Sunteți pe pagina 1din 50

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

B I B L I O T E C A G N O S I S
B I B L I O T E C A G N O S I S

1

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

IR – Istoria Religiilor

Claassens, L. Juliana M., „Biblical Theology as Dialogue: Continuing the Conversation on Mikhail Bakhtin and Biblical Theology”, în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 1 Spring 2003, p.127–144, (DVD1/2007/0055pdf /PDF1), /2007-2011/

Clemen, Carl, „Zalmoxis” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.296-302

Cohen, Robert, Egiptul Faraonilor. Traducere de Lydia Constanţa Ciucă. Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1996, p.284, lei 8.000, ISBN: 973- 573066-9, IR/0771/COH, /1996-2000/ Atlantida. Traducere şi note de Lydia Constanţa Ciucă. Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1997, p.254, lei 17.000, ISBN:973-573-108-8, IR/1637/COH, /1997-2001/

*** Colecţia de studii şi articole a Bibliotecii Gnosis, vol.VII/2002, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2002, 226p., 150.000 lei, IR/0103/COL,

/2002-2006/

*** Colecţia de studii şi articole a Bibliotecii Gnosis, vol.VIII/2003, 547p., 350.000 lei, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2003, IR/2761/COL,

/2003-2007/

*** Colecţia de studii şi articole a Bibliotecii Gnosis / 2009, 200p., 20,00 lei. Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2009, IR/4585/CSA, /2009-20013/

Collins, John J., „The Zeal of Phinehas: The Bible and the Legitimation of Violence” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 1 Spring 2003, p. 3–21 (DVD1/2007/ 0055pdf/PDF1) , /2007-2011/

2

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Coman, Ioan, „Orfeu, civilizator al umanităţii” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938- 1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.165-195 „Zalmoxis” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/,

p.312-333

„Deceneu” (traducere de Andrei Timotin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/,

p.434-466

Coman, pr.prof. Ioan G., „Aspecte ale credinţei în nemurire la traco-daco- geţi”, în M.B., XXVIII, nr.4-6/aprilie-iunie 1978, p.197-204 „Deceneu reformatorul religios şi propovăduitorul culturii geto- dacice”, în M.B., XXX, nr.4-6/aprilie-iunie 1980, p.248-265

Coman, Mihai, Introducere în antropologia culturală. Mitul şi ritul. Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p.358, lei 54,81 ISBN: 978-973-46-1061-7, IR/3581/COM, /2008-2012/

Comte, Fernand, Cărţile sfinte. Traducere de Dumitru Purnichescu. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, 251p., 2.850 lei, ISBN: 973-45- 0066-X, IR/0318/COM, /1994-1998/

Constantinescu, Gabriel, Marginalii la Talmud. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999, 173 p., 16.000 lei, ISBN: 973-35-0828-4, /1999-2003/,

IR/2450/CON

Coomaraswany, Ananda K., Hinduism şi buddhism. Traducere de George Popa. Ed. Timpul, Iaşi, 1997, p.169, lei 16.500, ISBN: 973-9210-33- 3, IR/2392/COO, /1997-2001/ „Filosofia artei medievale şi orientale” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-

3

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.74-94 „Svayamatrnna: Ianua Coeli” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.255-296 „Melanges” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/,

p.360-362

Cooper, Jean, China antică. Traducere şi note de Constantin Ionescu Boeru. Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1996, p.253, lei 13.350, ISBN: 973- 573-117-7, IR/1076/COO, /1996-2000/

Copăceanu, Mihai, Freud sau religia. Totem, iluzie, critică. Ed. Agnos, Sibiu, 2008, p.277, lei 12.00, ISBN: 978-973-1801-23-0, IR/3613/COP, /2008-2012/

*** Corespondenţă Sergiu Al-Gheorghe (1922-1981). Ediţia a II-a. „Biblioteca Indiana”, nr.3/1999, Bucureşti, 1993, p.196, lei 1,00, ISSN: 1453- 7265, IR/3454/COR, /1999-2003/

Corbu, Ieromonah Agapie, „Aspecte ale exegezei biblice iudaice în epoca celui de-al doilea templu”, în A.B. XI(L), nr.10-12/octombrie- decembrie 2000, p.26-36

Cornford, Francisc, De la religie la filosofie. Un studiu asupra originilor speculaţiei occidentale. Traducere de Laurian Kertesz. Ed. Herald, Bucureşti, 2009, p.282, lei 30,50, ISBN: 978-973-111-094-3, IR/3735/COR, /2009-2013/

Cornilescu, pr.prof.dr. Emilian / pr.prof.dr. Dumitru Abrudan, Limba ebraică biblică. Pentru facultăţile de teologie. E.I.B.M.B.O.R.,

4

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Bucureşti,

IR/0948/COR, /1996-2000/

1996,

p.292,

lei

12.000,

ISBN:

973-9130-03-8,

Corniţescu, diac.asist.dr. Emilian, „Descoperirile arheologice în Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (1920-1970) şi raportul lor cu Vechiul Testament” (teză de doctorat), (XXXIV), nr.7-8/iulie-august 1982,

p.461-590

diac.asist., „Valoarea descoperirilor arheologice (dintre 1971-1974), în Ţara Sfântă, pentru studiul Vechiului Testament”, în S.T. (XXXII), nr.7-10/iulie-decembrie 1980, p.606-619 diac.asist.dr., „Descoperirile arheologice în Ţara Sfântă în ultimii 50 de ani (1920-1970)”, în S.T. (XXXIV), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1982, p.461 şi 617 „Cercetările arheologice(1975-1978) din Ţara Sfântă confirmă Vechiul Testament”, în S.T., seria a II-a (XXXV), nr.7-8, iulie- octombrie 1983, p.581-585 „Descoperiri arheologice în legătură cu datele din Vechiul Testament”, în S.T., seria a II-a (XXXVI),nr.7-8, iulie-octombrie 1984, p.546-572 diac.conf.dr., „Descoperiri arheologice din Egipt, Asiria, Babilonia, Siria, Asia Mică, Fenicia şi Arabia care au legătură cu datele din Vechiul Testament”, în S.T., (XXXVI), nr.7-8/iulie-octombrie 1984, p.546-572, /2007-2011/ „Persoana lui Mesia şi lucrarea Sa în lumina profeţiilor vechi- testamentare”, în S.T., seria a II-a (XXXVII), nr.9-10, noiembrie- decembrie 1985, p.606-614

Cotterell, Arthur, Dicţionar de mitologie. Traducere de Elena I. Burlacu. Ed. Univers Encicloperic, Bucureşti, 2002, 309p., 139.000 lei, IR/2758/COT, /2002-2006/

Cozma, Elena, Istoria religiilor. Manual opţional pentru liceu. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, p.159, lei 42.000, ISBN: 973-683-371-2, IR/2508/COZ,

/2000-2004/

Crăciunescu, Gabriel, „Rit şi ritual funerar în cadrul Cultului Verbicioara”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000- 2004/, p.263-269

5

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Cristian, Flaviu, Mesajul lui Buddha. Ediţia a II-a. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.94, lei 40.000, ISBN: 973-35-1003-3, IR/2659/CRI, /2000-

2004/

Culianu, Ioan Petru, Mircea Eliade. Ediţie revăzută şi augumentată. Traducere de Florin Chiriţescu / Dan Petrescu. Cu o scrisoare de la Mircea Eliade. Ed. Nemira, Bucureşti, 1995, p.318, lei 4.000, ISBN:

973-569-075-6, IR/0213/CUL, /1995-1999/ Dialoguri întrerupte. Corespondenţă Mircea Eliade – Ioan Petru Culianu. Ediţie îngrijită şi note de Tereza Culianu-Petrescu şi Dan Petrescu. Prefaţă de Matei Călinescu. Ed. Polirom, Iaşi, 2004, p.279, lei 55.000. ISBN: 973-681-582-X. IR/3071/CUL, /2004-2008/ Studii româneşti. Soarele şi Luna. Otrăvurile admiraţiei, vol.II. Traduceri de Maria-Magdalena Anghelescu / CorinaPopescu / Dan Petrescu. Notă asupra ediţiei de Tereza Culianu-Petrescu. Ed. Polirom, Bucureşti, 2009, p.247, lei 29,20, ISBN: 978-973-46-1290- 1, IR/3734/CUL, /2009-2013/

Cumont, Franz, Misterele lui Mithra. Traducere şi îngrijire ediţie de Alexandru Anghel. Ed. Herald, Bucureşti, 2007, p.237, lei 21,40, ISBN: 978-973-111-004-2, IR/3550/CUM, /2007-2011/ Religiile orientale în păgânismul roman. Traducere din limba franceză de George Scrima. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.335, lei 29,00, ISBN: 978-973-111-062-2, IR/3666/CUM, /2008-2012/

D

Dalai Lama, Libertate în exil. Autobiografia Sfinţeniei Sale Dalai Lama al Tibetului. Traducere de Iolanta Guţu / Alexandrescu E. Russu. Ed. Lotus, Bucureşti, 1994, p.279, lei 4.500, ISBN: 973-9095-10-0, IR/0709/DAL, /1994-1998/

Dana, Dan, Zalmoxis de la Herodot la Mircea Eliade. Istorii despre un zeu al pretextului. Prefaţă de Zoe Petre. Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p.486, lei 36,96, ISBN: 978-973-46-1096-9, IR/3647/DAN, /2008-2012/

Dancă, pr.prof.dr. Wilhelm, „Misterele” lui Mircea Eliade”, în A.B. VIII (XLVII), 10-12/octombrie-decembrie 1997, p.53-62

6

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Mircea Eliade. Definitio Sacri. Ed. Ars Longa, 1998, p.364, lei 25.000, ISBN: 973-9325-05-X, IR/2950/DAN, /1998-2002/

Daniel, Constantin, „Nu toate sectele iudaice au luat parte la osândirea Mântuitorului”, în S.T. (XXVIII), nr.7-10/septembrie-decembrie 1976, p.714-725 „O importantă menţionare a esenienilor făcută de Sfântul Apostol Pavel”, în S.T. (XXIX), nr.1-2/ianuarie-februarie 1977, p.148-159

Danielou, Jean, Scrierile de la Marea Moartă şi originile creştinismului. Traducere şi îngrijire ediţie de Alexandru Anghel. Ed. Herald, Bucureşti, 2009, 157pp., 22,60 lei, ISBN: 978-973-111-132-2, IR/4600/DAN, /2009-2013/

Danilov, Ilie, Dicţionar de mitologie slavă. Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p.289, lei 24,95, ISBN: 973-46-0535-6, ISBN: 978-973-46-0535-4, IR/3676/DAN, /2007-2011/

Dao, Deng Ming-, Kung Fu. Pelerinul Taoist. Ed. Teora, Bucureşti, 1996, p.196, lei 9.500, ISBN: 973-601-463-9, IR/1568/DAO, /1996-2000/

Dattatreya, Cântecul eliberatului. Mistica tantrică în texte. Dattatreya Stotra. Avadhuta Upanisad. Darsana Upanisad. Jivanmukti Gita. Avadhuta Gita. Yoga Rahasya. Aksi Upanisad. Yoga Sastra. Traducere din limba sanscrită, introducere, note şi comentarii de Vlad Şovărel. Ed. Herald, Bucureşti, 2004, p.286, lei 170.000, ISBN:

973-7970-01-2, IR/3063/DAT, /2004-2008/

Davy, André, Cu caiacele pe Nil. Prefaţă şi îngrijire de Şerban Dragomirescu. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p.278, lei 10.000, IR/2121/DAV, /1966-2008/

Dawkins Richard, Himera credinţei în Dumnezeu. Traducere din limba engleză de Victor Godeanu. Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2007, p.399, lei 35,00, ISBN: 978-973-669-418-9, IR/3598/DAN, /2007-

2011/

Delumeanu, coord. Jean, Religiile lumii, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1996, p.735, lei 34.900, ISBN: 973-28-0644-3, IR/1560/DEL, /1996-

2000/

7

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Deshimaru, Taisen, Zen adevărat. Introducere lashobogenzo. Ed. Axis Mundi, Bucureşti, 1993, p.186, lei 1.200, IR/0849/DES, /1993-

2010/

Întrebări pentru un maestru zen. Traducere de Radu Ciocănelea. Ed. Teora, Bucureşti, 1996, p.128, lei 7.000, ISBN: 973-601-565-3, IR/1565/DES, /1996-2000/ Zen şi viaţa cotidiană. Traducere de Radu Ciocănelea. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.284, lei 70.000, ISBN: 973-98399-7-5, IR/2713/DES, /2001-2005/

Despagne, Pierre, Marea întoarcere în Ţara Sfântă. Traducere de Olimpiu S. Cosma. Ed. Agape, Făgăraş, 1995, p.206, lei 2.500, ISBN: 973- 97163-4-2, IR/1084/DES, /1995-1999/

Detienne, Marcel, Stăpânitorii de adevăr în Grecia Antică. Traducere de Alexandru Niculescu. Ed. Symposion, Bucureşti, 1996, p.250, lei 12.000, ISBN: 973-96293-7-7, IR/1648/DET, /1996-2000/

Deussen, dr. Paul, Filosofia Upanisadelor. Traducere din limba germană de Cornel Stelian. Ed. Tehnică, Bucurşti, 1994, p.320, lei 5.800, ISBN:

973-31-0538-4, IR/0710/DEU, /1994-1998/

*** Dhammapada. Temeiurile Legii. Traducerea textului şi realizarea ediţiei de Walter Fotescu. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.250, lei 63.000, ISBN: 973-9453-22-8, IR/1563/DHA, /2001-2005/

Dobromirescu, Graţian, „Scurtă învăţătură despre eliberare, privită din perspectiva buddhismului Hinayana”, în A.B., IX (XLVIII), nr.10- 12/octombrie-decembrie 1998, p.87-101

*** Doctrina lui Confucius sau cele patru cărţi clasice ale Chinei. Traducere din limba franceză de Vlad Cojocaru. Ed. Timpul, Iaşi, 1994, p.476, lei 6.000, ISBN: 973-95323-3-0, IR/0860/DOC, /1994-1998/

