Sunteți pe pagina 1din 56

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1 AUT1101
8991101 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 4,55,8 TF 1 SCHIMB
ORA
2 AUT1102
8991102 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE 6,09,9 TF 1 SCHIMB
ORA
3 AUT1103
8991103 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
PINA LA9,9 TF 1 SCHIMB
ORA
4 AUT1104
8991104 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
10,0-14,9 TF 1 SCHIMB
ORA
5 AUT1105
8991105 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
15,0-19,9 TF 1 SCHIMB
ORA
6 AUT1106
8991106 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
20,0-29,9 TF 1 SCHIMB
ORA
7 AUT1107
8991107 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
30,0-39,9 TF 1 SCHIMB
ORA
8 AUT1108
8991108 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
40,0-49,9 TF 1 SCHIMB
ORA
9 AUT1109
8991109 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
50,0-59,9 TF 1 SCHIMB
ORA
10 AUT1110
8991110 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
60,0-69,9 TF 1 SCHIMB
ORA
11 AUT1111
8991111 ORA PR MACARA PE PNEURI CU BRAT CU ZABRELE
70,0-79,9 TF 1 SCHIMB
ORA
12 AUT1112
8991112 ORA PR MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE
PINA LA 40 TFM 1 SCHIMB
ORA
13 AUT1113
8991113 ORA PR MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE
80-150 TFM 1 SCHIMB
ORA
14 AUT1114
8991114 ORA PR MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL
AUTORIDICATOARE 80-150 TFM 1 SCHIMB
ORA
15 AUT1115
8991115 ORA PR MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL
AUTORIDICATOARE 40-79,9 TFM 1 SCHIMB
ORA
16 AUT1116
8991116 ORA PR MACARA TURN TIP BK1000 DE 1000 TFM 1
SCHIMB
ORA
17 AUT1117
8991117 ORA PR MACARA TURN PIVOTANTA DE 1000 TFM 1
SCHIMB
ORA
18 AUT1118
8991118 ORA PR AUTOMACARA DEMAG-TC600 CU ECHIPAMENT
DE SUPERLIFT 2MN (200 TF) 1 SCHIMB
ORA
19 AUT1119
8991119 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,039,9 TF 1 SCHIMB
ORA
20 AUT1120
8991120 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 120,0129,9 TF 1 SCHIMB
ORA
21 AUT1121
8991121 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 140,0149,9 TF 1 SCHIMB
ORA

22 AUT1122
8991122 ORA PR TRANSPORTOR CU BANDA MOBILA CU
ACTIONARE ELELECTRICA LUNGIME 15 M 1 SCHIMB
ORA
23 AUT1123
8991123 ORA PR TRANSPORTOR CU BANDA MOBILA CU
ACTIONARE ELELECTRICA LUNGIME 46M 1 SCHIMB
ORA
24 AUT1124
8991124 ORA PR BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR
DE 4,5 KW 1 SCHIMB
ORA
25 AUT1125
8991125 ORA PR MACARA TURN TIP MT100 5 TF H MAX=48
M 100TFM 1 SCHIMB
ORA
26 AUT1126
8991126 ORA PR MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL
AUTORIDICATOARE TIP MTA 125 12,5 TF 1 SCHIMB
ORA
27 AUT1127
8991127 ORA PR MACARA TURN MTO 180 8,16 TF , 180
TFM DESCHIDERE 52,2 M 1 SCHIMB
ORA
28 AUT1128
8991128 ORA PR MACARA TURN PINGON 7226 8 TF H
MAX=100M 20 0 TFM 1 SCHIMB
ORA
29 AUT1129
8991129 ORA PR MACARA TURN KB674-5 12 TF 250 TFM
DESCHIDERE 50 M 1 SCHIMB
ORA
30 AUT1130
8991130 ORA PR MACARA TURN KBGS 450,25 TF 400 TFM 1
SCHIMB
ORA
31 AUT1131
8991131 ORA PR MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL MTO
450 8-20 TF 400 TFM 1 SCHIMB
ORA
32 AUT1132
8991132 ORA PR MACARA PORTAL CU BRAT MOBIL 16 TF
DESCHIDERE 32 M 1 SCHIMB
ORA
33 AUT1133
8991133 ORA PR ESCAVATOR SENILE CU MOTOR CU ARDERE
INTERNACU ECHIPAMENT MACARA E10011,E1252
ORA
34 AUT1134
8991134 ORA PR ESCAVATOR SENILE CU MOTOR CU ARDERE
INTERNACU ECHIPAMENT MACARA UB162 ZEMAG 3
ORA
35 AUT1135
8991135 ORA PR ESCAVATOR SENILE CU MOTOR CU ARDERE
INTERNACU ECHIPAMENT MACARA E2503 60 TF 1
ORA
36 AUT1136
8991136 ORA PR MACARA SENILE DEK 251 25 TF (20-29,9
TF) 1 SCHIMB
ORA
37 AUT1137
8991137 ORA PR MACARA SENILE RDK 250 25TF 1 SCHIMB
ORA
38 AUT1138
8991138 ORA PR MACARA SENILE RDK 280 28TF 1 SCHIMB
ORA
39 AUT1139
8991139 ORA PR MACARA SENILE RDK 300 30TF 1 SCHIMB
ORA
40 AUT1140
8991140 ORA PR MACARA PNEURI CU BRAT TELESCOPIC
TELEMAC HT 125 12,5TF 1 SCHIMB
ORA
41 AUT1141
8991141 ORA PR AUTOMACARA CU BRAT CU ZABRELE K 162
(KRAZ-162) 16TF 1 SCHIMB
ORA
42 AUT1142
8991142 ORA PR CENTRALA AER COMPRIMAT CU 3
ELECTROCOMPRES OARE TIP RESITA 15MC/MIN 1 SCHIMB
ORA
43 AUT1143
8991143 AGREGAT SUDURA PPR
ORA
44 AUT1201
8991201 ORA PR ESCAVATOR SENILE E10011,E1252 1520TF 2 SCHIMB
ORA
45 AUT1202
8991202 ORA PR ESCAVATOR SENILE ECHIP MACARA UB162
30TF 2 SCHIM
ORA
46 AUT1203
8991203 ORA PR ESCAVATOR SENILE ECHIP MACARA E2503
60TF 2 SCHIM
ORA
47 AUT1204
8991204 ORA PR CENTRALA STABILA AER
COMPR.3ELECTR.RESITA 15MC 2SCH
ORA
48 AUT1205
8991205 ORA PR.MACARA TURN BR.INCLINABIL PINA LA
40TFM 2 SCHIMBURI
ORA
49 AUT1206
8991206 ORA PR MACARA TURN CU BR.INCL.MT100 5TF
H=48M
2SCHIMB
ORA
50 AUT1207
8991207 ORA PR.MACARA TURN BR.INCLINABIL 80-150TFM

2 SCHIMBURI
51 AUT1208
2SCHIMB
52 AUT1209
SCHIMBURI
53 AUT1210
H=100M
2 SCH

ORA
8991208 ORA PR MACARA TURN KBGS450 25TF 400TFM
ORA
8991209 ORA PR.MACARA TURN TIP BK1000 DE 1000TFM 2
ORA
8991210 ORA PR MACARA TURN CU BR.ORIZ PINGON 8TF
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------54 AUT1211
8991211 ORA PR MACARA TURN CU BR ORIZ KB674-5
12,5TF 50M 2SCHIM
ORA
55 AUT1212
8991212 ORA PR.MACARA TURN BR.ORIZONTAL AUTORID.80150TFM 2 SCHIMB
ORA
56 AUT1213
8991213 ORA PR.MACARA TURN BR.ORIZONTAL AUTORID.4079,9TFM 2 SCHIMB
ORA
57 AUT1214
8991214 ORA PR MACARA TURN CU BR.ORIZ.MTO 180 816TF 52,2M 2 SCH
ORA
58 AUT1215
8991215 ORA PR.MACARA TURN PIVOTANTA DE 1000TFM 2
SCHIMBURI
ORA
59 AUT1216
8991216 ORA PR MACARA TURN CU BR ORIZ MTO450 8-20TF
50M 2 SCHIMB
ORA
60 AUT1217
8991217 ORA PR MACARA TURN CU BR ORIZ.AUTORID
MTA125
2SCHIMB
ORA
61 AUT1218
8991218 ORA PR MACARA PORTAL CU BR MOBIL 16TF 32M
2SCHIM
ORA
62 AUT1219
8991219 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE PINA LA
9,9TF 2 SCHIMBURI
ORA
63 AUT1220
8991220 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 10,0-14,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
64 AUT1221
8991221 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
65 AUT1222
8991222 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 20,0-29,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
66 AUT1223
8991223 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 30,0-39,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
67 AUT1224
8991224 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 40,0-49,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
68 AUT1225
8991225 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 50,0-59,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
69 AUT1226
8991226 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 60,0-69,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
70 AUT1227
8991227 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 70,0-79,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
71 AUT1228
8991228 ORA PR MACARA PE PNEURI BR.TELESCOP TELEMAC
HT125 2 SCHIM
ORA
72 AUT1229
8991229 ORA PR MACARA PE SENILE DEK 251 25TF 2
SCHIMB
ORA
73 AUT1230
8991230 ORA PR MACARA PE SENILE RDK 250 25TF 2
SCHIMB
ORA

74 AUT1231
8991231 ORA PR MACARA PE SENILE RDK 280 28TF 2
SCHIMB
ORA
75 AUT1232
8991232 ORA PR MACARA PE SENILE RDK 300 30TF 2
SCHIMB
ORA
76 AUT1233
8991233 ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,8
TF 2 SCHIMBURI
ORA
77 AUT1234
8991234 ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6,0-9,9
TF 2 SCHIMBURI
ORA
78 AUT1235
8991235 ORA PR AUTOMACARA BRAT ZABR KRAZ 162 16TF 2
SCHIM
ORA
79 AUT1236
8991236 ORA PR AUTOMACARA DEMAG TC600 BR.ZABR.EC
SUPERLIFT 2MN 2SCH
ORA
80 AUT1237
8991237 ORA PR AUTOMACARA CU BR.TELESCOP 30-39,9TF
2SCHIMB
ORA
81 AUT1238
8991238 ORA PR AUTOMACARA CU BR.TELESCOPIC 120129,9 TF 2SCHIMB
ORA
82 AUT1239
8991239 ORA PR AUTOMACARA CU BR.TELESCOPIC 140149,9 TF 2SCHIMB
ORA
83 AUT1240
8991240 ORA PR TRANSPORTOR CU BANDA MOBIL ELECTRIC
15M 2SCHIMB
ORA
84 AUT1241
8991241 ORA PR TRANSPORTOR CU BANDA MOBIL ELECTRIC
46M 2SCHIMB
ORA
85 AUT1242
8991242 ORA PR BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR
4,5KW 2SCHIMB
ORA
86 AUT1301
8991301 ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=3-5M TIP GE1
3SCH.
ORA
87 AUT1302
8991302 ORA PR SCHELA MET AUTORID.3CAST.3,5TF H=31M
L=29M 3SCHIM.
ORA
88 AUT1303
8991303 ORA PR SCHELA MET TUB.EXT.S640MP G=11-13,5
3SCH.LEI/MP
ORA
89 AUT1304
8991304 ORA PR SCHELA MET AUTORID
2CAST.6MART.75KG/M H=31M L=12M 3SC
ORA
90 AUT1305
8991305 ORA PR.COFR.MIXT USOR CMU PT.ELEM CU
LATIMI>0,95M 3SCH.LEIMP
ORA
91 AUT1306
8991306 ORA PR.COFR.MIXT GREU CMG PT.PERETI B.* MON
3SCHIM.LEI/MP
ORA
92 AUT1307
8991307 ORA PR.COFR.MET.MIXT GREU CMG PT.PLANSEE
B.A MON 3SCH LEI/MP
ORA
93 AUT1308
8991308 ORA PR.COFR.MET.USOR CUP PT.PERETI 14-30CM
LEI/MP 3SCHIMB
ORA
94 AUT1309
8991309 ORA PR.COFR.MET.PASITOR TIP300
SECT.HIPERB.3 SCHIMB LEI/MP
ORA
95 AUT1310
8991310 ORA PR.COFR.MET.PASITOR CP100 PT.ELEM
PLANE,CURBE 3SCH.LEIMP
ORA
96 AUT1311
8991311 ORA PR.COFR.MET.CMS PT.STILPI B.A.3SCHIMB
LEI/MP
ORA
97 AUT1312
8991312 ORA PR.COFR.MET.C32 PT STILPI SI PERETI 3
SCHIMB.LEI/MP
ORA
98 AUT1313
8991313 ORA PR.COFR.MET.C43 PT PERETI SI STILPI 3
SCHIMB LEI/MP
ORA
99 AUT1314
8991314 ORA PR.COFR.MET.F22 PT PERETI SI STILPI 3
SCHIMB LEI/MP
ORA
100 AUT1315
8991315 ORA PR.COFR.MET.F31 PT PERETI SI STILPI 3
SCHIMB LEI/MP
ORA
101 AUT1316
8991316 ORA PR.COFR.MET.F42A PT PERETI SI STILPI 3
SCHIMB.LEI/MP
ORA

102 AUT1317
3 SCHIM LEI/MP
103 AUT1318
SCHIMB.LEI/MP
104 AUT1319
3SCHIM.LEI/MP
105 AUT1320
3SCHIM.LEI/MP
106 AUT1321
E75 3SCH LEI/MP

