Sunteți pe pagina 1din 8

Dosar Nr. 360 (24.02.

2010)
Asigurari sociale - actiune prin care se solicita, de catre un magistrat pensionar,
eliberarea unei adeverinte necesare pentru recalcularea pensiei de serviciu, din care sa
rezulte indemnizatia de ncadrare bruta calculata potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa la
OUG 27/2006, cu aplicarea cresterilor salariale n procent de 18%, precum si a sporului de
confidentialitate de 15 %, care i se cuvenea n ultima luna de activitate, conform hotararilor
judecatoresti pronuntate in acest sens.
Prin cererea nregistrata sub nr. 360, reclamanta Dragoman Claudia a chemat n
judecata pe prtii Popescu Simion,Marinescu Ioana , pentru a se dispune : obligarea
primei prte sa-i elibereze adeverinta necesara pentru recalcularea pensiei de serviciu,
din care sa rezulte indemnizatia de ncadrare bruta calculata potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A
din anexa la OUG 27/2006, cu aplicarea cresterilor salariale n procent de 18%, precum si a
sporului de confidentialitate de 15 %, care i se cuvenea n ultima luna de activitate, conform
hotararilor judecatoresti pronuntate in acest sens si obligarea Casei judetene de Pensii Iasi
sa-i recalculeze pensia de serviciu conform bazei de calcul prevazute n aceasta adeverinta
n motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca a functionat ca judecator la Tribunalul
Iasi, sectia civila, pna la data de 07.07.2009 cnd, beneficiind de dispozitiile Legii
303/2004, a formulat cerere de pensionare.
Prin decizia nr.300 a fost nscrisa la pensie de serviciu, ncepnd cu data de
20.09.2009.
Baza de calcul avuta n vedere de Casa Judeteana de Pensii Iasi a fost cea
rezultata din adeverinta emisa de Curtea de Apel Iasi la momentul depunerii dosarului de
pensionare.
Adeverinta nu a cuprins la acel moment si drepturile salariale recunoscute de
hotarri judecatoresti ca facnd parte din indemnizatia de ncadrare bruta lunara si,
respectiv, toate sporurile dinainte de data pensionarii.
Reclamanta a aratat ca s-a adresat Popescu Simion cu cerere n vederea eliberarii
adeverintei necesare pentru recalcularea pensiei de serviciu, din care sa rezulte
indemnizatia de ncadrare bruta lunara calculata potrivit nr.crt. 6-13 de la lit. A din anexa la
OUG 27/2006, cu aplicarea cresterilor salariale n procent de 18%, precum si sporul datorat
n ultima luna de activitate, confidentialitate de 15 %.
Popescu Simion i-a comunicat adresa cu nr.300 prin care nsa, nu i-a consemnat si
aceste drepturi cuvenite si care trebuiau luate n calcul la stabilirea indemnizatiei brute in
vederea recalcularii pensiei de serviciu. Considera ca nenscrierea acestor drepturi banesti
este nelegala.
n acest sens, a aratat ca, prin sentinta civila nr.20 pronuntata de Tribunalul Iasi,
irevocabila prin decizia civila nr.300, prtii Popescu Simion ,Marinescu Ioana au fost

