Sunteți pe pagina 1din 23

CAP 1.

- OBIECTUL SI ISTORICUL MANAGEMENTULUI


1.Definiti ce este managementul si care sunt etapele istorice
de dezvoltare a managementului pe plan mondial si in
Romania?

Managementul reprezinta totalitatea unor actiuni care


au menirea de a asigura obtinerea unei eficiente cat mai
ridicate a unei firme.
Def: (englezi)
Managementul este procesul de obtinere si combinare
a resurselor umane , financiare si materiale in vederea
indeplinirii scopului firmei,obtinerea de profit prin vanzarea
de produse sau servicii.
Def:( americani)
Managementul este procedul de coordonare a resurselor
umane, fizice, financiare in vederea realizarii firmei.
- stiinta a conducerii ce are la baza tehnici de comunicare,
luare a deciziilor ce impreuna duc la scopurile dorite.
Conceptul de management a fost legat de revolutia
industriala la sfarsitul secolului XIX. Primele fabrici conduse
de proprietari mai mult intuitiv. Apare concurenta, probleme
de eficienta economica.
SUA: F. Taylor , H. Fayol au studiat conducerea
intreprinderilor. Au incercat intelegerea componenetelor. Sa pus problema rationalizarii muncii: conceptul de normare
a muncii, specializare/divizarea muncii, ideea de
specializare a managementului->munca la banda,
repararea functiilor de conducere/executie
Ro: Preocuparile apar dupa I razboi mondial
Tesatorie de bumbac din Pitesti
1916 Virgil Magianu- Academia de Inalte Stiinte Socialeintroduce cursul de Management al firmei
1920 Institutul Roman de Organizare Stiintifica a MunciiIROM - editau buletinul IROM:Magianu, matematica,
economisti, Saligni.
1930-1948 Managementul se dezvolta in
Europa( Cehoslovacia era cea mai dezvoltata tara atuncieconomic)
Dupa II razboi mondial, Romania economie de piata>economie de stat
1948-1966- regresie in management dirijare , nu cond
stiintifica ci politica( nepotism)
15 ani: dezastruoasa econom
1966- reorganizarea economiei-> deschidere catre V ,
definirea faptului ca firma e cond de director. Academia de
Stiinte Stefan Gheorghiu cabinete de org stiintifica a
muncii(sefii erau scolati)- era un management hibrid
1989 se schimba sistemul economic-> econom
concurentiala de piata, perioada de tranzitie 10 ani
Tratat de la ec. Capitalista->ec socialista( nu erau tratate
cum sa treci invers->bajbaiala-managerial ne intoarcem la
1947)

CAP 2.-MANAGEMENTUL FIRMEI


1 Def. ce este procesul de conducere si prin ce se
caracterizaza acest proces?
Procesul de conducere- suma de activitati prin care un
mediu restrans de persoane(manageri) colaboreaza cu
personalul din subordine orienteaza activitatea acestora spre
atingerea unor scopuri precise.
Se caracterizeaza prin: pret de cost, incadrare in niste termeni
de livrare nivel de calitate, de beneficiar

1.

2.

3.

4.

5.

1 Functiile managementului firmei


Firma desemneaza un grup de persoane care se organizeaza
conform unor reglementari juridice, care apoi concep si
desfasoara processe de munca folosind forte si mijloace de
munca. Finalizarea activitatilor se face prin produse sau servicii,
scopul firmei fiind profitabil.
Trasaturi ale firmelor:
firma este un sist complex; dispune de resurse
umane, materiale, financiare. mecanismul de
producere/generare al acestor resurse are loc in ateliere de
productie, in cadru organizat
firma este un sist socio-economic: avem niste
colective de salariati care desfasoara niste procese de munca si
din care se genereaza noi valori; majorit pop activeaza in cadrul
unor firme.
firma este un sist deschis: o firma se manifesta
impreuna cu alte sist/firma pe o piata, avand legaturi multiple(in
leg. Cu mediul ambiant); caract deschis: exista un flux de intrare
de diferite categorii si un flux de iesire(statul are caract deschis)
firma trebuie sa fie adaptabila: sa se poate
schimba usor in fctie de mediul in care activeaza; mentalitatea
econom se transmite si se transforma; nevoile pop se modifica si
volueaza.
firma economica este si un sist tehnico-material:
intre mijloacele de munca si materialele utilizate exista o legatura
care este data de tehnologia utilizata, ceea ce presupune o
invvestitie in utilaje; a avea tehnologii la zi inseamna sa scazi
pretul de vanzare dar sa maresti productiviatea.
3 Ce este previziunea si formele ei de manifestare?
Previziunea
-effort de gandire a managerului si o actiune care se efectueaza
metodic in scopul de a detecte cu anticipatie problemele cu care
se va confrunta firma.Pt ca managerii sa isi poata pregati
solutiile exista 3 tipuri de actiuni fct de orizont de timp
-5-10 ani prognoze- pleaca de la studii
-10 15 ani-planurile-detaliate sau mai putin detaliate-pt imprumut
la banca e nevoie de un plan de afaceri
-programul-foarte detaliat obligatoriu se stabileste ritmul de
lucru cantitatea de produse costurile etc
1.trebuie stabilite obiectivele
2.precizam care e strategia firmei{productie vanzare}
3.determinarea corecta si programarea actiunilor
4.stabilirea resurselor necesare-umane materie prima utilaje
financiare

Aceste previziuni se folosesc de ststistica-sistem de previziune


liniara.
4 Ce este organizarea si ce rol are aceasta functie?
Organizarea
-ansamblu de actiuni menite sa creeze un cadru general adecvat
in care sa se foloseasca cu max de eficienta resursele firmei.
-exista organizare manageriala{servicii ateliere birouri} si
executive{delimitare proceselor de munca}
-organizarea trebuie sa creeze niste cond materiale umane si
tehnice adecvate pt ca munca sa fie eficienta
-o firma are mai multe compartimente{productie marketing
personal juridic} printer care sic el de conducere
5 Ce este coordonarea si care sunt formele de comunicare
ale managerului?
Coordonarea
-procesul de armonizare a deciziilor a oamenilor si
compartimentelor de lucru din cadrul unei firme a incat sa se
realizeze obiectivele firmei.
-obiectivele-profitul-se obtine greu-factorii de madiu se schimba
des-fiscalitate-forta de munca-legislatie-inflatie
-pt coordonarea eficienta trebuie se existe comunicare buna
-pt comunicare-treb sa existe emitator mesaj canal de transmisie
receptor
-comunicare bilaterala{sef subordonat-nu exista filtraj informatie
si distorsionare-dezavantaj consuma mult timp}.
-comunicare multilaterala{concomitenta-sef mai multi
subordonati-sedinta.avantaje economie de timp,antrenarea
oamenilor,se utilizeaza initiative.dezavantaj-diluarea raspunderii}
6 Ce este decizia si care sunt etapele procesului decizional?
Decizia
-proces rational dynamic care care se bazeaza pe informatie si
prin care se allege o varianta de actiune din care se allege o
varianta de actiune din ce in ce mai multe pt a obt un rezultat
-2 factori-managementul si obiectivul de condus
-decizia e un act de vointa bazat pe informatie corecta adevarata
-etapele luarii deciziei,definirea pbiectivului,adunarea ordonarea
selectarea informatiei,analiza si interpretarea
informatiei,construire de variante de decizie,stabilirea variantei
optime,comunicarea deciziei,aplicarea deciziei,controlul si
urmarirea aplicarii deciziei
-o decizie trebuie sa fie:simpla,clara,precisa,luata la
timp,operanta
-asigurarea calitatiide decizie
-sa existe 2 variante de decizie:
-trebuie sa existe o ierarhizare a obiectivelor
-sa se defineasca factoriicare pot influenta aplicarea
deciziei
6 Ce este antrenarea si care sunt formele de motivare a
personalului?
Antrenarea
-actiune prin care managerul asigura participarea executantilor la
transpunerea in practica a deciziilor

