Sunteți pe pagina 1din 46

CONTABILITATE FINANCIARA

SEMESTRUL I
TRUE/FALSE
1. Principiul prudentei presupune aprecierea rezonabila a faptelor astfel incat sa nu se evite riscul

de transfer asupra exercitiilor financiare viitoare, a incertitudinilor prezente susceptibile a


greva patrimoniul si rezultatele societatii.
ANS: F
2. In caz de noncontinuitate evaluarea elementelor patrimoniale se face in functie de utilitatea

acestora.
ANS: F
3. Evaluarea elementelor patrimoniale se realizeaza :

la data intrarii in patrimoniu ;


la data inventarului ;
la data incheierii exercitiului financiar ;
la data iesirii din patrimoniu.

ANS: T
4. Sursele de finantare aflate la dispozitia unei societati comerciale o perioada mai mica de un an

sunt evidentiate cu ajutorul conturilor din clasa conturilor de capitaluri.


ANS: F
5. Activul net contabil este egal cu produsul dintre valoarea matematica contabila a unei actiuni

si numarul total de actiuni.


ANS: T
6. La o societate pe actiuni capitalul social este dat de produsul dintre numarul de parti sociale si

valoarea nominala a unei parti sociale.


ANS: F
7. Subventiile primite de la buget se pot clasifica in doua mari categorii si anume subventii

aferente activelor si subventii aferente veniturilor.


ANS: T
8. Contabilitatea imprumuturilor si datoriilor asimilate, evidentiate cu ajutorul conturilor de

capitaluri, asigura evidenta datoriilor societatii pe termen scurt si mediu.


ANS: F

9. Metodele de amortizare folosite sunt metoda amortizarii liniare, metoda amortizarii degresive,

metoda amortizarii accelerate si metoda amortizarii conturilor de activ.


ANS: F
10. Conturile 4423, 4427 si 4428 prezinta functie contabila de activ.
ANS: F
11. Situatiile financiare anuale se intocmesc lunar pe baza datelor cuprinse in balanta de

verificare intocmita la finele fiecarei luni.


ANS: F
MULTIPLE CHOICE
1. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 100.000 lei, la o rata a
dobanzii de 20%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul N stiind ca la calculul
dobanzii anul are 360 de zile :

a.

666
1621
666
1621
666
666
666

b.
c.
d.
e.

=
=
=
=
=
=
=

1621
1682
1621
1682
1621
1682
1682

20.000,00 lei
9.917,81 lei
20.000,00 lei
10.000,00 lei
9.917,81 lei
10.000,00 lei
20.000,00 lei

ANS: D
2. O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.02.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de
52.500 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. Utilajul a fost pus in functiune in luna februarie N.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in
contabila a amortizarii in anul N este :

a.
b.
c.
d.
e.

6812
6811
6812
6811
6811

=
=
=
=
=

2813
2813
2813
2813
2813

21.875 lei
21.875 lei
26.250 lei
26.250 lei
5.250 lei

ANS: B
3.

O societate comerciala vinde un mijloc de transport, care are o valoare contabila de 135.000 lei si o
durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani.
Metoda de amortizare folosita : liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de 9.520
lei inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport :

a.

461

6583

%
7583
4427
2133

9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei
135.000.000 lei

b.

4111

%
2813
658

c. 4111

d.

2133

%
7583
4427
=

2133

4111

%
7583
4427

461

%
2813
6583

2133

9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei
135.000 lei
121.500 lei
13.500 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

2813

%
2813
6583

e.

%
758
4727

%
7583
4427
2133

135.000 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

135.000 lei
121.500 lei
13.500 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei
135.000 lei
121.500 lei
13.500 lei

ANS: E
4. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :
TVA colectata
:
10.000 lei
TVA neexigibila
:
2.000 lei
TVA deductibila
:
12.000 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea
=
%
12.000 lei
a. 4426
4427
10.000 lei
4423
2.000 lei
=
4426
12.000 lei
b. 4428
4427
=
4423
2.000 lei
4426
=
4427
10.000
lei
c.
4424
=
4428
2.000 lei
%
=
4426
12.000 lei
d.
4427
10.000 lei
4424
2.0000 lei
%
=
4426
12.000 lei
e.
4427
10.000 lei
4428
2.000 lei

ANS: D
5. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii
prime, in valoare de 100.000 lei ( TVA 19% ) este :

a.
b.
c.
d.

e.

%
301
4426
%
601
4426
%
601
4426
%
301
4426

404

401

404

401

%
301
4426

462

119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

ANS: B
6. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion de 10.000
lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul exercitiului
financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 5.000 lei.
Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :

a.
b.
c.
d.
e.

7814
491
6812
6812
6814
491
6812
151
7812
151

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

491
6814
151
151
491
7814
151
7812
151
6812

10.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
5.000 lei

ANS: D
7. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si
informatii :
- valoarea de intrare : 50.000 lei
- valoarea reziduala
: 5.000 lei
- durata de viata utila :
5 ani.
Valoarea amortizabila este :

a.
b.
c.
d.
e.

5.000 lei
25.000 lei
75.000 lei
50.000 lei
45.000 lei

ANS: E
8. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de viata utila 10
ani. In conditiile amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare degresiva(fara influenta uzurii
morale), marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza
amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara sunt :

a.
b.
c.
d.
e.

20.000 lei
25.000 lei
20.000 lei
20.000 lei
25.000 lei

6 ani
5 ani
4 ani
5 ani
4 ani

4 ani
5 ani
6 ani
5 ani
6 ani

ANS: D
9. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se
prezinta astfel : 701 - 20.000 lei; 704 5.000 lei; 707 10.000 lei; 711 4.000 lei; 758 10.000 lei; 766
5.200 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este :

a.
b.
c.
d.
e.

49.000 lei
25.000 lei
39.000 lei
35.000 lei
55.200 lei

ANS: D
10. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
- valorile contabile : 301 1.500 lei; 371 2.000 lei; 345 6.000 lei.
- valorile de inventar : 301 1.800 lei; 371 1.200 lei; 345 6.500 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :

a. 6814

397

800 lei

7814

b.

%
391
394
6814

c.
d.
e.

6814
397
397

=
=
=

%
391
394
397
7814
7814

800 lei
300 lei
500 lei
800 lei
300 lei
500 lei
800 lei
800 lei
800 lei

6814

%
391
394

800 lei
300 lei
500 lei

ANS: C
11. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000 lei. TVA 19%.
In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de 12.000 lei. TVA
19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii :

a.

b.

%
371
408

4426
%

=
=

401

4428
401

14.180 lei
11.900 lei
2.280 lei
2.280 lei
14.280 lei

371
4426
4426
%
408
4426

c.

408
408
4426

d.

%
371
4426
4426
408

e.

12.000 lei
2.280 lei
=
4428
=
401

=
=
=

4428
401
4428

401

4428
401

1.900 lei
14.280 lei
12.000 lei
2.280 lei
1.900 lei
11.900 lei
1.900 lei
2.380 lei
2.000 lei
380 lei
2.280 lei
14.280 lei

ANS: D
12. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 100.000 lei.
TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 85.000 lei.
Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt :
=
%
119.000 lei
a. 461
701
100.000 lei
4427
19.000
=
%
119.000 lei
b. 4111
708
100.000 lei
4427
19.000 lei
608
461

=
=

345
%
701
4427

85.00
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

711
4111
d.

=
=

e. 4111

345
%
701
4427
%
701
4427

85.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

711

c.

345

85.000lei

ANS: E
13. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10.000 USD. La data
facturarii cursul de schimb valutar este de 3,35 lei/USD. Incasarea creantei de laclientul extern se
realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 3,34 lei /USD.
Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :

a. 5124
b.

%
5121
665

%
4111
765
4111

33.500 lei
33.400 lei
100 lei
33.500 lei
33.400 lei
100 lei

c. %

5124
666
d. %
5124
665
e. %
5121
666

4111

33.500 lei
33.400 lei
100 lei
33.500 lei
33.400 lei
100 lei
33.500 lei
33.400 lei
100 lei

4111

4111

ANS: D
14. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 12.000 lei si materii prime in
valoare de 20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un prt de 40.000 lei. TVA
19%.
Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :

a.

%
4427
4424

4426

7.600 lei
6.080 lei
1.520 lei

b.

%
4426
4423
4427

4427

7.600 lei
6.080 lei
1.520 lei
7.600 lei
6.080 lei
1.520 lei
6.080 lei
7.600 lei

c.
d.
e.

4427
4427

%
4426
4423
4426
4426

=
=

ANS: C
15. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 140.000 lei si o durata
de viata utila de 9 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 7 ani. Metoda de
amortizare folosita : acccelerata (in primul an s-a amortizat 40% din valoarea de intrare a instalatiei
tehnologice). Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara TVA). TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice :

a.

461

6583

b.

4111

c.

%
2813
658
4111

%
2813

%
7583
4427

11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

2131

140.000 lei
%
758
4427

11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

2131

140.000 lei
119.000 lei
21.000 lei
11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

%
7583
4427

2131

140.000 lei
119.000 lei

d.

6583
4111

e.

