Sunteți pe pagina 1din 11

17.

Parcelarea si/sau detasarea de suprafete, pe cale numerica, printr-o paralela cu o


directie data in trapez - S.I/3 pct.
Rezolvarea analitica

Deducerea
relatiilor de calcul presupune linia de detasare M N
cunoscuta, ca in figura de mai jos:

4D
4C

b1

B b1 h l
k

r
Bb H L K
B2

2 s B b1 B b1

B b B b
2S

B b1 B b1
2s B b
2s 2S
B b B b
H

Avand unul dintre termenii de la numitorul proportiilor cunoscut, se poate calcula r si,
prin intermediul lui, celelalte elemente ale trapezului s, ca si coordonatele punctelor M si N.
Rezolvarea trigonometrica
Aceasta metoda presupune abordarea problemei in acelasi mod ca si la rezolvarea
detasarii in triunghi, aplicand relatiile deduse.
14. Parcelarea sau detasarea de suprafete pe cale numerica - punct obligat in triunghi S.I/3 pct.

X M X A d AM cos AB

YM YA d AM sin AB

Rezolvarea analitica
Avand dAB (distanta masurata la teren) si orientarea AB, coordonatele rectangulare ale lui
M sunt:
Cazuri particulare:
X XB
Y YB
XM A
si YM A
2
2

(punctul M se afla la jumatatea segmentului)


Rezolvarea trigonometrica AME asemenea cu MBC
X X A YM Y A
M E AE AM

r sau M

r
BC M C M B
X B X M Y B YM
XM - XA = r (XB - XM) si YM - YA = r (YB - YM)
X r XB
Y r YB
XM A
si YM A
1 r
1 r

4. Intersectii de drepte
Coordonatele punctului de intersectie a doua drepte se pot
determina pe cale analitica si trigonometrica.

Rezolvarea analitica presupune folosirea unor relatii


diferite, in raport cu pozitia dreptelor care se intersecteaza.
Punctul de intersectie se afla intre extremitatile dreptelor.
Avem exemplul dat in figura:

Relatiile de calcul
pentru obtinerea coordonatelor punctului N sunt:

XN
YN

X 1 S 3, 2, 4 X 2 S1,3, 4
S 1,3, 2, 4

Y1 S 3, 2, 4 Y2 S1,3, 4
S1,3, 2, 4

Pentru aplicarea acestor relatii, se calculeaza, suprafetele


mentionate, din coordonate.
Punctul de intersectie se afla in prelungirea uneia dintre
drepte si intre extremitatile celeilalte, ca in figura:

Coordonatele punctului "N" se determina cu relatiile:

XN
YN

X 2 S1,3, 4 X 1 S 3, 2, 4
S1,3, 2, 4

Y2 S1,3, 4 Y1 S 3, 2, 4
S1,3, 2, 4
Suprafetele care intra in calcul se determina din coordonate.

Punctul de intersectie se afla in prelungirea celor doua


drepte ca in figura:

Coordonatele
punctului "N" se determina cu relatiile:

XN
YN

X 1 S 3, 2, 4 X 2 S 3,1, 4
S 3, 2, 4 S 3,1, 4

Y1 S 3, 2, 4 Y2 S 3,1, 4
S 3, 2 , 4 S 3,1, 4

Suprafetele care intra in calcul se determina din


coordonate.

Rezolvarea trigonometrica presupune cunoasterea


metodei intersectiei inainte, avand in vedere ca orientarile
dreptelor care se intersecteaza se determina usor din coordonate.
Pentru oricare din pozitiile posibile, relatiile de calcul utilizate
pentru obtinerea coordonatelor punctului N sunt:

Y3 Y1 X 1 tg 1, 2 X 3 tg 3, 4

tg 1, 2 tg 3, 4

XN

YN Y1 X N X 1 tg 1, 2
Y Y X X tg
2
N
3
3, 4
N

3. Trasarea de perpendiculare
Problema se pune in doua moduri:
3.a) ridicarea unei perpendiculare de pe un aliniament;

3.b) coborarea unei perpendiculare pe un aliniament, dintrun punct exterior lui.

a) Ridicarea unei perpendiculare de pe un aliniament


Punctul din care trebuie ridicata perpendiculara este, de
regula, la una din extremitati. In cazul in care perpendiculara
trebuie ridicata dintr-un punct de pe aliniament se
procedeaza ca la punctul pe segment.
Pentru ambele situatii pozitia perpendicularei, respectiv
obtinerea coordonatelor punctului M (vezi figura), se poate face
fie analitic, fie trigonometric.

