Sunteți pe pagina 1din 5

^mmsm^im^mmcELE

TREI C R I U R I ^ ^ & ^ K B ^ ^ ^

DEMO : Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

Expoziia romno-german de autostrzi i ci navigabile

II
S

mm

I Pi 1 i
#

Mi

tp

ivHiiiiiiii

f - - II ft ft IR"
. ft
IK -IP sB

BCU Cluj
B u c/
u rCentral
e t i : Palatul University
MuzeulutfNational. Library Cluj
C u b n a l t u l n d e m n a l M. S a l e R e g e l u i M i n a i i n e o b o s i t a g r i j e
ordinea zilei n lumin, ca prim (preocupare n fiecare'stal.
^
a m a r e a l u l u i I o n A n t o n e s c u , c o n d u c t o r u l s t a t u l u i , s'a o r
problema
drumurilor
n l e g t u r c u n o i l e i n t e r e s e economice,
cul
g a n i z a t n Bucureti, de ctre ministerul lucrrilor publice i al
turale, turistice
i
militare.
comunicaiilor, a palatul Muzeului Naional, o expoziie romnoR o m n i a ntregit cu teritorii ce a u aparinut altor mprii
g e r m a n de drumuri i ci n a v i g a b i l e n scop d e - a s e arta
vecine, a l e cror interese e c o n o m i c e erau impuse de considera
stadiul de azi al mijloacelor'de 'comunicaie pe ap i pe uscat,
tion! s t r e i n e d e i n t e r e s e l e n o a s t r e , de a c o n d u c e b o g i i l e a g r i
dar mai a l e s pentru a p u n e n eviden
cole i a ncuraja d e b u e e l e lor spre
importana a c e s t u i utilaj al e c o n o m i e i
O d e s a , B a l t i c , ori A d r i a t i c a , a t r e b u i t
naionale, cum n e spune n mod lumi
s-i concentreze o special atitudine
n o s d. m i n i s t r u I n ? . C o n s t . B u i l c a r e
in modiiicrile acestor tendini e c o n o
constitue o mndrie a tiinei rom
mice, canalizndu-le spre interesele im
neti. Subliniem c a c e a s t expoziie a
puse de nevoile statului unitar romn.
a v u t l o c i l a B u d a p e s t a i S o l i a , l i p
Aceast nou adaptare, trebuia s con
sit ns de participarea in paralel a
tribue la viaa e c o n o m i c a rii i la
rilor respective.
activarea comerului nostru, pentru ca
s p u n e m n v a l o a r e prin schimburi
M a r e l e R e i c h g e r m a n , n e s p u n e d.
c
u strintatea, n primul rnd cu Ger
ministru Albert Speer, a realizat cu
mania, ntreaga varietate a resurselor
toat e n e r g i a n ultimile d e c e n i i i s u b
de bogii a l e rii l s a t e de D u m n e z e u .
c o n d u c e r e a d e c e d a t u l u i m i n i s t r u dr.
Todt, extraordinare lucrri de a u t o
Aa dar, in primul moment, toat
strzi i a e x e c u t a t o mare mbunt
a t e n i u n e a s'a dirijat a s u p r a r e e l e i d e
ire a o s e l e l o r n a i o n a l e i c i n a v i
ci ferate i mai a l e s asupra oselelor.
g a b i l e " . Din a c e a s t colaborare tiini
A c e a s t s p e c i a l e x a m i n a r e i a n a
fic r o m n o - g e r m a n , s t a t u l r o m n n u
liz e c o n o m i c erau ns l e g a t e de o
va a v e a dect de ctigat datorit ntin
finanare considerabil i tehnic de
sei experiene i realizrilor n tiin
c a r e a m lost lipsii n primele m o m e n t e
ale poporului german.
a l e R o m n i e i n t r e g i t e . A d a o g c u aCivilizaia unui popor este strns
ceast ocaziune, ct de mndr a lost
legat de posibilitatea de micare del
mica ar r o m n e a s c dinainte de rz
un punct la altul pe teritoriul naional.
boi, c n d d i n m o d e s t a e i p e p i n i e r a
Intr'adevr, m i c a r e a e via, e progres.
putut ncadra primele necesiti t e h
Rzboiul mondial a avut darul spe
nice inginereti i m n a de lucru, l a
cial de a ruina reeaua de comunicaii
rnd n Basarabia, apoi Bucovina i n
n toate rile beligerante, supuse unor
urm n Ardeal, lipsite de personal
transporturi supranaturale, cerute de
ingineresc, lapt, justificat prin p e r s e
n e v o i l e lor s t r a t e g i c e i tactice militare.
cuiile statelor stpnitoare de atunci,
c
a r e n u p e r m i t e a frailor n o t r i i o b a g i
Ludendorif n m e m o r i i l e s a l e prea
romni, s se ndrepte spre meserii
m r e t e u n e l e d i n s t r l u c i t e l e biruini
intelectuale speciale i rentabile Azi,
ale armatei germane, graie reelelor
prin n o u a o r g a n i z a r e a statului nostru,
de comunicati! att de numeroase i
dup curgerea a dou decenii, corpul
practicabile in Germania, care a u n
ingineresc romn, recrutat din toate
lesnit transportul de trupe i material
r e g i u n i l e rii, face i a l a a c e s t e i m e s e r i i
d e tot f e l u l i n t o a t e d i r e c i u n i l e , o p e care a transiormat R o m n i a ntr'un
rndu-se pe linii interioare i m i c o mare antier romnesc, printr'on corp
rndu-se uor d e l * frontul de rsrit
M. Sa Regele Mihai I .i(d. Ing. C. Buil,
s e l e c t c r u i a i a d u c e m o m a g i u l n o s t r u
l a c e l d e a p u s , ori v i c e v e r s a .
ministrul L u c r r i l o r ' Publice i Comunicaiilor, la expo
de r e c u n o a t e r e i admiraie. MultipliD u p n c h e i e r e a p c i i , s'a p u s l a
ziia romno-garman de autostrzi i ci navigabile.

