Sunteți pe pagina 1din 2

S.C.

______________________________
CUI ____________________
Nr.Reg.Com.______________
Domiciliul fiscal ____________________
Nr.____/_________

NOTIFICARE conform Ordinului 513/30.04.2015


C t r e,
Direcia General Regional a Finanelor Publice ______________
Administraia Judeean a Finanelor Publice _________________

Prin prezenta v notificm c S.C. ___________________, avand codul fiscal


____________________, inregistrata la ONRC sub nr. ___________________, cu domiciliul
fiscal la adresa Jud. ______________, Localitatea ________________, Strada
________________, nr. ___, bl. ___, sc. ___, et. ___, ap. ___, n baza prevederilor OG
28/1999 modificat cu OG 8/22.04.2015, a deschis un numar de 5 (cinci) registre de
bani personali.
Registrele au fost deschise la data de ______________ i conin fiecare
un numar de _____ pagini, numerotate de la ___ la ____.
Unitatile de vnzare pentru care au fost deschise registrele se afla la urmatoarele
adrese:
1.
Jude
____________Localitate_________________Str.________________
Nr.______Bl.______Sc._____Et.____Ap.___ ;
2.
Jude
____________Localitate_________________Str.________________
Nr.______Bl.______Sc._____Et.____Ap.___ ;
3.
Jude
____________Localitate_________________Str.________________
Nr.______Bl.______Sc._____Et.____Ap.___ ;
4.
Jude
____________Localitate_________________Str.________________
Nr.______Bl.______Sc._____Et.____Ap.___ ;
5.
Jude
____________Localitate_________________Str.________________
Nr.______Bl.______Sc._____Et.____Ap.___ ;
Urmare a celor prezentate mai sus, va solicitam nregistrarea in evidena
proprie, inut la nivelul fiecrui contribuabil, a registrelor de bani personali notificate
ca fiind constituite.

Administrator,
Model elaborat de contabilii de pe - https://www.facebook.com/groups/461223925594/
Postat pe www.cabinetexpert.ro

_____________________________

Model elaborat de contabilii de pe - https://www.facebook.com/groups/461223925594/


Postat pe www.cabinetexpert.ro