Sunteți pe pagina 1din 50

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

B I B L I O T E C A G N O S I S

1

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

DOMENIU: CRE (CREŞTINISM) TOTAL INTRĂRII:

- E: 27

- F: 30

- G: 90

- H: 33

- I: 52

- Y: 3

- Î: 2

- J: 29

- K: 20

- L: 30

- M: 135

- N: 12

TOTAL: 463 (932)

2

INDEX

Acsente, Mirella, 50 Adam, 40 Adevărul, 47, 48

A. revelat, 20

B I B L I O T E C A

A

Administraţie bisericească, 15 Agiografia, 19

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

B. copiilor, 39

Buga, pr. Ioan, 23 Buga, pr.prof. Ion, 13 Buga, pr.prof. Nicolai, 44 Buga, pr.prof.dr. Ion, 22 Bulzan, Daniel, 37

C

Andrei, Sfântul Apostol, 40

Calea, 34

Angeologie, 40

C.

pierzării, 43

Antichitatea

Calvin, 50

A.

greco-romană, 52

Canoanele

antropologia, 26

C.

sinodului III ecumenic, 48

Antropologia, 41

C.

şi raportul lor cu Revelaţia divină, 48

a.

creştină, 12

Canon, 16, 41

Apocalipsa, 24, 36

Caraza, diac.asist. Ioan, 49

Apofatismul, 18

Apostoli, Sfinţii, 37

Cartea Sfintei Tecla, 42

Apostolii, 37, 47 Arheologia

Catehetică, 43 Cateheza, 22 catehezele

A.

biblică, 39

cateheze, 19

Arta, 13

Căderea

Asceticismul, 50

C.

îngerilor, 40

Asceza

Cărţi

A. paulină, 47

Atributele divine Măreţia lui Dumnezeu ca a.d., 49

B

Baconsky, Teodor, 38 Bakonsky, Teodor, 13 Banat Banat, 20 Barbarii, 45 Bartolomeu, Sfântul, 43 Bătrâneţea, 51 Benga, preot Daniel, 15 Biblia, 17, 33, 40

Binele, 34, 42 Biserica, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 36, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 51

B.

lăcaş de cult creştin, 16

B.

primară, 46

B.

vechi-orientale, 12

sfinţirea B. (locaşului de cult), 18 Biserica Ortodoxă, 38 Biserica Ortodoxă Română, 15, 50 Biserică, 20, 23, 27, 29, 34

Bisericile necalcedonene, 38 Bizantinologia, 12 Bizanţ, 37 Bizanţul, 44, 45 Botez, Taina Sfântului, 45

C. duhovniceşti, 39

Cărţile de cult, 12 Căsătoria, 15 Cehii, 38

Chenoza, 46, 51 Chiriţescu, Florin, 37 Cioaia, Ovidiu, 52 Clain Ieromonahul, Samuil, 44 Clement Alexandrinul, 18, 19

Clément, Oliver, 13 Comentariu

C. biblic, 39

Comunităţi creştine C.c. din epoca apostolică, 48 Consens, 16

Constantinescu, Radu, 18 Constantinopolul

C. în sec. XV, 38

Conybeare, F.C., 42

Corinthians, 23, 25, 27 Crăciun Obiceiuri de C., 42 Creativitatea

C. creştină, 18

Creator, 14 Creaţia, 52 Credinţa, 33 dreapta c., 49 credinţa creştină, 12 Credinţă, 18

3

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

creştin, 12, 16, 30, 31, 49 Creştinism, 18, 26, 30 unitate c., 44 Creştinismul

c. răsăritean (gândirea), 44 Crook, Zeba, 38 Crucea, 43, 49, 51

C.

în tradia creştină, 46

C.

în Vechiul Testament, 46

c.

lui Iisus, 37

Culoarea

C. veşmântului liturgic, 20

cultică

cultul creştin, 46 Cultul

C.

Bisericii, 51

C.

creştin

fiinţă & fel, 46

C.

sfintelor icoane, 43

cultului cult, 30, 31, 46 Cultura, 33

C.

în apoca justiniană, 50

C.

şi religia, 15

cunoaştere, 41 Cunoaştere, 17, 18

Cununi, Taina Sfintei, 40 Cununia, 15, 21 Cuplul

C. uman, 37

Cuvânt, 13, 18, 22, 23, 33, 35, 36, 38 Cuvântul

C. lui Dumnezeu, 45

D

Damşa, diacon prof. Teodor V., 13 Desăvârşirea

D. creştină, 39

Dialog, 12

Dialog ecumenic, 44 Dikaiosynē, 23 Discriminearea, 17 Doctrina

D.

D.

Bisericii, 51

morală, 19

Dogmatica, 15, 31, 49 Disputa d., 49 Drăguţ, Vasile, 37 Drept canonic, 15 Dreptul bisericesc, 16 Drepturile omului, 49 Dualism, 23 duhovnicesc, 28 Duhovnicia, 37, 39, 48 Duhul Sfânt, 14, 17 Duminica, 51 Dumitru Stăniloae, 12, 17, 19, 22, 26, 27, 41 Dumnezeu, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 38, 39, 42, 43, 45, 49, 51, 52 Duţă, Laura, 50

E

Eastman, Susan G., 12 Ecclesiologie, 44 Eclesiologia, 46 Eclesiologie, 38 Ecleziologia, 40 Economu, Radu, 12 Ecumenism, 33 Edicte religioase, 50 Educaţia, 17 Efeseni, 41 Efrem Siru, Sfântul, 16 Efrem Sirul, Sfântul, 12 Eisenbaum, Pamela, 12 Ekem, John, 12 Elain, prof. Alexandru, 12 Eliot, T.S., 51

Enăchescu, dr. Constantin, 12 Enăchescu, Mitrop. Efrem, 12 Energia

E. necreată, 23

Enoiu, pr.dr. Romică, 12 Enoiu, pr.drd. Ionică, 12

Epignoza, 15

Episcop, 41

E. vicar, 41

Epistemologia, 38 Epistola, 36 Epistola 1 către Corinteni, 42, 47 Epistola a II-a a Sfântului Apostol Petru, 22 Epistola a II-a către Corinteni, 20 Epistola către Corinteni, 32, 44 Epistola către Efeseni, 16

Epistola către Filipeni, 40 Epistola către Galateni, 12, 34 Epistola către Romani, 42 Epistola I către Timotei, 41 Epistola Sfântului Apostol Pavel către Filipeni, 46

Epistola Sfîntului Apostol Pavel către Galateni, 46 Epistolele pauline, 49 Epoca

E. justiniană, 50

Epoca apostolică, 48 Erezii, 37

Eshatologia, 53

Eshatologie

E. şi teologie, 38

Esler, Philip F., 13 Eslinger, Lyle, 13 Etnic, 13 Evanghelia, 13, 24

E. după Ioan, 13

Evanghelia după Ioan, 29 Evanghelia după Luca, 23, 26, 34, 35, 41 Evanghelia după Marcu, 13, 24, 25, 34, 36 Evanghelia după Matei, 21, 48, 50, 53 Evanghelia Sfântului Apostol Ioan, 38 Evanghelia Sfântului Apostol Luca, 40 Evanghelia Sfântului Apostol Matei, 40 Evanghelia Sfântului Ioan, 15 Evangheliei Sfântului Apostol Matei, 40 Evrei, 21, 39

4

Excludere, 12 Exegeză, 12, 39 Exodul, Cartea, 39

Facerea, 52

Familia

F. creştină, 14, 41

B I B L I O T E C A

F

Faptele Apostolilor, 46, 52 Faptele Apostolului Pavel, 42 Faptele Sfintei Eugenia, 42 Farahat, drd. Kamal, 14 Farcaşiu, Lucian, 14 Fărcaş, Daniel, 14

Fecioria, 23 Fecioru, lector pr. D., 15 Felea, Ilarion V., 15 Felicia, împărăteasa, 22 Felmy, Karl Christian, 15 Femeia, 13 Femeie, 12, 24 Feminism, 24, 32, 40 Fer, drd. Nicolae, 15 Fericirea, 21, 51 Fetyko, pr. Ştefan, 15 Filioque, 49 Filocalia

F. rugăciunii inimii, 44

Filosofia

f. creştină, 12

Firu, Constantin, 15

Fiul

F.

lui Dumnezeu, 42

Fiul lui David, 38 Fiul lui Dumnezeu, 39

Floca, arhid.prof.dr. Ioan N., 15 Florea, Lucian, 15 Florea, pr. Vasile, 16 Foster, Paul, 16 Foucault, 50 Foxe, John, 16 Francisc de Assisi, Sfântul, 22 Frăcea, diac.dr. Ilie, 38 Frăcea, drd. Ilie, 16 Frenţiu, pr. Vasile, 16 Friesen, Steven J., 16 Frossard, Andre, 16 Frticirea

F. creştină, 51

G

Gabrielle din Wurzburg, 17 Gafton, magistr.pr. Lucian, 17 Gagu, Cristian, 17 Galaction, Gala, 17 Galateo, 20 Galeriu, pr.prof.dr. Constantin N., 17 Galitis, prof. George, 18 Ganea, arhim. Ioasaf, 18 Garaza, diac.asist. Ioan, 18 Garber, Scott, 18

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Gathercole, S. J., 18 Găină, drd. Alex, 18 Genealogie, 12 George, Timothy, 18

Georgescu, arhim. Chesarie, 18 Georgescu, Ion V., 13 Georgescu, Nicolae Şt., 18, 19 Georgescu, pr.magist. Mihai, 19 Gerard din Cenad, 18 Gheorghe, Ghelasie, 19 Gheorghe, pr. Constantin I., 19 Gheorghe, pr.conf.dr. Drăgulin I., 19 Gheorghe, Sima, 19 Gheorghiu, prof.dr. Vasile, 19 Gheţia, prot. Gheorghe, 20 Ghiaurov, prof. Hristo N., 20 Ghiţă, pr. Ieremia B., 20 Ghiuş, arhim. Benedict, 20 Gholam, drd. Samir, 20 Giovanni della Casa, 20 Glancy, Jennifer A., 20 Glăjan, diac. magistr. Ioan, 20 Glosolalia, 51 Gnosticism

G. patristic, 42

Goettmann, Alphonse, 21 Goettmann, Rachel, 21 Goicu, Simona, 20 Goodacre, Mark, 21 Gooding, David, 21 Gordon, pr.asist. Vasile, 21 Goreanu, drd. Veaceslav, 21 Gouillard, Jean, 44 Goulder, Michael, 21 Graham, Billy, 21 Gray, Patrick, 21 Grecu, pr. Romul, 22 Green, Gene L., 22 Green, Julien, 22 Gregory, Andrew, 23 Grigoraş, pr.drd. Constantin, 22 Grigore cel Mare, Sfântul, 48 Grigorie de Nazianz, Sf., 22 Grigorie de Nyssa, Sf., 22 Grigorie Teologul, Sf., 23 Grindheim, Sigurd, 23 Grupări religioase G.r. din vremea Mântuitorului, 52 Guiaş, dr. Flavius, 23 Guilea, Andrei Dragoş, 23 Guillaumont, Antoine, 23

Guitton, Jean, 23 Gundry, Robert H., 24

H

Hancheş, pr. Marcel, 42 Har, 14 Hermeneutica

H. biblică, 49

Hermeneutică, 15

Hirotonia, 15

H. femeii, 48

5

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Hristologia, 19, 21 Hristos, 13, 17, 19, 27, 31, 36, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52 Husiţii, 38

I

Iacobescu, pr. Petre, 38 Ică jr., Ioan I., 39 Icoana, 13, 15, 45

I. Sofiei, 21

sufletul omului ca I. a lui Dumnezeu, 43 Icoane, 16, 43 Icoanele, 52 Iconografia, 15

I. românească, 15

Iconomia

I. biblică, 39

I. Bisericii, 44

Iubirea, 14

I. creştină, 19

I. lui Dumnezeu, 13

roadele i., 45 Iubirea lui Dumnezeu, 37 Iuda, 13 Iudaism, 37 Iustin, Prea Fericitului Patriarh, 51

Ivănescu, Maria, 22

Î

Împotriva lui Celsus, 16 Îngerii, 18 căderea î., 40

I. bisericească, 18

Î. răi, 50

I. dumnezeiască, 18

Înmormântare

Iconomia divină, 42

slujba î., 49

Identitate, 41

Întruparea Fiului lui Dumnezeu, 42

I.

