Sunteți pe pagina 1din 15

Sistemul de injectie cu rampa

comuna pentru MAC


CR COMMON RAIL

Generalitati
Sistemulrampcomun(Common rail)este
unsistemdeinjeciedirect,folositlamotoarele
cuardereinterna,maialespentrumotoarelecu
aprindereprincomprimare.
Celmaiimportantaspectalunuimotorcu
sistemulramp comunestefaptulc,
distribuiacombustibiluluilainjectoareseface
dintr-oconductcomun,aflatlapresiunemare,
ctrefiecareinjectornparte.

Principiu
Ideeadebazasistemuluiestecarealizarea
presiuniideinjeciesseproducindependentde
turaiamotorului,astfelnctchiar ilaturatii
micipresiuneacarburantuluisfiemaximnramp
comun.
Presiuneadecombustibilnrampacomuneste
controlatcuajutorulunuisenzordepresiunealrampei
iaunuiventildedecompresiune.Acestventileste
conectatlarezervoruldecombustibil,deoarece
combustibilulcomprimatpoateajungetemperaturide
pnla140Ciardistrugepompadenaltpresiune.

Structura si modul de functionare


ntr-unsistemdeinjeciecurampcomunridicareapresiunii
combustibiluluiiinjeciapropriu-zissuntcompletindependente.
Cantitateadecombustibilinjectatestedefinitdeconductorulauto,
prinpoziiapedaleideacceleraie,iarnceputulinjecieiidurata
injecieiestecontrolatdecalculatorulmotorului.Toatesistemelede
injeciecurampcomunsuntcontrolateelectroniciconin
urmtoareleelemente:
calculatordeinjecie(ECUEngineControlUnit)
senzorturaiemotor
senzorpoziiearborecucame
senzorpoziiepedaldeacceleraie
senzorpresiunedesupraalimentare
senzorpresiuneramp
senzortemperaturmotor
senzordebitmasicdeaer(debitmetru)

Vitezaderotaieamotoruluiestedeterminatcuajutorul
senzoruluideturaieiarordineainjecie(deexemplu1-3-4-2pentru
unmotorcupatrucilindrii)prinintermediulsenzoruluidepoziieal
arboreluicucame.
Tensiuneaelectricgeneratdepoteniometrulsenzoruluide
poziiealpedaleideacceleraieinformeazcalculatoruldeinjecie
asupracereriidecuplupecareofaceconductorulauto.
Masadeaermsuratesteutilizatpentrucalcululcantitiide
combustibilcetrebuieinjectatnmotorastfelnctardereasfie
ctmaicompleticuemisiiminimedesubstanepoluante.
Temperaturamotoruluiesteutilizatpentruacorectadebutulinjeciei
icantitatedecombustibilinjectat.
Astfel,cuajutorulinformaiilorcititedelasenzori,calculatorulde
injeciecontroleazmomentuldeschideriiinchideriiinjectoarelor
precumiduratainjeciei.

nfigurademaijosesteprezentatunsistemdeinjeciecuramp
comunBosch,utilizatpentruunmotordieselcupatrucilindrii.

Componentelesistemului:
1. debitmetrudeaer
2. calculatorinjecie
3. pompdenaltpresiune
4. rampcomun
5. Injectoare
6. senzorturaiemotorFoto: Sistem de injecie diesel cu ramp comun Bosch
7. senzortemperaturmotor
8. filtrumotorin
9. senzorpoziiepedaldeacceleraie

Sursa: Bosch

Rampa comuna
Principalelefunciialerampei comune(acumulatoruldepresiune)suntceledeacumulare
decombustibillapresiunenaltprecumidistribuiaacestuialainjectoare.Deasemenearampa
maiareroluldefiltrualeoscilaiilordepresiuneprodusepomplancrcareiinjectoarela
descrcare.

Foto: Ramp comun i injectoare de la Delphi Sursa: Delphi


Rampa(1)esteprevzutdeasemeneacuunsenzordepresiune(3)careinformeaz
calculatoruldeinjecienivelulpresiuniipentruinjectoare(6).Controlulpresiuniidinrampseface
cuajutorulunuielectro-supapecarearerolderegulatordepresiune(2).Electro-supapaeste
comandatdectrecalculatoruldeinjecieiarcndsedeschiderefuleazcombustibilulprin
intermediulracordului(4).Alimentarearampeicucombustibilsubpresiuneseface
prinracordul(5)careesteconectatlapompadenaltpresiune.

Existsistemedeinjecielacarerampacomunnueste
cilindriccisferic.Avantajulsistemelordeinjeciecuramp
comunsfericconstngabaritulmairedusicostulsczut.
Dezavantajulnsestedatdefaptulcconducteleceleag
injectoarelederampsuntmailungi.