M B M m m m K M O E L E TREI CRIURI ^ M ^ B ^ B ^
c a r e a c i l o r f e r a t e i c r e i a r e a a r t e r e l o r m o d e r n i z a t e , i n t r i n
cadrul acestor preocupri ?
D a r p r o b l e m a a r e i a l t e a s p e c t e s n e v o i l e culturale,
turistice
i mai ales
militareA v e m i n o i o m i c a r e turistic, l e g a t d e o p r o b l e m c u l t u
r a l , i a s t a e t o t c e p o a t e ii m a i l u d a b i l p e n t r u o a r c u m i
n u n a t e f r u m u s e i n a t u r a l e . Dar c u m p o t fi p u s e i n v a l o a r e p r i n
s c u m p e t e i d r u m u r i c e n u p e r m i t m i c a r e a i i n f i l t r a r e a t u r i s
tului spre a c e l e locuri fermectoare ?
Un p r i e t e n i m i s p u n e a c u d r e p t c u v n t : Plec la bi n str
intate pentru c sunt srac
Omul a v e a dreptate.

Dar a s p e c t u l cel mai important al cilor de c o m u n i c a i e al


statelor c e duc cu ardoare rzboiul in zilele noastre, este legat
d e aprarea
naional.
Nu i n t r m i n a c e s t s u b i e c t n e f i i n d n i c i
l o c u l , n i c i s p a i u l , l s n d a c e a s t 'gjrije d i s t i n i l o r i n g i n e r i i
m i l i t a r i , a j u d e c a i a p u n e i n p r a c t i c p l a n u l d e a p r a r e a
rii. Prezena n fruntea ministerului Lucrrilor Publice i Co
m u n i c a i i l o r a D-lui I n g . C o n s t . B u i l , o p e r s o n a l i t a t e p l i n d e
avnt tineresc, pricepere i voin de realizare, ajutat de un
distins corp tehnic, este garania progresului. Munca l sporul
e i n R o m n i a n t r e g i t i p e a c e s t t e r e n , s e a f i r m p u t e r n i c s u b
a u s p i c i i l e i n d r u m a r e a n e l e a p t a M. S. R e g e l u i M i n a i I.
G. B,

Expoziia Romno-German de autostrzi i ci navigabile


de : ing. Ion Manoliu.