creştină, 50

Înţelepciunea divină, 21

Ideologie, 38

Învăţător

I. iudaică, 37

Î. Hristos, 17

Idoli, 16 Ieronim, Fericitul, 28, 45

Ierusalimul, 19

Iisus, 13, 17, 26, 27, 31, 33, 42, 46, 51

I. Hristos, 43

Iisus Hristos, 12, 25, 26, 38, 40, 41, 43, 44

Iliescu, Ecaterina, 44 Iliescu, Ilie, 44 Imn

i. creştin, 12

Imnele

I. Bisericii, 51

Imnele paradisului, 16 Imnografia

I. Bisericii, 20

Imnografii, 14

Improvizaţiile cultice, 49 Includere, 12 Inima

I. unită cu mintea, 23 Iniţiere, 21

Interconfesionalitatea, 45 Interculturalitate

I. şi Noul Testament, 39

Interpretare, 13, 26 Ioan al Crucii, Sfântul, 37

Ioan Gură de Aur, Sfântul, 44 Ioan Gură de Aur. Sfântul, 19 Ioan I. Ică jr Ică jr, Ioan I., 24, 42 Ioan Scolasticul, Sfântul, 16 Ioan, Sfântul Apostol, 13, 24, 25, 26, 36, 37, 44 Ioniţă, diac.asist. Viorel, 49 Irineu, Sfântul, 30 Ironia

I. în Vechiul Testament, 51 Isihasm, 19 Isingrim dascălul, 18 Istoria, 25, 31, 37, 39

Învierea, 19, 20, 32, 44

 

J

Jinga, Constantin, 23, 37 Juncan, Viorica, 21

 

K

Karma, 17

 

L

Lagrange, Garriou-,, 37 Lane, Anthony N.S., 37 Langton, Daniel R., 37 Laroche, Michel Philippe, 37 Larson, Jennifer, 37 Lawrence, Louise J., 38 Lazarev, Viktor, 37

Lazăr, Ion, 38 Lazurca, Cătălin, 44 Lazurca, Marius, 38 Lăpuşteanul, Alexandru Vodă, 18 Leb, drd. Ioan Vasile, 38 Legea

L.

bisericească, 20

L.

divină, 20

Lemeni, prep.drd. Adrian, 38 Leonid, ierom., 38 Leonţiu al Bizanţului, 38 Levin, Yigal, 38 Lévinas, Emmanuel, 38 libertate, 14 Lincoln, Andrew T., 38 Linia davidică, 38 Literatura latină L.l. creştină, 52 Liturghia Sfântului Vasile cel Mare, 43

6

B I B L I O T E C A

Liturghie, Sfânta, 49 Liturghiei Sfântului Vasile cel Mare, 43 Liturghier, 39 Liţiu, pr.dr. Gheorghe, 39 Liviu, drd. Stoina, 39 Loba-, Mkole, Jean-Claude, 39 Logos, 37 Lopuhin, A. P., 39 Losski, Vladimir, 39 Lossky, Nicolae, 44 Lumea l. barbară, 45 lumină Lumină, 38 Luther, Martin, 50

M

MacDonald, Margaret Y., 39 Mackie, Scott D., 39 Mada, Ierom. Teofan, 40 Maica Domnului, 15, 42, 43, 48, 52, 53 Maier, Gerhard, 40 Manolache, Dumitru, 40 Manolache, magist. Anca, 40 Mântuirea

M. lumii, 13

Mântuitorul, 28, 45, 48, 52 Mantzaridis, Georgios, 40 Maranhata, 46 Marchal, Joseph A., 40 Marcu, diac.dr. Gheorghe T., 40 Marcu, pr.prof. Gr. T., 40 Marcus, Joel, 41 Margaret, MacDonald, 41 Margaret, Y. MacDonald, 41 Mariana, magistr. Eugen C., 41 Marica, monah Ignatie, 41 Marion, Jean-Luc, 41 Marrou, Henri-Irénée, 42 Martin, Dale B., 41

Martin, Thomas W., 41 Martin, Troy W., 42

Martinus de Bracara, Sf., 42 Martire, 42 Martirii

M. creştini, 16

Masculinitatea

M. la Sf. Ap. Pavel, 37

Mastroghianopoulos, arhim. Elie, 42 Mateescu, Tudor, 42 Matei, Sfântul Apostol, 16, 40 Mateş, Luminiţa, 42 Maxim Mărturisitorul, Sf., 42 Maxim Mărturisitorul, Sfântul, 14, 19, 27, 30 Mazzucconi, Ridolfo, 43 Mălăiesti, pr. Popescu, 43 Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai, 38 Mănăstirea Xiropotamu de la Muntele Athos, 48

Măndiţa, protos. Nicodim, 43 Mărgitan, Liviu, 43 Mărturisirea de credinţă, 48 McCabe, Matt Jackson-, 43

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Medeleanu, Monica, 42 Medicina

M. isihastă, 19

meditaţie, 21 Meditaţii, 48 Meggitt, Justin J., 41, 43 Megheşan, pr.dr. Dumitru, 43 Mehedinţiu, pr.drd. Sandi, 43 Meier, John P., 44 Melinte, Laurenţiu, 44

Melozi, 14 Memoianu, Al., 44 Merz, Annette, 44 Mesia, 43

Meyendorff, Jean, 44 Mezdrea, Dora, 36, 37 Mezinca, Marius, 44 Micle, drd.ierom. Veniamin, 44 Mihailovici, Aurelia Bălan, 45 Mihalcu, Mihail, 45 Mihoc, Vasile, 38 Mink, Paul Gerhard, 46 mintea, 23 Minuni M.-le Maicii Domnului, 43 Mircea, magist.pr. Ioan, 46 Miron, arhim.prof. Vasile, 46 Mironescu, Alexandru, 47 Misiologia, 50 Misionarism, 21, 39 Mistagogia

M. ortodoxă, 40

Mistica, 50

M.

creştină, 37

M.

cuplului, 37

M.

ortodoxă, 47

M.

paulină, 47

M.

răsăriteană, 50

M.

şi teologia creştină, 39

Mit, 43

Mitchell, Matthew W., 47 Mititelu, Laurenţiu, 52 Mitropolia Dărstorului, 42 Mitul, 20, 37 Mladin, Nicolae, 47 Moarte, 44 Moartea, 15, 19

M. lui Dumnezeu, 51

Moca, pr.prof.dr. Dumitru, 47 Moga, Petru, 13 Moga, Grigore, 13 Moise, 22 Moise, pr. Victor, 48 Moisescu, prof. Justin, 48 Moisiu, diac.drd. Liviu-Claudiu, 48 Moisiu, pr. asist. Alexandru, 48 Moldovan, pr. Ilie D., 48 Moldoveanu, Gabriel, 13 Moldoveanu, Gabriela, 14 Moldoveanu, Nicolae, 48 Moldoveanu, pr.dr.Ioan, 48 Moltmann, prof. Jürgen, 49 Monahism, 12, 23

7

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Mons, E.S., 52 Moore, Stephen D., 49 Morala, 19 Doctrina M. creştină, 18 Morală, 42

Morar, pr.lect. Nicolae, 49 Moraru, drd. Eugen, 49 Moş Crăciun, 45 Moxnes, Halvor, 41, 50 Mullett, Michael, 50 Munca

M. în creştinism, 52

Munteanu, pr.dr. L.G., 50 Munteanu, pr.dr. Vasile, 50 Munteanu, pr.prof.dr. Zeno, 50 Munteanu, prof. L., 50 Mureşan, asist.drd. Radu, 50

N

Nada, ierom. Teofan, 50 Naştere, 12 Naţiunea

N. şi Biserica, 23

Neacşu, Iuliana, 51 Neaga, pr.prof.dr. Nicolae, 18, 51 Neagu, Cristina, 51 Neagu, pr.drd. Vasile, 51 Neamţu, Mihail, 51 Necrologul, 22 Necula, pr.asist. Nicolae D., 51 Nedelea, asist. Jean, 52 Negheşan, pr.dr. Dumitru, 52 Negoiţă, pr.dr. Athanasie, 52 Negrescu, Dan, 52 Nellas, Panayotis, 52 Nestor, Mitropolitul Olteniei, 52 Netzhammer, Raymond, 52 Neville, David J., 53 Neyrey, Jerome H., 52 Nicodim Aghioritul, 53 Nicodim Patriarhul, 39 Nicolae al Macariopolei, 53 Nicolae, Mitropolitul Banatului, 53 Nicolescu, Costion, 12 Nomocanon, 16 Noul Testament, 13, 16, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 52, 53 Noului Testament, 46 Numele

N.

de botez, 20

N.

lui Iisus Hristos, 37

Obiceiuri

O

O. de Crăciun, 42

Octoihul Mic, 40

Olimpiu S. Cosma, 16, 25 omul, 36, 49 Omul, 28, 45

O. cel nou, 41

Omul chip al lui, 49

Ontologia, 38

O. crucii, 51

Oracol, 22 Orbul la Siloe, 41 Origen, 16 Oros, Maria Cornelia, 39 Ortodoxia, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 29, 32, 41, 42, 46, 47, 48, 49, 50

P

pacea, 15, 49 Pacea, 21 Paleocreştin, 20 Paleocreştinismul, 44 Pareneza, 21 Parusia, 51 Pastoraţia, 21

pastoraţia individuală, 48 Pastoraţie, 46 Patriarhia

P. Constantinopolului, sec XV, 38

Patriarhul Patriarh, 39, 53 Patristica, 42

Patrologia, 16, 24, 27, 39 Patrologie

P. atonită, 14

Paul Sfântul Apostol Pavel, 13, 22, 24, 25, 27, 35, 37, 41, 42, 47, 50

Pavel, Sfântul Apostol, 23, 40, 41, 50

Pătimirea Sfintelor Perpetua şi Felicitas, 42 Pătrulescu, Ion, 23 Pedobaptismul, 53 Pelerinul, 21 Pictura

P.

bisericească, 14

P.

bizantină, 37

Piteş, Ionuţ, 52 Polemica

P. iudeo-creştină, 37

Politica

P. şi Biserica, 23

Politică, 41 Popa, dr. Irineu Ioan, 14 Popă, 20 Popescu, Costin, 42 Popescu, Cristina, 42 Postmodernitatea, 37 Prager, Walther Alexander, 43 Predica, 21 predicator, 44, 45

Preotul, 20, 46

Preoţia, 17, 22, 49

P.

Bisericească, 45

P.

creştină, 16, 48

P. împărăteasca / duhovnicească, 46

P. Mântuitorului, 45

Preoţii, 39 Primatul papal, 17 Psalmii, 51 Psalmii lui David, 42, 43

8

Purificare

P. în creştinism, 37

Răsărit, 39

Răscumpărare, 20

Răscumpărarea

R

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Sfintele Evanghelii, 13, 23, 24, 25, 26, 34, 38 Sfintele moaşte, 17 Sfintele Paşti, 23

Sfintele Taine, 19 Sfinţenia, 13 Sfinţi, 20 Sfinţii

S. imnografi, 14

R.

în imnografia Bisericii, 20

Sfinţii Trei Ierarhi, 31, 49

Recapitulare

Sfinţilor Părinţi

R.

în Hristos, 19

Sfinţii Părinţi, 51

Recunoştinţa, 40

Sfinţilor Trei Ierarhi, 46

Reforma, 18

Shema, 16

Regat, 21

Simeon Noul Teolog, Sfântul, 39

Religia

Sinodul apostolic de la Ierusalim, 20

R.

culturii, 15

Sinodul III ecumenic, 48

R.

şi societatea, 23

Sinodului I Ecumenic, 15

Restaurarea

Sinodului VII Ecumenic, 15

R.

chipului lui Dumnezeu în om, 45

Slava

Revalaţia, 40

S.

divină, 41

Revelaţia, 17

Slujirea

Revelaţia divină

S.

creştină, 15

R.d. şi canoanele Bisericii, 48

Snagov, prof.dr. I. Dumitru-, 52

Robu, dr. Ioan, 52

Sobornicitatea

Rogobete, Silviu, 37

S.

Bisericii, 15

Romans, 12, 13, 18

Societate, 17

Rudenia, 15

Societatea

rugăciune

S.

şi religia, 23

rugăciune, 29, 49 Rugăciune, 29

Sofia Icoana S., 21

rugăciunea, 17, 44 Rugăciunea, 19

R. Bisericii, 51

R.

R.

inimii, 44 lui Iisus, 37

S

Sacro-terapia, 19 Salutul creştin, 49 Samaria, 19 Saul din Tars, 40

Schimbarea la Faţă a Domnului, 47 Sciţia Minor, 18 Sclavă, 12 Secolul al V-lea, 18 Secolul IV, 18 Sever din Antiohia, 38 Sexualitate

S.

etnică, 49

S.