-trerbuie sa existe motivarea


-antrenarea se poate face daca interesele personale depend de
realizarea obiectivelor firmei
-motivatii
=materiale=climatul de munca=satisfactii profesionale=morale
-motivarii
=positive-amplificarea stisfactiilor
=negative-amenintari
-se prefera motivarea pozitiva
-managerul-vointa-tenacitate-capacitatea de transmite o
certitudine
7 Defininti activitatea de control si evaluare si care sunt
fazele procesului de control si evaluare?
Controlul
-activitate prin care se asigura verificarea permanenta si
completa a modului in care se asigura verificarea permanenta si
completa a modului in care se desfasoare activitatea firmei
vizarii de programa
-daca se respecta progr. daca s-au materializat deciziile
-evaluarea incheie un ciclu de productie-trage concluziile
-faze
masurarea realizarii
compararea realizarii cu obiectivele initiale din programe
det. cauzelor care au dus la abateri
se iau decizii de corectare
-atributele sunt legate intre ele pe toate directiile si
seinterconditioneaza
-exista nivele de management
-manag. superior-pred. probleme de management{directori}
-manag. mediu}sef servicii}
-manag. inferior{atelier}-mai multe probleme de executie
-consiliul de administratie-cel mai mare nivel
-activitatea de manager nu e continua
8. Principiile generala ale managementului firmei?
-pe o tripla determinare
1.social economica
2 tehnico materale
3 umana
9. Definiti principiul asigurarii concordantei?
asiguraea concordantei dintre parametrii sist de management
si cele ale mediului ambient in care firma isi desf activitataea
10. Definiti principiul managementului participativ?
Mnanagementu participativ-necesitatea implicarii personalului
in exercitarea celor mai imp. procese si relatii de management
-tine cont de complexitatea si dinamismul actiunilor
-viteza de dezv stiintifica si tehnologoca
-nivelul ridicat al personalului
11. Definiti principiul motivarii factorilor din firma?
Principiul motivarii-a tuturor factorilor implicate in activitatea
firmei.buna fct depinde de modul de imbinare a intereselor
economice si ale participantilor
[eficienta fct de tipul de firma de stat sau private

-unul din elem de baza ale economiei de piata prin aplicarea


unor stimulente morale si materiale
-a dus la colapsul economic al statelor comuniste din est
Managerii-stabilesc profitul-administrarea lui-cheltuielilepromovarea personalului precum si sisteme de sanctionare care
pot fi morale sau penalizari materiale sau penale
12. Definiti principiul eficientei?
Principiul eficientei
a incat firma sa supravietuiasca sis a fie competitiva
13. Componentele sistemului de management al firmei
- ce este sistemul de management al firmei si care sunt
componentele sale?
Componentele sistemului de management
-ansamblu de elemente cu character decisional organizatoric
informational prin care se urmareste o eficienta cat mai mare a
firmai
aspecte
-profilul de activitate a firmei
-marimea si struct firmei
-marimea si str fortei de munca
-marimea resurselor materiale si financiare
-potentialul si mentalitatea personalului
-pozitia firmei pe piata interna si internationala
Componente
-1sistemul operativ-cuprinde 2categorii-1organizare formala
=ansamblul de elemente stabilite prin un reg de organizare si
functionare ale postului-cuprinde functiunile activitatile si
sarcinile fiecarei personae= si 2informala= rezultatul interactiunii
umane ce poate sau nu sa apara spontan- cum se stimuleaza
respectful relatiile intrepersonal in exteriorul firmei
14. Din ce categorii este format sistemul organizatoric?
str organizatorica arata cum sumt legate functiunile si
mai departe intre ele.Celula de baza a unein firme este postul
apoi-functia-nivelul ierarhic-compartimentul-reletiile
organizatorice
15.Care sunt functiile sistemului organizatoric?
-stabileste componentele organizatorice ale firmei
-realizeaza interconectarea componentelor organizatorice ale
firmei
-combina resursele firmei
-asigura cadrul organizatoric
16.Ce este sistemul informational
-reprezinta totalitatea datelor si inf. precum si a procedurilor si
mijlocul de transmitere si stocare a info din profil
-are ca scop realiz suportului info pt ca firma sa isi indeplineasca
atributiile
-deserveste atat fct de management dar si de executie
17. Ce este sistemul decizional?
-decizii adoptate si aplicate in cadrul firmei

-se asigura decizii de ansamblu.se materializeaza in strategie pe


componente planuri.Asigura declansarea activitatilor,deciziile
trebuie sa fie opportune san u contravina deciziilor anterioare

CAP 3.- FIRMA SI FORMELE EI


1 Economia de piata; definire si caracteristici
-obiectivul urmarit de firma-maximizarea profitului-acestui scop I
se subordoneaza toate deciziile managerului
-managementul si functionalitatea firmelor se realizeaza
preponderant prin realizarea parghiilor econom.-pret salariu
nivelul dobanzilor pe credit niv de impozitare niv investitiilor.Ele
inlocuiesc vechile directive din economia centralizata
-economia unei tari e realizata in proportie mare din agenti
ecinomici reali care lucreaza pe profit si pierdere care utilizeaza
mij economice si nu administrative. Daca firmele sunt profitabile
si economia e profitabila
-piata are un rol decisive fiind principalul regulator al dezv.
economice.Preturile salariile credite se stsbilesc pe piata
-suportul economic il constituie proprietatea private care trebuie
sa fie dominanta
2 Conceptul de firma si mediul ambiant al firmei
-firma trebuie sa fie rentabila astfel competitive-isi desfasoara
activit in mediu ambient care actioneaza asupra firmei prin
intermediul unor factori-economici piata interna externa partiile
economico financiare.Influenteaza constituirea
firmei,functionarea si dezvoltarea ei.pt aceasta-importanta
studiului pietei care da informatii asupra nivelului si structurii
serviciului nivelul pietei concurenta.astfel managerii iau decizii-ce
se produce ce cantitate calitate.Economic, firma e vazuta diferit
fct de interese actionarul considera ca scopul firmei e de a
produce profit cat mai mare pt a avea dividente cat mai mari
salariatul-salariu mare, posibilitati de calificare si promovare
managerul-salariul , profitul eventual ,ca unteren unde sa isi
exprime profesionalismul si personalitatea
=clientii-asteapta produse si servicii de calitate
=primaria-sa asigure locuri de munca
=statul-sa asigure loc de munca si un motor al dezv. si sursa
importanta si constancta de venituri
3 Denumiti si enumerati factorii economici
Factori economici primordial. Piata interna/externa; elem de
piata cerere/oferta parghii economice. Prin cant de prod se
regl nivelul pretului, niv de concurenta. Infrastructura cu care e
dotat orasul, reg, tara, drumuri, telecom, CF, utilitati depind de
dezv sist economic
4 Denumiti factorii de management
Factori de management
- sist de organizare a econ nat, mecanisme de control. Org de
control: garda financiara (pe sector privat) curtea de conturi (pe
sector de stat)
5 Denumiti factorii tehnici si tehnologici;