Dozeman, Thomas B., „Geography and History in Herodotus and in Ezra- Nehemiah” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 3 Fall 2003, p. 449–466 (DVD1 /2007/0057pdf /PDF1), /2007-2011/

Duby, Georges, Evul Mediu masculin. Despre dragoste şi alte eseuri. Traducere de Constanţa şi Stelian Oancea. Ed. Meridiane, Bucureşti,

8

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

1992, p.282, lei 180, ISBN: 973-33-0237-6, IR/3662/DUB, /1992-

1996/

Dodds, E. R., Dialectica spiritului grec. Traducere de Catrinel Pleşu. Prefaţă de Petru Creţia. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1983, p.268, lei 75.000, IR/2763/DOD, /1983-2010/

Dogen, maestrul, Zen. Nouă texte. Comentarii de Maestrul Taisen Deshimaru. Ed. Herald, Bucureşti, f.a., p.286, lei 60.000, ISBN:

973-97577-2-3, IR/3747/DOG, /2010/ Dincolo de gândire. Comentarii de Maestrul Taisen Deshimaru. Traducere din limba franceză de Radu Ciocănelea. Ed. Herald, Bucureşti, 2003, p.284, lei 80.000, ISBN: 973-9453-79-1, IR/3478/DOG, /2003-2007/

Dubuisson, Daniel, Mitologii ale secolului XX. Dumézil, Lévi-Strauss, Eliade. Ediţie augumentată. Traducere din limba franceză de Lucian Dinescu. Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p.344, lei 179.000, ISBN: 973-681- 230-8, /2003-2007/, IR/2912/DUB

Duduleanu, Mircea, Octavianus Augustus, Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1985, p.486, lei 25.000, IR/1887/DUD, /1985-2008/

Dulea, Olivian, „Alchimia în opera lui Mircea Eliade”, în A.B., XII (LI), nr.4- 6/aprilie-iunie 2001, p.63-66

Dumézil, Georges, Zeii suverani ai indo-europenilor. A treia ediţie, revăzută şi corectată. În româneşte de Petru Creţia. Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p.281, lei 24.900, ISBN: 973-9243-21- 5, IR/1700/DUM, /1997-2001/ Uitarea omului şi onoarea zeilor şi alte eseuri. Douăzeci şi cinci de schiţe de mitologie (51-75). Traducere de George Anania. Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1998, p.294, lei 26.900, ISBN: 973- 9243-55-X, IR/1994/DUM, /1998-2002/ Cele patru puteri ale lui Apolo şi alte eseuri. Douăzeci şi cinci de schiţe de mitologie. Traducere de George Anania. Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1999, p.213, lei 32.900, ISBN: 973-9436- 07-2, IR/2509/DUM, /1999-2003/ Căsătorii indo-europene şi Cinsprezece chestiuni romane. Traducere din limba franceză de Crina Berdan. Traducerea textelor din limba latină, note şi glosar de Mihaela Paraschiv. Ed. Polirom,

9

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Iaşi, 2002, p.343, lei 49.000, ISBN: 973-683-905-2, IR/1229/DUM,

/2002-2006/

Dumitru, Ion, Pelerin la Shiva, Ed. Pentru Literatură, Bucureşti, 1969, p.245, lei 300, IR/0579/DUM, /1969-2008/

Dumitrache, pr. Spiridon, „Zis-a Domnul Domnului meu”: Psalmul 109. Nedumeriri, comentariu opinie”, în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie- martie 2002, p.70-74

Durand, Gilbert, Aventurile imaginii. Imaginaţia simbolică. Imaginarul. Traducere din limba franceză de Muguraş Constantinescu / Anişoara Bobocea. Ed. Nemira, Bucureşti, 1999, p.207, lei 50.000, ISBN: 973-569-366-6, IR/2616/DUR, /1999-2003/

Dură, drd. Nicolae V., „Nomocanonul etiopian Fetha Nagast, în lumina cercetării istoricilor şi canoniştilor etiopieni şi europeni”, în S.T., XXVII, nr.1-2/ianuarie-februarie, 1975, p.96-109

Durkheim, Émile, Formele elementare ale vieţii religioase. Traducere de Magda Jeanrenaud şi Silviu Lupaşcu. Cu o prefaţă de Gilles Ferreol. Ed. Polirom, Iaşi, 1995, p.408, lei 50.000, ISBN: 973-97108-5-9, /1995-1999/, IR/2533/DUR

Duţu, pr.drd. Constantin, „Importanta Vechiului Testament ca izvor al predicii”, în S.T. (XXX), nr.1-2 /ianuarie-februaruarie 1978, p.33-45

Durand, Gilbert, Figuri mitice şi chipuri ale operei. De la mitocritică la mitanaliză. Traducere din limba franceză de Irina Bădescu. Ed. Nemira, Bucureşti, 1998, p.318, lei 20.000, ISBN: 973-9301-91-1, IR/2163/DUR, /1998-2002/

E

Eco, Umberto, Limitele interpretării. Traducere de Ştefania Micu / Daniela Buşcă. Ed. Pontica, Constanţa, 1996, p.411, lei 8.000, ISBN: 973- 9224-12-1, IR/0939/ECO, /1996-2000/ Pe urmele limbii perfecte în cultura europeană. Traducere de Daniela Buşcă. Ed. Pontica, Constanţa, 1996, p.46, lei 10.000, ISBN:

973-9224-11-3, IR/2539/ITA, /1996-2000/

10

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Ehrman, Bart D., Evanghelia pierdută a lui Iuda. Despre trădător şi trădare dintr-o nouă perspectivă. Traducere din engleză de Adina Cobuz. Ed. Humanitas, Bucureşti, 2009, p.330, lei 38,00, ISBN:

978-973-50-2449-9, IR/3750/EHR, /2009-2013/

Eisenberg, Josy, Iudaismul. Traducere de C. Litman. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, p.157, lei 5.300, ISBN: 973-28-585-4, IR/0531/EIS,

/1995-1999/

Ekaku, Hakuin, Laudă Zazenului. Traducere, note şi comentariide Stela Tinney. Ed. Herald. Bucureşti, 2005, p.220, lei 15,00, ISBN: 973- 7970-24-1, IR/3239/EKA, /2005-2009/

Eliade, Mircea, Yoga. Problematica filozofiei indiene. Prefaţă de Constantin Noica. Ediţie îngrijită de Constantin Barbu şi Mircea Handoca, Ed. Mariana, Timişoara, 1991, p.109, lei 2.000, ISBN: 973-9102-01-8, IR/0425/ELI, /1991-1995/ Eseuri. Mitul eternei reîntoarceri. Mituri, vise şi mistere. Traducere de Maria Ivănescu / Cezar Ivănescu. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, 310p., 85,00 lei, ISBN: 973-44-0000-2, IR/0216/ELI, /1991-1995/ Istoria credinţelor şi ideilor religioase. De la epoca de piatră la misterele din Eleusis, vol.I. Traducere din limba franceză de Cezar Baltag. Ed. Univers, Chişinău, 1992, p.494, lei 5.000, ISBN: 5-362- 00861-7, IR/1252/ELI, /1992-1996/ Istoria credinţelor şi ideilor religioase. De la Mahomed la epoca Reformelor, vol.II. Traducere din limba franceză de Cezar Baltag. Ed. Univers, Chişinău, 1992, p.358, lei 5.000, ISBN: 5-362-00861-7, IR/1254/ELI, /1992-1996/ Istoria credinţelor şi ideilor religioase. De la Guatama Buddha până la triumful creştinismului, vol.III. Traducere din limba franceză de Cezar Baltag. Ed. Univers, Chişinău, 1992, p.525, lei 5.000, ISBN: 5-362-00861-7, IR/1253/ELI, /1992-1996/ Taina Indiei. Texte inedite. Ediţie îngrijită şi cuvânt înainte de Mircea Handoca. Prefaţă de Horia Nicolescu. Ed. Icar, Bucureşti, 1992, p.204, lei 12.000, IR/0035/ELI, /1992-1996/ Arta de a muri. Ediţie îngrijită, selecţie de texte şi note de Magda Ursache / Petru Ursache. Prefaţă de Petru Ursache. Ed. Moldova, Iaşi, 1993, p.266, lei 2.000, ISBN: 973-9146-06-6, IR/0038/ELI,

/1993-1997/

11

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Tratat de Istorie a Religiilor. Cu o prefaţă de Georges Dumézil şi cu un Cuvânt înainte al autorului. Traducere de Mariana Noica. Ediţia a II-a. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1992, p.365, lei 16.900, ISBN: 973- 28-0570-6, IR/0505/ELI, /1992-1996/ „Metalurgie, magie şi alchimie” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.134-165 „Mélanges” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/,

p.217-230

„Cultul mătrăgunei în România” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.217-230 „Cărţile populare în literatura românească” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938- 1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.302-312 „Note asupra simbolismului acvatic” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.346-360 „Mătrăguna şi miturile „naşterii miraculoase” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938- 1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.377-403

12

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Mitul reintegrării. Ed. Humanitas, Bucureşti, 2003, 109p., 81.750 lei, ISBN: 973-50-0506-9, IR/3026/ELI, /2003-2007/ Comentarii la Legenda Meşterului Manole. Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p.135, lei 110.000, ISBN: 973-50-0591-1, IR/3018/ELI, /2004-2008/ Istoria credinţelor şi ideilor religioase. De la epoca marilor descoperiri geografice până în prezent, vol. IV. Volum coordonat de Ioan Petru Culianu. Traducere din limba germană de Maria- Magdalena Anghelescu. Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p.495, lei 42,95, ISBN: 978-973-681-963-6, IR/3599/ELI, /2007-2011/

Epstein, Isidor, Iudaismul. Origini şi istorie. Traducere şi note de Ţicu Goldstein. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2003, p.419, lei 50.000, ISBN:

973-8056-88-8, IR/3080/EPS, /2003-2007/

Eshel, Hanan, „6Q30, a Cursive Šîn, and Proverbs 11” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 3 Fall 2003, p. 544–546 (DVD1/2007/0057pdf /PDF1), /2007-2011/

*** Evanghelia Păcii lui Ioan, 16p. (DVD1/2007/0020pdf /PDF1), /2007-

2011/

*** Evanghelia după Toma, Traducere din limba coptă, studiu introductiv şi note de Gustavo-Adolfo Loria-Rivel. Ediţie îngrijită de Ioan-Florin Florescu. Editura Polirom, Iaşi, 2003, 72p. (DVD1/2007/0018pdf/PDF1), /2007-2011/

*** Evanghelii Apocrife. Traducere, studiu introductiv, note şi prezentări de Cristian Bădiliţă. Ediţia a IV-a. Ed. Polirom, Iaşi, 2007, p.282, lei 35,00, ISBN: 978-973-46-0822-5, IR/3723/EVA, /2007-2011/

Evola, Julius, Yoga Secretă a Puterilor Divine. Traducere din limba engleză de Adrian Oroşanu. Ed. Deceneu

F

*** Faptle Apostolului Toma. Cuvânt introductiv de Francis Burkitt. Traducere din limba greacă, note şi comentarii de Simion Voicu. Ed. Herald, Bucureşti, 2009, p.202, lei 25,20, ISBN: 978-973-111-091-2, IR/3705/FAP, /2009-2013/

13

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Farel, Gerard O’, Mormântul lui Tutankhamon. Adevărata poveste a blestemului mumiei. Traducere de Violeta Pop şi Adriana Druică. Ed. Aquila’93, Oradea, 2005, p.189, lei 249.000, ISBN: 973-714- 031-1, IR/3166/FAR, /2005-20009/

Făgeţean, Constantin, „Câteva consideraţii asupra naturii întrupării divine în hinduism şi creştinism”, în A.B., VIII (XLVII), nr.1-3/ianuarie- martie 1997, p.14-18

Feuchwanger, Lion, Războiul evreilor. Traducere de Brunea Fox. Ed.

973-9145-00-0,

Aurom,

Bucureşti,

1992,

p.399,

lei

517,

ISBN:

IR/1085/FEU, /1992-1996/

Feuerstein, Georg, Tantra. Calea extazului. Traducere de Cristian Hanu. Ed. Mix, Braşov, 2001, p.256, lei 80.000, ISBN: 973-99946-5-2, IR/2813/FEU, /2001-2005/

Filoramo, coord. Giovani, Istoria religiilor. Religiile antice, vol.I. Traducere de Smaranda Scriitoru şi Cornelia Dumitru. Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p.665, lei 60,00, ISBN: 978-973-46-0925-3, ISBN: 978- 973-46-0926-0, IR/3600/FIL, /2008-2011/ Istoria religiilor. Iudaismul şi creştinismul, vol.II. Traducere de Cornelia Dumitru. Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p.656, lei 59,50, ISBN:

978-973-46-0925-3, ISBN: 978-973-46-1029-7, IR/3652/FIL,

/2008-2012/

Firca, pr. Iova, „Unde a fost Cogheonul?”, în M.B., XXX, nr.1-3/ianuarie- martie 1980, p.43-59

Fochi, Adrian, Valori ale culturii populare româneşti, vol.I. Introducere şi tabel cronologic de Iordan Datcu. Ed. Minerva, Bucureşti, 1987, p.523, lei 30,00, IR/3659/FOC, /1987-2008/

Focşa, Gheorghe, „Satul românesc în timpul sărbătorilor religioase de iarnă” (traducere de Andrei Timotin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/,

p.409-434

14

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Foucault, Michel, Istoria sexualităţii. Traducere de Beatrice Stanciu / Alexandru Onete. Ed. de Vest, Timişoara, 1995, p.480, lei 9.800, ISBN: 973-36-0224-8, IR/1473/FOU, /1995-1999/

Freud, Sigmund, Opere. Totem şi tabu. Moies şi monoteismul. Angoasă şi civilizaţie. Viitorul unei iluzii, vol.I. Traducere, cuvând introductiv şi note de dr. Leonard Gavriliu. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1991, p.410, 40,00 lei, ISBN: 973-44-0058-4, IR/4604/FRE, /1991-1995/

G

Gaudin, coord. Philippe, Marile religii. Traducere de Sanda Aronescu. Ediţie îngrijită de Marin Bălan. Ed. Orizonturi / Ed. Lider, Bucureşti, 1995, 464p., 8.900 lei, ISBN: 973-9154-77-8, IR/0993/GAU, /1995-2999/

Gavriluţă, Nicu, Culianu, jocurile minţii şi lumile multidimensionale. Prefaţă de Moshe Idel. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, 188p., 68.000 lei, ISBN: 973-683-567-7, IR/2560/GAV, /2000-2004/

Gazali, -al / Ibn Ţufayl / Ibn Rusd / Ibn Arabi, Ochiul lăuntric. Perspective islamice asupra divinităţii. Antologie, studii introductive, traduceri din limba arabă, note explicative: George Grigore. Ed. Herald, Bucureşti, 2005, p.269, lei 170.000, ISBN: 973- 7970-18-7, IR/3193/GAZ, /2005-2009/

Găvârdea, dr. Caius, „Ştiinţă şi spirit”, în A.B. VI (XLV), nr.7-9 / iulie- septembrie 1995, p.52-56

Gennep, Arnold van, Riturile de trecere. Studiu sistematic al riturilor de poartă şi de prag, de ospitalitate, de adopţie, de sarcină şi de naştere, de copilărie, de pubertate, de iniţiere, de ordinaţie, de încoronare, de logodnă, şi de căsătorie, de funeralii, de anotimpuri etc. Traducere de Lucia Berdan şi Nora Vasilescu. Studiu introductiv de Nicolae Constantinescu. Postfaţă de Lucia Berdan. Ed. Polirom, Iaşi, 1996, 193p., 6.800 lei., ISBN: 973-97522-5-X, /1993-2000/,

IR/1332/GEN

Totemismul. Starea actuală a problemei totemice. Studiu introductiv de Lucian Blaga. Traducere de Crina Ioana Berdan. Ed.