şi creştinismul, 49

Sfânta Liturghie, 19, 30, 34 Sfânta Scriptură, 17, 19, 36, 41, 48, 49

Sfânta Taină a Euharistiei, 53 Sfânta Tradiţie, 17 Sfânta Treime, 15, 22, 49 Sfântul Apostol Pavel, 16, 37, 48, 49 Sfântul Duh, 17, 34 Sfântul Vasile cel Mare, 45, 52 Sfântului Chiril Chiril al Ierusalimului, Sfântul, 19 Sfatul, 52 Sfintei Scripturi, 18, 33, 49

Sofronie de la Cioara, Călugărul, 12 Solidaritatea

s. creştină, 15

Solidaritatea umană, 49

Spaţiu

S. domestic, 41

spiritualitate, 49

Spiritualitate, 14

S. creştină, 45

Spiritualitatea

S. Evangheliei, 40

Stăniloae, Dumitru, 28, 29 Stereotip

S. cultural, 52

Stott, R.W., 37

Strtul

S. şi Biserica, 23

Sufletul, 43

Ş

Şerban, lect.univ. Gh. I., 42 Şerbu, pr.lect. Sebastian, 49 Ştefănescu, Alex, 16

T

Taina Botezului, 12 Taina Mirungerii, 12 Taina Sfintei Spovedanii, 46 Tâlcuire, 41 Tâlcuiri, 53 Tecla, Sfânta, 42 Teleologia, 53

9

Templul

T. Vechiul Testament, 16

Teodor Bodogae, 22 Teodorescu, Gheorghe, 22 Teodosie cel Mare, 50 Teofil, pr. C., 22 Teofil, pr.C., 22 Teologi, 43 Teologia, 16, 36, 37, 38, 53 ştiinţa teologică, 40

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

 

Ţ

Ţara Românească, 12

 

U

Umanism, 42

Umorul

U. în Vechiul Testament, 51

Unirea

T.

comunitară, 50

U.

conjugală, 14

T.

icoanei, 13

U.

minţii cu inima, 23

T.

icoanei Maicii Domnului, 15

T.

luptătoare, 45

V

T.

mistică, 39

T.

morală, 50

Vasile cel Mare, Sfântul, 43, 53

T.

reformatorilor, 18

Vasile Răducă, 13, 14, 39

T.

sistematică, 52

Vălcan, Ciprian, 38, 41

T.

şi postmodernitatea, 37

Vechiul Testament

Teologie, 12, 19, 21, 27, 28, 38, 40 gândirea t., 15, 16, 21, 22

teologii, 52

Studierea V.T., 52 Vechiul Testament, 46, 51 Vederea

Teotim I, 18

V.

lui Dumnezeu, 39

Theissen, 43 Theodorescu, Răzvan, 18

Velicovschi, Paisie, 38 Veşmintele liturgice, 20

Thoma d’Aquino, Sfântul, 37 Tilea, Gheorghe, 22 Tradiţia, 14

Viaţa, 17, 19, 28, 30, 35, 37, 42, 50 Virtutea, 19, 40 Vocabularul

T.

Bisericii, 13

V.

T.

Ortodoxă, 14

T.

şi Mărturisirea, 48

spiritualităţii creştine, 45

W

Tradiţia, Sf, 40

Tradiţia, Sfânta, 40 Trupul

Watson, Francis, 49

T. în creştinism, 38

10

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

CRE – Creştinism

E

Eastman, Susan G., „‘Cast Out the Slave Woman and her Son’: The Dynamics of Exclusion and Inclusion in Galatians 4.30”, JSNT 28.3 (2006) 309-336

Economu,

Radu,

„Călugărul

Sofronie

de

la

Cioara

în

Ţara

Românească”,

în

B.O.R.,

CX,

nr.1-3/ianuarie-martie

1982,

p.94-100

Efrem Sirul, Sfântul, „Al X-lea imn al credinţei” (traducere şi comentarii de Costion Nicolescu), în A.B. XI(L), nr.10-12/octombrie-decembrie 2000, p.102-122

Eisenbaum, Pamela, „A Remedy for Having Been Born of Woman: Jesus, Gentiles, and Genealogy in Romans”, în, Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 4 Winter 2004, p.671–702 (DVD1/2007/0062pdf /PDF1), /2007-2011/

Ekem, John D.K., „A Dialogical Exegesis of Romans 3.25a”, JSNT 30.1 (2007) 75-93

11

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Elain, prof. Alexandru, „Bizantinologia în preocupările teologiei româneşti”, în S.T. (XXIII), nr.5-6/mai-iunie 1971, p.340-352

Enăchescu, dr. Constantin, „Contribuţia pr.acad.prof.dr. Dumitru Stăniloae la edificarea unei filosofi antropologice creştin-ortodoxe”, în Ortodoxia (XLV), nr.3-4/iulie-decembrie 1993, p.127-142

Enăchescu, Mitrop. Efrem, Privire generală asupra monahismului creştin. Ediţia a II-a. Tipărită cu binecuvântarea Înaltpreasfinţitului Teofan, Mitropolitul Olteniei. Editura Mitropoliei Olteniei, Craiova, 2007, p.336, lei 15,00, ISBN: 978-973-7763-35-8, CRE/3500/ENĂ, /2007-

2011/

Enoiu, pr.drd. Ionică, „Cărţile de cult în Bisericile vechi orientale”, în Ortodoxia (LI), nr.1-2/ianuarie-iunie 2000, p.86-96

Enoiu, pr.dr. Romică, „Taina Botezului şi a Mirungerii în Bisericile vechi orientale”, în S.T., LI, nr.3-4/iulie-decembrie, 1999, p.90-103

Esler, Philip F., „The Incident of the Withered Fig Tree in Mark 11: A New Source and Redactional Explanation”, JSNT 28.1 (2005) 41-67 „Models in New Testament Interpretation: a Reply To David Horrell”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 107, în „DVD Book”, vol.1/2008 „Ancient Oleiculture and Ethnic Differentiation: The Meaning of the Olive-Tree Image in Romans 11”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 103, în „DVD Book”, vol.1/2008

Eslinger, Lyle, „Judas Game: the Biology of Combat in the Gospel of John”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 45, în „DVD Book”, vol.1/2008

*** Evanghelia Domnului Isus Hristos. Text obţinut prin unificarea Evangheliilor după Matei, Marcu, Luca şi Ioan (Operaţia de unificare şi restructurare a textelor celor patru Evanghelii a fost efectuată de Nicolae Kreis). Ed. Ionescu, Caransebeş, 1998, 127p., 20.000 lei, ISBN: 973-98234-7-5, /1998-2002/, CRE/3188/EVA

*** Evanghelia după Ioan, GBV, 1990, p.39, lei 100. CRE/1663/EVA, /1990-

2008/

12

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Evdokimov, Paul, Sfinţenia în tradiţia Bisericii Ortodoxe” (traducere de Ion V. Georgescu), în M.B., XXV, nr.10-12/octombrie-decembrie 1975,

p.570-599

Iubirea nebună a lui Dumnezeu. Traducere, prefaţă şi note de Teodor Bakonsky. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1992, p.196, lei 598, ISBN:, CRE/0067/EVD, /1992-1996/ Arta icoanei. O teologie a frumuseţii. Traducere de Grigore Moga / Petru Moga. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1993, p.292, lei 450, ISBN:

973-33-0239-2, CRE/0066/EVD, /1993-2010/ Vârstele vieţii spirituale. Cuvânt înainte şi traducere de pr.prof. Ion Buga. Ed. Christiana, Bucureşti, 1993, p.220, lei 1.500, ISBN: 973- 95098-3-5, CRE/0496/EVD, /1993-1997/ Rugul aprins. Traducere de diacon prof. Teodor V. Damşa. Ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, 1994, p.138, lei 100, CRE/0225/EVD, /1994-1998/ Femeia şi mântuirea lumii. Prefaţă de Oliver Clément. Traducere de Gabriel Moldoveanu. Verificarea şi înbunătăţirea traducerii de pr.lect.univ.dr. Vasile Răducă. Ed. Christina, Bucureşti, 1995, p.290, lei 4.200, ISBN: 973-95098-8-6, CRE/1531/EVD, /1995-1999/ Prezenţa Duhului Sfânt în Tradiţia Ortodoxă. Traducere, prefaţă şi note de pr.dr. Vasile Răducă. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995, p.139, lei 3.400, ISBN: 973-97145-2-8, CRE/0494/EVD, /1995-1999/ Ortodoxia. Traducere din limba franceză de dr. Irineu Ioan Popa, Arhiereu vicar. E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1996, p.382, lei 12.000, ISBN: 973-9130-75-5, CRE/1455/EVD, /1996-2000/ Taina iubirii. Sfinţenia unirii conjugale în lumina tradiţiei ortodoxe. Traducere de Gabriela Moldoveanu. Verificarea şi îmbunătăţirea traducerii de pr.lect.univ.dr. Vasile Răducă. Ed. Christiana, Bucureşti, 1994, 261p., 5.900 lei, ISBN: 973-95098-5-1, CRE/0315/EVD, /1994-1998/ Înnoirea spiritului. Studii de spiritualitate. Ed. Pandora, Târgovişte, 1997, 263p., 15.000 lei, ISBN: 973-97053-4-0, CRE/1649/EVD,

/1997-2001/

*** Există un Creator care se interesează de voi? Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1998, p.191, lei 10.000, CRE/3176/EXI, /1998-2002/

13

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

F

*** Faptele minunate de la părinţii atoniţi. Ed. Episcopiei Romanului şi Huşilor, 1994, 160p., 4.000 lei, CRE/1897/FAP, /1994-1998/

*** Fă-ţi fericită viaţa de familie, Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania, 1992, p.191, lei 100, CRE/0158/FAT, /1992-1996/

Farahat, drd. Kamal, „Har şi libertate în învăţătura Sfântului Maxim Mărturisitorul” în S.T. (XXXVIII), nr.2/martie-aprilie 1986, p.100, în col. C.S.A.B.G., vol.VIII/ 2003, p.190, /2003-2007/

Farcaşiu, Lucian, „Reprezentarea sfinţilor imnografi şi melozi în pictura bisericească”, în Teologia, (XII), nr.1/2008, p.185-196

Fărcaş, Daniel, „De la analogia entis la analogia fidei”, în A.B. IX (XLVIII), nr.7-9/iulie-septembrie 1998, p.38-60

Fecioru, lector pr. D., „Probleme dogmatice şi sociale în Evanghelia după Ioan, în S.T. (V), nr.3-4/martie-aprilie 1953, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.323

Felea, Ilarion V.,

Religia culturii.

Ed.

Episcopiei Ortodoxe

Române

a

Aradului, 1994, 367p., 6.500 lei, CRE/2117/FEL, /1994-1998/

Felmy, Karl Christian, „Icoana „Rugul Nears”. Interpretarea iconografică şi teologică a unei icoane a Maicii Domnului”, în A.B., IX (XLVIII), nr.4-6/aprilie-iunie 1998, p.9-14 „Slujirea şi hirotonia în dialogul cu Ortodoxia”. Traducere din limba germană de preot Daniel Benga, în S.T. seria III, anul III, nr.4/octombrie-decembrie 2007, p.211-226

Fer, drd. Nicolae, „Sfânta Treime şi sobornicitatea Bisericii”, în S.T. (XXII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1971, p.520-533

Fetyko, pr. Ştefan, „În jurul sinodului I Ecumenic”, în A.B. I (40), 9- 10/septembrie-octombrie 1990, p.28-36

14

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Firu, Constantin, Misterul morţii. Noţiuni de epignoză. Ed. Azur, Bucureşti, 1993, p.389, lei 1.850, ISBN: 973-9106-06-9, /1993- 1997/, OCU/0246/FIR

Floca, arhid.prof.dr. Ioan N., „Reflecţii teologice şi istorice asupra păcii”, în M.B., XXXV, nr.11-12, noiembrie-decembrie, 1985, p.733-740 „Ecoul Sinodului VII ecumenic în iconografia românească”, în M.B., XXXVII, nr.6/noiembrie-decembrie 1987, p.38-46 Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol.I. E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990, p.572, lei 5.000, CRE/1102/FLO,

/1990-2010/

Drept canonic ortodox, legislaţie şi administraţie bisericească, vol.II. E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 1990, p.472, lei 5.000, CRE/1102/FLO,

/1990-2010/

„Rudenia ca piedică (impediment) la căsătorie şi cununie”, în S.T. (XLIV), nr.1-2/ianuarie-aprilie, 1992, p.32-47

Florea, Lucian, „Solidaritatea umană în lumina învăţăturii creştine”, în B.O.R., CX, nr.1-3/ianuarie-martie 1982, p.72-78

Florea, pr. Vasile, „Opera canonincă şi nomocanonică a Sfântului Ioan Scolasticul. Importanţa ei pentru sistematizarea Dreptului bisericeşc ortodox” (teză de doctorat), în S.T. (XLIV), nr.5-6/septembrie- decembrie, 1992, p.9-161, /1992-1996/

Foster,

Paul,

„Why Did

Matthew

Get

the

Shema

Wrong?