Rezolvarea analitica a problemei presupune aplicarea


distantei A-M pe aliniamentul A-B rezultand punctul "C", adica
d=dAM=dAC, dupa care prin punctele A, B, C si M se duc paralele la

axele de coordonate. Din egalitatea triunghiurilor APM si ACR se


pot scrie relatiile:
P-M=A-R;
A-P=C-R si
A-M=A-C.
Se stie ca:
XA-XC=r(XB-XA) = C-R
YA-YC=r(YB-YA) = A-R

unde

d AC
d AB

Din figura se observa ca:

XM=XA MP=XAr(YB-YA)
YM=YA AP=YAr(XB-XA)

Rezolvarea trigonometrica a problemei presupune calculul


orientarii directiei
A-M, lucru suficient pentru calculul trigonometric al
coordonatelor punctului M. Relatiile sunt date de formulele:
XM = XA dAMcosAM si YM = YA dAMsinAM

Unde, AM=AB-100G. Daca AB< 100G ,atunci la AB se aduna


400G.

b) Coborarea unei perpendiculare pe un aliniament


Problema care se pune consta in determinarea
coordonatelor unui punct "R" de pe un aliniament dat de
punctele A si B de coordonate cunoscute. Punctul R este
rezultatul coborarii unei perpendiculare din punctul C de
coordonate cunoscute, conform figurii.

Rezolvarea analitica presupune folosirea unui artificiu de


calcul (coordonatele punctului P) pentru calculul piciorului
perpendicularei (punctul R).
Figura APCR este un dreptunghi, ale carui diagonale se
injumatatesc, rezultand relatiile:
X A XC
2

Y YA YC
O
2

X O

XP XR
2
si
Y YP YR
O
2

X O

si avem:

XR = XA + XC - XP
YR = YA + YC - YP
Folosind relatiile de mai sus, obtinem:
XR = XA + XC - r(YB - YA) - XA = XC-r(YB - YA)
YR = YA + YC - r(XB - XA) - YA = YC-r(XB - XA)

Rezolvarea trigonometrica prezinta doua variante:


- obtinerea orientarii dreptei CR, perpendiculara pe AB,
dupa care se aplica relatiile de calcul ale intersectiei inainte;
- rezolvarea triunghiului dreptunghic CRB, in care dBC se
deduce din coordonatele punctelor B si C, iar unghiurile si se
calculaeaza cu relatiile:
= CR - CB = AB - 100G - CB,
= BC - BA.
Din aplicarea teoremei sinusurilor in triunghiul CRB rezulra
ca CR = CBsin iar pentru coordonatele punctului "R" se vor
aplica formulele
XR = XC dCRcosCR, respectiv
YR = YC dCRsinCR.

2. Trasarea de paralele
Se da o dreapta AB cu coordonatele punctelor A si B
cunoscute si un punct exterior C de coordonate cunoscute.
Se cere ca prin punctul C sa se duca o paralela la dreapta
AB, paralela definita de punctul C si punctul "M" conform figurii:

Rezolvarea
analitica presupune ca paralela cautata C-M sa fie egala cu A-B
avand, in felul acesta, BACM un paralelogram, cu punctul O punct
de intersectie a diagonalelor, definit de coordonatele:

X B XC
X

Y YB YC
O
2

X A XM
X

Y YA YM
O
2

sau

Din aceste relatii se deduc formulele pentru calculul coordonatele


punctului M:

XM XC XB X A

YM YC YB Y A

Rezolvarea trigonometrica presupune


ca orientarea AB sa fie egala cu orientarea CM, nemaifiind
obligatorie egalitatea laturilor C-M si A-B. Relatiile pentru calculul
coordonatelor punctului M vor fi:

X M X C d CM cos AB

YM YC d CM sin AB