8991317 ORA PR.COFR.MET.F42B,C PT PERETI SI STILPI


ORA
8991318 ORA PR.COFR.MET.F42D PT PERETI SI STILPI 3
ORA
8991319 ORA PR COFR MET.F61 PT PERETI SI STILPI
ORA
8991320 ORA PR COFR MET.F62 PT PERETI SI STILPI
ORA
8991321 ORA PR DISPOZITIV DE COFR TS21 PE ESAFODAJ
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------107 AUT1322
8991322 ORA PR ESAFODAJ E75 TIP A 1X1M PT CONSTR SI
INST 35CH LEI/MP
ORA
108 AUT1323
8991323 ORA PR ESAFODAJ E75 TIP A 1,5X1,5M PT CONS
SI INS 3SCH LEIMP
ORA
109 AUT1324
8991324 ORA PR ESAFODAJ E75 TIP B 1,5X1,5M PT CONS
SI INS 3SCH LEIMP
ORA
110 AUT1325
8991325 ORA PR POP METALIC EXTENS PE3100 INCL TEAVA
O51X3,5MM 3SCH
ORA
111 AUT1326
8991326 ORA PR POP METALIC EXTENS PE5100 INCL TEAVA
O51X3,5MM 3SCH
ORA
112 AUT1327
8991327 ORA PR COFR MET.PASITOR PT.TURNURI H=36M
3SCHIM LEI/MP
ORA
113 AUT1328
8991328 ORA PR COFR MET.PASITOR PT.TURNURI H=80M
3SCHIM LEI/MP
ORA
114 AUT1329
8991329 ORA PR COFR MET.PASITOR PT.TURNURI H=95M
3SCHIM LEI/MP
ORA
115 AUT1330
8991330 ORA PR COFR MET.PASITOR PT.TURNURI H=105M
3SCHIMB LEI/MP
ORA
116 AUT1331
8991331 ORA PR COFR MET.PASITOR PT.TURNURI H=115M
3SCHIMB LEI/MP
ORA
117 AUT1332
8991332 ORA PR COFR MET.PASITOR PT.TURNURI H=116M
3SCHIMB LEI/MP
ORA
118 AUT1333
8991333 ORA PR COFR MET.MOBIL OVOIDAL 800X1200MM
MCIND 3SCHIM LEI/MP
ORA
119 AUT1334
8991334 ORA PR COFR MET.MOBIL OVOIDAL 1000X1500MM
MCIND 3SCH LEI/MP
ORA
120 AUT1335
8991335 ORA PR COFR MET.MOBIL OVOIDAL 1200X1800MM
MCIND 3SCH LEI/MP
ORA
121 AUT1336
8991336 ORA PR COFR MET.MOBIL OVOIDAL 1300X1950MM
MCIND 3SCH LEI/MP
ORA
122 AUT1337
8991337 ORA PR DISPOZITIV DE COFR TS20 PE ESAFODAJ
E75 3SCH LEI/MP
ORA
123 AUT1338
8991338 ORA PR COFRAJ PT STILPI CU CALOTI TIP CSK-1
3SCH LEI/MP
ORA
124 AUT1339
8991339 ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=4-6M TIP GE2
3SCH.
ORA
125 AUT1340
8991340 ORA PR GRINDA MET.EXTENS.L=6-9M TIP GT
3SCH.
ORA
126 AUT1341
8991341 ORA PR ESCAVATOR SENILE E10011,E1252 1520TF 3 SCHIMB
ORA

127 AUT1342
30TF 3 SCHIM
128 AUT1343
60TF 3 SCHIM
129 AUT1344
COMPR.3ELECTR.RESITA
130 AUT1345
40TFM 3 SCHIMBURI
131 AUT1346
H=48M
3SCHIMB
132 AUT1347
3 SCHIMBURI
133 AUT1348
3SCHIMB
134 AUT1349
SCHIMBURI
135 AUT1350
H=100M
3 SCH
136 AUT1351
12,5TF 50M 3SCHIM
137 AUT1352
150TFM 3 SCHIMB
138 AUT1353
79,9TFM 3 SCHIMB
139 AUT1354
16TF 52,2M 3 SCH
140 AUT1355
SCHIMBURI
141 AUT1356
50M 3 SCHIMB
142 AUT1357
MTA125
3SCHIMB
143 AUT1358
3SCHIM
144 AUT1359
9,9TF 3 SCHIMBURI
145 AUT1360
TF 3 SCHIMBURI
146 AUT1361
TF 3 SCHIMBURI
147 AUT1362
TF 3 SCHIMBURI
148 AUT1363
TF 3 SCHIMBURI
149 AUT1364
TF 3 SCHIMBURI
150 AUT1365
TF 3 SCHIMBURI
151 AUT1366
TF 3 SCHIMBURI
152 AUT1367
TF 3 SCHIMBURI
153 AUT1368
HT125 3 SCHIM
154 AUT1369
SCHIMB
155 AUT1370

8991342 ORA PR ESCAVATOR SENILE ECHIP MACARA UB162


ORA
8991343 ORA PR ESCAVATOR SENILE ECHIP MACARA E2503
ORA
8991344 ORA PR CENTRALA STABILA AER
15MC 3SCH
ORA
8991345 ORA PR.MACARA TURN BR.INCLINABIL PINA LA
ORA
8991346 ORA PR MACARA TURN CU BR.INCL.MT100 5TF
ORA
8991347 ORA PR.MACARA TURN BR.INCLINABIL 80-150TFM
ORA
8991348 ORA PR MACARA TURN KBGS450 25TF 400TFM
ORA
8991349 ORA PR.MACARA TURN TIP BK1000 DE 1000TFM 3
ORA
8991350 ORA PR MACARA TURN CU BR.ORIZ PINGON 8TF
ORA
8991351 ORA PR MACARA TURN CU BR ORIZ KB674-5
ORA
8991352 ORA PR.MACARA TURN BR.ORIZONTAL AUTORID.80ORA
8991353 ORA PR.MACARA TURN BR.ORIZONTAL AUTORID.40ORA
8991354 ORA PR MACARA TURN CU BR.ORIZ.MTO 180 8ORA
8991355 ORA PR.MACARA TURN PIVOTANTA DE 1000TFM 3
ORA
8991356 ORA PR MACARA TURN CU BR ORIZ MTO450 8-20TF
ORA
8991357 ORA PR MACARA TURN CU BR ORIZ.AUTORID
ORA
8991358 ORA PR MACARA PORTAL CU BR MOBIL 16TF 32M
ORA
8991359 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE PINA LA
ORA
8991360 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 10,0-14,9
ORA
8991361 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 15,0-19,9
ORA
8991362 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 20,0-29,9
ORA
8991363 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 30,0-39,9
ORA
8991364 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 40,0-49,9
ORA
8991365 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 50,0-59,9
ORA
8991366 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 60,0-69,9
ORA
8991367 ORA PR.MACARA PNEURI BRAT ZABRELE 70,0-79,9
ORA
8991368 ORA PR MACARA PE PNEURI BR.TELESCOP TELEMAC
ORA
8991369 ORA PR MACARA PE SENILE DEK 251 25TF 3
ORA
8991370 ORA PR MACARA PE SENILE RDK 250 25TF 3

SCHIMB
156 AUT1371
SCHIMB
157 AUT1372
SCHIMB
158 AUT1373
TF 3 SCHIMBURI
159 AUT1374
TF 3 SCHIMBURI

ORA
8991371 ORA PR MACARA PE SENILE RDK 280 28TF 3
ORA
8991372 ORA PR MACARA PE SENILE RDK 300 30TF 3
ORA
8991373 ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 4,5-5,8
ORA
8991374 ORA PR.AUTOMACARA CU BRAT ZABRELE 6,0-9,9
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------160 AUT1375
8991375 ORA PR AUTOMACARA BRAT ZABR KRAZ 162 16TF 3
SCHIM
ORA
161 AUT1376
8991376 ORA PR AUTOMACARA DEMAG TC600 BR.ZABR.EC
SUPERLIFT 2MN 2SCH
ORA
162 AUT1377
8991377 ORA PR AUTOMACARA CU BR.TELESCOP 30-39,9TF
3SCHIMB
ORA
163 AUT1378
8991378 ORA PR AUTOMACARA CU BR.TELESCOPIC 120129,9 TF 3SCHIMB
ORA
164 AUT1379
8991379 ORA PR AUTOMACARA CU BR.TELESCOPIC 140149,9 TF 3SCHIMB
ORA
165 AUT1380
8991380 ORA PR TRANSPORTOR CU BANDA MOBIL ELECTRIC
15M 3SCHIMB
ORA
166 AUT1381
8991381 ORA PR TRANSPORTOR CU BANDA MOBIL ELECTRIC
46M 3SCHIMB
ORA
167 AUT1382
8991382 ORA PR BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR
4,5KW 3SCHIMB
ORA
168 AUT2001
8992001 LINIE ECART INGUST DECOV SINE TIP 10 KG/M
ORA
169 AUT2002
8992002 RAMIFICATII LINIE ECART INGUST 600 MM
ORA
170 AUT2003
8992003 PLACA TURNATA PT LINIE ECART INGUST 600 MM
ORA
171 AUT2101
8992101 TABLIERE METALICE IN PODURI PROVIZORII CU
DESCHID.VARIABILA
ORA
172 AUT2201
8992201 CAZAN DE ABUR TIP GRIVITA ROSIE 81 MP 2 T
ABUR/ORA
ORA
173 AUT2301
8992301 GRUP ELECTROGEN MOBIL 200-250 KVA MOTOR
ARDERE INTERNA
ORA
174 AUT2302
8992302 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INTERNA
PINA LA 10 KVA
ORA
175 AUT2303
8992303 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT
10,1-19 KVA
ORA
176 AUT2304
8992304 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT.2039 KVA
ORA
177 AUT2305
8992305 GRUP ELECTROGEN MOBIL MOTOR ARDERE INT.4074 KVA
ORA
178 AUT2401
8992401 TRANSFORMAT.SUDURA W.10-60 60 KVA 50
HZ(EXCL.CONS.EN.EL)
ORA
179 AUT2501
8992501 CENTRALA AER COMPRIMAT
RESITA,INCL.ACCESORIILE;3X15=45MC/MIN

ORA

180 AUT2502
8992502
0,25MC/MIN
181 AUT2503
8992503
MC/MIN
182 AUT2504
8992504
MC/MIN
183 AUT2505
8992505
MC/MIN
184 AUT2506
8992506
MC/MIN
185 AUT2507
8992507
MC/MIN
186 AUT2508
8992508
MC/MIN
187 AUT2509
8992509
MC/MIN
188 AUT2510
8992510
MC/MIN
189 AUT2511
8992511
ORA
190 AUT2512
8992512
MC/MIN
191 AUT2601
8992601
LICHID,TIP MIL 403; 4KW
192 AUT2701
8992701
FLUV.TIP SNO-350
193 AUT2801
8992801
ORA
194 AUT2802
8992802
COMPRESORUL)
195 AUT2803
8992803
ORA
196 AUT2804
8992804
COMPR ) 16-30KG
197 AUT2805
8992805
9KG
198 AUT2806
8992806
PESTE 30 KG
199 AUT2807
8992807
CONS.AER COMPR.)
200 AUT2808
8992808
TH 11/35HM 472/0
201 AUT2809
8992809
CONS AER COMPR )
202 AUT2810
8992810
MEC FARA AER)
203 AUT2811
8992811
MEC FARA AER)
204 AUT2812
8992812
FARA CONS AER )
205 AUT2813
8992813
(FARA MEC.FARA AER)
206 AUT2814
8992814
ORA
207 AUT2815
8992815
ORA

ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.PINA LA


ORA
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 1,1-3,9
ORA
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES. 4,0-5,9
ORA
ELECTROCOMPRES.MOBIL DE JOASA PRES.10 - 20
ORA
MOTOCOMPR.MOBIL JOASA PRESIUNE 2,0-3,9
ORA
MOTOCOMPR CU 1 CIOCAN DE ABATAJ 2,0-3,9
ORA
MOTOCOMPR CU 2 CIOCANE DE ABATAJ 4,0-5,9
ORA
MOTOCOMPR.AER MOBIL JOASA PRESIUNE 4,0-5,9
ORA
MOTOCOMPR AER MOBIL JOASA PRESIUNE 6,0-9,9
ORA
MOTOCOMPR MOBIL JOASA PRESIUNE 10-20 MC/MIN
MOTOCOMPR.MOBIL INALTA PRESIUNE 8,0-15,0
ORA
ELECTROPOMPA VID MEDIU CU INEL DE
ORA
CELULA DE MAL 6KW PT ALIMENTARE DRAGI
ORA
CIOCAN PNEUM.(EXCLUSIV CONSUM AER) 8-15 KG
CIOCAN PNEUM.DE NITUIT(EXCLUSIV
DALTA PNEUM (EXCLUSIV CONSUM AER)

ORA

PERFORATOR ROTATIV PNEUM (EXCLUSIV CONS AER


ORA
PERF.ROT.PNEUM.(EXCLUSIV CONS.AER COMPR.)
ORA
PERF ROT PNEUM (EXCLUSIV CONS AER COMPR )
ORA
FOREZA ROTOPERCUTANTA PE SENILE,D<76MM(FARA
ORA
FOREZA PERCUT ROTATIV PNEUMATIC TIP BOHLER
ORA
INST PERF IN SUBT JUMBO-T-IR (FARA MEC FARA
ORA
INST PERF ALIMAK 2 PT EXCAV GAL INCLIN(FARA
ORA
INST PERF ALIMAK 4 PT EXCAV GAL INCLIN(FARA
ORA
INST PERF CU 2 BRATE FURUKAWA (FARA MEC SI
ORA
INSTAL.DE PERFORAT CU 2 BRATE TIP SBU-2B
ORA
INST.ELECTRICA DE SANFRENAT TEVI
INST.DE ALEZAT PNEUMATICA

ORA
ORA
ORA

208 AUT2816

8992816 INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.4400MC/ORA

209 AUT2817

8992817 INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.6500MC/ORA

210 AUT2818

8992818 INST.DE HALDAT MAT. EXCAVAT MAX.12500MC/ORA

211 AUT2819
8992819 MASINA PNEUM.INCARC.STERIL PPN2-0,3MC(FARA
MEC.CONS.AER)
ORA
212 AUT2820
8992820 MAS PNEUM INC STERIL IN SUBT
RL500(FARAMECSICONSCOMB)0,5MC
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------213 AUT2821
8992821 MASINA PNEUM.INCARC.STERIL PPN3-0,5MC(FARA
MEC.CONS.AER)
ORA
214 AUT2822
8992822 MASINA INCARC.STERIL CU BRATE PNB-3D (FARA
MEC.CONS.AER)
ORA
215 AUT2823
8992823
MAS.PNEUM.INC.STERIL,BASCUL.LAT.0,4MC(F.MEC. F.CONS.AER)
ORA
216 AUT2824
8992824 MAS MINA CU BRATE INC STERIL TIP UB3
ORA
217 AUT2825
8992825 GRAIFER PNEUM CU TROLIU ELECT SUBT
(FARAMECSICONSAER)0,14MC
ORA
218 AUT2826
8992826 TRENSILOZBZ-40LUCRINSUBT (FARACME,T TRMFARACONSAER)30MC
ORA
219 AUT2827
8992827 VAGON SILOZ AUTODESCARCATOR TIP VSA-9;9MC.
ORA
220 AUT2828
8992828 VAGONET AUTOMALAXOR PT BETON VAM-5;5MC
ORA
221 AUT2901
8992901 INST FORAJ USCAT MANUAL CU TREPIED
ORA
222 AUT2902
8992902 FOREZA TIP GALATI D=MAX,PILOTI
320MM,ADINCIME=10M
ORA
223 AUT2903
8992903 INST FORAJ TIPUSOR-G-1-ELECTR PT CONSTR
HIDROTEHNICE 6,2KW
ORA
224 AUT2904
8992904 INST.FORAJ USCAT MEC.CU TREPIED 0- 60M
ORA
225 AUT2905
8992905 INST.FORAJ USCAT MEC.CU TURLA
0-150M
ORA
226 AUT2906
8992906 INSTALATIE DE FORAJ HIDRAULIC SG150,ACT.ELECTR.FARA MECANIC
ORA
227 AUT2907
8992907 INSTALATIE DE FORAJ HIDRAULIC SG300,ACT.ELECTR.FARA MECANIC
ORA
228 AUT2908
8992908 INST FORAJ TIPSEMIUSC
KAM300ACTELECTPTCONSTHIDROTEHNICE 18KW
ORA
229 AUT2909
8992909 MASINA FORAJ BU-20-2 TIP URALET
ADINCIME
300M
ORA
230 AUT2910
8992910 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE INVERSA FA12
ADINCIME 400M
ORA
231 AUT2911
8992911 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA ADINCIME
400M
ORA