A Study of

Matthew 22:37”, în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 2 Summer 2003, p.309–333, /2007-2011/

„The

First

Contribution to the

pistij Xristou

Debate: A Study of

Ephesians 3.12”, JSNT 85 (2002) 75-96, în „DVD Book”, vol.1/2008

Foxe, John, Cartea martirilor. Traducere de Olimpiu S. Cosma. Ed. Agape. Făgăraş, 2001, p.134, lei 23.000. ISBN: 973-8152-49-6. CRE/2736/FOX, /2001-2005/

Frăcea, drd. Ilie, „Idei teologice în „Imnele paradisului”, ale Sfântului Efrem Siru”, în S.T. (XXXI), nr.5-10/mai-decembrie 1979, p.603-615 „Teologia lui Origen în lucrarea „Împotriva lui Celsus”, în S.T. (XXXIII), nr.5-6/mai-iunie 1981, p.407-422 diac.dr. Ilie, „Trei „lecţii” patristice”, în M.B., XXXV, nr.9- 10/septembrie-octombrie, 1985, p.598-613

15

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Frenţiu, pr. Vasile, „Preoţia creştină”, în M.B., XXIV, nr.1-3/ianuarie- martie 1974, p.6-15 „Idoli şi icoane”, în M.B., XXVII, nr.10-12/octombrie-decembrie, 1977,

p.670-677

„Templul Vechiului Testament prototipul lăcaşului de cult creştin”, în M.B., XXIX, nr.1-3/ianuarie-martie, 1979, p.8-20

Friesen, Steven J., „Poverty in Pauline Studies: Beyond the So-called New Consensus”, Journal for the Study of the New Testament 2004; 26; 323, în „DVD Book”, vol.1/2008

Frossard, Andre, Dumnezeu există, eu L-am întâlnit. Cu o postfaţă scrisă pentru a douăzeci şi şaptea ediţie a cărţii. Traducere de Alex Ştefănescu. Ed. Universal Dalci, Bucureşti, 1993, p.158, lei 950, ISBN: 973-96039-4-7, CRE/0270/FRO, /1993-1997

G

Gabrielle din Wurzburg, Puterea rugăciunii. Sensul şi rostul vieţii pământeşti. Legea cauzei şi a efectului (Legea carmei), Viaţa Universală, 1990, 42p., 100 lei, /1990-1995/

Gafton, magistr.pr. Lucian, „Acte de autoritate imperială în sprijinul primatului papal în secolele IV-V”, în S.T. (VII), nr.5-6/mai-iunie 1955, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.433

Gagu, Cristian, „Discriminearea, un nou pretext de a ataca Biserica”, în S.T. seria III, anul III, nr.4/octombrie-decembrie 2007, p.227-240

Galaction, Gala, „De la „Mormântul gol”, la porţile Damascului”, în S.T., III, nr.7-8/septembrie-octombrie, 1951

Galeriu, pr.prof.dr. Constantin N., „Iconomia Sfântului Duh în slujba lumii”, în M.B., XXX, nr.4-6/aprilie-iunie 1980, p.239-248 „Cinstirea sfintelor moaşte”, în M.B., XXX, nr.10-12/octombrie- noiembrie 1980, p.635-652

16

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Biblia în Biserica Ortodoxă”, în M.B., XXXV, nr.9-10/septembrie- octombrie, 1985, p.592-598 „Slujirea preoţească după Sfânta Scriptură şi Sfânta Tradiţie”, în S.T. (XXIX), nr.1-2/ianuarie-februarie 1977, p.5-14 pr.prof., „Mântuitorul Iisus Hristos, învăţătorul nostru suprem”, în Ort. XXXV, nr.1/ianuarie 1983, p.34-61, în CSABG, vol.VII/2002, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2002, /2002-2006/, IR/0103/CSA „Cunoaşterea lui Hristos în Duhul Sfânt”, în S.T. (XXXV), nr.nr.9- 10/noiembrie-decembrie 1983, p.673-681 „Păcatul contra Duhului Sfânt”, în S.T. (XLIV), nr.1-2/ianuarie-aprilie, 1992, p.143-149 „Opţiuni fundamentale în dialogul credincioşi-societate”, în S.T. (XLIV), nr.1-2/ianuarie-aprilie, 1992, p.150-157 „Teologia ortodoxă română contemporană. Coordonate şi sinteză”, în Ortodoxia (XXVIII), nr.3-4/iulie-decembrie 1976, p.447-473 „Revelaţia şi educaţia”, în Ortodoxia (XLV), nr.3-4/iulie-decembrie 1993, p.100-107. Notă: Dumitru Stăniloae.

Galitis, prof. George, „Apofatismul ca principiu al interpretării Sfintei Scripturi” (trad. de pr.prof.dr. Nicolae Neaga), în A.B., VII (XLVI), nr.1-3/ianuarie-martie 1996, p.12-17

Ganea, arhim. Ioasaf, „Îngerii lui Dumnezeu”, în M.B., XXXVII, nr.6/noiembrie-decembrie 1987, p.53-56 „Teotim I, mare figură de ierarh misionar în Sciţia Minor, la finele secolului al IV-lea şi începutul secolului al V-lea”, în B.O.R., CX, nr.4-6/aprilie-iunie 1992, p.100-108

Garaza, diac.asist. Ioan,

„Învăţătura

Bisericii

Ortodoxe

despre sfinţirea

locaşului de cult”, în B.O.R., CX, nr.4-6/aprilie-iunie 1992, p.72-100

Garber, Scott, „Creştinism, Cunoaştere şi credinţă”, în A.B., VII (XLVI), nr.10-12/octombrie-decembrie 1996, p.8-16 „Creativitatea creştină”, în A.B. IX (XLVIII), nr.7-9/iulie-septembrie 1998, p.143-148

Gathercole, S. J., „A Law unto Themselves: The Gentiles in Romans 2.14-15 Revisited”, Journal for the Study of the New Testament 2002; 24; 27, în „DVD Book”, vol.1/2008

17

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Găină, drd. Alex, „Biserica ortodoxă din Moldova in timpul domniilor lui Alexandru Vodă Lăpuşteanul (1532-1561;1546-1568)”, în S.T. (XXVIII), nr.7-10/septembrie-decembrie 1976, p.657-668

George, Timothy, Teologia reformatorilor. Ed. Institutului Biblic „Emanuel” din Oradea, Oradea, 1998, p.386, lei 34.500, ISBN: 973- 98064-0-6, CRE/2350/GEO, /1998-2002/

Georgescu, Nicolae Şt., Doctrina morală după Clement Alexandrinul, Bucureşti, 1933, p.109, lei 10,00, CRE/0930/GEO, /1933-2008/

Gerard din Cenad, Armonia lumii sau tălmăcire a cântării celor trei coconi către Isingrim dascălul. Studiu introductiv, selecţie, traducere şi comentarii de Radu Constantinescu. Cuvânt înainte de Răzvan Theodorescu. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1984, p.230, lei 26.000, CRE/2748/GER, /1984-2010/

Georgescu, arhim. Chesarie, „Învăţătura ortodoxă despre iconomia dumnezeiască şi iconomia bisericească” (teză de doctorat în teologie cu o prefaţă de pr.prof. Dumitru Stăniloae), în S.T. (XXXII), nr.3- 6/martie-iunie 1980, p.297-564 ierom. drd. Chesarie, „Învăţătura despre Recapitulare în Hristos în

teologia ortodoxă”, în S.T. (XXII), nr.3-4/martie-aprilie 1971, p.211-

223

„Studii de hristologie în teologia românească”, în S.T. (XXII), nr.7- 8/septembrie-octombrie 1971, p.466-482

Georgescu, pr.magist. Mihai, "Sfintele Taine, după catehezele Sfântului Chiril al Ierusalimului", în S.T. (XI), nr.7-8/septembrie-octombrie 1959, p.428-442 (DVD2/ST/1959), /2007-2011/ „Virtutea iubirii în teologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în S.T. (X), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1958, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.257

Georgescu, Nicolae Şt., Doctrina morală după Clement Alexandrinul, Bucureşti, 1933, 109p., 10,00 lei, CRE/0930/GEO, /1933-2010/

Gheorghe, pr. Constantin I., „Moarte si Înviere după Sfanta Scriptură”, în S.T. (XXX), nr.1-2 /ianuarie-februaruarie 1978, p.13-32

18

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Gheorghe, pr.conf.dr. Drăgulin I., „Agiografia – o ramură istorică reînnoită în Biserica Ortodoxă din veacul nostru”, în Ortodoxia (L), nr.1- 2/ianuarie-iunie 1999, p.117-127

Gheorghe, Ghelasie, Medicina isihastă. Sacro-terapia. Ed. „Axul Z”, Chişinău / Ed. „Axis Mundi”, Bucureşti, 1992, 158p. 1.200 lei, ISBN:

5-88568-251-8, /1992-1996/, CRE/0894/GHE Isihasmul. Ritualul Liturghiei Hristice. Vol.I, Ed. Axul Z, 1993, p.126, lei 450, CRE/0093/GHE, /1993-1997/ Isihasm. Taina chipului Treime, Ed. Axis Mundi / Ed. Ethos, Bucureşti, 1993, p.32, lei 230, CRE/0612/GHE, /1993-1995/ Viaţa isihastă. Ed. Isihasm, Bucureşti, 1993, p.14, lei 150, CRE/0611/CHE, /1993-1997/

Gheorghe, Sima, „Rugăciunea la Sfântul Ioan Gură de Aur”, în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie-martie 2001, p.69-82

Gheorghiu, prof.dr. Vasile, „Domnul în Samaria”, în M.B., VIII, nr.4- 6/aprilie-iunie 1958, p.22-49

Gheţia, prot. Gheorghe, „Culorile şi întrebuinţarea veşmintelor liturgice”, în M.B., XXVI, nr.1-4/ianuarie-aprilie, 1976, p.220-224

Ghiaurov, prof. Hristo N., „Sinodul apostolic de la Ierusalim”, în S.T. (X), nr.3-4/ martie-aprilie 1958, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008- 2012/, p.25

Ghiţă, pr. Ieremia B., „Obiecte paleocreştine din Banat”, în M.B., XXIV, nr.4-6/aprilie-iunie 1974, p.310-314 „Creştinul în Biserică”, în M-B., XXXI, nr.1-2/ianuarie-martie, 1981,

p.104-110

Ghiuş, arhim. Benedict, „Faptul Răscumpărării în ciclul învierii”, în S.T. (XXII), nr.3-4/martie-aprilie 1971, p.186-210 „Faptul răscumpărării în imnografia Bisericii Ortodoxe”, în S.T. (XXII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1970, p.70-103

Gholam, drd. Samir, „Legea divină şi legea bisericească (Jus divinum et jus ecclesiasticum)”, în S.T. (XXVII), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1975, p.750-758

19

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Giovanni della Casa, Galateo, Ed. Agora, Iaşi, 1996, p.65, lei 2.500, ISBN:

973-9147-22-4, CRE/1579/GIO, /1996-2000/

Glancy, Jennifer A., „Boasting of Beatings (2 Corinthians 11:23–25)”, în Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 1 Spring 2004, p. 99– 135 (DVD1/2007/0059pdf /PDF1), /2007-2011/

Glăjan, diac. magistr. Ioan, „Structura şi cunoaşterea adevărului revelat”, în S.T. (X), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1958, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.202 "Mitul ca reprezentare a divinităţii", în S.T. (XI), nr.1-2/ianuarie- februarie 1959, p.22-33 (DVD2/ST/1959), /2007-2011/ „Mitul ca reprezentare a divinităţii”, în S.T. (XI), nr.1-2/ianuarie- februarie 1959, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.861

Goicu, Simona, „Termenii creştini „preot” şi „popă” în onomastica românească”, în A.B. VIII (XLVII), nr.4-6/aprilie-iunie 1997, p.85-

95

„Privire istorică asupra numelor de botez, la origine nume de sfinţi”, în A.B., IX (XLVIII), nr.10-12/octombrie-decembrie 1998, p.175-179

„Pelerinul – un homo viator”, în A.B. XI(L), nr.10-12/octombrie- decembrie 2000, p.45-51

Goettmann, Alphonse / Rachel Goettmann, Dincolo, în adâncul nostru. Iniţiere în meditaţie. Traducere din limba franceză de Viorica Juncan. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.188, lei 19,00, ISBN: 978- 973-111-061-5, CRE/3639/ALP, /2008-2012/

Goodacre, Mark, „Beyond the Q Impasse or Down a Blind Alley?”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 33, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Gooding, David, An unshakeable Kingdom. The letter to the Hebrews for today. Inter-Varsity Press, 1989, p.255, lei 100, ISBN: 0-85110-667- 6, CRE/1838/GOO, /1989-2008/

Gordon, pr.asist. Vasile, „Pareneza la cununie. Consideraţii teologice şi amplificări”, în A.B. IX(XLVIII), nr.4-6/aprilie-iunie 1998, p.36-56 „Propovăduitorul şi ascultătorul, factorii esenţiali ai predicii”, în A.B., IX (XLVIII), nr.10-12/octombrie-decembrie 1998, p.52-63

20

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

pr.lect.dr. Vasile, „Pareneza în slujirea pastoral-misionară a Bisericii” (teză de doctorat), în Ortodoxia (L), nr.3-4/iulie-decembrie 1999,

p.3-260

Goreanu, drd. Veaceslav, „Icoanele Sofiei – Înţelepciunea divină – punct de sprijin în susţinerea teologiei sofianice”, în Ortodoxia (LV), nr.3- 4/iulie-decembrie 2004, p.198-221

Goulder, Michael, „Sections and Lections in Matthew”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 79, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Graham, Billy, Secretul fericirii, Ed. Îndrumătorul Creştin, f.a., p.163, lei 100, CRE/1974/GRA, /2008/ Pacea cu Dumnezeu. Ed. Îndrumătorul Creştin, f.a., p.246, lei 100, CRE/0706/GRA, /2008/

Gray, Patrick, „Brotherly Love and the High Priest Christology of Hebrews”, în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 2 Summer 2003, p.335–350, /2007-2011/

Green, Gene L., „'As for Prophecies, They Will Come To an End': 2 Peter, Paul and Plutarch On 'the Obsolescence of Oracles'”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 23; 107, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Green, Julien, Fratele Francisc. Traducere din limba franceză de Maria Ivănescu. Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1995, p.362, lei 4.000, ISBN:

973-44-0136-X, CRE/0522/GRE, /1995-1999/

Grecu,

pr.

