a si c h e l t u i a l a lor
p r o p r i e " ... In s c h i m b , r e g e l e c o n f i r m a s u b o r d o n a r e a a 13 localiti
f a t a d e C e t a t e . C o n d u c e r e a Cetii B r a n e r a i n c r e d i n t a t a u n u i
c a s t e l a n , c a r e a v e a si atribuii j u r i s d i c t i o n a l e , iar g a r n i z o a n a
p e r m a n e n t a e r a c o m p u s a d i n a r c a i si b a l i s t a r i . Intre anii 1 4 1 9 - 1 4 2 4 ,
C e t a t e a r e v i n e in p o s e s i a lui S i g i s m u n d .

L a s f r i t u l s e c o l u l u i al X V - l e a C e t a t e a B r a n e s t e s u b o r d o n a t a
autoritii c o m i t e t u l u i s e c u i l o r , r s p u n z t o r d e a p r a r e a s u d - e s t u l u i
T r a n s i l v a n i e i , iar d i n t i m p u l lui l a n c u d e H u n e a o a r a t r e c e s u b
c o n d u c e r e a voievodatului Transilvaniei. De-a lungul vremii Cetatea
B r a n s i - a indeplinit c u p r i s o s i n a roiul d e a p r t o r impotrivg invaziei
turceti.

L a 1 D e c e m b r i e 1 9 2 0 C o n s i l i u l o r e n e s c al o r a u l u i B r a o v
doneaz Castelul Bran Reginei Mria a Romniei Mari, ca semn de
r e c u n o s x i n t a f a t a d e c o n t r i b u i a s a la n f p t u i r e a M a r i i Uniri d e la 1
Decembrie 1918.
Intre anii 1 9 2 0 - 1 9 2 7 C a s t e l u l B r a n a f o s t r e s t a u r a t s u b c o n d u c e r e a 1
a r h i t e c t u l u i Curii R e g a l e , C a r o l L i m a n , c a r e il t r a n s f o r m a intr-o |
f r u m o a s a r e e d i n a d e v a r a , i n c o n j u r a t a d e p a r c , c u alei d e
p r o m e n a d a , lac, f n t n i , t e r a s e d e p o p a s , c o n s t r u i n d si C a s a d e c e a i .
In a n u l 1 9 3 8 R e g i n a M r i a l a s a prin t e s t a m e n t C a s t e l u l B r a n , c u intreg
d o m e n i u l , fiicei s a l e P r i n c i p e s a I l e a n a , c a r e - i s t p n e t e p a n a in 1 9 4 8 . ...
D u p a e x p u l z a r e a d i n t a r a a f a m i l i e i r e g a l e , in a n u l
1 9 4 8 , C a s t e l u l B r a n a inirat in p r o p r i e t a t e a s t a t u l u
roman, rmnnd o perioaada abandonat s
d e v a s t a t . D i n 1 9 5 6 , prtia! a m e n a j a t , C a s t e l u l a f o s t |
d e s c h i s c a m u z e u d e istorie si arta f e u d a l a . F i i n d
intr-o s t a r e a v a n s a t a d e d e g r a d a r e , in a n u l 1 9 8 7
| C a s t e l u l intra in r e s t a u r a r e , l u c r a r e t e r m i n a t a in linii
| m a r i in 1 9 9 3 . D e f i n i t i v a r e a o r g a n i z r i i m u z e i s t i c e s e
v a f a c e d u p a noi criterii, rezultat al c e r c e t r i l o r d i n
ultimii a n i .

BENEFICIAR:

PROIECT:
N F I I N A R E

S.C.NECRI - SAN

S.R.L.

P E N S I U N E

T U R I S T I C A

M A R G A R E T E

PROIECTANT:

O R I G I N A L SAU C O P I E |
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

CETATEA RASNOV

D e p e n e t e d u l s e s al B a r s e i s e z r e s c d e d e p a r t e r u i n e l e m a s i v e a l e cetii R a s n o v ,
c o n s t r u i t a p e u n d e a l s t n c o s . R i d i c a t a c a m in a c e l a i t i m p c u c e t a t e a P r e j m e r , e a e s t e
a m i n t i t a p r i m a o a r a in d o c u m e n t e l e a n u l u i 1 3 5 5 . In s e c o l e l e u r m t o a r e e s t e r e f c u t a si
c o n s o l i d a t a in m a i m u l t e r n d u r i . Intre z i d u r i l e cetii s i - a u g s i t a d p o s t si t r u p e l e lui M i h a i
V i t e a z u l , c a r e s-a oprit aici d u p a n f r n g e r e a d e la M i r a s i a u ( 1 6 0 0 ) . D o m n u l a a t e p t a t la
R a s n o v s a - i s o s e a s c d i n T a r a R o m a n e a s c a ntririle n e c e s a r e refacerii a r m a t e i s a l e . S i t u a t a
p e d r u m u l d e v e c h e tradiie B r a s o v - R u c a r - C a m p u - l u n g M u s c e l , c e l e g a T r a n s i l v a n i a d e T a r a
R o m a n e a s c a , c e t a t e a a f c u i f a t a m u l t o r a s e d i i ; o s i n g u r a d a t a lupttorii ei a u t r e b u i t s a
d e s c h i d porile, in a n u l 1 6 1 2 , d i n c a u z a lipsei d e a p a . A c e s t e v e n i m e n t r e v i n e in m e m o r i e si
d a t o r i t a f n t n e i p e c a r e o v e d e m in m i j l o c u l cetii r u i n a t e . C u c a t a t r u d a t r e b u i e s a fi f o s t
s p a t a in s t a n c a d u r a f n t n a a d n c a d e p e s t e 1 5 0 m I C u r n a r a t a o d i n i o a r c e t a t e a ? O
p l i m b a r e p r i n t r e r u i n e l e c a m e r e l o r d e p r o v i z i i , d e - a l u n g u l zidurilor g r o a s e , c u galeriile d e
u n d e lupttorii r a s n o v e n i a p r a u c e t a t e a , s a u la " O g r a d a " - locul u n d e e r a u a d u s e v i t e l e la
a d p o s t - n e p o a t e s u g e r a c o n t u r u r i l e e i . O i m a g i n e tot atat d e s u g e s t i v a n e - o o f e r si
m u z e u l d i n R a s n o v , in c a r e a r m e l e , u n e l t e l e , s t a m p e l e si alte o b i e c t e d e e p o c a e v o c a
a t m o s f e r a a c e l o r v r e m u r i si n t r e g e s c istoricul p u t e r n i c e i c e t a t i .
PREDEAL
O r a s in c e n t r u l R o m n i e i (judeul B r a o v ) , s i t u a t intre
i z v o a r e l e riurilor P r a h o v a si T i m i , in p a s u l P r e d e a l , la p o a l e l e
n o r d - e s t i c e a l e M u n i l o r B u c e g i ( C a r p a t i i M e r i d i o n a l i ) , si c e l e
n o r d - v e s t i c e a l e M u n i l o r B a i u ( C a r p a t i i O r i e n t a l i ) , la o
a l t i t u d i n e intre 1 0 4 0 si 1 1 1 0 m , la 2 5 d e k m s u d d e m u n i c i p i u
B r a o v , la 1 4 7 d e k m d e c a p i t a l a R o m n i e i , B u c u r e s t ;
p o p u l a i a 7 9 4 9 locuitori (la 1 iulie 1 9 9 1 ) . G a r a .