232 AUT2912
ADINCIME 500M
233 AUT2913
ADINCIME 800M
234 AUT2914
ADINCIME 100M
235 AUT2915
ADINCIME 600M
236 AUT2916
DIAM 3600MM TIP 3-DH
237 AUT2917
200M(EXCL.TRANSPORT)
238 AUT2918
200M(EXCL.TR EN E.P)
239 AUT2919
200M(EXCL.TR EN PN)
240 AUT2920
ETANSEITATE CONDUCTE
241 AUT2921
ADINCIME0-32M
242 AUT2922
ADINCIME0-60M
243 AUT2923
EXPLOATARE
244 AUT2924
EXPLOATARE
245 AUT2925
150M
246 AUT2926
ADINCIME 0-400M
247 AUT2927
100 M
248 AUT2928
PESTE 100 M
249 AUT2929
(MIXER) -50CP
250 AUT2930
ORA
251 AUT2931
DIRECTA FA 32
252 AUT2932
IN VERSA FA 20
253 AUT2933
CIRC.INVERSA FA 50
254 AUT2935
ORA
255 AUT3001
1800 A
256 AUT3002
ORA
257 AUT3003
KW(EXCL.CONS.EN)
258 AUT3004
ELECTRICA)1-14KW
259 AUT3005
ELECTR.)15-28KW
260 AUT3006

8992912 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA FA20


ORA
8992913 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE DIRECTA FA50
ORA
8992914 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE INVERSA FA10
ORA
8992915 INST.FORAJ HIDR.CIRCULATIE INVERSA FA32
ORA
8992916 INST.FORAJ HIDRAULIC PT LUCRARI MINIERE
ORA
8992917 INST.FORAJ IN SISTEM COMB.HIDROS.TIP FMORA
8992918 INST.FORAJ IN SISTEM COMB.HIDROS.TIP FMORA
8992919 INST.FORAJ IN SISTEM COMB.HIDROS.TIP FMORA
8992920 AGREG CIMENTARE CIMENTRUC PT VERIF
ORA
8992921 INST DESNIS FORAJUSCATMANUAL(EXCL COMPRES)
ORA
8992922 INST DESNIS FORAJUSCATMANUAL(EXCL COMPRES)
ORA
8992923 INST.MANUALATREPIEDDESNIS.PT.FORAJIN
ORA
8992924 INST MEC CU TREPIED DESNIS PT FORAJ IN
ORA
8992925 INST.DESNIS FORAJ USCAT MECANIC ADINCIME 0ORA
8992926 INST DESNIS FORAJ HIDRAULIC CIRC DIRECTA
ORA
8992927 INST.DE FORAJ MANUAL(GRANIC) ADINCIME SUB
ORA
8992928 INST DE FORAJ MECANIC(GRANIC) ADINCIME
ORA
8992929 INSTALATIE PENTRU PREPARAT NOROI BENTONITIC
ORA
8992930 INSTALATIE DE FORAJ USCAT PERCUTANT FA 12,5
8992931 INSTALATIE DE FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE
ORA
8992932 INSTALATIE DE FORAJ HIDRAULIC CU CIRCULATIE
ORA
8992933 INSTALATIE DE FORAJ HIDRAULICA CU
ORA
8992935 POLIZOR ELECTRIC PORTABIL WSBA
8993001 INST MOBILA TRATAMENT TERMIC PRIN INDUCTIE
ORA
8993002 INST.TRATAMENT TERMIC INDUCTIE 2000HZ-120KW
8993003 STATIE TRAT.TERMIC PRIN IND.MF VEB-IND.125
ORA
8993004 CONVERTIZOR SUDURA(INCL. CONS.ENERGIE
ORA
8993005 CONVERTIZOR DE SUDURA(INCLUSIV CONS ENERG
ORA
8993006 GRUP TERMIC DE SUDURA 28-35KW

ORA

261 AUT3007

65CP

262 AUT3008
27KVA
263 AUT3009
350 40-79KVA
264 AUT3010
CONS.ENERG.;75KVA
265 AUT3011
CONS.ENERG.;500KVA
350

8993007 GRUP MOBIL


8993008 APARAT
8993009 APARAT
8993010 MASINA
8993011 MASINA

DE SUDURA

48KW PE TRACTOR DE
ORA
DE SUDURA IN MEDIU DE ARGON TIP TVORA
DE SUDURA IN MEDIU DE ARGON TIP TVORA
S-AUTOM.SUD.EL.PRES.CAP-LA-CAP,FARA
ORA
AUTOM.SUD.EL.PRES.CAP-LA-CAP,FARA
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------266 AUT3012
8993012 APARAT DE SUDURAPRIN PRESIUNE IN
PUNCT.OTEL-BETON 70-12MM
ORA
267 AUT3013
8993013 INST.MOBILA DE SABLARE USCATA
INCL.COMPR.3,7MC/MIN 7KGF/CMP
ORA
268 AUT3014
8993014 MOTOGENERATOR CURENT HONDA
ORA
269 AUT3101
8993101 PRESA DE VULC. LA CALD A BENZI DE CAUCIUC
TIP NILOS
ORA
270 AUT3201
8993201 PRESADE AUTODECLAVETARE PT INTINDEREA ARM
0,5-1MN 51-100TF
ORA
271 AUT3202
8993202 PRESA DE PRETENSIONAT ARMATURI 1,01-1,2MN
101-120 TF
ORA
272 AUT3203
8993203 INSTAL.DE PRECOMPRIMARE PRIN INFASURARE
SIRMA SUB TENSIUNE
ORA
273 AUT3204
8993204 MASINA DE TAIAT GRESIE CU DISC D=500MM
5,5KW
ORA
274 AUT3301
8993301 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA
SUB 2,8KW
ORA
275 AUT3302
8993302 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA
2,8-8,0KW
ORA
276 AUT3303
8993303 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT.APA
8,1-14,9KW
ORA
277 AUT3304
8993304 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA
15-30 KW
ORA
278 AUT3305
8993305 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA
L.SUBT. 2,8KW
ORA
279 AUT3306
8993306 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA
L.SUBT.2,8-8,0KW
ORA
280 AUT3307
8993307 ELECTROPOMPA MONOETAJ.DE JOASA PRES.PT APA
L.SUBT.8,1-14,9KW
ORA
281 AUT3308
8993308 ELECTROPOMPA MONOETAJ DE JOASA
PRES.PT.APA(SUBT)
15-30KW
ORA
282 AUT3309
8993309 ELECTROPOMP.APA MONOETAJ.JOASA-MEDIE
PRES.TIP CERNA200 37-45
ORA
283 AUT3310
8993310 ELECTROPOMPA MONOET.JOASA SI
MED.PRES.,PT.APA,SIRET 400;75KW
ORA
284 AUT3311
8993311 ELECTROPOMPA MONOET.JOASA SI
MED.PRES.,PT.APA,SIRET 400;55KW
ORA
285 AUT3312
8993312 AUTOPOMPA HIDRAULICA DE BETON
40-60MC/H
ORA

286 AUT3313
8993313
SUB 2,8KW
287 AUT3314
8993314
2,8-8,0KW
288 AUT3315
8993315
21-30KW
289 AUT3316
8993316
71-100KW
290 AUT3317
8993317
31- 40KW
291 AUT3318
8993318
41- 70KW
292 AUT3319
8993319
(SUBT) SUB2,8KW
293 AUT3320
8993320
PRES(SUBT) 2,8-8,0KW
294 AUT3321
8993321
PRES(SUBT) 8,1-20,0KW
295 AUT3322
8993322
PRES(SUBT) 21-30KW
296 AUT3323
8993323
PRES(SUBT) 31-40KW
297 AUT3324
8993324
PRES.L.SUBT. 41-70KW
298 AUT3325
8993325
PRES.L.SUBT. 71-100KW
299 AUT3326
8993326
COROZIVA P2,8-8,0KW
300 AUT3327
8993327
COROZIVA P8,1-20KW
301 AUT3328
8993328
COROZIVA P21-30KW
302 AUT3329
8993329
COROZIVA P31-40KW
303 AUT3330
8993330
COROZIVA P41-80KW
304 AUT3331
8993331
95MC/H-4KW
305 AUT3332
8993332
HEBE50X3;4KW,F.MEC.
306 AUT3333
8993333
HEBE65X3;7,5KW,F.MEC
307 AUT3334
8993334
HEBE65X5;10KW,F.MEC.
308 AUT3335
8993335
PRES.-EPET65; 4KW
309 AUT3336
8993336
CONDUCTA,PINA LA 40 MC/H
310 AUT3337
8993337
DESIPESTE40MC/H
311 AUT3338
8993338
ARMATURI 4,5KW
312 AUT3339
8993339
ARMATURI
313 AUT3340
8993340
ORA
314 AUT3341
8993341

ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE


ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE

INALTA PRES.
INALTA PRES.
INALTA PRES.
INALTA PRES.
INALTA PRES.
INALTA PRES.
INALTA PRES.

INALTA
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE INALTA
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE INALTA
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ DE INALTA
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE INALTA
ORA
ELECTROPOMPA APA MULTIETAJ.DE INALTA
ORA
ELECTROPOMPA MULTIETAJATA DE IN PRES ACT
ORA
ELECTROPOMPA MULTIETAJATA DE IN PRES ACT
ORA
ELECTROPOMPA MULTIETAJATA DE IN PRES ACT
ORA
ELECTROPOMPA MULTIETAJATA DE IN PRES ACT
ORA
ELECTROPOMPA MULTIETAJATA DE IN PRES ACT
ORA
ELECTROPOMPA SUBMERSIBILA 5-13MC/H LA 48ORA
EL-POMPA APA SUBMERS.M-ET.,PR.MED.,EP/30ORA
EL-POMPA APA SUBMERS.M-ET.,PR.MED.EP/30ORA
EL-POMPA APA SUBMERS.M-ET.,PR.MED.EP/30ORA
ELECTROPOMPA DE EPUISMENT SUBMERSIB.,JOASA
ORA
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M
ORA
POMPA HIDRAULICA DE BETON CU 100M CONDUCTA
ORA
ELECTROPOMPA INALTA PRES.PRETENSIONAT
ORA
POMPA MANUALA INALTA PRES.PRETENSIONAT
ORA
POMPA ROTI DINTATE PT.BITUM 2 TOLI
POMPA DE TRANSVAZAT MOTORINA TIP P-223

MONTATA PE TRACTOR
315 AUT3342
8993342 POMPA
COND.8-10MC/H
316 AUT3343
8993343 POMPA
ORA
317 AUT3344
8993344 POMPA
CONS.AER)180L4-6MC/H
318 AUT3345
8993345 POMPA
BETONMEYNADIERSUBT(FARACONSAER)
ORA

ORA
DE BETON PNEUM.TIP MIXOCRET 100M
ORA
PNEUMAT.DE BETON PB250 4-6MC/ORA
PNEUM.SPRIT-BETON BSM 604-65(FARA
ORA
PNEUM.SPRIT4-6MC

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------319 AUT3346
8993346 POMPA PNEUM.BETON 500L LUCRU IN
SUBTERAN(FARACONS.AER)10MC/H
ORA
320 AUT3347
8993347
ELECTROPOMPAPISTONINCERCATRECIPIENTINALTAPRES-800ATM
4KW
ORA
321 AUT3348
8993348 POMPA PNEUMATICA DE BETON,10MC/H,EXCLUSIV
AER COMPRIMAT
ORA
322 AUT3349
8993349 POMPA PNEUM.INJECT.HANY-ZMP (2-3) EXCL.AER
42-100 AT
ORA
323 AUT3350
8993350 POMPA PNEUM.INJECTII,PRES.420N/CNP(42ATM)
FARA CONS.AER
ORA
324 AUT3351
8993351 POMPA DE MORTAR (ACTIONATA ELECTRIC) 3MC/H
ORA
325 AUT3352
8993352 POMPA DE MORTAR (ACTIONATA ELECTRIC) 6MC/H
ORA
326 AUT3353
8993353 POMPA DE MORTAR PT.LUCRU IN SUBTERAN
3MC/ORA
ORA
327 AUT3354
8993354 POMPA DE INJECTAT MORTAR ACT.ELECTR 1,5KW
ORA
328 AUT3355
8993355 CONCASOR CU FALCI ACTIONAT ELECTRIC
PRODUCT.2,1-5,0 MC/H
ORA
329 AUT3356
8993356 CIUR VIBRATOR ACTIONAT ELECTRIC PINA LA
7MC/H
ORA
330 AUT3357
8993357 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL500MC/H
ORA
331 AUT3358
8993358 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 7,5KW
ORA
332 AUT3359
8993359 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 22KW
ORA
333 AUT3360
8993360 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 30KW
ORA
334 AUT3361
8993361 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 55KW
ORA
335 AUT3362
8993362 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 132KW
ORA
336 AUT3363
8993363 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 160KW
ORA
337 AUT3364
8993364 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 200KW
ORA
338 AUT3365
8993365 VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL 250KW

ORA

339 AUT3366
8993366
NOCIVE SI EXPLOZ.11KW
340 AUT3367
8993367
ORA
341 AUT3368
8993368
ORA
342 AUT3369
8993369
ORA
343 AUT3370
8993370
ORA
344 AUT3371
8993371
ORA
345 AUT3372
8993372
COMPRIMAT)
346 AUT3373
8993373
4,5KW
347 AUT3398
8993398
ORA
348 AUT3399
8993399
ORA
349 AUT3400
8993400
ORA
350 AUT3401
8993401
SUPR EXCL AER COMP
351 AUT3501
8993501
TERMIC 0,40-0,70MC
352 AUT3502
8993502
TERMIC 0,71-1,25MC
353 AUT3503
8993503
TERMIC 1,26-1,85MC
354 AUT3504
8993504
TERMIC 1,86-2,50MC
355 AUT3505
8993505
TERMIC 3,51-5,00MC
356 AUT3506
8993506
ORA
357 AUT3507
8993507
0,81-1,20MC
358 AUT3508
8993508
PESTE 1,20MC
359 AUT3509
8993509
CABLURI EC.SONETA
360 AUT3510
8993510
TERMIC ECHIP SONETA
361 AUT3511
8993511
ORA
362 AUT3512
8993512
ORA
363 AUT3513
8993513
ORA
364 AUT3514
8993514
ORA
365 AUT3515
8993515
ORA
366 AUT3516
8993516
ORA

