Sunteți pe pagina 1din 26

Conf.dr.ing.

Angela Plesa

OBIECTUL
TERMODINAMICII

Termotehnica sau termodinamica tehnica este o ramura a


stiintelor tehnice care are ca obiect studiul legilor de
transformare a energiei sub forma de caldura si lucru
mecanic, in cadrul masinilor si instalatiilor termice.
Termotehnica se ocupa in principal cu producerea, transportul,
transformarile si utilizarea caldurii in diverse ramuri ale tehnicii.
Termotehnica se clasifica in:
- Termostatica = studiaza procesele de echilibru fara sa ia in
considerare fortele termodinamice care le declanseaza;
- Termodinamica = studiaza procesele energetice pe baza
fortelor termodinamice care le genereaza;
- Termocinetica = studiaza procesele de propagare a caldurii si
aplicatiile lor tehnice.

SISTEME I ECHIPAMENTE TERMICE

____________________________
B-dul Muncii, Nr. 103-105, Tel 0264-401600, 401777, Fax 0264-415490
www.termo.utcluj.ro

CENTRALE TERMICE SI SISTEME DE COGENERARE

www.termo.utcluj.ro

Centrale termice murale

Energia eolian

Turbin eolian
Darrieus
Schema de principiu a
rotorului lui Savonius

Energia
Zonele de radiatie solar dinsolar
Romnia :

Unghiul de nclinare a panourilor


solare fa de planul orizontal :

INCALZIREA APEI CALDE


MENAJERE

INCALZIREA
PISCINELOR

Energia apei

INSTALAII DE AER CONDIIONAT

Instalatii frigorifice si
pompe de caldura

COMPRESOARE SI VENTILATOARE

Aspirator industrial
Suflanta

Compresor
ermetic
Compresor de aer

Grup compresor-condensator
Turbocompresor
Compresoare semiermetice

MOTOARE TERMICE SI DE COGENERARE

Motor termic

Motor cu cogenerare de
energie termica si electrica

MOTOARE CU ARDERE INTERN

PROIECTARE ASISTAT DE CALCULATOR I


PROGRAMAREA CALCULATOARELOR

B-dul Muncii, Nr. 103-105, Tel 0264-401603, 401787, Fax 0264-415490

www.east.utcluj.ro/mec

CAZANE, ARZATOARE, COMBUSTIE

Ventilatoare centrifugale
Aplicatii : procesarea aerului in unitati de
conditionare, instalatii industriale amplasate in
medii agresive.

Ventilatoare
axiale

Ventilator
de tavan cu
refulare in
atmosfera

MODELAREA NUMERIC A PROCESELOR TERMICE

FISA DISCIPLINEI

2.1

Denumirea disciplinei

TERMOTEHNICA

2.2

Aria tematica (subject area)

Inginerie Industriala

2.3

Titularul activitilor de curs

Conf.dr.ing. Angela Plesa

2.4

Titularul activitilor de proiect

As.dr.ing. Giurgiu Oana; As. Dr.ing. Socaciu Lavinia

2.5 Anul de studii

II 2.6 Semestrul 2 2.7 Tipul de


Evaluare

Examen

2.8 Regimul disciplinei

DID

Cursuri (programa analitic)


1
Introducere. Noiuni generale de termodinamic. Obiectul termotehnicii. Metode generale
de studiu.Sistem termodinamic. Stare de echilibru termodinamic. Mrimi de stare.
Postulatele termodinamicii.
2

Primul principiu al termodinamicii. Energia intern. Lucrul mecanic.Cldura. Formulrile


primului principiu al termodinamicii. Expresiile matematice ale primului principiu al
termodinamicii pentru sisteme deschise si sisteme inchise

3
4
5
6

Aplicatii ale primului principiu al termodinamicii in tehnica


Gazul perfect. Generaliti. Cldura specific a gazelor perfecte.
Transformri de stare (procese termodinamice) simple ale gazelor perfecte.
Al doilea principiu al termodinamicii. Entropia. Procese ciclice (cicluri termodinamice).
Teorema lui Carnot. Entropia gazelor perfecte. Diagrame entropice.

7
8
9
10

Vapori. Vaporizarea la presiunea constant. Diagrame termodinamice ale vaporilor.


Arderea combustibililor. Compoziia combustibililor. Puterea caloric.
Calculul arderii. Diagrama H-t (I-t). Temperatura de ardere. Controlul arderii.
Transferul de cldur. Noiuni fundamentale n transferul de cldur. Transferul de cldur
prin conductie. Transferul de cldur conductiv, n regim permanent, unidirecional, fr
surse interne de cldur. Conductivitatea termic a corpurilor.