Elementelecomponentealesistemului:
1. rampcomun
2. filtrudemotorin
3. pompdenaltpresiune
4. injectoare
5. calculatordeinjecie

Foto: Sistem de injecie diesel cu ramp comun sferic de la Delphi


Sursa: Delphi

Filtrul de motorina
Impuritiledinmotorinpotprovocadeteriorareacomponentelorsistemuluide
injecie:pomp,injector,supape,etc.Deasemeneamotorinapoateconineap,care
odatajunsnsistemuldeinjeciepoateconducelagripareapieselornmicaresaulao
corodareprematur.Dinacestemotiveestenecesarutilizareaunuifiltrucares
rspundcerinelordefiltrarealesistemuluideinjeciecumarfi:diametrulminimal
particulelorfiltrate,reinereaapeiifiabilitateridicat.
Elementelecomponentealefiltrului:
1. racordrezervorcombustibil
2. racordpompjoas/naltpresiune
3. returcombustibil
4. orificiudeeliminareaapeicolectate

Foto: Filtru de motorin Delphi


Sursa: Delphi

Cerinele unui filtru de motorin se mpart n


patru mari categorii:
filtrarea impuritilor
gestionarea apei din motorin (separarea apei, stocarea i

detecia)
nclzirea motorinei (prevzute la filtrele motoarelor ce
opereaz i la temperaturi sczute)
eliminarea gazelor (aerului)
Din aceste considerente funcionarea la parametrii
nominali ai unui filtru este indispensabil unui motor
diesel. Defectul total sau parial al unui filtru de motorin
poate conduce chiar i la avarierea iremediabil a
componentelor sistemului de injecie.

Injectorul cu comanda electrica


Introducereacombustibiluluincilindrusefaceprinintermediul
injectoarelor.Prinduratadeschideriiinjectoarelorsecontroleaz
cantitateadecombustibilinjectat.Injectorulesteconectat,n
cazulsistemelordeinjeciecommon-rail,larampadenalt
presiuneprinintermediulunuiracordiauneiconducte.Acionare
injectoruluiesteelectricisefacelacomandacalculatoruluide
injecie.
Momentanexistadousoluiipentruacionareainjectoarelor:
cusolenoid(electro-magnet)saucucristalpiezoelectric.Soluiacu
solenoidestemaipuincostisitoaredectceapiezoelectricdar
acionareaestemaipuinrapid.Continentalesteproductorul
carearetoatfamiliadesistemedeinjeciecuacionare
piezoelectric.Bosch,DelphiiDensoofersoluiicusolenoidct
ipiezoelectrice.

Elementelecomponentealeinjectorului:
solenoid
arcelicoidal
aculinjectorului
pulverizator
supapdecomand
arcelicoidal

Foto: Injector Delphi cu acionare cu solenoid detaliu

Sursa: Delphi

Aculinjectorului(3)esteinutpesediul,obturndorificiilepulverizatorului,datoritforelor

datedearculelicoidal(2)ipresiuniip1ceacioneazpesuprafaaS1.Cndsedoreteinjecia
decombustibilcalculatoruldeinjeciecomandsolenoidul(1)caredeschidesupapa(5).Datorit
deschideriisupapeidecomandpresiuneap1scade(p1<p2)iaraculinjectoruluiestedeplasat
comprimndarcul(2)astfelrealizndu-seinjecia.nmomentulncaresolenoidulnumaieste
alimentatdecalculatoruldeinjeciesupapadecomandestenchisdectrearcul(6).Se
realizeazechilibruldepresiuni(p1=p2)iaraculinjectoruluirevinepesediu.

Pompa de inalta presiune


Legturadintrepompadetransferirampacomunesterealizatdepompadenaltpresiune.
Rolulpompeiesteaasiguraopresiuneridicatacombustibiluluinramp,indiferentdecondiiilede
funcionarealemotorului,pentreagaduratdeviaamotoruluicuardereintern.Antrenarea
pompeisefaceprincuplareaacesteialaarborelecotitalmotorului.Turaiamaximapompeidepinde
detipulpompei.DeexemplupompeledeprimgeneraieBoschsuntlimitatela3000rot/min.

Principaleleelementecomponentealeuneipompedenaltpresiunepentrusistemelede
injeciecurampcomunsuntprezentatenfigurademaijos.PompaprezentatesteBoschde
primgeneraiecutreipistoanedispusela120C.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

PompdenaltpresiuneBoschdeprimgeneraie-elementelecomponente:
arboredeantrenare
electro-supapdecontroladebitului
excentric
pompdetransfer(integratnpompadenaltpresiune)
supapderefulare
piston
supapdeadmisie

Foto: Pomp de injecie diesel de nalt presiune Bosch


Sursa: Bosch

De reinut:
sistemeledeinjeciecurampcomunsuntunanim

utilizatedectretoiconstructoriideautomobile
presiuniledeinjeciesuntcuprinsentre1300i2000de
bari
injectoarelesuntacionateelectric(cusolenoidsaucristal
piezoelectric)
controlulinjecieisefaceelectronicprinintermediulunui
calculator

Bibliografie
http://ro.bosch-automotive.com/
2. http://www.e-automobile.ro/
3. http://www.delphi.com/
4. http://www.wikipedia.org/
1.