VENTILATOR DE MINA CENTRIFUGAL PT.GAZE


ORA
VENTILATOR DE MINA AXIAL 1,5KW
VENTILATOR DE MINA AXIAL

22 KW

VENTILATOR DE MINA AXIAL

2X17KW

REZERVOR TAMPON PT.AER COMPRIMAT DE 12 MC


MALAXOR DE CHITURI 10L
COMPLET PENTRU CHITURI (EXCL.CONS.AERORA
MALAXOR DE CHITURI 25-50L ACT.ELECTRICORA
ASPIRATOR INDUSTRIAL
POLIZOR ELECTIC
POLIZOR PNEUMATIC
POMPA PNEUMATICA DE BETON 10MC/H LUCRU LA
ORA
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
ORA
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
ORA
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
ORA
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
ORA
EXCAVATOR PE SENILE CU O CUPA CU MOTOR
ORA
DRAGLINA HIDRAULICA PE SENILE 0;5-0,8 MC
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE
ORA
EXCAVATOR HIDRAULIC DRAGLINA PE SENILE
ORA
EXCAVATOR PE SENILE 0,40-0,70MC CU COMANDA
ORA
EXCAVATOR SENILE
0,70-1,25MC MOTOR
ORA
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC 2,5-2,9MC
EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC

3,0-3,9MC

EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC

4,0-4,9MC

EXCAVATOR PE SENILE ACT.ELECTRIC

PESTE 8MC

EXCAVATOR GRAIFER 0,4-0,7MC


EXCAVATOR GRAIFER 0,71-1,25MC

367 AUT3517
8993517 ESCAVATOR SENILE ARDERE INT.ECHIP.MACARA
E10011,E1252 20TF
ORA
368 AUT3518
8993518 ESCAVATOR SENILE ARDERE INT.ECHIP.MACARA
UB162 ZEMAG 30TF
ORA
369 AUT3519
8993519 ESCAVATOR SENILE ARDERE INT.ECHIP.MACARA
E2503 60TF
ORA
370 AUT3520
8993520 EXCAV.PE PNEURI MOTOR
TERMIC(BULDOEXCAV)0,15-0,20MC
ORA
371 AUT3521
8993521 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR
TERMIC(BULDOEXCAVATOR)0,21-0,39MC
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------372 AUT3522
8993522 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
0,40-0,70MC
ORA
373 AUT3523
8993523 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
0,71-1,25MC
ORA
374 AUT3524
8993524 EXCAVATOR PE PNEURI MOTOR TERMIC
PESTE 1,25MC
ORA
375 AUT3525
8993525 SAPATOR DE SANTURI CU ROTOR 101-150CP
ORA
376 AUT3526
8993526 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 40-60 CP
ORA
377 AUT3527
8993527 SAPATOR DE SANTURI CU ELINDA 61-100CP
ORA
378 AUT3528
8993528 MASINA DE POZAT DRENURI CU ELINDA 55CP
ORA
379 AUT3529
8993529 INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR
PROD P LA 800MC/H
ORA
380 AUT3530
8993530 INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR
PROD P LA 1600MC/H
ORA
381 AUT3531
8993531 INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU ROTAR
PROD P LA 1800MC/H
ORA
382 AUT3532
8993532 INSTALATIE DE EXCAVAT PE SENILE CU MOTOR
PROD.1900MC/H
ORA
383 AUT3533
8993533 SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 2,753,00MC
ORA
384 AUT3534
8993534 SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 3,16,00MC
ORA
385 AUT3535
8993535 SCREPAR TRACTAT(INCLUSIV TRACTORUL) 6,19,00MC
ORA
386 AUT3536
8993536 SCREPER TRACTAT(EXCLUSIV TRACTORUL) 2,753,0MC
ORA
387 AUT3537
8993537 SCREPER TRACTAT(EXCLUSIV TRACTORUL) 3,16,0MC
ORA
388 AUT3538
8993538 SCREPER TRACTAT(EXCLUSIV TRACTORUL) 6,19,0MC
ORA
389 AUT3539
8993539 AUTOSCREPER 8-10MC
ORA
390 AUT3540
8993540 AUTOSCREPER 10,1-15,0MC
ORA
391 AUT3541
8993541 AUTOSCREPER 15,1-35,0MC
ORA

ORA

392 AUT3542

393 AUT3543
P=22 KW SUBT
394 AUT3544
ORA
395 AUT3545
ORA
396 AUT3546
ORA
397 AUT3547
ORA
398 AUT3548
ORA
399 AUT3549
ORA
400 AUT3550
ORA
401 AUT3551
ORA
402 AUT3552
ORA
403 AUT3553
ORA
404 AUT3554
ORA
405 AUT3555
ORA
406 AUT3601
ORA
407 AUT3602
CONDUCTE 200CP
408 AUT3603
ORA
409 AUT3604
2,1-3,0TF
410 AUT3605
3,1-4,0TF
411 AUT3606
4,1-5,0TF
412 AUT3607
ORA
413 AUT3608
ORA
414 AUT3609
ORA
415 AUT3610
ORA
416 AUT3611
CONS.AER)2,63TF
417 AUT3612
CONS.AER)
418 AUT3613
ORA
419 AUT3614
ORA
420 AUT3615

8993542 SCREPER TIP TEREX-TS-14

10,7-15,3MC

8993543 SCREPER DE MINA ACTIONAT ELECTRIC 0,4 MC


ORA
8993544 GREDER TRACTAT CU TRACTOR PE SENILE 80CP
8993545 GREDER SEMIPURTAT TRACTOR PE PNEURI 65CP
8993546 AUTOGREDER PINA LA 175CP
8993547 AUTOGREDER

DE SI PESTE 175CP

8993548 BULDOZER PE PNEURI

60-100CP

8993549 BULDOZER PE PNEURI 101-200CP


8993550 BULDOZER PE PNEURI 201-300CP
8993551 BULDOZER PE PNEURI 301-400CP
8993552 BULDOZER PE SENILE PINA LA 60CP
8993553 BULDOZAR PE SENILE 65-80CP
8993554 BULDOZER PE SENILE 81-180CP
8993555 BULDOZER PE SENILE 181-300CP
8993601 SONETA MECANICA CU BERBEC DELA 1,0-1,9 TONE
8993602 MASINA DE SAPAT SANTURI SI INSTALAT
ORA
8993603 SONETA CU ABURI 5TF
8993604 SONETA UNIV.CU MOTOR ARDERE INT.CU BERBEC
ORA
8993605 SONETA UNIV.CU MOTOR ARDERE INT.CU BERBEC
ORA
8993606 SONETA UNIV.CU MOTOR ARDERE INT.CU BERBEC
ORA
8993607 VIBROINFIGATOR ACTIONAT ELECTRIC 21-35KW
8993608 VIBROINFIGATOR,ACTIONAT ELECTRIC,51-80 KW
8993609 VIBROINFINGATOR ACT.ELECTRIC 161-200KW
8993610 BERBEC DELMAG 4,6-5,5T
8993611 CIOCAN PNEUMATIC PT BATERE PALPLANSE(FARA
ORA
8993612 EXTRACTOR PNEUMATIC DE PILOTIT PZ-4(FARA
ORA
8993613 MASINA PT.EXTRAS TUBURI(ROSTURI) D=812MM
8993614 CLOPOT SCUFUNDATOR (EXCL.ANEXELE)
8993615 INSTAL.CU CLOPOT SCUFUNDATOR CU

ACCESORII(EXCL.MONT-DEM.PLT)
421 AUT3616
8993616
ELECTRIC 8-10KW
422 AUT3617
8993617
BENOTTO
150-220CP
423 AUT3618
8993618
150CP
424 AUT3619
8993619
CELLE 42CP

ORA
INSTALATIE DE DECOMPRESIE ACTIONATA
ORA
INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP
ORA
INST.DE FORAT SI TURNAT PILOTI FRANKY
ORA
INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------425 AUT3620
8993620 INST.DE FORAT SI TURNAT PILOTI BSD100(GALWELDFARAEXCAV)
ORA
426 AUT3621
8993621 INST.DE FORAT PE SENILE 30KW
ORA
427 AUT3622
8993622 MASINA DE FORAT PE SENILE FAN35 CU
ACCESORII,ACT.ELECTR 58KW
ORA
428 AUT3623
8993623 INSTALATIE DE FORAT SI TURNAT PILOTI TIP
BADEN D=800-1000MM
ORA
429 AUT3624
8993624 INST.DE FORAT POCLAIN D=800MM 100KW
(EXCL.MACARA RDK)
ORA
430 AUT3625
8993625 INST.DE FORAT CASA GRANDE D=800MM 33KW
(EXCL.MACARA RDK)
ORA
431 AUT3626
8993626 INST.DE FORAT TERADRILL D=800MM
79KW
(EXCL.MACARA RDK)
ORA
432 AUT3627
8993627 INST.DE FORAT SI BETONAT COLOANE D=1000
-1500MM
ORA
433 AUT3628
8993628
COFRAJMETALTELESCOPICPTTURNAREACAPTUSELILORINTUNELURI L=10M
ORA
434 AUT3629
8993629 SCUT SEMIMEC.EXEC.TUNEL.CF. D=9M
ORA
435 AUT3630
8993630 SCUT SEMIMEC.EXEC.TUNEL.METROU D=6,5M
ORA
436 AUT3631
8993631 SCUT MECANIC ACT.HIDRAULIC PT.EXEC.CANAL
D=4,15M
ORA
437 AUT3632
8993632 SCUT MECANIC ACT.HIDRAULIC PT.EXEC.CANAL
D=2,95M
ORA
438 AUT3633
8993633 SCUT MANUAL PT.EXEC.CANAL D=3,18M
ORA
439 AUT3634
8993634 SCUT MECANIZAT ECHIP. MASIN.SAPAT
PT.EXEC.TUNEL CF D=9,00
ORA
440 AUT3635
8993635 INST.PTFILTRE ACICULARE CU2ELECTROPOMPE
TIPLIU5 2X20KW
ORA
441 AUT3636
8993636 INST.PT.FILTRE ACICULARE CU MOTOR DIESEL
104FILTRE 27KW
ORA
442 AUT3637
8993637 INST.PT.FILTRE ACICULARE CU TIP HUDIG 16KW
ORA
443 AUT3638
8993638
INSTDEBETONATPEREURIPETALUZEADAPTATALAFOREZATIPGALATI
27KW
ORA

444 AUT3639
8993639 INSTAL.KELLY PT.EXEC.ECRANE PROT.,CU MACARA
SENILE;H=24SI30M
ORA
445 AUT3640
8993640 INSTALATIE KELLY,FARA MACARA,ADINCIME PINA
LA 24 M SI 30 M
ORA
446 AUT3641
8993641 INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT. TIP CIS
ORA
447 AUT3642
8993642 INST.PT.EXEC.ECRANELOR DE PROT.TIP ELSE
H=30 SI 40M 59KW
ORA
448 AUT3643
8993643 INST.DE FORAT POCLAIN-SCK-150K CUPLATA LA
MACARAPESENILERDK
ORA
449 AUT3644
8993644 INST.DEFORATCASAGRANDECC72/1000CUPLATALAMACARAPESENRDK250
ORA
450 AUT3645
8993645 INST.DE FORAT
TERRADRIL625CUPLATALAMACARAPESENILERDK-250
ORA
451 AUT3646
8993646 INSTALATIE PT.EXECUTAREA ECRANELOR DE
PROT.TIP RELLER N=30M
ORA
452 AUT3647
8993647 INSTAL.DE VID COMPLEXA TIP HC-988
AUTOMATIZATA 420MC/H
ORA
453 AUT3701
8993701 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACT.ELECTRIC
PINA LA 100LITRI
ORA
454 AUT3702
8993702 BETONIERACUCADERELIBERA ACT.ELECTRIC 101250L
ORA
455 AUT3703
8993703 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTONATA CU
MOTOR TERMIC 101-250L
ORA
456 AUT3704
8993704 BETONIERA CU CADERE LIBERA ACTONATA
ELECTRIC 251-500L
ORA
457 AUT3705
8993705 BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACTIONATA
ELECTRIC 101-250L
ORA
458 AUT3706
8993706 BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC
251-500L
ORA
459 AUT3707
8993707 BETONIERA CU AMESTEC FORTAT ACT.ELECTRIC
501-750L
ORA
460 AUT3708
8993708 BETONIERA CU CADERE LIBERA
ACT.ELECTRIC.751-1000L
ORA
461 AUT3709
8993709 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 8-20MC/N
ORA
462 AUT3710
8993710 CENTRALA DE BETON SEMIAUTOMATIZATA 2140MC/ORA
ORA
463 AUT3711
8993711 CENTRALA STAB.BETON
4X1200(1500)L,PT.LUCR.HIDROEN.(F.TR.M-D)
ORA
464 AUT3712
8993712 CENTRALA DE BETON TURN AUTOMATIZATA 3045MC/N
ORA
465 AUT3713
8993713 APARAT DE TORCRETAT,0,8-1,5 MC/H
ORA
466 AUT3714
8993714 AGREGAT DE TORCRETAT SI INJECTAT BETON
5,0-10,0 MC/N
ORA
467 AUT3715
8993715 AGREGAT DE TORCRETAT SI INJECTAT BETON
10,1-20,0 MC/N
ORA
468 AUT3716
8993716 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON
ACTIONAT,ELECTRIC 0,9-1,5KW
ORA
469 AUT3717
8993717 VIBRATOR DE INTERIOR PT.BETON ACT.PNEUM
VP2C(FARACONSAER)
ORA
470 AUT3718
8993718 VIBRATOR DE EXT.