.Jctuala expoziie Romno-Germa


n de autostrzi i Ci Naviga
bile i gsete nceputurile, n ini
iativa german de a organiza n
diferite centre europene o expoziie
volant n care s se arate realiz
rile tehnice germane n materie
de Autostrzi i Ci Navigabile, n
decursul ultimilor ani.
Expoziia avusese deja loc la Bu
da-Pesta i Sofia, fr participarea
n paralel a rilor respective.
Cnd n vara anului trecut o comisiune german, compus din re
prezentani ai Org. Tocit s'a pre
zentat d-lui prof. Constantin Buit,
Ministrul Lucrrilor Publice i al
Comunicaiilor, cernd sprijinul n
acest scop, Domnia-sa a primit cl
duros aceast propunere, lund n
acela timp iniiativa realizriin
paralel cu cea german a unei
seciuni romneti.
Pentru adpostirea expoziiei, d-1
prof. Ion Petrovici, Ministrul Cul
turii Naionale i al Cultelor, a bi
nevoit a pune la dispoziie localul
Muzeului de Art Naional Regele
Carol I, de sub direcia d-lui prof.
Tsigara
Samurca.
Cum ns lucrrile cldirii aces
tui Muzeu nu erau terminate, Mi
nisterul Lucrrilor Publice a pus la
dispoziie sub form de subvenie
sumele necesare pentru terminarea
lucrrilor la slile cari urmau a a-

delegatul Minist, de Lucrri Publice l


Comunicaii pentru organizarea Expo
ziiei Romno-Germane de osele i
ci navigabile.

lizat de Ministerul Lucrrilor Pu


blice i al Comunicaiilor.
Conducerea lucrrilor de organi
zare a fost ncredinat d-lui inginer
Ion Manoliu din acest minister.
Partea decorativ a fost execu
tat de d-nii Petre Grant i Mac
Constantinescu.
Seciunea romneasc, organizat
alturi de cea german trece un
greu examen. Este vorba n primul
rnd de raportul de realizri teh
nice al celor dou ri.
Marele Reich german, prezint
n seciunea sa, uriaele realizri
din ultimii ani, rezultat al muncii
i geniului tehnic german, vechiu
de secole. Romnia, a crei fiin
de stat independent nu dateaz de
ct del 1877, nu poate s prezinte
organizri i realizri tehnice cari
s depeasc o jumtate de secol.
In al doilea rnd, este vorba de
capitalul de munc i pregtire de
cari dispuneau cele dou seciuni
n momentul cnd s'a hotrt des
chiderea expoziiei.
Materialul german (machete, pa
nouri, etc.), a fost pregtit cu ani
n urm, n atelierele special nfiin
ate n acest scop, de cel care a
fost marele inginer i organizator,

BCU Cluj / Central


University
Library Cluj
Ing. Constantin
Buil,

Pe oseaua Predeal-Braov.

ministrul Lucrrilor Publice i Comunicaiilor

dposti expoziia. Aceste lucrri


s'au terminat n iarna trecut. Avnd n vedere ns posibilitile
foarte dificile de transport n timp
de iarn ale publicului la osea,
unde se gsete acest Muzeu, des
chiderea expoziiei s'a amnat pen
tru primvar. Inaugurarea a avut
loc Joi 15 Aprilie a. c , expoziia
rmnnd deschis timp de 2 luni,
pn la 15 Iunie a. c.
Seciunea Romneasc^a fost'rea-

La Porile de fier.

g M M M S B B U H M O E L E TREI C R I U R I B B B B B B B B B B B B B B

Seciunea romn. Sala grupului romn. O construcie de osele

Doctor-inginer Todt. Acesta i-a dat


seama de importana pe care o au
expoziiile pentru difuzarea marilor
probleme i cunoaterea reciproc
a naiunilor i nfptuirilor lor.
De aceia, nc de acum 10-15 ani,
odat cu realizarea pe teren a ma
rilor lucrri tehnice, n ateliere
speciale se executau i machetele
corespunztoare. In acest fel orga
nizarea unei expoziii este posibil
oricnd n cele mai bune condiiuni
tehnice i documentare.
In Romnia, nu exist o tradiie
de acest fel. In afar de machetele
Administraiei Comerciale a Portu
rilor i Cilor de Comunicaie pe
Ap i Direciei Dunrii Maritime,
executate cu ocazia altor expoziii
i completate i puse la punct ntre
timp, toat seciunea romneasc
prezint material nou, special al
ctuit pentru actuala expoziie.
Dup cum se vede i din acest
punct de vedere, seciunea rom
neasc a avut de ntmpinat seri
oase dificulti. Aceasta n ce pri
vete posibilitile reduse de lucru
n timp de rzboiu precum i tim
pul foarte scurt ce rmnea dispo
nibil pentru execuie.
Rezultatele obinute au fost ns
i din acest punct de vedere din
cele mai bune. Seciunea romnea
sc prezint un material care att
din punct de vedere documentar
ct i din punct de vedere al pre
zentrii artistice poate figura cu
cinste alturi de seciunea german.
In afar de efortul depus de Mi
nisterul Lucrrilor Publice prin Di
reciunea General a Drumurilor i
Administraia Comercial a Portu
rilor i Cilor de Comunicaie pe
ap, de Oficiul Naional de Turism,
de Direciunea Dunrii Maritime i
de Uzinele comunale Bucureti, pen
tru realizarea seciunei romneti,
trebuete remarcat concursul dat
de soc. de construciuni rutiere
Grupul Romn". Aceast societate
reunind un numr de zece ingineriantreprenori romni, n frunte cu