Factori tehnici si tehnologici


-utilajele de care dispune firma
6 Denumiti factorii demografici si socio-culturali
Factori demografici
-act direct/indirect; natalitatea/mortalitatea; cal resurselor umane
infl cal firmei. UE:scop: piata comuna, concurentiala. Resursa
umana trebuie pastrata prin training. Competenta devine un
element hotarator in aprecierea resursei umane.
Factori socio-culturali
-structura soc a pop; sist de inv si cultura; mentaliatea zonei;
ocrotirea sanatatii; calitatea invatamantului.
7 Denumiti factorii politici, ecoligici si juridici.
Factori politici
-infl. ec. direct (intern, din legislatie) sau extern (tara poate sa
adere la tratate europene cu implic. econ.)
Factori ecologici
- prin resursele nat. de exploatare =>firma factor
poluant=>investitii in echip. de prot mediului (dat de leg de prot
med)
factorul juridic
-prin ans de legi, ordonante, metodologii; sa fie la zi cu toate
schimbarile
firmei in economia de piata
8 Rolul firmei in economia de piata
Econ nat eficienta cuprinde si se bazeaza pe firme rentabile
competitiv produc subst economica. Costurile, caliatatea si
cap firmelor de a vinde produse si servicii depend de puterea
econ nat si niv de trai. Daca maj firmelor fct la param ec inf in rap
cu alte tari populatiei nu I se pot asig prod si servicii similare
(calit, cant, ca prt) cu alte pop=>costul intern e mai mare
=>scurgere de venit de la noi la altii.. Apar segm care nu prod
profit : invatamant, sanatate(partial), administratie, aparare - aici
intervine statul( ex sprij fin a dif constr, subvent unor costuri)
9 Care sunt pricipalele trasaturi ale firmei in economia de
piata?
Firma:
-sist complex cuprinde resurse umane, mat si financiare care
se combina, rez fiind dif de la o firma la alta, realizandu-se de la
micro la macrosistem.
- sistem socioeconomic - in cadrul firmei, colective de salariati
muncesc si genereaza noi valori.
- sistem deschis e componenta a altor sisteme, exista rel intre
ele
(ex intrari mat prima, combustibil, echipament, info; iesiri
produse, servicii, informatie)
- sist organic se subord mediului, se schimba permanent sub
influenta factorilor interni si externi (schimbarea profilului firmei)
- sist tehnico-material intre mijl de munca si mat utilizate exista
leg care se manifesta prin dependenta tehnologica intre compart
in care se realizeaza productia; divizarea sect de prod in mai
multe firme grupate sau dispersate in terit)

10 Care sunt pricipalele trasaturi ale firmei in economia de


piata?
-dupa forma de prop (1.private/2.cooperatiste/3.de stat)
1. tot patrim firmei apartine uneia sau unui grup de pers. Initiativa
constr si funct apartine unuia sau mai multor intreprinzatori. Au
indep deplina in ce priveste domeniul, dim, modul de functonare.
Isi asuma integral riscurile econ si sociale. In fct de nr de pers
care poseda capital firma apartine la o pers sau un grup.
2. se infiinteaza pe baza partic in cond egale a mai multor pers
ce desf activitati similare in calit de mici producatori. Dreptul prop
asupra patrimoniului apartine tuturor cooperatorilor. Ei lucreaza,
pe langa salar au dr si la o parte din profit.
3. statul e proprietar majoritar/integral, dar exista o autonomie
manageriala. Birocratia e mai complexa =>productivitatea muncii
e mai redusa. Organizate pe legea 15/1990. catgorii: apartin
fostului FPS/regiile autonome fct in activitati strategice: gaze,
posta, electrica, cfr . regii nationale (infiintate de guvern si fct la
niv intregii tari) si regii locale. Nu trebuie sa produca pierderi,
chiar daca nu aduc profit. Nu au voie sa dea faliment.
11 Clasificati tipurile de firme(societati comerciale) ce pot
functiona legal in Romania
-PFA persoana fizica autorizata
-AF asoc familiala, rude dr gr 1
-SNC soc in nume colectiv
-SCS- soc in comandita simpla
-SA- soc pe actiuni
-SCA soc in comandita pe actiuni
-SRL soc cu rasp limitata
12 Prin ce se caracterizaza o societate in nume
colectiv(SNC) si o societate in comandita simpla (SCS) -SNC
soc in nume colectiv 2 sau mai multi asoc pe baza unui
contract si fara dep de cap initial. Asoc contribuie la constit
patrim firmei prin intelegere (bani sau bunuri evaluate). Contrib
fiecarui asoc det ponderea lui la luarea deciziilor si la profit. Oblig
soc ale SNC sunt gar in patrim firmei si de fiecare asoc cu
propria lui avere fiecare isi asuma raspunderea.
-SCS- soc in comandita simpla- asoc intre mai multe persoane
(comanditati) care participa la admin soc si raspund nelim cu
averea lor sau intre mai multi asoc (comanditori) care au drepturi
limitate, nu participa la cond, rasp limit la aport de capital si nu
mai mult, iar castigurile sunt raportate la capital.
13 Prin ce se caracterizeaza o societate pe actiuni (SA) si o
societate in comandita pe actiuni (SCA) ?
-SA- soc pe actiuni; are un capital de min 50 mil si un min de 5
actionari. Act emise pot fi la purtator-denominate sau nominative.
O SA se constituie prin asociere sau prin subscriptie publica.
Firmele pot emite act de dif valori in fct de patrimoniu. Fiind
vandute la bursa, firma face rost de bani. Managerii nu au
actiuni. Cateodata cons de admin da managerului cu imprumut o
parte de actiuni pt a-l motiva.