(PLACA)PT.BETON,ACT.ELECTRIC,0,25-1,0 KW
ORA
471 AUT3719
8993719 VIBRATOR DE EXT ACT.ELECTRIC 0,25-1,1KW
ORA
472 AUT3720
8993720 VIBRATOR UNIVERSAL CU MOTOR TERMIC 2,9-4CP
ORA
473 AUT3721
8993721 MASA VIBRANTA
ORA
474 AUT3722
8993722 AUTOVEHICOL CU AMESTECATOR PT.TRANSP.BETON
PINA LA 3MC
ORA
475 AUT3723
8993723 AUTOVEHICOL CU AMESTECATOR PT TRANSPORT
BETON 4,1-6,0MC
ORA
476 AUT3801
8993801 INSTALATIE SEMIMECANIZATA TIP MEE PT.MULAT
7,5KW
ORA
477 AUT3802
8993802 INST.HIDRAULICA DE GLISARE A COFRAJELOR
(6T) 1SET
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 10
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------478 AUT3803
8993803 INST.HIDRAULICA DE GLISARE A COFRAJELOR
(3T) 1/2SET
ORA
479 AUT3804
8993804 INSTALATIE SEMIMECANIZATA TIP MEE
PT.NIVELARE BETON IN PEREE
ORA
480 AUT3805
8993805 POMPA PT.INST.HIDRAUL. DE GLISARE
COFRAJELOR 70KG/CMP
ORA
481 AUT3806
8993806 INSTALATIE DE GLISARE COS FUM D=5,5M
ORA
482 AUT3807
8993807 INSTALATIE DE GLISARE COS FUM D=9,5M
ORA
483 AUT3808
8993808 INSTALATIE HIDRAULICA DE LIFTARE
16T
ORA
484 AUT3809
8993809 INST.DE GLISARE PT.EXECT.STRUCT.DE B.A.CU
SECT.VAR D=5,5
ORA
485 AUT3810
8993810 INST.DE GLISARE PT.EXECT.STRUCT.DE B.A.CU
SECT.VAR D=9,5
ORA
486 AUT3811
8993811 INST.DE GLISARE PT.EXECT.STRUCT.DE B.A.CU
SECT.VAR D=14 H=7
ORA
487 AUT3812
8993812 INSTAL.PT.EXECUTAT STRUCTURII INT.LA COSURI
CU DIAM.5,5-1,9M
ORA
488 AUT3813
8993813 INSTAL.PT.EXECUTAT STRUCTURII INT.LA COSURI
CU DIAM.9,5-3,8M
ORA
489 AUT3814
8993814 INSTALATIE COFRAJ GLISANT PT.COSURI DE FUM
D=18X9M
ORA
490 AUT3815
8993815 INST.PT.DEPOZITAREA SI STING.VARULUI
PROD.2,3MC/H
ORA
491 AUT3816
8993816 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,150 L
ORA
492 AUT3817
8993817 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT ELECTRIC,200 L
ORA
493 AUT3818
8993818 MALAXOR PT.MORTAR,ACTIONAT CU MOTOR
TERMIC,150 L
ORA
494 AUT3819
8993819 AGITATOR CU AER COMPRIMAT PT.MORTAR SI
LAPTE DE CIMENT 1MC
ORA
495 AUT3820
8993820 MALAXOR DE MORTAR ACT.ELECTR.IN SUBT.(FARA
MECANIC)
ORA
496 AUT3821
8993821 MALAXOR MEC.ETAJAT ACT.ELECT.PT.SUSP.DE
ETANS.HIDROEN.2X500L
ORA
497 AUT3822
8993822 AMESTECATOR SUSPENSIE CU INALTA TURBULENTA
TIP AC-2 2X150L
ORA

498 AUT3823
8993823 AGITATOR TAMPON PT.SUSP.DE1MC TIP BENTO1
ACT.ELEC.5,5KW
ORA
499 AUT3824
8993824 AGREGAT DE TENCUIT 1,5-4,0MC/ORA
ORA
500 AUT3825
8993825 INST.APLICAT TENCUIELI STROPITE(MASE
SPACLU)+EL-COMPR.2,5KW
ORA
501 AUT3826
8993826 GENERATOR DE AER CALD 10000KCAL/ORA
ORA
502 AUT3827
8993827 APARAT DE ZUGRAVIT ACTIONAT ELECTRIC 0,5KW
ORA
503 AUT3828
8993828 INSTALATIE DE VOPSIT GRACO
HA
504 AUT3901
8993901 DRAGA MARITIMA CU CUPE TIP SNO AUTOPROP.CU
MOT.ARD.INT.888KW
ORA
505 AUT3902
8993902 DRAGA MARITIMA CU CUPE DE 750L
NEPROP.ORSOVAMOT.ARDINT 600CP
ORA
506 AUT3903
8993903 DRAGA MARIT.ABSORB.REFUL.AUTOPROP.DE250300MC/ORA 1000-1200P
ORA
507 AUT3904
8993904 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI REFUL TIP
PITICA 30MC/ORA 45CP
ORA
508 AUT3905
8993905 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE SI JGHEABURI CU
MOT.ARD.INT.75CD
ORA
509 AUT3906
8993906 DRAGA FLUV.NEPROP.CU CUPE CU MOTOR ABUR
100-120MC/H100-12JCP
ORA
510 AUT3907
8993907 DRAGA FLUV CU CUP.ABSOR-REFUL 12NZ12R7DE120 400-480KW
ORA
511 AUT3908
8993908 DRAGA FLUVIALA NEPROPULS CU ABS SI REF TIP
20NZ 20MC/H
ORA
512 AUT3909
8993909 DRAGA MAR.NEPROP.CU ABS.-REF.TIP20NZ200MC/H
865-1000KW
ORA
513 AUT3910
8993910 DRAGA FLUVIALA ABS-REFUL.TIPSNO-350
350MC/H
ORA
514 AUT3911
8993911 GREIFER PLUTITOR 150CP
ORA
515 AUT3912
8993912 HIDROMONITOR TIP GM-PROGRESUL ACTIONAT
ELECTRIC 170KW
ORA
516 AUT3913
8993913 HIDROMONITOR(HIDROTORF)FARA POMPA CU
DESERVENT
ORA
517 AUT3914
8993914 SONETA PLUTIT.NEPROP.CU MASINA CU ABUR CU
BERBEC 2,1-4,9T
ORA
518 AUT3915
8993915
SONETAPLUTITOARENEPROPCUMASINACUABURCUBERBEC& DE SI PESTE5T
ORA
519 AUT3916
8993916 DERUSEZA NEPROP.TIP VICTORIA CU 2MASINI CU
ABUR 2X40CP
ORA
520 AUT3917
8993917 DEROCATOR PNEUMATIC CU 2 CIOCANE
ORA
521 AUT4000
8994000 AGREGAT SUDURA ELECTROFUZIUNE PT TEAVA
POLIETILENA
ORA
522 AUT4001
8994001 COMPACTOR STATIC
TRACTAT(TAVALUG)EXCL.TRACTOR
ORA
523 AUT4002
8994002 COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)ECLUSIV
TRACTOR 5,1-10TF
ORA
524 AUT4003
8994003 COMPACTOR STATIC TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV
TRACTOR 10,1-16TF
ORA
525 AUT4004
8994004 COMPACTOR AUTOPROP.CU RULOUR.(VALTURI) PINA

LA 12TF
ORA
526 AUT4005
8994005 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.,CU
RULOURI(VALTURI),R8-14;DE 14TF
ORA
527 AUT4006
8994006 COMPACTOR STATIC PE PNEURI CU TRACTOR
MONOAX DE 180-220CP
ORA
528 AUT4007
8994007 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI 8-10TF
ORA
529 AUT4008
8994008 COMPACTOR STATIC AUTOPROP.PE PNEURI10,116TF
ORA
530 AUT4009
8994009 RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR
OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.3,1-6TF
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 11
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------531 AUT4010
8994010 RULOU COMP.VIBR.NETED(PICIOR
OAIE)TRACTAT,FARA TRACT.6,1-9TF
ORA
532 AUT4011
8994011 RULOU COMPACTOR VIBRATOR NETED,TRACTAT,FARA
TRACTOR;9,1-16TF
ORA
533 AUT4012
8994012 COMPACTOR VIBRATOR TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV
TRACT.PINA 1TF
ORA
534 AUT4013
8994013 COMPACTOR VIBRATOR TRACTAT(TAVALUG)EXCLUSIV
TRACT.1,0-3,0TF
ORA
535 AUT4014
8994014 COMP.VIBRAT.AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI)1030CP 0,5-1,5TF
ORA
536 AUT4015
8994015 COMPACTOR VIBRATOR AUTOTRACT.CU RULOURI
DE31-40CP 4,7-5,9TF
ORA
537 AUT4016
8994016 COMP.VIBRAT.AUTOPROP.CU RULOURI(VALTURI)40100CP 6-10TF
ORA
538 AUT4017
8994017 COMPACTOR VIBRATOR AUTOPROP.MIXT DE 120 CP
20TF
ORA
539 AUT4018
8994018 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA DE
4CP 130KGF
ORA
540 AUT4019
8994019 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA
SUB 10CP 650-700KGF
ORA
541 AUT4020
8994020 PLACA VIBRATOARE CU MOTOR ARDERE INTERNA
10CP 1600KGF
ORA
542 AUT4021
8994021 MAI MECANIC CU MOTOR TERMIC DE 6CP 150200KGF
ORA
543 AUT4022
8994022 MAI GREU (FARA MECANIC) 5T
ORA
544 AUT4023
8994023 MAI GREU (FARA MECANIC)10T
ORA
545 AUT4024
8994024 MAI GREU (FARA MECANIC)15T
ORA
546 AUT4025
8994025 FOREZA RUTIERA CU TRACTOR PE SENILE 50 CP
ORA
547 AUT4026
8994026 PERIE MEC.PT CURATAT FUNDATII DRUMURI 6 CP
ORA
548 AUT4027
8994027 INST. DE PREPARAT NISIP STABILIZAT TIP INS60
ORA
549 AUT4028
8994028 USCATOR FILER ACT ELECTRIC
ORA
550 AUT4029
8994029 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL)
PINA LA 500L
ORA

551 AUT4030
8994030 TOPITOR DE BITUM TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL)
500-1000L
ORA
552 AUT4031
8994031 TOPITOR DE BITUM
TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL)1001-3000L
ORA
553 AUT4032
8994032 TOPITOR DE BITUM
TRACTAT(EXCLUS.TRACTORUL)3001-5000L
ORA
554 AUT4033
8994033 CELULA DE BITUM PT.INST.MIXTURI ASFALTICE
20T
ORA
555 AUT4034
8994034 TANC DE BITUM CU ULEI 20-30T
ORA
556 AUT4035
8994035 MALAXOR MANUAL DE ASFALT PINA LA 600L
ORA
557 AUT4036
8994036 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 300-1000L
ORA
558 AUT4037
8994037 MALAXOR MECANIC DE ASFALT 1001-3000L
ORA
559 AUT4038
8994038 INST.MIXT.ASFALT PT NISIP BITUMINOS PRODUCT
G-BT/H
ORA
560 AUT4039
8994039 INST.MIXT.ASFALT LA CALD (EXCL.TOPITOARE)
6-8T/H
ORA
561 AUT4040
8994040 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX FARA
TOPITOARE 35-40T/H
ORA
562 AUT4041
8994041 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD LPX CU
TOPITOARE 34-40T/H
ORA
563 AUT4042
8994042 INST.PREP.MIXTURI ASFALT LA CALD TIP
TELTOMAT 100T/H
ORA
564 AUT4043
8994043 EPURATOR UMDE DE PRAF PT.INSTALATIE TIP LPX
3,50MC P1,5KW
ORA
565 AUT4044
8994044 MALAXOR MECANIC PT.SUSPENSII BITUMINOASE
300-600L
ORA
566 AUT4045
8994045 REPARTIZATORFINISORNIXTURIASFALTICE CU
MOTOR TERMIC 65CP
ORA
567 AUT4046
8994046
REPARTIZATORFINISORMIXTURIASFALTICEMOT.TERM.FARAPALPATOR92CP
ORA
568 AUT4047
8994047 AUTOGUDRONATOR 3500-3600L
ORA
569 AUT4048
8994048 AUTOTRANSPORTOR DE ASFALT 6T
ORA
570 AUT4049
8994049 AUTOVEH SPEC PT TR TEH BASC PT LUCR INTRET
SI REP DR 5,5T
ORA
571 AUT4050
8994050 AUTOVEH SPEC PT TR TEH BASC PT LUCR INTRET
SI REP DR 6,5T
ORA
572 AUT4051
8994051 AUTOVEH SPEC PT TR TEH BASC PT LUCR INTRET
SI REP DR 8,5T
ORA
573 AUT4052
8994052 AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE DRUM
CAROSER LEA 5,5T
ORA
574 AUT4053
8994053 AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE DRUM
CAROSER LEA 6,5T
ORA
575 AUT4054
8994054 AUTOVEH SPEC PT INTR SI REPARARE DRUM
CAROSER LEA 8,5T
ORA
576 AUT4055
8994055 REPARTIZATOR DE BETON DE CIMENT 20CP
ORA
577 AUT4056
8994056 INST.DE FINISAT SI BETONAT CANALE TIP
RAHCO-MS-350
ORA

578 AUT4057
8994057 VIBROFINISOR DE BETON DE CIMENT CU MOT
ARDERE INT 20-25CP
ORA
579 AUT4058
8994058 MASINA DE TAIAT ROSTURI CU DISC ABRAZIV
20KW
ORA
580 AUT4059
8994059 RASPINDITOR AUTOPURTAT DENIS.SI SARE CU
MOTOR PR.(EXCL.AUTO)
ORA
581 AUT4060
8994060 RASPINDITOR AUTOPURTAT DENIS.SI SARE FARA
MOT.PR.(EXCL.AUTO)
ORA
582 AUT4061
8994061 RASPINDITOR
DECRIBLURAAUTOPURTATFARAMOTOR(ECLUSIVAUTOVEHICO)
ORA
583 AUT4062
8994062 MASINADETRASATBENZIDECIRCULATIEMOTOR AEDERE
INTERNA 40-45CP
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------584 AUT4063
8994063 MATURA MECANICA PE TRACTOR 65CP
ORA
585 AUT4064
8994064 AUTOAGREG.PT.REP.SI INTRET. DR.SI PODURI
MUIRD 8,5T
ORA
586 AUT4065
8994065 ECHIPAMENT TURBOFOREZA PT.ZAPADA PE TRACTOR
65CP
ORA
587 AUT4066
8994066 PREDOZATOR DE AGREGATE PT
INSTMIXTURIASFALTICE CU4COMP 7,5KW
ORA
588 AUT4067
8994067 AUTOCURATATOR DE ZAPADA CU2SNECURISICU
ROTOR
ORA
589 AUT4101
8994101 CIOCAN DE BURAT ELECTRIC
250 KGF
ORA
590 AUT4102
8994102 MASINA DE BURAT TIP MATISA CU MOT.CU
ARD.INT. 65CP
ORA
591 AUT4103
8994103 MASINA AUTOMATA DE BURAT MATISA CU MOT.CU
ARD.INT.115CP
ORA
592 AUT4104
8994104 MASINA DE BURAT CU 4 CIOCANE SI2MOT.TERM
2X7,5CP
ORA
593 AUT4105
8994105 MASINA DE BURAT TIP MATISA CU
MOT.ARD.INTERNA 165CP
ORA
594 AUT4106
8994106 MASINA
AUTOMATADEBURATSINIVELATCUMOTORCUARDEREINTERNA 115CP
ORA
595 AUT4107
8994107 MASINA AUTOMATA DE BURAT,NIVELAT SI RIPAT
CU MOT.ARD.INT150
ORA
596 AUT4108
8994108 MASINAAUTOMATA DE SCOS SI CURATITBALAST
PCASSER 270 CP
ORA
597 AUT4109
8994109 MASINA DE CURATAT BALAST LA CAP.CU 2 MOT
EL.10KW-0,8KW
ORA
598 AUT4110
8994110 INST.MOBILA DE SUDAT SINA TAURUS DE 350CP
200KVA
ORA
599 AUT4111
8994111 BOGHIU DE TRANSPORTAT PANOURI DE CALE
FERATA 14T
ORA
600 AUT4112
8994112 BOGHIU DE TRANSPORTAT PANOURI DE CALE
FERATA 22T
ORA
601 AUT4113
8994113 MASINA DE TAIAT SINA CU MOTOR ELECTRIC 1KW
ORA
602 AUT4114
8994114 MASINA DE TAIAT SINE CU MOTOR TERMIC 6-8 CP
ORA