obligati sa-i plateasca o despagubire egala cu diferenta dintre drepturile salariale calculate
potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa la OUG 27/2006, n raport cu functia pe care o
detinea si drepturile salariale ncasate efectiv, ncepnd cu data de 01.04.2006 si pentru
viitor, pna la nlaturarea starii de discriminare, sume actualizate cu indicele de inflatie la
data platii efective. A fost obligat prtul Ministerul Economiei si Finantelor sa aloce
fondurile necesare platii sumelor acordate.
Prin sentinta civila nr.20 pronuntata de Tribunalul Iasi, irevocabila prin decizia civila
nr.300, obliga pe prtii Popescu Simion ,Marinescu Ioana sa i plateasca drepturile
salariale reprezentnd sporul de 15% pentru confidentialitate ncepnd cu luna septembrie
2005 pna la data publicarii decretului de eliberare din functie, sume ce vor fi actualizate cu
indicele de inflatie la data platii efective. I-a fost respinsa cererea de plata a drepturilor
salariale pna la data ramnerii irevocabile a hotarrii judecatoresti precum si pentru viitor,
ca nentemeiata.
Conform art.82 (1) din Legea 303/2004 "Judecatorii, cu o vechime de cel putin 25
de ani n functia de judecator se pot pensiona la cerere si pot beneficia, la mplinirea vrstei
de 60 de ani, de pensie de serviciu, n cuantum de 80% din baza de calcul reprezentata de
indemnizatia de ncadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar, dupa caz, si
sporurile avute n ultima luna de activitate nainte de data pensionarii.
Reclamanta a aratat ca nu solicita actualizarea pensiei n sensul dispozitiilor art.85
al.2 din Legea 303/2004, asa cum argumenteaza prta n adresa nr.355/RU/10.09.2009,
articol conform caruia "Pensiile de serviciu ale judecatorilor si procurorilor, precum si
pensiile de urmas prevazute la art. 84 se actualizeaza ori de cte ori se majoreaza
indemnizatia bruta lunara a unui judecator si procuror n activitate, n conditii identice de
functie, vechime si grad al instantei sau parchetului, cu luarea n considerare, n procent, a
sporurilor intrate n baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu, precum si a sporului de
vechime. Daca n urma actualizarii rezulta o pensie de serviciu mai mica, judecatorul sau
procurorul si poate pastra pensia aflata n plata".
Reclamanta a solicitat emiterea adeverintei n vederea recalcularii pensiei si nu a
actualizarii.
n atare situatie, n continutul acesteia angajatorul trebuie sa mentioneze
indemnizatia de ncadrare bruta si sporurile avute n ultima luna de activitate si nu cele
intrate ulterior n baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu.
Sintagma "avute n ultima luna de activitate nainte de data pensionarii" din art.82
(2) din Legea 303/2004 include si drepturile recunoscute prin hotarri judecatoresti, care au
constatat ca n ultima luna de activitate as fi fost indreptatita la o indemnizatie mai mare
decat cea nscrisa n adeverinta initiala eliberata de Curtea de Apel Iasi care a stat la baza
calcularii pensiei de serviciu. Problema ncasarii efective a diferentelor salariale pentru
acea perioada excede problemei n discutie .

Practic, instantele, prin hotararile judecatoresti, au constatat ca prin fapte de


discriminare, a fost lipsita de o parte din indemnizatia de incadrare si de sporurile pe care
le-ar fi avut in ultima luna de activitate, astfel incat, a dobandit "un bun" in intelesul doctrinei
CEDO, care se prezinta n acest caz atat sub forma unor diferente salariale ce-i sunt
datorate, dar si a unor diferente de pensie ce trebuie sa-i fie recalculate si platite, pentru a
se bucura de acest "bun" recunoscut prin hotarari judecatoresti.
A interpreta altfel ar nsemna ca un drept recunoscut prin hotarri judecatoresti sa
nu poata fi executat si astfel acest drept devine o "obligatie vida de continut" si se reduce la
un "nudum jus", adica un drept patrimonial vidat de substanta sa si care, n practica, nu are
nici o valoare materiala, adica ceea ce constituie o vadita ngradire nelegitima a exercitarii
dreptului recunoscut legal. Necesitatea de a respecta principiul protectiei ncrederii n Stat
cere eliminarea obstacolelor juridice care mpiedica pe titularii drepturilor recunoscute de a
se bucura efectiv de ele. (hotarrea Broniowski - Polonia, nr. 31443/1996 din 22.VI.2004).
n plus, reclamanta a aratat faptul ca prta, Marinescu Ioana, a fost parte n aceste
hotarri judecatoresti, care au putere de lege fata de partile litigioase, si prin urmare, ca
autoritate de stat este bine plasata pentru a lua toate masurile necesare pentru a executa
hotarrile sau pentru a recunoaste drepturile ce le consacra.
n conditiile n care prta refuza sa mentioneze n adeverinta drepturile ce i-au fost
recunoscute prin hotarri judecatoresti, ce-i sunt opozabile, ncalca art.6 din Conventia
Europeana a Drepturilor Omului. Conform jurisprudentei CEDO "Dreptul la o instanta ar fi
iluzoriu daca ordinea juridica a unui stat contractant ar permite ca o hotarre
judecatoreasca definitiva si irevocabila sa ramna inoperanta in detrimentul unei parti.
Executarea unei hotarri judecatoresti, de la orice instanta ar proveni, trebuie considerata
ca facnd parte integranta din "proces" n sensul articolului 6" (Burdov vs. Rusia, Cauza
33509/04, Hotararea din 15 ianuarie 2009).
Prin neeliberare adeverintei cu drepturile statuate prin hotarrile judecatoresti
reclamanta considera ca este lipsita de dreptul de a se bucura n totalitate de acest bun
cstigat, dat fiind faptul ca drepturile de pensie nu pot fi recalculate fara acest act.
Avnd n vedere faptul ca, n urma hotarrilor judecatoresti mentionate anterior, s-a
modificat chiar baza de calcul a pensiei de serviciu, stabilita initial, aceasta adeverinta este
necesara pentru ca prta Casa Judeteana de Pensii Iasi sa rectifice de fapt cuantumul
eronat al pensiei de serviciu stabilit n prezent, cu nesocotirea drepturilor ce i-au fost
recunoscute.
Pentru aceste motive, reclamanta a solicitat admiterea actiunii asa cum a formulat-o.
n temeiul dispozitiilor art. 242 C.pr.civ. a solicitat judecata cauzei n lipsa.
Reclamanta a anexat, n copie, sentintele civile mentionate mai sus.

