Sunteți pe pagina 1din 1

Examenul de admitere la masteratele de Asistenta medicala specializata in terapie intensiva, de Asistenta medicala specializata in anestezie si de Management al pacientului critic

Va consta in urmatoarele :

1. Examen scris tip grila (MCQ) cu intrebari din materia de ATI predata in cursul facultatii

2. Interviu cu comisia de examen care va include si intrebari intr-o limba de circulatie

internationala

3. Dovezi ale activitatii stiintifice

La dosar vor fi anexate si dovezi ale activitatii stiintifice a candidatului, daca acestea exista (copii ale programelor de simpozioane/congrese la care s-au prezentat lucrari, articole publicate in calitate de autor sau co-autor) si care vor aduce candidatului un bonus de 10% la media finala si dovezi ale absolvirii sau frecventarii unui curs de limba straina de circulatie internationala daca este cazul sau alte dovezi de cursuri/masterate anterior absolvite care vor folosi la departajarea candidatilor cu medii egale. La calculul notei finale se va lua in considerare nota de la testul scris, nota obtinuta la interviul cu comisia de examen, nota din facultate si activitatea stiintifica. Media minima de admitere la studiile de masterat este 6,00. Orice nota sub nota 5,00 la una din probele de examen este eliminatorie

Bibliografia

Cursurile de anestezie si terapie intensivă predate în cursul facultăţii Ionescu D. Notiuni de anestezie si terapie intensivă si terapie intensivă predate în cursul facultăţii Ionescu D. Notiuni de anestezie si terapie intensivă pentru AML. Ed. Casa cărtii de stiintă, Cluj-Napoca, 2010.

Smeltzer S, Barre B, (11 t h ed) Brunner & Suddarth’s Medico -Surgical Nursing, Lippincott, Williams & Wilkins Philadelphia, 2008. th ed) Brunner & Suddarth’s Medico-Surgical Nursing, Lippincott, Williams & Wilkins Philadelphia, 2008.

i. Ponderea probelor, modul de calculare a notei finale, modul de clasificare a candidatilor, limite.

examenul

interviu 30% media din facultate 20% activitate stiinţifică 10%

scris 40%

Clasificarea se va face în ordinea mediilor. Limitare la număr ul maxim de locuri in ordinea mediilor. Numarul maxim de locuri la fiecare masterat este de 15. Examenul scris are prioritate la departajarea candidatilor cu medii egale la celelalte probe