Seciunea romn.^Vedererdin sala grupului romn.


In fund, standul O. N. T.

d-nii ing. Ramiro Gabrielescu i ing.


N. Greceanu, a organizat n cadrul
seciunei romneti o sal aparte a
soc. Grupul Romn, n care se arat programul de lucru i proce
deele de construcie n materie de
drumuri, ce ntrebuineaz pe tra
seele angajate.
In ce privete materialul prezen
tat, seciunea romneasc se deo
sebete de cea german prin aceia
c fiind n proprie ar n afar de
documentarea tehnic propriu zis,
d i anumite date cu caracter sta
tistic asupra realizrilor serviciilor
de stat n materie de drumuri i
ci navigabile. Se remarc suma de
cea. 17 miliarde lei, nvestit n con
struciuni de drumuri del 1930
pn n prezent, precum i marile
lucrri de drumuri executate n ul
timii doi ani, n special n Basarabia.
Se dau de asemeni date foarte in
teresante asupra realizrilor Admi
nistraiei Comerciale a Porturilor i
Cilor de Comunicaie pe Ap, pen
tru dotarea porturilor cu cheiuri,
platforme i tot utilajul necesar pre
cum i pentru ntreinerea enalului navigabil al Dunrii.
De asemeni, seciunea romneasc
prezint i marile probleme tehnice
cari intereseaz ara noastr. Astfel
se trateaz problema eirii la Mare,
chestiunea amenajrii Porilor de

Fier (proiecte prof. ing. R. Vasilescu


i ing. Vladimir eseu). Construirea
canalului Bucureti-Dunre (proiect
datorit d-lui ing. N. Caranfil) i
proiectul de mrire al Portului Con
stana al d-lui ing. Ovidiu Cotovu.
In fine, nu trebuete uitata seciu
nea retrospectiv instalat n cele
dou galerii laterale, care printr'o
prezentare artistic a ctorva stam
pe din arhiva Academiei Romne
n paralel cu aspecte actuale de
drumuri i porturi, d publicului vi
zitator imediat, viziunea marilor n
fptuiri romneti pe aceste melea
guri n mai puin de un secol.
Expoziia romno-german a ob
inut un mare rsunet n opinia pu
blic romneasc i strin. Ea a
fost vizitat de M. S. Regele Mihai I,
d-1 Mareal Ion Antonescu, condu
ctorul Statului i de d-nul prof.
Mihai Antonescu, vice-preedintele
Consiliului de Minitri. De asemeni,
a fost vizitat de membrii guver
nului i nalii demnitari romni i
strini, de coala de Rzboi, co
lile Politehnice, etc.
Numrul vizitatorilor dup dou
luni del deschidere a depit cifra
100.000.
In cele ce urmeaz vom da o des
criere mai amnunit a materialu
lui expus, folosind datele cuprinse
n catalogul oficial.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

Seciunea romneasc
/organiznd Seciunea r o m n e a s c
alturi de cea german, Ministeru
lui de Lucrri Publice i Comunicaii
nu i-a scpat diferena de proporii
care n mod normal trebue s existe
ntre materialul documentar tehnic pre
zentat de Germania i cel prezentat
de Romnia
Marele Reich german, prezint n
Seciunea sa, uriaele realizri din ul
timii ani, rezultat al muncii i geniu
lui tehnic german, vechiu de secole.
Romnia, a crei fiin de Stat in
dependent nu dateaz dect del 1877,

nu poate s prezinte organizri i rea


lizri tehnice cari s depeasc o ju
mtate de secol
mprejurri vitrege au tirbit din avntul necesar pentru aducerea la n
deplinire a unui mare plan de lucru
menit s ne pstreze n pas cu civi
lizaia.
Cu toate acestea, Ministerul de Lu
crri Publice i Comunicaii poate pre
zenta cu mndrie cteva lucrri tehnice
din cele mai moderne i din cele mai
reuite, executate de inginerii romni,
cu munc i pricepere romneasc.

