Sunteți pe pagina 1din 3

Curs 1

Legea 143/1999: Prin firma(intreprindere) se intelege orice persoana fizica sau


juridical, indifferent de forma de organizare care desfasoara o activitate in scop
lucrative.
Standardele international definesc intreprinderea ca si o organizatie comerciala,
industrial, de servicii sau investitii care desfasoara o activitate comerciala.
Evaluarea unei firme se face cu urmatoarele ipoteze:
1) Acceptarea situatiei in care firma isi continua activitatea dupa evaluare se
considera ca firma se evalueaza global, iar activele firmei insumate dau valoarea
firmei;
2) Premiza incetarii activitatii prin lichidare valoarea firmei dupa lichidare poate
sa fie mai mare decat valoarea detinuta prin continuarea activitatii.
Trebuie avut in vedere ca din valoarea de lichidare se scad si cheltuielile prevazute din
comisioane pentru vanzari, onorarii, etc.

Patrimoniul unei firme


=reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valori economice ce apartin unei firme
sau unei personae juridice. Aceste drepturi pot sa fie reale si sunt compuse din
drepturile de proprietate, sau pot sa fie drepturi de creante.(de reconstituire, de
refolosire, etc.)

Forme de proprietate in dreptul romanesc


In dreptul de proprietate publica, ce apartine numai statului, reprezentat prin
unitatile administrative teritoriale
-cuprind: terenuri, cladiri, cai de comunicatii, poduri, etc.?????????
Particularitate: acestea nu pot fi vandute. Proprietatea publica nu poate fi
vanduta, ea poate fi numai concesionata. Pentru a fi vanduta, trebuie trecuta in
proprietatea private a statului.

Dreptul de proprietate reprezinta o forma prin care titularul isi exprima posesia
asupra unui bun. Orice drept de proprietate se poate caracteriza prin 3 atribute
obligatorii:
-

Posesia
Folosinta
Dispozitia

Alte modalitati de exprimare a dreptului de proprietate:


1 proprietate rezolubila se obtine in urma donarilor proprietarului catre alte persoane
2 proprietate anulabila se realizeaza pe baza unui contract, ale carui clauze nu sunt
indeplinite intr-un interval de 3 ani se anuleaza titlul de proprietate
3 proprietate comuna dreptul de proprietate exercitat de mai multi titulari, se poate
exprima prin: cota parte si in devalmasie
I Prin cote parti: reprezinta dreptul fiecarui titular de a detine o cota parte ideala asupra
proprietatii
a) cote parti obisnuite (temporare) pot fi anulate prin decizii judecatoresti (in
cazul unor procese de partaj)
b) cote parti fortate (perpetue) nu mai pot fi partajate
II In devalmasie: se refera la proprietatile unde titularii nu detin cote parti.
Dezmembrarea dreptului de proprietate:
Dezmembrarile dreptului de proprietate sunt acele drepturi ce iau nastere prin
separarea celor 3 atribute unele fata de altele
-

dreptul de uzufruct drept exercitat de proprietar asupra bunului altuia; titularul


avand drept de folosinta, avand obligatia de a restitui titularului de drept
dreptul de abitatie prin care un proprietar poate sa inchirieze o portiune din
imobilul care il detine in proprietate
dreptul de superfi??????? reprezinta dreptul imobiliar al superficialului, asupra
constructiei construite de proprietar pe terenul in proprietatea altei persoane.
Dreptul de servitute este o sarcina impusa unei proprietati pentru utilizarea unui
alt imobil cu alt proprietar. Proprietatea care beneficiaza de acest drept se
numeste fond dominant si proprietatea in dreptul careia se instituie acest drept
se numeste fond aservit