Prta Marinescu Ioana a depus ntmpinare la actiunea promovata de reclamanta


Dragoman Claudia solicitnd respingerea acesteia fata de solicitarea de includere n
indemnizatia de ncadrare bruta lunara - pentru stabilirea pensiei de serviciu - a
coeficientilor prevazuti la nr.crt.6-13 de Ia lit. A Ia anexa la 80% din baza de calcul
reprezentata de indemnizatia de ncadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut lunar,
dupa caz, si sporurile avute n ultima luna de activitate nainte de data pensionarii.
S-a aratat n ntmpinare ca reclamanta a ndeplinit functia de judecator la
Tribunalul Iasi pna la data de 07.07.2008, cnd a fost eliberata din functie ca urmare a
pensionarii.
Indemnizatia bruta lunara se stabileste, asa cum prevede art.3 alin. 1 din OUG
nr.27/2006 privind salarizarea si alte drepturi ale judecatorilor, procurorilor si altor categorii
de personal din sistemul judiciar, judecatorii n raport cu nivelul instantelor sau parchetelor,
cu functia detinuta si cu vechimea n magistratura, pe baza valorii de referinta sectoriala si
a coeficientilor de multiplicare prevazuti n anexa la O.U.G. nr.27/2006.
La data ntocmirii adeverintei pentru stabilirea pensiei de serviciu, respectiv 15
aprilie 2009, anexa la OUG nr.27/2006 stabilea coeficientii de multiplicare pentru judecatorii
cu grad de curte de apel, si anume coeficientul de multiplicare 17,00.
Curtea de Apel Iasi a aratat ca n mod legal si corect a fost calculata si stabilita
indemnizatia de ncadrare bruta lunara pentru acordarea pensiei de serviciu reclamantei
Dragoman Claudia, cu luarea n considerare a coeficientului de multiplicare prevazut pentru
judecatorii de curte de apel, respectiv coeficient 17,000 prevazut de anexa la OUG
nr.27/2006.
n ceea ce priveste includerea n baza de calcul pentru acordarea pensiei de
serviciu, a sporului de confidentialitate de 15% recunoscut reclamantului prin decizia civila
nr.20 a Curtii de Apel Iasi, a aratat urmatoarele:
- la data emiterii adeverintei pentru stabilirea pensiei de serviciu, precum si la data
pensionarii, reclamantul beneficia de urmatoarele sporuri: sporul de vechime n munca de
25%, sporul pentru conditii deosebite de munca, grele, vatamatoare sau periculoase de
15%, si sporul de doctor de 15%, sporuri care au fost cuprinse n baza de calcul prevazuta
n adeverinta privind stabilirea pensiei de serviciu.
A solicitat respingerea cererii reclamantei referitoare la eliberarea unei adeverinte
care sa cuprinda un nou spor, respectiv cel de confidentialitate de 15%, ntruct art.85
alin.2 din Legea nr.303/2004 prevede ca pensiile de serviciu ale judecatorilor se
actualizeaza ori de cte ori se majoreaza indemnizatia bruta lunara a unui judecator n
activitate, n conditii identice de functie, vechime si grad al instantei, cu luarea n
considerare, n procent, a sporurilor intrate n baza de calcul la acordarea pensiei de
serviciu, precum si a sporului de vechime.