Romul,

„Despre

Preasfânta

Treime”,

în

S.T.

2/ianuarie-februarie 1974, p.45-52

(XXVI),

nr.1-

Grigoraş, pr.drd. Constantin, „Structura şi importanţa necrologului în secolul de aur al predicii”, în S.T. (XXXII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1980, p.166-178

Grigorie de Nazianz, Sf., „Cuvânt despre preoţie” (traducere de pr.C. Teofil), în M.B., XXXII, nr.7-9/iulie-septembrie 1982, p.496-512 „Cuvântarea despre preoţie” (traducere de pr. C. Teofil) în M.B., XXXII, nr.4-6/aprilie-iunie 1982, p.291-311

21

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Cuvântare despre preoţie”, în M.B., XXXII, nr.10-12/octombrie- decembrie 1982, p.669-685 Cele cinci cuvântări teologice. Traducere din limba greacă, introducere şi note de pr.dr.acad. Dumitru Stăniloae. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1993, p.184, lei 650, ISBN: 973-96130-0-4, CRE/0062/GRI, /1993-

1997/

Cuvântări teologice. Cinci cuvântări despre Dumnezeu. Traducere din greacă, cuvânt înainte şi note de Gheorghe Tilea. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.172, lei 15,00, ISBN: 978-973-111-033-2. CRE/3638/GRI, /2008-2012/

Grigorie de Nyssa, Sf., „Cuvântare funebră în cinstea împărătesei Felicia” (traducere de pr.prof.dr. Teodor Bodogae), în A.B. I (40), 7-8/iulie- august 1990, p.57-66 Despre viaţa lui Moise sau despre desăvârşirea prin virtute. Traducere, studiu introductiv şi comentariu de pr.prof.dr. Ion Buga. Ed. Sfântul Gheorghe-Vechi, 1995, p.194, lei 4.500, CRE/0881/GRI, /1995-

1999/

Marele cuvânt catehetic. Traducere din limba greacă de Gheorghe Teodorescu. Ed. Sofia, Bucureşti, 1998, p.137, lei 15.000, ISBN: 973- 98327-1-7, CRE/2031/GRI, /1998-2002/ „Despre feciorie” (traducere de Ion Pătrulescu), în A.B., X (XLIX), nr.4- 6/aprilie-iunie 1999, p.61-65

Grigorie Teologul, Sf., „Cuvânt la Sfintele Paşti”. Traducere de protos. Daniil Stoenescu, în A.B. VI (XLV), nr.7-9 / iulie-septembrie 1995, p.128-

130

Gregory, Andrew, „Hindrance or Help: Does the Modern Category of ‘Jewish-Christian Gospel’ Distort our Understanding of the Texts to which it Refers?” JSNT 28.4 (2006) 387-413 „The Reception of Luke and Acts and the Unity of Luke–Acts”, JSNT 29.4 (2007) 459-472

Grindheim, Sigurd, „The Law Kills but the Gospel Gives Life: The Letter- Spirit Dualism in 2 Corinthians 3.5-18”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 24; 97, în „DVD Book”, vol.1/2008

Guiaş, dr. Flavius, „Perspectiva românească asupra raporturilordintre Biserică, naţiune şi stat”, în A.B., XIV (LIII), nr.4-6/aprilie-iunie 2003, p.24-36

22

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Despre principiul unirii minţii cu inima”, în A.B. XIV (LIII), nr.7- 9/iulie-septembrie 2003, p.40-45 „Biserica şi politica”, în A.B., XV (LIV), nr.4-6/aprilie-iunie 2004,

p.106-111

„Religia ca factor modelator al societăţii”, în A.B., XV (LIV), nr.7- 9/iulie-septembrie 2004, p.73-81

Guilea, Andrei Dragoş, Dikaiosynē ca energie necreată şi regimurile ei de manifestare după Sfântul Apostol Pavel”, în A.B., XIV (LIII), nr.10- 12/octombrie-decembrie 2003, p.28-42

Guillaumont, Antoine, „Schiţă pentru o fenomenologie a monahismului” (traducere şi notiţă introductivă de Constantin Jinga), în A.B., VIII (XLVII), nr.1-3/ianuarie-martie 1997, p.102-111

Guitton, Jean, Harisma,

Dumnezeu

Ed.

Bucureşti, 1992, p.135, lei 230, ISBN: 973-95266-6-7,

şi ştiinţa.

Traducere

de

pr.

Ioan Buga.

CRE/0440/GUI, /1992-1996/

Gundry, Robert H., „Richard A. Horsley’s Hearing the Whole Story A Critical Review of its Postcolonial Slant”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 131, în „DVD Book”, vol.1/2008

H

Haber, Susan, „From Priestly Torah to Christ Cultus: The Re-Vision of Covenant and Cult in Hebrews”, JSNT 28.1 (2005) 105-124 „A Woman’s Touch: Feminist Encounters with the Hemorrhaging Woman in Mark 5.24-34”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 171, în „DVD Book”, vol.1/2008

Habra, Georges, Iubire şi senzualitate. Traducere de Dora Mezderea. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1994, 288p., 3.000 lei, ISBN: 973-96130-2-0, CRE/0314/HAB, /1994-1998/

Harland, Philip A., „Honouring the Emperor or Assailing the Beast:

Participation in Civic Life Among Associations (Jewish, Christian

23

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

and Other) in Asia Minor and the Apocalypse of John”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 99, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Harrison, J. R., „Paul and the Imperial Gospel at Thessaloniki”, Journal for the Study of the New Testament 2002; 25; 71, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Hatzopoulos, arhim. Athanasios, „Evanghelie şi cultură” (traducere de Luminiţa Niculescu), în A.B., VII (XLVI), nr.7-9/iulie-septembrie 1996, p.17-25

Hausherr S.I., P. Irénée, Teologia lacrimilor. Plânsul şi străpungerea inimii la Părinţii răsăriteni cu o antologie de texte patristice. Traducere de Mihai Vladimirescu. Ediţie îngrijită de diac. Ioan I. Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu, 2003, p.270, lei 48.000, ISBN: 973-9344-42-9; CRE/2537/HAU, /2003-2007/

Hägerland, Tobias, „John’s Gospel: A Two-Level Drama?”, Journal for the

Study

vol.1/2008

of

the

New

Testament

2003;

25;

309,

în

„DVD

Book”,

Helms, Randel, Evangheliile între istorie şi ficţiune. Traducere de N.I. Mariş. Ed. Scripta, Bucureşti, 1997, 159p., 13.000 lei, ISBN: 973- 9161-59-6, CRE/1829/HEL, /1997-2001/

Henderson, Suzanne Watts, „‘Concerning the Loaves’ Comprehending Incomprehension in Mark 6.45-52”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 24; 3, în „DVD Book”, vol.1/2008

Hendrik Willem van Loon, Istoria bibliei, Ed. Milva, Bucureşti, 1993, 318p, 2.000 lei, ISBN: 973-96252-2-3, /1993-1997/, CRE/0098/HEN

Henry, Carl F.H., Dumnezeu, revelaţie şi autoritate. Dumnezeu care vorbeşte şi arată. Consideraţii preliminare, vol.I, Traducere de Agnes Dragomir / Luc Creţean. Ed. Cartea Creştină, 1994, p.476, lei 4.550, (ISBN: 5-88568-105-8, Ed. „Dragostea lui Dumnezeu în acţiune”), CRE/0512/HEN, /1994-1998/ Dumnezeu, revelaţie şi autoritate. Dumnezeu care vorbeşte şi arată, vol.II. Traducere de Agnes Dragomir. Ed. Cartea Creştină, 1994, p.442, lei 4.550. CRE/0513/HEN, /1994-1998/

24

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Herms, Ronald, „‘Being Saved without Honor’: A Conceptual Link between 1 Corinthians 3 and 1 Enoch 50?” JSNT 29.2 (2006) 187-210

Hester, J. David, „Eunuchs and the Postgender Jesus: Matthew 19.12 and Transgressive Sexualities”, JSNT 28.1 (2005) 13-40

Hierotheos, Mitropolit de Nafpakitos, Sfântul Grigorie Palama Aghioritul. Traducere de prof. Paul Bălan. Ed. Bunavestire, Bacău, 2000, 415p., 40.000 lei, ISBN: 973-8071-04-6, CRE/2449/HIE, /2000-2004/

Hoekena, Anthony A., Adventismul de ziua a şaptea, Traducere de Olimpiu S. Cosma, Ed. Agape, Făgăraş, 2002, p.160, lei 30.000. ISBN: 973-8152-81-X, CRE/1152/HOE, /2002-2006/

Hoffman, Theo, Evangelische. Kirchengeschichte. Es bengann mit der

Wien, 1977, p.139, lei 100, /1977-2008/,

Urgemeinde

,

CRE/1837/HOF

Holmås, Geir Otto, „‘My house shall be a house of prayer’: Regarding the Temple as a Place of Prayer in Acts within the Context of Luke’s Apologetical Objective”, JSNT 27.4 (2005) 393-416

Holmberg, Bengt, „Questions of Method in James Dunn’s Jesus Remembered”, Journal for the Study of the New Testament 2004; 26; 445, în „DVD Book”, vol.1/2008

Homescu, dr. Mircea V., „Umorul lui Iisus”, în A.B., XII (LI), nr.7-9/iulie- septembrie 2001, p.42-51 „Profeţia. Hermeneutică şi utilitate”, în A.B., XV (LIV), nr.4-6/aprilie- iunie 2004, p.111-117

Horhoianu, Petru, „Sensul pedagogic al creştinismului”, în M.B., XXIX, nr.1-3/ianuarie-martie, 1979, p.53-57 „Prologomone pentru o antropologie patristică”, în M.B., XXIX, nr.10- 127octombrie-decembrie 1979, p.647-654 „Cugetarea teologică a profesorului Dumitru Stăniloae”, în M.B., XXXV, nr.3-4/martie-aprilie, 1985, p.155-156

Hornea pr. Ioan, Învăţături ortodoxe, Arad, 1994, 41p. 100 Lei, /1994- 1998/, CRE/0437/HOR

25

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Horrell, David G., „What Should a Commentator Aim to Do, for Whom, and Why? Introduction to a Discussion Focused on Andrew Lincoln’s Commentary on the Gospel of John”, JSNT 29.3 (2007) 303-304 „Models and Methods in Social-Scientific Interpretation: a Response To Philip Esler”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 83, în „DVD Book”, vol.1/2008

Horsley, Richard A., „A Response to Robert Gundry’s Review of Hearing the Whole Story”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 26; 151, în „DVD Book”, vol.1/2008

Houlden, J.L., „Enlightenment, Establishment and the Word”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 67, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Howell, Justin R., „The Imperial Authority and Benefaction of Centurions and Acts 10.34-43: A Response to C. Kavin Rowe”, Journal for the Study of the New Testament 2008; 31; 25

Hultgren, Stephen, „The Origin of Paul’s Doctrine of the Two Adams in 1 Corinthians 15.45-49”, Journal for the Study of the New Testament 2003; 25; 343, în „DVD Book”, vol.1/2008

Hustache, Jeanne Ancelet-, Mister Eckhart şi mistica renană. Traducere de Monica Jităreanu. Ed. Univers Enciclopedic, Bucureşti, 1997, p.193, lei 17.900, ISBN:973-9243-51-7, CRE/2028/HUS, /1997-

2001/

I

Iancu, M., Magistrand, "Geneza 12, 1-10, în lumina descoperirilor arheologice" în S.T. (XI), nr.5-6/mai-iunie 1959, p.331-344, /1959-

2008/

Ică, Ion I., „Frământări şi preocupări actuale în protestantism”, în M.B., XXI, nr.4-6/aprilie-iunie 1971, p.252-283

26

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Problemele teologiei existenţialist-demitologizante în protestantism”, în M.B., XXI nr.7-9/iulie-septembrie 1971, p.408-414 pr.prof. Ioan I., „Rolul şi importanţa Mărturisirii de credinţă în teologia şi viaţa Bisericii”, în S.T. (XXXII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1980,

p.277-283

Ică jr., diac. Ioan I., „Mystagogia trinitatis. Probleme ale teologiei trinitare patristice şi moderne cu referire specială la triadologia Sfântului Maxim Mărturisitorul”, în A.B., IX (XLVIII), nr.10-12/octombrie- decembrie 1998, p.13-29 jr., arhid.prof.dr. Ioan I., „Părintele Dumitru Stăniloae – „clasic” al teologiei secolului XX şi misiunea teologiei în Biserică şi în societate”, în S.T., I,nr.1/ianuarie-martie, 2005, p.169-181

