Sunteți pe pagina 1din 6

GRILE DREPTUL MUNCII

1.Constituie principii fundamentale ale dreptului muncii:


a) stabilitatea in munca
b) egalitatea de tratament in munca
c) protectia sociala
2. Sunt izvoare specific ale dreptului muncii:
a)directivele UE in materie sociala
b) regulamentul interior
c) codul muncii
,
3.Sindicatele au la baza urmatoarele principii:
a) unitatea sindicala
b) independenta sindicatelor
c) libertatea sindicala
4. Sunt parteneri sociali stricto sensu in domeniul raporturilor de munca:
a) sindicatele, patronatul, Guvernul
b) sindicatele, patronatul, Consilul Economic Social
c) sindicatele, patronatul,
5. Reprezentantii salariatilor nu pot fi concediati pentru motive care nu tin de indeplinirea
mandatului pe care l-au primit de la salariati:
a) pe durata mandatului
b) pe toata durata mandatului precum si pe o perioada de timp de la inceperea acestuia
6.Salariile se stabilesc astfel:
a) prin negociere colectiva/individuala in cazul salariatilor cu exceptia celor din
sectorul bugetar
b) ca exceptie prin acte normative in sectorul bugetar
c) prin acordurile colective in cazul functionarilor publici cu exceptia politistilor
7.Clauza de neconcurenta isi produce efectele:
a) numai pe perioada contractului individual de munca
b) numai dupa incetarea contractului individual de munca
c) atat pe durata contractului individual de munca, cat sip e o perioada dupa incetarea
acestuia
8, Constituie clauze esentiale ale contractului individual de munca:
a) caluza de constiinta
} clauze speciale !!!!!
b) clauza de confidentialitate }
c) clauza cu pricier la conditiile de munca
9. Clauza de neconcurenta trebuie sa cuprinda in cuprinsul sau:
a) indemnizatia de neconcurenta
b) persoanele juridice la care salariatul nu se poate angaja
c) aria geografica
d) perioada de neconcurenta care nu poate depasi 3 ani

10. Contractul individual de munca poate fi incheiat pe o perioada determinate in


urmatoarele situatii:
a) inlocuirea unui salariat care participa la greva
b) cresterea activitatii angajatorului
c) desfintarea unui act cu caracter sezonier
11. Clauza de mobilitate presupune :
a) ca salariatul sa nu presteze munca intr-un loc stabil
b) posibilitatea schimbarii in anumite cazuri apelului muncii
c) beneficii suplimentare in bani sau in natura
12. Angajarea in munca se face numai prin concurs sau examen:
a) la toti angajatorii
b) la institutiile si autoritatile publice
13. Durata maxima a concediului anual de odihna
a) este stabilita prin contract individual de munca
b) stabilita la 20 zile lucratoare prin Codul Muncii
c) stabilita prin contract individual de munca pentru fiecare salariat
14. Plata salariatului poate fi realizata :
a) in bani, cel putin 1 data /luna
b) in natura (se poate,dar nu tot salariul)
c) prin virament bancar
15. Se poate incheia un contract individual de munca intre 2 persoane juridice?
a) da
b) nu
16. Contract individual de munca se incheie :
a) numai pe o perioada nedeterminata
b) numai in forma scrisa
c) numai in limba romana
17. Salariatul poate sa renunte la concediul minim anual reglementat de Codul muncii?
a) nu Codul muncii este de stricta interpretare (art.144,alin.2)
b) da , in schimbul unei recompensatii banesti substantiale
c) da, in cazul unor reglementari legale special
18. Dreptul la actiune cu privire la drepturile salariale, se prescrie in termen de ?
a) 3 ani de la data la care drepturile respective erau datorate
b) este un termen imprescriptibil
19. Nulitatea contract individual de munca produce efecte?
a) retroactive
b) numai pentru viitor

20. Daca salariatul nu-si indeplineste obligatia de a muncii, angajatorul poate dispune
executarea acetei obligatii de catre o terta persoana, pe cheltuiala salariatului?
a) da
b) nu
c) da, cu acordul salariatului
21. Cumului de functii presupune ?
a) posibilitatea pentru salariat de a acumula mai multe contracte individuale de munca
doar la angajatori diferiti
b) posibilitatea de a cumula mai multe contracte individuale de munca, chiar si la
acelasi angajator ( art 35.)
c) posibilitatea de a cumuli, indifferent de angajator, maxim 2 contracte individuale de
munca
[ cumulul de functii sa nu depaseasca 40 h/sapatamana]
22. Capacitatea deplina de a incheia singur contract individual de munca, se dobandeste
la implinirea vartei de ?
a) 16 ani ca salariat
b) 18 ani ca salariat
c) 15 ani ca salariat
23. Angajatorul are in principal urmatoarele obligatii:
a) obligatia de a respecta disciplina muncii
b) obligatia de a respecta prevederile cuprinse in Regulamentul interior
c) obligatia de a infiinta Registrul de evidenta a salariatilor
24. Orice salariat are dreptul de a cumuli mai multe functii in baza unor contracte
individuale de munca beneficiind de salariu corespunzator pentru fiecare dintre acestea?
a) da
b) nu
25.Medierea este:
a) o etapa facultativa in solutionarea unui conflict de munca
b) poate interveni in orice moment in conflictul respective
c) poate interveni numai dupa parcurgerea fazei concedierii
26. Raspunderea juridica pentru pagubele material cauzate unitatii cu prilejul grevei,
revine de regula:
a) angajatorului
b) tuturor salariatilor care participa la greva
c) organizatilor grevei
[raspundere civila delictuala]
27. Greva de avertisment:
a) nu poate avea o durata mai mare de 1 zi lucratoare
b) nu poate avea o durata mai mare de 2 ore daca se face cu incetarea lucrului
c) se negociaza durata ei cu angajatorul, fara a pute depasi 1 zi lucratoare