^H^^HKK CELE TREI CRIURI^H^HHH^^^^

uni-foto:

w . weiss.

Seciunea romneasc - Porturi i ci navigabile.


Macheta portului Constana.

Aa sunt oselele romneti, portul


Constana, porturile i lucrrile de pe
Dunre.
In afar ns de realizrile de pn
acum, cari de fapt nu sunt dect un
nceput, seciunea romneasc mai
prezint studiile i soluiile propuse
de inginerii romni, n marile probleme
tehnice ale rii noastre.
Aa sunt studiile referitoare la Gu
rile Dunrii, Porile de Fier, canalele
navigabile, mrirea Portului Constana,
etc
Situat pe marea arter internaio
nal a Dunrii i pe traseul marilor
autostrzi cari leag Europa Central
cu Sud-Estul Europei i Orientul apro
piat. Romnia a fcut eforturi cons
tante pentru asigurarea i mbunt
irea nav gaiei pe Dunre, precum i
pentru desvoltarea reelei de osele n
legtur cu traficul internaional.
Seciunea romneasc, cuprinznd
n paralel cu cea german documen
tare tehnic de osele i ci naviga
bile, se gsete n parterul cldirii Mu
zeului de Art Naional Regele Ca
rol /.
In slile del stnga intrrii princi
pale sunt prezentate oselele, n cele
din dreapta Cile Navigabile ale Ro
mniei.
Panoul nti reprezint drumurile na
ionale ale Romniei i legturile aces
tora cu marile artere de circulaie
european.
Panoul al doilea reprezint realiz
rile Direciunii Generale a Drumurilor,
n intervalul 19391942
In faa panoului II se gsete ma
cheta unei instalaii de malaxor de pe
oseaua Sebe-Deva. dat n construc
ie firmei Derubau", precum i o hart
a oselei din acest sector.
In Panoul al treilea se dau date asu
pra: inventarului de maini i unelte,
numrul i micrii personalului Di
reciei Generale a Drumurilor n in
tervalul 19301942.
Panoul al patrulea arat drumurile
Romniei sub aspectul turistic, n pre
zentarea Oficiului Naional de Turism
Panoul al cincilea arat situaia dru

murilor n Basarabia, la data reocu


prii ei de trupele romne (Iulie 1941)
n comparaie cu situaia acestora la
6 Septembrie 1942.
Panoul al aselea nfieaz inten
sitatea circulaiei pe drumurile naio
nale romneti.
In sala a aptea asociaia de ingi
neri constituit n anul 1941 Grupul
Romn", construcii de drumuri de Stat,
prezint maierial documentar n leg
tur cu construcia pavajului de beton,
pavajului de calpuri i a macadamului.
Sala a opta, prezint diferite aspecte
retrospective ale chestiunii oselelor
n Romnia. Harta drumurilor romane,
Podul de osea al lui Traian peste Du
nre, Podul lui tefan cel Mare del
Borzeti, etc.
In sala din dreapta, Panoul al nou
lea reprezint apele navigabile ale
Romniei.
Panoul al zecelea reprezint realiz
rile Administraiei Comerciale a Por
turilor i Cilor de Comunicaie pe
Ap, n intervalul 1930W42.
Panoul al unsprezecelea se refer la
rul Prut i lucrrile de regularizare
fcute pe acest ru Aceste lucrri n
treprinse nainte de rzboiul actual, de
ctre Direcia Hidraulic din Admi
nistraia Comercial P. C A. au dat
bune rezultate i reuiser a asigure
navigaia del Gur pn la Nemeni
(320 km.)
In acest panou se d ca exemplu un
sector al rului Prut nainte i dup
regularizare, evideniindu-se rezulta
tele obinute.
Lucrrile de regularizare s'au fcut
cu sisteme foarte eftine i adequate
de epiuri i diguri longitudinale.
Panourile doisprezece i treisprezece
sunt prezentate de Uzinele Comunale
Bucureti (U C B.) i se refer la regi
mul hidraulic al Capitalei i asanarea
lacurilor din jurul acesteia.
Sala patrusprezece denumit sala
Dunrii" prezint toate D r o b l e m e l e i
realizrile Romniei, n legtur cu
acest fluviu.
Pe peretele din fund s e nfieaz
panoul Dunrea Arter internaio

