Sunteți pe pagina 1din 21

Pregatirea si

sustinerea disertatiei
Prof. dr. Carmen Nadia Ciocoiu
Facultatea de Management
Academia de Studii Economice din Bucuresti

Etape
1.
2.
3.
4.
5.

Alegerea temei si a coordonatorului


Realizarea lucrarii
Depunerea lucrarii
Prezentarea/sustinerea lucrarii
Abateri de la reguli, resustinerea
lucrarii

Criterii si reguli in alegerea temei


Comunicarea cu coordonatorul
Depunerea cererii privind tema si coordonatorul

Formatarea lucrarii
Structura lucrarii
Modul de lucru
Documentarea
Colaborarea cu profesorul coordonator

Formatarea lucrarii
Maximum 40-45 de pagini (fara Anexe si Bibliografie)
Continutul: TNR 12, spatiat la 1 - 1,5 lines
Margini:
Sus, jos, dreapta: 2 cm
Stanga: 2,5 -3 cm
Header si Footer la 1,25 cm

Alinierea n pagin: stnga-dreapta (justified)

Formatarea lucrarii
Header: Font TNR 10, Italic

pe pagina din dreapta, ncepnd cu pagina de introducere: titlul lucrrii


Exemplu: Ci de cretere a eficientei activitii S.C. WWW S.R.L.
pe pagina din stnga: numele i prenumele absolventului (sau invers):
Exemplu: IONESCU Maria (Maria IONESCU)
Numerotarea paginilor ncepe de la Cuprins (Introducere), astfel:
pe pagina din stnga: aliniat (justified) stnga;
pe pagina din dreapta: aliniat (justified) dreapta.

Formatarea lucrarii:
Titlurile de capitol: TNR 14, UPPERCASE, bold, aliniate
la stanga;
Titlurile de subcapitole: TNR 12, Sentence case, bold, la
stanga.
ATENIE! Titlurile capitolelor ncep pe pagina din
dreapta, nou (nr. impar).
Tabele si figurile sunt numerotate separat. Numerotarea
este formata din 2 cifre: prima este nr de capitol, iar a
doua nr. Tabelului sau figurii in cadrul capitolului (ex.
Tabelul 1.1, Figura 1.1...)
Fiecare tabel si figura va avea un Titlu/denumire
(deasupra, central) si o Sursa (sub tabel sau figura) care
mentioneaza de unde s-au preluat informatiile.

Structura lucrarii:

Coperta
Cuprins
Lista de figuri, tabele, abrevieri utilizate
Introducere
Continut (4-5 capitole)
Bibliografie
Anexe

Coperta
Coperta 1 - exterioara

Coperta 2 - interioara

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


DIN BUCURESTI

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE


DIN BUCURESTI

FACULTATEA DE MANAGEMENT

FACULTATEA DE MANAGEMENT

DISERTATIE

..............TITLUL LUCRARII...........

Coordonator tiinific:
Prof. Univ. Dr......

Bucuresti
2015

Absolvent
..

Coordonator tiinific:
Prof. Univ. Dr......

Bucuresti
2015

Absolvent
..

Structura lucrarii:
Continut (structura orientativa):
1. Stadiul actual al cunoasterii in domeniu
(sinteza din literatura de specialitate)
2. Obiectivul cercetarii si metodologia de
cercetare utilizata.
3. Prezentarea si analiza activitatii
firmei/proiectului/domeniului analizat
4. Contributiile originale, aplicatiile practice
5. Propuneri si efecte ale implementarii
propunerilor realizate, concluzii (sintez a
aportului autorului la lucrare)

Structura lucrarii
Bibliografia

minimum 10 15 titluri
HARVARD (sau APA) style
Bibliografia va apare la
sfrsitul lucrarii (inainte de
Anexe), listat n ordine
alfabetic a numelor autorilor
si va conine numai lucrri
citate n text.
In Word/Microsoft Office
2007 se poate crea automat:
References-Insert Citation (in
cadrul textului), iar la final
click pe Bibliography.

Anexele

Numerotate fiecare in parte si


cu titlu (ex: Anexa 1. Statistici
privind evolutia IMM-urilor
pe sectoare de activitate)
Trimiteri in text la anexe
Paginate n continuarea
Bibliografiei

Bibliografia trebuie s fie redactat folosind regulile


HARVARD (sau APA):
1. Cri
Nume Autor, Iniiala prenumelui. (Anul apariiei). Titlul. Localitatea: editura.
In cazul cartilor pagina (p.) sau paginile (pp.) se nscriu numai n textul lucrrii, dup numele
autorilor i anul apariiei crii.
Exemplu carti cu maxim 3 autori: Veblen, T., Popescu, I., Valea, M. (2013). The Place of Science in
Modern Civilization, New York: Huebusch Publishers
respectiv, n text: (Veblen, Popescu & Valea, 2013, pp.59-61)
Exemplu carti cu peste 3 autori: Bond, WR, Smith, JT, Brown, KL, George, M. (1996). Management
of small firms, McGraw-Hill, Sydney
respectiv, n text: (Bond et al., 1996)
2. Articole
Nume Autor, Iniiala prenumelui. (Anul apariiei). Titlul, Revista, numr (dac se aplic),
intervalul de pagini din revist la care se gsete articolul.
Exemplu: Marais, E., Gregor, S. (2006). Behavioral Organization, The Economic World
Development Journal, Vol. XII(2)/July, pp. 1235-1245
3. Capitole, lucrari n cadrul unor volume colective
Nume Autor, Iniiala prenumelui. (Anul apariiei). Titlul, n Numele editorului (ed.), Titlul
volumului colectiv. Localitatea: Editura, pagina (p.) sau paginile (pp.) capitolului din care s-a citat.
Exemplu: Dubinskas, F. (2013). Economic Organizations: Scientists and Managers n Dubinskas
(ed.), Making Time, London: Temple University Press, pp.147-182.

