Sunteți pe pagina 1din 10

Analiza SWOT a

spitalului
http://www.scritub.com/management/Analiz
a-SWOT-a-spitalului2251011710.php

MEDIUL INTERN

PUNCTE FORTE

-personal medicalde
specialitate superioara si medie;
-dotare cu aparatura medicala
de specialitate;
r

PUNCTE SLABE

-costuri mari pentru utilitati


-amplasarea cladirilor in
sistem pavilionar;
-starea actuala a cladirilo

-existenta circuitelor functionale


tuarii

impune necesitatea efec

corespunzator prevederilor

de reparatii si reabilitari;

legale in vigoare;
-baza naturala favorabila
terapieiafectiunilor pulmonare;
-amplasarea cladirilor in sistem
pavilionar permite stabilirea
circuitelor functionale corecte
pentru cauzistica medicala;

-micsorarea nr.de paturi permite


realizarea unorvalori optime ale
indicatorilor de performanta;
MEDIUL EXTERN
OPOTUNITATI
-amplasarea geogrefica favorabila

AMENINTARI
-orientarea spre tratamentul

atat din punct de vedere al climei


ate a

ambulatoriu de specialit

cat si al accesului la artere


e;

unor afectiuni pulmonar

rutiere principale;
si a

-continarea tratamentelor

frecventa ridicata a bolilor


e carte

supravegherii medicale d

pulmonare in randurile populatiei


arondate;
-derularea la nivelul spitalului a
Consiliul
Programului National de Control
pentru materiale sanitare
ti de

medicii de familie sau


din ambulatoriu;
-lipsa de cooperare cu
local pentru actiuni de
reabilitare sau posibilita

specifice;

finantare pentru plata unor

-pacenti fideli;

cheltuieli de intretinere;

ANALIZA SITATIEI ECONOMICO-FINANCIARE A


SPITALULUI DE PNEMUOFTIZIOLOGIE-"MARIUS NASTA"
A.SCURTA ANALIZA DE SITUATIE

TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI


Spitalul de pneumoftziologie MARIUS
NASTA este un spital de specialitate
In
present spitalul are un numar de
de paturi si urmatoarea structura

270

organizatorica:
Sectia de Pnpeumoftiziologie I 90 paturi
Sectia de Pneumoftiziologie II

80 paturi

Sectia de Pneumoftiziologie III

60 paturi

Sectia de Chirurgie

40 paturi

Reanimarea
Camara de garda
Farmacie
Laborator analize medicale
Laborator radiologie,imagistica medicala
Compatiment de explorari functionale
Compartiment de prevenire si control
al infectilor nasocomiale.
Aparat functional.
Spitalul este situate
in Bucuresti deservind o zona intinsa,cu o densitate a
populatie apreciabila si cu morbiditate in ceea ce priveste
afectiunile pulmonare'predominanta fata de celelante afectiuni.Arealul ar
ondat
este zona municipiului Bucuresti si regiunile limitrofe .Datorita dezvoltarii

industriei chimice si de prelucrare a cauciucului,datorita gazelor eliberate


de
esapamentele masinilor ,de cosurile fabricilor,cu influente mari asupra
afectiunilor pulmonae.

Activitatea spitalului are ca suport financiar contractul de furnizare a


serviciilor medicale spitalicesti incheiat cu Casa de Asigurari de sanatate
Bucuresti.

Prevederile Legii 95/2006 Titlul VII -Spitalele umaresc crest


erea
eficentizarii spitalului si sporesc autonomia managerului in
ceea ce
priveste constituirea bugetului de venituri si cheltuieli.
In acest sens
managerului I
se permite alocarea in bugetul de venituri si cheltuieli a ,
creditelor bugetare asa cum cum considera acesta ca necesar p
entru
desfasurarea activitatii propuse.

1.Masurile de imbunatatire a perforantelor manageriale au


ca scop:
diagnosticarea mai rapida a afectiunilor
tratamentul corect aplicat
pregatirea si instruirea continua a personalului

educarea pacentilor cu privire la boala si pastrarea nive


lului
de sanatate optim
reducerea transferurilor de pacenti catre alte unitati san
itare,prin
rezolvarea de catre specialistii din spital, in limita
competentei
a majoritatii cazurilor
punerea la dispozitia medicilor si a personalului medica
la
tuturorresurselor
atura

materiale(medicamente ,materiale sanitare,reactivi,apar


medicala).de care

au nevoie pentru desfasurarea optima a a actului medical;