Ieftici, Ps. Atanasie, „Iisus Hristos – acelaşi ieri, astăzi şi în veci” (traducere de asistent drd. Alexandru Mihăilă), în S.T. (I), nr.3/iulie- septembrie, 2005, p.57-97

Ieronim, Fer., „Despre bărbaţi iluştrii” (traducere şi prezentare de conf.dr. Dan Negrescu), în A.B. VIII (XLVII), nr.4-6/aprilie-iunie 1997,

p.103-108

„Viaţa Sfântului Pavel, cel dintâi sihastru” (introducere şi traducere din limba latină de Dan Negrescu), în A.B., XIV (LIII), nr.4-6/aprilie- iunie 2003, p.80-86 „Viaţa lui Malchus monahul robit” (introducere şi traducere de prof.dr. Dan Negrescu), în A.B. XIV (LIII), nr.7-9/iulie-septembrie 2003,

p.79-85

„Rânduiala Părintelui nostru Pahomie, om al lui Dumnezeu, care a pus temelia vieţuirii laolaltă în mănăstiri, dintru început, din credinţarea lui Dumnezeu” (introducere şi traducere din limba latină de prof.univ.dr. Dan Negrescu), în A.B., XV (LIV), nr.4-6/aprilie-iunie 2004, p.73-76 Comentariu la Cartea Profetului Iona. Traducere din limba latină, cronlogie, postfaţă, note, bibliografie şi indice de Dan Batovici. Ediţie îngrijită de Octavian Gordon. Ed. Anastasia, 2004, p.118, lei 135,000, ISBN: 973-682-066-1, CRE/3502/IER, /2004-2008/

Ignatie, Monahul, Sensul desăvârşirii în monahism. Cu trei cuvinte însoţitoare ale protos. Petroniu Tănase, arhim. Sofian Boghiu, pr.prof. Ioan G. Coman. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999, p.171, lei 3,90, ISBN: 973-9374-47-6, CRE/3522/IGN, /1999-2003/

27

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Iliescu, Victor-Emil, „Pogorământul ca fapt duhovnicesc”, în M.B., XXVI, nr.1-4/ianuarie-aprilie, 1976, p.214-220

Iloaie, diac. Ştefan, „Ascetică şi mistică în teologia Părintelui Stăniloae”, în S.T. (XLVI), nr.4-6/iulie-decembrie 1994, p.71-83, /2007-2011/

Ioan, drd. Cîrstoiu, „Schimbarea la faţă a Mântuitorului şi semnificaţiile ei”, în S.T. (XXXVII), nr.3-4/martie-aprilie 1985, p.245, în col. C.S.A.B.G., vol.VIII/2003, p.5292-51 în col. C.S.A.B.G., vol.VIII/2003, p.492, /2003-2007/

Ioan de la Valaam, Cuviosul, Fericirile. Traducere de Adrian Tunei. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997, p.242, lei 7.200, ISBN: 973-9239-39-0, CRE/1642/IOA, /1997-2001/

Ioan Gură de Aur, Sf., „Pentru pacea a toată lumea” (traducere de pr. Aristide Geamănul), în M.B., XXV, nr.4-6/aprilie-iunie 1975, p.201-205 „Cateheza I-a” (traducere de Titus Pârvulescu), în M.B., XXVIII, nr.4- 6/aprilie-iunie 1978, p.237-247 „Cateheza a II-a” (traducere de Titus Pârvulescu), în M.B., XXVIII, nr.7- 9/iulie-septembrie 1978, p.382-406 Omilii şi cuvântări. I. Introducere, traducere, note şi comentarii de Irineu Slătineanu. F.l., 1994, p.141, lei 1000, CRE/0096/IOA, /1994-

1998/

„Omilia despre căsătorie. Din comentariul la Efeseni (I)” (traducere din limba greacă de Marcel Hancheş), în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie- martie 2002, p.74-84 „Comentariu la Epistola I către Tesalonicieni” (traducere din limba greacă şi note de pr. Maecel Hancheş), în A.B., XV (LIV), nr.7- 9/iulie-septembrie 2004, p.87-91 Omilii la Săracul Lazăr. Despre soartă şi providenţă. Despre rugăciune. Despre vieţuirea după Dumnezeu şi alte omilii. Traducere din limba greacă veche şi note de pr.prof. Dumitru Fecioru. E.I.B.M.B.O.R., Bucureşti, 2005, p.379, lei 22,00, ISBN:

973-616-049-1, CRE/3536/IOA, /2005-2009/ „Despre educaţie”. Traducere din limba greacă de Constantin Georgescu, în S.T. seria III, anul III, nr.4/octombrie-decembrie 2007, p.201-210

28

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Comentariu la Epistola 1 Corinteni: Introducere la Omilia I” (traducere şi note de pr.prof.dr. Constantin Coman), în S.T. (I), nr.3/iulie- septembrie, 2005, p.45-56 „Comentariul la Evanghelia după Ioan. Omilia I şi a II-a” (traducere şi note de Asist.drd. Sabin Preda), în S.T. (II), nr.1/ianuarie-martie 2006, p.177-194

Ioan, Monahul C., „Învăţătura paulină despre Biserică”, în S.T. (L), nr.1- 2/ianuarie-iunie 1998, p.296-304

Ioan, Remus Andrei, „Părintele Stăniloae. Fragment autobiografic”, în Ortodoxia (XLV), nr.3-4/iulie-decembrie 1993, p.196-197

Ionaşcu, ierom. Iuvenalie, Stareţul Gheorghe de la Cernica şi mişcarea paisiană. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1999, p.192, lei 4,20, ISBN: 973- 9374-48-4, CRE/3523/ION, /1999-2003/

Ionescu, pr. Ion, „Unele afirmaţii eronate lingvistico-istorice despre vechimea creştinismului ortodox la români”, în B.O.R., (CIX), nr.1- 3/ianuarie-martie 1991, p.105-111 pr.prof. Ion, „Problema organizării cultului creştin ortodox şi a ierarhiei bisericeşti pe teritoriul României până în secolele IX-X”, în S.T. (XLIII), nr.3/mai-iunie 1991, p.114-125, /2007-2011/ „Vechimea Sfintei Liturghii la poporul român”, în S.T. (XLVII), nr.4- 6/iulie-decembrie 1995, p.119-152, /2007-2011/

Ionescu, pr. Marius, „Când a fost scrisă „Cartea care se cheamă Răspunsul Împotriva Catehismului calvinesc”, în B.O.R., CX, nr.1-3/ianuarie- martie 1982, p.100-105

Ionescu, Nae, „Funcţia epistemologică a iubirii”, în S.T. (XLIII), nr.3/mai- iunie 1991, p.153-165, /2007-2011/

Ionescu,

Nicolae

Salviu,

„Sacra

interferenţă”,

în

M.B.,

XXIX,

127octombrie-decembrie 1979, p.654-661

nr.10-

Ionescu, drd. Virgil, „Opera Sfântului Maxim Mărturisitorul în literatura română veche (până la 1850)”, în S.T. (XXIII), nr.5-6/mai-iunie 1971, p.389-399

29

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

diac. asist., „Sinodul VI ecumenic şi însemnătatea lui pentru ecumenismul actual” (teză de doctorat), în S.T. (XXX), nr.5-8/mai- octombrie 1978, p.357-485

Ioniţă,

drd.

Alex.

M.,

„Episcopia

Constanţei”,

în

S.T.

10/septembrie-decembrie 1976, p.623-632

(XXVIII),

nr.7-

Ioniţă, drd. Ioan, „Însuşirile lui Dumnezeu exprimate în cultul Bisericii Ortodoxe”, în M.B., XXVI, nr.9-12/septembrie-decembrie 1976,

p.629-643

Ioniţă, pr. asist. dr. Viorel, „Sinodul de la Constantinopol din879-880 şi actualitatea hotărîrilor lui”, în S.T. (XXXIV), nr.3-4 /martie-aprilie 1982, p.174-184 drd., „Sfânta Tradiţie văzută de Sfântul Irineu al Lyonului”, în S.T. (XXII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1971, p.534-545 doct., „Viaţa mănăstirească în Dobrogea până în secolul al XII-lea”, în S.T. (XXIX), nr.1-2/ianuarie-februarie 1977, p.81-90 pr.asist., „Sfântul Ioan Damaschinul, apărător al cultului Sfintelor Icoane”, în S.T. (XXXII), nr.7-10/iulie-decembrie 1980, p.581-590 pr.asist.dr., „Sinodul de la Constantinopol din 879-880”, în S.T. (XXXIV), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1982, p.174 „Rolul Bisericii în societate după Sfinţii Trei Ierarhi”, în S.T. (XXXV), nr.1-2 /ianuarie-februarie 1983, p.8-17

Iordăchescu, pr.magist. Gh., „Sfinţii ca obiect al cultului creştin-ortodox”, în S.T. (X), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1958, în C.S.A.B.G., vol.XIII/2008, /2008-2012/, p.267

*** Isus. Istoria Sa potrivit Evangheliei după Luca, Campus Crustade for Christ, Inc., 1990, p.78, lei 10, /1990-1995/, CRE/0798/ISU

***

„Iisus

Hristos

Fiul

lui

Dumnezeu

întrupat”,

în

M.B.,

3/ianuarie-martie 1982, p.30-39

XXXII,

nr.1-

Itineanuţ, pr.lect.dr. Vasile, „Martiri creştini în ţinuturile dunărene”, în A.B., XIV (LIII), nr.10-12/octombrie-decembrie 2003, p.127-146

Iuhaz, prof.dr. Istvan, „Simbolul niceo-constantinopolitan, sinteză a învăţăturii dogmatice a Bisericii”, în S.T. (XXXIII), nr.7-10/iulie- decembrie 1981, p.614-619

30

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Ivanov, Vladimir, „Semnul şi semnificaţia crucii”, în M.B., XXIV, nr.10- 12/noiembrie-decembrie 1974, p.591-597

Y

Yannaras, Christos, Heidegger şi Areopagitul. Traducere de Nicolae Şerban Tanaşoca. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, p.135, lei 4.800, ISBN: 973-9239-15-3. CRE/0977/YAN, /1996-2000/

Yeshanew, drd. Haddis, „Sinoadele în lucrarea Sfinţilor Apostoli”, în S.T. (XXII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1971, p.506-519

Yorke, Gosnell L., „Hearing the Politics of Peace in Ephesians: A Proposal from an African Postcolonial Perspective”, JSNT 30.1 (2007) 113-127

Î

*** „Întemeierea Bisericii şi primele comunităţi creştine”, în M.B., XXXII, nr.4-6/aprilie-iunie 1982, p.210-227

*** „Învăţătura creştină ortodoxă”, în M.B., (XXI), nr.1-3/ianuarie-martie 1971, p.10-135

J

Janssen, Claudia, „Bodily Resurrection (1 Cor. 15)? The Discussion of the Resurrection in Karl Barth, Rudolf Bultmann, Dorothee Solle and Contemporary Feminist Theology”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 23; 61, în „DVD Book”, vol.1/2008

31

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Jaontă, arhim.prof. Visarion, „Preoţia – har şi dar de la Dumnezeu.

Pregătirea teologică şi moral-duhovnicească pentru preoţie”, în A.B.,

XII (LI), nr.7-9/iulie-septembrie 2001, p.127-136

Jarpălău, pr.drd. Gheorghe, „Respectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament”, în S.T. (XXXIV), nr.3-4 /martie- aprilie 1982, p.242-254 „Respectarea bunurilor aproapelui după învăţătura Vechiului Testament”, în S.T. (XXXIV), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1982,

p.242

„Temeiuri vechi-testamentale pentru colaborarea şi împăcarea dintre oameni”, în S.T., seria a II-a (XXXVII), nr.9-10, noiembrie- decembrie 1985, p.699-709

Jay Epp, Eldon, „The Oxyrhynchus New Testament Papyri: “Not Without Honor Except in Their Hometown?” în Journal of Biblical Literature, vol.123, No.1 Spring 2004, p. 5–55 (DVD1/2007/0059pdf /PDF1), /2007-2011/

Jennings, Jr., Theodore W., and Tat-Siong Benny Liew, „Mistaken

Identities but Model Faith: Rereading the Centurion, the Chap, and

the Christ in Matthew 8:5–13” în, Journal of Biblical Literature, vol.

