Sunteți pe pagina 1din 12

Denumirea Bncii

Perioada de raportare

FIN 1.

Cod
poziie
A
010
011
012
020
021
022
023
024
030
031
032
033
040
041
042
043
050
051
052
053
060
061
062
070
071
072
073
074
075
080
090
091
092
100
101
102

110
120
121
122
130
140
150
151
152
160

Cod
poziie
A
200
201
202
203
204
205
210
211
212
213
220
221
222
223
230
231
232
233
234
235
240
250
251
252
253
254
255
260

261
262
270
280
290
300
310

Cod
poziie
A
400
401
402
410
420
421
422
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
450
460
470
480
481
482
490
500

Denumirea Bncii

Perioada de raportare

Bilanul
Tabel 1.1 Active
Denumirea pozitie
B
Numerar i echivalente de numerar
Numerar
Depozite la vedere i echivalente de numerar
Active financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Active financiare disponibile pentru vnzare
Instrumente de capitaluri proprii
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
mprumuturi i creane
Instrumente de datorie
Rezerva minim obligatorie aferent mijloacelor atrase n moned liber convertibil
Credite i avansuri
Investiii pstrate pn la scaden
Instrumente de datorie
Credite i avansuri
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Acoperirea investiiei nete printr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei operaiuni de
acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Imobilizri corporale
Mijloace fixe
Investiii imobiliare
Imobilizri necorporale
Fond comercial
Alte imobilizri necorporale

Investiii n filiale, entiti asociate i asocieri n participaie


Creane privind impozitele
Creane privind impozitul curent
Creane privind impozitul amnat
Active ce in de contractele de asigurare i reasigurare
Alte active
Active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru vnzare
Active imobilizate luate n posesie i deinute pentru vnzare
Alte active imobilizate i grupuri destinate cedrii, clasificate drept deinute pentru vnzare
TOTAL ACTIVE

Tabel 1.2 Datorii


Denumirea pozitie
B
Datorii financiare deinute pentru tranzacionare
Instrumente derivate deinute pentru tranzacionare
Poziii scurte
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare desemnate ca fiind evaluate la valoarea just prin profit sau pierdere
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Datorii financiare evaluate la cost amortizat
Depozite
Datorii constituite prin titluri
Alte datorii financiare
Instrumente derivate - contabilitatea de acoperire
Acoperirea valorii juste
Acoperirea fluxurilor de trezorerie
Operaiuni de acoperire a unei investiii nete ntr-o operaiune din strintate
Acoperirea valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Acoperirea fluxurilor de trezorerie aferente unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Modificrile de valoare just aferente elementelor acoperite n cadrul unei operaiuni de
acoperire a valorii juste a unui portofoliu mpotriva riscului de rat a dobnzii
Provizioane
Provizioane pentru beneficiile angajailor
Restructurare
Cauze legale n curs de soluionare i litigii privind impozitele
Angajamente de creditare i garanii
Alte provizioane
Datorii privind impozitele

Datorii privind impozitul curent


Datorii privind impozitul amnat
Angajamente n cadrul contractelor de asigurare i de reasigurare
Alte datorii
Capital social rambursabil la cerere
Angajamentele incluse n grupuri de cedare, clasificate drept deinute pentru vnzare
TOTAL DATORII

Tabel 1.3 Capitaluri proprii


Denumirea pozitie
B
Capital social
- Capital vrsat
- Capital subscris nevrsat
Prime de capital
Alte capitaluri proprii
- Componenta de capitaluri proprii a instrumentelor financiare compuse
- Alte instrumente de capitaluri proprii
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare aferente:
-Imobilizrilor corporale
-Imobilizrilor necorporale
-Operaiunilor de acoperire a investiiilor nete n operaiunile strine [poriunea efectiv]
-Conversiei valutare
-Acoperirii fluxurilor de trezorerie [partea eficient]
-Activelor financiare disponibile pentru vnzare
Activelor imobilizate i grupurilor destinate cedrii,clasificate drept deinute pentru vnzare
Prii altor venituri i cheltuieli recunoscute aferente investiiilor n entiti, contabilizate prin
metoda punerii n echivalen
Altor elemente
Rezerve
Rezervele (pierderile acumulate) aferente investiiilor n entiti contabilizate prin metoda punerii
n echivalen
Alte rezerve
(-) Aciuni proprii
Pierderea, profitul ce se atribuie acionarilor bncii
(-) Dividende interimare
Interese minoritare [Interese care nu presupun control]
Rezerve din reevaluare i alte diferene de evaluare
Altele
TOTAL CAPITAL
TOTAL CAPITAL I DATORII

Administrator special al BC "UNIBANK" S.A.


Contabil Sef

Ex.: N. Pleca
Tel. 253-837
5/12/2015

BC Unibank SA
4/30/2015

30 aprilie a.2015

Valoarea contabil
1
2,413,690,289
114,722,621
2,298,967,669
7,069,972
7,069,972
0
0
0
0
0
0
0
319,500
319,500
0
0
892,047,935
0
0
892,047,935
9,570,518
9,570,518
0

22,040,624
22,040,624
0
9,382,539
0
9,382,539


2,793,408
2,793,408
0

14,279,197
0
0
0
3,371,193,982

30 aprilie a.2015

Valoarea contabil
1
-23,428,117
-23,428,117
0
0
0
0
0
0
0
0
2,889,427,819
1,349,720,803
0
1,539,707,016
x
x
x
x
x
x
x
9,641,044
9,641,044
0
0
0
0
15,030,562

0
15,030,562
x
8,070,496
x
0
2,898,741,804

30 aprilie a.2015

Valoarea contabil
1
282,000,000
282,000,000
0
0
0
0
0
23,712
23,712
0
x
x
x
0
0
x
0
190,428,467
x
190,428,467
0
x
0
x
x
x
472,452,179
3,371,193,982

R. Grate
E.Kotik