-SCA soc in comandita pe actiuni asociere de investitori


(comanditori)si comanditati, a caror rasp se limit la cumpararea
act si comanditati care conduc si raspund impreuna de act firmei
14 detaliati modul de infiintare si de functionare a unei
societati cu raspundere limitata(SRL)
-SRL soc cu rasp limitata. Soc cu cea mai mare raspandire
(>90% soc). Are intre 1 si 50 de actionari, care pot fi pers fizice
sau juridice. Cap soc care trebuie depus de actionari e 2mil (sau
60%bani, 40% nat). asoc raspund si participa la decizii si
beneficii proportional cu contributia fiecaruia la capitalul social.
Asoc unic: rasp o are administratorul, rasp in fata legii, in limita
capitalului social. Rasp cu averea pers daca face shmekerii. Un
SRL nu poate avea ca unic asoc un alt SRL. O pers nu poate fi
asoc unic decat intr-un singur SRL. Org si funct sunt stab prin 2
doc juridice: contract de societate si statut. SRL cu asoc unic au
numai statut in care se precizeaza ob soc, sediul, capitalul soc,
modul de funct. Exista doc standardizate, tipizate., facute de
juristi si part, apoi supervizate de un judecator care funct pe
langa cam de comert. Ob de activitate se clasifica conf unui cod
de clasificare.
-AF,PFA nu au voie sa aiba angajati
-microintreprinderi 1-8 salariati, cifra afaceri 100000EU/an
-intrep mici(8-50), intrep mijl(50-500), intrep mari(>500) platesc
imp pe profit de 25%
profit = venituri-cheltuieli
Vbrut-chelt=Vnet
Vnetx(1-0,25)=profit
La microintrep contab in partida simpla(fara contabil, iar imp se
plateste pe venitul brut-1,5%
15 Infiintarea unei societati comerciale
a) PFA si asoc familiale
- dreptul de fuctionare
sa ai diploma sau un atestat prof
sa ai un spatiu (poti sa ai o prop sau un sp inchiriat-> asoc
contract inchiriere)
cerere -> exista un cod de meserii din care se alege
- actele se depun la primarie -> dupa 1-2 sapt - > autorizatie de
fuctionare-> se merge la Registrul Comertului -> primesti un cod
din registru -> mergi la Fisc (Adm Financiara) si te inscrii ca pers
fizica autorizata -> se obtine stampila + chitantier => poti sa-ti
desf activ
- contabilitate - pe partida simpla
-exista o coloana de intrari si una pt iesiri
- impozitare -> pe bilant contabil
> pe forfetare: pe suma fixa diferenta=profit
indiferent de volumul de incasari
b) SNC, SRL, SA
1) mergi la registru comert pt stab denumire soc
- se face o lista cu nume -> se vf daca mai exista o soc cu
acel nume (numele sunt date pe judete)
rezervare denumire
2) elaborarea statului si a contractului de firma -> 2 acte
juridice(intocmite de juristi) > definirea activit firmei
`

depunerea de capital social minim obligatoriu > vizare de


catre judecatorul Camerei de Comert (vf legalit acte)
firma se infiinteaza pe baza unei hotarari judecatoresti
3) obtinerea autorizatiei de la Tribunal
capital social cu raport in natura ->
evaluare
acte de propr asupra sediului unde fct firma
denumire actionari
se plateste o taxa
- toti cei care infiinteaza firma trebuie sa se prezinte in fata
judecatorului > se asteapta cateva zile > se obt hotararea
judecatoreasca
4) se publica in Monitorul Oficial -> se primeste o hartie ca
s-a depus
5) se merge la Registru Comert -> se obtine un cod J12/2004
se inscrie societatea
se primeste un certificat de inregistrare -> in acest moment firma
exista
6) se merge la Finante -> se obt codul de inregistrare fiscal ->
se deschide un cont la banca (in care se deruleaza plati si
incasari)
- procurare stampile, registru de casa, de control, chitantier
- infiintarea unui SRL -> 10 -15 mil , in fctie de domeniu
- dupa ce se obtine autorizatia , trebuie sa mai scoti avize :
pompieri, sanitar, in 30 -60 zile
16 Intreprinzatorul si firma Care sunt trasaaturile specifice
ale unui intreprinzator?Care sunt cele patru variabile care
influenteaza transformarea unei personae in intrepinzator?
- pers care creeaza o noua intreprindere, personajul principal
trebuie sa aiba urmatoarele trasaturi:
-creator de activit, fiind inzestrat cu o anum abilitate de a
percepe perspective econ si sociale care incearca o anumita
"combinatie economica"
-are reactii rapide - se lanseaza rapid in realiz unei act econ
- reactioneaza f rapid la nou, deschis la nou
-este o pers rezistenta dpdv fizic (ef fizic si intelectual)
-dispune de o anumita putere de convingere (luptator in vederea
sch din mediul social)
-are un grad mare de implicare in activit pe care le conduce
-o anumita psihologie care le permite anumite riscuri (calculate)
riscuri dublate de fct de jucator -> produc probleme in familie
-- transf unei pers normale in inrteprinzator => 4 variabile
1) variabile de situatie : posibila ruptura de viata unui om
exist unor forte sociale care impiedica un om sa devina
intreprinzator - exist unui cap in fam- sot sau sotie inca student
- necesitatea de a intretine parinti bolnavi
pe langa-> factori negativi - transf dintr-un oras in altul
- concedierea
toti factorii negativi te obliga sa gasesti un
echilibru - gasesti alt job
creezi singur un job => infiintezi o firma
'91 -'92 firme infiintate care dau faliment
variabila de situatie -> ii impinge pe oameni sa devina
intreprinzatori

2) variabila psihologica -> predispoziti unei pers spre act, latura


pers care ii impinge sa devina independenti dpdv financiar
(econ)
3) variabila sociologica -> exista incredere in actul de creatie
manifestat la persoane care se pot imagina in postura de
conducator al firmei proprii
4) variabila economica -> existenta unor resurse care sa
permita a deveni intreprinzator
- pt multi oameni - dorinta de a deveni patron -> este suficient
pentru a deveni intreprinzator dar lipsa capitalului il face ca riscul
sa devina intrepr sa fie destul de mare sau chiar sa-l opreasca
17 Dezvoltarea unei firme; elaborarea unui plan de afaceri
-> creearea unei firme => gasirea unor idei care sa poata fi dezv
si infiintarea unei firme
2 aspecte - produce produse si servicii cunoscute pe piata
- propui serv si prod noi care nu sunt cunosc -> Sansa de
succes mai mare
idei noi din obs naturii
studiul prod sau serv existente
studiu al necesit sociale de care soc are nevoie , dar nu le are
observarea tehnologiilor utilizate -> produse pe baza unor
tehnologii noi
brevetari de intentii neutilizate, validit , pret dif
- pt a dezv firma -> prod sau serv nu trebuie sa fie total noi,
trebuie sa fie imbunatatite , orice adaos trebuyie concretizat pe
piata (autorizatie)
- in etapa de cautare, intreprinzatorul trebuie sa elaboreze
analize referitoare la produsul sau serviciul care trebuie sa il
ofere
- stab ob firmei
- resurse financiare
- probleme juridice
=> studiile se concretizeaza in PLANUL DE AFACERI =
document scris in care se prezinta ceea ce doreste sa se
realizeze , modul in care se intentioneaza a se realiza profitul si
resursele necesare
- schema logica de act -> se gandeste un pl de persp , de
dezv a firmei 3..5 ani
- imi ofera o imagine de ansamblu si ce vreau sa fac, cum
vreau sa fac ; este un instrument de comunicare cu celelalte
firme , banci
- un plan de afaceri cictit de altcinevba (ex o banca) trebuie sa
gasesti rasp la niste intrebari
cati bani
cand sunt necesari banii
pt ce sunt necesari
exista capacit de recuperare a banilor si cand (in cat timp)
Afacerea unul din principalele capitole ale planului de
afaceri, se adreseaza viitorilor parteneri sau finantatori.
Contine: prezentarea firmei (domeniu de activitate, numar
salariati, dotari, etc.), un istoric al firmei, ce produse si servicii a
furnizat, directii de actiune in viitor, ce ofera in prezent.
prezentarea afacerii: ce produse si servicii se doreste a se
dezvolta in afacere;