15

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Polirom, Iaşi, 2000, p., 79.000 lei, ISBN: 973-683-580-4, /2000- 2004/, IR/2550/GEN

George, Sergiu Al-, Arhaic şi universal. India în conştiinţa culturală românească. Ed. Herald, Bucureşti, f.a., p.256, lei 45.000, ISBN:

973-98399-8-3, IR/1355/GEO, /2006/

Geoghegan, Jeffrey C., “Until This Day” and the Preexilic Redaction of the Deuteronomistic History” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 2 Summer 2003, p. 201–227, (DVD1/2007/0057pdf /PDF1),

/2007-2011/

Geţia, prot. Gheorghe, „Filistenii. Studii de arheologie biblică”, în M.B., XXXIV, nr.3-4/martie-aprilie 1984, p.139-150

*** Ghid al marilor civilizaţii antice. Ediţie alcătuită de Lydia Ciucă şi Constantin Ionescu Boeru. Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1996, p.62, lei 100, /1996-2000/, IR/0962 /GHI

Gheorghiu,

Alexandru,

Prin

Irakul

de

azi.

Note

de

călătorie.

Ed.

Ştiinţifică, Bucureşti, 1960, p.193, lei 5.000, IR/2241/GHE, /1960-

2008/

Gherasimescu,

pr.prof.dr.

Toma,

Facerea

lumii

din

punct

de

vedere

filosofic, ştiinţific şi biblic. Ed. a II-a, revizutp şi adăogită. Ed. Credinţa Ortodoxă, Bucureşti, f.a., p.72, lei 10.000, IR/3197/GHE,

/2010/

Gibson, Clare, Semne şi simboluri. Traducere de Ondine Fodor. Ed. Aquila’93, Oradea, 1998, 160p., 279.900 lei, IR/2666/GIB, /1998-

2002/

Gigen, Maestrul Zen Rinzai, Hsing. Cronica realizării. Traducere, note şi comentarii de Stela Tinney. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.142, lei 36.000, ISBN: 973-9453-34-1, IR/2709/GIG, /2001-2005/

Gilders, William K., „Where Did Noah Place the Blood? A Textual Note on Jubilees 7:4” în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 4 Winter 2005, p. 745–749 (DVD1/2007/0054pdf /PDF1) , /2007-2011/

16

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Giurchescu, Anca, „Funcţionalitatea dansurilor funebre în concepţia populară”, din Folclor literar, vol.III/1969-1970, Timişoara, 1972, 121-128, în S.C.A.B.G. /2009

*** Gnorstica. Documente şi studii. Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2003, p.187, lei 200.000, IR/2839/GNO, /2003-2007/

Goff, Matthew J., „Discerning Trajectories: 4QInstruction and the Sapiential Background of the Sayings Source Q” în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 4 Winter 2005, p. 657–673 (DVD1/2007/0054pdf /PDF1) , /2007-2011/

Goicu, Simona / Viorica Goicu, „Cuvântul „crăciun” în onomastica românească”, în A.B., VII (XLVI), nr.10-12/octombrie-decembrie 1996, p.58-66 „Etimologia termenului Crăciun”, în A.B., IX (XLVIII), nr.10- 12/octombrie-decembrie 1998, p.128-134

Gomboş, Stelian, „Despre importanţa colaborării şi conlucrării religiilor la începutul mileniului al III-lea, în cadrul Uniunii Europene”, în Teologia, (XII), nr.1/2008, p.196-224

Govinda,

Lama

Anagarika,

Meditaţie

creatoare

şi

conştiinţa

multidimensională.

Bucureşti,

IR/2810/GOV, /2008/

Trducere

lei

f.a.,

p.328,

de

Walter

69.000,

Fotescu.

ISBN:

Herald,

973-9453-00-7,

Ed.

Greenstein, Edward L., „The Language of Job and Its Poetic Function” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 4 Winter 2003, p.651– 666 (DVD1/2007/ 0058pdf/PDF1) , /2007-2011/

Grigorescu, Dan, Civilizaţii enigmatice din Nordul Americii. Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2001, p.318, lei 70.000, ISBN: 973-9399-66-5, IR/2615/GRI, /2001-2005/

Grigorescu, Dan, Înainte şi după Columb. Ed. Eminescu, Bucureşti, 1987, p.270, lei 12,00, IR/1060/GRI, /1987-2008/

Grigorieff, Vladimir, Religiile lumii. Traducere de Mihai Giugariu / Matei Giugariu. Ed. Universal Dalsi, Bucureşti, 1999, 399p., 60.000 lei, ISBN: 973-9409-46-6, IR/0464/GRI, /1999-2003/

17

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Groslier, Bernard-Philippe, Templele din Angkor. Oameni şi pietre. Fotografii de Jacques Arthaud / Bernard-Philippe Groslier. Traducere de Sorin Mărculescu. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1971, p.135, lei 15.000, IR/2297/GRO, /1971-2010/

Guénon, René, Regele lumii. Traducere de Roxana Cristian / Florin Mihăescu. Ed. Rosmarin, Bucureşti, 1994, 98p., 1.000 lei, ISBN:

973-96712-2-5, IR/0195/GUE, /1994-1998/ Omul şi devenirea sa după Vêdânta. Traducere de Maria Ivănescu. Ed. Antet, Bucureşti, 1995, p.191, lei 4000, ISBN: 973-96967-7-5, IR/0943/GUE, /1995-1999/ Simboluri ale ştiinţei sacre. Traducere din frnaceză de Marcel Tolcea / Sorin Şerbănescu. Control ştiinţific al traducerii de Anca Manolescu. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1997, p.455, lei 34.900, ISBN: 973-28-0749-0, IR/1821/GUE, /1997-2001/ Iniţiere şi realizare spirituală. Traducere din limba franceză de Teodor Ghiondea. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.235, lei 25,00, ISBN: 978-973-111-080-6, IR/3694/GUE, /2008-2012/ Dominaţia cantităţii şi semnele vremurilor. Traducere de Florin Mihăescu şi Dan Stanca. Ed. Humanitas, Bucureşti, 2008, p.325, lei 36,00, ISBN: 978-973-50-1314-1, IR/3578/GUE, /2008-2012/ Scurtă privire asupra iniţierii. Traducere din limba franceză de Roxana Cristian / Florin Mihăiescu. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.330, lei 29,00. ISBN: 978-973-111-059-2, IR/3641/GUE, /2008-

2012/

Guilmot, prof. Max, Cunoaştere şi intuiţie. Traducere de Ana-Maria Săftoiu. Ed. Firu Ariadnei, Bucureşti, 2004, 128p., 90.500 lei, IR/3233/GUI,

/2004-2008/

Gulian, acad. C.I., Despre cultura spirituală a popoarelor africane. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1964, p.249, lei 10.000, IR/2162/GUL, /1964-

2010/

Gyatso, Tenzin, Comorile Budismului Tibetan. Traducere din limba engleză de Dan Chiaburu / Claudia Marinescu, Ed. Herald, Bucureşti, 2001, 250 p., 89.000 lei, ISBN: 973-97577-8-2, /2001-2005/,

IR/1395/GYA

18

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

H

Hai, Hui, Tun Wu. Iluminarea subtilp. Îngrijire ediţie şi traducere de Stela Tinney. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.165, lei 39.000, ISBN: 973- 0453-28-7, IR/2711/HAI, /2001-2005/

Handoca, Mircea, Mircea Eliade. Ed. Recif, Bucureşti, 1993, p.142, lei 110.000, ISBN: 973-96234-1-7, IR/0599/HAN, /1993-1997/ „Dosarul” Mircea Eliade (1936-1944). Jos farsa. Partea a II-a, vol.V. Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 2001, p.292, lei 60.000, ISBN: 973- 8120-29-2, IR/2629/HAN, /2001-2005/

Harl, Marguerite / Gilles Dorival / Olivier Munnich, Septuaginta. De la iudaismul elenistic la creştinismul vechi. Traducere din limba franceză şi îngrijire ediţie de Mihai Valentin Vladimirescu. Ed. Herald, Bucureşti, 2007, p.369, lei 32,00, ISBN: 978-973-111-015-8, IR/3552/HAR, /2007-2011/

Harpur, James, Atlasul locurilor sacre. Acolo unde cerul şi pământul se întâlnesc. Traducere de Curina Cristodulo. Ed. Aquila’93, Oradea, 2001, 240p., 39.9.900 lei, IR/2671/HAR, /2001-2005/

Hart, William, Arta de a trăi. Meditaţia vipassanā aşa cum este predată de S.N. Goenka. Traducere din limba engleză de Anca Vultur. Ed. Herald, Bucureşti, 2002, p.222, lei 71.000, ISBN: 973-9453-69-4. IR/3153/HAR, /2002-2006/

Hârloanu, dr. Alfred, Istoria universală a poporului evreu. Prefaţă de prof.dr. Dumitru Berciu. Ed. Zarkony Ltd., Bucureşti, 1992, p.411, lei 1.000, IR/1257/HAR, /1992-1996/

Hentze, C., „Cultul ursului sau al tigrului şi T’ao-t’ie” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938- 1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.94-114

Herodot, Historien, I-V, dtv/Artemis, 1991, p.465, lei 3.000, IR/1071/HER,

/1991-1995/

19

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Hershberger, Ervin N., Văzându-L pe Domnul Isus Hristos în Cortul Mântuirii. Traducere de Valeria Stâncel. 2002, p.128, lei 1.000, ISBN: 1-885370-22-4, IR/2904/HER, /2002-2006/

Heruka, Tsang Nyon, Marpa traducătorul. Ed. Informaţia, Bucureşti, 1992, p.119, lei 290, ISBN: 973-95716-0-3. IR/0123/HER, /1992-

1996/

Holan, Adrian, Nigeria, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p.198, lei 7,25, IR/1175/HOL, /1962-2008/

Homer, Odyssee und Homerische Hymnen, dtv/Artemis, 1990, p.557, lei 3000, ISBN: 3-423-02242-6, IR/1069/HOM, /1990-2008/ Ilias, dtv/Artemis, 1990, p.551, lei 3.000, ISBN: 3-423-02241-8, IR/1070/HOM, /1990-2008/ Imnuri. Războiul şoarecilor cu broaştele. Poeme apocrife. Traducere, prefaţă şi note de Ion Ascan. Ed. Minerva, Bucureşti, 1971, p.300, lei 4,00, IR/3651/HOM, /1971-2008/ Odiseea. Traducere în proză din greceşte de E. Lovinescu. Postfaţă de Traian Diaconescu. Ed. Saeculum I.O / Ed. Vestala, Bucureşti, 1995, p.286, lei 3.895, ISBN: 973-96550-6-8; ISBN: 973-96421-9-5, IR/0924/HOM, /1995-1999/

Huc,

Reigis

Evarist

P.,

Descoperirea

Tibetului.

Ediţie

revăzută

şi

adăugită.

p.188, lei 1.500, ISBN: 973-96230-0-X, IR/0577/HUC, /1993-1997/

Traducere

de

Aprilian

Medianu.

Ed.