123, No. 3 Fall 2004, p.467–494 (DVD1/2007/0061pdf /PDF1) ,

/2007-2011/

Jeremias, Joachim, Parabolele lui Iisus. Traducere din limba engleză de P.S. Calinic Dumitru, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iaşilor /pr.prof.dr. Vasile Mihoc / dr. Şefan Matei. Cuvânt introductiv de părintele Galeriu. Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 319p., 82.500 lei, ISBN: 973-9374-58-1, CRE/2546/JER, /2000-2004/

Jinga, Constantin, „Cum citim Biblia?”, în A.B., VIII (XLVII), nr.1- 3/ianuarie-martie 1997, p.69-75 „Text, carte şi lectură în Europa Evului Mediu”, în A.B. VIII (XLVII), nr.4-6/aprilie-iunie 1997, p.97-103 „Biblia Pauperum” – un exemplu de exegeză biblică medievală aplicată”, în A.B. VIII (XLVII), 10-12/octombrie-decembrie 1997, p.62-83 „Biblia şi sacralizarea/secularizarea literaturii în secolul XX” (II, 1), în A.B. XI (L), nr.4-6/aprilie-iunie 2000, p.100-116 „O anti-teologie a semitismului?”, în A.B. XI (L), nr.4-6/aprilie-iunie 2000, p.136-140

32

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Biblia şi sacralizarea / secularizarea literaturii în secolul XX” (II,4), în A.B. XI(L), nr.10-12/octombrie-decembrie 2000, p.83-102 „Biblia şi sacralizarea / secularizarea literaturii în secolul XX” (III), în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie-martie 2001, p.82-89 „Mişcarea „Rugul Aprins” de la mănăstirea Antim. Despre feţele modernităţii în România postbelică”, în A.B., XII (LI), nr.10- 12/octombrie-decembrie 2001, p.49-59 „Mişcarea „Rugul Aprins” de la mănăstirea Antim. Despre feţele modernităţii în România postbelică” (partea II-a), în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie-martie 2002, p.15-24 „Reprezentări grafice ale Sfintei Scripturi în cultura medievală apuseană”, în A.B., XIV (LIII), nr.4-6/aprilie-iunie 2003, p.14-18

Jivi, drd. Aurel, „Biserica Ortodoxă din Cipru şi situaţia ei actuală”, în S.T. (XXII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1970, p.118-128 lect., „1600 de ani de la Sinodul al II-lea ecumenic. Valoarea ecumenică a Simbolului Niceoconstantinopolitan”, în S.T. (XXXIII), nr.7- 10/iulie-decembrie 1981, p.606-613

Joanna, Dewey, „The Survival of Mark’s Gospel: A Good Story?”, în, Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 3 Fall 2004, p.495–507 (DVD1/2007/0061pdf /PDF1), /2007-2011/

Johnson, Luke Timothy, „Literary Criticism of Luke–Acts: Is Reception- History Pertinent?” JSNT 28.2 (2005) 159-162

Johnson, P.J. Vernon, Un domn, o credinţă, Iaşi, 1934, p.48, lei 48, CRE/0793/JOH, /1934-2008/

Joiţa, pr.drd. Alexandru, „Sfânta Taină a Euharistiei – taină a iubirii jertfelnice”, în S.T. (XXVII), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1975,

p.737-741

„Lucrarea Sfântului Duh în Biserică”, în S.T. (XXXII), nr.7-10/iulie- decembrie 1980, p.638-648

Juravle, pr.drd. Vasile, „Studii despre Sfânta Liturghie, în literatura teologică românească”, în S.T. (XXXII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1980, p.179-189 „Constituţia despre cultul divin” al Conciliului II Vatican privită din punct de vedere ortodox”, în S.T. (XXXII), nr.3-6/martie-iunie 1980,

p.517-534

33

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Jurca, pr.lect.dr. Eugen, „Fericiţi cei ce plâng, că aceia vor râde” – simţul umorului în terapia existanţială şi în viaţa spirituală”, în A.B., XIV (LIII), nr.10-12/octombrie-decembrie 2003, p.46-58 „Ruşinea în analiza existenţială şi logoterapie şi în sacramentul reconcilierii”, în A.B., XV (LIV), nr.4-6/aprilie-iunie 2004, p.61-66

K

Kahl, Brigitte, „No Longer Male: Masculinity Struggles Behind Galatians 3.28?”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 23; 37, în „DVD Book”, vol.1/2008

Kallistos al Diokleii, P.S., „Calea asceţilor: negativă sau pozitivă?”. Traducere de Constantin Făgeţean, în A.B. IX(XLVIII), nr.4-6/aprilie-iunie 1998, p.114-127

Karaisaridix, pr. Constantinos, „Sfântul Nicodim Aghioritul şi activitatea sa în domeniul liturgic” în S.T. (XXXIX), nr.5/septembrie-octombrie 1987, p.6, în col. C.S.A.B.G., vol.VIII/2003, p.493, /2003-2007/ Viaţa şi opera Sfântului Nicodim Aghioritul. Ediţia a II-a revăzută şi adăugită. Cuvânt înainte de Virgil Cândea. Prefaţă de pr.prof.dr. Nicolae D. Necula. Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, 260p., 58.000 lei, CRE/2519/KAR, /2000-2004/

Keener, Craig S., „‘Brood of Vipers’ (Matthew 3.7; 12.34; 23.33)”, JSNT 28.1 (2005) 3-11

Kekaumenos,

„Sfaturi

către

împărat”

(introducere,

traducere,

note

şi

comentarii de

Gabriela

Bistriceanu),

în

A.B.

VIII

(XLVII),

10-

12/octombrie-decembrie 1997, p.92-102

Kempis, Thomas A., Imitatio Christi sau urmând pe Cristos. Ediţie revăzută şi îngrijită de Constantin Moisa. Ed. Stephanus, Bucureşti, 1994, p.153, lei 2.900, ISBN: 973-9174-19-1, CRE/0316/KEM,

/1994-1998/

34

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Kenneth / Gloria Copeland, Voinţa lui Dumnezeu pentru tine. KCP Publications Bath, 1991, p.128, lei 100, /1991-1995/,

CRE/0888/KEN

Ker, Donald P., „Paul and Apollos—Colleagues or Rivals?”, Journal for the Study of the New Testament 2000; 22; 75, în „DVD Book”, vol.1/2008, în „DVD Book”, vol.1/2008

Kilduff, Marshall / Ron Javers, Secta sinucigaşă. Secretele sectei „Templul popoarelor” şi ale masacrului din Guyana. Traducere din limba engleză şi postfaţă de Felicia Antip. Ed. Politică, Bucureşti, 1981, p.207, lei 10,00, CRE/1056/KIL, /1981-2008/

Kirk, Alan, “Love Your Enemies,” the Golden Rule, and Ancient Reciprocity (Luke 6:27–35)” , /2007-2011/, în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 4 Winter 2003, p. 667–686 (DVD1/2007/0058pdf /PDF1), /2007-2011/

Kirkos, drd. Gîrma Wolde, „Rânduielile Bisericii Etiopiene privitoare la slujba Botezului, a Mirungerii şi Împărtăţirii”, în S.T. (XXVIII), nr.1- 2/ianuarie-februarie 1976, p.140-161

Klein, Hans, „Lumea, locul de viaţă al omului”, în S.T. (XXXV), nr.1- 2/ianuarie-februarie 1983, p.121-126

Kloppenborg John S., „Evocatio deorum” and the Date of Mark”, în Journal of Biblical Literature, vol. 124, No. 3 Fall 2005, p.419–450 (DVD1/2007/0065pdf /PDF1), /2007-2011/

Kooten, George H. Van, „The Year of the Four Emperors and the Revelation of John: The `pro-Neronian' Emperors Otho and Vitellius, and the Images and Colossus of Nero in Rome”, Journal for the Study of the New Testament 2007; 30; 205

Koskenniemi Erkki, / Kirsi Nisula / Jorma Toppari, „Wine Mixed with Myrrh (Mark 15.23) and Crurifragium (John 19.31-32): Two Details of the Passion Narratives”, JSNT 27.4 (2005) 379-391

Kovalevsky, Ioan, Taina originilor. Cuvânt înainte şi traducere de Dora Mezdrea. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, p.162, lei 6.000, ISBN:

973-9239-00-5, CRE/0836/KOV, /1996-2000/

35

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Fericiţii nebuni pentru Hristos. Traducere de Boris Buzilă. Volum editat cu sprijinul monahului Ignatie. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1997, p.301, lei 13.800, ISBN: 973-9239-38-2, CRE/2014/KOV

Krimmer, dr. Heiko, Epistolele lui Ioan. Ed. Lumina Lumii, 1996, p.193, lei 6.490, CRE/1796/KRI, /1996-2000/ Epistola către coloseni. Ed. Lumina Lumii, 1996, p.175, lei 6.600, CRE/1797/KRI, /1996-2000/

L

*** La Sainte Bible. Traduite d’après les textes originaux hébreu et grec par Louis Segond, docteur en théologie. Edition revue avec références. Les Societés Bibliques, 1968, p.1277, lei 1.250, CRE/1833/LAS,

/1968-2008/

Lagrange, Garriou-, L’amor de Dieu et la Croix de Jésus. Etude et théologie mystique sur le problème de l’amour et les purifications passives d’apres les principales de saint Thomas d’Aquin et la doctrine de saint Jean de la Croix, tome I. Editions du Cerf, 1929, p.452, lei 1.500, CRE/0099/LAG, /1929-2008/ L’amor de Dieu et la Croix de Jésus. Etude et théologie mystique sur le problème de l’amour et les purifications passives d’apres les principales de saint Thomas d’Aquin et la doctrine de saint Jean de la Croix, tome II. Editions du Cerf, 1929, p.917, lei 1.500, CRE/0100/LAG, /1929-2008/

Lane, Anthony N.S. / Daniel Bulzan / Silviu Rogobete / John R.W. Stott, Erezie şi logos. Contribuţii româno-britanice la o teologie a postmodernităţii, Ed. Anastasia, Bucureşti, 1996, p.157, lei 6.300, ISBN: 973-9239-35-8, CRE/2016/LAN, /1996-2000/

Langton, Daniel R., „The Myth of the ‘Traditional View of Paul’ and the Role of the Apostle in Modern Jewish–Christian Polemics”, JSNT 28.1 (2005) 69-104 „Modern Jewish Identity and the Apostle Paul: Pauline Studies as an Intra-Jewish Ideological Battleground”, JSNT 28.2 (2005) 217-258

36

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Laroche, Michel Philippe, Un singur trup. Aventura mistică a cuplului. Traducere şi adaptare de Constantin Jinga. Ed. Amarcord, Timişoara, 1995, p.136, lei 3.300, ISBN: 973-97051-0-3, CRE/0393/LAR, /1995-1999/ Viaţa întru Numele Lui. Rugăciunea lui Iisus şi modelele ei duhovniceşti. Traducere din limba franceză de Dora Mezdrea. Ed. Sofia, Bucureşti, 2003, p.221, lei 82.000, ISBN: 973-8207-86-X,

CRE/3055/LAR

Larson, Jennifer, „Paul’s Masculinity”, în Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 1 Spring 2004, p. 85–97 (DVD1/2007/0059pdf /PDF1),

/2007-2011/

Lazarev, Viktor, Istoria picturii bizantine, vol.III. Traducere de Florin Chiriţescu. Prefaţă de Vasile Drăguţ. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1980, p.294, lei 10.000, CRE/1357/LAZ, /1980-2010/

Lazăr, Ion, Lumină din lumină. Cu o prefaţă de pr.prof.dr. Vasile Mihoc. Ed. „Oastea Domnului”, Sibiu, 1995, p.146, lei 2.500, ISBN: 973-96866-

2-1, CRE/2073/LAZ, /1995-1999/

Lazurca, Marius, Invenţia trupului. Cuvânt înainte de Teodor Baconsky. Ed. Anastasia, Bucureşti, 1995, p.153, lei 5.000, ISBN: 973-9239-12- 9, CRE/1620/LAZ, /1995-1999/

Lawrence, Louise J., „Structure, Agency and Ideology: A Response to Zeba Crook,” JSNT 29.3 (2007) 277-286

Leb, drd. Ioan Vasile, „Relaţiile husiţilor cehi cu Patriarhia Constantinopolului în secolul al XV-lea”, în S.T. (XXX), nr.3- 4/martie-aprilie 1978, p.254-264, /2007-2011/ „Relaţiile Biserici Ortodoxe cu Bisericile necalcedonene”, în S.T. (XXXIV), nr.9-10/noiembrie-decembrie 1982, p.423 „Legăturile românilor cu Mănăstirea Sfânta Ecaterina din Sinai”, în S.T. (XXXIX), nr.4/iulie-august, 1987, p.97-107, /2007-2011/

Lemeni, prep.drd. Adrian, „Dimensiunea eshatologică a teologiei”, în A.B.,

XII (LI), nr.1-3/ianuarie-martie 2001, p.29-38

„Dinamica experienţei eclesiale refletată în epistemologia teologică”, în A.B., XII (LI), nr.1-3/ianuarie-martie 2002, p.47-53

37

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Leonid, ierom., „Opera literară a lui Paisie Velicovschi” (traducere de pr. Petre Iacobescu), în M.B., VIII, nr.4-6/aprilie-iunie 1958, p.78-86

Leonţiu al Bizanţului, „Treizeci de capete împotriva lui Sever din Antiohia” (trad. De diac.dr. Ilie Frăcea), în A.B. I (40), 9-10/septembrie- octombrie 1990, p.49-67

Levin, Yigal, „Jesus, ‘Son of God’ and ‘Son of David’: The ‘Adoption’ of Jesus into the Davidic Line”, JSNT 28.4 (2006) 415-442

Lévinas, Emmanuel, „Este ontologia fundamentală?” (notiţă introductivă şi traducere de Ciprian Vălcan), în A.B. IX (XLVIII), nr.7-9/iulie- septembrie 1998, p.131-139

Lincoln, Andrew T., „The Beloved Disciple as Eyewitness and the Fourth Gospel as Witness”, Journal for the Study of the New Testament 2002; 24; 3, în „DVD Book”, vol.1/2008

Liţiu, pr.dr. Gheorghe, „Sfinţii Părinţi despre botezul copiilor”, în M.B., XXVIII, nr.1-3/ianuarie-martie 1978, p.6-12 pr.prof.dr. Gheorghe, „Rolul cărţilor duhovniceşti în formarea spirituală şi misionară a viitorilor preoţi”, în S.T. (XLIX), nr.3- 4/iulie-decembrie 1997, p.69-71

***

Liturghier.