%
2813
6583
461

21.000 lei
11.900 lei
9.000 lei
2.900 lei

%
7583
4427
=

2131

140.000 lei
119.000 lei
21.000 lei
11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

%
7583
4427

%
2813
6583

2131

140.000 lei
119.000 lei
21.000 lei

ANS: E
16. O societate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 100.000 lei. Se estimeaza ca
valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de
viata utila este de 5.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarea contabila corecta privind intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice este :

a.

b.

c.

d.

e.

%
2131
4426

6812
%
2131
4426

=
=

401

1513
404

5.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

2131
%
2131
4426

=
=

2131
%
2131
4426

=
=

401
404

5.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

1513
404

5.000 lei
124.000 lei
105.000 lei
19.950 lei

6812
%
2131
4426

1513
401

119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

5.000 lei
119.000 lei
100.000 lei
19.000 lei

ANS: B
17. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000 EURO. Se cunosc
urmatoarele elemente :
- taxa vamala
10%
- comisionul vamal 5%
- cota TVA
19%
- cursul de schimb la data vamuirii 4,00 ROL/EURO.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este :

a.
b.

7.600 lei
8.360 lei

c.
d.
e.

1.140 lei
8.740 lei
760 lei

ANS: D
18. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
- valorile contabile : 301 1.500 lei; 371 2.000 lei; 345 6.000 lei.
- valorile de inventar : 301 1.800 lei; 371 1.200 lei; 345 6.500 lei.
- provizioane pentru deprecierea marfurilor : 200 lei.
- provizioane pentru deprecierea produselor finite : 100 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :

a. 6814

%
391
394
b. 6814
394
c. 397
7814
d. 6814
e. 394

7814

=
=
=
=
=

397
7814
7814
394
397
= 7814

397

800 lei
800 lei
300 lei
500 lei
600 lei
100 lei
600 lei
100 lei
800 lei
100 lei

ANS: B
19. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la
16.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este :

a.
b.
c.
d.
e.

214
658
214
131
214

=
=
=
=
=

758
214
134
7584
2814

16.000 lei
16.000 lei
16.000 lei
16.000 lei
16.000 lei

ANS: C
20. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 100.000 lei, cu o
durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 60 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA
11.900 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosita: metoda liniara.
Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii:

a.

b.

461

%
2812
6583

461

%
2812
6583

%
7583
4427
212

%
7583
4427
=

212

11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei
100.000 lei
60.000 lei
40.000 lei
14.161 lei
11.900 lei
2.261 lei
100.000 lei
60.000 lei
40.000 lei

c.

4111

d.

%
2812
6583
4111

100.000 lei
60.000 lei
40.000 lei
14.161 lei
7583
11.900 lei
4427
2.261 lei

461

212

2812

11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

212

%
2812
6583

e.

%
7583
4427

%
7583
4427

212

100.000 lei
60.000 lei
40.000 lei
11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

100.000 lei.

ANS: A
21. O societate comerciala a obtinut la 01.09.N un imprumut pe termen lung de 200.000 lei, la o rata a
dobanzii de 15%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului financiar
N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la contractarea
imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la scadenta ?

a.
b.
c.
d.
e.

666
1621
666
1621
666
666
666

=
=
=
=
=
=
=

1621
1682
1621
1682
1621
1682
1682

30.000,00 lei
9.917,81 lei
30.000,00 lei
10.000,00lei
9.917,81 lei
10.000,00 lei
30.000,00 lei

ANS: D
22. O societate comerciala achizitioneaza la data de 30.10.N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de
150.000 lei. Durata de viata utila este de 10 ani. Utilajul este pus in functiune in luna de achizitie.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea in
contabitate a amortizarii in anul N este :

a.
b.
c.
d.
e.

6812
6811
6812
6811
6811

=
=
=
=
=

2813
2813
2813
2813
2813

12.500 lei
12.500 lei
75.000 lei
75.000 lei
15.000 lei

ANS: B
23. O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 180.000 lei si o durata
de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 9 ani. Metoda de
amortizare folosita : accelerata (procent 50%). Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de
9.520 lei inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport :

a. 461

6583

%
7583
4427

2133

b.

4111

c.

%
2813
658
4111

2813

=
=

d.

e.

4111

%
2813
6583
461

9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

180.000 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

%
758
4727
2133

%
7583
4427

%
2813
6583

180.000 lei
150.000 lei
30.000 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

2133
%
7583
4427

180.000 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

2133

180.000 lei
170.000 lei
10.000 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

%
7583
4427

2133

180.000 lei
170.000 lei
10.000 lei

ANS: E
24. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :
TVA colectata
:
25.000 lei
TVA neexigibila
:
25.500 lei
TVA deductibila
:
25.500 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea :

a.

4426

b.

4428
4427
4426
4424
%
4427
4424
%
4427
4428

=
=
=
=
=

%
4427
4423
4426
4423
4427
4428
4426

4426

c.
d.
e.

ANS: D

25.500 lei
25.000 lei
500 lei
25.000 lei
25.000 lei
25.000 lei
25.000 lei
25.500 lei
25.000 lei
500 lei
25.500 lei
25.000 lei
500 lei

25. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de materii
prime, in valoare de 150.000 lei ( TVA 19% ) este :

a.

%
301
4426

404

b.

%
601
4426
%
601
4426

401

404

d.

%
301
4426

401

e.

%
301
4426

c.

178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei

178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei
178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei
178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei
462

178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei

ANS: B
26. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in valoare
de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La sfarsitul
exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 18.000 lei.
Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :

a.

7814
491
6812
6812
6814
491
6812
151
7812
151

b.
c.
d.
e.

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

491
20.000 lei
6814
2.000 lei
151
20.000 lei
151
2.000 lei
491
20.000 lei
7814
2.000 lei
151
20.000 lei
7812
2.000 lei
151
20.000 lei
6812
2.000 lei

ANS: E
27. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si
informatii :
- valoarea de intrare : 100.000 lei
- valoarea reziduala
: 10.000 lei
- durata de viata utila :
10 ani.
Valoarea amortizabila este :

a.
b.
c.
d.
e.

10.000 lei
110.000 lei
125.000 lei
100.000 lei
90.000 lei

ANS: E

28. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 180.000 lei. Durata de viata utila 10
ani. In conditiile amortizarii utilajului , utilizand metoda de amortizare accelerata (folosind cota maxim
admisa) , marimea amortizarii in anul al treilea de viata utila, numarul de ani in care se realizeaza
amortizarea accelerata si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara sunt :

a.
b.
c.
d.
e.

90.000 lei
90.000 lei
10.000 lei
10.000 lei
10.000 lei

1 an
9 ani
2 ani
1 an
3 ani

9 ani
1 an
8 ani
9 ani
7 ani

ANS: D
29. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate comerciala se
prezinta astfel : 701 - 120.000 lei; 704 80.000 lei; 706 10.000 lei; 711 100.000 lei; 758 10.000 lei;
765 10.000 lei; 766 12.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este :

a.
b.
c.
d.
e.

210.000 lei
342.000 lei
330.000 lei
320.000 lei
310.000 lei

ANS: A
30. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
- valorile contabile : 301 20.000 lei; 371 125.000 lei; 345 420.000 lei.
- valorile de inventar : 301 20.000 lei; 371 120.000 lei; 345 400.000 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :
6814
=
397
25.000 lei

a.

394
6814
6814
6814
397
397
6814

b.
c.
d.
e.

=
=
=
=
=
=
=

7814
394
397
394
7814
7814
394

20.000 lei
20.000 lei
5.000 lei
20.000 lei
5.000 lei
5.000 lei
20.000 lei

ANS: C
31. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 200.000 lei.
TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 210.000 lei.
Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt :
=
%
238.000 lei
a. 461
701
200.000 lei
4427
38.000 lei
=
%
238.000 lei
b. 4111
708
200.000 lei
4427
38.000 lei

c.

608
461

=
=

345
%
701
4427

210.000 lei
238.000 lei
200.000 lei
38.000 lei

d. 4111

711

=
=

e. 4111

711

345
%
701
4427
%
701
4427

210.000 lei
238.000 lei
200.000 lei
38.000 lei
238.000 lei
200.000 lei
38.000 lei

345

210.000lei

ANS: E
32. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data
facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se
realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 2,75 lei /USD.
Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :

a. 5124
b. %
5121
665
c. %
5124
666
d. %
5124
665
e. %
5121

=
=

4111
4111

4111

4111

4111

42.000 lei
42.000 lei
41.250 lei
750 lei
42.000 lei
41.250 lei
750 lei
42.000 lei
41.250 lei
750 lei
42.000 lei
41.250 lei
750 lei

ANS: D
33. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 150.000 lei si materii prime in
valoare de 20.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 100.000 lei. TVA
neexigibila 25.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :

a.

%
4427
4424

4426

32.300 lei
19.000 lei
13.300 lei

b.

4427

c.

%
4426
4423
4427

d.
e.

