Sunteți pe pagina 1din 1

Examenul de admitere la masteratele de Asistenta medicala specializata in terapie

intensiva, de Asistenta medicala specializata in anestezie si de Management al pacientului


critic
Va consta in urmatoarele :
1. Examen scris tip grila (MCQ) cu intrebari din materia de ATI predata in cursul facultatii
2. Interviu cu comisia de examen care va include si intrebari intr-o limba de circulatie
internationala
3. Dovezi ale activitatii stiintifice
La dosar vor fi anexate si dovezi ale activitatii stiintifice a candidatului, daca acestea exista
(copii ale programelor de simpozioane/congrese la care s-au prezentat lucrari, articole publicate
in calitate de autor sau co-autor) si care vor aduce candidatului un bonus de 10% la media finala
si dovezi ale absolvirii sau frecventarii unui curs de limba straina de circulatie internationala
daca este cazul sau alte dovezi de cursuri/masterate anterior absolvite care vor folosi la
departajarea candidatilor cu medii egale.
La calculul notei finale se va lua in considerare nota de la testul scris, nota obtinuta la interviul
cu comisia de examen, nota din facultate si activitatea stiintifica.
Media minima de admitere la studiile de masterat este 6,00.
Orice nota sub nota 5,00 la una din probele de examen este eliminatorie
Bibliografia
Cursurile de anestezie si terapie intensiv predate n cursul facultii
Ionescu D. Notiuni de anestezie si terapie intensiv pentru AML. Ed. Casa crtii de stiint,
Cluj-Napoca, 2010.
Smeltzer S, Barre B, (11th ed) Brunner & Suddarths Medico-Surgical Nursing, Lippincott,
Williams & Wilkins Philadelphia, 2008.

i. Ponderea probelor, modul de calculare a notei finale, modul de clasificare a candidatilor, limite.
examenul scris 40%
interviu 30%
media din facultate 20%
activitate stiinific 10%
Clasificarea se va face n ordinea mediilor.
Limitare la numr ul maxim de locuri in ordinea mediilor. Numarul maxim de locuri la fiecare
masterat este de 15.
Examenul scris are prioritate la departajarea candidatilor cu medii egale la celelalte probe..