Deceneus,

1993,

Hutin, Serge, Secretele tantrismului. Magia sau tehnica amorului. Traducere din limba franceză de Mircea Iacobini. Ed. Sophia, Arad, 1993, p.178, lei 350, ISBN: 973-95662-2-7, IR/0136/HUT, /1993-

1997/

I

Iancu, M., "Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă" în S.T. (XI), în S.T. (XI),nr.3-4/martie-aprilie 1959, p.138- 163 (DVD2/ST/1959), /2007-2011/

20

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

"Persoana Mântuitorului în lumina manuscriselor de la Marea Moartă" în S.T. (XI), în S.T. (XI),nr.3-4/martie-aprilie 1959, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.919

Iaroslavski, Em., Cum se nasc, trăiesc şi mor zeii şi zeiţele. Ed. Politică, Bucureşti, 1962, p.319, lei 7,50, IR/2749/IAR, /1962-2010/

Idel, Moshe, Ascensiuni la cer în mistica evreiască. Stâlpi, linii, scări. Traducere din limba engleză de Maria-Magdalena Anghelescu. Ed. Polirom, Iaşi, 2008, p.407, lei 35,05, ISBN: 978-973-46-0874-4, IR/3593/IDE, /2008-2012/ Mesianism şi Mistică. Traducere de Ţ. Goldstein. Ed. Hasefer, Bucureşti, 1996, p.120, lei 3.500, ISBN: 973-97375-5-2, IR/1002/IDE, /1996-2000/

Ioan Simona Corlan-, Inventarea Africii Negre. Călătorii în imaginarul european al secolului al XIX-lea. Cuvânt înainte de Al.Zub. Prefaţă de Lucian Boia. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.207, lei 70.000, ISBN:973-35-1124-2, /2001-2005/, IR/2608/IOA

Ionescu, pr. Ion, „Podurile şi punţile, datini legate de problema continuităţii în ritualul funerar la români”, în Ortodoxia (L), nr.3-4/iulie- decembrie 1999, p.272-278

Ispir, V. G., "Ideea de Dumnezeu în Uganda", în S.T. (II), nr.1/1931, p.99-146 (DVD2/ST/ 1931), /2007-2011/

Itineanş, pr.dr. Vasile, „Rit funerar paleocreştin la strămoşii noştrii”, în A.B. XIV (LIII), nr.7-9/iulie-septembrie 2003, p.107-118

Iţu, prof.dr. Mircea, „Mitul”, în Lumină Lină, XII, nr.3/iulie-septembrie 2007, p.33-50

Î

***

Învăţăturile

secrete

ale

marelui

înţelept

Sri

Ramana

Maharishi.

Traducere şi adaptare de Iulia Bontaş. Ed. Deceneu, Bucureşti, 1996, p.209, lei 4.500, ISBN: 973-97155-4-0, IR/0858/ÎNV, /1996-2000/

21

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

J

Jinga, Constantin, „Aventura căutării de sens. O istorie a exegezei biblice”, în A.B. IX(XLVIII), nr.4-6/aprilie-iunie 1998, p.14-36 „Problema traducerii Sfintei Scripturi: eroare, trădare, negoţ sau încercare duhovnicească”, în A.B., IX (XLVIII), nr.10-12/octombrie- decembrie 1998, p.135-148

Jobert, Y. Chateau, A trăi în yoga. Traducere de Alexandru Novaru. Ed. Antet XX, Bucureşti, 1993, p.79, lei 450, ISBN: 973-96045-8-7

Joosten, Jan, „La tradiţion syriaque. Des évangiles et la question du „substrat araméen”, în R.H.P.R., vol.77, nr.3/1997, p.257-272, în CSABG, vol.VII/2002, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2002, /2002- 2006/, IR/0103/CSA

Josephus, Flavius, Istoria războiului iudeilor împotriva romanilor. Prefaţă de Răzvan Theodorescu. Traducere de Gheneli Wolf & Ion Acsan. Cuvânt asupra ediţiei şi note explicative de Ion Acsan. Ed. Hasefer, Bucureşti, 1997, 575p., 25.000 lei, ISBN: 973-9235-30-1, IR/1875/JOS, /1997-2001/ Antichităţi iudaice. De la facerea lumii până la captivitatea babiloniană. Cărţile I-X, vol.I. Prefaţă de Răzvan Theodorescu. Cuvânt asupra ediţiei, traducere şi note de Ion Acsan. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2000, 596p., 50.000, ISBN: 973-8056-10-1, ISBN: 973- 8056-11-X, IR/2571/JOS, /2000-2004/ Antichităţi iudaice. De la refacerea templului până la răscoala împotriva lui Nero. Cărţile XI-XX, vol.II. Traducere, note şi indice de nume de Ion Acsan. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2001, 652p., 50.000 lei, ISBN: 973-8056-10-1, ISBN: 973-8056-12-8, IR/2692/JOS,

/2001-2005/

József, dr. Nagy, „Împărăteasa de la miază-zi” – Regina saba”, în M.B., XXVII, nr.1-3/ianuarie-martie 1977, p.68-76

Jung, C.G. / K. Kerenyi, Copilul divin. Fecioara divină. Introducere în esenţia mitologiei. Cuvânt înainte de Adriana Babeţi. Traducere de Daniela Liţoiu / Constantin Jinga. Ed. Amarcord, Timişoara, 1994, 286p., lei 3.200, ISBN: 973-96667-5-2, IR/0913/JUN, /1994-1998/

22

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

K

Kaltenmark, Max, Lao Zi şi Daoismul. Traducere de Dan Stanciu. Ed. Symposion, Bucureşti, 1994, p.205, lei 30.000, ISBN: 973-96293-0- x, IR/2453/KAL, /1994-1998/

Keightley, Thomas, Templierii. O societate secretă din Evul Mediu. Traducere din limba engleză de Monica Medeleanu. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.188, lei 18,00, ISBN: 978-973-111-063-9, IR/3650/KEI, /2008-2012/

Keller, Werner, Arheologia Vechiului şi Noului Testament, Ed. Psychomedia, Bucureşti, 1995, p.440, lei 8.500, IR/1133/KEL,

/1995-1999/

Kernbach, Victor, Miturile esenţiale. Antologie de texte cu o introducere în mitologie, comentarii critice şi note de referinţă. Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1978, p.397, lei 39.000, IR/2462/KER,

/1978-2010/

Biserica în inovaţie. Ed. Politică, Bucureşti, 1984, p.580, lei 32,00, IR/3144/KER, /1984-2010/

Khan, Hazrat Inayat, Paşi pe Cale. Sufismul şi mistica. Calea iniţierii şi a discipolatului. Libertatea spirituală. Traducere din limba engleză de Walter Fotescu. Ed. Herald, Bucureşti, 2004, p.186, lei 115.000, ISBN: 973-9453-94-5, IR/3001/KHA, /2004-2008/

Klein, Hans, „Obiceiuri şi tradiţii de primăvară ale naţionalităţii germane din zona de munte a Banatului” (III), în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.VII, Caransebeş, 1993, CULT/1489/TIB, /1993-1997/, p.313-327

Klossowski, Pierre, Scalda Dianei. Traducere din limba franceză de Ion Doru Brana. Ed. Nemira, Bucureşti, 2002, p.88, lei 60.000, ISBN:

973-569-553-7, IR/2814/KLO, /2002-2006/

Klutz, Todd E., „Re-Reading 1 Corinthians after Rethinking ‘Gnosticism’”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 193, în „DVD Book”, vol.1/2008

23

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Knoppers, Gary N., „Greek Historiography and the Chronicler’s History: A Reexamination” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 4 Winter 2003, p. 627–650 (DVD1/2007/0058pdf /PDF1), /2007-

2011/

Knowles, Melody D., „Pilgrimage Imagery in the Returns in Ezra” în Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 1 Spring 2004, p. 57–74 (DVD1/2007/0059pdf /PDF1), /2007-2011/

Kosidowski, Zenon, Povestiri biblice. Traducere de Anda Mareş / Nicolae Mareş. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1970, p.486, lei 21,50, IR/2359/KOS, /1970-2010/ Povestirile evangheliştilor. Cuvânt înainte de Octavian Cheţan. Traducere de Anda Maria Mareş. Ed. Albatros, Bucureşti, 1983, p.407, lei 30.000, IR/1216/KOS, /1983-2010/

Kreps, E.M., Pe „Viteaz” spre insulele Ocenaului Pacific, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, p.235, lei 6,10, IR/1276/KRE, /1961-2008/

Krishnamurti, Jiddu / David Bohm, Sfârşitul timpului. Traducere din limba engleză de Ion Raica. Ed. Herald, Bucureşti, 2003, p.284, lei 25.000, ISBN: 973-9453-15-5, IR/3154/KRI, /2003-2007/

Kun, N.A., Legendele şi miturile Greciei antice. Ed. Orizonturi, Bucureşti, 1995, 541p., 6.500 lei, IR/0923/KUN, /1995-1999/

Kunsang, Anchi, Gso-Ba Ring-Pa. Miracolul sănătăţii prin medicina tibetană. Traducere de Anca Gheauş. Ed. Antet, Bucureşti, 1995, p.189, lei 300, ISBN: 973-96-967-0-8, IR/0571/KUN, /1995-1999/

L

Lalouette, Claire, Ramses al II-lea, soarele Egiptului. Traducere de Diana Şerban / Nicolae Constantinescu. Ed. Lucman, Bucureşti, 2003, p.271, lei 50.000, ISBN: 973-8465-52-4, IR/2963/LAL, /2003-

2007/

Lambert, Lance, Israel, ţara făgăduită. Traducere de Graţiela Voiculescu. Ed. Casa Literaturii Creştine, 1995, p.245, lei 6.000, ISBN: 973- 95869-5-3, IR/0538/LAM, /1995-1999/

24

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Lambrecht, Jan, „A Note on Mark 8.38 and Q 12.8-9”, Journal for the

Study

vol.1/2008

of

the

New

Testament

2002;

24;

117,

în

„DVD

Book”,

Lammens, Henri, Islamul. Credinţe şi instituţii. Traducere, prefaţă şi aparat critic de Ioana Feodorov. Ed. Corint, Bucureşti, 2003, p.282, lei 50.000, ISBN: 973-653-567-3, IR/2961/LAM, /2003-2007/

Lancaster, Brian, Elemente de iudaism. Traducere din limba engleză de Cristea Didicescu. Ed. Ethos, Bucureşti, 1995, lei 3.000, p.134, ISBN: 973-0-00157-X, IR/0530/LAN, /1995-1999/

Lazarovici, Gh., „The eagle – the bird of death, regeneraţion – resurrection and messenger of gods. Archeological and ethnological problems”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000- 2004/, p.57-59 „The eye – symbol, gesture, expression”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN:

1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000-2004/, p.115-129

Lazu, Robert, „Teologia lui Mircea Eliade”, în A.B. VIII (XLVII), nr.4- 6/aprilie-iunie 1997, p.19-39

Lăcătuş, Gabriela Cristina, „Consideraţi i despre o posibilă hermeneutică asupra secularizării sacrului”, în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie- martie 2001, p.142-147

Lăzărescu, George, Dicţionar de mitologie. Ed. Odeon, Bucureşti, 1992, p.291, lei 310, ISBN: 973-9008-28.3, IR/0197/LĂZ, /1992-1996/

Lecca, Aurel, Pacificul. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1966, p.324, lei 26.000, IR/2466/LEC, /1966-2008/

*** Legendele românilor. Legendele cosmosului, vol.I. Ediţie critică şi studiu introductiv de Tony Brill. Ed. „Grai şi suflet – Cultura Naţională”, Bucureşti, 1994, 245p., 4.000 lei, ISBN: 973-96826-0-x, ISBN: 973- 96826-1-8, IR/1583/LEG, /1994-1998/

25

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

*** Legendele românilor. Legendele florei, vol.II. Ediţie critică şi studiu introductiv de Tony Brill. Ed. „Grai şi suflet Cultura Naţională”, Bucureşti, 1994, 299p., 4.000 lei, ISBN: 973-96826-0-x, ISBN: 973- 96826-2-8, IR/1584/LEG, /1994-1998/

*** Legendele românilor. Legendele faunei, vol.III. Ediţie critică şi studiu introductiv de Tony Brill. Ed. „Grai şi suflet Cultură Naţională”, Bucureşti, 1994, 462p., 12.000 lei, ISBN: 973-96826-0-x; ISBN:

973-96826-3-4, IR/1585/LEG, /1994-1998/

Leithart, Peter J., „Womb of the World: Baptism and the Priesthood of the New Covenant in Hebrews 10.19-22”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 49, în „DVD Book”, vol.1/2008

Leordeni, pr. Nicolae Nicolaescu, „Contribuţii la clarificarea originii sărbătorii Crăciunului”, (teză de doctorat), în S.T. (XXXIX), nr.3/mai-iunie, 1987, p.21-104, /2007-2011/ „Contribuţii la clarificarea originii sărbătorii Crăciunului”, (teză de doctorat - continuare), în S.T. (XXXIX), nr.4/iulie-august, 1987, p.9- 79, /2007-2011/

Lesquen, Henry de, Religia contra ideologiei socialiste. Traducere din limba franceză de Bogdan Rădulescu. Ed. Antet, Bucureşti, 1995, p.133, lei 5.000, ISBN: 973-97322-2-4, IR/1966/LES, /1995-1999/

Levi, Jean, Funcţionarii divini. Politică, despotism şi mistică în China antică. Traducere de Beatrice Stanciu. Ed. Amarcord, Timişoara, 1995, p.226, lei 6.000, ISBN: 973-97052-2-7, IR/1877/LEV, /1995-

1999/

Levin, Yigal, „Who Was the Chronicler’s Audience? A Hint from His Genealogies” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 2 Summer 2003, p.229–245, (DVD1/2007/0058pdf /PDF1) , /2007-

2011/

„From Lists to History: Chronological Aspects of the Chronicler’s Genealogies” în, Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 4 Winter 2004, p.601–636 (DVD1/2007/0062pdf /PDF1), /2007-

2011/

Levinson, Bernard M., „The Birth of the Lemma: The Restrictive Reinterpretation of the Covenant Code’s Manumission Law by the

26

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Holiness Code (Leviticus 25:44–46)” în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 4 Winter 2005, p. 617–639 (DVD1/2007/0054pdf /PDF1) , /2007-2011/

Linville, James R., „Psalm 22:17b: A New Guess” în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 4 Winter 2005, p. 733–744 (DVD1/2007/0054pdf /PDF1) , /2007-2011/

Lipovan, Ion T., „Cu privire la un fragment de medalion funerar de la Benic”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.VII, Caransebeş, 1993, CULT/1489/TIB, /1993-1997/, p.147-153

*** Literatura eseniană. Învăţăturile Alesului şi Evanghelia Eseniană a Păcii, 53p. (DVD1/2007/0019pdf /PDF1) , /2007-2011/

Loichiţa, Vasile, „Numirile biblice ale lui Dumnezeu şi valoarea lor dogmatică”, în M.B. (VI), nr.10-12/octombrie-decembrie 1956, p.144-160, în CSABG, vol.VII/2002, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2002, /2002-2006/, IR/0103/CSA „Numele lui Dumnezeu în testamentul nou”, în M.B. (VII), nr.4- 6/aprilie-iunie 1957, p.34-54, în CSABG, vol.VII/2002, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2002, /2002-2006/, IR/0103/CSA „Numirile biblice ale lui Dumnezeu”, în M.B. (VII), nr.7-9/iulie- septembrie 1957, p.31-52, în CSABG, vol.VII/2002, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2002, /2002-2006/, IR/0103/CSA

Lovinescu, Vasile, Mitul sfâşiat. Mesaje străvechi. Ediţie îngrijită de Alexandrina Lovinescu / Petru Bejan. Studiu introductiv de Petru Bejan. Ed. Institutul European, Iaşi, 1993, p.180, lei 680, ISBN: 973- 9148-15-8, IR/3665/LOV, /1993-1997/

Louis, Crispin H.T. Fletcher-, „‘Leave the Dead to Bury their own Dead’: Q 9.60 and the Redefinition of the People of God”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 39, în „DVD Book”,

Lungu,

vol.1/2008

conf.