In baza de calcul la acordarea pensiei de serviciu nu a intrat sporul de


confidentialitate de 15% spor recunoscut reclamantului, prin hotarre judecatoreasca, la
data ele 29 aprilie 2009, data ulterioara emiterii decretului prezidential privind eliberarea din
functie urmare pensionarii.
Curtea de Apel ...a nvederat instantei de judecata si faptul ca reclamantul a fost de
acord cu indemnizatia de ncadrare bruta lunara si sporurile avute n ultima luna de
activitate nainte de data pensionarii, asa cum au fost calculate si nscrise n adeverinta
pentru stabilirea pensiei de serviciu, adeverinta pe care si-a nsusit-o prin semnare la data
de 15.04.2009.
Totodata, asa cum prevede art.87 din Legea nr. 19/2000, reclamanta putea contesta
decizia de pensie eliberata de Casa Judeteana de Pensii Iasi, n termen de 45 de zile de la
data comunicarii, fapt care nsa nu s-a petrecut.
Reclamanta nu a nteles sa conteste decizia de pensionare cu toate elementele
care au condus la stabilirea acesteia astfel nct, solicitarea ei este formulata cu depasirea
termenului legal si nu pot fi reanalizate elementele care au stat la baza emiterii ei.
Fata de cele aratate, prta a solicitat sa se observe ca n mod corect si legal au
fost stabilite reclamantului indemnizatia de ncadrare bruta lunara si sporurile avute n
ultima luna de activitate nainte de data pensionarii, urmnd sa fie respinsa actiunea ca
fiind nefondata.
Analiznd cauza de fata, tribunalul retine urmatoarele:
Reclamanta Dragoman Claudia a ndeplinit functia de judecator la Tribunalul Iasi,
sectia civila, pna la data de 07.07.2008, cnd, n baza Legii 303/2004, a formulat cerere
de pensionare. Prin decizia nr.300a fost nscrisa la pensie de serviciu, ncepnd cu data de
25.10.2009.
Baza de calcul avuta n vedere de Casa Judeteana de Pensii Iasi a fost cea
rezultata din adeverinta emisa de Curtea de Apel Iasi la momentul depunerii dosarului de
pensionare din data de 7.11.2008 si care nu cuprinde si drepturile salariale recunoscute de
hotarri judecatoresti, unele date ulterior pensionarii, dar care se refera la drepturi salariale
si sporuri referitoare la indemnizatia de ncadrare bruta lunara si, respectiv, toate sporurile
dinainte de data pensionarii.
Reclamanta s-a adresat Curtii de Apel Iasi cu cerere n vederea eliberarii
adeverintei necesare pentru recalcularea pensiei de serviciu, din care sa rezulte
indemnizatia de ncadrare bruta lunara calculata potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din anexa la
OUG 27/2006, cu aplicarea cresterilor salariale n procent de 18%, precum si sporul datorat
n ultima luna de activitate de confidentialitate - 15 %. Prin sentinta civila nr. ... pronuntata
de Tribunalul Iasi, irevocabila prin decizia civila nr. 20 a Curtii de Apel Iasi, Ministerul
Justitiei, Curtea de Apel Iasi si Tribunalul Iasi au fost obligati sa-i plateasca o despagubire