4427
4427

%
4426
4423
4426
4426

32.300 lei
19.000 lei
13.300 lei
32.300 lei
19.000 lei
13.300 lei
19.000 lei
32.300 lei

=
=

ANS: A
34. O societate comerciala vinde o instalatie tehnologica, care are o valoare contabila de 150.000 lei si o durata
de viata utila de 10 ani. La data vanzarii, durata de viata utila efectiv consumata este de 8 ani. Metoda de
amortizare folosita : liniara. Pretul obtinut din vanzarea instalatiei tehnologice este de 10.000 lei (fara
TVA). TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii instalatiei tehnologice :

a.

b.

461

6583
4111

c.

4111

d.

%
2813
6583
4111

e.

%
2813
6583
461

%
7583
4427

=
=

11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

2131
%
758
4427
%
7583
4427

150.000 lei
11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei
11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

2131

140.000 lei
119.000 lei
21.000 lei
11.900 lei
9.000 lei
2.900 lei

%
7583
4427
=

2131

150.000 lei
120.000 lei
30.000 lei
11.900 lei
10.000 lei
1.900 lei

%
7583
4427

%
2813
6583

2131

150.000 lei
120.000 lei
30.000 lei

ANS: E
35. O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 150.000 lei. Se estimeaza ca
valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la sfarsitul duratei de
viata utila este de 15.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt :

a.

b.

c.

d.

e.

%
2131
4426

401

178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei

6812
%
2131
4426

=
=

1513
404

15.000 lei
178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei

2131
%
2131
4426

=
=

1513
401

15.000 lei
178.500 lei
150.000 lei
28.500 lei

2131
%
2131
4426

=
=

401
404

15.000 lei
178.500 lei
100.000 lei
28.500 lei

6812
%

=
=

1513
404

28.500 lei
196.350 lei

2131
4426

165.000 lei
31.350 lei

ANS: B
36. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 25.000 EUR. Se cunosc
urmatoarele elemente :
- taxa vamala
8%
- comisionul vamal 1%
- cota TVA
19%
- cursul de schimb la data vamuirii 3,70 ROL/EUR.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este :

a.
b.
c.
d.
e.

19.156,75 lei
17.750,75 lei
17.575,00 lei
18.981,00 lei
15.993,25 lei

ANS: A
37. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
- valorile contabile : 301 1.500 lei; 371 2.000 lei; 345 6.000 lei.
- valorile de inventar : 301 1.800 lei; 371 1.800 lei; 345 6.500 lei.
- provizioane pentru deprecierea marfurilor : 200 lei.
- provizioane pentru deprecierea produselor finite : 100 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :

a.

b.
c.
d.
e.

6814

397

200 lei

%
391
394
6814
394
397
7814
6814
394

7814

=
=
=
=
=
=

397
7814
7814
394
397
7814

400 lei
300 lei
100 lei
200 lei
100 lei
200 lei
100 lei
200 lei
100 lei

ANS: E
38. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un corp de mobilier a carui valoare a fost estimata la
25.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este :

a.
b.
c.
d.
e.

214
658
214
131
214

=
=
=
=
=

758
214
2814
7584
134

25.000 lei
25.000 lei
25.000 lei
25.000 lei
25.000 lei

ANS: E
39. O societate comerciala procedeaza la vanzarea unei cladiri cu o valoare contabila de 200.000 lei, cu o
durata de viata utila de 100 de ani, durata efectiv consumata 80 ani. Pretul de vanzare, inclusiv TVA
23.800 lei, TVA 19 %, metoda de amortizare folosita: metoda liniara.
Care sunt inregistrarile contabile corecte privind vanzarea cladirii:

a.

461

b.

%
2812
6583
461

c.

%
2812
6583
4111

d.

%
2812
6583
4111

e.

%
2812
6583
461

2812

%
7583
4427

%
7583
4427
=

212

212

200.000 lei
160.000 lei
40.000 lei
28.322 lei
23.800 lei
4.522 lei

%
7583
4427
=

200.000 lei
160.000 lei
40.000 lei
28.322 lei
23.800 lei
4.522 lei
200.000 lei
160.000 lei
40.000 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

%
7583
4427
=

212

23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

212

%
7583
4427

200.000 lei
160.000 lei
40.000 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

212

200.000 lei

ANS: A
40. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 1 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare
de 24.000 lei, durata de viata utila 5 ani. n conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a
limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de
functionare ?
a. 12.000 lei
b. 3.000 lei
c. 4.500 lei
d. 3.500 lei
e. 5.000 lei
ANS: B
41. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoarea contabila de intrare
de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani. n conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a
limitei maxim legale de amortizare in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de
functionare ?
a. 7.875 lei.;
b. 4.500 lei;
c. 3.375 lei;

d. 18.000 lei;
e. 11.250 lei.
ANS: B
42. O societate comerciala achizitioneaza la data 16.01 N un utilaj cu valoarea contabila de intrare de
24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva varianta AD1 (fara influenta
uzurii morale). Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se
realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani care se realizeaza amortizare liniara ?
a. 5.400 lei; 2 ani; 3 ani;
b. 7.200 lei; 3 ani; 2 ani;
c. 7.200 lei; 2 ani; 3 ani;
d. 3.600 lei; 2 ani; 3 ani;
e. 7.200 lei; 4 ani; 1 an.
ANS: C
43. nregistrarea contabila de subscriere a actiunilor / partilor sociale este:
a. 212
=
456
b. 1011 =
1012
c. 5121 =
456
d. 456
=
1011
e. 1011 =
456
ANS: D
44. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei
intreprinderi se inregistreaza astfel:
a. 5121 =
1011
b. 5121 =
1012
c. 5121 =
456
d. 5121 =
212
e. 456
=
5121
ANS: C
45. Cheltuielile de constituire pe seama contului de la banca se inregistreaza in contabilitate:
a.
b.
c.
d.
e.

635
201
201
5121
5121

=
=
=
=
=

5121
5121
456
201
456

ANS: B
46. n situatia in care valoarea matematica contabila este mai mare decat valoarea nominala a unei actiuni,
cresterea de capital social se inregistreaza contabil astfel:
a. 5121 =
%
1011
1041
b. 201
=
%
1012
1041
c. 5121 =
1012

d. 456
e. 456

=
=

1011
%
1011
1041

ANS: E
47. Rambursarea capitalului social catre actionari/asociati se inregistreaza astfel:
a.
b.
c.
d.
e.

1012
1012
456
456
5121

=
=
=
=
=

456
1011
5121
1012
456

ANS: C
48. Daca la o
contabila:
a. 2813
b. 2131
c. 2131
d. 105
e. 2813

instalatie tehnologica apare o rezerva din reevaluare( pozitiva) are loc inregistrarea
=
=
=
=
=

2131
105
2813
2131
105

ANS: B
49. nregistrarea privind acordarea de dividende in anii ce s-au incheiat cu pierderi este:
a.
b.
c.
d.
e.

1062
1068
1061
129
104

=
=
=
=
=

502
457
457
1061
457

ANS: B
50. nregistrarea amortizarii unei constructii este:
a.
b.
c.
d.
e.

6811
6811
2111
6811
5121

=
=
=
=
=

2812
2813
6811
5121
2812

ANS: A
51. Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 10.000 lei drept compensatie pentru pierderile
inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va
inregistra incasarea subventiei astfel:
a. 131
=
7584 10.000 lei
b. 445
=
771
10.000 lei
c. 131
=
771
10.000 lei
d. 5121 =
445
10.000 lei
e. %
=
445
11.900 lei

5121
4426

10.000 lei
1.900 lei

ANS: D
52. Constituirea sau suplimentarea provizioanelor aferente clasei I de capitaluri se contabilizeaza astfel:
a. 6812 =
151
b. 151
=
7812
c. 6812 =
7812
d. 151
=
6812
e. 7812 =
151
ANS: A
53. nregistrarea contabila privind plata dobanzii datorate la banca de o societate este:
a.
b.
c.
d.
e.

666
161
1682
1682
5121

=
=
=
=
=

1682
5121
5121
666
1682

ANS: C
54. O intreprindere achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 15.000,
TVA 19%. Care este inregistrarea contabila ?
a.
% =
401
17.850
203
15.000
4426
2.850
b.
%
= 404
17.850
203
10.000
4426
2.850
c.
%
= 401
17.850
204
10.000
4426
2.850
d.
%
= 404
17.850
205
15.000
4426
2.850
e.
4426
=
205
10.000
ANS: D
55. nregistrarea contabila privind plus de inventar reprezentand un calculator este:
a.
b.
c.
d.
e.

214
214
214
5121
5121

=
=
=
=
=

456
5121
134
214
131

ANS: C
56. Receptia si punerea in functiune a unei instalatii tehnologice realizata in regie proprie se inregistreaza
astfel:

a.
b.
c.
d.
e.

6452
2131
2131
6452
5121

=
=
=
=
=

4371
231
5121
2131
722

ANS: B
57. nregistrarea imobilizarilor corporale in curs din productie proprie pe baza bonului de predare-primire
si a procesului-verbal de receptie este:
a. 5121 =
231
b. 231
=
233
c. 231
=
722
d. 5121 =
722
e. 5121 =
722
ANS: C
58. Constituirea ajustarilor pentru deprecierea activelor necorporale se inregistreaza astfel:
a.
b.
c.
d.
e.

