Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere restituire contravaloare asigurare de viata in baza

contractului cu numarul REA5000647


Subsemnata Vartic Carmen, cu domiciliul in Str.Grigore Antipa,
nr. 3, Loc. Suceava, Jud. Suceava Cod Postal 720111, cu CNP.
2630716335017, cer restituirea sumei ce-mi revine din urma contractului
cu numarul REA5000647, in contul in euro
RO85RNCB0234083500080002 , al titularului Girigan Iulian .

Va multumesc !

Data:
15.04.2015

Semnatura