Sunteți pe pagina 1din 44

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL CARACTERISTICILOR
GEOMETRICE

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

B := 500cm

hp := 18cm

bi := 1.6cm

hi := 150cm

bts := 500cm

hts := 1cm

bti := 300cm

hti := 3cm

H tot := 172cm

hgr := 154cm

A pb := hp B

A pb = 9000 cm

A in := hi bi

A in = 240 cm

A ts := hts bts

A ts = 500 cm

A ti := hti bti

A ti = 900 cm

br1 := 1cm

hr1 := 12cm

A r1 := br1 hr1

A r1 = 12 cm

br2 := 1.6cm

hr2 := 12cm

A r2 := br2 hr2

A r2 = 19.2 cm

y b := 163cm
y in := 78cm
y ts := 153.5cm
y ti := 1.5cm

y r1 := 147cm

y r2 := 160cm

2012

Lucrare de diplom

y g :=

Lszl Emke

2 A in y in + A ts y ts + A ti y ti + 4A r1 y r1 + 2A r2 y r2
2 A in + A ts + A ti + 4A r1 + 2A r2

y g = 65.47 cm

y i := y g
y s := hgr y i

y s = 88.53 cm

b h 3
b h 3

i
i
ts ts
2
2
Io :=
+ A ti ( y i y ti) + 2
+ A in ( y i y in) +
...
12
12
12

b h 3

r1 r1
2
2
+ A ts ( y i y ts) + 4
+ Ar1 ( yi yr1) ...
12

b h 3

r2 r2
2
+ 2
+ A r2 ( y i y r2)
12

bti hti

Io = 9196901.284 cm

A o := 2 A in + A ti + A ts + 4A r1 + 2A r2
Ib :=

B hp

A o = 1966.4 cm

Ib = 243000 cm

12

Eo := 2.1 10

6 daN
2

cm

Eb := 350000

daN
cm

GoIo-pozitia centrului de greutate ale structurii metalice


GbIb-pozitia centrului de greutate ale structurii din beton
GiIi-pozitia centrului de greutate aleintregii structurii compuse (ideal)

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL SECIUNII COMPUSE


OEL-BETON

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Poziia centrului de greutate a seciunii compuse oel-beton se gsete prin echivalarea


seciunii de beton ntr-una de oel. Aceast echivalare se face innd cont de un coeficient de
echivalare n difereniat n=(n.o, n.L), n.o-pentru ncrcri de scirt durat, n.L-pentru ncrcri de
lung durat, pentru o clas de beton C40/50. Aceast coeficient se calculeaz ca raport ntre
modului de elasticitae a oelului i coeficientul de elasticitare a betonului.
fcm := 48

-rezistenta medie la compresiune la 28 de zile, conform tab. 3.1 din


SR EN 1992-1:2005 [129], in MPa

fcm
Ecm := 22

10

0.3

= 35.22046

Pentru a cunoate ct mai exact starea a elementelor compuse, la diferite vrste ale betonului,
se recomand introducerea in calcule vrsta betonului. Eficiena betonului, la ncrcri de scurta durat,
crete n timp, seciunea echivalenta de beton crete, fapt ce conduce la creterea caracteristicilor
statice ale seciunii transversale.
Pentru estimarea creterii modului Ecm n timp, are urmtoarele relaie (dup eurocod):
0.3

fcm ( t)
Ecm ( t) :=
Ecm
fcm

Ecm := 35.22 10

nO :=

Eo
Ecm

= 35.22

4 daN
2

cm

= 5.963

Coeficientul de echivalen pentru ncrcri de lung durat se calculeaz cu formula:


nL=nO*(1+L*(t,to))=17.54
unde: L=1.1 pentru ncrcri permanente
(t,to)=1.766 coeficientul curgerii lente
Pentru ncrcri permanente, caracteristicile geometrice ale seciunii compuse oel-beton se
determin folosind coeficientul de echivalen pentru ncrcri de lung durat, nL=17.54, iar ncrcri
temporare, caracteristicile geometrice ale seciunii compuse oel-beton se determin folosind
coeficientul de echivalen pentru ncrcri de scurt durat nO=5.96.
Calculele se fac lund in considerare urmtoarele ipoteze:
Ipoteza I: ns.d= 5.96 pentru incrcri de scurt durat (convoi)
Ipoteza II: nl.d= 3*ns.d= 17.54 pentru incrcri de lung durat (greutatea
proprie+greutatea cale)

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Ipoteza I:

A b := 1510cm
A i := A o +

h := 154cm

A pb

a := h y g +
ao :=

n := 5.96

A i = 3476.467 cm

n
hp

a = 97.53 cm

A pb a

n Ai

ao = 42.364 cm

ab := a ao

ab = 55.166 cm
2

Ib

Ii6 := Io + A o ao +
+
n

A pb ab
n

Ii6 = 17362373.963 cm

y ii := y g + ao

y ii = 107.834 cm

y is := h y ii

y is = 46.166 cm

y bi := y is

y bi = 46.166 cm

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

y bs := y bi + hp

y bs = 64.166 cm

y max := y bs

y max = 64.166 cm

Ii6
W6 :=
y max

W6 = 270584.759 cm

Ipoteza II:

nld := 17.54
2

A b18 := 18cm 28.5cm = 513 cm


A pb
3
2
A i18 := A o +
A i18 = 2.48 10 cm
nld
hp
a18 := h y g +
2

a18 = 97.53 cm

A pb a18
ao18 :=

nld A i18

ao18 = 20.183 cm

ab18 := a18 ao18

ab18 = 77.347 cm

Ib

Ii18 := Io + A o ao18 +
+
nld

A pb ab18
nld

Ii18 = 13081511.433 cm

y ii18 := y g + ao18

y ii18 = 85.653 cm

y is18 := h y ii18

y is18 = 68.347 cm

y bi18 := y is18

y bi18 = 68.347 cm

y bs18 := y bi18 + hp

y bs18 = 86.347 cm

y max18 := y bs18 = 86.347 cm


Ii18

W18 :=
= 151499.092 cm
y max18

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

EVALUAREA NCRCRILOR

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Greuti volumetrice:
otel := 7850

daN
3

beton := 2500

daN
3

betonpanta := 2200

daN

hidroizolatie := 2100

prisma := 2000

daN
3

daN
3

ncrcri permanente:

Dala de beton:
A b1 := 500cm 18.225cm = 9112.5 cm

kN
qb := A b1 beton = 22.78125
m

qb 30m = 683.438 kN

Cale :
Hidroizolaie:
A h := 500cm 1cm = 500 cm

kN
qh := A h beton = 1.25
m

Beton de pant:
A bp := 450cm 4cm = 1800 cm

daN
qbp := A bp betonpanta = 396
m

Parapet de siguran:
A pp := 25cm 54.5cm = 1362.5 cm

daN
qpp := A pp beton = 340.625
m

2012

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Prisma de piatr spart:


A pps := 450cm 30cm + 2 95cm 19cm = 17110 cm

daN
qpps := A pps prisma = 3422
m

Traversa:
qtr := 262

ina tip 60
qs := 60

daN
m

daN
m

daN
qct := qh + qbp + qpp + qpps + qtr + qs = 4605.625
m

Grinda de oel:
kN
qo := A o otel = 15.43624
m

qo 30m = 463.087 kN

Rigidizri:
2

A aripi := 2 8872.23cm = 17744.46 cm


A r.inima := 246.8cm

G rig := A aripi + A r.inima otel 1cm = 141.23139 daN


qrig :=

G rig
30m

= 4.708

daN
m

Greutatea ntregii structurii metalice:


kN
qot := qo + qrig = 15.48332
m

qot 30m = 464.5 kN

Greutatea ntregii structurii compuse:


daN
qtot := qb + qct + qo + qrig = 8432.0817
m
kN
qtot = 84.321
m

2012

10

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Momentul din Geutatea Proprie:

L := 30m

Mg :=

qtot L
8

= 9486.092 kN m

Mgf := 1.35 Mg = 12806.224 kN m

ncrcri utile:
Momente ncovoietoare:
Seciunea 1:
A 11 := 38073.44cm

A 21 := 266514.06cm

11 := 328.125cm

21 := 308.125cm

31 := 288.125cm
kN
q := 80
m

41 := 368.125cm

Q := 250kN

M1 := A 11 + A 21 q + 11 + 21 + 31 + 41 Q = 5667.95 kN m
2
M12 := 7973.4375cm ... q + 188.125cm + 328.125cm ... Q = 5320.35 kN m

2
+ 308.125cm + 288.125cm
+ 309414.0625cm
2
M13 := 61523.4375cm ... q + 318.125cm + 298.125cm ... Q = 5343.55 kN m

2
+ 278.125cm + 258.125cm
+ 246264.0625cm

Mmaxsect1 := max M1 , M12 , M13 = 5.668 10 kN m

2012

11

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Seciunea 2:
A 12 := 168337.5cm