603 AUT4115
8994115 MASINA DE GAURIT SINA ACT.ELECTRIC 0,82,2KW
ORA
604 AUT4116
8994116 MASINA DE GAURIT TRAVERSE PE SASIU
ACT.ELECTRIC 1KW
ORA
605 AUT4117
8994117 MASINA DE GAURIT SINA CU MOTOR CU
ARD.INTERNA 6-8CP
ORA
606 AUT4118
8994118 MASINA DE POLIZAT SINA CU PIATRA CILINDR
ACT ELECTRIC 0,4KW
ORA
607 AUT4119
8994119 MASINA DE POLIZAT SINA CU PIATRA OALA ACT
ELECTRIC 2,8KW
ORA
608 AUT4120
8994120 MASINA DE POLIZAT SINA CU PIATRA OALA ACT
CU MOTOR ARDINT6-8
ORA
609 AUT4121
8994121 MASINA PORTABILA GAURIT TRAVERSE
ACT.ELECTR. 1KW
ORA
610 AUT4122
8994122 MASINA DE STRINS TIRFOANE ACT.ELECTRIC 1,52,2KW
ORA
611 AUT4123
8994123 MASINA DE STRINS TIRFOANE ACT.CU MOTOR CU
ARD.INT.6-8CP
ORA
612 AUT4124
8994124 MASINA DE PROFILAT 165 CP
ORA
613 AUT4201
8994201 MAS.AUTOMATA DE TAIAT SI
INDRET.OT.BET.ACT.EL. D=3-20MM 5-10
ORA
614 AUT4202
8994202 MASINA AUTOM.TAIAT SI INDREPT.OTELBET.,ACT.EL.,D=40MM;15KW
ORA
615 AUT4203
8994203 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTELBETON,DIAM.PINA LA 40 MM
ORA
616 AUT4204
8994204 STANTA ELECTRICA DE TAIAT OTELBETON,DIAM.PESTE 40MM; 7KW
ORA
617 AUT4205
8994205 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 40MM
2,2KW
ORA
618 AUT4206
8994206 MASINA DE FASONAT OTEL-BETON D=PINA LA 90MM
10KW
ORA
619 AUT4207
8994207 MASINA DE INDREPTAT SIRMA PT BETON
PRECOMPRIMAT 4,5KW
ORA
620 AUT4208
8994208 MASINA
PT.CONF.TECIDINBANDADEOTEL50X0,2CUFALTSINUSOIDALE
ORA
621 AUT4209
8994209 MASINA PT.CONF.TECIDINBANDADEOTEL35X0,2MM
FARA FALT
ORA
622 AUT4300
8994300 MASINA DE INDOIT TEAVA
ORA
623 AUT4301
8994301 MASINA MOBILA DE CURATAT TEVI SI CONDUCTE
CU MOTOR TERM.40CP
ORA
624 AUT4302
8994302 INST.FIXA.IZ.COND.GAZE-EXCL.GAZ.METAN SI
EN.ELECTRICA
ORA
625 AUT4303
8994303 INST COMPLEX.SEMIFIXA DE IZ.COND.CU
COMB.GAZE CURATIRE MECAN
ORA
626 AUT4304
8994304 INST.DE IZOLAT CONDUCTE CU CURATIRE
MECANICA (INCL-ANEXE)
ORA
627 AUT4305
8994305 AUTOLAB.PT DEFECTOSCOPIE SUDURA,MONTAT PE
SASIU DE 3T
ORA
628 AUT4306
8994306 INST.DE TRAS,FRINAT,RECUPERAT PT LEA TIP
ENERGOREPARATIA
ORA
629 AUT4401
8994401 PLUG TIP RSB 5 N CU O TRUPITA ATELAJ CU 2
CAI
ORA
630 AUT4402
8994402 PLUG REVERSIBIL TIP PRNG (ATELAJ CU 2 CAI)

ORA

631 AUT4403
8994403 PLUG CU TRACTIUNE MECAN,BASC,TIPPRP35CUOTRUPITA S1300 130CP
ORA
632 AUT4404
8994404 PLUG CU TRACT.MEC.BASC.TIP PRP55 CU1TRUPITA
TRACS100CP
ORA
633 AUT4405
8994405 PLUG CU TRACTIUNE MECAN.TIP KM1400 PT.SAPAT
CANALE 93CP
ORA
634 AUT4406
8994406 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PRP235CU2TRUPITEPETRACTORU650 65CP
ORA
635 AUT4407
8994407 PLUG CU TRACTIUNE MECAN PP-3-30N CU
3TRUPITE PE TRACTOR U650
ORA
636 AUT4408
8994408 GRAPA CU COLTI FIXI GF2 ALELAJ CU 2 CAI
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------637 AUT4409
8994409 GRAPA CU COLTI REGLABILITIPGCR1,7CUTACTPEPNEURIU650
65CP
ORA
638 AUT4410
8994410 GRAPA CU DISC TIP GD-4 PE TRACT.U650 65CP
ORA
639 AUT4411
8994411 GRAPA CU DISC TIP GD4 CU PLUG P3-30M PE
TRACTOR S650 65CP
ORA
640 AUT4412
8994412 TAVALUG TIP 3 TN ATELAJ CU 2CAI
ORA
641 AUT4413
8994413 TAVALUG TIP 3 TN PE TRACTOR S650 65CP
ORA
642 AUT4414
8994414 SAPA ROTATIVA TIP SR4,5 ATELAJ DE 2 CAI
ORA
643 AUT4501
8994501 SEMANATOARE PT.PAIOASE ATELAJ DE 2 CAI
ORA
644 AUT4502
8994502 SEMANATOARE TIP SU-29A CU TRACTOR PE PNEURI
65-80CP
ORA
645 AUT4503
8994503 PRASITOARE TIP STAS 1099 ATELAJ 2CAI
ORA
646 AUT4504
8994504 PRASITOARE MEC TIP GPU-4 CU TRACTOR PE
PNEURI 65-80CP
ORA
647 AUT4601
8994601 PLATFORMA DE LUCRU PLUTITOARE CU DISPDE
ANCORAJ 700TF34X48M
ORA
648 AUT4701
8994701 MOTOPOMPA 6- 8CP
ORA
649 AUT4702
8994702 MOTOPOMPA 9-16CP
ORA
650 AUT4703
8994703 MOTOPOMPA 17-30CP
ORA
651 AUT4704
8994704 MOTOPOMPA APA MONOETAJ DE J.PRES.MONT.PE
TRACTOR PN. 65CP
ORA
652 AUT4801
8994801 AUTOLAB.PT.VERIFICARIELECT.IN
CENTRALESISTATIIPEAUTODE2,5T
ORA
653 AUT4802
8994802
AUTOLAB.MOBILPTINCERCELECTR.PT.LINIIDEINALTATENSIUNEPEAUTO3T
ORA
654 AUT4803
8994803 AUTOLAB.MOBIL PT.VERIFICARI ELECTRICE PE
AUTO 3T
ORA
655 AUT4804
8994804 AUTOLAB.PT.LUCRARI DE CABLU SI ECHIPAMENT
TC PE AUTO 2,5T
ORA
656 AUT4805
8994805 AUTOLAB.PT.MASINI ELECTR.CAROTAJ RADIOACTIV

PE AUTO 2,5T
ORA
657 AUT4806
8994806 AUTOLAB TIP LM3 AUTO 5T PT. VERIF.CENTRALE
SI STATII ELECT.
ORA
658 AUT4807
8994807 APARAT ROENTGEN-M.X.R.(EXCL.OPERATOR)
ORA
659 AUT4901
8994901 DEFECTOSCOP ELECTROMAGNETIC TIP MD9
ORA
660 AUT4902
8994902 DEFECTOSCOP ULTRASONIC TIP UID-04
ORA
661 AUT4903
8994903 DEFECTOSCOP MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE
IRIDIU
ORA
662 AUT4904
8994904 DEFECTOSCOP MOBIL CU RAZE GAMA CU SURSA DE
COBALT
ORA
663 AUT4905
8994905 STILOSCOP TIP SLP-1
ORA
664 AUT5001
8995001 LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA ECARTAMENT
NORMAL 700CP
ORA
665 AUT5002
8995002 LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA ECHIPAMENT
NORMAL 450CP
ORA
666 AUT5003
8995003 LOCOMOTIVA DIESEL HIDRAULICA ECHIPAMENT
NORMAL 1250CP
ORA
667 AUT5004
8995004 LOCM.DIESEL.MEC.ECART.NORM.120CP
ORA
668 AUT5005
8995005 TREN SANTIER.CU
LOCOM.MED.SER.50000.10VAG.20T 1 VAG.SIGUR.
ORA
669 AUT5101
8995101 DREZINA PANTOGRAF CF. 120-165CP
ORA
670 AUT5201
8995201 VAGON ECARTAMENT NORMAL 20T
ORA
671 AUT5301
8995301 TREN LUCRU CU MAC EDK80TF LOC:CU ABUR SER
50000-127000
ORA
672 AUT5302
8995302 TREN LUCRU CU PLAT.TELESC.LOC:CU ABUR SER
50000-127000
ORA
673 AUT5303
8995303 TREN LUCRU CU INST.SAPAT GROPI STILPI CALE
FER.INALTA TENS.
ORA
674 AUT5401
8995401 LOCOMOTIVA DIESEL TIP M-3 ECART.INGUST 27CP
ORA
675 AUT5402
8995402 LOCM.DIESEL DE MINA TIP BN-30 CU DISP.DE
EB.GAZ.ECART.INGST.
ORA
676 AUT5403
8995403 LOC.DIESEL MEC.MINA LDM-65 CU DISP.EP.GAZ
ECART.ING.CU MEC.
ORA
677 AUT5404
8995404 LOCOMOTIVA DIESEL-MECANICA DE MINA LDM65,ECART.INGUST;65CP
ORA
678 AUT5405
8995405 LOCOM.ELECTR.DE MINA CU ACUMULATORILAM-4ECARTINGUST 9,17KW
ORA
679 AUT5406
8995406 LOCOM.ELECTR.DE MINA CU ACUMUL.LAM-8ECART.INGUST 17KW
ORA
680 AUT5501
8995501 VAGONET BASCULANT ECARTAMENT INGUST 0,5MC
ORA
681 AUT5502
8995502 VAGONET BASCULANT DE MINA ECARTAMENT INGUST
1MC
ORA
682 AUT5503
8995503 VAGONET BASCULANT DE MINA ECARTAMENT INGUST
1,5MC
ORA
683 AUT5504
8995504 VAGONET DE MINA BASCULANT TIP GRAMBY
ECARTAMENT INGUST 3MC
ORA
684 AUT5601
8995601 AUTOBASCULANTA DE 16T PENTRU LUCRU IN

SUBTERAN
685 AUT5602
ORA
686 AUT5603
8T
687 AUT5604
ORA
688 AUT5605
ORA
689 AUT5606
ORA

8995602 DUMPAR PITIC CAP

ORA
BENEI 0,500MC P=15CP

8995603 AUTOCISTERNA CU DISP.DE STROP CU M.A.J.


ORA
8995604 TRACTOR PE PNEURI 65CP
8995605 TRACTOR PE PNEURI CU REMORCA DE 3T 65CP
8995606 TRACTOR PE SENILE

65CP

5-

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 14
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------690 AUT5607
8995607 TRACTOR PE SENILE 80CP
ORA
691 AUT5608
8995608 TRACTOR PE SENILE DE 81-110 CP
ORA
692 AUT5609
8995609 TRACTOR PE SENILE DE 130 CP
ORA
693 AUT5610
8995610 TRACTOR PE SENILE DE 150 CP
ORA
694 AUT5611
8995611 TRACTOR PE SENILE CU REMORCA DE 3T 65CP
ORA
695 AUT5612
8995612 TRACTOR PE SENILE CU REMORCA DE 3T 130CP
ORA
696 AUT5613
8995613 TRACTOR S1300-S1500 CU REMORCA DE 3T PT
LUCRARI LEA
ORA
697 AUT5614
8995614 TRACTOR PE SENILE CU REMORCA DE 3T 150CP
ORA
698 AUT5615
8995615 TRAILER 20T
ORA
699 AUT5701
8995701 AUTOTURN DE MONTAJ
ORA
700 AUT5702
8995702 AUTOTELESCOP (PLATFORMA TELESCOPICA) AUTO
PE 5T
ORA
701 AUT5703
8995703 AUTOTELESCOP TB-26 MONTAT PE AUTO ZIL-157
9T
ORA
702 AUT5704
8995704 PLATFORMA RIDICATOARE CU BRATE TIP PRB-15
PE AUTO 5T
ORA
703 AUT5705
8995705 AUTOCAMION ECHIPAT CU LAMA PT.ZAPADA 5T
ORA
704 AUT5706
8995706 AUTOCURATATOR CU JET DE APA
ORA
705 AUT5801
8995801 SALANDA MAR. AUTOPROP. CU MOT.ARD.INT.
940MC
ORA
706 AUT5802
8995802 SALANDA MAR.AUTOPROP CU MOT.CU
ARD.INT.500MC 600CP
ORA
707 AUT5803
8995803 GABARA MARITIMA FIXA 300T
ORA
708 AUT5804
8995804 GABARA MARITIMA BASCULANTA 300T
ORA
709 AUT5805
8995805 GABARA MARITIMA FIXA 47,95X9,50M 500T
ORA