E.I.B.M.B.O.R.,

Bucureşti,

CRE/1962/LIT, /1995-1999/

1995,

p.503,

lei

17.000,

Liviu, drd. Stoina, „Desăvârşirea creştină după Sfântul Simeon Noul Teolog”, în S.T. (XXXVIII), nr.2/martie-aprilie 1986, p.390, în col. C.S.A.B.G., vol.VIII/2003, p.169, /2003-2007/

Loba-,

Mkole,

Jean-Claude,

„The

New

Testament

and

Intercultural

Exegesis in Africa”, JSNT 30.1 (2007) 7-28

Lopuhin, A. P., Istoria biblică la lumina cercetărilor şi descoperirilor celor mai nouă. Noul Testament, vol.V. Traducere de Nicodim, Patriarhul României. Ediţie ilustrată, Bucureşti, 1946, 702p., 10,00 lei, CRE/3760/LOP, /1946-2010/

Losski, Vladimir, Teologia mistică a Bisericii de Răsărit. Traducere, studiu introductiv şi note de pr. Vasile Răducă. Ed. Anastasia, Bucureşti,

38

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

1993, p.305, lei 550, ISBN: 973-95777-3-3, CRE/0097/RĂD, /1993-

1997/

Vederea lui Dumnezeu. Traducere de Maria Cornelia Oros. Studiu introductiv de diac. Ioan I.Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu, 1995, p.179, lei 4.000, ISBN: 973-96329-9-8, CRE/1522/LOS, /1995-1999/

M

MacDonald, Margaret Y., „The Art of Commentary Writing: Reflections from Experience”, JSNT 29.3 (2007) 313-321

Mackie, Scott D., „Confession of the Son of God in the Exordium of Hebrews”, Journal for the Study of the New Testament 2008; 30;

437

Mada, Ierom. Teofan, „Spiritualitatea Evangheliei Sfântului Apostol Matei”, în A.B., XIV (LIII), nr.4-6/aprilie-iunie 2003, p.7-14

Maier, Gerhard, Evanghelia după Luca, Ed. Lumina Lumii, 1999, p.1038, lei 15,30, CRE/3634/MAI, /1999-2003/ Evanghelia după Matei, Ed. Lumina Lumii, 2000, p.1028, lei 15,30, CRE/3633/MAI, /2000-2004/

Manolache, magist. Anca, „Un capitol de angeologie. Creaţia, natura şi căderea îngerilor”, în S.T. (VII), nr.1-2/ianuarie-februarie 1955, p.122-136, în CSABG, vol.III/1998, p.3, /2007-2011/ „Perspectiva Bisericii locale în ecleziologia contemporană”, în M.B., XXIV, nr.4-6/aprilie-iunie 1974, p.233-256 „Consideraţii despre Taina Cununiei în cadrul mistagogiei ortodoxe”, în M.B., XXXI, nr.4-6/aprilie-iunie, 1981, p.308-322 „Biblia şi Revalaţia în Biserica Tradiţiei”, în M.B., XXXVII, nr.5/septembrie-octombrie, 1987, p.31-42 „Virtutea recunoştinţei”, în A.B. I (40), 7-8/iulie-august 1990, p.23-36 „Cel de-al doilea Adam”, în A.B., VII (XLVI), nr.10-12/octombrie- decembrie 1996, p.26-32

Manolache, Dumitru, Andrei, apostolul lupilor. Ed. Anastasia, Bucureşti, 2000, p.285, lei 70.000, ISBN: 973-9374-63-8, CRE/2570/MAN,

/2000-2004/

39

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Mantzaridis, Georgios, „Ştiinţa teologică şi teologia ştiinţifică” (traducere de Sabin Preda), în S.T., I,nr.1/ianuarie-martie, 2005, p.112-124

*** Manual de cântări bisericeşti. Octoihul Mic. Sibiu, 1894, p.312, lei 100,00, CRE/2072/MAN, /1894-2008/

Marchal, Joseph A., „With Friends Like These…: A Feminist Rhetorical Reconsideration of Scholarship and the Letter to the Philippians”, JSNT 29.1 (2006) 77-106

Marcu, diac.dr. Gheorghe T., Saul din Tars. Cu o prefaţă de Episcopul Vladului Feleacului şi Clujului D.D. Nicolae Colan. Sibiu, 1939, 59p., 200.000 lei, CRE/3213/MAR, /1939-2010/

Marcu, pr.prof. Gr. T., "Sfântul Apostol Pavel despre personalitatea religioasă-morală a păstorului de suflete. Consideraţiuni exegetice şi

pastorale privitoare la cap. III al Epistolei I-a către Timotei şi actualitatea lui", în S.T. (VII), nr.3-4/martie-aprilie 1955, p.197-216 (DVD2/ST/1955), /2007-2011/ pr.prof.dr. Grigore T., „”Omul cel nou” în concepţia antropologică a Sfântului Apostol Pavel”, în S.T., III, nr.7-8/septembrie-octombrie,

1951

„Necesitatea de a cunoaşte şi de a tâlcui corect Sfânta Scriptură”, în

M.B., XXII, nr.4-6/aprilie-iunie 1972, p.204-213

Marcus, Joel, „Meggitt on the Madness and Kingship of Jesus”, JSNT 29.4 (2007) 421-424

Margaret MacDonald / Halvor Moxnes, „Domestic Space and Families in Early Christianity: Editors’ Introduction”, JSNT 27.1 (2004) 3-6, în „DVD Book”, vol.1/2008

Margaret Y. MacDonald, „The Politics of Identity in Ephesians”, Journal for the Study of the New Testament 2004; 26; 419, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Mariana, magistr. Eugen C., „Episcopii ajutători şi Episcopii vicari. Studiu istorico-canonic”, în S.T. (XVII), nr.7-8/septembrie-octombrie 1965, în CSABG, vol.XIII/2008, Biblioteca Gnosis, Caransebeş, 2008, /2008-2012/, p.1002

40

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Marica, monah Ignatie, Via dolorosa a Părintelui prof. Dumitru Stăniloae”, în Ortodoxia (XLV), nr.3-4/iulie-decembrie 1993, p.192-195

Marion, Jean-Luc, „Orbul la Siloe” (notiţă introductivă şi traducere de Ciprian Vălcan), în A.B. IX (XLVIII), nr.7-9/iulie-septembrie 1998,

Martin,

p.127-131

Dale

B.,

„Review Essay: Justin J.

Meggitt,

Paul,

Poverty and

Survival”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 24; 51,

în „DVD Book”, vol.1/2008

Martin, Thomas W., „What Makes Glory Glorious? Reading Luke’s Account of the Transfiguration Over Against Triumphalism”, JSNT 29.1 (2006) 3-26

Martinus de Bracara, Sf., Opere morale. Traducere din limba latină, studiu introductiv şi note de lect.univ. Gh. I. Şerban. Ed. Alter Ego Cristian, Galaţi, 1995, 93p., 2.500 lei, ISBN: 973-96335-3-6, CRE/1055/MAR,

/1995-1999/

Marrou, Henri-Irénée, Patristică şi umanism. Culegere de studii. Traducere din limba franceză de Cristina Popescu şi Costin Popescu. Ed. Meridiane, Bucureşti, 1996, p.607, lei 8.500, ISBN: 973-33- 0304-6, CRE/1126/MAR, /1996-2000/

Martin, Troy W., „The Good as God (Romans 5.7)”, Journal for the Study of the New Testament 2002; 25; 55, în „DVD Book”, vol.1/2008 „Paul’s Argument from Nature for the Veil in 1 Corinthians 11:13–15: A Testicle Instead of a Head Covering”, în Journal of Biblical Literature, vol. 123, No. 1 Spring 2004, p. 75–84 (DVD1/2007/ 0059pdf /PDF1), /2007-2011/

*** Martire pentru Hristos. Faptele Apostolului Pavel şi ale Sfintei Tecla. Cartea Sfintei Tecla. Faptele Sfintei Eugenia. Pătimirea Sfintelor Perpetua şi Felicitas. Cuvânt înainte, note şi comentarii de F.C. Conybeare. Traducere din engleză şi latină de Monica Medeleanu. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.171, lei 21,00, ISBN: 978-973-111- 037-0, CRE/3564/MAR, /2008-2012/

41

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

Mastroghianopoulos, arhim. Elie, „Nostalgia Ortodoxiei”, în M.B., XXV, nr.4-6/aprilie-iunie 1975, p.159-177

Mateescu, Tudor, „Ştiri noi despre titularii Mitropoliei Dărstorului (sec. XVII-XIX)”, în B.O.R., CX, nr.4-6/aprilie-iunie 1992, p.108-116

Mateş, Luminiţa, „Iisus Hristos în obiceiurile de Crăciun”, în A.B., VII (XLVI), nr.10-12/octombrie-decembrie 1996, p.52-58

Maxim Mărturisitorul, Sf., Viaţa Maicii Domnului. Traducere şi postfaţă de diac. Ioan I. Ică jr. Ed. Deisis, Sibiu, 1998, p.159, lei 17.500, ISBN:

973-9344-12-7, CRE/2084/MAX, /1998-2002/ „Comentariu la Psalmul 59” (traducere din limba greacă şi note de pr. Marcel Hancheş), în A.B., XIV (LIII), nr.10-12/octombrie-decembrie 2003, p.93-104 Capete gnostice. Despre teologie şi despre iconomia întrupării Fiului lui Dumnezeu. Traducere din greacă, cuvânt înainte, note şi comentarii de Walther Alexander Prager. Ed. Herald, Bucureşti, 2008, p.284, lei 25,00, ISBN: 978-973-111-049-3, CRE/3595/MAX,

/2008-2012/

Mazzucconi, Ridolfo, Noaptea Sfântului Bartolomeu, Ed. Helicon, Timişoara, 1994, 335p., 1.800 lei, ISBN: 973-9159-17-6, /1994- 1998/, CRE/0756/MAZ

Mălăiesti, pr. Popescu, „Suprascrierile Psalmilor", în S.T. (II), nr.1/1931, p.69-98 (DVD2/ST/1931) , /2007-2011/

Măndiţa, protos. Nicodim, Crucea spirituală în viaţa Domnului nostru Iisus Hristos, Ed. Agapis, 1994, p.255, lei 2.000, ISBN: 973-96036- 2-9, CRE/1543/MÂN, /1994-1998/ Sufletul – icoana vie a lui Dumnezeu, Ed. Agapis, 1995, p.320, lei 3000, ISBN: 973-97218-2-6, CRE/1546/MĂN, /1995-1999/ Părăsiţi calea pierzării, Ed. Lumină din Lumină, Bucureşti, 1993, p.334, lei 2000, ISBN: 973-960095-2-X, /1993-1997/,

CRE/0979/MĂN

Minunile Maicii Domnului, Ed. Agapis, 1995, 483p., lei 10.000, /1995- 1999/, CRE/1874/MĂN

Mărgitan, Liviu, „Teologi membri ai Academiei Române”, în A.B., XIV (LIII), nr.4-6/aprilie-iunie 2003, p.36-45

42

B I B L I O T E C A

G N O S I S

2 0 1 0 Noiembrie

„Teologi membri ai Academiei Române” (II), în A.B. XIV (LIII), nr.7-9/iulie-septembrie 2003, p.51-61

McCabe, Matt Jackson-, „The Messiah Jesus in the Mythic World of James”, în Journal of Biblical Literature, vol. 122, No. 4 Winter 2003, p. 701–730 (DVD1/2007/0058pdf /PDF1), /2007-2011/

Meggitt, Justin J., „Response to Martin and Theissen”, Journal for the Study of the New Testament 2001; 24; 85, în „DVD Book”,

vol.1/2008

Megheşan, pr.dr. Dumitru, „Cultul sfintelor icoane” (II), în M.B., XXXVII, nr.4/iulie-august 1987, p.25-34

Mehedinţiu,