nal", pe care se figureazl sistemul


de canale existente n construcie sau
proectate, prin care Marea Nordului,
Marea Baltic i Marea Neagr, vor
putea fi legate, asigurndu-se o mare
desvoltare a schimburilor i transpor
turilor n Spaiul European.
Aceast desvoltare va fi desigur
foarte mare. Rolul Romniei se poate
deduce din examinarea datelor statis
tice prezentate, din caie se vede c,
de exemplu n anul 19^9, aproape t,|
din totalitatea transporturilor interna
ionale de pe Dunre, se fceau pe sec
torul romnesc al Dunrii.
Cele 3 soluiuni prezentate n leg
tur cu eirea la mare sunt:
1. Amenajarea Braului Sf. Gheorghe.
2. Construirea unui canal de deriva
ie din Br. Sulina.
3 Construirea canalului Cerna- VodConstana. Canalul s'ar construi pen
tru accesul direct al vaselor fluviale
din Dunre n portul Constana. In
vederea construirii acestui canal s'au
fcut intense studii pe teren (ridicri
topografice i profile geologice) pre
cum i un numr de anteproiecte.
Pe peretele dinspre ua de intrare
sunt prezentate sub form de diagrame
date statistice asupra traficului pe Du
nrea Maritim i n porturile rom
neti de pe Dunre.
Se dau de asemeni date tehnice asu
pra Deltei i Barei del Sulina, pre
cum i asupra activitii Direciunei
Dunrii Maritime pentru ntreinerea
navigabilitii Gurei i Braului Sulina.
In centrul slii se gsete macheta
portului Giurgiu, la care se poate re
marca noul port de petrol. Se mai g
sesc de asemeni mac rete n legtur cu
activitatea Dunrii Maritime la Gura
Sulinei.
Pe peretele din dreapta sunt prezen
tate realizrile Romniei n legtur
cu navigaia pe Dunre. In primul
rnd este vorba de activitatea Servi
ciului pentru ntreinerea i semnali
zarea enalului navigabil.
Pe acela panou se prezint apoi
lucrrile de tudii hydrografice exe
cutate de Serviciile Romneti pe Du
nre i rurile interioare, precum i
lucrrile de birou (hri, planuri, pro
iecte etc), n legtur cu evoluia i
mbuntirea cursului acestor ape.

BCU Cluj / Central University Library Cluj

a f l a a B S s r a m n s o E L E TREI c R i u R i B s & a B S B B B B N K t i B i

Seciunea german. Sala Dunrii cu macheta cataractelor.

Seciunea
cecia german din expoziie, se afl
n slile din etajul I. Amintirea Mi
nistrului Reicnului Dr. Todt care a
murit ntr'un accident tragic la
Februarie 1942 i cruia i-se datoreste iniiativa acestei expoziii, se ce
lebreaz pnntr'un bust instalat n tala
de onoare.
Peretele din mijloc al vestibulului
arat printr'o pictur simbolic noua
ordine a continentului nostru In Eu
ropa veche erau tensiuni i nenelegeri
ntre popoarele i statele continentului.
Noua ordine a Europei, care se de
semneaz chiar de pe acum n toiul
rzboiului i care se va cimenta pen
tru totdeauna dup terminarea favo
rabil a acestuia, red continentului
european i popoarelor sale, libertatea
economic i politic prin acea, c nu
va mai exista niciun fel de depen
dena n ceiace privete nevoile vitaie.
Schimbul economic i circulaia se va
desfura atunci, ca i cum n rzboiu,
fr a fi influenat de lore streine
continentului. Aceasta nseamn, c
toate cile continentale de comunicaie,
adic autostrzile, cile ferate, cile
fluviale i legturile aeriene, vor c
pta o nsemntate considerabil mai
mare i o desvoltare enorm. Intre
toate caile mari de comunicaie Du
nrea va cpta n primul rnd o im
portan deosebit pentru economia
Europei noui. In sala de onoare, un tab.ou mare pe peretele principal nf
ieaz momentul, cnd Adolt Hitler
n anul i933 a dat muncitorilor ger
mani ordinul pentru nceperea con
struciei autostrzilor cu cuvntul me
morabil ncepei !". Din acest moment
puterea de construcie german a ere
at ntr'un timp foarte scurt lucrri
gigantice: mai multe mii de kilometri
de autostrzi, construcia unei reele
ntinse de ose.e i drumuri naionale,
modernizarea mai multor orae ger
mane, construcia Liniei Siegtrid, con
strucia uriaelor uzine industriale i
de rzboiu, mai multor uzine electrice,
mari i ntinse ci fluviale