A 22 := 354900cm

12 := 562.5cm

22 := 522.5cm

32 := 482.5cm

42 := 442.5cm

M2 := A 12 + A 22 q + 12 + 22 + 32 + 42 Q = 9210.9 kN m

M21 := 97537.5cm + 427812.5cm q + 442.5cm + 562.5cm ... Q = 9227.8 kN m


+ 522.5cm + 482.5cm

M22 := 210937.5cm + 324012.5cm q + 542.5cm + 502.5cm ... Q = 9104.6 kN m


+ 462.5cm + 422.5cm

Mmaxsect2 := max M2 , M21 , M22 = 9.228 10 kN m

Seciunea 3:
A 13 := 341257.8125cm

A 23 := 324229.6875cm

13 := 703.125cm

23 := 643.125cm

33 := 583.125cm

34 := 523.125cm

M3 := A 13 + A 23 q + 13 + 23 + 33 + 34 Q = 11455.15 kN m
M31 := 244757.8125cm ...

2
+ 407929.6875cm

q + 603.125cm + 703.125cm ... Q = 11552.75 kN m

+ 643.125cm + 583.125cm

M32 := 395507.8125cm ...

2
+ 285979.6875cm

q + 673.125cm + 613.125cm ... Q = 11283.15 kN m

+ 553.125cm + 493.125cm

2012

12

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Mmaxsect3 := max M3 , M31 , M32 = 1.155 10 kN m

Seciunea 4:
A 14 := 504100cm

A 24 := 220312.5cm

14 := 750cm

24 := 670cm

43 := 590cm

44 := 510cm

M4 := A 14 + A 24 q + 14 + 24 + 43 + 44 Q = 12095.3 kN m

M41 := 396900cm + 302500cm q + 670cm + 750cm ... Q = 12295.2 kN m


+ 670cm + 590cm
M42 := 562500cm + 184900cm q + 710cm + 630cm ... Q = 11879.2 kN m
+ 550cm + 470cm

Mmaxsect4 := max M4 , M41 , M42 = 1.23 10 kN m

2012

13

Lucrare de diplom

Lszl Emke

M4f := M41 + Mg = 21781.292 kN m


Mumax := M41 = 12295.2 kN m
Mtot := 1.45 M4f = 31582.873 kN m

Fora tietoare din Greutatea Proprie:


L
Tg := qtot = 1264.8123 kN
2

Tgf := 1.35 Tg = 1707.497 kN

Fora tietoare:
Seciunea 1:
A f11 := 992.2667cm
f11 := 1

f12 := 0.9467

f13 := 0.893

f14 := 0.840

T1 := A f11 q + f11 + f12 + f13 + f14 Q = 1713.7384 kN


T1f := T1 + Tg = 297855.0617 daN

2012

14

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Seciunea 2:
A f22 := 709.915cm
f21 := 0.875

f22 := 0.8217

f23 := 0.7675

f24 := 0.7150

T2 := A f22 q + f21 + f22 + f23 + f24 Q = 136273.2 daN


T2f := T2 + Tg = 262754.4257 daN

Seciunea 3:
A f31 := 475.488cm
f31 := 0.750

f32 := 0.6967

f33 := 0.6433

f34 := 0.590

T3 := A f31 q + f31 + f32 + f33 + f34 Q = 105039.04 daN


T3f := T3 + Tg = 231520.2657 daN
Seciunea 4:
A f41 := 287.884cm
f41 := 0.6250

f42 := 0.5717

f43 := 0.5183

f44 := 0.465

T4 := A f41 q + f41 + f42 + f43 + f44 Q = 77530.72 daN


T4f := T4 + Tg = 204011.9457 daN

2012

15

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Seciunea 5:
A f51 := 147.103cm
f51 := 0.500

f52 := 0.4467

f53 := 0.3933

f54 := 0.340

T5 := A f51 q + f51 + f52 + f53 + f54 Q = 53768.24 daN


T5f := T5 + Tg = 180249.4657 daN

Ttot := T1f = 2978.551 kN

2012

16

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL MOMENTELOR REZISTENTE


(CAPABILE)

2012

17

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Calculul coeficientului dinamic:


Pentru o cale bine ntreinut coeficientul dinamic se determin astfel:
L := 30
1.44
:=
+ 0.82 = 1.093
L 0.2

Momentul capabil elastic:


Calculul eforturile unitare de
scurta durata

Navier

Mu := 1.45 Mumax = 194837417.547 daN cm


nsd := 5.96
Mu y bs
daN
bs6 :=
= 120.816
2
nsd Ii6
cm
Mu y bi
daN
bi6 :=
= 86.924
2
nsd Ii6
cm

os6 :=

oi6 :=

Mu y is
Ii6
Mu y ii
Ii6

y is = 46.166 cm
y ii = 107.834 cm

= 518.068

daN
cm

= 1210.092

daN
cm

y ots := 45.166cm
y oti := 104.83cm
ots6 :=

oti6 :=

Mu y ots
daN
= 506.845
2
Ii6
cm
Mu y oti
Ii6

= 1176.383

daN
cm

2012

18

Lucrare de diplom

Lszl Emke
Calculul eforturile unitare de
lung durat

nlde := 17.54
Mgf y bs18
daN
bs18 :=
= 48.193
2
nlde Ii18
cm
Mgf y bi18
daN
bi18 :=
= 38.146
2
nlde Ii18
cm
Mgf y is18
daN
os18 :=
= 669.088
2
Ii18
cm
oi18 :=

Mgf y ii18
Ii18

= 838.504

y is18 = 68.347 cm
y ii18 = 85.653 cm

daN
cm

y ots18 := 67.35cm
y oti18 := 82.65cm
ots18 :=

Mgf y ots18
daN
= 659.327
2
Ii18
cm

oti18 :=

Mgf y oti18
daN
= 809.107
2
Ii18
cm

bs6 + bs18 = 169.008


bi6 + bi18 = 125.071

daN
cm

fck := 400

0.85 fck

daN
cm

os6 + os18 = 1187.156


oi6 + oi18 = 2048.596

daN
cm

< 3227.273

= 226.667

daN
cm

fy := 3550

daN
cm

a := 1.1

daN
cm

ots6 + ots18 = 1166.172


oti6 + oti18 = 1985.49

< 226.667

cm

c := 1.5

< 226.667

daN

3227.273

daN
cm

3227.273

fy
daN
= 3227.273
2
a
cm

daN
cm

3227.273

2012

19

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Calculul tensiunilor tangeniale de


scurt durat:
Jurawski
Eforturi tangentiale din convoi LM71:
Ttotf := T1 1.45 = 2715.697 kN
- fibra inferioare a plcii de beton:
ab = 55.166 cm
A pb
3
Sb6 :=
ab = 83304.543 cm
n
b6 :=

Ttotf Sb6
bts
n

= 15.532

daN
cm

Ii6

- fibra superioara a tlpii superioare a plcii de oel:


os6 :=

b6
n

= 2.606

daN
cm

- fibra inferioara a tlpii superioare a plcii de oel:


y tss := 45.67cm

A ts = 500 cm

Sots6 := A ts y tss + Sb6 = 106139.543 cm


ots6 :=

Ttotf Sots6

otsin6 :=

bts Ii6
Tgf Sots6
2 bi Ii6

= 3.32

daN
cm

= 326.195

daN
cm

(la cele 2 inimi)

2012

20

Lucrare de diplom

- centrul de

Lszl Emke

greutate al seciunii:
2

A ini6 := 45.166cm 1.6cm = 72.266 cm


y ini6 :=
A ts = 500 cm
A beton6 :=

45.166
cm = 22.583 cm
2

y tsup6 := 46.166cm

500
18
2
cm 18cm = 513.113ybet6
cm := 45.17cm + 1cm +
cm = 55.17 cm
17.54
2

A rigi6 := 12cm 1cm = 12 cm

y rigi6 := 39.17cm

2
A rigid26 := 12cm 1.6cm = 19.2 cm y rigi26 := 52.17cm
2 A ini6 y ini6 + A ts y tsup6 + A beton6 y bet6 + 4 A rigi6 y rigi6 ...

y gmic6 :=

+ 2A rigid26 y rigi26

A mic6 := 2 A ini6 + A ts + A beton6 + 4 A rigi6 + 2 A rigid26 = 1244.044 cm

S6 := Sots6 + A mic6 y gmic6 = 164678.417 cm


6 :=

= 47.055 cm

2 A ini6 + A ts + A beton6 + 4 A rigi6 + 2 A rigid26

Ttotf S6

= 804.931

2 bi Ii6

daN
cm

- fibra superioara a tlpii inferioare a plcii de oel:


A ti = 900 cm

y tis := 104.83cm

Sti6 := A ti y tis = 94347 cm


otis6 :=

otii6 :=

Ttotf Sti6
2 bi Ii6
Ttotf Sti6
bti Ii6

= 461.159'