egala cu diferenta dintre drepturile salariale calculate potrivit nr. crt. 6-13 de la lit. A din
anexa la OUG 27/2006, n raport cu functia pe care o detinea si drepturile salariale ncasate
efectiv, ncepnd cu data de 01.04.2006 si pentru viitor, pna la nlaturarea starii de
discriminare, sume actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective iar prtul
Ministerul Economiei si Finantelor a fost obligat sa aloce fondurile necesare platii sumelor
acordate.
Prin sentinta civila nr.300 pronuntata de Tribunalul Iasi, irevocabila prin decizia civila
nr.20 a Curtii de Apel Iasi, obliga pe prtii Ministerul Justitiei, Curtea de Apel Iasi si
Tribunalul Iasi sa-i plateasca drepturile salariale reprezentnd sporul de 15% pentru
confidentialiate ncepnd cu luna septembrie 2005 pna la data publicarii decretului de
eliberare din functie, sume ce vor fi actualizate cu indicele de inflatie la data platii efective.
Prin decizia nr. 300 a Curtii de Apel Iasi, irevocabila, prtii Ministerul Justitiei,
Curtea de Apel Iasi si Tribunalul au fost obligati sa-i plateasca reclamantei drepturile
banesti rezultate din aplicarea cresterilor salariale de 5% ncepnd cu data de 01.01.2007
n raport cu luna decembrie 2006, de 2% ncepnd cu data de 01.04.2007 n raport cu luna
martie 2007 si de 11% ncepnd cu data de 01.10.2007 n raport cu luna septembrie 2007,
pna la ncetarea discriminarii, sume ce trebuiau actualizate la data platii efective.
Judecatorii, cu o vechime de cel putin 25 de ani n functia de judecator se pot
pensiona la cerere si pot beneficia de pensie de serviciu, n cuantum de 80% din baza de
calcul reprezentata de indemnizatia de ncadrare bruta lunara sau de salariul de baza brut
lunar, dupa caz, si sporurile avute n ultima luna de activitate nainte de data pensionarii,
conform dispozitiilor art.82 (1) din Legea 303/2004
Reclamanta nu a solicitat actualizarea pensiei n sensul dispozitiilor art. 85 al.2 din
Legea 303/2004, ci emiterea adeverintei n vederea recalcularii pensiei.
Continutul adeverintei trebuie sa cuprinda indemnizatia de ncadrare bruta si
sporurile avute n ultima luna de activitate si nu cele intrate ulterior n baza de calcul la
acordarea pensiei de serviciu.
Articolul 23 din Legea 19/2000 prevede ca baza lunara de calcul a contributiei
individuale de asigurari sociale n cazul asiguratilor o constituie, printer altele, salariile
individuale brute realizate lunar, inclusive sporurile si adaosurile reglementate de lege.
Venitul brut avut n vedere la stabilirea bazei de calcul este cel care include toate sporurile,
indifferent de caracterul lor permanent sau nu si indiferent daca acesta a fost acordat n
mod correct odata cu salariul sau daca n mod nelegal el nu s-a acordat dar, ulterior, s-a
dispus acordarea lui printr-o hotarre judecatoreasca.
Daca nu s-ar lua n calcul aceste sporuri, efectele hotarrilor judecatoresti de
acordare a respectivelor sporuri nu ar fi depline deoarece s-ar recunoaste doar dreptul la
plata lor dar nu si celelalte beneficii care rezulta din plata, cum este n speta dreptul de a

beneficia de o pensie corespunzatoare contributiei la bugetul de asigurari sociale, potrivit