se argumenteaza de ce afacerea are sanse de

reusita
-

sansele de dezvoltare ale firmei si afacerii


prezentarea domeniului de activitate
concurenta pe piata in afacerea respective si
stadiul de dezvoltare a concurentilor;
in ce stadium se afla activitatea care urmeaza
sa se promoveze;
obiectivele ce strategie se va adopta in
afacerea respective, aratand care sunt obiectivele oe urmatorii 25 ani
Cap5. Piata cuprinde cat mai multe informatii despre piata
pe care se va desfasura afacerea.
Prezinta
potentialii clienti
ce ii va determina pe respectivii clienti sa apele la serviciile
respective;
cat vor fi dispusi clientii sa cheltuie pe produsul/serviciul
respectiv;
cat de des vor apela la produsul/serviciul respective;
care sunt caracteristicile produsului care ii intereseaza cel mai
mult pe clienti;
Prezentarea produsului/serviciului oferit
prezentare concreta caract tehnice, amploare, cantitate, etc.
in ce mod produsul resp satisface o necessitate;
icum se ofera, vinde produsul/serviciul respective de la
firma, prin lant de magazine, prin Internet, etc; cum afla
cumparatorul de produsul/serviciul resp (reclama radio, tv, etc);
parametrii economici ai prod/serv respectiv (cost de productie,
costul de vanzare la poarta fabricii, costul de vanzare in
magazine) se stabileste pragul de rentabilitate;
Segmentul de piata
in care se doreste intrarea si dezvoltarea afacerii; dimensiunea
pietei, cati potentiali clienti exista pe piata, care sunt tendintele
de dezvoltare a pietei;
concurenta reputatia concurentei; daca au
sau nu clienti fideli; modul in care isi distribuie prod/serv;
avatajele detinute;
prezentarea pietei potentiale pt produsele/seviciile firmei
Organizarea si conducerea firmei contine prezentarea
procesului de productie (timp & fonduri necesare pt realizarea
prod/serv, materia prima necesare, potentialii furnizori,
prevederile de calitate, echipam. si utilaje necesare, organizarea
fluxului de productie); conducerea (managementul) stuctura
organizatorica a firmei (pers ce rasp de firma si aria de
rasponsabilitate nominalizare, modul de exercitare a
controlului); personalul grad de calificare, necesarul de
pers, existenta personalului pe piata, modul de plata, asigurarea
pregatirii profesionale
Cap 7. Informatii financiare
-se face un plan cu resursele financiare de care avem
nevoie(cati bani are nevoie in primul an de activitate; care e
venitul estimat pt primul an de act.; care sunt costurile de

infiintare a firmei; care sunt resursele fin ale firmei; cum sunt
folosite?)
-prvizionam profitul pt3-5 ani, care va fi situatia fluxurilor
financiare intr-un an sau 2, si/sau in urmatorii ani
-are este pragul de rentabilitate al firmei
Situatie previzionala a profitului pt 1 an, se face lunar, iar pentru
urmatorii ani anual.
Profitul= diferenta dintre incasari si cheltuieli.
Profit brut=incasari minus cheltuieli din productie;
Profit net= profitul brut minus taxe si impozite
Flux financiar. In prima luna, sold numerar la inceput + incasari
numerar plati numerar = sold num
CAP.4.-SISTEME SI METODE GENERALE DE MANAGEMENT
4.1.mangementul prin obiective

ce este managementul prin obiective(MPO)?


conceput in Sua,cel mai
des utilizat

sist.managerial ce se
bazeaza pe determinarea f.precisa a unor obiective care trebuie
sa fie indeplinite pana la niv. executantilor
obiectivele se stabiliesc in
stransa corelare cu sanctiuni
se tine seama ca exista
diviziunea muncii
legat de un sist de
recompense si sanctiuni
- care sunt etapele de lucru in cadrul MPO?
1. detalierea/defalcarea obiectivelor
-se defalca pe subsisit ob.derivate
-stabilite l nivel de departament functional al firmei
-se stabilesc responsabilitatile,dialog(cei care stabilesc sarcinile cei care primesc
sarcinile),sistem de recompense si sanctiuni

2. stabilirea masurilor si metodelor de atingerea ob.


- pt fiecare depart. plan de actiune
- resursele umane
- mat necesare
- finante necesare
actiuni corelete in timp plan calendaristic
se porneste de la coada
elaborare buget pt fiecare diviziune
organizatorica
3.desfasurarea prod. si rezultatele
abaterile fata de programarea stabilita corectii necesare
4. evaluarea rezultatelor, aplicarea sist. de recompensa su
sanctiune

- care sunt caracteristicile MPO?


- se poate cuantifica f. clar activitatea
- stabilirea clara a bugetului, sarcinilor, progr. In timp
- putere de decizie pentru coordonare
- sist. de control
avantaje: - realism in stabilirea obiectivelor
- amplificarea sistem de motivare a persoanei
- dezv. unui climat de creativitate
- posibilitatea de corelare a nivelului salarizarii cu
rezultatele obtinute de firma

4.2.managementul prin proiecte


ce este managementul prin proiecte(MPP)?
-conceput in sua, aplicat in cadrul NASA, proiecte mari limitare
de timp
-sistem de conducere aplicat pe o perioada limitata de timp in
vederea realizarii unei probleme complexe, dimensiuni mari, clar
definita, implica activitati din toate domeniile
-se creeaza o firma autonoma
-proiect= ansamblu de procese de munca realizarea unor
obiective complexe
-un singur beneficiar cunoscut
care sunt etapele de lucru in cadrul MPP?
-def proiect(obiectiv)
-def. organizatorica, principalele sarcini, gestonare buget si timp,
atribute sef sau stat major, nivele de competenta
-creearea firmei autonome care realizeaza proiectul
-pregatrire climat tehnic organizatoric, recrutare personal,
prezentare proiect
-plan responsabilitati pt fiecare departament
-stabilirea sist. de control (pe parcursul proiectului
managementul; incadrarea in timp si resurse
care sunt caracteristicile MPP?
-

Avantaje: -se aplica doar pt marile pb


rezultate spectaculoase
schimb de experienta
descoperire si formare manageri
dezavantaje dificultate de a recruta personal de inlta calificare
- pot sa apara disfunctionalitati
4.1 Management prin obiective
4.2 Management prin proiect
4.3 Management prin produs

Ce este managementul prin produs?


