Sunteți pe pagina 1din 1

Subiecte Proces bugetar public

1. Definiți următoarele noțiuni: impozit, taxă, contribuție.

2. Definiți următoarele noțiuni: sistem bugetar, consolidare bugetară, buget general consolidat.

3. Conținutul și structura bugetului de stat.

4. Conținutul și structura bugetelor locale.

5. Conținutul și structura bugetului asigurărilor sociale de stat.

6. Conținutul și structura bugetului asigurărilor sociale de sănătate.

7. Descrieți principiul echilibrului și cel al solidarităţii ce stau la baza bugetelor locale

8. Descrieți principiul autonomiei locale financiare, principiul proporţionalităţii și principiul consultării întâlnite în procesul bugetar la nivel local.

9. Prezentați mecanismul cotelor și sumelor defalcate utilizat pentru echilibrarea bugetelor locale conform LFLP.

10. Elaborați și comentați fluxul informațional aferent calendarului bugetar determinat de elaborarea și aprobarea proiectului bugetului de stat (conform LFP).

11. Elaborați și comentați fluxul informațional aferent calendarului bugetar determinat de elaborarea și aprobarea proiectelor bugetelor locale (conform LFPL).

12. Definiți noțiunea de ordonatori de credite bugetare și prezentați structura și răspunderile acestora.

13. Descrieți fundamentarea proiectelor de bugete publice ca primă fază a elaborării proiectelor de bugete publice.

14. Descrieți lucrările pregătitoare (centralizarea datelor) ca fază ( a II-a) a elaborării proiectelor de bugete publice.

15. Implicări instituționale în elaborarea proiectelor bugetelor publice

16. Descrieți aprobarea proiectelor bugetelor publice ca etapă a procesului bugetar

17. Descrieți execuția veniturilor bugetare

18. Descrieți execuția cheltuielilor bugetare

19. Prezentati succinct cerințele clasificației bugetare

20. Prezentați și exemplificați subdiviziunile clasificației bugetare

21. Asezarea și perceperea impozitului pe veniturile din salarii la agenții economici

22. Asezarea și perceperea impozitului profit la agenții economici

23. Asezarea și perceperea taxei pe valoarea adăugată la agenții economici

24. Asezarea și perceperea taxelor vamale si accizelor la agenții economici

25. Asezarea și perceperea impozitelor locale la agenții economici

26. Asezarea și perceperea contribuțiilor sociale la agenții economici

27. Fundamentarea cheltuielilor de personal la instituțiile publice

28. Fundamentarea cheltuielilor materiale la instituțiile publice

29. Finanțarea instituțiilor publice din învățământ

30. Finanțarea instituțiilor publice sanitare

31. Finanțarea instituțiilor din administrația publică