Bibliografia trebuie s fie redactat folosind regulile


Harvard (sau APA):
4. Articole de ziar
Nume Autor, Iniiala prenumelui. (Anul apariiei). Titlul Articolului, Numele ziarului,
data, p(agina).
Exemplu: Lewis, A. (2013). The War Crimes Tribunal Works, International Herald Tribune,
Nr. 15432/31 July 2013, p. 5.
5. Documente ale unor organizaii internaionale
- Documente ale Uniunii Europene
- Directiva 7/23/EC, OJ L 181, 9.7.2007, p. 1.
- Regulamentul (EC) numrul 2027/2014
Pentru toate celelalte tipuri de documente v rugm s urmrii stilul oficial de citare
folosit de organizaiile care au elaborat documentele respective.
6. Internet (url)
Dac se folosesc articole, rapoarte, documente oficiale, care sunt disponibile online, citarea
acestora se va face dup regulile de mai sus, cu meniunea: documentul este disponibil online
la: adresa complet de url, menionnd data accesrii.
Exemplu: Popescu, G. (2010). Dezvoltarea economic n anii 2000, documentul este
disponibil online la: http://www.wikibook.org, accesat n data de 09.03.2014
7. Documente oficiale naionale
Pentru toate documentele oficiale naionale v rugm s urmrii stilul oficial de citare
folosit de organizaiile care au elaborat documentele respective.

Citarile in text
Nu prin nota de picior ci prin (nume autori, an) asa cum
mentioneaza HARVARD sau APA style.
exemple:
http://guides.is.uwa.edu.au/content.php?pid=43218&sid
=318554
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/02/
CHIAR DACA NU RESPECTATI INTOCMAI REGULILE UNUI ANUME
STIL, IMPORTANT ESTE SA FOLOSITI PE TOT PARCURSUL LUCRARII
O ABORDARE UNITAR!!!!
Pe site ASE verificati Ghidul:
http://management.ase.ro/Media/Default/Page/GHID%20DE%20ELABORARE%20A%20LUC
RARILOR%20DE%20MASTERAT.pdf

Documentarea:

Biblioteci
Cursuri predate
Resurse electronice (ASE):
ScienceDirect;
SpringerLink;
ProQuest - Academic Research
Library;
Oxford Journals;
Taylor & Francis;
Wiley-Blackwell;
Ebsco Academic Search
Premier;
CSA Research Pack;
Thomson ISI.
Presa

3. Depunerea lucrarii
de licenta
La secretariatul facultatii, in perioada ce va precede sustinerea, cfm.
Calendarului afisat pe site ASE !
1 exemplar listat si legat cu arc (sau coperta carton), eventual CD daca aceastea
vor fi cerintele la depunere.
La cererea conducatorului stiintific ii puteti preda un exemplar.
Formular de inscriere in sustinere completat de absolvent si semnat de
coordonator (secretariatul facultatii sau pe site-ul facultatii)

reguli ce trebuie respectate la realizarea prezentarii in PPT


prezentarea lucrarii in faa comisiei: cfm. calendar ASE

Prezentarea in PowerPoint
1. Prezentarea nu este un raport scris, deci nu trebuie sa
contina mult text.
2. Max 15 slideuri din care doar 1 pentru partea teoretica.
3. Fiecare slide trebuie sa fie construit pe baza celui
anterior si sa conduca spre cel care vine dupa el.
4. Construiti prezentarea astfel incat sa permita
intelegerea de catre comisie intr-un timp scurt a
intregului rationament.
5. Nu va abateti prea mult de la ideile principale
transpuse pe slide.
6. Prezentarea este destinata comisiei nu celui care a
realizat-o, deci nu cititi de pe slide.

Susinerea in faa comisiei

Tinuta
Atitudine
Coerenta
Incadrarea in timp
Raspunsul la intrebari
Viteza de reactie
Concluzii
Multumiri !

Criterii de evaluare:
Problema supusa cercetarii este clar formulata;
Abordarea este stiintifica, dar si cu componenta practica
(demonstrarea posibilitatii de aplicare in practica pe o
organizatie-proiect-ramura de activitate);
Au fost colectate informatii relevante din diverse surse;
Informatia colectata a fost utilizat in acord cu tema
cercetata;
Sursele de informatii sunt mentionate in mod sistematic (prin
referinte si bibliografie);
Limbajul utilizat pentru scrierea continutului este coerent si
exprimarile sunt clare, exista legatura intre fraze si
subcapitole;
Structura lucrarii este logica si conduce firesc spre concluzii;
Prezentarea este concludenta, axata pe contributii proprii, iar
studentul dovedeste cunoasterea temei abordate si raspunde
coerent la intrebari.

Nerecomandabil, sper sa nu fie cazul!