Sunteți pe pagina 1din 7

Ce este evaluarea competentelor profesionale?

Ce reprezinta serviciile de evaluare si certificare competente profesionale?


Evaluarea competentelor profesionale este procesul de colectare a informatiilor necesare pentru stabilirea competentei si judecarea lor in
raport cu cerintele standardului ocupational pentru o ocupatie sau calificare data. Cu alte cuvinte, prin evaluarea competentelor
profesionale se urmareste indeplinirea de catre candidat a fiecarei componente practice presupuse de activitatea sa la nivelul de calitate
cerut in standardul ocupational, precum si cunoasterea de catre acesta a tuturor notiunilor teoretice necesare practicarii ocupatiei/calificarii
alese. De asemenea, evaluarea competentelor vizeaza si modul in care sunt desfasurate de catre candidat activitatile specifice calificarii /
ocupatiei sale (incluzand atitudinea, comportamentul, responsabilitatea, seriozitatea, consecventa, precizia) pe parcursul procesului de
munca.

Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru candidat (client):


Costurile unui proces de evaluare a competentelor profesionale sunt reduse la jumatate fata de cursurile de

formare profesionala
Durata unui proces de evaluare a competentelor profesionale este de maxim 30 de zile, cu mult mai redusa fata de

cursurile de formare profesionala


Certificatul de competente profesionale obtinut in urma unui proces de evaluare a competentelor profesionale este

recunoscut la nivel national si in statele membre UE (dupa apostilare)


Certificatele pot fi eliberate mai rapid decat in cazul cursurilor de formare profesionala, chiar in maxim 48 de ore

(daca se achita taxa de urgenta)


Evaluarile pot fi desfasurate pe teritoriul intregii tari, chiar si in judetele / regiunile unde nu exista inca o sucursala
ASIM

Intrucat procesul de evaluare poate fi derulat cand exista minim 1 candidat inscris, acesta este mult mai eficient,

fara a mai fi nevoie de completarea unei grupe (ca in cazul cursurilor de formare profesionala)
Acordarea certificatului de competenta se bazeaza pe evaluarea a ceea ce candidatul este capabil sa faca in

conditii reale de munca


Evaluarea competentelor ajuta la cresterea increderii in sine si a capacitatii de autoevaluare

Certificatul de competenta ofera recunoasterea competentelor unei persoane, indiferent de modul in care acestea

au fost dobandite, ceea ce inseamna ca nu este necesara urmarea unui curs de calificare inainte de sustinerea evaluarii
Certificatul de competenta poate fi acordat indiferent de varsta candidatului fara a restrictiona accesul la evaluare
Certificatul de competenta constituie o garantie a capacitatii unei persoane de a activa intr-o ocupatie/calificare si

pune in evidenta competentele transferabile de la o ocupatie la alta. De aceea, obtinerea unui certificat de competenta
profesionala mareste sansele de angajare si posibilitatile de dezvoltare a unei cariere.

Avantajele procesului de evaluare competente profesionale pentru angajator (client):


Candidatii nu vor intrerupe programul de lucru decat pentru o perioada foarte scurta de timp, respectiv timpul

efectiv aplicarii instrumentelor de evaluare


Costurile sunt reduse la jumatate, reducand astfel cheltuielile angajatilor sau ale organizatiei angajatoare

Certificatele de competente profesionale sunt recunoscute la nivel national si international (dupa apostilare),

certificand astfel competentele recunoscute ale angajatilor


Prin introducerea certificatelor de competenta profesionala in unitatea pe care o conduce, angajatorul dovedeste

interesul fata de angajati, contribuind la cresterea motivarii profesionale a acestora


Certificatele de competenta profesionala au o importanta contributie la imbunatatirea structurii organizationale si
la convingerea angajatorului ca forta de munca este competenta, ceea ce constituie o garantie pentru obtinerea de

rezultate performante
Certificatele de competenta reprezinta un instrument util, eficient, structurat si masurabil, in dezvoltarea

profesionala a personalului
Angajatorul poate efectua recrutarea si selectia personalului utilizand informatiile continute in certificatul de
competenta si poate proiecta posturile din organizatie conform standardelor, care precizeaza aptitudinile si cunostintele
necesare desfasurarii activitatilor specifice.