= 4.919

daN
cm

daN
cm

2012

21

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Calculul tensiunilor tangeniale


de lung durat
Tgf = 1707.497 kN
- fibra inferioare a

plcii de beton:

ab18 = 77.347 cm
A pb
3
Sb18 :=
ab18 = 39687.808 cm
nlde
b18 :=

Tgf Sb18
bts

= 18.173

daN
cm

I
nlde i18

- fibra superioara a tlpii superioare a plcii de oel:


b18
daN
os18 :=
= 1.036
2
nlde
cm
- fibra inferioara a tlpii superioare a plcii de oel:
y ts18 := 67.85cm
Sots18 := A ts y ts18 + Sb18 = 73612.808 cm
ots18 :=

Tgf Sots18

otsin18 :=

bts Ii18

= 1.922

Tgf Sots18
2 bi Ii18

daN
cm

= 300.265

daN (la cele 2 inimi)


cm

- centrul de greutate al seciunii:


A ini := 67.35cm 1.6cm = 107.76 cm
A ts = 500 cm
A bet :=

y ini :=

67.35
cm = 33.675 cm
2

500
2
cm 18cm = 513.113 cm
17.54

y tsup := 67.85cm
y bet := 67.35cm + 1cm +

2012

18
cm = 77.35 cm
2

22

Lucrare de diplom

Lszl Emke

A rigi := 12cm 1cm = 12 cm

y rigi := 61.35cm

A rigid2 := 12cm 1.6cm = 19.2 cm


y gmic :=

2 y
rigi2 := 74.35cm

2 A ini y ini + A ts y tsup + A bet y bet + 4 A rigi y rigi + 2A rigid2 y rigi2


2 A ini + A ts + A bet + 4 A rigi + 2 A rigid2

A mic := 2 A ini + A ts + A bet + 4 A rigi + 2 A rigid2 = 1315.033 cm


S18 := Sots18 + A mic y gmic = 160284.566 cm
18 :=

Tgf S18
2 bi Ii18

= 653.798

= 65.908 cm

daN
cm

- fibra superioara a tlpii inferioare a plcii de oel:


A ti = 900 cm

y tis18 := 82.65cm

Sti18 := A ti y tis18 = 74385 cm


otis18 :=
otii18 :=

Tgf Sti18
2 bi Ii18
Tgf Sti18
bti Ii18

= 303.415

daN
cm

= 3.236

daN
cm

S-au obtinut urmatoarele rezultate:


Efort unitar tangential maxim in placa de beton:
daN
max := b6 + b18 = 33.704
2
cm
Efort unitar tangenial maxim in grinda de oel:
daN
maxo := 6 + 18 = 1458.729
2
cm

fy = 3550
fy

14587.729 < 2049.593

3 Mo

2012

daN
cm

Mo := 1

= 2049.593

daN
cm

23

Lucrare de diplom

Lszl Emke

2012

24

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL SGEII:

2012

25

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Permanent:
2

01 :=

5.5 Mgf L

48 Eo Ii18

Valoara limita:

= 4.807 cm

L
= 6 cm
500

Utile:
Caz 1

a := 1500cm

a := b

b := 1500cm

10 :=

Q L

48 Eo Ii6

= 0.386 cm

Caz 2

a< b=0
a := 1340cm
b := 1660cm
z := b

o :=

1 2 a
+
= 1549.667 cm
3 3 b

2 2
3
z
1 Q a b z z

2 +
= 0.38 cm
6 Eo Ii6 L b a a b2

Caz 3

1 := o
Caz 4

b2 := 1180cm
a2 := 1820cm
1 2 a2
z2 := b2
+
= 1376.905 cm
3 3 b 2

z2
1 Q a2 b2 z2 z2
= 0.362 cm
2 :=

2
+

6 Eo Ii6
L b2 a2 a b 2
2 2

2012

26

Lucrare de diplom

Lszl Emke

kN
m
2
q L
Mud :=
= 9000 kN m
8
q = 80

ud :=

5.5 Mud L
48 Eo Ii6

= 2.546 cm

finalu := ud + 2 + 1 + o + 10 = 4.053 cm

2012

27

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL FOREI DE LUNECARE

2012

28

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Penrtu ncrcri de scurt durat: -pe reazem unde forta tietoare este maxim
3

Tft := 1713.7384kN = 1.873 10 kN

Ttotf = 2715.697 kN
Ii6 = 17362373.963 cm

Sb6 = 83304.543 cm
Ttotf Sb6
daN
LR :=
= 1302.989
Ii6
cm
Penrtu ncrcri de scurt durat: -pe mijloc unde forta tietoare este minim
T5m := 1.35 53768.24daN = 725.871 kN
7