Nicolae,

„Folclorul

religios

muzical”,

în

S.T.

nr.7-

vol.XII/2007,

Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2007, /2007-2011/, IR/3553/CSA,

p.82

8/septembrie-octombrie

1949,

în

C.S.A.B.G.,

27

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Lupaşcu, Liliana / Zoe Petre, Commentaire aux „Sept contre Thebes” d’Eschyle, Ed. Academiei / Societe d’Edition „Les Belles Lettre”, Bucureşti-Paris, 1981, p.300, lei 10.000, IR/2284/LUP, /1981-

2008/

Lupaşcu, Silviu, Sărutul divin. Eseuri. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2001, p.119, lei 65.000, ISBN: 973-35-1158-7, IR/2797/LUP, /2001-2005/

M

*** Mahabharata. Marea epopee indiană. Repovestită în proză, prefaţă şi glosar de Agop Bezerian. Ed. Saeculum I.O. / Ed. Vestala, Bucureşti, 1994, p.332, lei 2.800, ISBN: 973-96550-7-6; ISBN: 973-96421-1-X, IR/0580/MAH, /1994-1998/

*** Mahabharata (fragment). Traducere de Vasile Al-Gheorghe. Prefaţă de Radu Bercea. Ed. Paralela 45, 2005, p.119, lei 7,00, ISBN: 973-697- 601-7, IR/3594/MAH, /2005-2009/

Manning, Brennan, Evanghelia vagabonzilor. Ed. Aqua Forte, Cluj- Napoca, 2006, p.203, lei 16,99. ISBN: 978-973-7758-26-2. IR/3461/MAN, /2006-2010/

Manolescu,

Anca,

Europa

şi

întâlnirea

religiilor.

Despre

pluralismul

religios contempotan. Cuvânt înainte de Andrei Pleşu. Ed. Polirom,

Iaşi, 2005, p.270, lei 24,50, ISBN: 973-681-905-1, /2005-2009/,

IR/3216/MAN

Manolescu, Gabriel, „Vechi obiceiuri la naştere ale românilor din Banat”, din Folclor literar, vol.III/1969-1970, Timişoara, 1972, 31-103, în S.C.A.B.G. /2009

Mansel, Henry L., Ereziile gnostice din primele două veacuri. Traducere din limba engleză de Laurian Kertesz. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.284, lei 25,00, ISBN: 978-973-111-078-3, IR/3693/MAN, /2008-

2012/

Marcu, pr.prof. Grigorie, „Lumină de la răsărit. Zece ani de la descoperirea manuscriselor străvechi din depresiunea Mării Moarte”, în S.T. (X),

28

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

nr.1-2/ianuarie-februarie 1958, în C.S.A.B.G., vol.XII/2007, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2007, /2007-2011/, IR/3553/CSA,

p.2

Marinescu, drd. Aurelian, „Budismul de nord (Mahayana) şi răspîndirea lui”, în S.T., seria a II-a (XXXVII), nr.9-10, noiembrie-decembrie 1985, p.691-698

Marquette, Jacques, Mistica. Hinduism. Buddhism. Grecia. Israel. Creştinism. Islam. Traducere de Dan Dumbrăveanu / Victoria Comnea. Ed. Herald, Bucureşti, 1996, p.234, lei 50.000, ISBN: 973- 97577-7-4, IR/1451/MAR, /1996-2000/

Martas, Th., Viaţa, iubirile şi profeţiile lui Mahomed, creatorul Coranului. Ed. Porţile Orientului, Iaşi, 1994, p.140, lei 1.000, IR/0338/MAR,

/1994-1998/

Martin, Troy W., „The Covenant of Circumcision (Genesis 17:9–14) and the Situational Antitheses in Galatians 3:28” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 1 Spring 2003, p.111–125 (DVD1/2007/0055pdf /PDF1), /2007-2011/

Maxim, Zoia, „Idei, credinţe şi simboluri despre viaţa după moarte”, în

Tibiscum.

Studii

şi

comunicări

de

etnografie

-

istorie,

vol.X,

Caransebeş,

2000,

ISSN:

1453-505X,

CULT/3095/TIB,

/2000-

2004/, p.155-161

Mead, George Robert, Hermes Trismegistos. Gnoza şi originile scrierilor trismegiste. Traducere şi îngrijire ediţie de Alexandru Anghel. Ed. Herald, Bucureşti, 2007, p.280, lei 26,00, ISBN: 978-973-111-0141- 1, IR/3556/MEA, /2007-2011/

Meier, John P., „Is There Halaka (the Noun) at Qumran?” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 1 Spring 2003, p. 150–155 (DVD1/2007/0055pdf /PDF1), /2007-2011/

Meyer, Marvin, Maria Magdalena în evangheliile apocrife. Tradiţia secretă a Mariei Magdalena, însoţitoarea lui Iisus. Traducere din limba engleză de Adriana Bădescu. Ed. Nemira, Bucureşti, 2007, p.191, lei 15,90, ISBN: 978-973-143-010-9, IR/3630/MEY, /2007-

2011/

29

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Meududi, Introducere în islam. Ed. Chrater, Bucureşti, 1991, p.110, lei 100, ISBN: 973-9017-15-0, IR/0418/MEU, /1991-1995/

Michael, Aime, Metanoia. Fenomene fizice ale misticismului. Traducere de Radu I. Petrescu. Ed. Nemira,Bucureşti, 1994, p.270, lei 3.300, ISBN: 973-569-062-4, IR/0247/MIC, /1994-1998/

Michel de Certeau, Fabula mistică. Secolele XVI-XVII. Cu un cuvânt înainte pentru ediţia în limba română de Luce Giard. Traducere şi prefaţă de Magda Jenrenaud. Ed. Polirom, Iaşi, 1996, p. 324, lei 12.500, /1996- 2000/, IR/2088/MIC

Mihailovici, Traian, „Divinităţi africane adorate în panteonul roman în timpul principatului lui Augustus”, în M.B., XXX, nr.1-3/ianuarie- martie 1980, p.68-76 „Simbolica regenerării în riturile şi în mitologia totemică”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000- 2004/, p.169-181

*** Milinda-Panha sau întrebările regelui Milinda. Traducere de Dumitru Scorţanu. Prefaţă de Silviu Lupaşcu. Ed. Institutul European, Iaşi, 1993, 137p., 600 lei, ISBN: 973-9148-27-1, IR/0332/MIL, /1993-

1997/

Mioc, Adrian, Problema timpului în opera lui Mircea Eliade. Structura temporalităţii în lucrările teoretice. Ed. Marineasa, Timişoara, 2001, p.276, lei 70.000, ISBN: 973-8215-32-3, IR/2696/MIO,

/2001-2005/

Mirahorian, Dan, Tratat practic de Raja-Yoga, vol.I. Cuvânt înainte de dr. Dumitru Constantin. Cuvânt adresat autorului de Swami Dhirendra Brahmachari fost consilier în probleme de Yoga al d-nei Infhira Gandhi. Ed. Axis Mundi / Ed. Ethos, Bucureşti, 1994, 183p., 2.000 lei, ISBN: 973-95689-4-7, IR/0708/MIR, /1994-1998/

Mitru, Alexandru, Legendele Olimpului. Zeii., vol.I. Prefaţă de Demostene Botez. Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1983, p.207, lei 15, IR/0925/MIT,

/1983-2008/

30

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Legendele Olimpului. Eroii, vol.II. Studiu de prof.dr. docent Nicolae I. Barbu., Ed. Ion Creangă, Bucureşti, 1983, p.302, lei 15, IR/0926/MIT, /1983-2008/

Mitru, drd. Nicolae, „Mithraismul în Dacia”, în S.T. (XXII), nr.3-4/martie- aprilie 1971, p.261-273 „Cultele religioase din Tomis”, în S.T. (XXIII), nr.5-6/mai-iunie 1971, p.400-411 „Cultul imperial în Dacia Romană în secolele al II-lea şi al III-lea”, în S.T. (XXII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1971, p.561-570

Moise, Cibili, Practica şi apropourile. Ediţie şi postfaţă de Ţicu Goldstein. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2000, p.136, lei 21.800, ISBN: 973-8056-18- 7. IR/3069/MOI, /2000-2004/

Morant, G. Soulie, Preceptele lui Confucius (Kong Ţe), Ed. Ram, Aninoasa- Gorj, f.a., p.112, lei 25.000, IR/2567/MOR, /2006/

Morar,

Nicolae, Credinţe şi idei proto-filosofice în principalele religii politeiste precreştine. Ediţia a II-a, revăzută şi adăugită. Ed. Universităţii de Vest, Timişoara, 2007, p.356, lei 20,00, ISBN: 978- 973-125-070-0, IR/4603/MOR, /2007-2011/

Mordillat, Gerard / Jerome Prieur, Corpus Christi. Anchetă asupra evangheliilor. Traducere de Mariana Petrişor / Anca-Maria Christodorescu. Ed. Compania, Bucureşti, 1999, p.253, lei 48.000, ISBN: 973-98887-5-5, IR/2541/MOR, /1999-2003/

Morel, Robert, Evanghia după Iuda. (Apocrif). Traducere de Maria Ivănescu. Ed. Antet, Bucureşti, 1995, p.84, lei 2.000, ISBN: 973- 97322-0-8, IR/0966/MOR, /1995-1999/ Evanghelia după Iuda (apocrifă). Traducere de Maria Ivănescu. Ed. Antet, f.a., p.87, lei 97.000, ISBN:; IR/3319/MOR, /2010/

Morretta, Angelor, Miturile vechilor civilizaţii mexicane. Olmeci, teotihuacani, zapoteci, mayaşi, tolteci, azteci. Traducere de Viorica Alistar. Ed. Tehnică, Bucureşti, 1998, p.382, lei 56.000, ISBN: 973- 31-1202-X, IR/2414/MOR, /1998-2002/ Morschauser, Scott, „Potters’ Wheels and Pregnancies: A Note on Exodus 1:16” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 4 Winter 2003, p. 731–733 (DVD1/2007/0058pdf /PDF1), /2007-2011/

31

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Moscovici, Magistrand Iancu, „Descoperiri arheologice făcute în 1958 în apropiere de Qumran”, în S.T. (XI), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1959, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.963

Mosès, Stéphane, Sistem şi revelaţie. Filozofia lui Franz Rosenzweig. Prefaţă de Emmanuel Lévinas. Traducere de Ţeicu Goldstein. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2003, p.399, lei 16,90. ISBN: 973-630-33-1. IR/3051/MOS, /2003-2007/

Munteanu, pr. Vasile, „Zamolxe între oameni şi zei”, în M.B., XXX, nr.1- 3/ianuarie-martie 1980, p.39-43

N

Nagarjuna, Tratat despre Calea de Mijloc. Traducere de Walter Fotescu. Ed. Herald, Bucureşti, f.a., 268p., 67.000 lei, IR/1373/NAG, /2010/

Neaga, pr.prof. Nicolae, "Vechiul Testament în "Cartea de învăţătură

în

S.T. (VI), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1954, p.586-594, (DVD2/ST/1954), /2007-2011/ „Problema traducerii ecumenice a Vechiului Testament”, în M.B., XXI nr.7-9/iulie-septembrie 1971, p.402-408 „Preoţimea în lumina Vechiului Testament”, în M.B., XXVII, nr.7- 9/iulie-septembrie 1977, p.510-519 „Rolul limbajului matematic în interpretarea Sfintelor Scripturi”, în M.B., XXIX, nr.10-127octombrie-decembrie 1979, p.590-595 Hristos în Vechiul Testament. Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2007, p.174, lei 10,00, ISBN: 978-973-1714-22-6, IR/3692/NEA, /2007-

2011/

"

Neagoe, pr.drd. Gheorghe I., „Aspecte ale continuităţii religiei geto-dacilor in Dacia romană”, în S.T. (XXX), nr.1-2 /ianuarie-februaruarie 1978,

p.140-148

Neél, Alexandra David-,

Traducere de

Nicolae Constantinescu. Ed. Nemira, Bucureşti, 1995, p.220, lei 4.000, ISBN: 973-9177-33-6, IR/0572/NEE, /1995-1999/

Tainele învăţăturilor tibetane.