6813
280
6813
280
290

=
=
=
=
=

290
290
280
290
6813

ANS: A
59. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este: 1 august sold initial 10 buc. x 1.000
lei/bacata; 5 august intrari 20 buc. x 2.000 lei/bucata; 10 august intrari 30 buc x 3.000 lei/bucata;
20 august intrari 40 buc. x 4.000 lei/bucata; 30 august intrari 5 buc. x 4.500 lei/bucata; iesiri pe 18
august 55 bucati si 25 august 43 bucati.
Care este valoarea iesirilor din 25.08 si valoarea stocului utilizand metoda FIFO ?
a. 167.000, 30.500;
b. 167.000, 8.000;
c. 173.000, 30.500;
d. 173.000, 8.000;
e. 157.000, 8.000.
ANS: A
60. n luna X a exercitiului N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%. n
luna X+1 se primeste factura in valoare de 1.500 lei, TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii?
a. % = 401 595 lei
371 500 lei
4426 95 lei
4426
408
b. 4426
408
c. % =

= 4428
= 401
= 4428
= 401
401
408
4426

190 lei
1.190 lei
285 lei
1.785 lei
1.285 lei
1.000 lei
285 lei

408 = 4428
d. % = 401
371
408
4426 = 4428
e. %
= 401
371
4426
4426 = 4428

190 lei
1.475 lei
1.190 lei
285 lei
285 lei
1.785 lei
1.500 lei
285 lei
190 lei

ANS: A
61. Situatia stocurilor de materii prime in cursul lunii august este: 1 august sold initial 10 buc. x 5.000
lei/bucata; 8 august intrari 20 buc. x 2.000 lei/bucata; 16 august intrari 30 buc x 3.000 lei/bucata;
19 august intrari 80 buc. x 4.800 lei/bucata; 30 august intrari 15 buc. x 2.000 lei/bucata; iesiri pe 17
august 40 bucati si 21 august 70 bucati.
Valoarea stocului final evaluat prin metoda C.M.P., calculat dupa fiecare operatie de intrare si
valoarea iesirilor din 21 august, este:
a. 163.200, 310.800;
b. 133.200, 120.000;
c. 30.000, 210.000;
d. 210.800, 310.000;
e. 340.800, 210.000.
ANS: A
62. O societate detine un sold initial de produse finite in valoare de 2.000 lei, stocuri obtinute la cost de
productie 500 lei; stocuri constatate la inventariere 1.600 lei. n conditiile utilizarii metodei
inventarului intermitent, care sunt formulele contabile ?
a. 711 = 345 2.000 lei
345 = 711 1.600 lei;
b. 711 = 345 1.600 lei
345 = 711 2.000 lei;
c. 345 = 711
400 lei;
d. 711 = 345 2.000 lei
345 = 711
500 lei
711 = 345
900 lei;
e. 711 = 345 2.000 lei
345 = 711
500 lei;
ANS: A
63. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date:
- TVA colectata 12.000 lei;
- TVA neexigibila 2.000 lei;
- TVA deductibila 10.000 lei.
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea:
a. % = 4427 12.000 lei
4426
10.000 lei
4424
2.000 lei
b. 4427 = 4428 12.000 lei
4426 = 4423 2.000 lei
c. 4426 = 4427 10.000 lei
4424 = 4428 2.000 lei

d. 4427 = %
4426
4423
e. 4427 = %
4426
4428

12.000 lei
10.000 lei
2.000 lei
12.000 lei
10.000 lei
2.000 lei

ANS: D
64. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o societate
comerciala se prezinta astfel: 601 20.000 lei; 604 5.000 lei; 607 10.000 lei; 666 2.000 lei; 701
17.000 lei; 704 80.000 lei; 766 10.000 lei ;721 2.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este:
a.
b.
c.
d.
e.

97.000 lei
72.000 lei
107.000 lei
109.200 lei
62.000 lei

ANS: A
65. nregistrarea contabila privind impozitul pe profit platit in plus este:
a. 6911 =
4411
b. 441
=
6911
c. 512
=
441
d. 441
=
512
e. 6911 =
512
ANS: B
66. Darea in consum a unor materii prime in valoare de 75.000 lei se inregistreaza astfel:
a. 601
=
701
75.000 lei
b. 301
=
701
75.000 lei
c. 301
=
601
75.000 lei
d. 601
=
301
75.000 lei
e. 601
=
%
89.250 lei
301
75.000 lei
4427 14.250 lei
ANS: D
67. Constituirea sau suplimentarea ajustarilor pentru deprecierea conturilor de trezorerie se inregistreaza in
contabilitate:
a. 5114 =
413
b. 627
=
5121
c. 6864 =
59
d. 5121 =
59
e. 59
=
413
ANS: C
68. O societate comerciala datoreaza bugetului statului suma de 15.000 lei, reprezentand amenzi si
penalitati. nregistrarea contabila privind plata sumei datorate este:
a. 6581 =
4481 15.000 lei.

b.
c.
d.
e.

635
4481
471
%
4481
4426

=
=
=
=

446
512
531
512

15.000 lei.
15.000 lei.
15.000 lei.
17.850 lei.
15.000 lei.
2.850 lei

ANS: C
69. O societate inregistreaza un extras de cont bancar care reprezinta plata comisioanelor bancare in suma
de 250 lei. nregistrarea contabila va fi:
a. 462
=
5121 250 lei
b. 627
=
5121 250 lei
c. 512
=
5114 250 lei
d. 401
=
5121 250 lei
e. 5121 =
4111 250 lei
ANS: B
70. O societate incaseaza suma de 80.000 lei, suma ce reprezinta chiria de la un partener de afaceri pentru
2 luni ale anului financiar urmator, ca urmare a inchirierii unui spatiu al societatii. nregistrarea sumei
primite se face:
a. 472
=
706
80.000 lei.
b. 472
=
512
80.000 lei
c. 512
=
472
80.000 lei
d. 512
=
472
80.000 lei
e. 472
=
706
80.000 lei
ANS: D
71. O societate comerciala contracteaza la finele exercitiului financiar un abonament la o publicatie de
larga circulatie pentru anul urmator. Valoarea abonamentului este de 12.000. lei. nregistrarea
contabila privind contractarea abonamentului este:
a. 626
=
531
12.000 lei
b. 6581 =
531
12.000 lei
c. 471
=
626
12.000 lei
d. 626
=
471
12.000 lei
e. 471
=
531
12.000 lei
ANS: E
72. O societate vinde unui client produse finite in valoare de 75.000 lei. Costul de productie al bunurilor
de natura stocurilor vandute este de 68.000 lei, TVA 19%. Scoaterea din gestiune a produselor finite
vandute presupune inregistrarea :
a. 711
=
345
68.000. lei
b. 4111 =
%
80.920 lei
711
68.000 lei
4427 12.920 lei
c. 4111 =
%
89.250 lei
701
75.000 lei
4427 12.920 lei
d. 601 =
301
68.000 lei
e. 4111 = 711
68.000 lei
ANS: A

73. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 20.000.000 lei, impartit in
20.000 actiuni; rezerve 16.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in
numerar pentru care se emit 10.000 actiuni la un pret de emisiune de 1.200 lei/actiune. Care este
valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni
noi si formula contabila ?
a. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = %
12.000.000
1011
10.000.000
1041
2.000.000
b. Valoarea matematica = 1.077 lei/actiune
D.S.- ul = 723 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012
12.000.000
c. Valoarea matematica = 1.800 lei/actiune
D.S.- ul = 2.000 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = %
18.000.000
1012
12.000.000
1041
6.000.000
d. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012
10.000.000
e. Valoarea matematica = 1.800 lei/actiune
D.S.- ul = 1.600 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = %
12.000.000
1012
10.000.000
1041
2.000.000
ANS: A
74. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 18.000.000 lei impartit in
9.000 actiuni; rezerve 9.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:
- in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 3.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de
emisiune;
- in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 5.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni.
Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:
a. D.S. = 200 si D.A. = 100;
b. D.S. = 750 si D.A. = 450;
c. D.S. = 200 si D.A. = 250;
d. D.S. = 723 si D.A. = 300;
e. D.S. = 450 si D.A. = 750.
ANS: E
75. Situatia inainte de cresterea capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei, impartit in
10.000 actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin noi aporturi in
numerar pentru care se emit 5.000 actiuni la un pret de emisiune de 1.200 lei/actiune. Care este
valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea D.S.-ului, raportul actiuni vechi/actiuni
noi si formula contabila ?

a. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune


D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = %
6.000.000
1012
5.000.000
1041
1.000.000
b. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012
6.000.000
c. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = %
6.000.000
1011
5.000.000
1041
1.000.000
d. Valoarea matematica = 1.600 lei/actiune
D.S.- ul = 200 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012
5.000.000
e. Valoarea matematica = 1.077 lei/actiune
D.S.- ul = 723 lei/actiune
Raport actiuni = 2/1
456 = 1012
5.000.000
ANS: C
76. Situatia inainte de dubla marire a capitalului se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei impartit in
10.000 actiuni; rezerve 8.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:
- in faza I: noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 actiuni a 1.200 lei/actiune pret de
emisiune;
- in faza II: incorporarea de rezerve in suma de 1.000.000 pentru care se emit 5.000 actiuni.
Marimile distincte ale D.S.-ului si D.A.-ului sunt:
a. D.S. = 200 si D.A. = 400;
b. D.S. = 200 si D.A. = 300;
c. D.S. = 200 si D.A. = 0;
d. D.S. = 723 si D.A. = 100;
e. D.S. = 723 si D.A. = 300.
ANS: A
77. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000.000 lei format din
10.000 actiuni; rezerve 5.000.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin incorporari de rezerve
in valoare de 4.000.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni.
Care este valoarea matematica contabila noua a actiuni, marimea DA-ului, raportul actiuni
vechi/actiuni noi ?
a. 1.250 lei/act., 250 lei, 5/1;
b. 1.500 lei/act., 0 lei, 5/1;
c. 1.250 lei/act., 250 lei, 1/5;
d. 1.167 lei/act., 333 lei, 1/5;
e. 1.500 lei/act., 250 lei, 1/5
ANS: A

78. Varsarea capitalului subscris in numerar prin depunere la banca in momentul constituirii unei
intreprinderi se inregistreaza astfel:
a. 5121 =
1011
b. 5121 =
1012
c. 5121 =
456
d. 5121 =
212
e. 456
=
5121
ANS: C
79. Valoarea matematica contabila are formula:
a. Capital social / Numar de actiuni
b. Activ net contabil / Numar de actiuni
c. Cresterea de capital social / Numar de actiuni
d. Rezerve / Numar de actiuni
e. Numar de actiuni vechi /Numar de actiuni noi
ANS: B
80. O societate comerciala a obtinut la 01.07.N un imprumut pe termen lung de 20.000 lei, la o rata a
dobanzii de 10%. Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii la sfarsitul exercitiului
financiar N stiind ca la calculul dobanzii anul are 360 de zile, ca nu s-a inregistrat dobanda de la
contractarea imprumutului iar plata acesteea se efectueaza la scadenta ?
a.
b.
c.
d.
e.

666
1621
666
1621
666
666
666

=
=
=
=
=
=
=

1621
1682
1621
1682
1621
1682
1682

1.000 lei
1.000 lei
2.000 lei
2.000 lei
1.000 lei
1.000 lei
2.000 lei

ANS: D
81. O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.05.N un utilaj( pus in functiune in luna de
achizitie) cu valoarea contabila de intrare de 50.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate ( cota 40%) inregistrarea contabila a
amortizarii in primul an de viata utila este :
a.
b.
c.
d.
e.

6812
6811
6812
6811
6811

=
=
=
=
=

2813
2813
2813
2813
2813

20.000 lei
20.000 lei
10.000 lei
10.000 lei
11.667 lei

ANS: B
82.

O societate comerciala achizitioneaza la data de 20.06.N un mijloc de transport care este pus in
functiune in aceiasi luna. Valoarea contabila de intrare de 60.000 lei. Durata de viata utila este de 10
ani.
In conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerate si a limitei maxim admise, inregistrarea
contabila a amortizarii in anul N este :
a. 6812
b. 6811

=
=

2813
2813

15.000 lei
15.000 lei

c. 6812
d. 6811
e. 6811

=
=
=

2813
2813
2813

30.000 lei
30.000 lei
6.000 lei

ANS: B
83.

O societate comerciala vinde un mijloc de transport care are o valoare contabila de 140.000 lei si o
durata de viata utila de 10 ani. La data vanzarii durata de viata utila efectiv consumata este de 5 ani.
Metoda de amortizare folosita : liniara. Pretul obtinut din vanzarea mijlocului de transport este de
83.300 lei inclusiv TVA. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza cu ocazia vanzarii mijlocului de transport :
a.

461

b.

6583
4111

=
=

%
2813
658
4111

c.

2813
d. 4111

2133
%
7583
4727

2133

%
7583
4427

2133

%
2813
6583

2133

%
7583
4427
=

83.300 lei
70.000 lei
13.300 lei
140.000 lei
83.300 lei
70.000 lei
13.300 lei
140.000 lei
70.000 lei
70.000 lei
83.300 lei
70.000 lei
13.300 lei
140.000 lei
83.300 lei
70.000 lei
13.300 lei

%
7583
4427

%
2813
6583
e. 461

%
7583
4427

2133

140.000 lei
80.000 lei
60.000 lei
83.300 lei
70.000 lei
13.300 lei
140.000 lei
70.000 lei
70.000 lei

ANS: E
84. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :
TVA colectata
:
12.000 lei
TVA neexigibila
:
2.000 lei
TVA deductibila
:
14.000 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea :

a.

4426

b.

4428
4427
4426
4424
%
4427
4424
%
4427
4428

=
=
=
=
=

c.
d.

e.

%
4427
4423
4426
4423
4427
4428
4426

4426

14.000 lei
12.000 lei
2.000 lei
14.000 lei
2.000 lei
12.000 lei
2.000 lei
14.000 lei
12.000 lei
2.000 lei
14.000 lei
12.000 lei
2.000 lei

ANS: D
85. La sfarsitul unei luni se cunosc urmatoarele date :
TVA colectata
:
14.000 lei
TVA neexigibila
:
14.000 lei
TVA deductibila
:
14.000 lei
Contabilizarea operatiunilor de inchidere a conturilor de TVA presupune inregistrarea :
a.
b.
c.
d.
e.

4427
4426
4426
4427
4428

=
=
=
=
=

4426
4427
4428
4428
4426

14.000 lei
14.000 lei
14.000 lei
14.000 lei
14.000 lei

ANS: A
86. In conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc de
materii prime, in valoare de 20.000 lei ( TVA 19% ) este :
a.

b.

c.

d.

e.

%
301
4426
%
601
4426
%
601
4426
%
301
4426
%
601
4426

ANS: B

404

401

404

401

462

23.800 lei
20.000 le
3.800 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

87. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion in
valoare de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a unui litigiu aflat pe rol la judecatorie. La
sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de 0 (zero)
lei.
Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele :
a.
7814
=
491
20.000lei
491
=
6814
20.000 lei
b.
6812
=
151
20.000 lei
6812
=
151
20.000 lei
c.
6814
=
491
20.000 lei
491
=
7814
20.000 lei
d.
6812
=
151
20.000 lei
151
=
7812
20.000 lei
e.
7812
=
151
20.000 lei
151
=
6812
20.000 lei
ANS: D
88. In vederea stabilirii valorii amortizabile a unui activ corporal o societate dispune de urmatoarele date si
informatii :
- valoarea de intrare : 20.000 lei
- valoarea reziduala : 2.000 lei
- durata de viata utila :
10 ani.
Valoarea amortizabila este :
a.
b.
c.
d.
e.

2.000 lei
22.000 lei
24.000 lei
25.000 lei
18.000 lei

ANS: E
89.

La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de venituri la o societate


comerciala se prezinta astfel : 701 - 30.000 lei; 704 20.000 lei; 706 10.000 lei; 707 30.000 lei,
711 20.000 lei; 7583 7.000 lei; 765 2.000 lei; 766 1.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este :
a. 90.000 lei
b. 97.000 lei
c. 120.000 lei
d. 30.000 lei
e. 3.000 lei
ANS: A

90. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
- valorile contabile : 301 20.000 lei; 371 40.000 lei; 345 60.000 lei.
- valorile de inventar : 301 25.000 lei; 371 35.000 lei; 345 65.000 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :
a.

6814
%
391
394

=
=

397

5.000 lei

7814

10.000 lei
5.000 lei
5.000 lei

b.

6814

c.
d.
e.

6814
397
397
6814

=
=
=
=

%
391
394
397
7814
7814
%
391
394

10.000 lei
5.000 lei
5.000 lei
5.000lei
5.000 lei
5.000 lei
10.000 lei
5.000 lei
5.000 lei

ANS: C
91.

In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura, in valoare de 10.000 lei.
TVA 19%. In luna urmatoare se primeste factura, valoarea marfurilor consemnata in aceasta fiind de
12.000 lei. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii :
a.

b.

%
371
408

401

14.180 lei
11.900 lei
2.280 lei

4426
%
371
4426

=
=

4428
401

2.280 lei
14.280 lei
12.000 lei
2.280 lei

4428
401

1.900 lei
14.280 lei
12.000 lei
2.280 lei

4426
%
408
4426

c.

d.

e.

408
408
4426

=
=
=

4428
401
4428

1.900 lei
11.900 lei
1.900 lei

%
371
4426
4426
408

401

2.380 lei
2.000 lei
380 lei
2.280 lei
14.280 lei

=
=

4428
401

ANS: D
92. O societate comerciala vinde produse finite obtinute din productie proprie. Pretul obtinut 20.000 lei.
TVA 19%. Costul de productie aferent produselor finite vandute este de 19.000 lei.
Inregistrarile efectuate in contabilitate cu ocazia vanzarii produselor finite sunt :
a. 461

b.