11

Transferul de cldur convectiv (convecia termic) fr schimbarea strii de agregare a


fluidului. Radiaia termic. Transferul de cldur prin radiaie.

12

Schimbtoare de cldur. Compresoare. Ventilatoare. Instalatii frigorifice si pompe de


caldura
Ciclurile teoretice ale masinilor termice. Motoare cu ardere intern
Recapitulare. Aplicaii

13
14

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

BIBLIOGRAFI
E

www.termo.utcluj.ro/instruire
www.termo.utcluj.ro/termoluc
I. Teberean Termotehnic i transmiterea cldurii, Ed. U.T.Pres, Cluj-Napoca, 2007
Marinescu M., Bran N., Radcenco V. - Termodinamic tehnic. Teorie i aplicaii Vol. I, Ed. Matrix
Rom, Bucureti, 1998
Teberean, I., Termotehnic i maini termice, Vol. I si II, Ed. TODESCO Cluj-Napoca, 2002
M. Balan, Angela Plesa - Instalatii frigorifice. Constructie, functionare si calcul, Ed. TODESCO, ClujNapoca, 2002, http://www.termo.utcluj.ro/ccfif/calcul/cmo/constructiv.html
Angela PLEA, Csaba. F. GRIEB, Mihai NAGI Utilaje termice. Schimbtoare de cldur cu plci. Vol. I,
Ed. MEDIAMIRA Cluj-Napoca, 2008, ISBN 978-973-713-209-3; ISBN 978-973-713-21
http://www.termo.utcluj.ro/scp
I.Ghiran, Generatoare de abur Vol.I, Ed. U.T.PRES, Cluj Napoca, 2001
Apahideanu,B, Mdran,T, Ghiran,I, Teberean, I. Termotehnic i maini termice. Lucrri de
laborator. UTC-N 2001
T., Mdran, M. Balan, Termodinamica tehnica, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1999
T., Mdran, Bazele termotehnicii, Ed. Sincron, Cluj-Napoca, 1998
Teberean,I Mdran,T. Ageni termodinamici i maini termice, Ed.Dacia Cluj-Napoca,1999.
T., Mdran, B., Apahidean, I., Ghiran, I., Termotehnic i maini termice", vol. I, II, Curs, Lito. UTCN, 1992.
Dnescu, A., s.a., Termotehnic i maini termice, EDP, Bucureti, 1985.
Popa, B., s.a., Termotehnic i maini termice, EDP, Bucureti, 1969, 1977.
Softuri specifice aplicaiilor instalaiilor frigorifice: http://www.termo.utcluj.ro/pcif/index.html/
seciunea Cataloage si software selectie
Badea A., Berindean V., .a. - Manualul inginerului termotehnician, Vol.1,2, Ed.Tehnic, Bucureti,
1986

Relaii de echivalen ntre uniti de msur din sisteme


diferite
Nr. Mrimea fizic
Simbo de
SI msurare
Alte echivalene
l
Lungime
Suprafata

L
S

m
m2

Volum
Masa
Fora
temperatura

V
m
F
T

m3
kg
N
1 kgf = 9,80665 N
0
C
K (Kelvin);
00C = 273,15 K; 1 0C = 33,8
0
F
0

1 zoll = 1 inch =25,4 mm


1 ar=10x10=100 m2; 1
ha=100x100=104 m2
1 m3= 1000 litri =1000 dm3

F (Fahrenheit); 1 K = 1,8 0F;

R (Reaumur);
1 0C = 0,8 0R
N/m2=Pa 1 Pa = 1 N/m2 = 10-5 bar = 1,019 x
10-5 atm
0

Presiune

Atmosfer fizic = 1 atm


1 atm = 760 torr (sau mmHg) =
1,01325 bar
Atmosfer tehnic =1 at = 1
Kgf/cm2
1 at = 0, 967841 atm =0, 98006 bar
1 bar = 105 N/m2 = 1,019 at = 0.987
atm
1 torr = 1,31579 x 10-3 atm =
133,332 N/m2
1 Kgf/m2 = 1 mm H2O
Cldur

Lucru mecanic

Energie

Entalpie

1 cal =4,1868 J ;
kgfm=9,8066 J

1 Wh= 3600 J;
=2,7777*10-4 Wh

1J

1 Btu = 1,05506*103 J;
=0,947813*10-3 Btu

1J