- este un sistem de conducere relativ recent, aprut ca efect al
accelerrii procesului de rennoire a produselor; avansul
tehnologiei a dus la dezvoltarea unui management orientat pe
aceast producie n continu schimbare
- acest sistem de management se poate aplica la firme cu
nomenclator mai larg de fabricaie
Care sunt etapele de lucru n cadrul managementului prin
produs?
- managementul prin produs implic parcurgerea unor etape:
1. stabilirea de ctre conducerea firmei a grupei de produse care
vor face obiectul acestui management
- n funcie de volumul i ponderea pe care o au aceste produse n
produsul total
- se are n vedere uzura tehnologic i moral pentru producerea lui
2. numirea unei persoane (colectiv) care va asigura conducerea i
va stabili sarcinile (atribuiile) n cadrul managementului prin
produs
3. stabilirea de ctre managerul de produs a variantelor de
strategie n ceea ce privete comercializarea i folosirea
produsului respectiv, precum i tehnologia de fabricaie i preul
de cost
4. un instructaj pe care l va face managerul de produs cu echipa
care va implementa noua tehnologie, a.. noul produs s poat fi
lansat
5. derularea produciei managerul urmrete realizarea
produciei i verific ncadrarea n parametrii stabilii i dac
produsul se vinde pe pia
6. preconizarea momentului de scoatere din fabricaie, propuneri
de nlocuire a acestui produs cu unul nou
Care sunt avantajele i limitele managementului prin
produs?
- managementul prin produs este un sistem de conducere care
const n atribuirea unor sarcini, cmpetene i responsabiliti
pentru fabricarea i comercializarea unui produs sau grupe de
produse asemntoare

avantaje:
- se asigur o coordonare unitar n realizarea unui produs, deci
acesta se poate implementa foarte rapid (trecere de la cercetare
la faza de fabricaie)
- se asigur un nivel de calitate i un nivel tehnic adecvat
cerinelor pieei pentru produsul respectiv
- firma este orientat tot timpul ctre producii noi
- firma mam i poate fundamenta foarte bine strategia de
dezvoltare fa de parteneri
- feed-back destul de bun (rspunsul pieei privind vnzarea
produsului respectiv)

limite:
- se poate aplica numai la firme cu producie n serie i care se
rennoiesc destul de des

- exist dificulti n asigurarea autonomiei acestor manageri de


produs (d.p.d.v. decizional i organizatoric)

4.4 Management prin buget


Ce este managementul prin bugete?
- este un sistem de conducere al crui principiu este
fundamentarea costurilor necesare pentru realizarea obiectivelor
firmei
- urmrete sistematic ncadrarea cheltuielilor efective la nivelul
bugetului planificat (buget = plan de venituri i cheltuieli pe anul
urmtor)
- evaluarea rezultatelor se face prin prisma acestor venituri i
cheltuieli (management contabil)
- se poate aplica la firmele cu gestiune contabil foarte bine
informatizat, care s evidenieze zilnic sistemul veniturilor i
cheltuielilor din firm (pe ansamblul firmei i pe compartimente)
4.5 Managementul participativ
Ce este mangementul participativ?
- este managementul care poate fi realizat individual, caz n care
toate funciile unui manager sunt realizate individual de ctre
conductori, situai pe diferite nivele ierarhice n cadrul unei firme
- decizile importante sunt luate prin participarea sau consultarea
tuturor managerilor din firm, alturi de un anumit numr de
specialiti din cadrul firmei
- n acest sistem de conducere, personalul unei firme este atras
n procesul pde conducere sub form de consultare, cu scopul
de a crete eficiena procesului de conducere
Ce este managementul participativ consultativ?
- managementul participativ consultativ se bazeaz pe
consultarea larg a personalului de specialitate n rezolvarea
unor probleme tehnice (personalul colaboreaz cu managerul,
dar decizia aparine acestuia din urm)
Ce este managementul participativ deliberativ?
- managementul participativ deliberativ este sistemul de
conducere n care deciziile se iau n grup, cu respectarea unor
cerine economice i juridice
Care sunt avantajele i limitele managementului
participativ?

avantaje:
-crete calitatea deciziilor consultare n principalele probleme
de natur tehnic cu specialitii firmei
- crete gradul de motivaie a personalului din firm (pentru c
particip la deciziile firmei)
- se realizeaz un climat de colaborare
- satisfacerea nevoilor psiho-sociale ale personalului din firm
- (?) permite luarea unei hotrri n grup risc mai mare

limite:
- se consum mai mult timp cu deliberrile
- timpul consumat cu edinele
-

CAP.5. METODE SI TEHNICI SPECIFICE DE MANAGEMENT


-se refera la atributele managem.(de previzune, de a fi creativ) ;
are ca scop cresterea creativitatii si randamentului personalului

5.1.metode si tehnici ale managementuui previzional


-managerul trebuie sa foloseasca solutii pt adaptarea firmei la
cerintele pietii, la dezv tehnologica rapida, ca o consecinta a
concurentei
-aceste schimbari trebuiesc depistate, controlate, si firma sa se
adapteze fiecarei din aceste schimbari
-managerul trebuie sa previzioneze toate aceste aspecte,
deoarece masurie pe care le ia nu au efect instantaneu
- definiti metoda extrpolarii si metoda ritmului mediu
extrapolarea=metoda ce se aplica acnd avem un nr mare de fen
econom, cantitate mare de produse si servicii, care s-au desf
intr-un anumit interval de timp
-se face o statistica de crestere, previziuni corelate cu raportul
dintre cantitate si timp
tehnica ritmului mediu=se aseam cu extrapolarea din mai multe
privinte: premiza ca in viitor dezv de produse si servicii se va
asemana cu cea din trecut: Cn=C(n-1)+ Ix, unde:
Cn=fen studiat intr-o anumita per de timp
C(n-1)=fen studiat int-o per anterioara
Ix=indicele ritmului mediu de dezv(pozitiv sau negativ)
- definiti metoda Delphi
-prima data aplicata in America in anii 50
-fol pt prognoza comerciala pe termen lung
-se consulta niste specialisti in dom respectiv asupra unor probl
care fac obietul cercetarii
-se desf o ancheta cu 3 faze:
1.pregatirea si lansarea anchetei:
-se def clar obiectul prognozei,
-se intocmeste un chestionar cu
privire la ac domeniu,
- se face o lista cu specialistii care trebuie intrebati,
- contactarea specialistilor si trimitea chestionarelor
2.desfasurarea anchetei:
-completarea chestionarelor de care specialisti
-primirea si prelucrarea raspunsului
-daca rasp sunt mai mult de 50% impotriva, se face un alt
chestionar, in care apare sinteza rasp de la primul chest, se pun
intrebari suplimentare, se detaliza anumite aspecte
-daca rasp sunt mai mult de 50% afirmative, cercetarea a avut
succes
3.valorificarea anchetei:
-se adopta decizia
factori de care depinde succesul anchetei:
-precizarea f clara a probl
-calitatea participantilor la ancheta
-timpul care se acorda pt a rasp la ancheta

5.2.metode si tehnici de stimulare a creativitatii


-creativit in cadrul managem. Este imp pt supravietuirea firmei,
afirmarea pe piata, expandarea firmei prin inovarea produselor si
serviciilor
- definiti metoda de brainstorming
-ce mai imp met
-sse desf in sedinte
-seporneste de la ideea ca in orice dom probl pot fi mai bine rez
in viitor decat in pezent
-trebuie gasite caile si ideile de imbunatatire a unui
pordus/serviciu
-inovatia nu apare decat daca se creeaza un cadru organizatoric
adecvat, in care se pot dezv idei noi care sa fie mai apoi
valorificate
reguli ale sedintei:
-se elimina orice argument de evaluare in timpul sedintei de
brainstorming
-se fac propuneri intr-o viziune constructiva
-propuneri f scurte si f concise
-existenta unui climat de bunavointa, in care orice idee sa fie
acceptata
-sedinta se tin elaorele de maxima creativitate si odihna: 9.0012.00 sau 16.00-18.00
-participantii sa fie odihniti si sa nu fie stresati de alte probleme
de factura personala
-tinuta si atmosfera lejera
-inregistrarea sedintelor
desfasurarea sedinte:
-se stab problema
-6-12 participanti
-participantii sa ai ba pregatiri complementare
-se alege un conducator al grupului si al sedintei
2.sedinta popriu-zisa:
-discutii
-expunerea conditiilor sedintei
-prezentarea probl si regulile de desf ale sedintei
-se stab perioada: 45 min-1h30min
fiecare particip enunta idei, conducat reia ideea
se itereaza fiec participant
-conducat nu trebuie sa infl particip cu idei, trebuie doar sa reia
ideile pt a vedea daca au fost intelese corect
3.evaluarea ideilor:
- se reiau inregistrarile
-conduc si cei care au initia sedinta extrag ideile cele mai
valoroase
- definiti metoda little-gordon si metoda ochiului
proaspat
-porneste de la premiza ca reuniunile de grup ar fi mai eficiente
daca printre particcip ar fi si pers mai putin experimentate in
ceea ce priveste probl de discutat
-aceste pers nu sunt atinse de rutina: pers mai tinere,
elevi,studenti

