Sunteți pe pagina 1din 4

MANAGEMENTUL CALITATII

SUBIECTUL 1
1.Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la particularitatile controlului statistic al
calitatii :
a) promoveaza conceptul nivel de calitate acceptabil
b) gradul de implicare este mare
c) este un proces de prevenire a defectelor
d) accentul este pus pe controlul produsului finit
2. Principalele schimbari internationale referitoare la viitorul calitatii in ceea ce priveste succesul pe noua piata
globala NU se refera la :
a) utilizarea la scara larga a internetului
b) crearea a ceea ce se numeste identitate culturala a calitatii
c) punerea in valoare a resurselor intangibile ale firmei
d) clientii percep calitatea prin functii si caracteristici
3. Care dintre afirmatiile urmatoare NU figureaza printre obligatiile tarilor semnatare ale Cartei Europene a
calitatii :
a) numirea managerului cu calitatea in toate firmele
b) sa dezvolte predarea calitatii de la invatamantul elementar pana la cel superior
c) sa faca mai accesibile metodele si instrumentele de lucru in domeniul calitatii
d) sa promoveze imaginea calitatii pe plan mondial
4. Standardul ISO 9001-2008 este aplicabil organizatiilor deoarece :
a) in cuprinsul sau exista capitole speciale pentru fiecare tip de organizatie
b) service-ul are o mare importanta pentru client
c) principiile sale sunt perfect aplicabile organizatiilor
d) are la baza orientarea catre client
5. In cadrul firmei functiunea calitate:
a) este direct legata de functiunea de marketing
b) este o functie orizontala
c) se afla pe acelasi nivel cu celelalte functiuni
d) este in centrul atentiei conducerii firmei
Argumentati: In cadrul firmei functiunea calitate este o functie
orizontala deoarece prin aceasta se armonizeaza deciziile si actiunile firmei si ale subsistemelor componente,
referitoare la calitate, in scopul realizarii obiectivelor definite prin planificare in cadrul sistemului de
management.
6. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevrat cu privire la calitatea total:
a) este un ansamblu de principii si metode reunite intr-o strategie globala
b) promoveaza conceptul de supracalitate
c) organizatiei
d) urmareste imbunatatirea continua a produselor, serviciilor firmei
7. Implicarea personalului este mai mare:
a) in cadrul sistemului de asigurare a calitatii
b) in cadrul managementului calitatii totale
c) in cadrul sistemului de management al calitatii
d) in cadrul controlului calitatii

8. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la standardele internationale ISO 9000
a) asigurarea interna a calitatii este orientata spre TQM ( ISO 9004)
b) asigurarea externa se face prin ISO 9001:2008
c) asigurarea unei compatibilitati reduse cu standardele referitoare la mediu ( ISO 14000)
d) activitatile sunt structurate dupa ciclul lui Deming . Argumentati : Standardele internationale ISO 9000
asigura o compatibilitate sporita cu standardele referitoare la mediu (ISO 1400).
9. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la modalitatile de realizare a calitatii totale :
a) educatie si pregatire de specialitate si in calitate
b) concentrarea asupra clientului intern si extern
c) angajament pe termen scurt
d) lucru organizat in echipa Argumentati: Calitatea totala este privita ca un angajament pe termen lung, nefiind
o metoda de reabilitare magica, rapida sau un truc pentru a castiga in lupta concurentiala, aceasta
desfasurandu-se in mai multe etape si folosind tehnici de imbunatatire continua.
10. In cadrul implementarii TQM abordarea este:
a) de sus in jos
b) de jos in sus
c) se formeaza echipele de imbunatatire si apoi consiliul calitatii
d) se creeaza o noua structura organizatorica a calitatii
11. Care dintre urmatoarele variante NU reprezinta unul din cei trei piloni TQM:
a) echipele de imbunatatire a calitatii
b) planificarea calitatii

c) ciclul lui Deming


d) conducerea calitatii la nivel compartimental
12. Premiile internationale ale calitatii
a) nu pot fi aplicate in toate organizatiile datorita cerintelor lor

b) sunt oferite anual de presedintele fiecarui stat


c) reprezinta o posibilitate de a cunoaste punctele forte ale activitatii companiilor
d) sunt subordonate criteriilor premiului EFQM
13. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la manualul calitatii:
a) este document de aplicare a sistemului calitatii
b) descrie managementul calitatii fimei
c) se supune regulilor de protectie a proprietatii
d) se refera direct la calitatea produselor si serviciilor.
14. Care dintre afirmatiile urmatoare NU se refera la principiile managementului calitatii:
a) implicarea personalului
b) adordarea sistemica a managementului
c) monitorizarea eficientei sistemului de management al calitatii
d) abodarea procesuala
15. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la costurile calitatii:
a) pierderea unui client intra in costurile direct cuantificabile
b) costul studiului concurentei intra in costurile de evaluare
c) costul produselor rebutate intra in costurile cu neconformitatile interne

d) costurile cu pregatirea personalului intra in costurile de prevenire


16. Care variant NU este adevrat referitoare la aplicarea creatoare a standardelor ISO 9000?
a)
sprijin" micarea TQM" pe plan mondial;
b)
excelena n afaceri este scopul final al managementului calitii;
c)
standardele IS0 9000 nu sunt utilizate ntotdeauna ca instrumente ale calitii
d)
sprijin "micarea TQM" pe plan naional;
17. Diagrama cauza-efect se utilizeaza pentru :
a) identificarea si ierarhizarea cauzelor unei probleme
b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei
c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate
d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva

b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei


c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate
d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva
18. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la planificarea calitatii:
a) formarea echipelor de imbunatatire a calitatii
b) previziunea si stabilirea obiectivelor
c) analiza diagnostic a calitatii firmei
d) strategia si tactica
19. Diagrama Pareto este utilizata pentru:
a) identificarea si ierarhizarea cauzelor unei probleme
b) prezentarea celor mai importante elemente din managementul organizatiei
c) identificarea problemelor critice asupra carora trebuie actionat cu prioritate
d) identificarea solutiilor pentru problema respectiva
20. Care dintre afirmatiile urmatoare NU este adevarata referitoare la conditiile necesare implementarii calitatii
totale?
a) existenta unei decizii strategice din partea conducerii la varf
b) investitii pe termen scurt si mediu
c) existenta unei culturi a calitatii in organizatie
d) implicarea totala a conducerii