4111

%
701
4427
%
708
4427

23.800lei
20.000 lei
3.800 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

608
c. 461

=
=

711
d. 4111

=
=

e. 4111

711

345
19.000 lei
%
23.800 lei
701
20.000 lei
4427
3.800 lei
345
%
701
4427
%
701
4427

19.000 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei
23.800 lei
20.000 lei
3.800 lei

345

19.000 lei

ANS: E
93. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 15.000 USD. La data
facturarii cursul de schimb valutar este de 2,90 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se
realizeaza la 60 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 2,80 lei /USD.
Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :
a. %
5124
665
b. %
5121
665
c. %
5124
665
d. 4111

e. 461

4111

4111

461

%
5124
665
%
5124
665

43.500 lei
42.000 lei
1.500 lei
43.500 lei
42.000 lei
1.500 lei
43.500 lei
42.000 lei
1.500 lei
43.500 lei
42.000 lei
1.500 lei
43.500 lei
42.000 lei
1.500 lei

ANS: A
94. O societate comerciala livreaza produse finite unui partener extern la un pret de 10.000 USD. La data
facturarii cursul de schimb valutar este de 2,80 lei/USD. Incasarea creantei de la clientul extern se
realizeaza la 30 de zile, cursul de schimb din ziua incasarii creantei fiind de 3,00 lei /USD.
Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei :
a. 5124

b.

5121

c. 5124

%
4111
765
%
4111
765
%

30.000 lei
28.000 lei
2.000 lei
30.000 lei
28.000 lei
2.000 lei
30.000 lei

d.

%
5124
665

4111
766
4111

e.

%
5124
666

4111

28.000 lei
2.000 lei
30.000 lei
28.000 le
2.000 lei
30.000 lei
28.000 lei
2.000 lei

ANS: A
95. O societate comerciala achizitioneaza in cursul lunii un utilaj in valoare de 20.000 lei si materii prime
in valoare de 10.000 lei. In cursul aceleiasi luni societatea vinde produse finite, la un pret de 20.000
lei. TVA neexigibila 20.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarea contabila corecta aferenta regularizarii TVA este :
a.

%
4427
4424

b.

%
4427
4423
4427
4427
4426

4427

=
=
=

4426
4426
%
4427
4423

c.
d.
e.

4426

5.700 lei
3.800 lei
1.900 lei
5.700 lei
3.800 lei
1.900 lei
3.800 lei
5.700 lei
5.700 lei
3.800 lei
1.900 lei

ANS: E
96. O socierate comerciala achizitioneaza o instalatie tehnologica in valoare de 238.000 lei inclusiv TVA.
Se estimeaza ca valoarea cheltuielilor legate de demontarea si dezafectarea instalatiei tehnologice, la
sfarsitul duratei de viata utila este de 10.000 lei. TVA 19%.
Inregistrarile contabile ce se efectueaza la intrarea in gestiune a instalatiei tehnologice sunt :
a.

b.

c.

%
2131
4426

401

238.000 lei
200.000 lei
38.000 lei

6812
%
2131
4426

=
=

1513
404

10.000 lei
238.000 lei
200.000 lei
38.000 lei

2131

1513

10.000 lei

%
2131
4426

404

2131

1513

283.220 lei
238.000 lei
45.220 lei
10.000 lei

d.

e.

%
2131
4426

401

2131
%
2131
4426

=
=

1513
404

238.000 lei
200.000 lei
38.000 lei
10.000 lei
295.120 lei
248.000 lei
47.120 lei

ANS: B
97. O societate comerciala achizitioneaza materii prime din strainatate in valoare de 10.000 EUR. Se
cunosc urmatoarele elemente :
- taxa vamala
5%
- comisionul vamal 1%
- cota TVA
19%
- cursul de schimb la data vamuirii 3,60 lei/EUR.
Valoarea TVA ce urmeaza a fi platita in vama este :
a.
b.
c.
d.
e.

7.250,40 lei
6.840,00 lei
7.182,00 lei
6.908,40 lei
7.000,00 lei

ANS: A
98. La sfarsitul exercitiului financiar N situatia stocurilor unei societati se prezinta astfel :
- valorile contabile : 301 2.000 lei; 371 2.500 lei; 345 6.000 lei.
- valorile de inventar : 301 2.100 lei; 371 2.000 lei; 345 6.200 lei.
- provizioane pentru deprecierea marfurilor : 300 lei.
- provizioane pentru deprecierea produselor finite : 200 lei.
Ce inregistrari se efectueaza la sfarsitul exercitiului financiar N :
a.

b.
c.
d.
e.

6814

397

200 lei

394

7814

200 lei

6814
394
397
7814
6812
394

=
=
=
=
=
=

397
7814
7814
394
397
7812

500 lei
200 lei
200 lei
200 lei
200 lei
200 lei

ANS: A
99. Cu ocazia inventarierii s-a constatat plus de inventar un calculator a carui valoare a fost estimata la
2.000 lei. Inregistrarea corecta a plusului de inventar este :
a.
b.
c.
d.
e.

214
131
131
214
658

=
=
=
=
=

134
214
2814
758
214

2.000 lei
2.000 lei
2.000 lei
2.000 lei
2.000 lei

ANS: A
100. Inregistrarea cheltuielilor de constituire pe seama contului de la banca se inregistraeaza in contabilitate
astfel :
a.
b.
c.
d.
e.

201
635
201
5121
5121

=
=
=
=
=

5121
5121
456
201
456

ANS: A
101. Osocietate achizitioneaza licenta privind folosirea unui program informatic, in valoare de 2.000 lei.
TVA 19%. Inregistrarea contabila este :
a.

%
205
4426
b.
%
205
4426
c.
%
203
4426
d.
%
208
4426
e.
%
208
4426

404

401

401

404

401

2.380 lei
2.000 lei
380 lei
2.380 le
2.000 lei
380 lei
2.380 lei
2.000 lei
380 lei
2.380 lei
2.000 lei
380 lei
2.380 lei
2.000 lei
380 lei

ANS: A
102. O societate comerciala detine un utilaj care are valoarea contabila de 125.000 lei. Durata de

viata utila 9 ani. n conditiile amortizarii utilajului, utilizand metoda de amortizare accelerate
si a limitei maxim admise, marimea amortizarii in anul al doilea de viata utila este :
a. 62.500,00 lei
b. 13.888,89 lei
c. 2.777,78 lei
d. 15.625,00 lei
e. 7.812,50 lei.
ANS: E
103. n conditiile utilizarii inventarului permanent, formula corecta privind achizitionarea unui stoc

de materii prime, in valoare de 1.000 lei(TVA 19%) este :


a. %
=
404
1.190 lei
301
1.000 le
4426
190 lei
b. %
=
401
1.190 lei
301
1.000 lei
4426
190 lei

c. %

601
4426
d. %
601
4426
e. %
301
4426

404

401

401

1.190 lei
1.000 lei
190 lei
1.190 lei
1.000 lei
190 lei
1.416,10 lei
1.190,00 lei
226,10 lei

ANS: B
104. La sfarsitul lunii dispunem de urmatoarele date:

TVA colectata
600 lei
TVA deductibila 450 lei
TVA neexigibila 150 lei.
n urma inchiderii conturilor de TVA rezulta:
a. TVA de recuperat
150 lei
b. Societatea nu are de platit/recuperat TVA
c. TVA de plata
150 lei
d. TVA de recuperat
300 lei
e. TVA de plata
300lei.
ANS: C
105. La sfarsitul exercitiului financiar N rulajele totale ale conturilor de cheltuieli si venituri la o

societate comerciala se prezinta astfel : 601 20.000lei; 604 5.000 lei; 607 10.000lei; 666
2.000 lei; 701 - 27.000 lei; 704 80.000 lei; 766 10.000 lei; 7583 2.000 lei.
Suma corecta a cifrei de afaceri este:
a. 107.000 lei
b. 72.000 lei
c. 107. 000 lei
d. 109.200 lei
e. 62.000lei
ANS: A
106. O societate comerciala livreaza produse finite obtinute din productie proprie unui partener

extern la un pret de 10.000 EURO. La data facturarii cursul de schimb valutar este de 4,00
ROL/EURO. Cursul de schimb din ziua incasarii este de 4,02 ROL/EURO.
Ce inregistrare contabila se efectueaza la incasarea creantei:
a.

%
5124
665

4111

b.

5124

%
4111
765

c.

4111

40.200 lei
40.000 lei
200 lei.
40.200 lei
40.000 lei
200 lei
40.200 lei

5121
665

40.000 lei
200 lei

d.

5124

e.

5124

%
4111
766
%
461
765

40.200 lei
40.000 lei
200 lei
40.200 lei
40.000 le
200 lei

ANS: B
107. In luna X exercitiul financiar N se achizitioneaza marfuri fara factura in valoare de 10.000 lei.

TVA 19%.In luna urmatoare se primeste factura, valoare marfurilor consemnata in aceasta
fiind de 8.000 lei. TVA 19%.
Ce inregistrari se efectueaza la primirea facturii :
a. 408
=
401
8.000 lei
4426
=
4428
1.520 lei
408

b. 4426

=
=
=

408
c.
%
408
4426

d.