Acte normative, reglementari, proceduri privind evaluarea si certificarea competentelor profesionale:


ORDONANTA 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI / REPUBLICATA N:

MONITORUL OFICIAL NR. 711 din 30 septembrie 2002 / n temeiul art. II din Legea nr. 375/2002 pentru aprobarea
Ordonantei Guvernului nr. 129/2000
ORDONANTA 76/2004 privind formarea profesionala a adultilor / EMITENT: GUVERNUL ROMNIEI / PUBLICATA N:
MONITORUL OFICIAL NR. 791 din 27 august 2004 / n temeiul art. 108 din Constitutie, republicata

Hotararea Guvernului nr. 522 din 8 mai 2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor

Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor


Hotararea Guvernului nr. 1.829 din 28 octombrie 2004 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice
de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor, aprobate prin

Hotararea Guvernului nr. 522/2003


Ghid practic al evaluatorului de competente profesionale
Procedura de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordinul 81/3.329 Ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului educatiei si cercetarii

pentru pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe
alte cai dect cele formale
Hotarrea nr. 173 din 27.08.2009 pentru aprobarea criteriilor minime de performanta pentru autorizarea centrelor

de evaluare
Hotarrea nr. 98 din 21.04.2010 privind arhivarea documentelor create si detinute n cadrul activitatii Centrelor de
evaluare si certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai dect cele formale.

Surse de informatii diverse privind activitatea de evaluare si certificare a competentelor profesionale:


Registrul National al Centrelor de Evaluare si Certificare a competentelor profesionale autorizate de catre Consiliul

National de Formare Profesionala a Adultilor


Lista evaluatorilor de competente profesionale certificati de catre ANC (fostul CNFPA) ca verificatori externi si

verificatori interni
Registrul National al Ocupatiilor pentru care functioneaza centre de evaluare si certificare a competentelor

profesionale autorizate de catre Autoritatea Nationala pentru Calificari


www.inapoilamunca.ro

www.evaluarecompetente.ro
www.evaluarecompetente.eu

Despre certificatul de competente profesionale


Certificatul de competente profesionale

Certificatele de competente profesionale eliberate de catre Centrul de Evaluare si Certificare a Competentelor Profesionale ASIM sunt
recunoscute la nivel national si in statele membre ale Uniunii Europene, conform prevederilor O.G. 129/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare.
Fata certificat de competente profesionale contine:
datele de identificare ale candidatului (nume, prenume, CNP, data nasterii);
codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;
calificarea pentru care a fost evaluat;
numele si prenumele evaluatorului;
Se semneaza de catre Conducatorul si secretarul Centrului de evaluare, iar in coltul din dreapta sus este aplicat timbrul sec al CNCFPA.
Verso certificat de competente profesionale contine:
denumirea si codul standardului ocupational / de pregatire profesionala;
unitatile de competenta evaluate;
data certificarii fiecarei unitati de competenta;
codul evaluatorului care a realizat evaluarea si certificarea si semnatura acestuia.
Recunoasterea certificatelor de competente profesionale si echivalarea acestora cu certficatele de
calificare sau absolvire
O.G. 129/2000 este documentul fundamental care reglementeaza formarea profesionala in Romania. Aceasta ordonanta a fost completata
prin O.G. 76/2004, iar la articolul 32, alineatul (4) este stipulat faptul ca reglementarea activitatii de evaluare de competente se face prin
ordin comun al celor doua ministere cu atributii in formarea profesionala (Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale si Ministerul
Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului). Acest ordin este Ordinul 4543 din 23.08.2004 si vizeaza aprobarea "Procedurii de evaluare si
certificare a competentelor profesionale obtinute pe alte cai dect cele formale". Aceasta procedura a fost completata prin Ordinul 3329/81
din 23.02.2005, iar la Articolul 33, alineatele (1), (2) si (3) aveti explicatii despre recunoasterea certificatelor de competente profesionale si
"echivalarea" lor cu cele de calificare / absolvire:

(1) Persoanele declarate competente n urma procesului de evaluare primesc un certificat de competente profesionale, pentru
unitatile de competenta n care au fost declarate competente.
(2) Persoanele declarate competente pentru toate unitatile de competenta specifice unei ocupatii sau calificari primesc un
certificat de competente profesionale care cumuleaza toate competentele profesionale specifice acelei ocupatii sau calificari n
conformitate cu standardul ocupational, respectiv standardul de pregatire profesionala.
(3) Certificatele mentionate la alin. (2) au aceeasi valoare ca si certificatele de absolvire, respectiv de calificare cu recunoastere
nationala, eliberate n sistemul formal de formare profesionala.
Acte normative in domeniul evaluarii si certificarii competentelor profesionale
Ordonanta Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesionala a adultilor
Ordonanta nr. 76/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea
profesionala adultilor
Ordinul nr. 4543/468 din 2004 pentru aprobarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor profesionale
obtinute pe alte cai decat cele formale
Ordinul nr. 3329/81 din 2005 pentru modificarea si completarea Procedurii de evaluare si certificare a competentelor
profesionale obtinute pe alte cai decat cele formale