Sunteți pe pagina 1din 4

Politica monetara a bancii centrale

Bank of England

- Marea Britanie -

Politica monetara desemneaza complexul masurilor luate prin banca centrala sau a
utoritatile monetare pentru a influenta lichiditatea economiei, stabilitatea pre
turilor si a cursurilor valutare n scopul de a contribui la realizarea obiectivel
or politicii economice.
Instrumentele utilizate de politica monetara n influentarea economiei sun
t de doua categorii:
?
instrumente de interventie indirecta n sensul ca ele influenteaza comport
amentul bancilor si celorlalte institutii financiare, exclusiv prin functiile pi
etei.
?
instrumente de interventie directa (reglementari bancare) - n sensul ca e
le influenteaza direct conditiile monetare din sectorul nebancar, ratele dobnzii
si creditul din economie
Zona euro
Zona euro este o zona monetara. Aceasta se refera la cele 18 tari care au adopta
t euro ca moneda unica.
Cele 18 ?ari membre sunt Austria, Belgia, Cipru, Finlanda, Estonia, Fran?a, Germ
ania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Portugalia, Sp
ania, Slovenia, Slovacia. Pe lnga acestea, 4 "micro-state", prin acordurile monet
are ncheiate cu vecinii lor, sunt ?i ele ata?ate la zona euro: Andorra, Monaco, S
an Marino ?i Vatican.
Zona a fost creata n 1999 de unsprezece ?ari, la care s-a alaturat Grecia n 2001,
Slovenia n 2007, Cipru ?i Malta n 2008, Slovacia n 2009 , Estonia n 2011, Letonia n 2
014.
Trei ?ari din Uniunea Europeana nu au fost de acord cu introducerea acestei mone
de, ?i anume Danemarca, Regatul Unit ?i Suedia.
Banca Angliei (Bank of England)
Banca Angliei (Bank of England), cunoscuta ca Batrnica de pe Strada Threa
dneedle a fost fondata de rege n 1694 ?i mutata n locul actual n 1734. Banca a fost
na?ionalizata n data de 1 martie 1946. Mandatul Bancii Angliei este men?inerea r
atei infla?iei la 2%.
Banca Angliei a fost fondata n 1694 prin Decretul Parlamentului, ca repre
zentnd banca a guvernului ?i administrator al datoriei publice. Banca a fost fond
ata la propunerea sco?ianului William Peterson, regelui William de Orania ?i Reg
ina Maria, n cautare de resurse financiare pentru su?inerea razboaielor cu Fran?a
. Ini?ial Banca Angliei a fost nfiin?ata pentru 10 ani. Dreptul de func?ionare a
fost renoit de catre Parlament n anul 1709, moment n care i se asigura bancii pozi?
ia dominanta n emisiunea de bancnote, pentru ca n 1715 banca va ob?ine monopolul e
misiunii de bancnote n Londra. Prima ei tranzac?ie a fost un mprumut oferit guvern
ului, n valoare de 1.200.000 de lire sterline. n urmatorii 40 de ani, Banca Anglie
i a devenit bancherul multor departamente guvernamentale, pastrndu-le bani ?i ofe
rindu-le mprumuturi. Dupa criza din 1847, banca ?i asuma rolul de mprumutator de ul
tima instan?a ?i procedeaza la ajustari ale nivelului ratei de dobnda, pentru sta
bilizarea pie?ei monetare.
n mai 1997 dupa ce laburi?tii au c?tigat alegerile generale, Gordon Brown
pe atunci Chancellor of the Exchequer, a oferit bancii centrale, responsabilita?

i depline n stabilirea politicii monetare.