inbunatatirea conditiilor hoteliere pentru pacenti,moder
nizarea
laboratoarelor,cabinetelor medicale,a salilor de de trata
ment,a
laboratoarelor de explorari functionale
2. cresterea adresabilitatii, respectiv cresterea numarului de c
azuri
externare,fapt ce va conduce
o fundamentare cat mai buna a

la

solicitarilor de fonduri suplimentare,cu impact pozitiv asupra


activitatii viitoare.Acast lucru se poate realize prin inbunatatir
ea
colaborarii cu medicii de familie,
cu medicii din ambulatoriul de

specialitate,prin scrisori de prezentare transmise diveselor un


itati
medicale din tara
3. utillizarea cat mai eficenta a creditelor bugetare aprobate p
rin
bugetul de venituri si cheltuieli,prin achizitonarea bunurilor si
serviciilor oportune si care sa serveasca in
direct activitatii

mod

spitalului.

Pentru atingerea obiectivelor propuse este necesar,


in primul rand lucrul in
echipa,colaborarea cat mai eficenta a managerului cu toti membrii comit
etului
director si responsabilizarea acestora pe domeniile lor de activitate.
Sunt necesare fonduri suplimentare(aproximativ 500000lei
RON)
Pentru imbunatatirea conditiilor hoteliere si se intentioneaza
obtinerea acestora de la consiliul local.

Activitatea spitalului
In spital se trateaza un numar de aproximativ 1500 pacenti
anual,din care
70% tuberculoza pulmonara si 30% alte afectiuni
pulmonare(BPOC-bronhopneumopatie cronic obstructive, bro
nsite

cornice, astm bronsic,pneumonii).


Tabel SEM I 2006
Denumire indicatori

Valori propii Valori medii


spitalului

nationale

I indicatori de utilizare
A seviciilor:
nr. Pacenti externati

698

durata medie spitalizare

-val .propii
34,10

24,35

proportia urgentelor din


total pacenti internati

5,23

20,24

%pacenti cu complicatii
si comobiditati in total
pacenti externati

65,04

68,53

II indicatori de calitate:
rata mortalitatii
intraspitalicesti

2,9%

1,4%

rata pacentilor
decedati la 24h
de la internare

0,17

%pacenti internati si
transferati la alte spitale
5%
III indicatori de MRU

1,13%

1,8

nr. mediu de bolnavi


externati/medic

174

132

%medici in total
personal

6%

13%

44%

80%

%personal medical
intotal personal

Din ananaliza datelor prezentare rezuta faptul ca unii indicat


ori de
performanta trebuiesc imbunatatitii.In acest sens trabuie dimi
nuata
rata mortalitatii intraspitalicesti prin achizitionarea pe viitor de
aparatura medicala mai performanta si largirea gamei de
medicamente folosite;cresterea numarului de medici din spita
l prin
largirea schemei de personal,astfel incat sa se asigure o asist
enta
medicala de specialitate in conditii optime
Siutatia dotarii
Ca siptal de pneumoftiziologie a trebuit sa se aiba in vedere s
i
situatia dotarii unor compartimente(ex.Laboratorul de analize
medicale,laboratorul de explorari functionale,radiologia)in ved
erea
rezolvarii noi cauzistici medicale.in acest scop afost necesara
a
procurarea aparaturii medicale specifice,analzor semiautom
at,hote

absorbante moderne ,autoclave,incubatorcomputerizat pentru


culturile de micobacteryum Tuberculosis,spirometru si aparat
de
aerosoloterapie,

De asemenea in farmacia spitalului a trebuit largita gama de


medicamente utilizate (noi antibiotice),specifice nolilor afectiu
ni
pulmonare tratate.
Situatia financiara

Spitalul de pneumoftziologie"
Marius Nasta" este finantat in venituri propii.

Spitalul ete un spital de cronici si recuperare,finantat dupa fo


rmula

Numar de cazuri externate X durata optima


de spitalizare X tariful
pe zi de spitalizare negociat
Conform OMSF
nr.208/2003 privind aprobarea normativelor
de personal, gradul optim de utilizare a paturilor la spitalele d
e
monospecialitate,altele decat cele clinice este de 290 zile/an.

Durata optima
de spitalizare pentru sectiile de pnmoftiziologie
Specificata in normele metodologice de aplicare a contractulu
i
cadru privid conditiile acordarii asistentei medicale,anexa nr.2
1este
de 40 de zile
Sptalul nu are arierate sau datorii neachitare,realizarile lunare
permitand achitarea datoriilor lunare la termenele scadente i
n
contracte.

S-ar putea să vă placă și