32

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Nefzani, Grădina desfătărilor. Traducere de Viorica Donescu. Ed. Deceneu, 1995, p.139, lei 3.500, ISBN: 973-97155-9-1, IR/0842/GRĂ, /1995-

1999/

Negoiţă, pr. Atanasie, „Religia canaanită”, în S.T. (XI), nr.9-10/noiembrie- decembrie 1959, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.939 „Preocupărio actuale de teologie biblică vechitestamentară în America”, în S.T. (XXVIII), nr.7-10/septembrie-decembrie/1976,

p.563-571

pr.dr., „Noile descoperiri de la Ebla”, în S.T., seria a II-a (XXXVII), nr.9-10, noiembrie-decembrie 1985, p.666-672

Negoiţă, dr. T., Sabbatul în Vechiul Testament. Studiu de arheologie biblică, f.l., f.a., 63p., 10,00 lei, IR/3690/NEG, /2010/

Negrescu, Dan, „Profeţia vergiliană”, în M.B., XXXII, nr.10-12/octombrie- decembrie 1982, p.654-659

Neher, Andre, Moise şi vocaţia iudaică. Taducere de Ţicu Goldstein. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2002, 185p., 65.000 lei, ISBN: 973-8056-75-6, IR/2966/NEH, /2002-2006/

Neng, Hui-, Sutra rostită de pe înaltul scaun despre „Nestematele Legii” (Dharmaratha). Studiu introductiv de D.T. Suzuki. Traducere de Matei Gabriel. Ed. Herald. Bucureşti, 1999, p.171, lei 46.600, ISBN:

973-9453-12-0, IR/1478/NEN, /1999-2003/

Negoiţă, pr.dr. Athanasie, „Descoperiri noi despre esenieni”, în M.B., XXI nr.7-9/iulie-septembrie 1971, p.388-402 „Interpretarea Scripturii în manuscrisele de la Marea Moartă”, în M.B., XXVII, nr.4-6/aprilie-iunie 1977, p.330-342

Nicoară, Stîncă, Dicţionar biblic de nume proprii şi cuvinte rare. f.l., f.a., p.171, lei 10,00, IR/3691/NIC, /2010/

Nicolescu, Costion, „Câteva aspecte referitoare la Dumnezeu Creatorul aflate în „textele” ţărăneşti”, în A.B. VIII (XLVII), nr.4-6/aprilie- iunie 1997, p.39-50

Niculescu, pr.drd. Cristian, „Experienţa mistică a Trezirii în buddhismul Zen”, în A.B. XIV (LIII), nr.7-9/iulie-septembrie 2003, p.61-71

33

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

*** Nirvana. Tehnici de meditaţie. Societatea Informaţia, Bucureşti, 1993, 224p., 460 lei, ISBN: 973-95716-3-8, IR/0129/NIR, /1993-1997/

Nitobé, Inazo, Bushido. Codul samurailor. Traducere de C. Georgescu. Ed. Princeps, Bucureşti, 1991, p.93, lei 100, ISBN: 973-95363-2-8. IR/0409/NIT, /1991-1995/

Niţu, George, Elemente de mitologie în creaţia populară românească. Ed. Albatros, Bucureşti, 1988, p.215, lei 10,00, IR/3592/NIŢ, /1988-

2008/

Novăceanu,

Darie,

Precolumbia.

Ediţia

a

III-a.

Ed.

Sport-Turism,

Bucureşti, 1977, p.372, lei 10.000, IR/2246/NOV, /1977-2010/

Novick, Tzvi, „Inima este mai trădătoare decât orice şi primejdioasă. Cine

poate

Literature,

o

cunoască?

(Jeremiah

vol.

123,

No.

17:9)”

3

în,

Fall

Journal

2004,

of

Biblical

p.531–535

(DVD1/2007/0061pdf /PDF1), /2007-2011/

*** Nunta la români. Oraţii. Ediţie îngrijită de Ion Moanţă. Prefaţă de Ioan Alexandru. Ed. Minerva, Bucureşti, 1989, p.189, lei 14,00, ISBN:

973-21-0092-3, IR/3658/NUN, /1989-2008/

O

Oldenberg, Hermann, India antică. Limba şi religiile ei. Traducere de Lidia Rus / Remus Rus. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1995, p.101, lei 3.500, ISBN: 973-45-0101-1, IR/0847/OLD, /1995-1999/

Olender, Maurice, Limbile Paradisului. Arienii şi semiţii: un cuplu providenţial. Prefaţă de jean-Pierre Vernant, profesor onorific la College de France. Traducere din limba franceză de Ion Doru Brana. Ed. Nemira, Bucureşti, 1999, p.202, lei 50.000, ISBN: 973-569-307- 9; IR/2530/OLE, /1999-2003/

Olyan, Saul M., „Some Neglected Aspects of Israelite Interment Ideology”, în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 4 Winter 2005, p. 601– 616 (DVD1/2007/ 0054pdf/PDF1) , /2007-2011/

34

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Osho, Calea perfec. Traducere de Dan Chiaburu / Claudia Marinescu. Ed. Herald, Bucureşti, f.a., p.169, lei 45.000, ISBN: 973-97577-1-5, IR/2821/OSH, /2010/

Osman, Ahmed, Moise – Faraonul Egiptului. Misterul lui Akhnaton este elucidat. Traducere de Diana Mureşan. Ed. Aquila’93, Oradea, 2002, p.304, lei 229.900, ISBN: 973-8250-34-X, IR/2767/OSM Străinnul din valea regilor. O mumie egipteană misterioasă. Traducere de Diana Naghi. Ed. Aquila’93, Oradea, 2002, p.183, lei 149.900, ISBN: 973-8250-41-2, IR/2714/OSM, /2002-2006/ Din Egipt. Dezvăluirea originilor creştinismului. Traducere de Diana Tăutan. Ed. Aquila’93, Oradea, 2004, p.297, lei 240.000, ISBN: 973-8250-97-8, IR/3038/OSM, /2004-2008/

Ossendowski, Ferdinand, Animale, oameni şi zei. Traducere de Mihaela Romanică. Prefaţă de Silviu Lupaşcu. Ed. Institutul European, Iaşi, 1994, p.241, lei 2.200, ISBN: 973-9148-41-7, IR/0859/OSS, /1994-

1998/

Otto, Walter F., Zeii Greciei. Imaginea divinităţii în spiritualitatea greacă. Traducere de Ileana Snagoveanu-Spiegelberg. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1995, p.300, lei 4.500, ISBN: 973-28-0544-7, IR/1344/OTT, /1995-1999/

P

Papadima, Ovidiu, „Motivul „scrierii pe cer” în literatura universală şi în folclor”, din Folclor literar, vol.I, Timişoara, 1967, 39-50, în S.C.A.B.G. /2009 „Demonia naturii” (traducere de Andrei Timotin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.403-409

*** Pasărea măiastră. Sensul creator al existenţei umane ca revelaţie a folclorului. Ediţie îngrijită, prefaţă, glosar şi bibliografie de Marin Marian-Bălaşa. Ed. Minerva, Bucureşti, 1991, p.236, lei 37,00. ISBN:

973-21-0225-X, IR/3657/PAS, /1991-1995/

35

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Paschia, pr. dr. Gh., „Comunicarea dintre vii şi morţi după epitafurile arheologice şi cele contemporane”, în S.T. (XXX), nr.1-2 /ianuarie- februaruarie 1978, p.106-112

Patanjali, Yoga-Sutra. Traducere din limba sanscrită de Constantin Făgeţean. Comentariu de Gheorge Jurji. Ediţie realizată de Titi Tudorancea. Ed. Alfa Sirius S.R.L., Ploieşti / Informaţia S.R.L., Bucureşti, 1993, p.382, lei 1.500, ISBN: 973-95438-3-9; ISBN: 973- 96345-0-8; ISBN: 973-95716-5-4, IR/0130/PAT, /1993-1997/

Pauwels, Louis / Jacques Bergier, Dimineaţa magicienilor. Traducere de Dan Petrescu. Prefaţă de Louis Pauwels. Ed. Nemira, Bucureşti, 1994, p.382, lei 4.900, ISBN: 973-569-046-2, IR/0582/PAU, /1994-

1998/

Petercă, Vladimir, De la Abraham la Iosua. Institutul Teologic Romano- Catolic, Bucureşti, 1996, p.187, lei 9.100, ISBN: 973-97299-8-3, IR/2290/PET, /1996-2000/ Mesianismul în Biblie. Cuvânt înainte de pr.prof.univ. Peter Semen. Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p.282, lei 199.000, ISBN: 973-681-333-9, IR/2913/PET, /2003-2007/

Petrescu, Sorin M., „Incineraţia şi semnificaţiile ei rituale pe baza descoperirilor de la Balta sărată”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000-2004/, p.161-165 „Un mormânt de incineraţie din Epoca Bronzului descoperit la Balta Sărată (Caransebeş, jud. Caraş-Severin)”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN:

1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000-2004/, p.255-263

Petrovski, N. / A. Belov, Ţara marelui Hapi. Cuvânt înainte de accademician V.V. Struve. Ed. Tineretului, Bucureşti, 1955, p.478, lei 15.000, IR/2647/PET, /1955-2010/

Petru, Adrian Danciu, „Despre Numele lui Dumnezeu la Sfântul Maxim Mărturisitorul şi Sfântul Simeon Noul Teolog în comentariile pr.prof.dr. Dumitru Stăniloae”, în Nomen, nr.1-2/ianuarie-februarie 1999, /1999-2003/

36

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

”De fond: Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Nomen, nr.1- 2/ianuarie-februarie 1999, /1999-2003/ „Sri Ramana Maharishi şi Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.1- 2/ianuarie-februarie 1999, /1999-2003/ „Numele lui Dumnezeu în Rugăciunea Domnească, în tâlcuirea lui Origen, Tertulian, Sfântul Ciprian şi Sfântul Maxim Mărturisitorul”, în Nomen, nr.1-2/ianuarie-februarie 1999, /1999-2003/ „Pe scurt despre problema sinelui la C.G.Jung”, în Nomen, nr.3- 4/martie-aprilie 1999, /1999-2003/ „Puterea Numelor lui Dumnezeu în concepţia Sfântului Efrem Sirul”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 1999, /1999-2003/ „Numele El”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 1999, /1999-2003/ „Origen şi Numele divin în lucrarea Contra lui Cels”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 1999, /1999-2003/ „Scurtă expunere asupra simbolismului primit de Numele lui Dumnezeu în francmasonerie”, în Nomen, nr.5-6/mai-iunie 1999,

/1999-2003/

„El-Şaddai”, în Nomen, nr.5-6/mai-iunie 1999, /1999-2003/ „Numele lui Dumnezeu (I)”, în Nomen, nr.7-8/iulie-august 1999,

/1999-2003/

„Numele lui Dumnezeu în viziunea teologului baptist Henry Clarence Theissen”, în Nomen, nr.7-8/iulie-august 1999, /1999-

2003/

„El Bethel”, în Nomen, nr.7-8/iulie-august 1999, /1999-2003/ „John H. Alexander şi Numele divine”, în Nomen, nr.9- 10/septembrie-octombrie 1999, /1999-2003/ „Despre Numele lui Dumnezeu la beniamin Fărăgău”, în Nomen, nr.9-10/septembrie-octombrie 1999, /1999-2003/ „Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.9-10/septembrie-octombrie 1999, /1999-2003/ „Thoma de Aquino şi Numele lui Dumnezeu în Summa Theologiae – De Deo („Despre Dumnezeu”), în Nomen, nr.9-10/septembrie- octombrie 1999, /1999-2003/ „El / Eloi”, în Nomen, nr.9-10/septembrie-octombrie 1999, /1999-

2003/

„Pe scurt despre doctrinele cu privire la nemurire şi conceptul de Logos”, în Nomen, nr.11-12/noiembrie-decembrie 1999, /1999-

2003/

„Gustav Meyrink şi Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.11- 12/noiembrie-decembrie 1999, /1999-2003/

37

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

„Numele lui Dumnezeu în lucrarea Deprinderi duhovniceşti, a Sfântului Nicodim Aghioritul”, în Nomen, nr.11-12/noiembrie- decembrie 1999, /1999-2003/ „Numele El în numirile proprii. Mic dicţionar”, în Nomen, nr.11- 12/noiembrie-decembrie 1999, /1999-2003/ „Numele Elohim în interpretări ortodoxe”, în Nomen, nr.1- 2/ianuarie-februarie 2000, /2000-2004/ „Numele Elohim în interpretări catolice”, în Nomen, nr.3-4/martie- aprilie 2000, /2000-2004/ „Introducere la Numele divin Alfa şi Omega”, în Nomen, nr.5-6/mai- iunie 2000, /2000-2004/ ”Numele Elohim la diferite dominaţiuni”, în Nomen, nr.5-6/mai- iunie 2000, /2000-2004/ „Importanţa numelor la Egipteni”, în Nomen, nr.5-6/mai-iunie 2000, /2000-2004/ „Numele Elohim în interpretări independente”, în Nomen, nr.7- 8/iulie-august 2000, /2000-2004/ „Numele lui Dumnezeu în viziunea lui Will Parfitt”, în Nomen, nr.7- 8/iulie-august 2000, /2000-2004/ „Allah (illah) derivat al lui Elohim”, în Nomen, nr.9-10/septembrie- octombrie 2000, /2000-2004/ „Dumnezeu şi Eul uman”, în Nomen, nr.11-12/noiembrie-decembrie 2000, /2000-2004/ „Yahweh – Numele divin în Vechiul Testament”, în Nomen, nr.1- 2/ianuarie-februarie 2001, /2001-2005/ „Moshe Idel şi mistica Numelor lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.1- 2/ianuarie-februarie 2001, /2001-2005/ „Părinţi şi scriitori bisericeşti despre Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.1-2/ ianuarie-februarie 2001, /2001-2005/ „Studiu introductiv la Alfa şi Omega. Numele lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei Sfântului Ioan”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 2001,

/2001-2005/

„Chestiuini legate de Nume”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 2001,

/2001-2005/

„Chestiuni legate de Numele lui Dumnezeu la creştini”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 2001, /2001-2005/ „De ce se caută secretul?”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 2001,

/2001-2005/

„Alfa şi Omega în interpretări ortodoxe”, în Nomen, nr.5-6/mai- iunie 2001, /2001-2005/