Functiile bancii
1.
Banca a Guvernului
Banca Angliei este responsabila pentru punerea n miscare a rapoartelor pentru toa
te Departamentele Guvernului, iar politica generala a bancii a fost aceea de a n
u stabili rapoarte pentru individuali si firme din sectorul privat (sectorul no
n-guvernamental al comunitatii).
2.
Banca a Bancilor
Prin mentinerea raporturilor cu Banca Angliei, celelalte banci sunt capabile sasi stabileasca tranzactii una cu cealalta si cu institutiile din sectorul public
si, de asemenea, sa mentina balanta conturilor curente, ca parte componenta a r
ezervelor de lichiditati.
Fiind capabila sa emita cecuri de banca, sau sa plateasca cu cecuri, banca si sta
bileste facilitatile si tranzactiile de zi cu zi prin intermediul Biroului de De
contari din Lodra si din provincie.
3.
mprumutator, ca ultima solutie
Daca piata monetara a Londrei duce lipsa de fonduri, Banca Angliei trebuie sa i s
ara tot timpul n ajutor, stabilindu-si propriul pret, determinnd rata dobnzii la ca
re este pregatita sa mprumute.
Banca poate alege sa acorde asistenta, directa sau indirect, pentru o perioada d
e sapte zile.
Daca banca decide sa acorde asistenta directa, va cumpara polite sau actiuni ale
Guvernului de la Casele de Scont.
Asistenta indirecta apare atunci cnd Banca Angliei cumpara polite sau actiuni de
la banci, dndu-le astfel posibilitatea sa si mareasca mprumuturile catre Casele de
Scont.
4.
Realizarea politicii monetare a Guvernului
Banca Angliei este principalul mijlocitor n ndeplinirea politicii monetare a Guver
nului. Nu numai ca este responsabila de problema fiduciara, dar, prin intermediu
l controlului si influentei exercitate asupra bancilor si a altor institutii fin
anciare, este capabila sa restrnga sau sa creasca necesarul total de bani.
Princilalele instrumente folosite de banca sunt:
Variatia ratei minime a dobnzii;
Operatiunile de open market ;
Depositele speciale;
Ajustarea proportiei rezervelor bancilor si a altor institutii;
Directive pentru banci.
n prezent, Banca Angliei are urmatoarele atributii:
Bancher al statului;
Emisiunea monetara n Anglia si Wales;
Banca a bancilor;
mprumutator, ca ultima solutie, pentru piata monetara din Londra
Administrarea politicii monetare a Guvernului
Supravegherea altor banci si institutii financiare asociate;
Administrarea datoriei nationale.
Obiectivele Bancii din Anglia
n atingerea telului de a mentine un cadru financiar si monetar stabil si eficient
, contribuind la o economie echilibrata, Banca are doua mari obiective: atingere
a lor depinde de activitatea bancii ca un tot unitar.
Obiectivele principale ale bancii sunt determinate de Curte ca o parte a rolului
ei n stabilirea obiectivelor si strategiilor bancii.
1.
Stabilitate monetara
Stabilitatea monetara nseamna stabilitatea pretului si ncadrarea n moneda. Stabilit
atea preturilor este definita de Guvern prin procesul de tintire a inflatiei, pe

care banca ncearca sa il atinga prin deciziile cu privire la rata inflatiei luat
e de catre Comitetul Politicii Monetare, explicnd acele decizii ntr-un mod transpa
rent si implementndu-le eficient n pietele monetare.
2.
Dirijarea economiilor n bani, pentru a fi investite
Economiile unei persoane reprezinta banii necesari pentru investitiile altei per
soane ? asemeni fondurilor de pensii, cumpararea actiunilor unei companii sau pe
rsoane individuale care cumpara o casa cu ipoteca. Institutiile financiare actio
neaza ca intermediar, adunnd laolalta persoane care fac economii si investitori s
i punnd banii la treaba. Deci, ca sistemul financiar sa functioneze adecvat, oame
nii trebuie sa aiba ncredere ca este sigur si stabil. Telul Bancii Angliei este d
e a mentine stabilitatea financiara n Marea Britanie ca un ingredient esential pe
ntru o economie sanatoasa si de succes.
Operatiunile Bancii Centrale din Anglia
Sistemul bancar reprezinta ansamblul institutiilor autorizate sa efectueze opera
tiuni bancare pe teritoriul unei tari. Aceste institutii sunt entitati economice
specializate pe comertul cu bani, precum si pe furnizarea de produse si servici
i bancare, avnd drept scop al activitatii desfasurate obtinerea de profit. n econo
mia de piata, sistemul bancar e organizat pe doua niveluri (subsisteme): banca c
entrala si respectiv, ansamblul bancilor. Calitatea de sistem decurge din relat
iie care se stabilesc ntre cele doua subsisteme n dublu sens:

daca bancile dispun de resurse excedentare, surplusul poate fi preluat de banca


centrala;

daca bancile au nevoie de resurse suplimentare, pentru a le procura pot apela la


banca centrala pentru a obtine credite.