-este o varianta a brainstorming-ului in ceea ce priveste lcatuirea


grupului
- definiti tehnica carnetului colectiv
-in proc de creatie, pt elabor uni solutii, este nec o intensa
munca de informare, de docum, urmata de operioada de
reflectie si mai apoi de materializarea ideii, procesul de creatie
apar 4 pasi:
1.documentarea si informarea:
-expune example asem
-se insusesc ideile, aspectele rez de altii
2.incubarea
-individul isi mobilizeaza la amx resursele intelectuale(imag,
fntezia, conexiuni intre dif aspecte) pt a rez probl
3.iluminarea
-conceptualizarea ideii
-rezult actiunii anterioare de incubare
-stafulgerarea
4.verificarea:
-se verifica daca ideea este sau nu buna
--se doreste imbinarea creativit individuale cu creativit unui
colectiv. Etape:
1. -se alege grupulcare va rez o anumita probl(6-12)
-fiecare membru primeste un carnet in care e inscrisa probl pt
rez
2.- fiec individ, pe o anumita per de timp, cauta sa enunte idei de
rez a probl
- ideile sunt scrise in carnet
- la sf per de timp, fiec particip face o clasif a ideilor scrise
- ac carnete se predau conduc grupului
-coord grupului studiaza fiec carnet si face un rezumat cu
solutiile
-coord- este o pers calificat in dom respectiv, poate aprecia
obiectiv si corect ideile
3.-redistrib carnetelor+rezum facut de coord
- sedinta d egrup in care se lage ideile valoroase de rez a probl
- ce este Sinectica si cum se aplica?
=o tehnica ce fol analogia pt rez unor prob
-tine seama de cateva caract ale creativit:
*creativ exist in fiecare dintre noi in stare latenta
*proc de creativ e mai apropiat de latura emotionala decatde lat
rationala
*proc de cretie dispare daca nu e exersat
*pers creative pot fi mai creative daca prin educatie se
depaseste un anumit nivel de blocaj al gandirii
*pers care au un moral scazut nu pot fi creative
*focusarea pe o anumita probl poate stimula creativ
*indif daca e la niv de individ sau de grup, creativ trece prin cele
4 faze
-in sinectica: orice fenom care e in prima faza, apare ca nou,
neobisnuit; in timp, el se transf intr-un fen normal, familiar
-

se fol 3 tipuri de analogii:


1.analogie personala: fiec individ al echipei trebuie sa se
identifice cu probl

2.analogie simbolica: asoc intre ideile de zi cu zi si probl ce


trebuie rez(cuvinte, semne, imagini, etc)
3.analogia directa: compararea a doua obiecte similare(de ac tip)
si stab asem si deoseb, se vad pctele forte al produselor
5.3. Delegarea - Consta in transferal temporar oe care il face un
manager de rang inalt catre un alt angajat, de la un nivel ierarhic
inferior, a uneia sau mai multor sarcini (anumite puteri de decizie
/ competente) care ar reveni acestui manager. Se deleaga si
responasabilitatea coresp.
D temporara de cate ori apar sarcini realizabile de un
personal current al firmei; pe orizontala-cand o pers. de
conducere e indisponibila pe o anumita perioada de timp
(responsabilitati preluate de o pers cu aceleasi competente)
Atributele insarcinarea numirea unui subordonat care
trebuie sa efectueze anumite sarcini; se precizeaza sarcina,
perioada, rezultatele si criteriile de apreciere a rezultatelor.
atribuirea de competente formale se asigura libertatea de
decizie si actiune pe domeniul pe care e delegat.
incredintarea responsabilitatii cel care primeste delegarea
e obligat sa realizeze sarcina delegate.
- d. nu trebuie utilizata abuziv;
- increderecontrol binom in echilibru
- d. eficienta imbinare rationala a increderii & controlului
Reguli de delegare: 1) nu se deleaga sarcini de importanta
majora; 2) delegarea se face in scris; se precizeaza sarcinile,
competentele, responsabilitatile; 3) d se face numai in cazul in
care exista o ambianta de lucru favorabila/climat de incredere;
4)verificarea rezultatelor obtinute mai importante decat modul
in care a fost obtinut rezultatul.
5.4. shedinta - Reuniune de personae pentru un anumit interval
de timp, care se tine sub conducerea unei pers
(manager/delegat), in vederea solutionarii in comun a unor
sarcini cu character informal sau decisional. Este o modalitate de
transmitere / colectare de informatii.
Tipuri: de informare se organizeaza periodic si au ca obiect
furnizarea de informatii managerului sau colaboratorilor;
decizionale participantii trebuie sa ia anumite decizii pe
marginea unor variante; de armonizare punerea de accord
intre diferitele componente ale unei firme; de
explorare(brainstorming)-investigare a unor aspecte cu privire
la viitorul firmei; eterogene grupeaza 2 sau mai multe tipuri
de sedinta.
Etape:
a)
pregatire sedintei: stabilirea ordinii de zi de
cel ce organizeaza sedinta; nu trebuie sa depaseasca 5
pb;prezentarea problemelor inscrise in ord. de zi max de
claritate, subiectul trebuie sa starneasca interesul; se
desemneaza pe criterii de competenta persoana care sa
pregateasca niste materiale - pe baza punctelor inscrise in
ordinea de zi (scurte, clare, cu inf stricta): descrierea subiectului,
var de rezolvare+decizie; -se transmit tuturor participantilor cu 12 zile inainte; stabilirea datei, orei si locatiei sedintei cel
putin cu o saptamana inainte;convocarea participantilor
ambianta dotarea tehnica a salii (aparatura); -marimea salii;