Ii6 = 1.736 10 cm
Sb6 = 8.33 10 cm

Lm :=

T5m Sb6
Ii6

= 348.272

daN
cm

Penrtu ncrcri de lung durat: -pe reazem unde forta tietoare este maxim
3

Tgf = 1.707 10 kN
7

Ii18 = 1.308 10 cm
4

Sb18 = 3.969 10 cm

Lmld :=

Tgf Sb18
Ii18

= 518.035

daN
cm

Rezult:
daN
Lr := LR + Lmld = 1821.024
cm
daN
Lc := Lm = 348.272
cm
L
Lr + Lc
2
L1 :=
= 1626972.55 daN
2

2012

29

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Numrul conectorilor:
Elemente de legtur elastice:
Dup distrugerea aderenei apare o lunecare elastica pe suprafaa de contact, lunecare permisa de
deformaia elastic a elementelor de legtur. Aceaste deformaii variaz dup o lege specific fiecrui
tip de element de legtur. Dac se depete o anumit valoare a efortului preluat de elemente de
legtur se produc i lunecri remanente, datorite micilor deformaii plastice ale betonului la strivire
local. Att lunecrile elastice ct i cele remanente reduc gradulul conlucrare dintre dala de beton i
grinda de oel. Pentru a se putea conta pe o conlucrare perfect, deformaiile elastice se limiteaz prin
mrirea efortului unitar admis n elementele de legtur, iar deformaiile prin voalarea lor absoluta de
0,1mm.
Se folosesc conectori de tip dorn cu cap (gujon) diametrul 19 mm, lungimea 125 mm, otel S235 J2.
Elemente de legtur rigide:
Elemente de legtur rigide se caracterizeaz prin faptul ca la intrarea in lucru nu au deformaii care
s permit dezvoltarea unei lunecri pe suprafaa de contact dintre dala de beton si grinda de oel.
n aceast categorie intr diblurile, buloanele de nalt rezisten, ncleierea i precomprimarea
transversal.
Calculul numrului de conectori elastice:
Lunecare la capete:
incrcri de scurt durat:

Sb6 = 83304.543 cm
7

Ii6 = 1.736 10 cm
T1 + T 2
Tmed := 1.35
= 2076.617 kN
2

Lab :=

Tmed Sb6
Ii6

= 996.36

daN
cm

ncrcri de lung durat:


4

Sb18 = 3.969 10 cm
7

Ii18 = 1.308 10 cm

Tgf = 1707.497 kN

T2p :=

qtot 11.25m
2

= 474.305 kN

T2pf := 1.35 T2p = 640.311 kN

2012

30

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Tgf + T2pf
Tmed18 :=
= 1173.904 kN
2
Labld :=

Tmed18 Sb18
Ii18

= 356.149

daN
cm

Lunecare total:
Labf := Lab 375cm + Labld 375cm = 5071.907 kN
Forta de lunecare capabil de calcul a unui dorn cu cap sudat automat, n conformitate cu
EN 14555, se determin ca valoare minima ntre:
fu := 400

N
mm

-rezistenta la intindere ultima a dornului

-este diametrul tijei dornului

d := 17mm

-coeficientul parial de sigurant

v := 1.25

-este nlimea total a dornului

hcs := 125mm
:= 1

-pentru

Ecm := 3522

kN
cm

hcs

= 7.353

7.353 > 4

2
2

d
0.8 fu
4
PRd1 :=
= 58.107 kN
v
2

0.29 d fck Ecm


PRd2 :=
= 79.581 kN
v

PRd := min PRd1 , PRd2 = 58.107 kN


Rezult numrul elementelor de legatur:
4

L1 = 1.627 10 kN
ncon :=

L1
= 279.996
PRd

Rezult: 280 conectori rigizi

2012

31

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Calculul numrul conectorilor rigizi:


-reprezint suprafaa de strivire a betonului, msurat
ntr-un plan vertical normal pe axa grinzii

A f1 := 160mm 122.5mm = 0.02 m


2

-aria feei frontale a conectorilor, sporit prin utilizarea


unei pante de 1:5 pn la faa conectorului adiacent

A f2 := 204mm 244mm = 0.05 m

-coeficient al condiiilor de lucru luat tabelar

me := 0.8
3

A f2
Rcs := fck
= 54.573 MPa
A f1

54.573MPa 1.75 fck = 1

Le := me A f1 Rcs = 855.711 kN

-fora de lunecare pe care o preia un diblu

L1 = 1.627 10 kN

n :=

L1
Le

= 19.013

1.75 fck = 70 MPa

Rezult 20 de conectori rigizi

S-a ales soluia cu conectori rigizi, dispui n rnduri cte doi la o distan suficient ca s poat prelua fora
de lunecare de pe aria aferent.
3

