Sunteți pe pagina 1din 2

1

ASPECTE CARE POT FI CONSIDERATE ÎN CADRUL ANALIZEI SWOT APLICATĂ LA O AFACERE DE FAMILIE

POTENŢIALE PUNCTE TARI

POTENŢIALE OPORTUNITĂŢI

Beneficiază de resurse financiare solide;

Piaţa pe care activează creşte extrem de rapid;

Brandul este binecunoscut;

Entităţile economice concurente stagnează;

Deţine poziţia de lider/challenger pe o anumită piaţă;

Un concurent a înregistrat pierderi semnificative;

Realizează economii de scală;

Nevoile şi preferinţele clienţilor se schimbă;

Deţine tehnologii brevetate;

Pieţele străine oferă facilităţi pentru investitori;

Obţine produse brevetate;

S-a descoperit un nou produs sau proces de fabricaţie;

Înregistrează costuri scăzute (materii prime, procese tehnologice);

Se înregistrează o perioadă de boom/recesiune economic(ă);

Guvernul a dereglementat piaţa;

Compania/brandul este foarte respectat(ă) pe piaţă;

S-a descoperit o nouă tehnologie;

Echipa managerială este profesionistă, competentă, cu viziune;

Se înregistrează modificări demografice în structura populaţiei ţării/regiunii/continentului;

Aplică strategii de marketing adecvate;

Unii concurenţi încearcă să încheie alianţe;

Calitatea produselor este superioară;

Compania doreşte să modifice unul dintre brandurile pe care le deţine;

A încheiat alianţe cu alte companii cunoscute;

Reţeaua de distribuţie este foarte eficientă;

Vânzările aferente unui produs concurent au scăzut semnificativ;

Angajaţii sunt competenţi şi implicaţi în dezvoltarea afacerii.

Modelele afacerilor din economice au evoluat.

sectorul de activitate a entităţii

2

POTENŢIALE PUNCTE SLABE

 

POTENŢIALE AMENINŢĂRI

Managementul companiei nu are o direcţie strategică;

Pe piaţă au intrat competitori străini;

Beneficiază de resurse financiare limitate;

Unii concurenţi au lansat produse surogat (înlocuitori);

Cheltuielile privind cercetarea-dezvoltarea sunt limitate;

Ciclul de viaţă a produsului înregistrează perioada de declin;

Gama de produse este foarte puţin diversificată;

Nevoile şi preferinţele consumatorilor se schimbă;

Reţeaua de distribuţie este limitată;

Compania a înregistrat o scădere privind încrederea

Înregistrează costuri foarte ridicate (materii prime, procese

consumatorilor în produsele sale;

tehnologice);

Companiile concurente au adoptat noi strategii;

Deţine tehnologii sau produse învechite;

Guvernul a crescut gradul de reglementare a pieţei;

Se confruntă cu probleme operaţionale interne;

Se înregistrează o perioadă de boom/recesiune economic(ă);

Se confruntă cu probleme de politică administrativă;

S-a modificat politica fiscală;

Compania are o imagine slabă pe piaţa

S-a descoperit o nouă tehnologie;

locală/regională/internaţională;

Se înregistrează modificări demografice în structura

Aplică strategii de marketing neadecvate;

populaţiei ţării/regiunii/continentului;

A încheiat alianţe cu unele companii slab cotate;

Firma aliată a înregistrat performanţe slabe;

Echipa managerială are competenţe limitate;

În încercarea de a intra pe o piaţă străină, compania se loveşte

Angajaţii sunt slab pregătiţi din punct de vedere profesional.

de bariere comerciale impuse de guvernul ţării respective;

La nivel internaţional se înregistrează conflicte (diplomatice,

militare);

Cursul valutar creşte vertiginos.