- dotare cu fax, aparat Xerox, cafea, ceai, etc. se


desemneaza pers care se va ocupa de inregistrarea electronica
a sedintei;
b)
deschiderea sedintei strict la ora prevazuta in
convocator; cel ce a convocat sedinta prezinta obiectivele
sedintei si precizeaza timpul alocat; se prezinta pe scurt ideile pt
fiecare punct; se stabileste timpul alocat fiecarei luari de cuvant.
c)
Derularea sedintei discutii pe marginea fiecarui
pnct; rolul celui ce conduce sedinta: - sa tina ritmul sedintei; - are
grija ca discutiile sa nu degenereze.
d)
Inchiderea sedintei conducatorul sedintei
interventia finala rezumat al subiectelor dezvoltate + deciziile; clarificarea pozitiei managerului fata de pb discutate; discurs
scurt.
Inregistrarea sedintei se distribuie tuturor participantilor.
CAP.6. MANAGERUL FIRMEI
1. Definiti cine este managerul si enumerate cateva
caracteristici ale unui manager.
Managerul este persoana care exercita atributele conducerii in
baza obiectivelor, competentelor, in urma functiei pe care o are.
Indiferent de profesia de baza, de nivelul ierarhic, sau profilul
firmei managerii se definesc prin cateva caracteristici: 1. dubla
profesionalizare, e necesar sa ai cunostinte si calitati solictiate
de functia de conducere pe langa cunostintele de baza.
2. managerul e creator; 70, 80% din munca unui manager e
reprezentata de situatii noi cu care se confrunta.
3. manag e un conducator investit cu autoritatea functiei,
dublat de responsabilitate juridica, morala.
4. manag depune o munca intens solicitata d p d v fizic si
psihic(durata zilei de munca, continutul, importanta).
5. activitatea cuprinde si activitati si obligatii conexe(arbitru,
educator, conciliator, sustinator moral).
2. Enumerati calitatile necesare unui bun manager.
Impartite pe domenii.
-trasaturi date de personalitatea omului: temperament(sangvin,
coleric, flegmatic); constitutia si mediul in care traieste(scoala,
modul de hrana); starea fizica; obiceiuri, deprinderi; educatie.
-Aptitudini legate de meseria de baza si cele necesare pentru
conducere(intuitie, fler, capacit de comunicare in a conduce
mase)
-Temperament, resurse energetice: sanatate, vigoare, stapanire
de sine, tonus optimist.
-Intelectuale: inteligenta, capacitatea de memorare, inovatie,
imaginatie, capacit de previziune.
3. Caracterizati un manager de tip democrat-participativ
Au preocupari majore pt realizarea obiectivelor firmei fara a
neglija probl sociale ale angajatilor. Au o solida pregatire manag
si profesionala din care rezulta o anumita usurinta, credibilitate.
Antreneaza colectivitatea de subalterni si is fundamenteaza
deciziile. Folosesc delegarea pe o scara larga. Prefera ca,
climatul sa fie deschis, normal, ca toti sa stie ce au de facut,

favorabile pentru dezvoltarea firmei. Acest tip de manager


urmareste obiectivele firmei.
Este intalnit la firmele mari unde exista mai multi manager.
4. Caracterizati un manager de tip autoritar
autoritar=autocrat.
Pe primul plan se pune problema ierarhiei in firma. Acest
manager foloseste autoriatea postului sau in exces, nu isi
consulta angajatii, il caracterizeaza placerea de a comanda.
El creeaza un climat auster, impune disciplina in exces,
diminueaza creativitatea si intiativa.
-realizarea sarcinilor, obiectivelor cu orice pret. Se intalneste in
fiemele mici.
5. Caracterizati un manager de tip participativ-autoritar
Tipul cel mai frecvent la noi in tara, se consulta cu subordonatii.
Are tendinte de autoritarism,de unde rezulta conflicte cu
subordonatii. Acest tip de manager se intalneste cel mai des in
firmele medii, care au unu-doi patroni, consiliu.
6.Enumerati solutii posibile pentru cresterea eficacitatii
muncii manageriale
Pentru eficienta managerul trebuie sa foloseasca rational timpul.
Gestionarea timpului este capitala si esntiala.
S-a constatat in urma unor studii pentru utilizarea timpului ca
durata de lucru 9-12, 13 ore pe zi.
Structura de utilizare a timpului nu este cea mai buna. Aspecte la
noi in tara:
-timpul pentru munca de conceptie e mult prea mic(10-15%), se
reflecta in calitatea mai slaba in dezvolarea firmei
-proportia mica a timpului alocat documenatrii(simpozioane,
intruniri), rezulta in timp decalaj al cunostintelor fata de ceea ce
este nou si afecteaza calitatea deciziilor
-se acorda un timp excesiv sedintelor(+vorbitul al telefon) de 3050%
-fragmentarea si dispersarea excesiva a timpului de lucru(10
min); perioadele necesare sunt de cel putin 30 de min; altfel
scade eficacitatea de lucru
-insuficienta utilizare a unor principii si metode noi de
management.
Particularitati pentru cresterea eficacitatii: in firmele mici
ponderea sedintelor e mai mica, elaborarea unor previziuni
redusa, o buna parte din timp o ocupa initierea si cultivarea
relatiilor cu clientii, banca, existenta efortului fizic(60 h/ sapt) si
slaba pregatire profesionala(dupa 90).
Pentru eficacitatea muncii este necesara:
-programarea actiunilor majore privind aspectele cheie de dezv a
firmei.
-perfectionarea racordurilor de lucru intre manager si
subordonati
-cresterea creativitatii personalului
-folosirea colaboratorilor(consultanti)
-utilizarea eficienta a secretariatului

7.Detaliati aspecte de programare a muncii unui manager


Trebuie avut in vedere programarea actiunilor majore in care
avem perioade compacte de timp pentru concentrare asupra
aspectelor cheie de dezvoltare a firmei.
In prima jumatate a zilei trebuie rezolvate problemele principale,
iar activitatile de rutina, audiente, discutii in a doua
jumatate.Capacitatea de a selectiona problemele ce implica
cunostinele de specialitate folosita pentru transmiterea lor spre
rezolvari speciale. Trebuie sa existe o marja de rezerva pentru
probleme urgente ce nu sufera amanare. Pentru problemele
minore sunt delegati subordonatii pentru a nu consuma timp.
Realizarea de grafice pentru programarea memoriei?.
8.Detaliati modul de utilizare eficienta a secretariatului
Asistenta, secretara=persoana care asista, ajuta in munca
managerilor: stenodactilografiere, inregistare sedinte, organizare
fisiere, redactare, traduceri, programare actiuni(agenda).
- suparvegeheaza lucrari pe care managerul trebuie sa le
primeasca, agenda intrari-iesiri, respectare termene
-tine evidenta realizarilor firmei
-are functia de filtru: pentru apelurile telefonice, audiente,
contacte
-are functia de prelucrare a informatiilor, documentelor,
inregistrare care ajunge la directori(citeste si scrie ce se petrece
cu el), ajunge inapoi la secretara pentru clasare, arhivare.
-Reprezentare: primire delegatii(rezervari, protocol)
9. Ce este un contract de management si in ce conditii se
realizeaza?
Se realizeaza din necesitatea de a recruta manageri
profesionisti. Este un document juridic, acord intre firma(consiliu
de administratie) si o persoana fizica sau juridica pentru
conducerea unei activitati economice.
Proprietarul incredinteaza conducerea pe baza de obiective si
crietrii de performanta cuantificabile, se convine la o plata.
Partile: partile contractante, obiectul contractului, durata,
dreptuile si obligatiile managerului, drepturile si obligatiile
proprietarului, indicatori de referinta, obiective si sisteme de
premiere si sanctiuni, confidentialitate si garantii. Daca nu se
ating criteriile de performanta(profit, cifra de afaceri) se pune in
dicutie rapunderea partilor, rezilierea contractului, rezolvarea
litigiilor.