2.Le = 1.711 10 kN

2012

32

Lucrare de diplom

Lszl Emke

VERIFICAREA REZISTENEI
LA VOALARE DIN FORFECARE

2012

33

Lucrare de diplom

Lszl Emke

hw := 150cm
tw := 1.6cm
235
:=
fy

:= 0.81
:= 1.2

pentru otel S355

hw
tw

= 93.75
hw
tw

72

> 72

= 48.6

93.75 > 48.6 Se va efectua verificarea la voalare din forfecare


1. Panoul marginal: 1000mm x 1500mm
ap1 := 1000mm

ap1
hw

hw = 1500 mm

= 0.667

<

Coeficientul de voalare din forfecare:

hw
k := 4 + 5.34
= 16.015
ap1

hw

= 93.75 > 31 k = 83.739


tw

Rezulta ca este necesar verificarea la voalare din forfecare:


Rezistenta de proiectare la voalare

tw
N
e := 189800

= 21.595

2
2
mm hw
mm
N

cr := k e = 345.844

N
mm

2012

34

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Parametrul de zveltete:

fy
w := 0.76
= 0.77 <
cr

1.08

0.83

= 0.692 <

0.901

Rezulta:

0.83
w :=
= 1.078
w
V bwRd :=

M1 := 1.1

w fy hw tw

M0 := 1

= 4820.331 kN

3 M1

V Ed := Tgf + Tft = 3580.391 kN

fy

3 = 4919.024 kN

A in
V plRd :=

M0

Rezulta :

V Ed < V bwRd

2. Panoul central: 1500mm x 1500mm


ap2 := 1500mm
hw = 1500 mm

ap2
hw

=1

>

Coeficientul de voalare din forfecare:

hw
k2 := 5.34 + 4
= 9.34
ap2

hw

= 93.75 > 31 k = 83.739


tw

2012

35

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Rezulta ca este necesar verificarea la voalare din forfecare:


Rezistenta de proiectare la voalare

tw
N
e2 := 189800

= 21.595

2
2
mm hw
mm
N

cr2 := k2 e2 = 201.698

N
mm

Parametrul de zveltete:

fy
w2 := 0.76
= 1.008
cr2

>

1.08

0.83
= 0.692

Rezulta:

1.37
w2 :=
= 0.802
0.7 + w2

V bwRd2 :=

w2 fy hw tw

M1 = 1.1

M0 = 1

= 3586.328 kN

3 M1

V Ed = 3580.391 kN
Rezulta :

V Ed < V bwRd

2012

36

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL LA OBOSEAL

2012

37

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Se verifica la oboseala prinderile sudate (sudura de prindere a inimii de talpa si sudura de


imbinare a platbandelor talpilor) din sectiunea transversala a grinzilor principale, conform
EC 3-1-9, EC 3-2.
Modele de incarcare este convoiul de calcul la oboseala LM 71. Traficul este de 25
milioane tone pe linie si an.
Otelul utilizat este S 355.
Dispunerea conectorilor pe talpa superioara a grinzii au rezultat la o distanta interax de
203 mm.
Factorul de echivalenta al vatamarilor al podurilor CF cu dechidere pana la 100 m:
1 := 0.65

-factor stabilit functie de schema statica, care tine cont de vatamare


produsa de trafic- tab.9.3 si tab. 9.4 -EC3-part 2

2 := 1

-factor care tine seama de volumul traficului - tab.9.5 -EC3-part 2,


pentru un tonaj anual din trafic de 25x10^6 tone

3 := 1

-factor functie de durata de viata normata a podului tab.9.6 -EC3-part 2, pentru o durata de viata de 100 ani

4 := 1

-factor care ia in considerare exitenta mai multor linii de cale ferata


pe pod - tab.9.7 -EC3-part 2, pentru o linie CF

:= 1 2 3 4 = 0.65
= 1.093
Conform incadrarii detaliului constructiv de imbinare tab. 8.2 si tab 8.5 EC 3-1-9 se
utilizeaza valorile:
c := 112
c := 80

N
mm

N
mm

Coeficientul partial de sigurata pentru rezistenta la oboseala esteMf := 1.15


Coeficientul partial de sigurata pentru actiunile de oboseala este Ff := 1
Eforturile unitare maxime si minime, determinate pentru detaliul constructiv, folosind
modelul de incarcare LM 71:
Mu hw
daN
P.max :=