38

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

„Monograma hristică, o posibilă sursă pentru Rugăciunea inimii”, în Nomen, nr.5-6/ mai-iunie 2001, /2001-2005/ „E. Bindel şi problemele pe care le ridică numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.7-8/ iulie-august 2001, /2001-2005/ „Alfa şi Omega în interpretări romano-catolice”, în Nomen, nr.7- 8/iulie-august 2001, /2001-2005/ „Numirile Mântuitorului aflate în domponenţa Rugăciunii Inimii”, în Nomen, nr.7-8/ iulie-august 2001, /2001-2005/ „Sfântul Ambrozie al Milanului şi Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.7-8/iulie-august 2001, /2001-2005/ „Despre Numele lui Dumnezeu la Sfântul Ioan Damaschin în Dogmatica sa”, în Nomen, nr.7-8/iulie-august 2001, /2001-2005/ „Jean Kovalevski şi Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.7-8/iulie- august 2001, /2001-2005/ „Allah”, în Nomen, nr.9-10/septembrie-octombrie 2001, /2001-

2005/

„Alfa şi Omega în interpretări protestante şi neoprotestante”, în Nomen, nr.9-10/ septembrie-octombrie 2001, /2001-2005/ „Cele 720 de permutări ale Numelui lui Dumnezeu Yahweh”, în Nomen, nr.9-10/ septembrie-octombrie 2001, /2001-2005/ „Fabre de Olivet şi Numele lui Dumnezeu în Geneza lui Moise”, în Nomen, nr.11-12/ noiembrie-decembrie 2001, /2001-2005/ „Kabbala lui Gerschom Scholem şi Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.11-12/ noiembrie-decembrie 2001, /2001-2005/ „Alexandru Şafran evreul şi Numele lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.11-12/noiembrie-decembrie 2001, /2001-2005/ „Din mistica iudaică a Numelui lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.11- 12/noiembrie-decembrie 2001, /2001-2005/ „Zoharul – Cartea Splendorii (selecţii)”, în Nomen, nr.1-2/ianuarie- februarie 2002, /2002-2006/ „Nume şi renume”, în Nomen, nr.1-2/ianuarie-februarie 2002,

/2002-2006/

„Magia Numelor lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.1-2/ianuarie- februarie 2002, /2002-2006/ „Despre studierea Numelui lui Dumnezeu”, în Nomen, nr.3- 4/martie-aprilie 2002, /2002-2006/ „Cele 72 de Nume ale Domnului nostru Iisus Hristos”, în Nomen, nr.3-4/martie-aprilie 2002, /2002-2006/ „David A. Cooper – despre numele divine”, în Nomen, nr.3- 4/martie-aprilie 2002, /2002-2006/

39

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

„Evangheliile gnostice şi creştine despre numele divine”, în Nomen, nr.5-6/mai-iunie 2002, /2002-2006/ „Numele lui Dumnezeu pe vremea lui Iacob”, în Nomen, nr.5- 6/mai-iunie 2002, /2002-2006/ „Limbajul” numelui divin”, în Nomen, nr.5-6/mai-iunie 2002,

/2002-2006/

„Apelativele divine în lumea semită (I)”, în Nomen, nr.5-6/mai- iunie 2002, /2002-2006/ Teologia numelor dvine. Egiptul antic. Ed. Dalami, Caransebeş, 2005, p.103, lei 100.000, ISBN: 973-86784-7-1, IR/3230/DAN,

/2005-2009/

Pettazzoni, Raffaele, „Corpul presărat cu ochi” (traducere de Eugen Ciurtin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938- 1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.61-69

Piernne, Henri, Oraşele Evului Mediu. Traducere de Cristian Macarovici. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 2000, p.151, lei 60.000, ISBN: 973-35- 1022-X, IR/2622/PIR, /2000-2004/

Po, Maestrul Zen Huan, Shin. Mintea universală. Îngrijire ediţie şi traducere de Stela Tinney. Ed. Herald, Bucureşti, f.a., p.154, lei 46.000, ISBN:

973-0453-27-9, IR/2896/PO, /2010/

Poirier, John C., „Purity beyond the Temple in the Second Temple Era” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 2 Summer 2003, p.247– 265, (DVD1/2007/ 0058pdf/PDF1), /2007-2011/ „Memory, Written Sources, and the Synoptic Problem: A Response to Robert K. McIver and Marie Carroll”, în Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 2 Summer 2004, p. 315–322 (DVD1/2007/0060pdf /PDF1) , /2007-2011/

Polaski, Donald C., Mene, Mene, Tekel, Parsin: Writing and Resistance in Daniel 5 and 6” în, Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 4 Winter 2004, p.649–669 (DVD1/2007/0062pdf /PDF1) , /2007-

2011/

40

Pop,

Tiberiu

B I B L I O T E C A

Emeric,

Numele

G N O S I S

martie 2011

lui

Dumnezeu

în

Vechiul

Testament.

Traducere de Olimpiu S. Cosma. Ed. Agape, Făgăraş, 2000, p.40, lei 6.000, ISBN: 973-8152-15-1, IR/2626/POP, /2000-2004/

Popescu, pr.prof. Ionel, „Muzica religioasă şi laică în perioada Vechiului Testament”, în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie-martie 2001, p.58-69

Popescu, drd. Mihail, „Ideea de purificare în religiile de mistere greco- romane ţio în creştinism”, în S.T. (XXII), nr.3-4/martie-aprilie 1971,

p.248-260

„Sibilele în viaţa religioasă a greco-romanilor, în literatura şi iconografia creştină”, în S.T. (XXII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1971, p.46-561

Popescu, Octavian, „Zneamănul – simbol funerar în Banatul Montan”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000- 2004/, p.181-193

Poussin, Louis de la Valee, Brahmanismul cu o sinteză asupra filosofiei Vedanta. Traducere din limba franceză de Ilie Iliescu. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.135, lei 54.000, ISBN: 973-9453-41-4, IR/1551/POU, /2001-2005/

*** Povestiri cu tâlc din înţelepciunea sufită. Culese şi adaptate de Alina Filip. Ediţia a II-a. Ed. Sophia, Bucureşti, 2002, p.160, lei 40.000, ISBN:

973-8221-12-9, IR/2833/POV, /2002-2006/

Praag, H. van, Cele opt porţi ale misticii. Traducere de Viorica Nişcov. Ed. Saeculum I.O. / Ed. Vestala, Bucureşti, 1996, p.171, 4.735 lei, ISBN:

973-9211-14-3, ISBN: 973-9200-15-x, IR/0769/PRA, /1996-2000/

Prabhupāda, A.C. Bhaktivedanta Swami, Origini. Dimensiuni superioare în ştiinţă. The Bhaktivedanta Book Trust, 1994, p.105, lei 1.000, IR/0707/PRA, /1994-1998/ Călătorie uşoară spre alte planete. The Bhaktivedanta Book Trust, 1991, p.64, lei 100, ISBN: 91-85580-88-0, IR/2409/PRA, /1991-

1995/

Sri Isopanisad, The Bhaktivedanta Book Trust, 1993, p.98, lei 600, ISBN: 91-85580-76-7, IR/0135/PRA, /1993-1997/

41

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Prahovara, diac.dr. Alexandru Popescu - , Nicolaus Olahus – posibil autor al unui tratat de alchimie creştină”, în A.B. IX(XLVIII), nr.4- 6/aprilie-iunie 1998, p.141-143

Preda, drd. Constantin, „Studiile biblice şi metodele lor”, în S.T., LI, nr.3- 4/iulie-decembrie, 1999, p.74-90

Prelipceanu, pr.prof. Vladimir, "Probleme sociale în Vechiul Testament", în S.T. nr.1-2/martie-aprilie 1949, p.55-68 (DVD2/ST/ 1949) ,

/2007-2011/

"Pacea mesianică la profeţii Vechiului Testament" în S.T. (VI), nr.1- 2/ianuarie-februarie 1954, p.3-16 (DVD2/ST/1954) , /2007-2011/ "Idei despre pietate în Vechiul Testament" în S.T. (IV) 1952, p.15-24 (DVD2/ST/ 1952), /2007-2011/

Przyluski, J., „Cultul stindardului la sciţi şi în India” (traducere de Andrei Timotin), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III (1938- 1942). Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade. Ediţie îngrijită, studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.69-74

Puech, Henri-Charles, Evanghelia după Toma. Încercare de interpretare sistematică. Traducere din limba franceză şi îngrijire ediţie de Radu Duma. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.270, lei 25,00, IR/3565/PUE,

/2008-2012/

Puia, prof.univ.dr. Ilie, Palestina. Istorie şi prezent. Bucureşti, 1992, p.167, lei 1.000, IR/1087/PUI, /1992-1996/

Pytheas, Însemnări de călătorie. Prezentate şi comentate de Ferdinand Lallemand. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1965, p.225, lei 5.000, IR/2111/PYT, /1965-2008/

R

*** Ramayana. Povestită în proză de Agape Berzecian. Ed. Saeculum I.O. / Ed. Vestala, Bucureşti, 1994, p.237, lei 1.700, ISBN: 973-96550-0-9, ISBN: 973-96063-9-3, IR/0140/RAM, /1994-1998/

42

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Ray, John, Osiris – Judecătorul lumii de apoi. Traducere de Diana Junea. Ed. Aquila’93, Oradea, 2005, p.159, lei 350.000, IR/3194/RAY,

/2005-2009/

*** Realităţi şi enigme ale arheologiei. Traducere din limba franceză Lydia- Constanţa Ciucă. Ed. Prietenii Cărţii, Bucureşti, 1997, p.253, lei 17.500, ISBN: 973-573-134-7, IR/1647/REA, /1997-2001/

Rennie, Bryan S., Reconsiderându-l pe Mircea Eliade. O npuă viziune asupra religiei. Cu o prefaţă de Mac Linscott Ricketts. În româneşte de Mirella Baltă / Gabriel Stănescu. Revizia finală a traducerii de Ştefan Stoenescu. Ed. Criterion Publishing, 1999, p.315, lei 59.000, ISBN: 1-887304-04-5, IR/1806/REN, /1999-2003/

*** Revoluţia interioară. De la întuneric la lumină. Ed. Herald, Bucureşti, 2002, p.285, lei 40.000, ISBN: 973-9453-57-0, IR/2848/REV,

/2002-2006/

Riches, John K., „Conflicting Mythologies: Mythical Narrative in the Gospel of Mark”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 24; 29, în „DVD Book”, vol.1/2008 „Asceticism and Christian Identity in Antiquity: A Response”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 35, în „DVD Book”, vol.1/2008

Ries, Julien, Sacrul în istoria religioasă a omenirii. Traducere din limba italiană de Roxana Utale. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, 231p., 74.000 lei,

ISBN:973-683-399-2

Robertson, Archibald, Originea creştinismului. Ed. Politică, Bucureşti, 1958, p.295, lei 6,00, IR/2358/ROB, /1958-2010/

Robinet, Isabelle, Meditaţia daoistă. Traducere din limba franceză şi îngrijire ediţie de Tatiana Segal. Ed. Herald, Bucureşti, 2007, p.348, lei 28,20, ISBN: 978-973-111-005-9, IR/3554/ROB, /2007-2011/

Rodeanu, Ion, „Consideraţii şi ipoteze în legătură cu interpretarea calendarului dacic de la Sarmizegetusa (Grădiştea Muşcelului)”, în M.B., XXX, nr.4-6/aprilie-iunie 1980, p.265-270

43

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Rogerson, Barnaby, Moştenitorii profetului Mahomed. Cauzele schismei dintre şiiţi şi sunniţi. Traducere de Anca Delia Comăneanu. Ed. Polirom, Iaşi, 2007, 378 p., lei 29,99, /2007-2011/, IR/3539/ROG

Rogoti, drd.

Eugeniu,

„Mântuirea în

Vechiul

nr.1/ianuarie-martie 2006, p.217-220

Testament”,

în S.T.

(II),

Roman, magistr. Emil A., „Cultul Cavalerilor Danubieni”, în S.T. (XVII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1965, în CSABG, vol.XIII/2008, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2008, /2008-2012/, p.1018

Romanato, Gianpalo / Mario G. Lombardo / Ioan Petru Culianu, Religie şi putere. Traducere de Maria-magdalena Anghelescu / Şerban Anghelescu. Ediţie îngrijită de Dan Petrescu. Ed. Nemira, Bucureşti, 1996, p.234, lei 9.864, ISBN: 973-9177-81-6, IR/1062/ROM, /1996-2000/

Rosen, Moses, Învăţături biblice. Ediţia a II-a. Federaţia Comunităţilor Evreieşti (M) din Republica Socialistă România, Bucureşti, 1979, p.311, lei 260.000, IR/2402/ROS, /1979-2008/ Eseuri iudaice. 1988, p.246, lei 15,00, IR/0542/ROS, /1988-2008/ Primejdii, încercări, miracole. Ediţia a II-a. Ed. Hasefer, Bucureşti, 1991, p.366, lei 100. ISBN: 973-95006-3-3. IR/0486/ROS. /1991-

1995/

Roşianu,

Nicolae,

Stereotipia

basmului.

Ed.

Univers,

Bucureşti,

1973,

p.245, lei 9,00, IR/3660/ROŞ, /1973-2008/

Rotea, Mihai / Mihai Wittenberger, „Complexul ritual aparţinând culturii Wietenberg de la Cluj-Napoca – „Strada Banatului”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000- 2004/, p.213-237

Roux, Jean-Paul, Regele. Mituri şi simboluri. Traducere şi note de Andrei Niculescu. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1998, p.415, lei 47.000, ISBN:

973-33-0382-8, IR/2448/ROU, /1998-2002/

Rowland jr., Benjamin, „Buddha şi Zeul Soare” (traducere de Mihaela Timuş), în Zalmoxis. Revistă de studii religioase, vol.I-III(1938-

Ediţie îngrijită,

Publicată sub direcţia lui Mircea Eliade.

1942).