principiului contributivitatii.
Chiar daca unele dintre sume au fost acordate ca si despagubiri, aceasta s-a facut
tocmai n virtutea faptului ca ar fi trebuit acordate anterior cu titlu de drepturi salariale iar la
plata lor s-a achitat si contributia la bugete.
Unele dintre sporuri au fost platite partial iar unele nici nu au fost platite dar acest
lucru s-a datorat culpei angajatorului si s-ar crea din nou o discriminare ntre cei carora li sa recunoscut dreptul la plata acestora si cei carora li s-a recunoscut si platit acest venit
ulterior, prin hotarri judecatoresti.
Atunci cnd instanta a dispus plata sporurilor respective, a facut-o n considerarea
faptului ca i se cuveneau anterior ca si cum drepturile ar fi fost platite regulat, prin urmare,
ca si cnd nca de la acel moment s-ar fi platit contributia la asigurari, n conditiile n care
reclamantei nu i se poate imputa vreo culpa pentru neplata la timp a contributiilor achitate
cu ntrziere.
Pentru repararea integrala a prejudiciului cauzat reclamantei, acesteia i se cuvin
att despagubiri reprezentnd diferentele de indemnizatie de care a fost lipsita n mod
discriminatoriu ct si diferentele de drepturi de pensie de serviciu ca urmare a neincluderii
n venitul brut realizat n ultima luna de activitate nainte de data pensionarii.
Prin hotarrile judecatoresti enuntate s-a dispus acordarea sporurilor la
indemnizatia de serviciu (venitul brut realizat lunar) n mod retroactiv, nca din perioada n
care reclamanta se afla n activitate, astfel nct ar fi trebuit avute n vedere la stabilirea
cuantumului pensiei de serviciu care i se cuvine de drept, ncepnd cu data pensionarii.
Recalcularea pensiei de serviciu trebuie sa reflecte sporurile cuprinse n noua baza de
calcul.
Prin hotarrile judecatoresti invocvate de catre reclamanta, s-a constatat ca prin
fapte de discriminare, ca a fost lipsita de o parte din sporurile pe care le-ar fi avut in ultima
luna de activitate, astfel ncat, a dobandit "un bun" n ntelesul doctrinei C.E.D.O. care se
prezinta n acest caz atat sub forma unor diferente salariale ce-i sunt datorate, dar si a unor
diferente de pensie ce trebuie sa-i fie recalculate si platite, pentru a se bucura de acest
"bun" recunoscut prin hotarri judecatoresti irevocabile. ,A interpreta altfel, ar nsemna ca
un drept recunoscut prin hotarri judecatoresti sa nu poata fi executat si astfel acest drept
sa devina o "obligatie vida de continut" si sa se reduca la un "nudum jus", adica un drept
patrimonial vidat de substanta sa si care, n practica, nu are nici o valoare materiala, adica
ceea ce constituie o vadita ngradire nelegitima a exercitarii dreptului recunoscut legal.
Necesitatea de a respecta principiul protectiei ncrederii n Stat cere eliminarea obstacolelor
juridice care mpiedica pe titularii drepturilor recunoscute de a se bucura efectiv de ele.
(hotarrea Broniowski - Polonia, nr. 31443/1996 din 22.VI.2004).

n plus, reclamanta a aratat faptul ca prta, Curtea de Apel Iasi, a fost parte n
aceste hotarri judecatoresti, care au putere de lege fata de partile litigioase, si prin urmare,
ca autoritate de stat este bine plasata pentru a lua toate masurile necesare n vederea
executarii hotarrile sau pentru a recunoaste drepturile pe care le consacra.
Prin refuzul mentionarii n adeverinta a drepturilor ce i-au fost recunoscute
reclamantei prin hotarri judecatoresti, s-ar ncalca art.6 din Conventia Europeana a
Drepturilor Omului. Conform jurisprudentei CEDO "Dreptul la o instanta ar fi iluzoriu daca
ordinea juridica a unui stat contractant ar permite ca o hotarre judecatoreasca definitiva si
irevocabila sa ramna inoperanta in detrimentul unei parti. Executarea unei hotarri
judecatoresti, de la orice instanta ar proveni, trebuie considerata ca facnd parte integranta
din "proces" n sensul articolului 6" (Burdov vs. Rusia, Cauza 33509/04, Hotararea din 15
ianuarie 2009).
Prin neeliberare adeverintei cu drepturile statuate prin hotarrile judecatoresti,
reclamanta ar fi lipsita de acest bun cstigat, dat fiind faptul ca drepturile de pensie nu pot fi
recalculate fara acest act.
Pentru aceste considerente, tribunalul va admite cererea reclamantei Dragoman
Claudiasi va obliga prta sa-i emita o adeverinta din care sa rezulte indemnizatia de
ncadrare bruta calculata potrivit nr. crt. 6-13 lit. A din anexa la OUG 27/2007, cu aplicarea
cresterilor salariale n procent de 18% si a sporului de confidentialitate de 15% cuvenit
pentru ultima luna de activitate, conform deciziei civile nr. 300 pronuntata de Curtea de Apel
Iasi n dosarul nr. 360 sentintei civile nr. 20 pronuntata de Tribunalul Iasi n dosarul nr. 300
si sentinta civila nr. 20 pronuntata de Tribunalul Iasi n dosarul nr. .360.