ORA
ORA

710 AUT5806

8995806 GABARA MARITIMA BASCULANTA 44,00X9,00M 500T

711 AUT5807

8995807 GABARA MARITIMA FIXA 50,30X20,00M 1000T

712 AUT5901
8995901
PERSONAL
713 AUT5902
8995902
ATAS CU PERSONAL
714 AUT6001
8996001
ORA
715 AUT6002
8996002
ORA
716 AUT6003
8996003
ORA
717 AUT6004
8996004
ORA
718 AUT6005
8996005
(PLATFORMA PONTOANE)
719 AUT6006
8996006
ORA
720 AUT6007
8996007
199CP
721 AUT6008
8996008
300CP
722 AUT6009
8996009
ORA
723 AUT6010
8996010
ELICE 500CP
724 AUT6011
8996011
ORA
725 AUT6012
8996012
ORA
726 AUT6013
8996013
ORA
727 AUT6014
8996014
7,2X3,6X1,8M;S.MAX=25,9TF
728 AUT6101
8996101
ORA
729 AUT6201
8996201
ORA
730 AUT6301
8996301
ORA
731 AUT6401
8996401
ORA
732 AUT6501
8996501
2X33KW
733 AUT6502
8996502
2X33KW+2X25KW
734 AUT6503
8996503
PLATFORMA
735 AUT6601
8996601
ORA
736 AUT6602
8996602
ORA
737 AUT6603
8996603
15,9TF
738 AUT6604
8996604

STATIE DE SCAFANDRII IN PORTUL DE ATAS CU


ORA
STATIE DE SCAFANDRII IN AFARA PORTULUI DE
ORA
BARJE FLUVIALE PT MARFURI USCATE
PONTON DE ANCORA 1,0T
BAC FLUVIAL

100T

PONTON PLUTITOR METALIC 50-100T


PONTON METALIC UNIVERSAL TIP KS-3 25,5T
ORA
REMORCHER FLUVIAL 500CP
REMORCHER FLUV.CU MOT.ARDERE INT. CU ELICE
ORA
REMORCHER FLUV.CU MOT.ARDERE INT.CU ELICE
ORA
REMORCHER CU MOTOR CU ARDERE INTERNA 400CP
REMORCHER FLUVIAL CU MOTOR CU ARDERE INT.CU
ORA
REMORCHER
2 X300 CP
REMORCHER
REMORCHER

900 CP
2X600CP CU MOTOR ARDERE INTERNA

PONTON METALIC UNIVERSAL TIP KS-3;


ORA
SALANDA FLUVIALA NEPROPULSATA 100MC
SALUPA REMORCHER 150CP
BARCA METALICA DE 6 PERSOANE
ELICOPTER M1-B
VAGON MOTOR DE TRAMVAI ELECTRIC PE 2 OSII
ORA
VAGON POLIZOR ELECT.TRACT.PROP.PT.SINE
ORA
VAGON POLIZOR REMORCAT INCL VAGON MOTOR
ORA
VINCI CU CREMALIERA SAU HIDRAULIC 16-25TF
VINCI CU CREMALIERA SAU HIDRAULIC 25,1-50TF
VINCI CU CREMALIERA SAU HIDRAULIC 5,1ORA
VINCI CU CREMALIERA SAU HIDRAULIC 58,1-

100TF
739 AUT6605
8996605
200TF
740 AUT6606
8996606
SINE5TECARTAMENT3180MMTF
741 AUT6607
8996607
ORA
742 AUT6608
8996608
ORA

ORA
VINCI CU CREMALIERA SAU HIDRAULIC 101ORA
MACARA PORTAL MOBILA DE TRANSPORTAT
ORA
PALAN ELECTRIC 3-5TF
TROLIU CU ACTIUNE MANUALA

3,1-10TF

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 15
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------743 AUT6609
8996609 TROLIU ELECTRIC 3,1-5TF
ORA
744 AUT6610
8996610 TROLIU ELECTRIC 5,1-10TF
ORA
745 AUT6611
8996611 TROLIU ELECTRIC LUCRU IN SUBTERAN 3,1-5TF
ORA
746 AUT6612
8996612 TROLIU ELECTRIC 1 TF
ORA
747 AUT6613
8996613 TROLIU ELECTRIC 1,1-3,0 TF
ORA
748 AUT6614
8996614 TROLIU ELECTRIC LUCRU IN SUBTERAN 5TF
ORA
749 AUT6615
8996615 TROLIU ELECTRIC LUCRU IN SUBTERAN 40TF
ORA
750 AUT6616
8996616 TROLIU PE TRACTOR PE PNEURI DE 65CP
ORA
751 AUT6617
8996617 TROLIU PE TRACTOR PE SENILE PESTE 110CP DE
3,1-5,0TF
ORA
752 AUT6618
8996618 INSTALATIE DE EXTRACTIE ACT.ELECTRIC,TIP
LONEA,DE 75KW
ORA
753 AUT6619
8996619 INSTALATIE DE EXTRACTIE ACT.ELECTRIC,TIP
2BM(42BM),DE 5-10TF
ORA
754 AUT6620
8996620 DISP.DERIPAREMECANICAVAG.VAG.MINAACT.PNEUM.CU2MOT DE3KW 3TF
ORA
755 AUT6621
8996621 STILPI DE MONTAJ FIXI PERECHI INALTIME DE
25M 70TF
ORA
756 AUT6622
8996622 STILPI DE MONTAJ FIXI PERECHI INALTIME DE
40M 80TF
ORA
757 AUT6623
8996623 STILPI DE MONTAJ FIXI PERECHI INALTIME DE
64M 120TF
ORA
758 AUT6701
8996701 MACARA PLANSEU 0,5TF
ORA
759 AUT6702
8996702 MACARA DE FEREASTRA 0,15TF
ORA
760 AUT6703
8996703 MACARA DERIK MOBILA 45 TO
ORA
761 AUT6704
8996704 MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE 3.1-4.5TF
PINA LA 40TFM
ORA
762 AUT6705
8996705 MACARA TURN MT-100-5TF-BRAT INCLINABIL

ORA

763 AUT6706
8996706 MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE 4079,9TF, 3,1-10TF
ORA
764 AUT6707
8996707 MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL 3,5-12,5TF
80-150TFM
ORA
765 AUT6708
8996708 MACARA TURN DE 40TF 600TFM
ORA
766 AUT6709
8996709 MACARA TURN TIP KBGS-450,25TF,400TFM,FARA
TRANSP,MONT.-DEM.)
ORA
767 AUT6710
8996710 MACARA TURN TIP BK-1000 DE 50TF BRAT DE 50M
1000TFM
ORA
768 AUT6711
8996711 MACARA TURN CU BRAT INCLINABIL DE 3-4,5TF
151-200TFM
ORA
769 AUT6712
8996712 MAC.TURN PINGON S722608A,H=100M,8TF200TFM;FARA TR.,MDM
ORA
770 AUT6713
8996713 MACARA TURN CU BR ORIZ KB674-5 12,5TF 50M
DESCHIDERE
ORA
771 AUT6714
8996714 MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL AUTORIDIC
3,5TF-12,5TF 80-150T
ORA
772 AUT6715
8996715 MACARA TURN CU BRAT ORIZONTAL 4,5-10TF 4079,9TFM
ORA
773 AUT6716
8996716 MACARA TURN CU BR ORIZ MTO 180 8-16TF 52,2M
DESCHIDERE
ORA
774 AUT6717
8996717 MACARA TURN PIVOTANTA 1000TFM 0,20MN 50M
BRAT H MAX=19M
ORA
775 AUT6718
8996718 MACARA TURN CU BR ORIZ MTO450 8-20TF 50M
DESCHIDERE
ORA
776 AUT6719
8996719 MACARA TURN CU BR ORIZ AUTORID MTA125
12,5TF
ORA
777 AUT6720
8996720 MACARA PORTAL CU BRAT MOBIL PORTIC 16TF 32M
DESCHIDERE
ORA
778 AUT6721
8996721 TREN MACARA DE CALE FERATA 65-80TF
ORA
779 AUT6722
8996722 MACARA DE CALE FERATA TIP EDK DE 20 TF
ORA
780 AUT6723
8996723 MACARA DE CALE FERATA TIP EDK DE 60 TF
ORA
781 AUT6724
8996724 MACARA DE CALE FERATA TIP EDK-500 DE 80TF
ORA
782 AUT6725
8996725 MACARA DE CALE FERATA TIP EDK-1000 DE 125TF
ORA
783 AUT6726
8996726 MACARA DE CALE FERATA TIP EDK-2000 DE 250TF
ORA
784 AUT6727
8996727 MACARA PIONIER 0,5-0,75TF
ORA
785 AUT6728
8996728 MACARA PE PNEURI PINA LA 9,9TF
ORA
786 AUT6729
8996729 MACARA PE PNEURI 10-14,9TF
ORA
787 AUT6730
8996730 MACARA PE PNEURI 15-19,9TF
ORA
788 AUT6731
8996731 MACARA PE PNEURI 20-29,9TF
ORA
789 AUT6732
8996732 MACARA PE PNEURI 30-39,9TF
ORA
790 AUT6733
8996733 MACARA PE PNEURI 40-49,9TF

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

791 AUT6734

8996734 MACARA PE PNEURI 50-59,9TF

792 AUT6735

8996735 MACARA PE PNEURI 60-69,9TF

793 AUT6736

8996736 MACARA PE PNEURI 70-79,9TF

794 AUT6737

8996737 MACARA PE PNEURI 80-89,9TF

795 AUT6738
HT125 12,5TF

8996738 MACARA PE PNEURI BRAT TELESCOPIC TELEMAC


ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------796 AUT6739
8996739 MACARA PE SENILE PINA LA 9,9TF
ORA
797 AUT6740
8996740 MACARA PE SENILE 10-14,9TF
ORA
798 AUT6741
8996741 MACARA PE SENILE 15-19,9TF
ORA
799 AUT6742
8996742 MACARA PE SENILE 20-29,9TF
ORA
800 AUT6743
8996743 MACARA PE SENILE 30-39,9TF
ORA
801 AUT6744
8996744 MACARA PE SENILE 50-59,9TF
ORA
802 AUT6745
8996745 MACARA PE SENILE 60-69,9TF
ORA
803 AUT6746
8996746 MACARA PE SENILE 90-99,9TF
ORA
804 AUT6747
8996747 MACARA PE SENILE 100-109,9TF
ORA
805 AUT6748
8996748 MACARA PE SENILE RDK 250 25TF
ORA
806 AUT6749
8996749 MACARA PE SENILE RDK 280 28TF
ORA
807 AUT6750
8996750 MACARA PE SENILE RDK 300 30TF
ORA
808 AUT6751
8996751 AUTOMACARA 5TF,HMA=6,5M,DESCHIDERE MAX=5,5M
ORA
809 AUT6752
8996752 AUTOMACARA
6- 9,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA
810 AUT6753
8996753 AUTOMACARA 10- 14,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA
811 AUT6754
8996754 AUTOMACARA 15- 19,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA
812 AUT6755
8996755 AUTOMACARA 20- 29,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA
813 AUT6756
8996756 AUTOMACARA 30- 39,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA
814 AUT6757
8996757 AUTOMACARA 40- 49,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA
815 AUT6758
8996758 AUTOMACARA 50- 59,9TF CU BRAT CU ZABRELE
ORA

ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA
ORA

816 AUT6759

8996759 AUTOMACARA

60- 69,9TF CU BRAT CU ZABRELE

817 AUT6760

8996760 AUTOMACARA

70- 79,9TF CU BRAT CU ZABRELE

818 AUT6761

8996761 AUTOMACARA

80- 89,9TF CU BRAT CU ZABRELE

819 AUT6762

8996762 AUTOMACARA

90- 99,9TF CU BRAT CU ZABRELE

820 AUT6763

8996763 AUTOMACARA 100-109,9TF CU BRAT CU ZABRELE

821 AUT6764

8996764 AUTOMACARA 110-119,9TF CU BRAT CU ZABRELE

822 AUT6765

8996765 AUTOMACARA 120-129,9TF CU BRAT CU ZABRELE

823 AUT6766

8996766 AUTOMACARA 130-139,9TF CU BRAT CU ZABRELE

824 AUT6767

8996767 AUTOMACARA 140-149,9TF CU BRAT CU ZABRELE

825 AUT6768
8996768
SUPERLIFT-2,0MN(200TF)
826 AUT6769
8996769
ORA
827 AUT6770
8996770
ORA
828 AUT6771
8996771
ORA
829 AUT6772
8996772
ORA
830 AUT6773
8996773
ORA
831 AUT6774
8996774
ORA
832 AUT6801
8996801
ORA
833 AUT6802
8996802
ORA
834 AUT6803
8996803
ORA
835 AUT6804
8996804
ORA
836 AUT6805
8996805
42M-5TF
837 AUT6806
8996806
SARCINA 0,31-0,5MM
838 AUT6807
8996807
12,5TF
839 AUT6901
8996901
ORA
840 AUT6902
8996902
ORA
841 AUT6903
8996903
ORA
842 AUT6904
8996904
ORA
843 AUT6905
8996905
ORA
844 AUT6906
8996906

AUTOMACARA DEMAG TC-600 ECHIPAMENT


ORA
AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 30,0-39,9TF*
AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC

100-109,9TF

AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 110-119,9TF


AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 120-129,9TF
AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 130-139,9TF
AUTOMACARA CU BRAT TELESCOPIC 140-149,9TF
MACARA CAPRA ACTIONATA ELECTRIC

5TF

MACARA CAPRA ACTIONATA ELECTRIC 10TF


MACARA CAPRA ACTIONATA ELECTRIC 15TF
MACARA CAPRA ACTIONATA ELECTRIC 30TF
MACARA CAPRA ACT.ELECTRIC CU DESCHIDERE
ORA
MACARA CAPRA ACT.ELECTRIC DESCHIDERE 42M
ORA
MACARA CAPRA CU 2 CIRLIGE DESCHIDERE 30M
ORA
POD RULANT ELECTRIC
15 -20TF
POD RULANT ELECTRIC