408
401

4426
e. 408

4426

=
=

=
=

%
371
4428
4428
401
401

2.380 lei
2.000 lei
380 lei
1.900 lei
11.900 lei
9.520 lei
8.000 lei
1.520 lei

4428
%
371
408

1.900 lei
2.380 lei
2.000 lei
380 lei

4426
%
371
4428

1.520 lei
2.380 lei
2.000 lei
380 lei

4428

1.520 lei

ANS: A
108. O societate comerciala inregistraza dobanda anuala aferenta creantelor legate de participatii,

in valoare de 10.000 lei. Formula contabila este :


a. 267
=
763
10.000 lei
b. 267
=
766
10.000 lei
c. 267
=
768
10.000 lei
d. 666
=
267
10.000 lei
e. 666
=
768
10.000 lei

ANS: A
109. O societate comerciala a obtinut la 1 august anul N un imprumut pe termen lung de 1.000lei la

o rata a dobanzii de 15 % rambursabil in 6 ani la scadenta unica.


Care este formula contabila de inregistrare a dobanzii in anul de primire a
imprumutului:
a. 666
=
1621 150lei
b. 666
=
1621 150lei
c. 666
=
1682 150lei
d. 666
=
1682 62,50 lei
1621 =
1682 87,50 lei
e. 666
=
1682 87,50 lei
1621 =
1682 62,50 lei
ANS: D
110. La sfarsitul lunii dispunem de urmatoarele date: TVA colectata (cont 4427): 590 lei; TVA

deductibila (cont 4426): 250 lei; TVA neexigibila (cont 4428): 100 lei si prorata: 100 %.
Se cere sa se determine TVA de plata:
a. 150 lei
b. 490 lei
c. 440 lei
d. 240 lei
e. 340 lei
ANS: E
111. Situatia inainte de dubla marire a capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei

impartit in 10.000 actiuni; rezerve 8.000 lei.


Se decide cresterea capitalului social prin dubla marire astfel:
- in faza I noi aporturi in numerar pentru care se emit 5.000 de actiuni 1,20 lei /
actiune pret de emisiune;
- in faza a II-a incorporare de rezerve in suma de 1.000 lei pentru care se emit 1.000 de
actiuni.
Marimile distincte ale DS - ului si DA - ului sunt:
a. 0,20 lei
0,10 lei
b. 0,20 lei
0,30 lei
c. 0,20 lei
0 lei
d. 0,723 lei
0,10 lei
e. 0,723 lei
0,30 lei
ANS: A
112. O societate comerciala achizitioneaza pe data de 15 martie N un utilaj cu valoare contabila de

intrare de 36.000 lei, durata de viata utila 5 ani.


n conditiile utilizarii metodei de amortizare accelerata si a limitei maxim legale de amortizare
in primul an, care este marimea amortizarii in anul al II-lea de functionare:
a. 7.875 lei
b. 4.500 lei
c. 3.375 lei
d. 18.000 lei

e. 11.250 lei
ANS: B
113. n cursul exercitiului N o societate a angajat un proces juridic impotriva unui client in valoare

de 10.234 lei, TVA 19 % inclus. Ea estimeaza ca pentru a face fata acestui proces trebuie
constituit un provizion; probabilitatea de pierdere a procesului 75 %.
Cum se inregistreaza in contabilitate:
a. 6812 =
1511 6.450 lei
b. 6814 =
491
6.450 lei
c. 658
=
1511 6.450 lei
d. 6812 =
1511 7.675 lei
e. 6814 =
491
7.675 lei
ANS: A
114. Indicati inregistrarea corecta pentru plusul de produse finite constatat la inventarierea fizica in

conditiile folosirii inventarului permanent.


a. 345
=
711
50.000 lei
b. 345
=
701
50.000 lei
c. 345
=
348
50.000 lei
d. 711
=
345
50.000 lei
e. 711
=
348
50.000 lei
ANS: A
115. O societate detine un sold initial de produse finite in valoare de 3.000 lei, stocuri obtinute la

cost de productie 600 lei; stocuri constatate la inventariere 2.600 lei. n conditiile utilizarii
metodei inventarului intermitent care sunt formulele contabile:
a. 711
=
345
3.000 lei
b. 711
=
345
2.600 lei
c. 345
=
711
400 lei
d. 711
=
345
3.000 lei
345
=
711
2.600 lei
345
=
711
600 lei
711
=
345
1000 lei
e.
711
=
345
3.000 lei
345
=
711
3.000 lei
345
=
711
600 lei
ANS: A
116. O societate comerciala achizitioneaza la data de 16.01.N un utilaj cu valoarea contabila de

intrare de 24.000 lei, durata de amortizare 5 ani, metoda de amortizare degresiva (fara
influenta uzurii morale).
Care este marimea amortizarii in primul an de functionare, numarul de ani in care se
realizeaza amortizarea degresiva si numarul de ani in care se realizeaza amortizarea liniara:
a.
5.400 lei
2 ani
3 ani
b.
7.200 lei
3 ani
2 ani
c.
7.200 lei
2 ani
3 ani
d.
3.600 lei
2 ani
3 ani
e.
7.200 lei
4 ani
1 an
ANS: C

117. Dobanzile anuale aferente creantelor legate de participatii se inregistreaza prin formula:
a. 267
=
763
50.000 lei
b. 267
=
766
50.000 lei
c. 267
=
768
50.000 lei
d. 666
=
267
50.000 lei
e. 666
=
768
50.000 lei
ANS: A
118. nregistrarea cheltuielilor cu salariile datorate angajatilor se contabilizeaza astfel:
a. 621
=
421
10.000 lei
b. 641
=
401
10.000 lei
c. 621
=
424
10.000 lei
d. 641
=
421
10.000 lei
e. 641
=
462
10.000 lei
ANS: D
119. La sfarsitul exercitiului N rulajele creditoare ale conturilor de venituri ale societatii X sunt

urmatoarele: 701 8.000 lei, 704 300 lei, 707 400 lei, 708 100 lei, 711 500 lei, 722
2.000 lei, 758 90 lei, 766 300 lei, 7583 600 lei.
Indicati suma corecta a cifrei de afaceri:
a. 9.300 lei
b. 8.800 lei
c. 8.890 lei
d. 11.390 lei
e. 9.490 lei
ANS: B
120. Situatia inainte de cresterea capitalului social se prezinta astfel: capital social 10.000 lei

format din 10.000 actiuni; rezerve 5.000 lei. Se decide cresterea capitalului social prin
incorporari de rezerve in valoare de 4.000 lei pentru care se emit 2.000 de actiuni.
Care este valoarea matematica contabila noua a unei actiuni, marimea DA ului,
raportul actiuni vechi / actiuni noi.
valoarea matematica contabila noua marimea DA ului raportul actiuni vechi / actiuni noi
a.
b.
c.
d.
e.

1,25 lei /act.


1,50 lei /act.
1,25 lei /act.
1,167 lei /act.
1,50 lei /act.

0,25 lei
0 lei
0,25 lei
0,333 lei
0,25 lei

5/1
5/1
1/5
1/5
1/5

ANS: A
121. O societate comerciala scoate din functiune o instalatie tehnologica a carei valoare contabila

de intrare este de 150.000 lei. La data scoaterii din functiune instalatia tehnologica era
amortizata (metoda amortizarii liniare) in proportie de 90%. Achizitia instalatiei tehnologice
a fost posibila ca urmare a subventiei pentru investitii primite, in suma de 100.000 lei.

La scoaterea din gestiune a instalatiei tehnologice,


sunt:
a.

%
2813
6583

131

2131

7584

b.

2813
131

=
=

c.

%
2813
6583

d.

%
2813
6583

e.

2131
7584
2131

2813
131

=
=

150.000 lei
135.000 lei
15.000 lei
10.000 lei
150.000 lei
15.000 lei
150.000 lei
135.000 lei
15.000 lei

2131

131

inregistrarile contabile corecte

150.000 lei
135.000 lei
15.000 lei
7584
2131
7584

15.000 lei
135.000 lei
10.000 lei

ANS: A
122. La inventariere, situatia titlurilor imobilizate detinute de o societate comerciala este

urmatoarea :
100 actiuni A ; valoarea de intrare 1.000 lei/actiune; valoarea de inventar 1.500 lei
actiune;
200 actiuni B; valoarea de intrare 1.500 lei/actiune; valoarea de inventar 1.500 lei
actiune;
300 actiuni C; valoarea de intrare 1.200 lei/actiune; valoarea de inventar 1.000 lei
actiune.
Care din urmatoarele variante privind inregistrarea in contabilitate a inventarierii
titlurilor imobilizate este corecta :
a.
b.
c.
d.
e.

6864
6863
6863
593
296

ANS: C

=
=
=
=
=

593
593
296
7863
7863

60.000 lei
60.000 lei
60.000 lei
50.000 lei
50.000 lei

123.