44

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

studiu introductiv, note şi addenda de Eugen Ciurtin. Traducere de Eugen Ciurtin, Mihaela Timuş şi Andrei Timotin. Ed. Polirom, Iaşi, 2000, IR/2562/ZAL, /2000-2004/, p.114-134

Rowland, Christopher, „Afterword”, Journal for the Study of the New Testament 2002; 25; 255, în „DVD Book”, vol.1/2008

Rudeanu, Ioan I., „Misterele păgâne de la Eleusis”, în Teologia, (XII), nr.1/2008, p.144-159

Rudeanu, pr.dr. Ioan Octavian, „Mahomed al II-lea cuceritorul Constantinopolului şi organizatorul vieţii economice a noii sale stăpâniri”, în A.B., XIV (LIII), nr.10-12/octombrie-decembrie 2003,

p.72-82

Rudneanu, prof. Constantin, „Problema istorico-religioasă din Banat”, în M.B., XXX, nr.1-3/ianuarie-martie 1980, p.76-83

Runciman, Steven, Vecerniile siciliene. O istorie a lumii mediteraneene spre sfîrşitul secolului al XIII-lea. Traducere de Mihai Moroiu. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p.293, lei 600, /1993-1997/,

IR/0319/RUN

Rundin, John S., „Pozo Moro, Child Sacrifice, and the Greek Legendary Tradition” în, Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 3 Fall 2004, p.425–447, (DVD1/2007 /0061pdf /PDF1), /2007-2011/

Runes, Dagobert D., Dicţionar de iudaism. Rituri, obiceiuri şi concepte iudaice. Traducere din limba engleză de Viviane Prager. Ed. Hasefer, Bucureşti, 1997, p.291, lei 15.000, ISBN: 973-9235-24-7, IR/1902/RUN, /1997-2001/

Rus, Remus, Istoria filosofiei islamice. Ed. Enciclopedică, Bucureşti, 1994, p.342, lei 2.725, ISBN: 973-45-0056-2, IR/0636/RUS, /1994-1998/

S

*** Samkhya-Karika. Traducere din limba sanscrită, comentariu şi note explicative de Sergiu Al-Gheorghe. Cu o prezentare de Surendranath

45

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Dasgupta. Ed. Societatea Informaţia, Bucureşti, 1993, 112p., 1.300 lei, ISBN: 973-95716-4-6, IR/0128/SAM, /1993-1997/

Sanā’ī din Ghazna, Hakīm Abū’ L-Majdūd, Grpdina tainică a Adevărului. Cuvânt înainte şi note de james Stephenson. Traducere şi îngrijire ediţie de Mariana Buruiană. Ed. Herald, Bucureşti, 2006, p.174, lei 17.000, ISBN: 973-7970-64-0; ISBN: 978-973-7970-64-0; IR/3377/SAN /2006-2010/

Sandnes, Karl Olav, „Imitatio Homeri? An Appraisal of Dennis R. MacDonald’s “Mimesis Criticism” în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 4 Winter 2005, p. 715–732 (DVD1/2007/0054pdf /PDF1), /2007-2011/

Sanie, dr. Silviu / dr. Dumitru Vitcu, Studia er acta historiae iudaeorum romaniae, vol.I. Cuvând înainte de Acad. Prof. Dr. Nicolae Cajal. În loc de prefaţă de prof.dr. Alexandru Zub. Ed. Hasefer, Bucureşti, 1996, p.240, lei 4.000, ISBN: 973-9235-09-3, IR/1099/SAN, /1996-

2000/

*** Satori. Mari maeştri zen. Selecţie de texte, note şi comentarii de Etienne Zeisler / Taisen Deshimaru. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.270, lei 70.000, ISBN: 973-9453-10-4, IR/2712/SAT, /2001-2005/

Sămărghiţan, diac. Călin, Iosif. Cei trei tineri în cuptorul aprins. Traducere de Olimpiu S. Cosma. Ed. Agape, Făgăraş, 1999, p.28, lei 5.000. ISBN: 973-9228-95-X, IR/2733/SCH, /1999-2003/

Schechiter, I., Manuscrisele de la Marea Moartă. Ed. Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 1996, p.157, lei 3.990, ISBN: 973-9155-77-4, IR/0897/SCH, /1996-2000/

Schiavo, Luigi, „The Temptation of Jesus: The Eschatological Battle and the New Ethic of the First Followers of Jesus in Q”, Journal for the Study of the New Testament 2002; 25; 141, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Schipper, Jeremy, “Significant Resonances” with Mephibosheth in 2 Kings 25:27–30: A Response to Donald F. Murray” în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 3 Fall 2005, p. 521–529 (DVD1/2007/0065pdf /PDF1), /2007-2011/

46

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Schmitz, Philip C., „The Grammar of Resurrection in Isaiah 26:19a–c” în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 1 Spring 2003, p.145– 149, (DVD1/2007/0055pdf /PDF1), /2007-2011/

Schuon, Frithjof, Despre unitatea transcendentă a religiilor. Ediţie nouă, revizuită şi adăugită. Traducere de Anca Manolescu. Cuvânt înainte de Andre Scrima. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p.181, lei 4.000, ISBN: 973-28-0510-2, IR/1582/SCH, /1994-1998/ Să înţelegem islamul. Introducere în spiritualitatea lumii musulmane. Traducere de Anca Manolescu. Ed. Humanitas, Bucureşti, 1994, p.253, lei 2.800, ISBN: 973-28-0469-6, IR/0640/SCH, /1994-1998/ Ochiul inimii. Traducere din limba franceză de Daniel Hoblea. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.220, lei 25,00, ISBN: 978-973-111-086-8, IR/3696/SCH, /2008-2012/

Scott, Walker Hahn / John Seitze Bergsma, „What Laws Were “Not Good”? A Canonical Approach to the Theological Problem of Ezekiel 20:25–26 în Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 2 Summer 2004, p. 201–218 (DVD1/2007/0060pdf /PDF1), /2007-2011/

*** Secretul Florii de Aur. Cartea Conştiinţei şi Vieţii. Traducere, cuvânt

înainte,

note

şi

comentarii

de

Mircea

Iacobini.

Ed.

Herald,

Bucureşti,

2005,

p.154,

lei

120.000,

ISBN:

973-7970-42-X,

IR/3303/SEC, /2005-2009/

Semen, drd. Petre, „Sensul epresiei „Iom Iahve „ – „Ziua Domnului „ la profetii Vechiului Testament”, în S.T. (XXX), nr.1-2 /ianuarie- februaruarie 1978, p.149-161

Semenescu,

Dan,

L’apparition

des

villes.

Une

critique

des

principes

urbains.

Apariţia

oraşelor.

O

critică

a

principiilor

urbane.

Traducere de Corina Mărgineanu. Ed. Clusium, Cluj-Napoca, 2000, p.83, lei 35.000, ISBN: 973-555-248-5, IR/1391/SEM, /2000-2004/

*** Scrieri sacre ale japoniei. Kojiki (Cartea lucrurilor vechi). Nihon shoki (Cronica vechi Japonii). Engishiki (Riturile shinto). Cuvânt înainte şi note introductive de Octavian Simu. Traducere din limba engleză de Monica Medeleanu. Ed. Herald, Bucureşti, 2009, p.237, lei 27,00, ISBN: 978-973-111-109-4, IR/3738/SCR, /2009-2013/

47

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Semen, Petre, „Credinţa în supravieţuirea sufletului după cărţile Vechiului Testament”, în Tibiscum. Studii şi comunicări de etnografie - istorie, vol.X, Caransebeş, 2000, ISSN: 1453-505X, CULT/3095/TIB, /2000-2004/, p.69-81

Senart, Émile, Eseu despre legenda lui Buddha. Traducere de Mihail Balint / Dumitru Scorţanu. Ed. Institutul European. Iaşi, 1993, p.317, lei 580, ISBN: 973-95870-8-9, IR/0574/SEN, /1993-1997/

Shah, Idries, Calea sufită. Traducere din limba engleză, note şi îngrijire ediţie de Stela Tinney. Ed. Herald, Bucureşti, 2001, p.313, lei 74.000, ISBN: 973-9453-30-9; IR/2809/SHA, /2001-2005/

Sherbok, Dan Cohn, Mistica iudaică. Antologie. Traducere de Sanda Lepoev şi Gheorghe Lepoev. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2000, p.259, lei 40.000, ISBN: 973-8056-23-3, IR/2542/SHE, /2000-2004/

*** Shiva-Purana. Legenda imemorială a zeului Shiva. Traducere, sinteză şi adaptare a textului de Iulia Bontaş. Ed. Deceneu, Bucureşti, 1995, p.222, lei 4.500. ISBN: 973-97490-2-X, IR/0685/PUR, /1995-1999/

*** Shiva-Samhita. Cartea secretelor din Hata şi Tantr- Yoga. Traducere din limba sanskrită, cuvânt introductiv, index de nume, dicţionar de termeni şi note de Dan Mirahorian / Florin Brătilă. Ed. Dragon, Bucureşti, 1993, p.159, lei 2.000, ISBN: 973-0-00047-6, IR/0121/SHI, /1993-1997/

Simion, Eugen, Mircea Eliade un spirit al amplitudinii, Ed. Demiurg, 1995, p.270, lei 4.000, ISBN: 973-96915-3-6, IR/0601/SIM, /1995-1999/

Simmel, Georg, Religia. Traducere din limba germană de Camil Mureşenu. Prefaţă de Mihaela Căluţ. Postfaţă de Rudolf Poledna. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1999, 119p., 20.000 lei, IR/3467/SIM, /1999-2003/

Simu, Octavian, Mitologie japoneză. Un dicţionar. Ed. Saeculum I.O., Bucureşti, 2005, p.254, lei 10,90, ISBN: 973-642-070-1, IR/3575/SIM, /2005-2009/

48

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Budismul japonez. Istorie, doctrină şi tradiţii. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.428, lei 26,40, ISBN: 978-973-111-020-2, IR/3555/SIM, /2007-2011/ Sinto. Calea zeilor, Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.252, lei 23,00. ISBN: 978-973-111-066-0, IR/3645/SIM, /2008-2012/

Slevoacă, pr.drd.

Şt.,

„Aspecte

actuale

ale

predicii

profeţilor

Vechiului

Testament”, în S.T. (XXXII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1980, p.5-14

Sluşanschi, Dan, „Gaoas (Yasna 29 şi 45). Traducere din avestică cu un comentariu curent”, în Achævs. Studii de istoria religiilor, III (1999), fasc.2. Asociaţia Română de Istoria Religiilor, Bucureşti, 1999, IR/2458/ARC, /1999-2003/, ISSN: 1453-5165, p.157-175

Smith, A.E. Wilder, Omul. Origine şi desitn. Studiu critic asupra principiilor evoluţiei şi ale creştinismului. Ediţia a II-a. Ed. Psychomassmedia, Bucureşti, 1996, p.301, lei 5.000, ISBN: 973- 96408-4-2, IR/1016/SMI, /1996-2000/

Smith, Elizabeth Bloch-, „Israelite Ethnicity in Iron I: Archaeology Preserves What Is Remembered and What Is Forgotten in Israel’s History”, în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 3 Fall 2003, p. 401–425 (DVD1/2007/0057pdf /PDF1) /2007-2011/

Soare, pr.magistr. Dumitru, "Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste", în S.T. (XI), nr.1-2/ianuarie-februarie 1959, p.34-45 (DVD2/ST/1959) ,

/2007-2011/

„Ideea de sacrificiu în religiile monoteiste”, în S.T. (XI), nr.1- 2/ianuarie-februarie 1959, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008- 2012/, p.867 "Pretinsele origini orientale ale teozofiei moderne" în S.T. (XI), nr.3-4/martie-aprilie 1959, p.212-224 (DVD2/ST/1959) , /2007-

2011/

"Pretinsele origini orientale ale teozofiei moderne" în S.T. (XI), nr.3-4/martie-aprilie 1959, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008- 2012/, p.932

Solé, Jacques, Miturile creştine. De la renaştere la epoca luminilor. Traducere de George Anania. Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 2003, p.239, lei 27.000, ISBN: 973-637-001-1, IR/2908/SOL,

/2003-2007/

49

B I B L I O T E C A

G N O S I S

martie 2011

Spalding, Baird T., Modelul divin. Traducere din limba franceză de Elena Gugian. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.173, lei15,00, ISBN: 978- 973-111-042-4, IR/3621/SPA, /2008-2012/

Stamatoiu, pr.prof. D., „Exodul şi călătoria poporului evreu spre Cnaan, sub conducerea lui Moise în lumina descoperirilor arheologice”, în S.T., seria a II-a (XXXVII), nr.9-10, noiembrie-decembrie 1985, p.710-

723

Stancu, pr.dr. Ioan, Templul din Ierusalim. Fenomenologia spaţiului sacru. Prefaţă de prof.dr. Remus Rus. Ed. Tiparg, Piteşti, 1999, p.297, lei 55.000, ISBN: 973-8029-05-8, IR/2447/STA, /1999-2003/ „Rugăciunea în marile religii. Elemente de fenomenologia religiei”, în Ortodoxia (LV), nr.3-4/iulie-decembrie 2004, p.235-250

Stănciulescu,

pr.

Alexandru,

„Cronografele

elemente

ale

influenţei

bizantine

la

români”,

în

M.B.,

XXX,

nr.4-6/aprilie-iunie

1980,

p.270-283

Stănescu, Gheorghe G., Mohamed profetul. Îngrijirea ediţiei, studiu bio- bibliografic şi bibliografie suplimentară de pr. dr. Ioan Vasile Leb. Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1998, p.193, lei 28.000, ISBN: 973-35-0717- 2, IR/2118/STA, /1998-2002/

Stephani, Claus, Basme evreieşti. Culese de pe meleagurile Carpaţilor. Traducere de Ruxandra Georgeta, Ed. Hasefer, Bucureşti, 2004, p.331, lei 12.000, ISBN: 973-630-054-4, IR/3130/STE, /2004-

2008/

Sterea, pr.lect.dr. Tache, „Erezii privind relaţia Dumnezeu-om-creaţie şi actualitatea lor”, în Ortodoxia (L), nr.1-2/ianuarie-iunie 1999, p.71- 116. Notă: dualism „Polemica antignostică privind crearea lumii. Actualitatea problemei”, în S.T., LI, nr.3-4/iulie-decembrie, 1999, p.50-74

Sternberg, dr. Max, Alfabetul din Sinai. Contribuţii la istoria scrisului. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2004, p.158, lei 103.550, ISBN: 973-630-042-0, IR/3050/STE, /2004-2008/

50