28. Conflictele colective de munca vizeaza:


a) drepturi salariale neacordate, prevazute in contractul individual de munca
b) constatarea nulitatii unui contract individual de munca
c) partile nu se inteleg privind incheierea contractului colectiv de munca pana la
data stabilita de comun acord
29.Constituie o etapa obligatorie in solutionarea conflictului colectiv de munca:
a) medierea
b) arbitrajul
c) concilierea
30.Greva constituie caz de forta majora in urmatoarele ipoteze:
a) greva politica
b) greva pentru care organizatorii ei i-au dat angajatorului preavizul prevazut de lege
c) greva spontana
grila 30 nu este nici o variant coecta de raspuns
31.Potrivit legislatiei muncii, sunt legale urmatoarele tipuri de greva:
a) de avertisment
b) de zel
c) turnanta
32. Incetarea grevei are loc:
a) renuntare
b) prin acordul partilor
c) prin hotarare judecatoreasca
33.Formarea profesionala ca natura juridical este in cazul functionarului public:
a) de drept
b) de obligatie
c) atat un drept cit si o obligatie
34.Formarea profesionala ca natura juridica este in cazul salriatilor:
a) de drept
b) de obligatie
c) atat un drept cit si o obligatie
35.Neindeplinirea obligatiei de a negocia de catre patron constituie:
a) contraventie
b) infractiune
c) nu se sanctioneaza
36.Contractul colectiv de munca se incheie:
a) pe durata determinate care nu poate fi mai mica de 12 luni si mai mare de 24 de
luni
b) pe durata determinate mai mare de 24 luni
c) pe durata nedeterminata

37. Contractul colectiv de munca este obligatoriu a se negocia :


a) in unitatile cu peste 21 de salariati
b) la nivel de grup de unitati (art 229, alin 2)
c) la nivel de sector de unitate
38. Suspendarea Contractul colectiv de munca poate avea loc:
a) pe durata grevei
b) prin acordul de vointa al partilor
c) in caz de forta majora
d) prin hotarare de guvern
39. Durata negocierii Contr colectiv de munca poate depasi 60 zile.Este un termen de :
a) recomandare
b) prescriptive
40.Clauzele Contractul colectiv de munca pot sa statorniceasca:
a) drepturi mai mari pentru salariati decit cele prevazute de lege
b) drepturi mai mici decat contractual colectiv superior
c) obligatii mai mari pentru salariati, fata de cele prevazute de lege
41.Patronatele sunt organizatii ale patronilor:
a) infiintate ca persona juridical de dreptt privat
b) autonome
c) cu caracter politic
42.Nu se pot constitui in sindicate:
a) personalul militari
b) functionarii publicii
c) personalii care detin functii de demnitate publica
43.Angajarea succesiva a mai mult de 3 persoane pe perioada de proba pentru acelasi
post este interzisa:
a) da
b) nu
44.Clauza de confidentialit. isi produce efectele:
a) numai pe perioada contractului individual de munca
b) atat pe perioada contractului individual de munca, cat si o perioada determinate
prestabilita dupa incetarea contractului
c) numai dupa incetarea contractului individual de munca, pe o durata nedeterminata
nu are nici o varianta de raspuns corecta

45.Delegarea poate fi dispusa:


a) pentru maxim 60 zile si se poate prelungi cu acordul salariatului o singura data pentru
inca 60 de zile
b) pentru maxim 60 zile si se poate prelungi numai cu acordul salariatului o singura data
pentru inca 60 de zile
c) pentru maxim 60 zile si se poate prelungi cu acordul salariatului pentru perioade
successive de maxim 60 de zile
46.Sunt considerate clauze specifice ale contractului individual de munca:
a) clauza cu privire la conditiile de munca(clauza esentiala)
b) clauza de constiinta
c) clauza de neconcurenta
d) clauza de exclusivitate
47.Clauza de neconcurenta poate:
a) fi stabilita pe durata perioadei de proba
b) produce efecte numai dupa incetarea contractului individual de munca
c) produce efecte numai dupa sunt perevazute in mod concret activitati interzise
salariatului
48.Concedierea salariatului pentru necorespunderea profesionala implica:
a) vinovatia salariatului
b) sanctionarea disciplinara anterioara a salariatului
c) efectuarea unei evaluari profesionale prealabile
49.Concedierea colectiva a salariatului implica urmatoarele conditii:
a) sa existe o cauza reala si serioasa pentru desfiintarea locurilor de munca
b) sa fi fost consultat sindicatul reprezentativ
c) cei concediat sa fi fost anterior sanctionati disciplinar

S-ar putea să vă placă și