O societate comerciala achizitioneaza la data de 25.09.N un mijloc de transport, valoarea


contabila a acestuia fiind de 120.000 lei. Durata de viata utila este de 5 ani. n conditiile
utilizarii metodei de amortizare liniare, inregistrarea contabila a amortizarii in anul N este:
a. 6812 = 2813 6.000 lei
b. 6811 = 2813 6.000 lei
c. 6812 = 2813 24.000 lei
d. 6811 = 2813 24.000 lei
e. 6811 = 2813 30.000 lei
ANS: B
124. n conditiile utilizarii inventarului intermitent, formula corecta privind achizitionarea unui

stoc de materii prime, in valoare de 119.000 lei( TVA inclus; cota TVA19%) este :
a. %
=
401 141.610 lei
301
119.000 lei
4426
22.610 lei
b. %
=
401 141.610 lei
601
119.000 lei
4426
22.610 lei
c. %
=
401 119.000 lei
601
100.000 lei
4426
19.000 lei
d. %
=
401 119.000 lei
301
100.000 lei
4426
19.000 lei
e.

%
601
4426

462 119.000 lei


100.000 lei
19.000 lei

ANS: C
125. O societate comerciala dispune la sfarsitul exercitiului financiar N constituirea unui provizion

de 20.000 lei, avand in vedere eventuala pierdere a litigiului aflat pe rol la judecatorie. La
sfarsitul exercitiului financiar N+1, se considera ca valoarea necesara de provizionat este de
25.000 lei.
Inregistrarile contabile aferente exercitiilor financiare N si N+1 sunt urmatoarele:
a. 6812 =
151
20.000 lei
6812 =
151
5.000 lei
b. 6814 =
491
20.000 lei
6814 =
491
5.000 lei
c. 151
=
7812 20.000 lei
151
=
7812 5.000 lei
d. 491
=
7814 20.000 lei
491
=
7814 5.000 lei
e. 6812 =
151
20.000 lei
151
=
7812 5.000 lei
ANS: A

126. Veniturile si cheltuielile societatii inainte de stabilirea impozitului pe profit sunt : venituri din

vanzari de marfuri 20.000 lei ; cheltuieli cu marfurile 18.000 lei ;venituri din inchirieri 10.000
lei ; venituri din provizioane (deductibile anterior constituirii lor) 5.000 lei ; cheltuieli cu
salariile 8.000 ; cheltuieli cu amenzi, penalitati datorate statului roman 5.000 lei. Cota impozit
profit 16%.
Impozitul pe profit datorat este :
a. 1.440 lei
b. 640 lei
c. 5.600 lei
d. 1.100 lei
e. 2.080 lei.
ANS: A
127. Se transforma 30.000 obligatiuni in 12.000 actiuni. Valoarea nominala a unei obligatiuni este 1,50
lei/obligatiune. Valoarea nominala a unei actiuni este 2,00 lei/actiune. Indicati formula contabila
corecta:
a. 161 = %
60.000
1012
12.000
1041
48.000
b. 161 = %
30.000
1012
24.000
1041
6.000
c. 161 = %
45.000
1012 24.000
1044 21.000
d. 161 = %
30.000
1012 24.000
169
6.000
e. 161 = %
45.000
1012 24.000
1068 21.000
ANS: C
128. Soldul final debitor al contului 121 Profit sau pierdere reprezinta :
a. profitul obtinut;
b. pierderea inregistrata.
ANS: B
COMPLETION
1. Rezultatul exercitiului poate imbraca forma de profit atunci cand veniturile au o valoare totala mai
mare decat valoarea totala a cheltuielilor, fie forma de ___________in situatia inversa.
ANS: pierdere
2. mprumuturile din emisiunea de ______________reprezinta datorii externe create prin vanzarea de
titluri de valoare cu venit fix catre terte persoane fizice sau juridice.
ANS: obligatiuni

3. Activele_____________sunt definite ca fiind active identificabile nemonetar, fara suport material,


detinute in vederea utilizarii in procesul de productie, furnizarii de bunuri sau servicii, inchirierii
acestora tertilor sau pentru nevoi administrative.
ANS: necorporale
4. Gruparea activelor corporale in conturi sintetice si______________, in functie de natura lor dau o
imagine fidela asupra structurii acestora in cadrul intreprinderii, datele si informatiile furnizate de
contabilitate reprezentand factori importanti in analiza pozitiei intreprinderii, luarea deciziilor
manageriale care sa conduca la eficientizarea activitatii si indeplinirea obiectivelor intreprinderii.
ANS: analitice
5. Activele corporale in curs reprezinta investitii________efectuate in regie proprie sau in antrepriza,
care se evalueaza la costul de achizitie sau costul de productie, reprezentand pretul de deviz al
investitiei.
ANS: neterminate
6. Amortizarea reprezinta operatia de alocare sistematica a valorii____________a unui activ de-a lungul
duratei sale de viata utila.
ANS: amortizabile
7. Metoda amortizarii liniare presupune includerea uniforma in cheltuielile de _________a unor sume
fixe, stabilite proportional cu numarul de ani ai duratei de viata a activului amortizabil.
ANS: exploatare
8. Metoda amortizarii accelerate consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de
exploatare, a unei amortizari anuale de pana la ___% din valoarea amortizabila.
ANS: 50
9. Creantele imobilizate reprezinta valori economice de investitie concretizate in ___________acordate
pe termen mediu si lung.
ANS: imprumuturi
10. La intrarea in patrimoniu, stocurile sunt evaluate si inregistrate in contabilitate la valoarea contabila
sau de intrare care este reprezentata de costul de________sau de costul de productie.
ANS: achizitie
11. Ambalajele sunt acele bunuri de natura_____________destinate impachetarii de produse/marfuri,
livrate clientilor .cu ocazia cumpararii de catre acestia a produselor/marfurilor respective.
ANS: stocurilor
12. Metoda__________presupune scoaterea din gestiunea societatilor a bunurilor de natura stocurilor
aferente ultimei intrari.
ANS: LIFO

13. Conturile cu ajutorul carora se evidentiaza datoriile pe termen scurt sunt conturi de pasiv; ele
se________cu datoriile societatii fata de terti si se debiteaza cu sumele achitate acestora.
ANS: crediteaza
14. Evidenta contabila a decontarilor cu furnizorii se tine cu ajutorul conturilor de________din cadrul
grupei de evidenta nr 40.
ANS: pasiv
15. Pretul fortei de munca, precum si expresia valorica a partii din venitul national care este destinat
consumului individual, direct al angajatilor poarta denumirea de_____________.
ANS: salariu
16. Potrivit reglementarilor legale privind impozitul pe profit, profitul impozabil este dat de diferenta
dintre venituri si cheltuieli la care se adauga cheltuielile________si se scad deducerile fiscale.
ANS: nedeductibile
17. Daca la finele unei luni, o societate inregistreaza TVA de recuperat, suma aferenta poate fi recuperata
de la buget in baza cererii de_________intocmite sau poate fi compensata cu eventualele sume de
platit, reprezentand TVA in perioadele urmatoare.
ANS: rambursare
18. La intrarea in patrimoniul unei societati, creantele sunt evaluate la valoarea______________.
ANS: nominala
19. Cu ocazia inventarierii, pentru fiecare creanta se stabileste valoarea actuala in functie de valoarea
probabila de ____________.
ANS: incasat
20. Provizioanele pentru deprecierea creantelor se constituie pe seama cheltuielilor, de regula, la finele
exercitiului financiar, cu ocazia_________.
ANS: inventarierii
21. Valoarea de intrare a investitiilor financiare pe termen scurt este data de costul de __________.
ANS: achizitie
22. Rascumpararea de catre o societate a propriilor actiuni se realizeaza fie pentru _________lor, fie
pentru corectarea cursului actiunilor proprii, fie pentru revanzarea acestora la angajati.
ANS: anularea
23. Evidenta cheltuielilor se organizeaza pe feluri de cheltuieli , dupa natura lor, si se grupeaza dupa
destinatia pe care o au in societate in: cheltuieli de exploatare, cheltuieli financiare si
cheltuieli____________.

ANS: extraordinare
24. Sunt considerate cheltuieli inregistrate in avans acele cheltuieli care au fost efectuate in perioada
curenta, dar care sunt aferente exercitiului financiar _________.
ANS: urmator
25. Veniturile__________sunt reprezentate de subventii pentru evenimente extraordinare.
ANS: extraordinare
26. Rezultatul fiscal se determina prin adaugarea la rezultatul exercitiului a cheltuielilor__________si
scaderea deducerilor fiscale. n cazul in care rezultatul fiscal este pozitiv se determina impozitul pe
profit.
ANS: nedeductibile
27. Dupa efectuarea___________si contabilizarea operatiunilor de regularizare se impune pregatirea
datelor necesare pentru determinarea rezultatului si intocmirea situatiilor financiare anuale.
ANS: inventarierii
28. n situatia in care contul 121 prezinta sold final creditor rezultatul contabil imbraca forma de
_______iar cand soldul este debitor rezultatul contabil imbraca forma de pierdere.
ANS: profit
29. Principiul ___________exercitiului conduce la delimitarea in timp a veniturilor si a

cheltuielilor societatii pe masura angajarii si a trecerii acestora la rezultatul exercitiului


financiar ce le-a generat.
ANS: independentei
30. Reevaluarea reprezinta inlocuirea valorii nete contabile a bunurilor evaluate cu valoarea reala

a acestora care poarta denumirea de valoare__________.


ANS: justa

S-ar putea să vă placă și