Seciunea german -

Machetele utilajului pentru construcia auto-strzilor.

i drumuri naionale din anul 1933


ncoace.
Un ir de tablouri i modele (Sala 8)
arat
metoda de construcie a osele
Partea dreapt din etajul 1 (Sala 35)
Organizaia Todt.
arat printr'o mulime de exemple lorInprin
continuarea seciunei Organiza
(tablouri i modeiej, marile probleme iei Todt"
urmeaz n slile (911) ex
tehnice, cari trebuiau rezolvate n poziia autostrzilor.
nainte de toate
legtur cu construcia cilor fluviale se arat asistena social
n Marele Reich german. De remarcat lor del autostrzi aa cuma alucrtori
fost rea
sunt ecluzele i ascensoareie pentru lizat de Inspectorul General Dr.
Todt,
ridicarea vapoarelor ; un asemenea as ntr'un mod care deschide drumuri
censor din apropierea Berlinului, con noi. ntruct majoritatea antierelor
struit n anui 1934, urc vapoarele la
autostrzi sunt situate la dis
o diferen de nivel de 36 de metri pentru
tane considerabile de oraele mari,
printr'o singur ridicare n timp de s'au
creat tabere pentru muncitorii
abia cinci minute Anafoarele pericu autostrzilor
n care lucrtorii nu g
loase pentru navigaie, dispar dac sesc numai adpost
i alimentare, ci i
nivelul apei e ridicat printrun baraj posibiliti de distracie
i educaie
in aa fel, ca ele h rmn sub nive (prin cri, reviste, cinematograf
i la
lul apei. Aceast soluie pentru mbu anumite intervaie i prin spectacole
ntirea navigaiei s'a aplicat pentru teatrale executate de trupele de turneu
prima oar n Reichul german la Du Kraft durch Freude . Acestea i multe
nre aproape de Passau, la Kachelet, asemenea msuri nlocuesc muncito
un model mare dup acest stvilar nlor
din tabere pe ct posibil cmi
arat enormele dificulti tehnice, cari nul lor.
trebuesc nvinse la asemenea antiere,
mai ales c n tot timpul construciei,
In aceeai sal se mai prezint ta
navigaia trebuia meninut fr n blouri i modele referitoare la instala
trerupere.
iile autostrzilor, mai ales cmine de
O serie de modele de vapoare arat popas i staiuni de benzin
Sala (10) arat prin tablouri i mo
dezvoltarea tehnic a navigaiei euro
pene, care prin concursul panic al dele, multiple.e probleme lehnice, care
naiunilor participante a creiat tipuri se ivesc la construcia autostrzilor.
Sala cea mare (11) este dominat de
de vapoare de mare capacitate i per
modelul mare al unei poriuni de au
fecte din punct de vedere tehnic.
Seciunea urmtoare a expoziiei din tostrad care a fost construit n ate
cealalt arip a etajului (Sala 67) de lierul propriu pentru modele al ins
monstreaz capacitatea de munc a pectorului General pentru comunica
Marelui Reicn n legtura cu moder iile germane, dup ultimele principii
nizarea i mrirea reelei de osele de construcie a autostrzilor.
Intrm acum in ultima sal (12) a
expoziiei. Ea arat din nou ntr'o form
concentrat problemele i sarcinele
speciale care decurg din situaia Du
nrei n spaiul european i din cile
de comunicaii al acestui spaiu, ex
trem de importante pentru economia
continental.
Expoziia demonstreaz n general
n "ce msur este chemat tehnica
s nlture toate pagubele cauzate de
rzboiu i n ce msur poate servi
la creiarea economiei marelui spaiu
european

german

BCU Cluj / Central University Library Cluj