Operatiunile bancii centrale


Pentru a-si ndeplini functiile n economie, bancile centrale realizeaza urmatoarele
operatiuni:
Operatiuni pasive
Operatiuni pasive sunt cele prin care si constituie resursele:
1) Operatuni de constituire si completare a capitalului - au o pondere modesta n
cadrul operatiunilor pasive; constituirea se realizeaza din surse bugetare, iar
completarea prin capitalizarea unei parti din profit;
2) Operatiuni de depuneri - sunt reprezentate de:

depuneri ale bancilor comerciale, fie sub forma de rezerve minime ohligatorii, f
ie sub forma de depozite bancare atrase de banca centrala de la acestea;

depozite publice (disponibilitati ale Trezoreriei publice, asigurarilor sociale


de stat si alte depuneri);

depuneri ale bancilor centrale din alte tari, efectuate fie pentru derularea tra
nsferurilor banesti internationale, fie pentru interventii pe piata valutara;

depozite ale organizatiilor internationale (Fondul Monetar International, Banca


Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare, Banca Reglementelor lnternati
onale etc.).
3) Emisiunea de bancnote - reprezinta principala operatiune a unei banci central
e, de unde si denumirea de banca de emisiune; moneda creata de banca centrala (s
au moneda primara) este caracterizata prin faptul ca are o putere liberatorie ne
limitata pe teritoriul national, orice monede sau bancnote emise de aceasta treb

uie sa fie acceptate ca moneda legala de catre persoanele fizice si juridice pen
tru plata tuturor obligatiilor publice si private;
4) Operatiuni de mprumut - sunt mprumuturi obtinute de la banci straine si institu
tii financiare internationale.
Operatiunile active
Operatiunile active sunt cele prin care sunt plasate resursele constitui
te:
1) Operatuni de creditare - constau n operatiuni de refinantare a bancilor comerc
iale si operatiuni de creditare a statului.
Refinantarea bancilor comerciale este realizata de banca centrala n trei modalita
ti:
a) Rescontul - este modalitatea traditionala de refinantare a bancilor;
tehnica sa este simpla: bancile comerciale pot vinde bancii centrale titlurile d
e creanta pe care le detin, suportnd o taxa de rescont stabilita cu anticipatie.
b) Operatiunile de piata monetara (open market) - sunt operatiuni prin c
are banca central a achizitioneaza de la bancile comerciale titluri, cu predilec
tie titluri publice, prin interventiile sale pe piata monetara; aceste operatiun
i au luat amploare pe masura diminuarii ponderii operatiunilor de rescont, avnd a
vantajul ca permit bancii centrale sa initieze ea aceste operatiuni de refinanta
re a sectorului bancar comercial, iar dobnda de refinantare poate fi modelata n fu
nctie de conditiile pietei.
c) Creditele n cont - se realizeaza fie sub forma tehnica a liniilor de credit (l
imita maxima stabilita de banca centrala pentru soldul debitor al contului curen
t al unei banci comerciale), fie sub forma tehnica a avansurilor n cont (banca ce
ntrala crediteaza cu suma respectiva contul bancii comerciale beneficiare).
2) Operatiuni comerciale - constau n cumparari de aur si devize. Aceste active ex
terne ale bancii centrale au o importanta semnificatie monetara, ntruct reflecta o
peratiunile efectuate de autoritatea monetara pentru a asigura stabilitatea curs
urilor de schimb ale monedei nationale (vnznd valuta pe piata valutara banca centr
ala evita o depreciere prea mare a monedei nationale, iar cumparnd valuta evita o
apreciere excesiva.).
3) Alte operatiuni - banca centrala. poate realiza operatiuni de decontare si co
mpensare a platiior si ncasarilor derulate ntre bancile comerciale din tara respec
tiva.