h MJtixini

S t a i u n e d e o d i h n a d e i m p o r t a n t a n a i o n a l a , a c c e s i b i l a in t o a t e a n o t i m p u r i l e P r e d e a l u l
e s t e u n c u n o s c u t c e n t r u al s p o r t u r i l o r d e i a r n a . C l i m a t m o n t a n t o n i c - s t m u l a t i v , c u veri
r c o r o a s e ( t e m p e r a t u r a m e d i e in iulie e s t e d e 15C) si ierni f r i g u r o a s e ( m e d i a lunii i a n u a r i e
e s t e s u b - 5 C ) . T e m p e r a t u r a m e d i e a n u a l a e s t e d e 5 C si m e d i a precipitaiilor d e 1 0 0 0 m m
a n u a l . S t r a t u l d e z p a d a d u r e a z p e s t e 1 0 0 d e zile a n u a l . A e r u l c u r a t , f a r a praf si alti a g e n i
a l e r g i c i , b o g a t in o z o n si radiaii u l t r a v i o l e t e , a t m o s f e r a i o n i z a t a si p r e s i u n e a relativ s c z u t a a
a e r u l u i s u n t principalii f a e t o n d e c u r a r e c o m a n d a i in t r a t a m e n t u l n e u r o a s t e n i e i , p e n t r u
revigorarea organismelor slbite, pentru recuperarea ulterioara suprasolicitrilor fizice sau
i n t e l e c t u a l e , p e n t r u t r a t a m a n t u l t u l b u r r i l o r e n d o c r i n e si a p r o b l e m e l o r d e c r e t e r e a copiilor.

BENEFICIAR:
S.C.NECRI - SAN S.R.L.
SAPARD MSURA A

PROIECTANT:

Vedere

; i O R I G I N A L SAU C O P I E
NR...CONFORM CU
ORIGINALUL

Bulevard"

Cabana "Clabucet Sosire"

S t a i u n e a d i s p u n e d e m u l t e h o t e l u r i si vile m o d e r n e , d a r c a z a r e a s e p o a t e f a c e si in
c a s e p r i v a t e . D e r e m a r c a i s u n t si n u m e r o a s e l e posibiliti d e a m u z a m e n t , s p o r t u r i l e d e iarna
si e x c u r s i i l e la c a b a n e l e m o n t a n e d i n a p r o p i e r e (Trei Brazi - la a l t i t u d i n e a d e 1 1 2 8 m ,
Clabucet Sosire - 1050 m, Clabucet Plecare - 1450 m, Girbova - 1350 m, Piatra Mare - 1 6 3 0
m , S u s a i - 1 3 5 0 m , P o i a n a S e c u i l o r - 1 0 7 0 m , etc.) s a u m a i d e p r t a t e , d e p e c r e s t e l e
B u c e g i l o r . V a r i a t e prtii d e s c h i ( C l a b u c e t - l u m i n a t a n o a p t e a , t e l e s c h i , C i o p l e a )

ii

S e p o t f a c e r e z e r v r i in vile si h o t e l u r i (cu p r e t u r i intre 6 si 12 U S D / p e r s o a n a ) c a :

Complex Clabucet Sosire - hotel, restaurant, ski facilities: tel.457-140, fax 457-139

Hotel Porumbia: tel./fax 456-364

Hotel Carmen Ana International: te!. 456-656, 456-517, fax- 455-426

Hotel Carpati: tel. 256-273, 256-274, tel./fax 152-080

Vila Liliacul: tel./fax 456-364

Hotel Predeal

Hotel Rozmarin: tel./fax 456-422

Cabana Cioplea: tel./fax 455-254

BENEFICIAR:
S . C N E C R I
S A P A R D

- S A N

S.R.L.

M S U R A

^.WrVA/

3.4

PROIECT:
NFIINARE PENSIUNE TURISTICA
5 MARGARETE
Comuna Bran
JUDE Braov

S-ar putea să vă placă și