= 841.636
2
Ii6 2
cm

2012

38

Lucrare de diplom

P.min := 0
qv := 114

Lszl Emke
daN
cm

kN

:=

0.5 15
2

= 3.75

V Ed.LM71.max := 0.5m qv = 213.75 kN


V Ed.LM71.min := 213.75kN

P.max :=

V Ed.LM71.max
tw hw

P.min := 89.063

= 89.063

daN
cm

daN
cm

Ecartul de eforturi unitare de referinta:


P := P.max P.min = 84.164
P := P.max P.min = 17.813

N
mm

N
mm

Se verifica relatiile:
P = 84.164
P = 17.813

N
mm

84.164 532.5

N
mm

17.813 307.439

1.5 fy = 532.5
1.5

fy
3

N
mm

= 307.439

N
mm

Ecartul echivalent de eforturi unitare pentru 2x10^6 cicluri de solicitare:


N
P2 := P = 59.787
2
mm
P2 := P = 12.653

N
mm

Rezulta:
Ff P2 = 59.787
c
Mf

= 97.391

N
mm

59.787 97.391

OK

N
mm

2012

39

Lucrare de diplom
Ff P2
c

Lszl Emke

100 = 61.388

100 = 18.189

Mf

Ff P2
c
Mf

Se mai verifica relatia:


3
Ff P2

c
Mf

0.232 < 1

Ff P2
+
c
Mf

5
3

0.614 + 0.1819 = 0.232

OK

2012

40

Lucrare de diplom

Lszl Emke

CALCULUL APARATELOR DE
REAZEM

2012

41

Lucrare de diplom

Lszl Emke

Rezemarea suprastructurii pe infrastructura (culei) se face prin intermediul aparatelor


de reazem.
Aparatele de reazem din neporen sunt alcatuite din placi de neopren si placi metalice
perforate din tabla de otel. Aceste aparate de reazem pot fi mobile sau fixe.
Se adopta solutia cu aparate de reazem din neopren datorita avantajelor pe care
acest tip de aparat il prezinta fata de cele metalice (simplitatea montajului, cost redus, nu
necesita intretinenre).
Neoprenul este un cauciuc sintetic, obtinut prin polimerizarea cloroprenului.
Placile de otel are rolul de a reduce deformabilitatea aparatului in plan vertical si de a
mari rezistenta pe aceasta directie.
Alegerea aparatelor de reazem se face in functie de reactiunea maxima a grinzii in
dreptul rezemarii. Aceasta reactiune este calculata in cazul cel mai defavorabil, adica in
pozitia in care convoiul produce reactiunea maxima in punctul de rezemare.
Tmax := Tgf + Ttotf = 4423.193 kN
Sub grinda se prevad doua aparate de reazem si se calculeaza reactiunea care trebuie preluate
de un singur aparat de reazem:
T1max :=

Tmax
2

= 2211.597 kN

In functie de azest reactiune se aleg aparate de reazeme fixe si mobile cu urmatoarele


caracteristici:
Dimensiuni:

1. Pentru aparat de reazem mobil:


a = 310mm, b =600 mm, h =110mm
- compus din 8 straturi de neopren de 10 mm grosime fiecare
2. Pentru aparat de reazem fix:
a = 310mm, b =600 mm, h =30mm
- compus din 2 straturi de neopren de 10 mm grosime fiecare
Verificare la presiune pe a aparatelor de reazem:

Verificare la strivire a aparatelor de reazem

aap := 310mm
bap := 600mm
max.ad := 120

A ap := aap bap = 1860 cm


daN
cm

-din incarcari de exploatare

2012

42

Lucrare de diplom

max :=

T1max
A ap

Lszl Emke

= 118.903

daN
cm

118.903 120

daN
cm

OK

Impiedicarea alunecarii aparatului de reazem

T1min := Tgf = 1707.497 kN


daN
min.ad := 20
2
cm
T1min
daN
min :=
= 91.801
2
A ap
cm

91.801 > 20

daN
cm

OK

Verificare deformaiei unghiulare:


u - deplasarea orizontal a suprastructurii
ti- este suma grosimilor straturilor intermediare de neopren
u := 3cm
ti := 8 1cm = 8 cm
tan ( ) :=

u
ti

3
= 0.375
8
0.375 0.7

OK

2012

43

Lucrare de diplom

Lszl Emke

daN := 0.01kN

2012

44

S-ar putea să vă placă și