20,1-40TF

POD RULANT ELECTRIC

40,1-60TF

POD RULANT ELECTRIC

60,1-80TF

POD RULANT ELECTRIC

80,1-100TF

POD RULANT ELECTRIC

PESTE 100TF

ORA
ORA

845 AUT6907

8996907 POD RULANT METALIC

35TF

846 AUT7001
8997001 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE PINA LA 15TF
ORA
847 AUT7002
8997002 MACARA LANSATOR DE CONDUCTE PE TRAC.CU
SENILE DE SIPES 15TF
ORA
848 AUT7003
8997003 MACARA LANSATOR COND.REMORCA 3T PENTRU LEA
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------849 AUT7004
8997004 MACARA PORTAL FIXA PT.INCARCAREA SINELOR
ECARTAMENT3180MM TF
ORA
850 AUT7005
8997005 MACARA PORTAL MOBILA DE TRANSP.SINE 5TF
ECART 3180MM
ORA
851 AUT7006
8997006 MACARA PORTAL ACTIONATA ELECTRIC DESCHIDERE
21,5M
2X35TF
ORA
852 AUT7007
8997007 MACARA LANSATOR DE GRINZI PODURI CF 2X80TF
ORA
853 AUT7008
8997008 MACARA PLUTITOARE NEPROPULSATA 50TF
ORA
854 AUT7009
8997009 PLATF.DE DEROCARI CU 10 FREZE (4 GENERAT.
960 CP)
ORA
855 AUT7010
8997010 MACARA PLUTITOARE PROPULSATA
5TF
ORA
856 AUT7011
8997011 MACARA PLUTITOARE PROPULSATA 15TF
ORA
857 AUT7012
8997012 MACARA PLUTITOARE PROPULSATA 50TF
ORA
858 AUT7013
8997013 MACARA PLUTITOARE PROPULSATA 100TF
ORA
859 AUT7014
8997014 MACARA PLUTITOARE PROPULSATA 32TF
ORA
860 AUT7101
8997101 NACELA AUTORIDICATOARE 21-6 SAU 2K-1 CAP
0,3-0,6 TF
ORA
861 AUT7102
8997102 ASCENSOR DE PERSOANE 1TF
ORA
862 AUT7103
8997103 ASCENSOR (BOB) ALIMAK;1 TF
ORA
863 AUT7201
8997201 TRANSPORTOR CU BANDA,MOBIL,15M
ORA
864 AUT7202
8997202 TRANSPORTO R-INCARCATOR CU BANDA
PT.LUCRUINSUBTERAN15KW 50M
ORA
865 AUT7203
8997203 INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME
1400MM/1KM
ORA
866 AUT7204
8997204 INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME
1600MM/1KM
ORA
867 AUT7205
8997205 INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME
1800MM/1KM
ORA
868 AUT7206
8997206 INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME
2000MM/1KM
ORA

869 AUT7207
8997207
2250MM/1KM
870 AUT7208
8997208
800-1600MC/H
871 AUT7209
8997209
LUNGIME 46M*
872 AUT7301
8997301
KW
873 AUT7401
8997401
ELECTRIC
1,85-4,5KW
874 AUT7402
8997402
PT.TRACT.U650
875 AUT7403
8997403
ORA
876 AUT7404
8997404
ORA
877 AUT7405
8997405
ORA
878 AUT7406
8997406
ORA
879 AUT7407
8997407
ORA
880 AUT7408
8997408
ORA
881 AUT7409
8997409
ORA
882 AUT7410
8997410
ORA
883 AUT7411
8997411
410MC
884 AUT7412
8997412
ORA
885 AUT7501
8997501
2SENSURI
886 AUT7601
8997601
ORA
887 AUT7602
8997602
ORA
888 AUT7603
8997603
ORA
889 AUT7604
8997604
LUNGIME 3,0-5,0M 1,2TF*
890 AUT7605
8997605
H=31M
891 AUT7606
8997606
13,5T
892 AUT7607
8997607
1
893 AUT7608
8997608
ORA
894 AUT7609
8997609
D=35MM
895 AUT7610
8997610
PORTATIVA
896 AUT7611
8997611
ORA
897 AUT7612
8997612

INSTALATIE DE TRANSPORT CU BANDA LATIME


ORA
UTILAJ DE INCARCAT TIP KSS 1600-3600 PROD
ORA
TRANSPORTOR CU BANDA MOBIL ACT.ELECTRICA
ORA
BOB ELEVATOR MOBIL CU ELECTROMOTOR DE 4,5
ORA
LOPATA MECANICA UNIVERSALA ACTIONATA
ORA
INCARCATOR CU O CUPA SI GREFER CU FURCI
ORA
INCARC.FRONTAL PE PN-URI
PINA LA 1 MC
INCARC.FRONTAL PE PN-URI

PINA LA 1,0-1,49

INCARC.FRONTAL PE PN-URI

PINA LA 1,5-2,5

INCARC.FRONTAL PE PN-URI

PINA LA 2,6-3,9

INCARCATOR FRONTAL PE PNEURI

4MC SI PESTE

INCARCATOR FRONTAL PE SENILE

0,5-0,99MC

INCARCATOR FRONTAL PE SENILE

1,0-2,5 MC

INCARC.FRONTAL PE SENILE

2,6-3,9

INCARCATOR FRONTAL PE SENILE DE SI PESTE


ORA
MOTOSTIVUITOR 1,0-3,0TF
CARUCIOR PT. TRANSPORTAT GRINZI DEPLASARE
ORA
STILPI DE MONTAJ 7T
APARAT DE TRACTIUNE (TIRFOR) 1,5 TF
POP METALIC EXTENSIBIL
GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-1
ORA
SCHELA MET.AUTORIDIC.CU 3 CASTELE LUNG.29M
ORA
SCHELA METALICA TUBULARA DE EXTERIOR 11ORA
PISTOL OXIACETILENIC DE ALUMINIZARE TIP ADORA
FERASTRAU MECANIC CU LANT TIP DRUJBA-6U 3CP
MASINA DE GAURIT ELECTRICA ROTOPERCUTANTA
ORA
MASINA POLIZAT SI GAURIT PNEUMATICA
ORA
BIGA METALICA 25TF
LONGRINA METALICA 3M

ORA

898 AUT7613
38-51 KW
899 AUT7614
SI PESTE 110CP
900 AUT7615
SI PESTE 110CP
901 AUT7616
PESTE 110CP

8997613 ECHIPAMENT DE BULDOZER PT.TRACTOR PE PNEURI


ORA
8997614 ECHIPAMENT SCARIFICARE PT.TRAC.PE SENILE DE
ORA
8997615 ECHIPAMENT DEFRISATOR PT.TRAC.PE SENILE DE
ORA
8997616 ECHIPAMENT GREBLA PT TRACTOR PE SENILE
ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------902 AUT7617
8997617 SCHELA MET.AUTORID.CU2CAST.6MARTIE
CAP.75KG/M,HMAX=31M
ORA
903 AUT7618
8997618 ARTICULATIE PT.DRAGI MARITIME
400MM
ORA
904 AUT7619
8997619 ARTICULATIE PT.DRAGI FLUVIALE
400MM
ORA
905 AUT7620
8997620 ARTICULATIE PT.DRAGI MARITIME
500MM
ORA
906 AUT7621
8997621 ARTICULATIE PT.DRAGI FLUVIALE
500MM
ORA
907 AUT7622
8997622 CONDUCTE PT.DRAGI MARITIME
400-500MM
ORA
908 AUT7623
8997623 CONDUCTE PT.DRAGI FLUVIALE
400-500MM
ORA
909 AUT7624
8997624 FLOTOR PTR. DRAGI MARITIME
400MM
ORA
910 AUT7625
8997625 FLOTOR PTR. DRAGI FLUVIALE
400MM
ORA
911 AUT7626
8997626 FLOTOR PTR. DRAGI MARITIME
500MM
ORA
912 AUT7627
8997627 FLOTOR PTR. DRAGI FLUVIALE
500MM
ORA
913 AUT7628
8997628 VANE DRAGI MARITIME
400MM
ORA
914 AUT7629
8997629 VANE DRAGI MARITIME
ORA
915 AUT7630
8997630 VANE DRAGI FLUVIALE
400MM
ORA
916 AUT7631
8997631 VANE DRAGI FLUVIALE
500MM
ORA
917 AUT7632
8997632 COFRAJ METALIC MIXT USOR TIP CMU
ORA
918 AUT7633
8997633 COFRAJ METALIC MIXT GREU TIP CMG PT.PERETI
ORA
919 AUT7634
8997634 COFRAJ METALIC MIXT GREU TIP CMG PT.PLANSEE
ORA
920 AUT7635
8997635 COFRAJ METALIC USOR TIP CUP PTR PERETI DIN
BETON MONOLIT
ORA
921 AUT7636
8997636 COFRAJ METALIC PASITOR TIP CP-300 PTR
LUCRARI DE CONSTRUCTII
ORA

922 AUT7637
8997637
LUCRARI DE CONSTRUCTII
923 AUT7638
8997638
ORA
924 AUT7639
8997639
ORA
925 AUT7640
8997640
ORA
926 AUT7641
8997641
ORA
927 AUT7642
8997642
ORA
928 AUT7643
8997643
ORA
929 AUT7644
8997644
ORA
930 AUT7645
8997645
ORA
931 AUT7646
8997646
ORA
932 AUT7647
8997647
ORA
933 AUT7648
8997648
PE ESAPODAJ E 75
934 AUT7649
8997649
DIVERS.INST.INDUST.
935 AUT7650
8997650
DIVERS.INST.INDUST.
936 AUT7651
8997651
DIVERS.INST.INDUST.
937 AUT7652
8997652
CONSTR. D=51X3,5MM
938 AUT7653
8997653
CONSTR. D=51X3,5MM
939 AUT7654
8997654
ORA
940 AUT7655
8997655
ORA
941 AUT7656
8997656
ORA
942 AUT7657
8997657
ORA
943 AUT7658
8997658
ORA
944 AUT7659
8997659
ORA
945 AUT7660
8997660
TIP 1
946 AUT7661
8997661
TIP 2
947 AUT7662
8997662
TIP 3
948 AUT7663
8997663
ORA
949 AUT7664
8997664
REZEM PE ESAF.E75
950 AUT7665
8997665

COFRAJ METALIC PASITOR TIP CP-100 PTR


ORA
COFRAJ METAL SECT CMS PTR STILPI DIN BA
COFRAJ METAL SECT C-32 PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT C-43 PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-22 PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-31 PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-42A PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-42B;C PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-42D PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-61 PERETI SI STILPI
COFRAJ METAL SECT F-62 PERETI SI STILPI
DISPOZITIV COFRAJ GRINZI TIP TS-21 REZEMAT
ORA
ESAFODAJ E75TIPA PT.LUCRU C+M
ORA
ESAFODAJ E75TIPB PT.LUCRU C+M
ORA
ESAFODAJ E75TIPC PT.LUCRU C+M
ORA
POP METALIC EXTENS.PE3100INCL.ELEM.TUB DE
ORA
POP METALIC EXTENS. 5100INCL.ELEM.TUB DE
ORA
COFRAJ PASITOR PTR TURNURI H- 36 M
COFRAJ PASITOR PTR TURNURI H- 80 M
COFRAJ PASITOR PTR TURNURI H- 95 M
COFRAJ PASITOR PTR TURNURI H-105 M
COFRAJ PASITOR PTR TURNURI H-115 M
COFRAJ PASITOR PTR TURNURI H-116 M
COFRAJ METALIC MOBIL CU SECT 800X1200 MM
ORA
COFRAJ METALIC MOBIL CU SECT 1000X1500 MM
ORA
COFRAJ METALIC MOBIL CU SECT 1200X1800 MM
ORA
COFRAG METALIC MOBIL CU SECT.1300X1950
DISPOZITIV DE COFRAJE,GRINZI TIP TS-20
ORA
CONDUCTE PT TURNARE BETON PRIN POMPARE

ORA

951 AUT7666

8997666 COFRAJ METALIC PT STILPI (CALOTI TIP CSK-1)

952 AUT7667
350 D=620MM
953 AUT7668
DRAGA FLUV SNO
954 AUT7669
ORA

8997667 ARTICULATIE SFERICA PT DRAGA FLUVIALA SNOORA


8997668 CONDUCTA DE REFULARE TRONSON TEAVA CU FL PT
ORA
8997669 FLOTOR PT DRAGA FLUVIALA SN0-350 D=620MM

ORA

Indicatorul AUT

Lista Articolelor din

-------------------------------------------------Pag. 19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|Nr.Crt. SIMBOL
Cod Intern
D E N U M I R E
U.M.
|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------955 AUT7670
8997670 FLOTOR PRIMAR CU CLAPETA DE RETINERE DRAGA
FLUV SN0-350
ORA
956 AUT7671
8997671 FLOTOR CU BIGA SI TROLIU DRAGA FLUVIALA
SNO-350
5TF
ORA
957 AUT7672
8997672 COT TIP S PT CONDUCTA-DRAGA FLUVIALA SNO350 D=620MM
ORA
958 AUT7673
8997673 UMBRAR PT.PROTECTIA BETONULUI DE CIMENT LA
DRUMURI
ORA
959 AUT7674
8997674 ECHIPAMENT PENTRU FORAT COLOANE
ORA
960 AUT7675
8997675 GRINDA METALICA EXTENSIBILA TIP GE-2
LUNGIME 4,0-6,0M
ORA
961 AUT7676
8997676 GRINDA TELESCOPICA TIP GT LUNGIME 6,0-9,0M
ORA
962 AUT7677
8997677 DISPOZITIV HIDRAULIC PT DESC VAGONETI IN
INT GALERIEI MINA-I
ORA
963 AUT7679
8997679 MASINA DE FRECAT PLACAJE
ORA
964 AUT7681
8997681 APARAT DE POLIZAT
ORA
965 AUT7701
8997701 PALPLANSA METALICA 6-10M
ORA
966 AUT7702
8997702 MASINA DE ROLUIT TABLA
ORA
967 AUT7703
8997703 CONTRABUTERALA PNEUMATICA
ORA
968 AUT7704
8997704 FORJA PNEUMATICA
ORA
969 AUT7705
8997705 MASINA DE CENTRIFUGAT ULEI 200L/H
ORA
970 AUT7706
8997706 PALPLANSA MET.DE TOATE DIMENSIUNILE
PT.LUCRARI HIDROTEHNICE
ORA
971 AUT7801
8997801 ECHIPAMENT FORAT COLOANE "BENA-S"
ORA
972 AUT7802
8997802 ECHIPAMENT FORAT COLOANE GREIFER-TREPAN D
1663
ORA
973 AUT7803
8997803 ECHIPAMENT FORAT COLOANE GREIFER MONOCABLU
O 1650
ORA
974 AUT7901
8997901 CHELTUIELI SUPLIM.UTILAJ
PT.MANIP.MATERIALE-LEI

ORA

975 AUT7902
LUCRU-LEI
976 AUT7903
MII LEI.
977 AUT7904
MII LEI.
978 AUT7905
MII LEI.
979 AUT7906
MATERIALE -TO/DEVIZ
980 AUT7907
LEI.
981 AUT7908
MII LEI.

8997902 CHELTUIELI SUPLIM.UTILAJ PT.COND.SPECIALE


ORA
8997903 CHELTUIELI PENTRU MONTARE UTILAJE-MII LEI
8997904 CHELTUIELI PENTRU DEMONTARE UTILAJE-MII LEI
8997905 CHELTUIELI PENTRU TRANSPORT UTILAJE-MII LEI
8997906 COMBUSTIBIL CONVENTIONAL INGLOBAT IN
ORA
8997907 DIFERENTA PRET UTILAJE LEI
8997908 DIFERENTA PRET UTILAJE MII LEI